Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: Startpagina
Keuzeknoppen om verder te gaan naar: vandaag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Startpagina
::

HandicapnieuwsMAIL

Keuze: ReadSpeaker uit.

Lees voor

WELKOM

Hartelijk welkom bij HandicapNieuws. De dagelijkse nieuwssite door Handicap Nationaal. HandicapNieuws probeert DE website te zijn voor hen die niet of moeilijk op de gebruikelijke manier kunnen lezen, surfen en/of internet kunnen hanteren.

Dagelijks wordt hier door een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers nieuws gezocht, geselecteerd en geplaatst voor, door en/of over gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving en in toegankelijke, (voor-/mee-)leesbare vorm aangeboden.

Het nieuws van HandicapNieuws wordt verder uitgedragen door gebruik te maken van Social Media, e-mail (HANDICAPNIEUWSmail), RSS-feed, deze platte tekst-versie (met o.a. automatische voorlzen en eenvoudige 6-knops bediening) en per gedrukt magazine (HNnieuwsbrief).

[MEER INFO]

Handicap Nationaal is een algemeen nut beogende organisatie (vereniging) voor gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving.

De kerntaken van Handicap Nationaal zijn:
- (toegankelijke) Nieuwsvoorziening en informatieverstrekking.
- Vraagbaak en adviespunt. (HN-INFOpunt)
- Belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

Voor meer informatie over Handicap Nationaal gaat u naar: www.handicapnationaal.nl.

U luistert naar HandicapNieuws UPDATE van dinsdag 20 februari 2018.
De artikelen zijn afkomstig van hun internetsite www.handicapnieuws.net.
De voorleesfunctie wordt u aangeboden door readspeaker nederland.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Ziekenhuizen zeggen operaties af om griepgolf.
Oproep aan ministers om de acute zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren.
Minister besluit binnenkort over vuurwerkverbod.
Nederlandse apotheek gaat Belgen bedienen.
Psychiaters bezorgd dat Levenseindekliniek euthanasie makkelijker maakt.
Aantal leerlingen dat thuiszit daalt niet.
Online hulpprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen verzameld.
Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg.
Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020.
Exoskelet helpt bij revalidatie na beroerte.
Meerderheid van de vrouwen geeft voorkeur aan huisarts van hetzelfde geslacht.
Mantelzorgers en hulpvragers positief over parttime 'even eruit'.
Zorginstituut is 'chantage' door farmabedrijven zat.
Enkele D66-senatoren niet als donor geregistreerd.
Jeugdpsychiaters slaan alarm over isoleren kinderen jeugdzorg. [+Video]
Simpele technologie maakt gehandicapten gelukkiger. [+Video]
Marktwerking helpt niet bij spoedeisende zorg: 'Je hebt niks te kiezen'.
Brandwondenpatiënten uit isolement met nieuwe VR-bril.
Vincent D’hondt wint The Hague Disability Darts Invitational.
Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen.
Transvision wint aanbesteding Valysvervoer.
Steeds meer ouderen op sociale media.
Pas op voor knieblessure tijdens wintersport.
INFOpunt: Kan ik mij vrijwillig verzekeren voor de WIA?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: ZIEKENHUIZEN ZEGGEN OPERATIES AF OM GRIEPGOLF.
bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP. door: Carlijn de Groot.

Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben vandaag niet-levensbedreigende operaties afgezegd, omdat de klinieken overvol liggen met grieppatiënten.

Volgens een woordvoerster van Gelre ziekenhuizen is er sprake van 'een uitzonderlijke situatie'. Ze sluit niet uit dat er volgende week nog meer geplande operaties sneuvelen, omdat de griepgolf in het oosten van het land naar verwachting nog zeker anderhalve week aanhoudt.

Bij Gelre ziekenhuizen zijn bijna alle bedden bezet. Er is extra personeel ingezet, maar ook onder verpleegkundigen heerst griep. Patiënten die acute zorg nodig hebben krijgen daarom voorrang boven mensen met klachten die nog even kunnen wachten. Volgens Gelre liggen andere ziekenhuizen in de regio ook vol.

Vlek op vlek.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is niet verbaasd. "Het is elk jaar feest met de griep, om het zo maar eens te zeggen. Zeker als er ook nog personeel ziek wordt. Dat is dan als het ware vlek op vlek. Maar er wordt niemand aan zijn lot overgelaten, dan kan ook niet en daar zijn protocollen voor", zegt een woordvoerder, die verder geen landelijk beeld kan geven.

De griepepidemie in Nederland 'houdt stevig aan, maar de piek lijkt wel bereikt', zei het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel eerder deze week.ARTIKEL: OPROEP AAN MINISTERS OM DE ACUTE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN ANDERS TE ORGANISEREN.
bron: Redactioneel/Actiz. door: Marlies van der Vloot.

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de acute zorg aan kwetsbare ouderen. ActiZ heeft op verzoek van de kerngroepen Revalidatie en Herstel en Zorg Thuis onderzoek laten doen naar de feiten van de acute zorg aan 65+'ers. Tevens hebben wij een voorstel gedaan om te komen tot een duurzame inrichting van de spoedzorgketen voor kwetsbare mensen, veelal ouderen.

ActiZ heeft onderzoeksbureau fluent onderzoek laten doen naar de feiten van de acute zorg, ook wel spoedzorg genoemd. Uit dit onderzoek blijkt dat jaarlijks 800.000 65+'ers de spoedeisende hulp bezoeken. Van deze 800.000 mensen worden 543.000 mensen na een SEH bezoek opgenomen in het ziekenhuis. In slechts 40% van de SEH opnames blijkt het om noodzakelijk medisch specialistische zorg te gaan. Jaarlijks belanden er als gevolg hiervan zo’n 322.000 ouderen (65+) vermijdbaar in een ziekenhuisbed.

Besparingen mogelijk.

Als we dit kunnen voorkomen dan besparen we niet alleen leed en onnodige belasting van ouderen, maar ook veel geld want een ziekenhuisbed kost gemiddeld € 800 per dag. Dat is op jaarbasis gerekend over 4100 bedden € 1,4 miljard aan ziekenhuiskosten. De noodzakelijk geschatte investering in de eerste lijn (wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, specialisten ouderengeneeskunde) is circa € 700 miljoen.

ActiZ pleit voor een integrale aanpak omdat geen enkele partij in de keten dit alleen kan oplossen. De samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde is cruciaal om te komen tot oplossingen voor de overbelast geraakte spoedzorgketen. Ook de verzekeraars en de gemeenten hebben een belangrijke rol in deze aanpak.

Kwetsbare ouderen langer thuis.

Wat ActiZ betreft zijn drie pijlers van belang:

Preventie en vroegdiagnostiek

Het begint met de vitaliteit van mensen. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat kwestbare mensen zich thuis zo goed mogelijk kunnen redden en veilig voelen? Denk aan de hulp van een sociaal netwerk en de inzet van E-health toepassingen, zoals beeldzorg en medicatiehulpmiddelen. Met behulp van vroegsignalering in de eerste lijn (huisarts, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning) en preventie en door een wijkgerichte aanpak kunnen klachten die tot een spoedopname leiden voorkomen worden.

De juiste zorg op het juiste moment

Een grotere beschikbaarheid van opvang in de eerste lijn (wijkverpleging; eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg) leidt ook tot een vermindering van spoedopnames in ziekenhuizen. Betere multidisciplinaire afstemming tussen wijkverpleging, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, ziekenhuis en de regie daar leggen waar nodig, leidt tot de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek.

Waardigheid en vitaliteit

Uiteraard zijn niet alle ziekenhuisopnames te voorkomen. Langer thuis wonen en de vergrijzing brengt ook een toename van somatisch geïndiceerde ziekenhuisopnames met zich mee. Het verdient hierbij de aanbeveling om ook tijdens de ziekenhuisopname vroegtijdig multidisciplinaire inzet na te streven. Hiermee kan de verpleegduur in het ziekenhuis verkort en een deel van de herstelzorg voorkomen of verminderd worden. Door de inzet van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde en de aanwezige kennis in de geriatrische revalidatie kan samen met de expertise in het ziekenhuis (denk hierbij aan de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde) gezondheidswinst worden behaald.

Oproep aan de ministers:

ActiZ roept de ministers op om in de hoofdlijnenakkoorden en in de uitwerking van het Ouderenpact afspraken te maken die daadwerkelijk bewerkstelligen dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Een andere organisatie van de spoedzorgketen is noodzakelijk. Als gevolg hiervan worden onnodig leed en kosten voorkomen.

Download op onze website:
- Brief ActiZ aan Minister de Jonge
- Brief ActiZ aan Minister BruinsARTIKEL: MINISTER BESLUIT BINNENKORT OVER VUURWERKVERBOD.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Carlijn de Groot.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil in het begin van het voorjaar besluiten over een mogelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat heeft de minister gezegd kort voor de wekelijkse vergadering van het kabinet.

'Er moeten zeker een aantal dingen veranderen', aldus Grapperhaus. Hij laat weten dat hij niet alleen kijkt naar maatregelen op vuurwerkgebied maar ook met een voorstel komt dat het lastigvallen van hulpverleners zwaarder bestraft. 'Daar willen we echt één goed pakket van maken'.

De vier grote steden drongen er vrijdag op aan dat het kabinet 'op korte termijn' een besluit neemt, in een brief van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft eerder geadviseerd vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden, om letsel te voorkomen. Burgemeesters hebben zich hierbij aangesloten.ARTIKEL: NEDERLANDSE APOTHEEK GAAT BELGEN BEDIENEN.
bron: Redactioneel/Kassa/ANP/BELGA. door: Ton van Vugt.

De Nederlandse apotheekgroep Zaandamse Zorg gaat medicijnen thuis afleveren bij huishoudens in Vlaanderen, hoewel dat volgens de Belgische wet niet is toegestaan. Sommige medicijnen zijn duurder bij de zuiderburen, die nu via de site holland-apo.be geld zouden kunnen besparen.

Geneesmiddelen op recept mogen alleen in een apotheek worden afgehaald, waarschuwde het Belgische agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Het Nederlandse bedrijf, dat bestaat uit vijf ‘fysieke’ apotheken en drie internetapotheken, denkt daar anders over. Het verwijst naar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat een Duits internetbedrijf dat medicijnen wilde leveren gelijk zou hebben gegeven.

Na een dreiging met een rechtszaak heeft het bedrijf besloten de levering van medicijnen op recept ,,eventjes on hold'' te zetten. ,,We gaan het juridisch eerst dubbelchecken. We leveren sowieso wel producten die voorschriftvrij zijn'', zegt een woordvoerder.

Thuisleveringen strafbaar.

Het bedrijf belooft op de website ,,snelle en discrete'' levering aan Belgen die hun recept online hebben doorgestuurd. Het wijst erop dat zijn internetapotheken onder toezicht staan van de Nederlandse Inspectie voor de Volksgezondheid.

Volgens de Belgische bond van apothekers APB zijn de thuisleveringen vanuit Nederland strafbaar en ,,een gevaar voor de volksgezondheid". De organisatie zegt ,,wellicht'' naar de rechter te stappenARTIKEL: PSYCHIATERS BEZORGD DAT LEVENSEINDEKLINIEK EUTHANASIE MAKKELIJKER MAAKT.
bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP. door: Carlijn de Groot.

Psychiaters maken zich zorgen over het stijgende aantal psychiatrische patiënten dat toestemming krijgt voor een zelfgekozen dood. "De Levenseindekliniek doet goed werk, maar het lijkt alsof ze de drempel voor euthanasie verlaagt. Daar sta ik niet achter", zegt Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Aurelia Brouwers was een van die psychiatrische patiënten met een sterke doodswens. Ze overleed drie weken geleden. Sinds vandaag is de documentaire over haar laatste dagen te bekijken.

'Doodswens komt en gaat'

De meeste mensen met psychische klachten en een euthanasiewens komen net als Aurelia bij de Levenseindekliniek terecht. Dat komt meestal doordat hun eigen psychiater het te moeilijk vindt om zijn of haar patiënt te laten sterven. Liever kijken die of de patiënt niet toch nog verder te behandelen is.

"De vraag naar de dood is veel voorkomend binnen de psychiatrie. Zo’n doodswens kan ook onderdeel van de ziekte zijn. Soms zie je dat een ziektebeeld bij patiënten heel wisselend is. En dus ook de wens naar de dood." Dat verklaart volgens Denys waarom psychiaters terughoudend zijn met euthanasie. Ook het persoonlijke contact tussen psychiater en de patiënt kan soms een belemmering vormen.

'Je kunt patiënten niet aan een lijntje houden'

De Levenseindekliniek zoekt psychiaters, psychiaters zijn kritisch over de Levenseindekliniek. Maar ondertussen is er voor Aurelia geen weg terug. Zij pleegt euthanasie.

Vaker euthanasie bij psychiatrische patiënten.

Het aantal mensen dat euthanasie krijgt blijft stijgen. In 2011 waren het bijna 3700 mensen. In 2016 ging het om ruim 6000. De meeste mensen die euthanasie krijgen hebben een ernstige lichamelijke ziekte zoals kanker. Het aantal patiënten met grote psychische problemen is weliswaar klein, maar stijgt ook.

In 2011 kregen 13 mensen een zelfgekozen dood vanwege zoals dat heet ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. In 2016 is bij 60 patiënten met psychische problemen euthanasie gepleegd. Een vervijfvoudiging. 46 van de 60 mensen zijn geholpen door de Levenseindekliniek.

'Help levensvreugde terug te krijgen'

Jim van Os, hoogleraar psychiatrie bij het UMC Utrecht en UMC Maastricht, vindt dat de geestelijke gezondheidszorg meer zou moeten doen om de doodswens bij patiënten weg te nemen en hun zin in het leven terug te krijgen.

"Dat klinkt allemaal vaag en soft, maar mensen vergeten dat iedereen hier elke dag mee bezig is. Zinloosheid is dodelijk”, zegt Van Os. Het probleem is alleen dat hij en zijn collega's daar niet voor zijn opgeleid. "We bestrijden de ziekte door middel van pillen en behandelingen, maar we besteden minder aandacht aan de weerbaarheid van mensen en de manier waarop ze met lijden om kunnen gaan. Daar zouden we veel meer aan moeten doen." Van Os maakt mee dat dit er bij sommige patiënten voor kan zorgen dat hun wens om euthanasie verdwijnt.

Damiaan Denys is het niet met hem eens. “Het vinden van geluk zal niet leiden tot minder euthanasie. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van de persoon zelf. Binnen de psychiatrie zijn we nu nog steeds niet in staat om zieke mensen echt te helpen. Er is gewoon te weinig geld voor. Als psychiaters zouden focussen op het zoeken naar geluk, zou het allemaal nog duurder worden."

Second opinion bij andere psychiater.

Denys wijst wel op de nieuwe richtlijn voor psychiaters die het makkelijker moet maken om hun patiënten zelf te begeleiden in hun euthanasietraject. In die richtlijn staat dat wanneer een psychiater zelf denkt dat iemand uitbehandeld is, hij naar een collega kan verwijzen om de patiënt te beoordelen. Als die ook tot de conclusie komt dat er niets meer mogelijk is, kan de patiënt euthanasie krijgen.

Op de manier zou het voor psychiaters makkelijker kunnen worden om het euthanasietraject in te gaan met hun eigen patiënt. De nieuwe richtlijn is volgens Denys niet bedoeld om euthanasie makkelijker of moeilijker te maken, maar vooral om het hele proces nog zorgvuldiger te maken.

Schrijnend tekort aan psychiaters bij Levenseindekliniek.

De Levenseindekliniek heeft te weinig gespecialiseerde artsen om het groeiend aantal euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten te beoordelen. De kliniek is nu hard op zoek naar psychiaters die daarbij kunnen helpen, zegt Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek. In oktober werkten er 50 artsen en 50 verpleegkundigen voor de Levenseindekliniek. Uiteindelijk moeten dat aan het einde van dit jaar 85 artsen en 85 verpleegkundigen zijn.

"We zijn al aardig goed op weg, maar we blijven een schrijnend tekort aan psychiaters hebben. Als je ervan uitgaat dat ongeveer 30 procent van de aanvragen patiënten met een psychiatrische achtergrond betreft, zou ook idealiter een derde (zo'n 24 mensen) van onze artsen psychiater moeten zijn. Nu zijn dat er nog maar 9."

Eerder meldde RTL Nieuws al dat de Levenseindekliniek de groeiende vraag om euthanasie niet aankan.ARTIKEL: AANTAL LEERLINGEN THUISZIT DAALT NIET.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Het blijkt erg lastig om iets te doen aan het probleem van kinderen die langdurig niet naar school gaan. Het aantal thuiszitters (leerlingen die langer dan drie maanden geen onderwijs krijgen) is vorig jaar niet gedaald. Het kabinet wil dat over twee jaar geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs schrijft aan de Tweede Kamer dat vorig schooljaar ruim 4000 leerlingen langer dan drie maanden thuiszaten, zonder passend aanbod voor onderwijs of zorg. Dat waren er ongeveer net zo veel als in het schooljaar 2015/2016. Circa 1700 kinderen stonden helemaal niet ingeschreven op een school.

Er zijn allerlei redenen waarom kinderen langdurig thuiszitten. Sommige hebben psychische problemen, andere kampen met de naweeën van een vechtscheiding. Er zijn ook hoogbegaafde kinderen bij die aanpassingsproblemen hebben en kinderen die op school worden gepest. Het is de bedoeling dat scholen, gemeenten en hulpverleners samen een oplossing zoeken, maar dat lukt dus lang niet altijd.

Onaanvaardbaar.

Minister Slob schrijft dat hij niet tevreden is over de cijfers. "Kinderen die niet naar school gaan, kunnen een leerachterstand oplopen, maar lopen ook vriendjes en vriendinnetjes mis. Dat is onaanvaardbaar."

Oud-Kinderombudsman Marc Dullaert werd in 2016 aangesteld als 'aanjager'. Hij moest de afspraken uit het Thuiszitterspact tussen het kabinet, de scholen en de gemeenten uitwerken. Met de vier grote steden maakte hij afspraken over een heldere, eenduidige definitie van thuisblijvers en hoe ze geregistreerd worden. "Op deze manier kun je appels met appels vergelijken."

Dullaert is ervan overtuigd dat het probleem van de thuiszitters oplosbaar is, maar dan moet er beter samengewerkt worden tussen jeugdzorg en onderwijs. Kinderen die verzuimen, komen daardoor eerder op de radar en dan kan er eerder naar een oplossing worden gezocht. Het kabinet heeft Dullaert gevraagd nog zes maanden langer aan te blijven.

Vrijstelling.

Minister Slob wil ook iets doen aan de stijging van het aantal leerlingen dat is vrijgesteld van onderwijs vanwege lichamelijke of psychische beperkingen. Zo'n vrijstelling wordt afgegeven door een arts. Slob wil in de wet opnemen dat ook gemeenten en scholen bij zo'n beslissing betrokken worden.

"Dat helpt artsen bij de afweging, omdat zij nu niet in alle gevallen een goed beeld hebben van alle mogelijkheden voor maatwerk in het onderwijs voor deze leerlingen", schrijft Slob.ARTIKEL: ONLINE HULPPROGRAMMA’S OVER WERKEN BIJ GEZONDHEIDSPROBLEMEN VERZAMELD.
bron: Redactioneel/NIVEL. door: Ton van Vugt.

Online hulpprogramma’s die mensen met een chronische aandoening helpen om aan het werk te komen of te blijven zijn lastig te vinden. Onderzoeksinstituut Nivel bracht samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG de bestaande programma’s bijeen.

De onderzoekers brachten 20 online zelfmanagementprogramma’s uit Nederland en Vlaanderen in kaart. Uit de analyse hiervan bleek dat de programma’s vooral bedoeld zijn voor mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. Voor mensen met een verstandelijke beperking bleken maar twee programma’s beschikbaar. Omdat de programma’s voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening verspreid staan over het internet en daardoor lastig te vinden zijn, heeft het Nivel samen met mensen uit de doelgroep de overzichtssite Beter Werken ontwikkeld.

Nog veel verbetering mogelijk.

Zelfmanagementprogramma’s op websites of apps kunnen helpen bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk komen met een chronische ziekte, aandoening of stoornis. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren of te leren omgaan met de chronische aandoening. Maar veel van deze programma’s voldoen nog niet aan het ideale model van een online zelfmanagement programma gericht op werk. Zo besteden de meeste programma’s nog weinig aandacht aan het afstemmen van de inhoud van het programma op de achtergrond, voorkeuren of ondersteuningsbehoefte van de gebruiker (tailoring) en ontbreekt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers. Ook blijken de meeste programma’s vooral gericht op het vergroten van de kennis.

Veel van de programma’s behandelen al wel meerdere onderwerpen die belangrijk zijn bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk komen en bevatten video’s om de informatie toe te lichten, wat de begrijpelijkheid van de informatie ten goede komt.

De programma’s zouden volgens de onderzoekers verbeteren wanneer er meer afstemming is op de specifieke situatie van de gebruikers, en meer aandacht voor motivatie, vertrouwen in eigen kunnen en het aanleren van de juiste vaardigheden.

Onderzoeksaanpak.

In dit onderzoek is een brede inventarisatie uitgevoerd van online zelfmanagementprogramma’s over werken met een chronische ziekte, aandoening of stoornis in heel Nederland en Vlaanderen. De kenmerken van de geïnventariseerde programma’s zijn met behulp van vragenlijstonderzoek in kaart gebracht. Daarnaast zijn de programma’s getoetst aan de kwaliteitsaspecten van een ideaalmodel van een online zelfmanagementprogramma gericht op werk. Het onderzoek werd uitgevoerd met een onderzoeksubsidie van UWV.ARTIKEL: EIGEN BIJDRAGE VOOR ALLE WLZ-ZORG.
bron: Redactioneel/Actiz. door: Ton van Vugt.

Alle cliënten van 18 jaar en ouder gaan vanaf 1 april 2018 een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg.

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. Dat geldt ook voor cliënten die alleen dagbesteding en behandeling krijgen. Het CAK gaat deze cliënten daarover informeren; volgens CAK-planning krijgen deze cliënten in week 8 een brief.

Wlz begeleiding groep, behandeling groep en behandeling individueel.

Cliënten die zorg op basis van het modulair pakket thuis (mpt)/overbruggingszorg ontvangen, gaan per 1 april 2018 een eigen bijdrage betalen voor begeleiding groep, behandeling groep en behandeling individueel.

Voor de behandeling op basis van de subsidieregeling extramurale behandeling (aanvullende geneeskundige zorg) verandert er niets; cliënten betalen daarvoor geen eigen bijdrage, ook niet na 1 april 2018.

Nu is het al zo dat cliënten die zorg via het mpt ontvangen – overbruggingszorg valt wettelijk ook onder het mpt – de laagst mogelijke eigen bijdrage van € 23 per maand betalen als zij 20 uur of minder uren zorg in natura per maand ontvangen. Cliënten die meer dan 20 uur mpt in natura ontvangen per maand betalen de zgn. lage eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is net zoals de hoge eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen en het vermogen.

Berekening urengrens.

Vanaf 1 april 2018 gaan de uren dagbesteding en behandeling ook meetellen in de urenberekening.

In de Regeling langdurige zorg (art. 4.6) is vastgelegd hoe de zorgvormen meetellen in de berekening van de urengrens. Bepaald is:

- Wlz begeleiding groep en behandeling groep die in dagdelen worden geleverd, tellen als één uur mee in de urenberekening, en
- een etmaal logeeropvang telt als zes uur mee in de urenberekening.

Individuele begeleiding wordt in uren geboden en telt als uren mee

De overige mpt-zorgvormen (verpleging, persoonlijke verzorging etc.) wordt ook in uren geboden en tellen als uren mee. Dat blijft zoals het was.

Informatie aan cliënten.

Cliënten die alleen Wlz begeleiding groep en behandeling ontvangen, krijgen vanaf 1 april 2018 voor het eerst te maken met de eigen bijdrage plicht. Het CAK gaat deze cliënten in februari daarover informeren: zij ontvangen in week 8, de week van 19 februari 2018, een brief van het CAK. Voor meer informatie: zie CAK.

Achtergrond.

Deze wijziging in de eigen bijdrage voor de cliënt is een gevolg van de release iWlz 2.0 per 1 april 2018. Daardoor kan het zorgkantoor in het berichtenverkeer aan het CAK ook de informatie sturen over de geleverde dagbesteding en behandeling.ARTIKEL: WET DBA OPGESCHORT TOT 1 JANUARI 2020.
bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt.

In de revalidatie spelen robots een steeds belangrijker rol. In het onlagns afgesloten project Recupera-Reha heeft het Robotics Innovation Center van het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) een doorbraak op het gebied van revalidatierobotica gerealiseerd. Samen met de firma Rehaworks ontwikkelde een team onderzoekers een mobiel exoskelet voor ondersteuning van het bovenlichaam bij de revalidatie na een beroerte.

Een interdisciplinair team aan het DFKI werkte meer dan drie jaar aan het innovatieve draaDit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp' ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze grote groep ondernemers de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat zzp'ers een welbewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid. Bovendien wil het kabinet een einde maken aan de situatie dat mensen als zzp'er werken voor een tarief dat zo laag is dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en geen pensioen kunnen opbouwen.

Anderzijds wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om lonen te drukken en risico's af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Kwaadwillenden.

Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij krijgen geen boetes en naheffingen. Wel kunnen ze in afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.

Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.

De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden als zij de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Gezag.

Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip - onder de huidige wetgeving - inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en zal in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toelichten hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

Ook over andere onderwerpen is nauw contact met belangenorganisaties. Het kabinet wil dat de nieuwe wet- en regelgeving aansluit bij wat er leeft in de praktijk. Daarom worden veldpartijen, zoals zzp-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken bij de uitwerking. Onlangs was er een kick-off bijeenkomst met het veld. Bij het uitwerken van de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen zal het kabinet deze partijen opnieuw uitnodigen.

Documenten:

Kamerbrief roadmap vervanging DBAARTIKEL: EXOSKELET HELPT BIJ REVALIDATIE NA BEROERTE.
bron: Redactioneel/NU.nl. door: Carlijn de Groot.

In de revalidatie spelen robots een steeds belangrijker rol. In het onlagns afgesloten project Recupera-Reha heeft het Robotics Innovation Center van het Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) een doorbraak op het gebied van revalidatierobotica gerealiseerd. Samen met de firma Rehaworks ontwikkelde een team onderzoekers een mobiel exoskelet voor ondersteuning van het bovenlichaam bij de revalidatie na een beroerte.

Een interdisciplinair team aan het DFKI werkte meer dan drie jaar aan het innovatieve draagbare exoskelet voor het hele lichaam dat het menselijke bewegingsapparaat aan de buitenzijde ondersteunt. Daarop voortbouwend ontwikkelde het een robot-deelsysteem dat op de middellange termijn toepasbaar is in de medische revalidatie.

Exoskelet voor beroerte-patiënten.

Als toepassingsscenario kozen de wetenschappers uit Bremen de therapie bij patiënten na een beroerte. Ze konden aantonen dat exoskeletten geschikt zijn voor klassieke therapeutische toepassingen, omdat ze bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten als het grijpen en optillen van objecten mogelijk maken.

Na een beroerte helpt fysiologische training die mensen bepaalde bewegingen opnieuw bijbrengt. Alleen op deze manier kunnen gezonde delen van de hersenen de functies van de uitgevallen gebieden overnemen. Het exoskelet maakt nu een intensieve en duurzame training van de patiënt mogelijk, waardoor ze verloren gegane motorische vaardigheden kunnen herstellen.

Mechatronische benadering.

Het ontwikkelde exoskelet voor het gehele lichaam bepaald kinematisch bij benadering de totale bewegingsruimte van het menselijk lichaam. De constructie rond het bovenlichaam ondersteunt daarbij de revalidatie die door de flexibele beenconstructie wordt gedragen. In tegenstelling hiermee is het deelsysteem niet zelfdragend, maar is bevestigd aan een rolstoel.

Voor het opbouwen van het exoskelet pasten de wetenschappers van het DFKI innovatieve methoden voor licht construeren en de aandrijf- en regeltechniek toe. De mechatronische benaderingen combineerden ze met een nieuw systeem voor on-line evaluatie voor elektro-enzefalografie- en elektromyografie-signalen (EEG/EMG-signalen), waardoor een inschatting van de toestand van de patiënt en een meertrans ondersteuning van de regeling mogelijk is.

Projectpartner Rehaworks onderzocht in het kader van het project de eisen aan de medische apparaten en evalueerde continu de systemen.

Drie besturingsmodussen.

De wetenschappers onderzochten voor het robot-deelsysteem verschillende benaderingen uit de revalidatie, die ze evalueerden in het kader van een gebruikersstudie met patiënten na een beroerte. De patiënt in het exoskelet of een derde persoon kan het systeem bedienen en daarbij kiezen uit drie verschillende besturingsmodussen.

In de eerste modus kan door beweging van de ene arm de andere mee bewegen. Deze voert dan exacte dezelfde beweging uit als de door de patiënt zelf bewogen arm. Op deze manier is het exoskelet inzetbaar voor een spiegeltherapie die niet alleen visuele maar ook proprioceptieve simulatie biedt, dat wil zeggen stimulatie van de eigen lichaamswaarneming.

De tweede modus maakt de besturing van de beweging mogelijk die door een derde persoon (bijvooorbeeld de therapeut) door geleiding wordt ingeleerd. Deze beweging kan dan als herhaalde therapie willekeurig vaak kan worden uitgevoerd.

In de derde modus kan het exoskelet op basis van de spieractiviteit van de patiënt (die bij de groep patiënten nog in geringe mate aanwezig is) worden gestuurd. Dit gebeurt door meting van de elektromyografie-signalen (EMG-signalen), waaruit het systeem de beoogde beweging van de patiënt kan afleiden en hem of haar in zijn beweging intuïtief kan ondersteunen.

Vervolg.

Met Recupera-Reha is het de onderzoekers gelukt een nieuwe weg in de mens-robot-interactie in te slaan, die tot een blijvende verbetering van de revalidatie kan leiden. Ze hopen dat ze de exoskeletten in de komende jaren verder kunnen ontwikkelen om ze bijvoorbeeld nog lichter en flexibeler te maken en tegelijkertijd indien nodig nog meer ondersteuning kunnen bieden.ARTIKEL: MEERDERHEID VAN DE VROUWEN GEEFT VOORKEUR AAN HUISARTS VAN HETZELFDE GESLACHT.
bron: Redactioneel/NU.nl. door: Carlijn de Groot.

Zestig procent van de jonge vrouwen tot veertig jaar zegt liever een vrouwelijke huisarts te hebben. Reden voor deze voorkeur zou zijn dat vrouwen zich vaker dan mannen voor hun lichaam schamen of zichzelf lelijk vinden.

Dat blijkt uit een enquête onder 7.010 deelnemers van Libelle en Patiëntenfederatie Nederland. Ruim een kwart van de vrouwelijke patiënten boven de 69 jaar oud heeft liever een vrouwelijke huisarts. Voor het bespreken van intieme problemen zien zelfs vier op de tien van hen het liefst een huisarts van hetzelfde geslacht.

Een op de acht vrouwen zegt uit schaamte haar bezoek aan een mannelijke huisarts zelfs uit te stellen. Ter vergelijking zegt een op de 25 mannen hetzelfde te doen. Vooral het uit de kleren gaan voor de arts vindt een op de vijf vrouwen lastig, zeker wanneer de borsten, de buik of billen zichtbaar zijn.

Volgens 20 procent van de respondenten zou een vrouwelijke huisarts beter luisteren. Bovendien zegt bijna een derde van hen dat het empathisch vermogen van de vrouwelijke arts ervoor zorgt dat de patiënt zich meer op haar gemak voelt.

Mens centraal.

"Het onderbuikgevoel van de deelnemers aan deze enquête klopt: vrouwelijke huisartsen stellen de mens meer centraal.", aldus Debra Roter, hoogleraar volksgezondheid in de VS. Roter bestudeert de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen al dertig jaar. "Patiënten vertellen meer aan vrouwelijke artsen en die krijgen dan ook een helderder beeld van het wel en wee en dus meer handvatten om een patiënt zo goed mogelijk te helpen."

"Zo'n hoog percentage valt niet te negeren", zegt Toine Lagro, Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en emeritus huisarts over het onderzoek. "Dat betekent dat vrouwen als ze dat willen ook echt de kans moeten krijgen om een vrouwelijke huisarts te zien. 38 procent van de patiënten blijkt niet te weten dat ze daar ook recht op hebben."ARTIKEL: MANTELZORGERS EN HULPVRAGERS POSITIEF OVER PARTTIME 'EVEN ERUIT'.
bron: Redactioneel/ANBO. door: Ton van Vugt.

Hoewel een parttime zorgpension niet voor iedereen een oplossing is, reageren zowel mantelzorgers als cliënten positief op het idee. Dat blijkt uit de resultaten van een korte peiling onder bijna 700 mensen die voor één of meerdere mensen zorgen en onder 66 mensen die zelf hulp krijgen, uitgevoerd door ANBO. D66 en de VVD willen dat de minister van Volksgezondheid een pilot gaat doen met parttime elders verblijven. ANBO is positief over het voorstel van de regeringspartijen.

“We zien veel in de mogelijkheid dat mensen op reguliere basis – bijvoorbeeld één of twee dagen in de week – elders verblijven, zodat ze uiteindelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Natuurlijk is deze oplossing is niet voor iedereen, en het ontslaat het kabinet niet van de verplichting om meer te investeren in zorg thuis.”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Update.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) heeft in het debat van vandaag beloofd de pilot op te nemen. Hij zal in mei met vervolgacties komen.

Structureel parttime even weg.

Het idee van parttime verpleegzorg werd afgelopen maandag gelanceerd door D66-Kamerlid Vera Bergkamp en VVD-Kamerlid Sophie Hermans. Door zo’n deeltijdoplossing worden zowel de mantelzorger als de cliënt ontlast en kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen. Den Haan: “Mantelzorgers zijn notoir overbelast, maar het gaat niet alleen om hen. Ook mensen die hulp of zorg nodig hebben kunnen een heel beperkt netwerk hebben. Door wekelijks te overnachten in bijvoorbeeld een zorgpension, doen mensen ook nieuwe contacten op, kunnen ze eens andere activiteiten doen en spreken ze lotgenoten. Dat is extreem belangrijk.”

In het onderzoek komen een aantal zaken naar voren.

Ruim een derde van de mantelzorgers denkt zélf geholpen te zijn wanneer er een parttime oplossing zou komen voor de persoon voor wie gezorgd wordt. 28 Procent van de mantelzorgers zegt dat de persoon voor wie ze zorgen óók geholpen is. Een derde van de mensen zegt het lastig te vinden nu al een uitspraak te doen. De communicatie zou een bottle neck kunnen zijn: maar liefst 60 procent van de ondervraagde mantelzorgers zegt dat de persoon die zij ondersteunen er niet op zou vertrouwen dat het om een tijdelijke of parttime oplossing gaat. Dat blijkt ook uit de vraag aan de mensen die zelf zorg nodig hebben: tijdelijke oplossingen worden vooral geaccepteerd wanneer het om een crisissituatie gaat. “Het woordgebruik is extreem belangrijk. We hebben het hier niet over verpleeghuizen, maar nadrukkelijk over een structurele mogelijkheid om even op adem te komen. Tijdelijk, na een val, kan dat al. Nu willen we verdergaan, met een structurele parttime oplossing, waar alles erop gericht is om thuis te blijven wonen”, aldus Den Haan.

Zowel mantelzorgers als de mensen die zelf zorg of hulp ontvangen zien in veel gevallen (grote) problemen ontstaan wanneer de mantelzorger uitvalt. Zo zeggen mensen bijvoorbeeld oplossingen te zien bij overbelasting, ziekte of vakantie, maar hebben de meeste respondenten dit scenario dit nog niet uitgeprobeerd.

Veel animo voor pilot.

Deze logeermogelijkheid is met nadruk géén opmaat naar een permanente opname in een verpleeghuis, kan wel ondersteunend werken. Dat zegt ook Bart Dingemans, zorgmanager van de Zorgpensions van Fundis: “In Zoetermeer verblijft nu tijdelijk een echtpaar bij ons. Onder normale omstandigheden redden ze het, mede met hulp van thuiszorg. Maar toen de mantelzorger ziek werd, ontstonden snel moeilijkheden. In het Zorgpensioen nemen we de zorg tijdelijk over, en zorgen we ervoor dat mevrouw kan aansterken. Wanneer ze er beiden klaar voor zijn gaan ze weer naar huis”.

Naast Fundis reageerden ook zorgorganisaties Viattence, Aliantus Oud Seyst en Zorgbalans positief op het plan. Zij meldden zich omdat zij veel zien in een pilot en daar graag aan meewerken.

Over het onderzoek.

Tussen 10 en 13 februari enquêteerde ANBO mantelzorgers en mensen die zelf hulp of zorg krijgen van iemand anders. Deze peiling is niet gewogen of gecorrigeerd en niet representatief. Deze peiling is enkel bedoeld als inzicht in de behoeften van leden en niet-leden.

Download het onderzoek.ARTIKEL: ZORGINSTITUUT IS 'CHANTAGE' DOOR FARMABEDRIJVEN ZAT.
bron: Redactioneel/NOS. door: Carlijn de Groot.

Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen niet meer worden vergoed als de fabrikant niet uitlegt hoe de prijs tot stand komt, meldt het Financieele Dagblad. Het instituut beoordeelt de werking van nieuwe medicijnen en adviseert de overheid om die wel of niet op te nemen in het basispakket.

Medicijnen en behandelingen kunnen tienduizenden of honderdduizenden euro's per jaar kosten. Nu wordt vaak besloten om die toch te vergoeden, ondanks een gebrek aan transparantie, anders is de patiënt de dupe. "We worden gewoon gechanteerd over de ruggen van patiënten", zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp in de krant.

Het zorginstituut geeft de overheid ook advies over de prijs, maar kan dat naar eigen zeggen niet goed doen doordat farmaceuten nu geen informatie geven over hoe de prijs tot stand komt en wat de ontwikkelkosten zijn. De laatste druppel voor het zorginstituut was volgens de voorzitter het middel Spinraza, dat minstens 250.000 euro per patiënt per jaar kost. Het Zorginstituut adviseerde om het niet te vergoeden, tenzij er 85 procent van de prijs afgaat.

Om wat voor een medicijnen gaat het?

Het gaat om zogeheten weesgeneesmiddelen: medicijnen voor zeldzame ziekten, waar geen grote markt voor is en die vaak tienduizenden tot honderdduizenden euro per jaar per patiënt kosten. Een aantal voorbeelden:

- Idursulfase, tegen de ziekte van Hunter, een stofwisselingsziekte die organen aantast. Kost 618.000 euro per patiënt per jaar. Het is het allerduurste weesgeneesmiddel. Zit in het basisverzekeringspakket.
- Orkambi, tegen taaislijmziekte. Kostte oorspronkelijk 170.000 per patiënt per jaar. Dat wilde de overheid niet vergoeden. Toen zijn met de fabrikant geheime afspraken gemaakt over een lagere prijs.
- Eculizumab, tegen PHN, een bloedziekte. Kost 360.000 per patiënt per jaar. Het Zorginstituut adviseerde in 2016 om te stoppen met de vergoeding, mede omdat de fabrikant niet transparant is over de prijsopbouw. Maar het wordt nog altijd vergoed.
- Elosulfase alfa, tegen Morquio A, een erfelijke stofwisselingsziekte. Kost 180.000 per patiënt per jaar. Volgens het Zorginstituut zijn de effecten van het middel te klein. Het wordt niet vergoed.

'Dit werkt blijkbaar niet'

Moerkamp zegt in het FD dat tijdens die Spinraza-vergadering het gevoel was: dit accepteren we niet meer. Hij wil met minister Bruins in gesprek. "Ik vind dat we er serieus over na moeten denken een advies en dus ook een vergoeding voor dure geneesmiddelen te weigeren als de fabrikant niet transparant wil zijn over hoe de prijs tot stand is gekomen. De manier waarop het nu gaat, werkt blijkbaar gewoon niet."

De farmaceuten claimen nu vaak dat de hoge prijs voor middelen door de hoge ontwikkelkosten komt. Moerkamp zegt dat hij ook de belangen van de 17 miljoen belastingbetalers in het oog moet houden en dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden. De dure medicijnen vreten het budget voor andere zorg op.ARTIKEL: ENKELE D66-SENATOREN NIET ALS DONOR GEREGISTREERD.
bron: Redactioneel/RTLnieuws/Zorg.nu/ANP MediaWatch. door: Marlies van der Vloot.

Een aantal Eerste Kamerleden van D66 hebben zich niet geregistreerd als donor of willen uit privacyoverwegingen niet zeggen of ze dat hebben gedaan. Dat blijkt uit een rondgang door RTL Nieuws onder de ja-stemmers in het debat over de nieuwe donorwet.

Die uitkomst noemt RTL Nieuws opmerkelijk, omdat juist D66 de partij is die ervoor heeft gezorgd dat er een nieuwe donorwet komt.

Privacyoverwegingen.

RTL Nieuws vroeg alle 38 voorstanders van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer of ze zelf een donorcodicil hebben. 24 senatoren staan geregistreerd als donor, vijf senatoren hebben zich (nog) niet geregistreerd, zeven senatoren willen uit privacyoverwegingen niet zeggen of ze zich hebben geregistreerd, twee senatoren waren onbereikbaar.

Bij D66 zijn twee van de tien senatoren niet geregistreerd als donor en willen vier senatoren er niets over kwijt.ARTIKEL: JEUGDPSYCHIATERS SLAAN ALARM OVERISOLEREN KINDEREN JEUGDZORG.
bron: Redactioneel/EenVandaag. door: Ton van Vugt.

Jeugdpsychiaters maken zich grote zorgen over het isoleren van kwetsbare jongeren in de jeugdzorg. Dit gebeurt veel te vaak en zonder enig vorm van toezicht. Robert Vemeiren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NvvP) vindt dat hier snel een einde aan moet komen. ”Elke maatregel waarbij de vrijheid van het kind wordt ontnomen, zou extern getoetst moet worden. Ik roep de minister op de regels voor het isoleren van jongeren in de Jeugdzorg snel aan te scherpen.”

Ook Reinier Feiner van de Nederlandse Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten (NVJA) maakt zich grote zorgen over het grote aantal kinderen dat in de Jeugdzorg in de isoleercel terecht komt. “We zijn kampioen opsluiten in Nederland. Dit is het zwaarste middel dat je kunt inzetten, kinderen achter slot en grendel zetten. Daar moet je zeer terughoudend mee omgaan.”

Isoleercel 'zeer traumatisch' voor kinderen.

Volgens jeugdpsychiater Vermeiren onderschatten veel mensen hoe traumatisch deze eenzame opsluiting is voor kwetsbare kinderen. “Het gaat echt om een uiterste maatregel, als een kind bijvoorbeeld heel suïcidaal is en er geen enkel ander middel kan worden ingezet.” Ook Reinier Feiner benadrukt de impact die isolatie kan hebben: "Het kan bij deze kwetsbare kinderen leiden tot opsluiting ten onrechte. En dat is toch een vorm van kindermishandeling, die je juist wilt bestrijden."

Lector jeugdzorg Peer van der Helm zegt dat dit soort maatregelen vaak nog jaren lang doorwerken. “Kinderen zitten in een half donkere ruimte, ze voelen ze vaak totaal mislukt en krijgen nachtmerries. Terwijl het juist om jongeren gaat die geen liefde van thuis hebben mee gekregen. Opsluiten is dan echt het laatste dat je zou moeten doen.”

Volgens van der Helm kan het zelfs effect op de intellectuele vermogens van kinderen. “Ze worden dommer en depressiever. En het werkt vaak averechts.”

(Bekijk de uitzending van EenVandaag [AVROTROS] op onze website)ARTIKEL: SIMPELE TECHNOLOGIE MAAKT GEHANDICAPTEN GELUKKIGER.
bron: Redactioneel/Omroep Gelderland/ANP MediaWatch. door: Marlies van der Vloot.

Overdag indutten, 's nachts slecht slapen. Een verstoord dag- en nachtritme bij de ernstig meervoudig gehandicapte bewoners van zorginstelling Siza in Arnhem. De instelling deed een jaar onderzoek en wat blijkt, zo zegt Siza zelf: simpele technologie helpt de bewoners gezonder en gelukkiger te maken.

Zoals een iPad met agenda voor de bewoner die de hele dag vraagt wanneer hij naar de dagbesteding gaat. Of de tovertafel waarbij bewegende afbeeldingen op een tafelblad cliënten stimuleren actief te zijn.

Rob ligt op een waterbed, om van houding te veranderen na de zit in de rolstoel, uit de geluidsboxen klinkt muziek van de Fabeltjeskrant. Die staan ook onder het waterbed. 'Zodat hij ook de trillingen voelt van het ritme waardoor hij geactiveerd wordt zodat hij niet indut', vertelt activiteitenbegeleider Jolanda de Jong. 'Anders kan hij 's nachts niet slapen.'

(Bekijk de videoreportage van Omroep Gelderland op onze website)

Personeel te druk.

Eerder blijkt dat de bewoners van de zorginstelling wegzakken in een verkeerd dag- en nachtritme. Omdat er te weinig te doen is en het personeel te druk heeft. De zorginstelling komt er na onderzoek achter dat simpele technologie bewoners gelukkiger maakt.

Ineke de Vries, projectleider van Siza: 'Doordat ze overdag veel meer geactiveerd blijven en veel minder in slaap sukkelen, slapen ze 's nachts ook veel beter waardoor ze 's ochtends veel uitgeruster wakker worden, de zorg veel beter aankunnen, de dag veel lekkerder beginnen. Zo is die hele 24-uurcyclus verbetert.'

En zo ervaren begeleiders zoals Jolanda ook minder stress: 'Rob vindt het hartstikke leuk, dan heb ik ook het gevoel: ik heb ook weer tijd voor een ander, omdat hij plezier heeft.'ARTIKEL: MARKTWERKING HELPT NIET BIJ SPOEDEISENDE ZORG: "JE HEBT NIKS TE KIEZEN"
bron: Redactioneel/Trouw/ANP MediaWatch. door: Lodewijk Ascher (PvdA).

Hallo, 112? Mijn moeder heeft haar heup gebroken. Hoeveel kost een ambulance via jullie? Oh, zo veel? Nee oké, dan kijk ik eerst nog even verder…

Zo zal het er in de dagdromen van fervente aanhangers van de marktwerking in de zorg, zoals politici van de VVD en D66, ongeveer uitzien: marktwerking in de spoedeisende zorg. Hoewel veel zorg al ingericht is volgens die marktprincipes, voelt bovenstaand telefoongesprek nog steeds bevreemdend aan.

In de praktijk zorgt de concurrentie tussen ziekenhuizen ervoor dat er steeds minder zorg beschikbaar is. Als er geen goede bedrijfseconomische resultaten worden gehaald, dan moet het ziekenhuis of de ambulancepost maar dicht. Je zou denken dat zelfs de meest fundamentalistische aanhangers van de vrije markt zich inmiddels achter de oren krabben.

En dat is ook niet gek. Het hele idee van spoedeisend is namelijk dat je niet kan kiezen. Als ik schoenen ga kopen en ik vind een paar niet mooi, dan loop ik gewoon even verder naar de volgende winkel. Maar met spoedeisende zorg heb je niks te kiezen. Dan wil je zeker zijn dat je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt. Want als je ziek bent, of iemand uit je naaste om­geving, dan is in één klap al het andere ­onbelangrijk. Je bestaan wankelt. ­Dan wil je erop kunnen vertrouwen dat je geholpen wordt. Dat er een dokter en verpleging voor je is. En dat je de zorg, aandacht en liefde krijgt die nodig is.

Spits.

Maar die zekerheid raakt steeds verder weg voor veel mensen. Ambulances komen vaker te laat omdat ambulanceposten worden gesloten en de overgebleven posten te ver weg zijn. Op die posten lopen de mensen op hun laatste benen. Eerstehulpposten puilen uit met vaak oudere patiënten die niet meer terecht kunnen bij thuiszorg of verpleegzorg. Ziekenhuizen en ambulances kunnen eenvoudige griepepidemietjes al niet meer aan. Ziekenhuizen slibben dicht met patiënten die daar eigenlijk niet meer hoeven te zijn, maar nergens anders heen kunnen omdat er onvoldoende capaciteit is.

Vier op de tien zorgmedewerkers voelt zich emotioneel uitgeput en één op de drie medewerkers denkt eraan een andere baan te zoeken. Inmiddels wonen al 385.000 Nederlanders op plekken waar ze bij acute levensbedreigende situaties niet binnen een kwartier geholpen kunnen worden. In spitsuren loopt dat op tot een half miljoen Nederlanders.

Vorige week maakten de ambulance-medewerkers bekend dat ze hun acties gaan uitbreiden. De maat is vol, de werkdruk moet omlaag. En dat kan ook. Door de spoedeisende hulp uit de Zorgverzekeringswet te halen, en te organiseren op basis van de Wet op bijzondere medische verrichtingen. Ambulanceposten en ziekenhuizen krijgen in elke regio dan de opdracht om een regioplan te maken, waarbij ze hun zorg op elkaar afstemmen en samenwerken. Zodat er voldoende ambulanceposten zijn om overal in Nederland binnen vijftien minuten voor de deur te staan.

Roep.

Ingewikkelde declaratiesystemen, afvinklijstjes en formulieren – waar artsen en verpleegkundigen nu zo veel tijd aan kwijt zijn – zijn dan niet meer nodig. En bijkomend voordeel is dat de spoedeisende hulp dan ook niet meer onder het eigen risico valt, als eerste stap naar compleet afschaffen.

Die oproep doen wij aan het kabinet. Luister naar de roep van het ambulancepersoneel, wees niet blind voor de grote problemen met de aanrijtijden van ambulances. Zorg ervoor dat regionale ziekenhuizen en huisartsenposten met elkaar kunnen gaan samenwerken in plaats van concurreren. En wie weet, als het goed werkt, kunnen we de rest van de zorg ook zo organiseren. Zodat we de aandacht terugkrijgen bij degene die zorg nodig heeft. Want als het om levens gaat, moet je samenwerken, niet concurreren.

Lodewijk Asscher is leider van de PvdA en Marcel Levi is CEO van University College London HospitalsARTIKEL: BRANDWONDENPATIËNTEN UIT ISOLEMENT MET NIEUWE VR-BRIL.
bron: Redactioneel/Brandwondenstichting. door: Marlies van der Vloot.

Vanwege infectiegevaar liggen patiënten met ernstige brandwonden langdurig op een geïsoleerde kamer. Hierdoor missen zij het contact met hun normale leefomgeving en voelen zich vaak eenzaam. De Nederlandse Brandwonden Stichting wil samen met de drie brandwondencentra Virtual Reality (VR) inzetten om dit sociaal isolement van brandwondenpatiënten te voorkomen en daarmee het herstel te bevorderen. De Vriendenloterij vindt dit project heel belangrijk en maakt met een gift van 320.000 euro de introductie van deze VR-technologie in de Nederlandse brandwondencentra mogelijk.

Wanneer iemand ernstige brandwonden oploopt, wordt hij langdurig opgenomen in één van de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam). Om infecties te voorkomen vindt deze opname vaak plaats op een geïsoleerde kamer of afdeling. Het sociaal isolement dat kinderen en volwassenen ervaren in een brandwondencentrum is zeer aangrijpend en emotioneel belastend. Voor een goed welzijn en herstel is contact met de buitenwereld, familie, vrienden, school en huisdieren van groot belang. Met de inzet van Virtual Reality kunnen brandwondenpatiënten ook tijdens de opname deel uitmaken van hun eigen leefomgeving en belangrijke levensmomenten die zij anders zouden moeten missen. Patiënten zullen zich hierdoor minder eenzaam voelen en sneller en beter herstellen van deze ingrijpende behandeling.

Uniek project in de zorg.

Virtual Reality wordt steeds vaker ingezet in de zorg. Dit VR-project in de brandwondenzorg is echter uniek, omdat onderzoek naar de effecten van Virtual Reality gecombineerd wordt met de implementatie in de brandwondencentra. Door de toepassing te onderzoeken zal wetenschappelijk aangetoond worden hoe Virtual Reality optimaal ingezet kan worden. De Nederlandse Brandwonden Stichting verwacht dat dit onderzoek als katalysator dient voor een brede toepassing van Virtual Reality in de zorg.

Thuis-beleving.

Dankzij de VR-technologie ervaren patiënten een tijdelijke thuis-beleving en sociale steun. De technologie helpt patiënten:

- bij het doorbreken van het isolement waardoor zij emotioneel minder lijden,
- met het vergroten van het gevoel van welzijn gedurende de geïsoleerde opname in het brandwondencentrum,
- met het ervaren van een positieve vorm van controle en zelfredzaamheid, omdat de patiënt zelf kan bepalen wanneer hij virtueel ‘even naar huis’ kan,
- met het versnellen van het herstel,
- met het verbeteren van re-integratie na langdurig verblijf in een brandwondencentrum.

Emotionele reacties tijdens de pilot.

De gebruikte technologie is in samenwerking met Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis ontwikkeld en volledig afgestemd op de behoefte van brandwondenpatiënten. Een van de proef-cases was de bruiloft van Madelon Klok. Haar vader werd kort voor haar bruiloft opgenomen in het brandwondencentrum in Groningen, waardoor hij niet aanwezig zou kunnen zijn op haar bruiloft. Er werd een VR-camera in de trouwzaal geplaatst en vader Klok kreeg een VR-bril op. Tijdens de opgezette live-stream tussen trouwzaal en het brandwondencentrum Groningen, kon de vader van de bruid toch ‘aanwezig’ zijn bij dit belangrijke moment.

"Toen ik aankwam zag ik de speciale VR-camera op de eerste rij naast mijn moeder. Ik zag deze camera de hele dag. Dat was geweldig! Daardoor was mijn vader er toch bij. Want je vader hoort toch gewoon op je bruiloft te zijn!"

Madelon Klok

"Het is alsof je er zelf bij bent, alsof je ze aan kan raken. Ik zag hoe gelukkig mijn dochter was. Daar gaat het om. Ik word er heel emotioneel door. Het is toch schitterend dat dit kan.”

Borgert Klok

VriendenLoterij Goed Geld Gala.

Maandag 19 februari vindt het jaarlijkse VriendenLoterij Goed Geld Gala plaats. Tijdens dit Gala maakt de VriendenLoterij bekend hoeveel zij dankzij haar deelnemers kan schenken aan de Nederlandse goede doelen. Op deze dag wordt ook de cheque voor dit belangrijke project officieel overhandigd aan de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Over de Nederlandse Brandwonden Stichting:

De Nederlandse Brandwonden Stichting doet er alles aan om brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken. De organisatie wordt niet gefinancierd door de overheid en is volledig afhankelijk van gevers en vrijwilligers die zich inzetten voor de landelijke collecte. Wij financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verpleegkundigen met hun opleiding, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Hierbij werken wij binnen de organisatie Brandwondenzorg Nederland intensief voor en samen met dedrie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam). Met elkaar streven we er naar de brandwondenzorg voor de patiënt continu te optimaliseren. Eerste hulp bij brandwonden, ervaringsverhalen van brandwondenslachtoffers en een overzicht van lopend wetenschappelijk onderzoek vind je op www.brandwondenzorg.nl en www.brandwondenstichting.nl.ARTIKEL: VINCENT D’HONDT WINT THE HAGUE DISABILITY DARTS INVITATIONAL.
bron: Persbericht/Smith-communicatie. door: Carlijn de Groot.

Vincent D’hondt heeft de eerste editie van het grootste internationale toernooi ter wereld voor paradarters gewonnen. De Belg (44) versloeg in de finale van het The Hague Disability Darts Invitational zijn landgenoot Serge van Belle met 5-1. In het sfeervolle Theater aan het Spui in Den Haag streden zaterdag 17 februari zestien topspelers uit binnen- en buitenland om de hoofdprijs van €1.250, een entreebewijs voor WDDA Winmau World Masters en de grote wisseltrofee. De als eerste geplaatste D’hondt heeft een lage dwarslaesie en is daardoor aan een rolstoel gekluisterd. Op weg naar de eindstrijd had de darter uit Passendale, preventiemedewerker van beroep, geen leg verloren en ook in de finale toonde hij zijn suprematie. De tweevoudig Winmau World Champion won twee weken geleden in de finale van het Dutch Open al met 4-0 van Van Belle. Ook nu liet hij er opnieuw geen misverstand over bestaan wie de beste paradarter ter wereld is. Dankzij finishes van 80 en 60 in de laatste twee legs won hij met 5-1.D’hondt: “Deze zege geeft mij een gevoel van totale euforie. Onvoorstelbaar. En dan nog eens in de finale tegen een van mijn beste vrienden. Een volledig Belgische finale ook. De hele dag was indrukwekkend, inclusief het feit dat we continu op tv zijn geweest en alle media-aandacht hier en zoveel publiek. Dit evenement is absoluut vergelijkbaar met het WK op de fameuze Lakeside in Frimley Green, maar qua grootsheid is dit eigenlijk de top.”

Verliezend finalist Serge van Belle (50), woonachtig in Zeebrugge, had in de halve finale met 4-1 gewonnen van de lokale favoriet Arie van der Rassel. De Haagse darter noteerde de enige 180’er van het toernooi in dat duel.

Het The Hague Disability Darts Invitational is een uniek evenement, ongekend in grootsheid en ongeëvenaard in de wereld van de gehandicaptensport. Voor het eerst konden de beste paradarters ter wereld beschikken over alle faciliteiten die horen bij een groot internationaal dartstoernooi. Het evenement werd georganiseerd door de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en werd wereldwijd uitgezonden via de kanalen van de British Darts Organisation (BDO) en Winmau TV. Omroep West verzorgde de livestream in de regio Haaglanden.

De officiële opening werd verricht door oud-wereldkampioen Roland Scholten, die tijdens een demonstratieleg in een rolstoel bewees hoe moeilijk paradarten is. Dartscommentator Jacques Nieuwlaat was de Mastercaller én verzorgde het commentaar bij alle wedstrijden. Marco Meijer, Nederlands beste caller bij onder meer het wereldberoemde Lakeside World Darts, fungeerde als scheidsrechter op het podium. Willy Feenstra (Stafdskanaal) had de primeur de allereerste roll-on girl ter wereld te zijn.

Voor Arie van der Rassel (52) was de halve finale het eindstation. De Hagenaar had graag gewonnen in zijn eigen stad: “Dit was een geweldig toernooi. Uniek om mee te mogen maken, met veel publiek en een heerlijke sfeer om in te spelen. Daar heb ik intens van genoten. Dit hebben wij paradarters nog nooit meegemaakt. Natuurlijk wilde ik hier graag winnen. Ik ben best tevreden over mijn spel dit toernooi, maar in de halve finale heb ik het laten liggen. In iedere leg kreeg ik kansen op de dubbel, maar ik miste op de beslissende momenten.”

UITSLAGEN:

Finale:
Vincent D’hondt (Bel, 1) - Serge van Belle (Bel, 2) 5-1

Halve finale:
Vincent D’hondt (Bel, 1) - Kevin Stringer (Eng, 5) 4-0
Serge van Belle (Bel, 2) - Arie van der Rassel (Ned, 3) 4-1

Kwartfinale:
Vincent D’hondt (Bel, 1) – Kees van Wielink (Ned, 8) 3-0
Tony Pass (Eng, 4) - Kevin Stringer (Eng, 5) 2-3
Arie van der Rassel (Ned, 3) – Jesper Andersen (Den) 3-0
Serge van Belle (Bel, 2) - Joop Sterken (Ned, 7) 3-0

Eerste ronde:
Vincent D’hondt (Bel, 1) – Fuat Akbulut (Ned) 3-0
Kees van Wielink (Ned, 8) – Harm Mellies (Ned) 3-1
Kevin Stringer (Eng, 5) – Ynske Snelleman (Ned) 3-0
Tony Pass (Eng, 4) – Anton van Hemert (Ned) 3-2
Arie van der Rassel (Ned, 3) – Harry de Weerd (Ned) 3-0
Bernard Martens (Bel, 6) – Jesper Andersen (Den) 2-3
Joop Sterken (Ned, 7) – Ricardo Hermans (Ned) 3-2
Serge van Belle (Bel, 2) – Wilco Wassink (Ned)ARTIKEL: QUOTUM ARBEIDSBEPERKTEN KAN WORDEN GEDEACTIVEERD BIJ HALEN BANEN.
bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.

Om er voor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk is in 2013 afgesproken dat werkgevers voor deze mensen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen.

Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet september vorig jaar besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen.

In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. Daarom heeft de ministerraad nu het wetsvoorstel 'deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering' aanvaard. Dit wetsvoorstel regelt ook dat er eenmalig over het eerste jaar na activering niet wordt geheven. Daardoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.ARTIKEL: TRANSVISION WINT AANBESTEDING VALYSVERVOER.
bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt.

Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Onlangs werd bekend dat het Valysvervoer voorlopig is gegund aan de combinatie waarmee Transvision meedeed aan de aanbesteding. De combinatie bestaat verder uit de Rotterdamse Mobiliteit Centrale B.V. en Zorgvervoercentrale Nederland B.V.

De criteria zijn voor tachtig procent gebaseerd op kwaliteit en voor twintig procent op prijs. Bij kwaliteit is er onder andere gekeken naar het gemak om verschillende soorten vervoer te combineren, communicatie met de reiziger en innovatie.

De andere vier partijen die meededen aan de aanbesteding kunnen nog tot en met 8 maart tegen de beslissing van het ministerie bezwaar maken.ARTIKEL: STEEDS MEER OUDEREN OP SOCIALE MEDIA.
bron: Redactioneel/ANBO/NOS/CBS/ANP. door: Carlijn de Groot.

Ouderen zitten steeds vaker op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Meer dan 60 procent van de 65- tot 75-jarigen zegt er de laatste drie maanden op actief te zijn geweest. Vijf jaar geleden was dat nog minder dan een kwart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook veel 75-plussers hebben sociale media ontdekt. Vijf jaar geleden maakte nog maar 5 procent er gebruik van. Nu is dat 35 procent.

Van alle Nederlanders ouder dan 12 jaar is 85 procent actief op sociale media. In de jongste leeftijdsgroepen gebruikt bijna iedereen het.

Mobiel internet.

Ouderen zijn ook steeds vaker onderweg online. Van de 65- tot 75-jarige op internet maakt meer dan 60 procent gebruik van mobiel internet. Vijf jaar geleden was dat nog ruim 15 procent. Onder 75-plussers groeide het gebruik van mobiel internet van bijna 5 naar ruim 30 procent.

De meeste ouderen gebruiken mobiel internet voor hun telefoon of smartphone. Daarna is de tablet het populairst.ARTIKEL: PAS OP VOOR KNIEBLESSURE TIJDENS WINTERSPORT.
bron: Redactioneel/Radar/ANP. door: Ton van Vugt.

De Nederlandse Ski Vereniging waarschuwt mensen die gaan skiën goed op hun knieën te letten, want een knieblessure is de meest voorkomende kwetsuur onder mensen die op wintersport gaan. Twintig procent van het letsel dat wintersporters oplopen, betreft knieletsel, aldus de vereniging.

Verwondingen aan schouder, pols, arm en neus komen beduidend minder vaak voor, meldt de vereniging op basis van gegevens van verzekeraar Europeesche Verzekeringen. Goed getraind de piste op gaan kan helpen, maar op de drukke pistes zit een ongeluk in een klein hoekje, aldus de Nederlandse Ski Vereniging.ARTIKEL: HN-INFOpunt: KAN IK MIJ VRIJWILLIG VERZEKEREN VOOR DE WIA?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Ik ben een kerngezonde zzp'er, maar kan natuurlijk ook niet in de toekomst kijken. Kan ik me vrijwillig voor de WIA verzekeren?"

Onze HN-informateur antwoord:

Als u geen werknemer bent, kunt u zich onder voorwaarden, vrijwillig verzekeren voor de WIA. U krijgt dan een WIA-uitkering als u na 2 jaar ziekte nog niet kunt werken. Voorwaarde is dat u ten minste 35% arbeidsongeschiktheid bent.

Voorwaarden vrijwillige WIA-verzekering.

U kunt zich vrijwillig verzekeren als u nog geen AOW ontvangt. Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

- U begint een eigen bedrijf.
- U bent meewerkend echtgenoot of partner van een startende ondernemer.
- U bent directeur-grootaandeelhouder.
- U onderbreekt uw werk tijdelijk.
- U bent alfahulp of (huishoudelijke) hulp bij een particulier en u werkt minder dan 3 dagen per week.
- U gaat in het buitenland werken.

Afsluiten vrijwillige WIA-verzekering.

U sluit de vrijwillige WIA-verzekering af bij UWV. Dit doet u meestal binnen 13 weken nadat uw verplichte verzekering is afgelopen. Of binnen 13 weken nadat u aan het werk bent gegaan. Doet u huishoudelijk werk, dan kunt u zich altijd aanmelden.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Plein Hofstede uit Amersfoort.

Ik had een nieuw baantje:

Suppoost in een museum.

Na m’n eerste werkdag zei ik tegen de directeur:

“U kunt erg tevreden over mij zijn!

Ik heb vandaag een van Gogh én een Rembrandt verkocht!”En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgsproken' actueel!