Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: Startpagina
Keuzeknoppen om verder te gaan naar: vandaag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Startpagina
::

HandicapnieuwsMAIL

Keuze: ReadSpeaker uit.

WELKOM

Hartelijk welkom bij Handicapnieuws.net. De dagelijkse nieuwssite door Handicap Nationaal. Handicapnieuws.net probeert DE website te zijn voor hen die niet of moeilijk op de gebruikelijke manier kunnen lezen, surfen en/of internet kunnen hanteren.

Dagelijks wordt hier door een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers nieuws gezocht, geselecteerd en geplaatst voor, door en/of over gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving en in toegankelijke, (voor-/mee-)leesbare vorm aangeboden.

Het nieuws van Handicapnieuws.net wordt verder uitgedragen door gebruik te maken van Social Media, e-mail (HANDICAPNIEUWSmail), RSS-feed, deze platte tekst-versie (met o.a. automatische voorlzen en eenvoudige 6-knops bediening) en per gedrukt magazine (HNnieuwsbrief).

[MEER INFO]

Handicap Nationaal is een algemeen nut beogende organisatie (vereniging) voor gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving.

De kerntaken van Handicap Nationaal zijn:
- (toegankelijke) Nieuwsvoorziening en informatieverstrekking.
- Vraagbaak en adviespunt.
- Belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.
- Lotgenotencontact op regionaal gebied.

Voor meer informatie over Handicap Nationaal gaat u naar: www.handicapnationaal.nl.

U luistert naar HANDICAPNIEUWSnet NIEUWSUPDATE van dinsdag 21 februari 2017.
Handicapnieuwsmail is het dagelijkse mailmagazine van handicap nationaal.
De artikelen zijn afkomstig van hun internetsite www.handicapnieuws.net.
De voorleesfunctie wordt u aangeboden door readspeaker nederland.

VANDAAG IN HANDICAPNIEUWSMAIL.
Voorschrijven van antibiotica door huisartsen kan nog doelmatiger.
Ziekenhuizen bundelen krachten bij inkoop dure medicijnen.
Artsen: Verkoop zware maagzuurremmers alleen op recept.
Steeds meer gereformeerden zijn gevaccineerd.
Transformatie sociaal domein is kwestie van vallen en opstaan.
Vitamine B zou klachten schizofrenie kunnen verminderen.
Betere ondersteuning en zorg voor Sophie, Naomi en 577.000 andere kinderen.
Veel tattoo-inkt bevat nog kankerverwekkende stoffen.
Antibiotica alternatief voor operatie blindedarmontsteking.
ZN: coördinatie is de sleutel voor zicht op acute opvangplekken ouderen.
Uitspraak rechter in hoger beroep: gemeenten verantwoordelijk voor beschikbaarheid jeugdhulp.
Medicatie op maat via 'slimme pil' stap dichterbij.
Ruim 700 euro eigen betalingen aan zorg in 2015.
Grootste tandheelkundige noodhulp kliniek van Nederland vestigt zich in Amsterdam.
Blinde modelspoorbouwer trekt veel bekijks tijdens beurs. [+Video]
Gehandicapte Tijmen deelt positieve vlogs. [+Video]
Handen ineengeslagen voor Havenziekenhuis.
Renske Leijten (SP) gekozen tot duidelijkst sprekende politicus.
Midden-Brabant start proef zorg op afstand voor diabetici.
Betere behandeling van prostaatkanker door combinatie van bestralingstechnieken.
Gemeente Den Haag koploper beschut werk.
Horen is niet altijd zaligmakend.
Vitamine D toevoegen aan brood helpt griep te voorkomen.
INFOpunt: Wie gaat de psycholoog betalen voor mij?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: VOORSCHRIJVEN VAN ANTIBIOTICA DOOR HUISARTSEN KAN NOG DOELMATIGER.
bron: Redactioneel/NIVEL.
door: Marlies van der Vloot.

Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica in vergelijking met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook Nederlandse huisartsen bij luchtweginfecties regelmatig antibiotica voor, ook wanneer richtlijnen dit niet aanbevelen. Dit blijkt uit onderzoek door het NIVEL en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in opdracht van Zorginstituut Nederland. Het risico op antibioticaresistentie neemt hierdoor toe.

Ruimte voor verbetering in het voorschrijven van antibiotica
Uit dit onderzoek blijkt dat huisartsen regelmatig antibiotica voorschrijven voor luchtweginfecties. Dit gebeurt ook als er geen sprake is van een situatie waarin de Nederlandse richtlijnen voor huisartsen (de NHG-Standaarden) antibiotica aanbevelen, voor zover dat op basis van registratiedata bepaald kan worden. Bij keelontsteking gebeurt dit bijvoorbeeld in 57% van de gevallen. Hoe vaak huisartsen antibiotica voorschrijven wanneer de NHG-Standaarden dit niet aanbevelen, verschilt tussen huisartsenpraktijken. Uit expertinterviews volgen mogelijke redenen hiervoor zoals het gevoeliger zijn voor druk van de patiënt, verschillen in de tijd die een huisarts neemt om de patiënt uitleg te geven en het vertrouwen dat de huisarts in de NHG-standaard heeft. Er is dus ruimte voor verbetering bij het voorschrijven van antibiotica door de huisartsen, vooral bij die artsen die relatief vaak antibiotica voorschrijven als de NHG-standaarden dit niet aanbevelen.

Huisartsen schrijven, terecht, zelden tweedelijnsantibiotica voor
Huisartsen schrijven in minder dan 2% van de gevallen antibiotica voor die gereserveerd zouden moeten blijven voor gebruik in ziekenhuizen of voor zeer ernstige infecties (tweedelijnsantibiotica). Dit gebeurt vooral bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen, zoals oudere patiënten en patiënten met astma of COPD. Het voorschrijven van tweedelijnsantibiotica door huisartsen is daarom geen punt van zorg.

Methoden
Voor dit onderzoek gebruikten we registratiedata uit NIVEL Zorgregistraties eerste lijn van huisartsenpraktijken en huisartsenposten over het jaar 2014.ARTIKEL: ZIEKENHUIZEN BUNDELEN KRACHTEN BIJ INKOOP DURE MEDICIJNEN.
bron: Redactioneel/FD.
door: Carlijn de Groot.

De acht academische ziekenhuizen in Nederland gaan samen dure geneesmiddelen inkopen in de verwachting dat ze dan hogere kortingen kunnen bedingen. De acht willen ook de omvang van de korting deels openbaar maken, wat een unicum zou zijn. Farmaceutische bedrijven bedingen tot nu toe altijd geheimhouding van de afgesproken kortingen op hun medicijnen.

Openbaarmaking van de kortingen – tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars onderling - is een ‘ontzettend hard punt’, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de federatie NFU van academische ziekenhuizen. Volgens hem slagen farmabedrijven er door de huidige ‘schimmigheid’ in de prijzen van hun gepatenteerde medicijnen hoog te houden. Ziekenhuizen weten niet of een door hen bedongen korting werkelijk marktconform is.

Het eerste gezamenlijk inkoopcontract, voor een immunotherapie tegen kanker, wordt in het loop van dit jaar verwacht. Foto: HH

Eerste contracten in loop van het jaar.

Vooral door de introductie van nieuwe medicijnen tegen kanker zijn de kosten van medicijnen bij de academische ziekenhuizen sterk gestegen. In het geval van het Erasmus MC in Rotterdam ging het vorig jaar om €180 mln, vergeleken met €100 mln in 2010. Kuipers is behalve voorzitter van de NFU ook bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. De academische ziekenhuizen heten tegenwoordig officieel universitair medische centra (umc’s).

De verwachting is dat de umc’s in de loop van dit jaar een eerste gezamenlijk contract zullen afsluiten voor een immunotherapie tegen kanker. Immunotherapieën vormen een nieuwe generatie medicijnen waarvan de kosten oplopen tot tienduizenden euro’s per patiënt per jaar.

Toestemming van ACM is al binnen.

Voor longkanker en ernstige vormen van huidkanker zijn momenteel twee immunotherapieën beschikbaar, Opdivo van Bristol-Myers Squibb en Keytruda van Merck & Co/MSD. Artsen hanteren meestal alleen de bijbehorende stofnamen nivolumab en pembrolizumab. Roche en AstraZeneca zijn vergevorderd met de introductie van vergelijkbare medicijnen.

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaf vorig jaar het groene licht voor gezamenlijke inkoop van medicijnen. Ziekenhuizen en verzekeraars waren lange tijd huiverig voor samenwerking uit angst voor sancties van de ACM. Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de toezichthouder stelde echter dat de ziekenhuizen een vuist moeten kunnen maken tegen grote farmaceutische bedrijven.

€180mln.

De medicijnkosten bij het Rotterdamse Erasmus MC stegen vorig jaar naar €180mln.

Ook samen ontstekingsremmers inkopen

De acht umc’s zijn ook van plan samen ontstekingsremmers in te gaan kopen. Deze dure geneesmiddelen voor patiënten met reuma, maag-en-darmziektes en huidaandoeningen vormen een belangrijke kostenpost voor academische ziekenhuizen. Dat het nog niet tot gezamenlijk inkoop is gekomen, komt doordat de academische ziekenhuizen vaak nog aan lopende contracten zijn gebonden.

Zorgverzekeraar is al stap verder.

Zorgverzekeraar VGZ is al een stap verder. Samen met een tiental reguliere ziekenhuizen koopt de zorgverzekeraar de belangrijke ontstekingsremmer infliximab al collectief in. Dat de academische ziekenhuizen nu de bedongen korting openbaar willen maken, noemt een VGZ-woordvoerder ‘hartstikke goed’. Eerder heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid aangedrongen op meer openheid over de prijzen van medicijnen, inclusief de hoogte van kortingen.

De zorgverzekeraars volgen een ander traject voor gezamenlijke inkoop van dure kankermedicijnen. Omdat op deze middelen nog patent op rust en er dus veelal maar één aanbieder is, mogen de verzekeraars onderling samenwerken om een tegenkracht te vormen. De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland heeft onlangs een projectmanager aangesteld die de gezamenlijke inkoop van de grond moet tillen.

Farmabedrijven zien mededinging verstoord.

De farmaceutische bedrijven beschouwen de hoogte van de kortingen op medicijnprijzen als concurrentiegevoelige informatie en hechten daarom aan geheimhouding. ‘Inzicht geven in kosten en prijzen kan de mededinging verstoren’, aldus een woordvoerder van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie voor bedrijven die gepatenteerde geneesmiddelen verkopen.ARTIKEL: ARTSEN: VERKOOP ZWARE MAAGZUURREMMERS ALLEEN OP RECEPT.
bron: Redactioneel/ANP.
door: Ton van Vugt.

Artsen vinden dat zware maagzuurremmers niet langer zonder recept verkocht moeten worden. Zowel het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) als de Groningse professor Rinse Weersma vinden dat deze middelen, die forse bijwerkingen hebben, te vaak worden gebruikt door patiënten die ook met een minder zwaar middel toe kunnen.

In het programma Kassa spraken ze zaterdag hun zorgen uit over het wijdverbreide gebruik van de zogeheten protonpompremmers, zoals omeprazol, esomeprazol en pantoprazol. Zo'n twee miljoen Nederlanders gebruiken deze zware middelen, maar ongeveer de helft daarvan heeft ze vermoedelijk helemaal niet nodig, zegt professor Weersma van het Universitair Medisch Centrum Groningen in de uitzending.

Ernstige bijwerkingen.

Bijwerkingen kunnen bij langdurig gebruik ernstig zijn: het gebruik van de zware maagzuurremmers leidt tot een verhoogd risico op botontkalking, darminfecties en nierfalen, waarschuwde Weersma. Hij vindt dat ook artsen de zware middelen te snel voorschrijven, terwijl met een gezondere leefstijl ook al veel winst valt te behalen.

Voorlichting en maximumuitgifte.

Voorzitter Rob Dijkstra van het NHG wees erop dat de protonpompremmers wel effectief zijn, maar hij deelt de conclusie dat niet te snel naar de middelen moet worden gegrepen. Dat de middelen zonder recept bij apotheek en drogist te koop zijn, vindt ook hij onwenselijk.ARTIKEL: STEEDS MEER GEREFORMEERDEN ZIJN GEVACCINEERD.
bron: Redactioneel/RadboudUMC.
door: Carlijn de Groot.

Steeds meer streng gereformeerden in Nederland doen mee aan het Rijksvaccinatieprogramma. Agressieve campagnes of maatregelen zijn dan ook niet meer nodig. Ze kunnen zelfs contraproductief werken.

Dat constateren onderzoekers van GGD Gelderland-Zuid en het Radboudumc in een studie die in januari is gepubliceerd.

Inenten.
Van de huidige generatie is 55 procent gevaccineerd, terwijl van hun ouders maar 40 procent is ingeënt. Onder streng gereformeerde kinderen van nu heeft 64 procent een vaccinatie gehad. Van de ouders die nog geen kinderen hebben is tweederde van plan ze in te laten enten, 20 procent heeft dat nog niet beslist.

Minder conservatief.
De onderzoekers ontdekten: hoe strenger gelovig de groepen in de ‘bible belt’, hoe minder kans op vaccinatie. Landelijk is een trend te zien naar steeds minder conservatieve genootschappen in de gereformeerde kerk. Naast geloof spelen opleidingsniveau en zelf gevaccineerd zijn een rol in de keuze. Leeftijd en geslacht spelen geen rol.ARTIKEL: TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN IS KWESTIE VAN VALLEN EN OPSTAAN.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.
door: Margot Limburg/Ton van Vugt.

Hoewel de weg naar transformatie in het sociale domein er één van ‘vallen en opstaan’ is, zijn vrijwilligers en professionals hoopvol dat de transformatie gaat lukken. De doelen stellen hen vrolijk. Bestuurders zijn minder hoopvol.

Dat blijkt uit de quickscan ’11 aannames over de transformatie van het sociale domein’ van kennisinstituut Movisie.

Verschuiving in aanbod.

Wat was eigenlijk de bedoeling van de transformatie in het sociaal domein en worden die doelen ook gehaald? Movisie vroeg 24 lokale beleidsmakers, vrijwilligers en professionals naar hun ervaring. Wat waren de aannames en werken die beperkend of juist bevorderend? Wat opvalt, is dat de meeste geïnterviewden achter de bedoeling van de transformatie een verschuiving verstaan in het ondersteuningsaanbod. Verder blijkt dat bestuurders wel willen transformeren, maar dat ze zich afvragen of de samenleving op de huidige wijze wel de goede kant op gaat. Niet de veranderingen roepen weerstand bij hen op, maar de randvoorwaarden waaronder de verbeteringen moeten plaatsvinden.

Bezuinigingen.

Bestuurders zien als reden voor de transformatie dat er bezuinigd moet worden. ‘Daarna zijn er mooie doelen omheen gemaakt’, wordt gezegd. Want, ‘waarom zouden beproefde aanpakken anders worden vervangen door aanpakken die weliswaar goedkoper zijn maar waarvan het niet bekend is of zij ook werken’? Ook vrijwilligers en professionals vinden dat bezuinigen de bedoeling is van de transformatie. De meesten vinden dit geen positieve ontwikkeling. Er wordt te veel overgeheveld naar vrijwilligers. Die doen daardoor te vaak het werk van professionals, soms worden professionals ontslagen en mogen zij als vrijwilliger terugkomen. Maar niet iedereen is negatief. Er wordt ook gewezen op het feit dat als zaken opnieuw, kritisch bekeken wordt, blijkt dat het vaak goedkoper kan.

Bureaucratie vs informeren.

Wat opvalt is dat eigenlijk iedereen het er over eens is dat de processen minder bureaucratisch zouden moeten’, aldus onderzoeker Lou Repetur van Movisie. ‘Maar tegelijkertijd moeten ambtenaren wel genoeg informatie ophalen om hun wethouder te beschermen tegen vragen van de gemeenteraad. En dus zit er in het proces veel verantwoording en dus veel bureaucratie. De focus van ambtenaren ligt op het feit dat de wethouder geïnformeerd moet worden, maar de raad blijft buiten schot. Terwijl juist die gemeenteraad de ruimte moet geven aan de wethouder.’

Versterk vertrouwen.

Wat verder blijkt is dat het onderling vertrouwen verschillend beleefd wordt. Organisaties betitelen elkaar als alliantiepartners, maar in de praktijk is het nog altijd ‘de gemeente betaalt en bepaalt’. Ze voelen zich dus niet een echte partner. Repetur pleit er daarom voor dat het onderling vertrouwen versterkt wordt. ‘Kijk goed welke partijen er toe doen in de transformatie en ontschot de processen. Niet alleen binnen de sociaal professionals, maar ook bij verschillende beleidsterreinen en financieringsstromen.’ Bij ontschotten denkt ze vooral aan de schotten die er op het gemeentehuis nog steeds zijn. Daar waar dat gebeurt, blijkt dat het makkelijker werken is.

Belemmerend.

In de quickscan zijn 11 aannames opgenomen die belemmerend werken. Zoals de aanname dat samenwerken simpel is. Maar in de praktijk blijken er juist allerlei belemmeringen om integraal samen te werken. Bijvoorbeeld doordat er geen integrale financiering is. Of omdat er werkzaamheden te snel opnieuw aanbesteed worden waardoor er telkens met nieuwe partijen gewerkt moet worden. Ook wordt aangenomen dat burgers altijd mondig en goed geïnformeerd zijn, altijd een netwerk hebben en dat vrijwilligers en mantelzorgers onbeperkt inzetbaar zijn. Positieve aannames, die de transformatie bevorderen, liggen bijvoorbeeld in het feit dat de transformatie ruimte biedt voor creatieve oplossingen, dat het eigen kracht en eigen regie bevordert en dat het de kans biedt om schotten tussen beleidsterreinen weg te halen.

Politieke keuze.

Repetur durft niet te zeggen of de aannames allemaal kloppen. ‘Het is een eerste verkenning. Het gaat om ervaringen van een relatief klein aantal mensen. Maar het is een eerste stap. En daar kunnen we van leren. Zo geven professionals aan dat de politiek moet kiezen tussen gelijk behandelen of gelijkwaardigheid. Want voor hen is het duidelijk dat gelijk behandelen juist leidt tot ongelijkheid. De politiek moet daar een keuze in maken.’ARTIKEL: VITAMINE B ZOU KLACHTEN SCHIZOFRENIE KUNNEN VERMINDEREN.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Carlijn de Groot.

Volgens onderzoekers zouden de symptomen van schizofrenie verminderd kunnen worden door een hoge dosering vitamine B toe te voegen aan de medicatie van patiënten.

Tijdens het onderzoek zijn achttien eerdere onderzoeken naar het effect van vitaminen en mineralen op de symptomen van schizofrenie opnieuw beoordeeld. In totaal deden aan deze onderzoeken 832 patienten met schizofrenie mee.

Bij het toevoegen van de vitamines zijn volgens onderzoekers van The Medical Reseach Council and University of Manchester de varianten B6, B8 en B12 van aanzienlijk belang.

In het onderzoek dat gepubliceerd werd in Psychological Medicine merkten de patiënten die een lagere dosis vitamine B toegediend kregen geen effect. Ook zou het toedienen van de vitamine een groter effect hebben op patiënten die nog niet lang gediagnosticeerd zijn met de ziekte.

Volgens hoofdzonderzoeker Joseph Firth zijn de resultaten van dit onderzoek een belangrijke stap vooruit. "Nieuwe behandelingen voor deze psychiatrische ziekte zijn hard nodig. Schizofrenie wordt op dit moment vaak behandeld met antipsychotica."

Ziekte.

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte die een op de honderd mensen overkomt. De symptomen van de ziekte openbaren zich meestal voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. Schizofrenie openbaart zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Tijdens een psychose is het besef van de realiteit ernstig verstoord.

Niet iedereen die een psychose doormaakt heeft schizofrenie. Er wordt pas gesproken van de aandoening wanneer een psychose lang duurt of vaker voorkomt. Kenmerkend voor schizofrenie is ook dat iemand tussen pychoses door niet goed functioneert. Niet iedereen heeft dezelfde symptomen of ervaart dezelfde problemen.ARTIKEL: BETERE ONDERSTEUNING EN ZORG VOOR SOPHIE, NAOMI EN 577.000 ANDERE KINDEREN.
bron: Redactioneel/Trimbos-Instituut.
door: Ton van Vugt.

Meer aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of van verslaafde ouders (KOPP/KVO).

Maar vooral ook betere ondersteuning, hulp en zorg voor de 577.000 minderjarige kinderen die hier jaarlijks mee te maken hebben. Dat is het doel van de nieuwe website www.koppkvo.nl en van de presentatie van de resultaten van de ‘Rondgang in de praktijk’, beide in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gemeenten zouden vaker de regierol moeten pakken om de samenwerking op regionaal en lokaal niveau beter te stroomlijnen.

De website www.koppkvo.nl is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten, en is officieel gelanceerd tijdens de studiemiddag op 14 februari ‘Sophie, Naomi en vele anderen’. Naast de vertoning van twee indringende documentaires over Sophie en Naomi, zijn hier ook de resultaten gepresenteerd van de ‘Rondgang in de praktijk’.

Conclusies en aanbevelingen op basis van de rondgang.

In 2016 zijn vijf regiobijeenkomsten georganiseerd en zijn interviews gehouden met zorginkopers of beleidsmakers van elf gemeenten/regio’s en vier grote zorgverzekeraars. Uit deze rondgang in de praktijk blijkt onder meer dat veel gemeenten de KOPP/KVO-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid en de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast. Bij veel professionals zoals huisartsen en wijkteams staat deze groep kinderen niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.

Website voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten.

Via de site www.koppkvo.nl kunnen alle betrokken partijen actuele informatie vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Ook is er een toolbox en worden succesverhalen gedeeld. Naast gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, kunnen ook ouders en naasten er relevante informatie vinden. De handreiking is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Feiten en cijfers over KOPP/KVO.

Nederland telt op jaarbasis 577.000 minderjarige kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans een psychische stoornis te ontwikkelen in hun leven dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben. Bij het verhoogde risico spelen naast erfelijkheid ook beïnvloedbare factoren een rol, zoals coping van de kinderen, sociaal netwerk en verminderde opvoedcompetenties van ouders. Dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg. Gezien het grote aantal kinderen en het aanzienlijke risico van ontwikkelen van een stoornis op latere leeftijd, is preventie en zorg door gemeenten en alle andere betrokkenen zoals scholen, wijkteams en huisartsen van groot belang.

Lees in de bijlage het rapport KOPP/KVO. Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO).ARTIKEL: VEEL TATTOO-INKT BEVAT NOG KANKERVERWEKKENDE STOFFEN.
bron: Redactioneel/ANP.
door: Ton van Vugt.

In veel zwarte tatoeage- en permanente make-up-inkten zitten nog steeds kankerverwekkers, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De toezichthouder onderzocht 52 van de meest voorkomende inkten in Nederland over de afgelopen twee jaar. In zeventien daarvan zaten zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Daarnaast bevatten acht inkten te hoge gehaltes aan zware metalen zoals lood en cadmium.

Zeven inkten brengen volgens de NVWA een 'ernstig veiligheidsrisico' met zich mee. Het gaat onder meer om Kokkai Sumi ink, Tattoo 7 colors en Tattoo Warehouse Tribal Black. De volledige lijst is terug te vinden op de website van de toezichthouder.

Verkoop verboden.

De NVWA heeft de verkoop van de onveilige inkten inmiddels verboden en de overtreders beboet. Uit een eerder onderzoek twee jaar geleden bleek al dat tattoo-inkten vaak slecht zijn voor de gezondheid.ARTIKEL: ANTIBIOTICA ALTERNATIEF VOOR OPERATIE BLINDEDARMONTSTEKING.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

Antibiotica zou bij kinderen met een niet-gecompliceerde blindedarmontsteking als een alternatieve behandelmethode kunnen dienen. Vaak worden mensen met een blindedarmontsteking geopereerd.

Wetenschappers van de University of Southampton hebben wetenschappelijke literatuur van de afgelopen tien jaar opnieuw met elkaar vergeleken.

Hierin werden 413 gevallen genoemd waarbij kinderen een niet-operatieve behandeling ondergingen bij een blindedarmontsteking. In 97 procent van de gevallen zou de niet-operatieve behandeling effectief zijn gebleken, is te lezen in het artikel uit Pediatrics.

Uit deze onderzoeken zou blijken dat er geen meldingen zijn gemaakt van complicaties of bijwerkingen met betrekking tot de niet-operatieve behandeling. Wel verbleven kinderen die geopereerd waren korter in het ziekenhuis.

Om de studie verder te onderbouwen, willen de onderzoekers het onderzoek gaan uitbreiden naar het ziekenhuis. Ouders en kinderen wordt gevraagd of zij bereid zijn om aan het onderzoek mee te doen. Hierbij zullen zij willekeurig een operatie of een antibioticabehandeling ondergaan.

Verder onderzoek.

Onderzoeker Hall zegt hierover: "Wereldwijd worden de meeste spoedoperaties uitgevoerd bij een acute blindedarmontsteking. Een operatie van de blindedarmonsteking werd lang gezien als de standaard. Maar het is kostbaar en vervelend voor de kinderen en hun familie. Onze literatuurstudie laat zien dat antibiotica een alternatieve behandelmethode bij kinderen zou kunnen zijn."

Volgens Hall wekt het onderzoek de suggestie dat een behandeling met antibiotica ook effectief zou kunnen zijn bij volwassenen, maar dit moet nog op grotere schaal worden onderzocht.ARTIKEL: ZN: COÖRDINATIE IS DE SLEUTEL VOOR ZICHT OP ACUTE OPVANGPLEKKEN OUDEREN.
bron: Redactioneel/ZN.
door: Carlijn de Groot.

Het is belangrijk voor zorgverleners om in een acute situatie snel inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van acute opvang/zorg voor ouderen.

Dat geldt voor zowel ziekenhuizen als eerstelijnsverblijf. Zorgverzekeraars constateren dat deze coördinatie in veel regio’s inmiddels is opgebouwd en steeds beter functioneert. Maar in de regio’s waar de coördinatie nog niet op orde is, willen zorgverzekeraars, samen met de betrokken partijen, de problemen zo snel mogelijk oplossen. Dit alles om eventuele tekorten aan plekken voor acute opvang en zorg voor ouderen te voorkomen of te bestrijden. ZN geeft in een brief aan de Tweede Kamer onder meer dit advies.

Zorgverzekeraars hebben afgesproken dat zij actie ondernemen in de regio’s waar de coördinatie van acute zorg voor ouderen nog onvoldoende tot stand komt. Het doel is om de noodzakelijke coördinatie zo snel mogelijk te organiseren. Zorgverzekeraars doen dit in afstemming met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daarnaast vinden zorgverzekeraars dat verwijzers (huisartsen, wijkverpleging) beter bekend moeten raken met de inzet van eerstelijnsverblijf in hun regio. En ze pleiten voor vereenvoudiging van de regelgeving en financiering van eerstelijnsverblijf.

Uitwisselen succesvolle oplossingen.

Een ander aspect waar ZN op wijst, is de toegevoegde waarde van aandacht voor ouderen bij de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis. De instroom van ouderen blijft immers toenemen, doordat eenvoudigweg het aantal ouderen toeneemt. Door bijvoorbeeld geriaters te betrekken bij het vaststellen van de gezondheidssituatie van ouderen kan de doorstroom op de SEH versnellen. Sommige ziekenhuizen hebben een geriater hoofd van de SEH gemaakt en hebben hierdoor de ‘doorlooptijd’ teruggebracht van gemiddeld 6 uur naar gemiddeld 2 uur. ZN adviseert om SEH’s en huisartsenposten om best practices op dit gebied met elkaar uit te wisselen.

Spoedprocedures bij gemeentes.

Ten slotte vraagt ZN aandacht voor de rol van gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten spoedprocedures hebben zodat zij ouderen bij terugkeer in hun thuisomgeving snel kunnen ondersteunen bij woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en preventie (bijvoorbeeld valpreventie). Voorkomen moet worden dat de gezondheidstoestand van ouderen na thuiskomst door onvoldoende ondersteuning onnodig snel verslechtert waardoor zij weer in het ziekenhuis belanden. Goede en snelle procedures bij de gemeentes zijn op de eerste plaats goed voor de oudere, maar dragen ook bij aan het verminderen van overbezetting van SEH’s en plekken voor eerstelijnsverblijf.

De Tweede Kamer heeft op 16 februari een Algemeen Overleg over ziekenhuiszorg, ambulancezorg en acute zorg. Kijk hiervoor de brief die ZN in aanloop naar dit overleg heeft gestuurd.ARTIKEL: UITSPRAAK RECHTER IN HOGER BEROEP:
GEMEENTEN VERANTWOORDELIJK VOOR BESCHIKBAARHEID JEUGDHULP.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland.
door: Carlijn de Groot.

GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhulpaanbieders. Gemeenten zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende jeugdhulp. Het plafondbudget dat gemeenten aan instellingen toekennen, moet daarom realistisch zijn. De uitspraak heeft precedentwerking voor instellingen die jeugdhulp aanbieden in andere gemeenten. In een vergelijkbare situatie kunnen zij zich op de uitspraak beroepen.

Voorzitter GGZ Nederland Jacobine Geel: ‘Gemeenten dienen te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van jeugdhulp. Toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg voor kinderen en jeugdigen is in het belang van iedereen. Alleen als alle partijen daarin hun verantwoordelijkheid nemen kunnen we daarvoor zorgen.’

Verduidelijking kaders aanbesteding jeugdhulp.
Een consortium bestaande uit GGZ Rivierduinen, MEE, Stek jeugdhulp en ’s Heeren Loo spande een kort geding aan tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem om de aanbesteding van jeugdhulp voor 2016. De rechtbank Den Haag gaf het consortium eerder al gelijk. De uitspraak van het Hof bevestigt dit. De uitspraak zorgt voor een afbakening van het speelveld en kleurt het toetsingskader in voor gemeentelijke aanbesteding van jeugdhulp, waarmee wordt voorkomen dat de kwaliteit van de jeugdhulp in gevaar komt.

Informatieverplichting gemeenten.
De gemeenten wilden met de aanbesteding verandering in de organisatie van jeugdhulp tot stand brengen. Instellingen moesten door efficiënter te werken grote besparingen realiseren. In die situatie zijn gemeenten volgens het Hof verplicht om aan instellingen detailinformatie te geven over de vorm van zorg, gebruikersduur en kosten van de behandeling. Gemeenten kunnen niet volstaan met geaggregeerde gegevens. Dat vloeit voort uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie.

Verdeling financiële risico’s jeugdhulp.
Gemeenten mogen volgens het Hof niet alle financiële risico’s bij de instellingen neerleggen. Dat is disproportioneel. Met het oog op het algemeen belang mogen gemeenten efficiencyprikkels inbouwen in de aanbesteding, zoals een plafondbudget of doorleverplicht. Maar als het risico van budgetoverschrijding reëel is, pakken die prikkels disproportioneel uit. Gemeenten zijn dan volgens het Hof verplicht om te voorzien in een veiligheidsventiel. Zo’n ventiel maakt duidelijk hoe wordt omgegaan met budgetoverschrijdingen. Dit kan betekenen dat de (financiële) voorwaarden van de opdracht na gunning worden aangepast.ARTIKEL: MEDICATIE OP MAAT VIA 'SLIMME PIL' STAP DICHTERBIJ.
bron: Redactioneel/ANP.
door: Ton van Vugt.

Een medicijn dat voortdurend zelf kan bepalen hoe hard en waar het moet werken in het lichaam van een zieke. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een methode uitgevogeld waarmee ze zo'n medicijn dichterbij hopen te brengen. Ze publiceren de methode vrijdag in Nature Communications.

Onder leiding van biomedisch ingenieur Maarten Merkx is uitgedokterd hoe een combinatie van DNA-moleculen in het medicijn in het lichaam doorlopend kan meten hoeveel er van de medicatie nodig is. De verzameling moleculen werkt als een soort computertje dat kan opvangen hoeveel verschillende antistoffen er tegen de ziekte in het lichaam actief zijn.

De gewenste hoeveelheid doseren.

Het kan daaraan afmeten hoeveel medicijn moet worden afgegeven en dat in de gewenste hoeveelheid doseren. DNA is namelijk niet alleen de drager van genetische informatie, maar DNA-moleculen kunnen ook uitrekenen welke reacties in het lichaam gewenst zijn. Merkx en zijn collega's zijn er volgens de universiteit als eersten in geslaagd om de aanwezigheid van antistoffen te koppelen aan zo'n DNA-computertje.

'Door het meten van antilichamen direct te koppelen aan de behandeling van de ziekte zouden we in de toekomst bijwerkingen en kosten kunnen verminderen', aldus Merkx.ARTIKEL: RUIM 700 EURO EIGEN BETALINGEN AAN ZORG IN 2015.
bron: Redactioneel/CBS.
door: Ton van Vugt.

In 2015 hebben volwassenen gemiddeld 711 euro aan gebruikte zorg betaald.

Dit is het totaal van het betaalde eigen risico, eigen bijdragen, en overige niet vergoede uitgaven aan gezondheid en zorg. Per persoon kunnen de uitgaven sterk verschillen. De eigen betalingen vormden 11 procent van de totale zorguitgaven in dat jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de eigen betalingen in de zorg. De cijfers over 2016 zijn nog niet bekend.

De gemiddelde eigen betalingen aan gezondheid, zorg en welzijn waren in 2015 iets lager dan in 2014. De algemene trend is stijgend, in lijn met de totale zorguitgaven. Vergeleken met vijftien jaar geleden is het gemiddelde bedrag 80 procent hoger. Vooral de betalingen vanuit het eigen risico, dat in 2008 is ingevoerd, en de eigen bijdragen aan langdurige zorg zijn toegenomen. Deze uitgaven stegen van gemiddeld ruim 100 euro in 2000, naar bijna 400 euro in 2015. De overige eigen uitgaven aan zorg, zoals voor tandartsen of medicijnen bij de drogist, bleven rond de 300 euro per jaar schommelen.

Aandeel eigen betalingen in totale zorguitgaven gelijk aan dat in 2000.

Huishoudens betaalden in 2015 in totaal 9,7 miljard euro aan zorg en welzijn uit eigen zak, op een totaal van 90,6 miljard euro. De eigen betalingen vormden daarmee 11 procent van de totale zorguitgaven in 2015. Dat percentage is gelijk aan dat in 2000. In de tussenliggende jaren is het aandeel aanvankelijk kleiner geworden, om vanaf 2008 weer toe te nemen. In dat jaar werd het eigen risico ingevoerd. Het aandeel van de overige eigen betalingen daalde tot 2009 en bleef daarna stabiel, op ongeveer 5 procent van de zorguitgaven. Het percentage van de eigen betalingen via het verplichte eigen risico plus de eigen bijdrage langdurige zorg, is toegenomen van bijna 4 procent in 2000 tot 6 procent in 2015.

De eigen betalingen vormden in 2015 met gemiddeld 3,3 procent een wat groter deel van alle consumptieve bestedingen van huishoudens dan vijftien jaar geleden (2,3 procent).

Eigen betalingen vooral aan ziekenhuizen, specialisten en medicijnen.

Van de 9,7 miljard euro aan eigen betalingen ging 20 procent naar ziekenhuizen en specialisten, en 19 procent naar aanbieders van medicijnen. Andere groepen waar relatief veel eigen betalingen heen gaan zijn overige aanbieders (zoals tandartsen), hulpmiddelen, en de ouderenzorg (via de eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning).

Groter deel uitgaven medicijnen uit eigen zak.

In 2000 werd 20 procent van de totale uitgaven aan medicijnen via apotheek, drogist of supermarkt zelf betaald, in 2015 is dat opgelopen tot 34 procent. Die stijging komt vrijwel volledig voor rekening van de betalingen via het eigen risico, aan geneesmiddelen op recept. Het aandeel overige eigen betalingen aan medicijnen via apotheek, drogist en supermarkt is vrijwel gelijk gebleven. Ook de eigen betalingen aan ziekenhuizen en medisch specialisten stegen vooral doordat een deel nu via het eigen risico wordt betaald.

Van de uitgaven aan hulpmiddelen (van bril tot scootmobiel) kwam 45 procent uit eigen betalingen, iets minder dan in 2000. Een klein deel daarvan gaat via het eigen risico.ARTIKEL: GROOTSTE TANDHEELKUNDIGE NOODHULP KLINIEK VAN NEDERLAND VESTIGT ZICH IN AMSTERDAM.
bron: Persbericht/Smith-Communicatie.
door: Carlijn de Groot.

Op 24 maart opent in Amsterdam-Oost een nieuwe vestiging van het succesvolle walk-in tandartsconcept Dental365. Hier kan men 24/7 terecht in het geval van een tandheelkundig probleem. Hierbij wordt nauw samengewerkt met tandheelkundige praktijken, ziekenhuizen en- specialisten uit de omgeving, die hun patiënten doorverwijzen naar Dental365 wanneer zij zelf niet in staat zijn om hulp te verlenen.

Dit kan zijn buiten reguliere openingstijden, in het weekend of tijdens de vakantie van een tandarts, maar ook wanneer een tandarts te druk is met afspraken waardoor hij een patiënt niet direct kan helpen. Vorig jaar verwelkomde Den Haag als eerste stad in Nederland het walk-in concept Dental365. Sinds de opening heeft de kliniek aan duizenden patiënten tandheelkundige hulp geboden. Dental365 is opgericht door een groep tandartsen en specialisten die vonden dat er onvoldoende tandheelkundige noodhulp was. Voor meer informatie zie www.dental365.nl

Dental365 Amsterdam.

Amsterdam verwelkomt binnenkort Nederlands grootste spoedeisende tandheelkundige kliniek. Dental365 heeft de wens nauw samen te werken met tandartspraktijken en ziekenhuizen in Amsterdam. Op vrijdag 24 maart opent Dental365 zijn deuren op de Piet Heinkade in Amsterdam. Dr. Igor Schlafman PHD, medeoprichter Dental365, verklaart de behoefte in Amsterdam naar een ‘walk-in’ tandarts noodhulpconcept: “In Amsterdam wordt uiteraard (nood) hulp geboden op afspraak in o.a. ziekenhuizen. Met de komst van Dental365 in Amsterdam wordt, wanneer nodig, hulp geboden op zeer korte termijn. Hiermee wordt tevens ingespeeld op de behoefte om buiten kantoortijden, in vakanties of last-minute terecht te kunnen bij een tandarts zonder eerst een afspraak te maken. Amsterdam huisvest bovendien een groot aantal toeristen, expats maar ook scholen en sportverenigingen waar regelmatig in de weekenden ongelukjes gebeuren. Dental365 biedt uitkomsten voor deze groepen.”

Verlengstuk van Tandartspraktijken.

Dental365 is een concept waarbij de kwaliteit van spoedeisende zorg én beschikbaarheid een aanvulling is op de ‘gewone’ tandheelkundige praktijken. Tandarts Dhr. Peter van de Hoef van Tandartspraktijk ‘De Tandprotheek’ uit Den Haag is zeer tevreden met Dental365: “Wij zijn blij dat wij onze patiënten ook tijdens praktijkuren naar Dental365 kunnen doorverwijzen aangezien wij niet dagelijks een tandarts bezetting hebben. Hierdoor kunnen wij tóch de juiste zorg aan onze patiënten bieden. Tevens is de rapportage altijd duidelijk!”

Over Dental365.

Dental365 is de grootste spoedeisende tandheelkundige kliniek in Amsterdam. Dental365 is zeven dagen per week geopend en werkt nauw samen met tandheelkundige praktijken en –specialisten om spoedgevallen direct te kunnen behandelen. De formule is gebaseerd op het succesvolle en betaalbare ‘walk-in tandarts’ concept. Voor meer informatie zie www.dental365.nlARTIKEL: BLINDE MODELSPOORBOUWER TREKT VEEL BEKIJKS TIJDENS BEURS.
bron: Redactioneel/HvNL.
door: Marlies van der Vloot.

Arend Jan van Dongen is blind, maar ondanks zijn visuele handicap is hij idolaat van miniatuurtreintjes. Zondag liet hij zijn locomotieven soepeltjes rijden op modelspoorbeurs RAIL in Houten.

Honderden treintjes rijden door heuvelachtige landschappen en pittoreske dorpjes in het Expo gebouw. Arend kan niets van dat alles zien, maar wel horen en voelen. “Ik kan begrijpen dat iemand niet snapt dat ik dit mooi vind”, vertelt hij. “Maar ik kan mij weer niet voorstellen dat iemand postzegels spaart.”

Arend is verantwoordelijk voor de techniek achter de landschappen van ModelSpoorGroep Den Bosch. “Mijn monitor kan ik aflezen via het brailleschrift”, legt hij uit. “Op de beurs laat ik een heel mooi stukje techniek zien.”

(Bekijk de videoreportage van Hart van Nederland op onze website)ARTIKEL: GEHANDICAPTE TIJMEN DEELT POSITIEVE VLOGS.
bron: Redactioneel/HvNL.
door: Marlies van der Vloot.

Tijmen (19) uit Zandvoort hoopt (zieke) kinderen en volwassenen te inspireren met zijn Youtube-kanaal Jotijmen. Door zijn vlogs wil hij laten zien hoe goed je kan leven met een beperking en dat het leven met een beperking zo slecht nog niet is. De Youtuber heeft pulmonale hypertensie, een ernstige hart-long aandoening. Hij heeft een groot zuurstof gebrek en kan daardoor maar 500 meter lopen.

Ondanks dat hij niet ver kan lopen en snel buiten adem is doet hij net zoveel als zijn leeftijdsgenoten. Uitgaan, zijn hond uitlaten of lol trappen in een pretpark, alles is te zien op zijn dagelijkse vlogs. “Jotijmen is uitgegroeid tot een hobby waar ik dagelijks energie uit put. Ik wil graag mijn positieve vibe delen”, vertelt Tijmen.

(Bekijk de videoreportage van Hart van Nederland op onze website)ARTIKEL: HANDEN INEENGESLAGEN VOOR HAVENZIEKENHUIS.
bron: Redactioneel/ErasmusMC.
door: Ton van Vugt.

Ziekenhuizen in de Rotterdamse regio hebben zich verenigd om de behandelingen van patiënten van het Havenziekenhuis, een dochter van het Erasmus MC, in de toekomst veilig te stellen.

De ziekenhuizen garanderen daarmee ook gezamenlijk de werkgelegenheid van alle medewerkers met een vast dienstverband bij het Havenziekenhuis. Het Erasmus MC heeft hiertoe een ambitieovereenkomst getekend samen met het IJsselland Ziekenhuis en de BeterKeten-partners: Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis.

Plan.

Dit betekent dat zowel de klinische zorg (onder andere opnames en operaties) als de bijbehorende banen van het Havenziekenhuis verplaatst worden naar deze samenwerkende ziekenhuizen.
Voor afspraken bij de polikliniek kunnen patiënten nu en in de toekomst gewoon terecht in het Havenziekenhuis. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Omgevormd.

Twee weken geleden werd bekend dat Het Havenziekenhuis wordt omgevormd tot een poliklinisch centrum. Dit is nodig om financiële problemen te ondervangen. Een aantal zorgactiviteiten wordt verplaatst naar andere ziekenhuizen. De poliklinische zorg blijft onveranderd in het Havenziekenhuis.ARTIKEL: RENSKE LEIJTEN (SP) GEKOZEN TOT DUIDELIJKST SPREKENDE POLITICUS.
bron: Redactioneel/MEE.
door: Marlies van der Vloot.

Onlangs is op de Landelijke Kiezersdag Renske Leijten gekozen tot politicus die het meest begrijpelijk formuleert. Het SP-kamerlid ontving daarvoor de Klip en Klaarprijs.

Ook mensen met een lichte verstandelijke beperking willen graag gebruikmaken van hun stemrecht. Voor hen is het echter vaak lastig om verkiezingsprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed te kunnen volgen en tot een stemkeuze te komen. Daarom organiseerden ProDemos en MEE NL voor de tweede maal de Landelijke Kiezersdag. Zo'n 150 kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking kwamen zaterdag naar het Binnenhof in Den Haag om zich voor te bereiden op de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Toegankelijk debat.
Mensen met een IQ tussen 50 en 85 leerden in workshops wat democratie is, oefenden met stemmen en kregen rondleidingen over het Binnenhof. Een belangrijk onderdeel van de Landelijke Kiezersdag was het politiek debat. Vertegenwoordigers van de tien grootste partijen debatteerden in eenvoudige taal over thema’s als zorg, onderwijs, werk en toegankelijkheid van informatie. Behalve Renske Leijten van SP, waren dit Corinne Ellemeet (GroenLinks), Sjoerd Potters (VVD), Marith Volp (PvdA), Madeleine van Toorenburg(CDA), Ingrid van Engelshoven (D66), Joëlle Gooijer-Medema (CU), Christine Teunissen (PvdD), Roelof Bisschop (SGP) en Wilma Schover (50Plus).

Jade Haakman, woordvoerder Fonds Verstandelijk Gehandicapten (FVG), zat in de jury die de winnaar van de ‘Klip en Klaarprijs’ mocht kiezen. “Renske legde de doelgroep heel helder uit waar haar partij voor staat.” Corrine Ellemeet van Groenlinks werd tweede, omdat ze volgens de jury korte zinnen en eenvoudige woorden gebruikte. Derde werd Wilma Schrover van 50Plus, ze liet zien dat ze goed weet hoe ze mensen met een lichte verstandelijke beperking moet benaderen.

27 Zetels.
In Nederland wonen ruim 74.000 mensen met een lichte verstandelijke beperking (een IQ van 50-70) en daarnaast nog eens 2,2 miljoen zwakbegaafden (IQ 70-85) (bron: Volksgezondheidenzorg.nl). Samen is dit 18% van het aantal kiesgerechtigden in Nederland. Zij zijn in theorie goed voor 27 van de 150 kamerzetels.

Stem jij ook?
De Landelijke Kiezersdag werd voor het eerst georganiseerd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. De dag is onderdeel van ‘Stem jij ook?’, een samenwerkingsproject van MEE NL en ProDemos en werd. ‘Stem jij ook?’ is erop gericht om mensen met een licht verstandelijke beperking en zwakbegaafden politiek bewust te maken en hen te leren stemmen. Andere onderdelen zijn: regionale workshops, de gratis ‘Stem-jij-ook-verkiezingskrant’ en de website www.stemjijook.nuARTIKEL: MIDDEN-BRABANT START PROEF ZORG OP AFSTAND VOOR DIABETICI.
bron: Redactioneel/Skipr/ANP.
door: Carlijn de Groot.

Zorgnetwerk Midden-Brabant en Philips starten een proef met een e-health-oplossing voor mensen met diabetes type 2. Twintig patiënten gaan de komende tijd via een app hun bloedwaarden en gewicht doorgeven. De huisarts kan dit platform raadplegen en het ziekenhuis kan er laboratoriumuitslagen invoeren.

In het Zorgnetwerk Midden-Brabant werken regionale zorgaanbieders zoals het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, GGZ, VVT-organisaties en huisartsen samen. Via dit netwerk hebben zich 20 patiënten met diabetes type 2 aangemeld voor de proef.

"In juli 2015 gingen we met Philips, patiënten en zorgverleners om de tafel om de zorg voor mensen met diabetes te verbeteren", vertelt Veronique Holtmaat, directeur ZMBR. "Die samenwerking voelt heel natuurlijk, omdat Philips en ZMBR allebei inzetten op meer regie over de eigen gezondheid."

Weegschaal.
De patiënt krijgt behalve de app ook een weegschaal thuis die in verbinding staat met app en het gewicht automatisch doorgeeft. Doordat ook labwaarden vanuit het ziekenhuis worden geüpload naar de portal en de app moet de patiënt meer inzicht krijgen in zijn medische situatie.

Door de ingebouwde chatfunctie kunnen zorgverlener en patiënt bovendien direct met elkaar communiceren. "Diabetespatiënten gaan nu eens per kwartaal naar hun dokter. Dat kan straks ook van huis uit", licht Mark van Meggelen, senior director bij Philips Health Systems Benelux toe.

De applicaties draaien in de cloud-omgeving van Philips HealthSuite. Daar worden de data met elkaar geïntegreerd. Patiënten kunnen de app met een persoonlijke login op hun smartphone gebruiken en kiezen zelf met wie ze het dossier willen delen.

Privacy.
Met de data die in de cloud worden opgenomen, doet Philips zelf niets. "De data zijn en blijven van de patiënt en worden geanonimiseerd in de cloud weggezet", zegt Van Meggelen. "Mochten de proef in de toekomst worden uitgebreid, dan kunnen de gegevens van patiënten alleen met hun expliciete toestemming worden gebruikt voor onderzoek."

Eind januari 2017 is de persoonlijke gezondheidsomgeving uitgezet bij patiënten en huisartsen. De app is in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten met diabetes mellitus type 2, maar zou in de toekomst voor verschillende patiëntgroepen beschikbaar moeten worden.ARTIKEL: BETERE BEHANDELING VAN PROSTAATKANKER DOOR COMBINATIE VAN BESTRALINGSTECHNIEKEN.
bron: Redactioneel/Maastricht UMC+.
door: Ton van Vugt.

Sinds dinsdag 14 februari kunnen bepaalde prostaatkankerpatiënten behandeld worden met een nieuwe techniek, de zogenaamde High-Dose-Rate (HDR) brachytherapie (inwendige bestraling) gecombineerd met uitwendige bestraling.

Voordeel van de nieuwe techniek is dat de stralingsdosis in de tumor hoger en in het gebied rondom de tumor lager is, waardoor enerzijds de kans op genezing toeneemt en anderzijds het risico op bijwerkingen afneemt. HDR brachytherapie wordt uitgevoerd in de bestralingskliniek MAASTRO CLINIC te Maastricht in samenwerking met het Maastricht UMC .

Tot dusverre bestonden er drie vormen van bestralingsbehandeling voor prostaatkanker: 1) brachytherapie (inwendige bestraling) waarbij radioactieve zaadjes (jodium-125) worden ingebracht, 2) volledig uitwendige bestraling of 3) een combinatie van beiden. De keuze voor behandeling wordt door meerdere factoren bepaald, zoals de grootte van de prostaat, de uitgebreidheid van de prostaatkanker en de mate van plasklachten. Voor meer uitgebreide en agressievere typen prostaatkanker zijn jodiumzaadjes niet geschikt en bestond de behandeling tot nu toe enkel uit uitwendige bestraling.

Combinatie van bestraling.

Met de nieuwe techniek, zogeheten HDR brachytherapie gecombineerd met uitwendige bestraling, kunnen ook deze vormen van prostaatkanker worden behandeld. Bij HDR brachytherapie wordt een kleine radioactieve bron (iridium-192) ter grootte van een rijstkorrel via naalden gedurende 20 tot 30 minuten in of nabij de kankercellen in de prostaat gebracht, waar het deze cellen vervolgens vernietigt. HDR brachytherapie is, in vergelijking met uitwendige bestraling, flexibeler. Het biedt de mogelijkheid om te variëren met de positie van de radioactieve bron en de tijdsduur waarin de bron op een bepaalde plaats straling afgeeft. Belangrijkste verschil met uitwendige bestraling is de mogelijkheid om direct de tumor te bestralen zonder gezond lichaamsweefsel aan te tasten. Zo wordt een optimale balans bereikt tussen een hoge stralingsdosis in de tumor en een lage stralingsdosis in het gebied rondom de tumor. In vergelijking met uitwendige bestraling wordt bij HDR brachytherapie anderhalf tot twee keer zoveel straling op de tumor afgegeven. Uit recente onderzoeken blijkt deze hogere stralingsdosis in de tumor aanzienlijk betere genezingskansen tot gevolg te hebben.

Samenwerking.

De nieuwe behandeling vindt plaats in MAASTRO CLINIC. De ingreep wordt uitgevoerd door een team bestaande uit een radiotherapeut, klinisch fysicus en laborant van MAASTRO CLINIC en een uroloog en anesthesioloog van het Maastricht UMC . De behandeling vindt plaats onder algehele narcose en duurt drie tot drieënhalf uur. Nadat de narcose is uitgewerkt mag de patiënt dezelfde dag nog naar huis. Naar verwachting zullen zo'n 100 patiënten per jaar in aanmerking komen voor HDR brachytherapie. Het gaat hier om patiënten met prostaatkanker met een middelmatig tot hoog risico, met weinig plasproblemen en met een goede algehele lichamelijke conditie. Zij kunnen vanuit hun eigen ziekenhuis worden verwezen naar MAASTRO CLINIC.ARTIKEL: GEMEENTE DEN HAAG KOPLOPER BESCHUT WERK.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.
door: Wouter Boonstra/Ton van Vugt.

Den Haag geeft als eerste gemeente uitvoering aan de verplichting in de Participatiewet om beschutte werkplekken te creëren: 200 arbeidsbeperkten worden gemeentelijk ambtenaar. Het A+O fonds Gemeenten verstrekt sw-bedrijf de Haeghe Groep 50 duizend euro subsidie voor begeleiding en arbeidsontwikkeling.

‘We willen deze mensen omarmen, zodat zij zelfstandig geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden’, vat de Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh zijn inspanning om nog in deze collegeperiode 200 arbeidsbeperkten (en wellicht zelfs meer) in vaste dienst te nemen samen. Eerder nam de gemeente al 60 vegers in dienst. In totaal trekt het college er 2 miljoen euro voor uit. Baldewsingh wijst erop dat de gemeente voor ambtenaren in beschut werk een aparte salarisschaal A heeft gecreëerd. Daarin wordt niet geïndexeerd, zoals in andere schalen, maar gelden wel dezelfde arbeidsvoorwaarden. Baldewsingh is trots dat hij zoveel arbeidsbeperkte mensen in vaste dienst kan nemen. ‘Het is jammer dat andere gemeenten hierbij nog achterblijven. Het is zo belangrijk.’

Den Haag koploper.

De gemeente Den Haag voldoet met haar ambitie ruimschoots aan de verplichting voor gemeenten om beschut werk te creëren die per 1 januari als onderdeel van de Participatiewet is ingegaan. Voor Den Haag is de opgave 84 werkplekken in 2017 en 148 in 2018. Staatssecretaris Jetta Klijnsma bracht maandag met voorzitter Marcel Fluitman van A+O fonds Gemeenten een werkbezoek aan de Haeghe Groep, het sw-bedrijf dat de 200 medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en in dienst neemt. Klijnsma wijst erop dat Baldewsingh zijn nek heeft uitgestoken en Den Haag koploper is in het aanbieden in beschut werk. ‘Er zijn nog maar weinig gemeenten die dat doen.’ De bedoeling is dat de eerste 100 arbeidsbeperkten tussen begin maart en eind augustus van dit jaar in dienst treden.

Subsidie.

Het A+O fonds Gemeenten stelt 50 duizend euro subsidie beschikbaar voor de arbeidsontwikkeling van deze doelgroep en de begeleiding naar nieuw, beschut werk. Volgens Fluitman is de nieuwe methodiek die de Haeghe Groep hanteert van betekenis voor de hele sector. ‘Daarom is het belangrijk hen te ondersteunen en ervan te leren.’ Deze methodiek houdt in dat mensen via een gestructureerde lijn al coachend worden begeleid naar zelfstandig werken. ‘Dat vraagt om een strikte aanpak die je breed moet uitvoeren. Mensen kunnen hetzelfde beschutte werk blijven doen of doorstromen naar ander werk. Het A+O fonds wil hen zich laten ontwikkelen. Daarvoor moeten zij de ruimte krijgen. Wij bieden daarbij de helpende hand. Na een (half) jaar begeleiding komen zij in vaste dienst.’

Doorstroom creëren.

De kennis die in het project wordt opgedaan moet andere gemeenten stimuleren ook met de methodiek aan de slag te gaan om beschutte werkplekken te creëren. Als wethouder in de gemeente Zeist is de opgave voor Fluitman in twee jaar dertig plekken. ‘Dat kan snel, maar het gaat ook om doorstroom. Je moet de doelgroep continu volgen en goed begeleiden. Dat is niet alleen een opdracht voor de gemeente, maar ook voor de samenleving en ondernemers.’ARTIKEL: HOREN IS NIET ALTIJD ZALIGMAKEND.
bron: Redactioneel/Doof.nl.
door: Carlijn de Groot.

Wanneer dove mensen aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben zij de keuze om door middel van een cochleair implantaat beter te gaan horen. Toch verkiezen sommigen het niet kunnen horen boven een implantaat. De Vlaamse radiozender Radio 1 zond op 20 januari 2017 een interview uit over dit onderwerp.

In het programma De bende van Annemie interviewt Annemie Peeters het hoofd van de Dienst Logopedie en Audiologie van het revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort in Gent, Claire Tollenaere (zie foto). De centrale vraag in dit interview is waarom dove mensen toch zouden kiezen voor ‘stilte’, wanneer zij de keuze hebben om te kunnen horen. Dit naar aanleiding van een interview dat een krant eerder hield met het Vlaamse Europarlementslid Helga Stevens. Stevens, zelf doof vanaf haar geboorte, liet in het betreffende interview weten liever voor rust dan voor een CI te kiezen. Zij zou meer verwachten van technologische ontwikkelingen, zoals een Google-bril die ondertitelt wat mensen zeggen, of apps die automatisch uittypen wat er gezegd wordt.

Keuze voor cochleair implantaat.

Voor horende mensen lijkt het een vreemde keuze: als de technologie er is om te kunnen horen, waarom zou je daar dan geen gebruik van maken? Er zijn dan wel allerlei geluiden die ook horenden liever niet zouden willen horen, maar er zijn ook minstens zoveel fijne geluiden.
Tollenaere legt echter uit dat je dit iets genuanceerder moet zien. Horen met een cochleair implantaat (CI) is niet vergelijkbaar met hoe een goed functionerend oor hoort. Er zijn veel mensen heel blij met hun CI. Veel Vlaamse jongeren bijvoorbeeld geven aan dat zij er daardoor bij horen. Zij kunnen zich in gesproken taal goed uitdrukken en kunnen anderen verstaan, hoewel dit wel inspanning kost. Daarentegen zijn er mensen die wel ooit voor een implantaat gekozen hebben, maar deze niet meer gebruiken, omdat het horen te veel inspanning kost. Er moet ook een onderscheid gemaakt worden tussen mensen die zijn opgegroeid met geluid, maar op latere leeftijd doof zijn geworden, en mensen die doof zijn geboren (prelinguaal doof). Iemand die later doof is geworden, geeft na implantatie bijvoorbeeld aan dat geluid, zoals muziek, heel anders klinkt dan men gewend was. Er gaat echt tijd overheen, voordat zij muziek weer als aangenaam kunnen ervaren. Wanneer iemand, die al vanaf de geboorte doof is, de keuze maakt voor een CI, dan komen geluiden binnen als storend. 'Zij moeten daar echt wel aan wennen, leren luisteren en mee omgaan, en het ook leren plaatsen', licht Tollenaere toe. In reactie op wat Helga Stevens in haar interview zei, zegt zij: 'Dus als Stevens meer wil horen dan alleen maar het verkeer en echt een gesprek wil kunnen volgen, is dat wel wat moeilijker.' Tollenaere geeft aan dat het wel realistisch is, dat zij dan nu niet meer voor een CI zou kiezen.

Dovengemeenschap.

Bovendien is er de Vlaamse gebarentaal, wat een officieel erkende taal is en waarmee dove mensen binnen de dovengemeenschap kunnencommuniceren. Tollenaere: 'De dovengemeenschap is een zeer hechte gemeenschap. Het is een groep mensen die zegt: wij leven in onze eigen wereld, wij zijn daar eigenlijk wel een beetje trots op, wij hebben onze eigen identiteit en cultuur en wij kunnen communiceren met elkaar in onze eigen taal.' Tollenaere noemt de gebarentaal echter niet zaligmakend, omdat men buiten deze gemeenschap vaak een beroep moet doen op een tolk. 'Omdat horenden nu eenmaal in de meerderheid zijn, is alles eigenlijk ook afgestemd op horen en spreken.'

Op de website van Radio 1 kwam een stevige discussie los naar aanleiding van de uitzending, waarin zowel dove als horende bezoekers van de website zich mengden. Het volledige interview (helaas niet voorzien van ondertiteling), de samenvatting in tekst en de discussie, vindt u op de website van Radio 1.ARTIKEL: VITAMINE D TOEVOEGEN AAN BROOD HELPT GRIEP TE VOORKOMEN.
bron: Redactioneel/RTLnieuws.
door: Marlies van der Vloot.

De griep of een verkoudheid zou jaarlijks bij ruim 800.000 Nederlanders kunnen worden voorkomen door vitamine D aan brood en melk toe te voegen. Mensen die één keer per week extra vitamine D innemen, zouden maximaal 50 procent minder kans hebben om ziek te worden.

Dat schrijven Britse onderzoekers. Ze denken dat ziek worden door een griep of verkoudheid te voorkomen is door vitamine D toe te voegen aan voeding. Het immuunsysteem gebruikt vitamine D om zich te wapenen tegen bacteriën en virussen.

Halvarine en margarine.
In landen als de Verenigde Staten, Canada, Zweden, Finland en Australië wordt al vitamine D toegevoegd aan producten als brood en melk, en ook in Nederland zit in sommige voedingsmiddelen extra vitamine D, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "In halvarine en margarine, bijvoorbeeld."

"We moeten er goed over nadenken of het zinvol is om vitamine D aan brood en melk toe te voegen. Of je er voldoende van binnenkrijgt, hangt dan heel erg af van hoeveel melk en brood je eet. En het is zo dat vitamine D nodig is voor het in stand houden van het immuunsysteem, maar dit onderzoek is volgens ons niet voldoende bewijs om te zeggen dat je met extra vitamine D ook griep kunt voorkomen."

Risicogroepen.
"Daarnaast maak je vitamine D ook zelf aan, onder de huid." Wie genoeg buiten komt, heeft dus geen extra vitamine D nodig. "Bij bepaalde risicogroepen raden we wel aan om extra vitamine D te slikken."

Die risicogroepen zijn jonge kinderen, zwangere vrouwen, oudere mensen en mensen met een getinte huid. Val je niet in die risicogroepen, dan is het volgens het Voedingscentrum niet nodig om extra vitamine D te slikken.

Overdosering.
"Bij het slikken van pillen bestaat er een gevaar van overdosering", zegt Schutte. "Je lichaam slaat vitamine D op, en bij een te hoge dosering kun je kalkafzettingen in het lichaam krijgen." In de praktijk komt zo’n overdosering zelden voor, en loop je alleen gevaar als je langdurig veel meer vitamine D inneemt dan wordt aangeraden. "Slik dus alleen vitamine D als het nodig is, en lees het etiket."ARTIKEL: INFOpunt:
WIE GAAT DE PSYCHOLOOG BETALEN VOOR MIJ?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Omdat ik moeilijk praat en contact leg hebben school en mijn huisarts geadviseerd om eens met een psycholoog te gaan praten, maar... Wie gaat dat betalen?"

Onze HN-informateur antwoord:
Tot je 18e verjaardag zijn jouw ouders hier verantwoordelijk voor. Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen, ook kinderen en jongeren 8 keer vergoed. Wel moet je (jouw ouders) 10 euro per keer betalen. Na je 18e ben je er zelf verantwoordelijk voor. Ook dan vergoedt jouw verzekeraar de eerste 8 keer met weer de eigen bijdrage van 10 euro per keer.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door George de Lange uit Capelle aan de IJssel.

Ik heb gehoord wie de veroorzakers waren
van het platleggen van vele computernetwerken...

... Het ging om vier Russen.En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: Handicapnieuws.net is dagelijks 'uitgsproken' actueel!