Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: Startpagina
Keuzeknoppen om verder te gaan naar: vandaag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Startpagina
::

HandicapnieuwsMAIL

Keuze: ReadSpeaker uit.

Lees voor

WELKOM

Hartelijk welkom bij HandicapNieuws. De dagelijkse nieuwssite door Handicap Nationaal. HandicapNieuws probeert DE website te zijn voor hen die niet of moeilijk op de gebruikelijke manier kunnen lezen, surfen en/of internet kunnen hanteren.

Dagelijks wordt hier door een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers nieuws gezocht, geselecteerd en geplaatst voor, door en/of over gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving en in toegankelijke, (voor-/mee-)leesbare vorm aangeboden.

Het nieuws van HandicapNieuws wordt verder uitgedragen door gebruik te maken van Social Media, e-mail (HANDICAPNIEUWSmail), RSS-feed, deze platte tekst-versie (met o.a. automatische voorlzen en eenvoudige 6-knops bediening) en per gedrukt magazine (HNnieuwsbrief).

[MEER INFO]

Handicap Nationaal is een algemeen nut beogende organisatie (vereniging) voor gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving.

De kerntaken van Handicap Nationaal zijn:
- (toegankelijke) Nieuwsvoorziening en informatieverstrekking.
- Vraagbaak en adviespunt. (HN-INFOpunt)
- Belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

Voor meer informatie over Handicap Nationaal gaat u naar: www.handicapnationaal.nl.

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van vrijdag 19 april 2019.
Handicapnieuwsmail is het dagelijkse mailmagazine van handicap nationaal.
De voorleesfunctie wordt u aangeboden door readspeaker nederland.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
sVerpleegkundigen werken aan preventie.
Landelijke kennissite voor digitale vaardigheden in de zorg live.
'Idealistische' zorgbaas De Blok sluist miljoenen naar eigen bv's.
Is deels thuis, deels in verpleeghuis voor steeds meer ouderen de toekomst?
Wouter Bos nieuwe voorzitter commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.
RIVM waarschuwt voor zon tijdens paasdagen.
Piepende chocola: geluid leidt blinde kinderen naar paaseieren.
HN-INFOpunt: Kan ALS met medicijnen behandeld worden?
Onze Lachafsluiting.
Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: AANBIEDERS VAN PARAMEDISCHE ZORG MOETEN MEER HELDERHEID VERSCHAFFEN.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Aanbieders van paramedische zorg moeten meer helderheid verschaffen over kwaliteit en resultaten van hun behandelingen. Zorgverzekeraars kunnen dan beter fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie inkopen op basis van die kwaliteit. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de Monitor paramedische zorg.

'Nu staat er in de contracten vooral hoeveel zorg er jaarlijks mag worden geleverd tegen welke prijs', aldus de NZa. Zorgverzekeraars moeten zelf meer inzicht geven in de opbouw van tarieven en aan zorgaanbieders duidelijk maken waarvoor ze wanneer in aanmerking komen.

Veel onvrede en wantrouwen.

'Op dit moment is er veel onvrede en wantrouwen in de sector. Het herstel hiervan is cruciaal voor een toekomst waarin patiënten steeds langer thuis wonen en een groter beroep doen op de paramedische zorg', stelt de autoriteit vast.

De toegankelijkheid van genoemde zorg is nu overigens goed: 'Mensen kunnen over het algemeen snel terecht bij een zorgaanbieder bij hen in de buurt.'ARTIKEL: OPLOSSING VOOR IN NOOD VERKEREND MAASZIEKENHUIS.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

r is een oplossing gevonden voor het in nood verkerende Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Het ministerie van Volksgezondheid draagt tot en met 2022 jaarlijks 2,5 miljoen euro bij om het regionale ziekenhuis te behouden.

'De unieke situatie waarin de Pantein Zorggroep zich thans bevindt, maakt in dit specifieke geval betrokkenheid van de overheid noodzakelijk om de continuïteit van zorg te garanderen', schrijft minister Bruno Bruins aan de Kamer.

De instelling is onder meer in de problemen gekomen door ongunstige financiering van een nieuw onderkomen. Daarnaast viel de verkoop van het oude gebouw tegen. 'Zonder maatregelen ontstaan er mogelijk later dit jaar al risico’s voor de continuïteit van de zorgverlening door het ziekenhuis', aldus de minister.

Patein Zorggroep.

Hij draagt bij aan de redding van het Maasziekenhuis omdat het een belangrijke aanbieder van zorg in de regio is. Het Maasziekenhuis is onderdeel van de Pantein Zorggroep. Als het ziekenhuis ten onder gaat, raakt dit ook andere zorgcentra van de groep.

Verder dreigde zonder steun sluiting van de afdelingen voor spoedeisende hulp en acute verloskunde. Als dat zou gebeuren dreigde de 45-minutennorm voor de beschikbaarheid van deze vormen van zorg voor de regio in gevaar te komen.

Afspraken om het ziekenhuis te behouden.

Bruins heeft afspraken gemaakt met de Pantein Zorggroep, zorgverzekeraars, het Radboudumc, de Sint Maartenskliniek en de Rabobank om het ziekenhuis te behouden. Er is onder meer afgesproken dat het Maasziekenhuis de komende jaren 'de meer veelvoorkomende en de minder complexe patiëntenzorg' van het Radboud umc in Nijmegen gaat overnemen.

Met de afspraken is volgens de minister 'een stevig fundament' gelegd voor behoud van zorg in de regio.

Eind vorig jaar zorgde het faillissement van ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen voor ophef. Bruins kreeg toen het verwijt vanuit de Tweede Kamer de regie te weinig hebben gepakt.ARTIKEL: ANTWOORDEN OP KAMERVRAGEN OVER HOGE AFHANDELINGSKOSTEN MEDICIJNROLLEN.
Bron: Redactioneel/Kassa/ANP MediaWatch.

Naar aanleiding van de uitzending van Kassa over de hoge afhandelingskosten van medicijnrollen zijn er Kamervragen gesteld door de Kamerleden Kerstens en Ploumen van de PvdA.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) geeft aan dat de hoge afhandelingskosten van medicijnrollen vragen oproept. "De prijzen van veel generieke geneesmiddelen zijn dermate laag, dat de kosten van de terhandstelling soms hoger kunnen liggen."

'Hoge prijs te rechtvaardigen'

Op de vraag of de hoge prijs per 'baxterzakje' per medicijnsoort te rechtvaardigen is, zegt Bruins dat de kosten door apothekers gedeclareerd kunnen worden als zogenoemde 'weekterhandstelling'. "De weekterhandstelling is een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omschreven zorgprestatie, naast de 'gewone' terhandstelling."

Om deze zogenaamde zorgprestatie te kunnen declareren moeten apothekers, buiten de activiteiten uit de gewone terhandstelling, een aantal extra activiteiten uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voeren van een intakegesprek met de patiënt en het periodiek evalueren van het gebruik en de medische noodzaak van een weekdoseerverpakking. Kortom: er wordt betaald voor de door het apotheekteam verleende farmaceutische zorg.

Verder geeft de minister aan dat de kosten voor weekterhandstellingen kunnen verschillen per apotheek.

Alle gestelde kamervragen vind je op onze website.ARTIKEL: OVV: ZORGVERLENERS KENNEN GEVAAR VERWARDE PERSONEN NIET GOED.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar dat patiënten met een ernstige psychische aandoening vormen voor zichzelf en hun omgeving. Dat stelt de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in een nieuw rapport.

Bij de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoeningen zijn veel partijen betrokken, zoals de ggz, dagbesteding, verslavingszorg of huisartsen. Doordat die niet goed samenwerken, ontstaat geen compleet beeld van de patiënt en wordt niet de juiste hulp geboden.

Dat kan niet alleen gevaarlijk zijn voor de patiënt, maar ook voor diens omgeving, stelt de OVV. Als de zorgverleners onderling beter informatie zouden delen, zouden de risico's beter kunnen worden ingeschat en kan betere zorg worden verleend.

Dodelijke ongelukken.

In Nederland zijn er ongeveer 300.000 mensen met een ernstige psychische aandoening. Ongeveer 20.000 van hen hebben acute zorg nodig. Deze patiënten hebben vaak meerdere problemen, waar ze al lang mee rondlopen.

De OVV begon het onderzoek na signalen over een toename in het aantal onveilige situaties met verwarde personen en constateerde dat zij erg afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

In het rapport noemen de onderzoekers onder meer een incident dat leidde tot het overlijden van een verwarde Syrische man in Schiedam Hij werd neergeschoten door de politie nadat hij op een balkon met een bijl had staan zwaaien terwijl hij "Allahoe akbar" riep.

Een ander voorbeeld is het ongeluk waarbij een verwarde man in een gestolen auto een wagen met een gezin aanreed. Dat kostte uiteindelijk een jongetje van 4 het leven.

Onderzoek behandeling Michael P.

Hoewel dit onderzoek losstaat van het rapport over de behandeling van Michael P., de moordenaar van Anne Faber, zijn de conclusies vergelijkbaar.

Uit dat onderzoek bleek dat de forensische instellingen elkaar niet goed hadden ingelicht over het zedenverleden van P. Ook de partijen die zorg bieden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen, zijn terughoudend in het delen van informatie, concludeert de OVV.

Aandachtspunten voor betere zorg.

De Onderzoeksraad doet een paar aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zo zou het beter zijn als de zorgverleners een gezamenlijk budget krijgen. Ook zouden de partijen meer informatie moeten uitwisselen. Daarbij kunnen ze volgens de OVV gebruikmaken van de ruimte die het beroepsgeheim biedt.

Verder zou het volgens het rapport helpen als de partijen vaker met elkaar om tafel zitten voor evaluaties en zouden ze meer moeten doen met de input van mensen uit de directe omgeving van de patiënten.

Om de zorg structureel te verbeteren moeten de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bovendien een nieuw akkoord sluiten met de zorgverleners, vindt de OVV.ARTIKEL: ZIEKTEVERZUIM DOOR GRIEP KOST NEDERLAND 750 MILJOEN EURO.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Het ziekteverzuim als gevolg van de griepgolf de afgelopen maanden heeft Nederland 750 miljoen euro gekost. De voorgaande griepepidemie, die hardnekkiger was, leverde een kostenpost op van 1,3 miljard euro, meldt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, op basis van zijn ziektecijfers.

De lagere griepkosten dit jaar hangen mogelijk samen met de zachte winter en de griepprik die door de samenstelling goed zijn werk heeft gedaan.

De epidemie heeft de afgelopen ronde 14 weken geduurd, korter dan vorig jaar toen het 18 weken was, maar nog altijd boven het gemiddelde van 9 weken.ARTIKEL: IEDEREEN DIE WIL WERKEN, KAN GEWOON AAN DE SLAG.
Bron: Redactioneel/MEE.

Een baan zonder sollicitatiegesprek? Dat kan?sinds?25 maart?bij?MamaLoes, een babywinkel in Goirle. Dit bedrijf is de?allereerste?in Europa, die nieuwe medewerkers werft via?Open?HiringTM. Dat betekent dat een kandidaat zelf bepaalt of hij geschikt is voor de functie.?Opleiding, ervaring, leeftijd, beperking of situatie doen niet ter zake; het enige wat telt is dat jij denkt en zegt dat je de baan aankunt. Dit biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Open HiringTM bestaat al jaren in de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse fabrikant?van brownies, Greyston,?het in 1982 introduceerde.?Greyston?hielp sindsdien ca. 3.500 mensen aan het werk.

Start Foundation, een maatschappelijke ontwikkelaar die zich inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt, onderzoekt samen met?Greyston?of het Open Hiring-model ook geschikt is voor Nederland.?MamaLoes krijgt daarbij de primeur: het is de eerste keer dat Open HiringTM wordt toegepast buiten de V.S. Er is voor een pilot bij MamaLoes gekozen, omdat dit bedrijf al een tolerant aannamebeleid heeft.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers optimaal inzetbaar zijn, heeft Start Foundation?de?Lifecoach?van MEE ingeschakeld. Deze?ondersteunt de nieuwe en huidige medewerkers bij het?aanpakken van problemen, die niet direct met werk te maken hebben, maar daarbij wel belemmeren. Een voorbeeld daarvan is schuldenproblematiek; een medewerker met brieven van de deurwaarder op de mat, heeft te veel stress om zich voldoende op zijn werk te kunnen concentreren.

MamaLoes?heeft 80 werkuren via Open?HiringTM beschikbaar en in de eerste week?schreven zich hier al 70 mensen voor in.?De eerste tien kandidaten zijn uitgenodigd voor een introductie en de eerste kandidaat is inmiddels al aan het werk.?Start Foundation wil?Open?HiringTM nog dit jaar bij meer pilotbedrijven starten.

Meer informatie over Open Hiring vind je op onze website.ARTIKEL: TEKORT DEN HAAG VAN 26 MILJOEN OP WMO EN JEUGD.
Bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

De gemeente Den Haag kijkt aan tegen een tekort van 26 miljoen euro op de jeugdhulp en de Wmo. Dit komt onder meer door de rijksbezuinigingen, maar ook door de stijging van het aantal mensen dat van een Wmo-voorziening gebruik maakt.

Dat blijkt uit de jaarrekening 2018. De uitgaven voor maatschappelijke zorg en jeugdzorg zijn ‘moeilijk te beheersen’, schrijft Rachid Guernaoui, wethouder Financiën in de jaarrekening. ‘Het gaat hier grotendeels om open-einde-regelingen, die voor het merendeel worden gefinancierd uit de eigen middelen van de gemeente.’ Om de tekorten te dekken, werd al eerder 11 miljoen euro uit eigen middelen bijgepast. Dit bleek onvoldoende. Omdat op beschermd wonen vorig jaar een plusje kon worden genoteerd, komt het tekort op maatschappelijke zorg en jeugdzorg over 2018 uit op 22 miljoen euro.

Omslag.

In 2015 en 2016 noteerde de gemeenten nog (forse) overschotten op de Wmo en jeugdhulp. Vanaf 2017 veranderde dat beeld, net zoals bij veel gemeenten. De cijfers laten een omslag zien ‘van (zeer) positieve resultaten voor de jeugdhulp en Wmo naar een (groot) tekort’, aldus het jaarverslag. Door nagekomen declaraties en de toename van het aantal kinderen dat van jeugdhulp gebruik maakt, bleek begin 2018 een tekort van 14,4 miljoen euro. Op de Wmo-voorzieningen werd in 2017 voor een bedrag van 3,9 miljoen euro rode cijfers geschreven. Over 2018 is eveneens sprake van een tekort voor Wmo en jeugdhulp, van respectievelijk 16 miljoen en 10 miljoen euro.

Rijkskorting.

De redenen voor de tekorten zijn divers. De rijkskorting van 15 procent op de gemeentelijke budgetten is een van de oorzaken. Zo kreeg Den Haag voor 2018 89 miljoen euro voor de uitvoering van de Wmo, maar gaf de stad er 136 miljoen euro uit (119 miljoen euro begroot). Voor de jeugdhulp ontving Den Haag 129 miljoen euro van het rijk, maar gaf 178 miljoen euro uit (167 miljoen euro begroot).

Tariefstijging.

Ook is sprake van een toename van het aantal mensen met een Wmo-voorzieningen. Dat steeg van 32.741 in 2017 naar 36.152 in 2018. Die stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat de toegang tot de Wmo is verbeterd en de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding is geschrapt. De tariefstijging voor Wmo maatwerkarrangementen en de jeugdhulp hebben eveneens tot hogere uitgaven geleid. Die tariefstijging werd doorgevoerd toen er nog geen sprake was van tekorten.ARTIKEL: WETENSCHAPPERS BRENGEN ACTIVITEIT TERUG IN DODE HERSENEN.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP MediaWatch.

Hersendood is onomkeerbaar. Als hersenen zonder zuurstof komen te zitten, raken die onherstelbaar beschadigd. Een patiënt die hersendood is, komt niet meer bij bewustzijn. Toch zijn Amerikaanse wetenschappers er nu in geslaagd om enige activiteit te laten ontstaan bij de hersenen van dode varkens.

De wetenschappers bereikten dit door de hersenen van de geslachte varkens, 32 in totaal, aan te sluiten op een apparaat in het laboratorium. Dit apparaat gaf de hersenen onder andere een speciale bloedvervangende vloeistof waardoor ze weer wat zuurstof kregen.

Moleculaire processen.

De varkens waren al een paar uur dood, maar de breinen van de varkens begonnen na aansluiting op het apparaat toch iets van activiteit te vertonen. Het ging om activiteit in de cellulaire en moleculaire processen. De contactplaats tussen zenuwcellen, de zogenoemde synapsen, brachten weer signalen over. Ook belangrijk: de afbraak van de hersenen werd ermee geremd.

Het onderzoek, uitgevoerd door neurologen van de Amerikaanse Yale-universiteit, is vandaag gepubliceerd in vakblad Nature.

'Dit is geen levend brein'

De wetenschappers benadrukken dat de hersenen geen tekenen van bewustzijn gingen vertonen. Zo gingen de verschillende delen van de hersenen niet opeens signalen aan elkaar zenden. "Dit is geen levend brein. Maar het is een cellulair actief brein", zegt Nenad Sestan van Yale University, die het onderzoek leidde.

Wat wél lukte, was dus dat de wetenschappers de afbraak van de hersenen konden stoppen. Ze hielden de varkensbreinen negen uur lang op een niveau vergelijkbaar met dat van een brein dat één uur dood was.

Als we dat ook bij de mens bereiken, zegt Huib Mansvelder, hoogleraar neurofysiologie aan de VU in Amsterdam tegen dagblad Trouw, stelt dat ons in staat hersenziekten zoals alzheimer of schizofrenie beter te bestuderen bij overleden personen. Op dit moment is dat erg lastig, omdat de moleculaire en cellulaire functies dan stil liggen.ARTIKEL: SOMMIGE INFORMATIE MOEILIJK VINDBAAR OP WEBSITES VAN ZORGVERZEKERAARS.
Bron: Redactioneel/NIVEL.

Informatie op de websites van zorgverzekeraars is niet altijd even goed te vinden voor verzekerden. Over zeven van de tien onderzochte onderwerpen, zoals de vergoeding voor fysiotherapie, kan minimaal driekwart van de verzekerden informatie vinden. Over andere onderwerpen, zoals de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, kan de helft of minder dan de helft informatie vinden. Dit blijkt onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit.

In ons zorgverzekeringsstelsel is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekerden mogen zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar zij dat doen, wat voor type polis zij afsluiten en of zij bijvoorbeeld voor een vrijwillig eigen risico kiezen. Het is van belang dat verzekerden toegang hebben tot vergelijkbare informatie over de verschillende zorgverzekeringen, zodat zij een goede keuze kunnen maken. Hiervoor moet de informatie aanwezig zijn en vindbaar voor verzekerden. Het Nivel deed onderzoek naar de vindbaarheid van informatie op de websites van zorgverzekeraars voor verzekerden.

Vindbaarheid informatie verschilt tussen onderwerpen.

Het percentage verzekerden dat informatie over de verschillende onderwerpen kon vinden, lag tussen de 36% en 84%. Programmaleider Judith de Jong licht toe: ‘De meeste respondenten konden de vergoeding voor fysiotherapie vinden (84%); het overzicht van nagenoeg gelijke polissen werd door de minste respondenten gevonden (36%).’ Dat laatste is een overzicht van (vrijwel) dezelfde polissen die door één zorgverzekeraar of binnen hetzelfde concern worden aangeboden.

Vindbaarheid informatie verschilt tussen websites.

Voor een aantal onderwerpen, zoals de vergoeding voor orthodontie, zijn grote verschillen qua vindbaarheid gevonden tussen de verschillende websites van zorgverzekeraars. Deze verschillen hingen samen met de presentatie van de informatie. Op sommige sites staat bijvoorbeeld in het vergoedingenoverzicht dat orthodontie niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is pas na een aantal keer doorklikken zichtbaar dat er in uitzonderlijke gevallen wél vergoeding mogelijk is.

Het onderzoek.

Het Nivel heeft, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, een online vragenlijst gestuurd naar ongeveer 6.600 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, van wie iets minder dan de helft heeft gereageerd. Deelnemers werd gevraagd op websites van zorgverzekeraars antwoorden te zoeken op vragen over de zorgverzekering. Vervolgens is hen gevraagd hoe gemakkelijk of moeilijk deze informatie te vinden was. Iedere deelnemer zocht op één website; in totaal zijn tien onderwerpen en 36 websites van zorgverzekeraars onderzocht.ARTIKEL: ONDERSCHEID IN BEHANDELING IN DE WLZ BLIJFT BESTAAN.
Bron: Redactioneel/ActiZ.

De VWS-bewindspersonen gaan het pakketadvies van het Zorginstituut om behandeling integraal onder te brengen in de Wlz, niet overnemen. Het al jaren bestaande onderscheid voor Wlz-cliënten die, afhankelijk van hun plaats met of zonder behandeling, zorg uit de Wlz of uit de Zvw ontvangen blijft daarmee bestaan. ActiZ betreurt het dat er nog steeds geen perspectief is om alle kwetsbare verpleeghuiscliënten integrale multidisciplinaire zorg te kunnen bieden.

Minister De Jonge geeft, mede namens de andere VWS bewindspersonen, in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij het advies over integrale behandeling in de Wlz niet opvolgt. Hij heeft daarbij drie overwegingen:

• mogelijke verslechtering van de toegankelijkheid van de artsenfunctie;

• mogelijke inperking van de keuzevrijheid;

• onduidelijkheid over de doelmatigheid van de behandelfunctie.

De minister wil voor de zomer 2019 tot een aanpak voor een vervolgtraject komen. Daarin wil de minister de losse onderdelen van behandeling (artsenfunctie, paramedische zorg, farmaceutische zorg etc.) elk apart bekijken. Het doel van het vervolgtraject is meer overzicht voor de cliënten en betrokken professionals en het wegnemen van pakketverschillen.

In de brief besteedt de minister ook aandacht aan de positionering van behandeling voor mensen met een psychische stoornis, die vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Daarvoor hanteert hij dezelfde lijn: ook voor deze cliënten zal er straks onderscheid zijn tussen plaatsen met en zonder behandeling.

Achtergrond.

In 2017 heeft het Zorginstituut geadviseerd om alle behandeling integraal onder te brengen in de Wlz. Nu hebben alle Wlz-cliënten met verblijf in principe wel de Wlz-specifieke behandeling, maar de overige behandeling en aanvullende zorg hangt af van de plaats waar de cliënt verblijft. Ongeveer 70% van de betreffende cliënten in de VV ontvangen dat uit de Wlz, de overige cliënten zijn op de Zorgverzekeringswet aangewezen. Het betreft bijvoorbeeld de huisartsenzorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Door behandeling en de aanvullende zorgvormen geheel onder te brengen in de Wlz hebben cliënten gelijke aanspraken, is er duidelijkheid voor professionals en kunnen misverstanden in de keten worden voorkomen. Begin 2019 heeft de NZa de minister geadviseerd over (financiële) consequenties van dit pakketadvies (zie de van de brief van de minister). Nu heeft minister De Jonge, mede namens de andere VWS bewindspersonen, besloten het pakketadvies niet op te volgen.

Vooralsnog geen oplossing.

Met het beleidsstandpunt van het ministerie van VWS blijft het huidige onderscheid tussen Wlz-zorg met en zonder behandeling afhankelijk van de plaats van zorg bestaan voor cliënten en professionals. ActiZ vindt dat de kwetsbare groepen in de Wlz (institutionele zorg) integrale zorg en behandeling moeten kunnen krijgen. Door de coördinatie van zorg en behandeling in handen van de zorgaanbieder te leggen kan multidisciplinaire zorg goed worden gerealiseerd voor de steeds zwaarder wordende zorgbehoefte van cliënten. Dat vergt wel goede randvoorwaarden. ActiZ ziet knelpunten bij de beschikbaarheid van huisartsen en SO-ers voor het kunnen bieden van integrale zorg. Dat zijn terecht punten die ook door de minister worden onderkend.

Echter, door het standpunt van de minister is er vooralsnog geen perspectief op integrale zorg en behandeling in de Wlz. ActiZ betreurt dat. In de huidige praktijk hebben cliënten – afhankelijk van de plaats van zorg - te maken met verschillen in aanspraak op zorg, in de eventuele kosten die ten laste van het eigen risico Zvw, hebben zorgorganisaties soms van doen met tientallen huisartsen en is er door meerdere apothekers van de cliënt een groter risico in de medicijnverstrekking. Deze knelpunten blijven voorlopig bestaan.

Eenvoud en eenduidigheid.

In het vervolgtraject wil de minister in het bijzonder kijken naar de algemeen medische zorg. ActiZ vindt dat een goede zaak. Het is van belang goed te kijken wordt naar een toekomstbestendige aanpak voor beschikbaarheid van de artsenzorg, en daar vernieuwingen bij te betrekken en te verkennen. ActiZ pleit ervoor dat eenvoud en eenduidigheid voor verpleeghuiszorg leidend zijn in het vervolgtraject. Er dienen oplossingen te komen om deze Wlz-cliënten onafhankelijk van hun plaats integrale zorg en behandeling te kunnen bieden.ARTIKEL: MEDICIJNEN VERTRAGEN AFBRAAK NIERFUNCTIE DIABETESPATIËNTEN.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Twee bestaande geneesmiddelen tegen diabetes type 2 werken goed tegen nierproblemen. Ze doen dat zo goed dat de patiënten pas veel later of soms zelfs helemaal niet meer gedialyseerd hoeven te worden, blijkt uit een groot internationaal onderzoek.

Hoogleraar klinische farmacologie Hiddo Lambers Heerspink van het UMCG in Groningen presenteerde het onderzoek op een congres in Australië. Tegelijk zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd in de vooraanstaande vakbladen The New England Journal of Medicine en The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Die uitkomsten betekenen dat er grote gezondheidswinst is te halen voor patiënten met diabetes type 2 die nierfalen ontwikkelen. Nierdialyse is een ingrijpende behandeling die vaak moet gebeuren en diabetes 2 is de belangrijkste oorzaak van nierfalen.

Dialysepatiënten wachten op een niertransplantatie. Voor een deel van de patiënten is het niet meer dan een zware manier om het leven te verlengen, omdat ze nooit aan de beurt komen voor een nieuwe nier.

Zo'n 40 procent van alle patiënten met diabetes type 2 krijgt een nierziekte. Elke maand komen er in Nederland 1200 diabetespatiënten bij, de overgrote meerderheid met diabetes type 2. Jaarlijks komen er ongeveer 2000 patiënten met nierfalen bij in Nederland.

Gemiddeld overlijdt elk jaar één op de zes dialysepatiënten. In totaal worden ruim 6000 patiënten gedialyseerd.

Lambers Heerspink en zijn medeonderzoekers hebben 4400 patiënten met diabetes type 2 en chronische nierziekte in 34 landen meegenomen in hun studie. De helft kreeg het middel canagliflozine, de andere helft een placebo. De patiënten werden ruim 2,5 jaar gevolgd.

Aan het eind van die periode bleek de kans om te overlijden aan nierfalen of de eindfase van die ziekte ontwikkeld te hebben in de onderzoeksgroep dertig procent lager te zijn dan in de controlegroep.

Ook het risico op overlijden door hart- en vaatziekten, op ziekenhuisopnames door hartfalen en de kans op hartinfarcten of beroertes was in de behandelde groep ongeveer een derde lager dan in de placebogroep.

Gesponsord.

"Gedurende bijna twee decennia zijn er geen nieuwe behandelingen geweest om de nierfunctie te beschermen in patiënten met type 2 diabetes. Dit onderzoeksresultaat is een grote medische doorbraak, omdat mensen met diabetes en nieraandoeningen een extreem hoog risico lopen op nierfalen, een hartaanval, een beroerte en de dood. We hebben nu een zeer effectieve manier om dat te verminderen ", aldus Lambers Heerspink in een persbericht van het UMCG.

De Diabetesvereniging reageert voorzichtig positief op de nieuwe onderzoeksresultaten. Wel wijst de organisatie erop dat de nieuwe behandeling voor een beperkte groep patiënten geldt, die met nierfalen veroorzaakt door diabetes type 2.

Diabetesvereniging merkt verder op dat de studie naar het gebruik van canagliflozine van Lambers Heerspink en zijn collega's gesponsord is door de fabrikant van het middel.

Richtlijnen.

Lambers Heerspink heeft met collega's in The Lancet Diabetes & Endocrinology nog een tweede studie gepubliceerd over de behandeling van diabetes 2. Als patiënten het middel dapagliflozine krijgen voorgeschreven in combinatie met een derde medicijn (saxaglipitine), dan heeft die combinatie een sterker effect dan andere middelen op het gehalte aan bloedsuikers en eiwitten in de urine.

Dat speelt een grote rol bij het ontstaan van nierfalen. De combinatie van beide medicijnen vertraagt de achteruitgang van de nierfunctie. Ook deze studie is trouwens financieel ondersteund door de producent van het onderzochte geneesmiddel.

De nieuwe inzichten die voortvloeien uit de studies van de Groningse hoogleraar en zijn mede-onderzoekers kunnen volgens henzelf meteen in de praktijk worden gebracht. De onderzochte middelen zijn toegelaten medicijnen voor de behandeling van diabetes type 2.

Maar volgens de Diabetesvereniging is er nog wel het nodige overleg nodig voor het zover is. Bovendien vindt ze dat er meer onderzoek nodig is.ARTIKEL: MULTISPORTDAG VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING.
Bron: Redactioneel/Koninklijke Visio.

In Amsterdam vindt op zondag 23 juni 2019 de eerste Multisportdag speciaal voor mensen met een visuele beperking plaats.

Mensen met een visuele beperking komen in contact met verschillende sporten. Daarnaast wordt er bewustwording gecreëerd bij sportverenigingen over wat sporten met een visuele beperking inhoudt. Het belooft een dag vol sport en plezier te worden voor kinderen en volwassenen.

Blindenvoetbalteam Ajax zoekt spelers.

De sporten van deze dag bestaan uit teamsporten en individuele sporten, handicapspecifieke sporten en reguliere sporten. Blindenvoetbal is bijvoorbeeld een van de sporten. Only Friends wil in samenwerking met Ajax een eigen blindenvoetbalteam gaan starten en is hiervoor nog op zoek naar spelers.

Zichtbaar Sportief.

De Multisportdagen maken onderdeel uit van het project Zichtbaar Sportief. Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport) en partijen uit de woon- en zorgsector met specifieke expertise (Koninklijke Visio, Bartimeus en de Oogvereniging). De gezamenlijke uitdaging is om de sportparticipatie onder mensen met een visuele handicap te verhogen en belemmeringen uit de weg te nemen.

Locatie:

Bij Only Friends kan men op een prachtige sportlocatie van 10.00 tot 16.00 uur meerdere sporten uitproberen.

Bereikbaarheid:

Er zijn pendelbussen vanaf Amsterdam Noord.

Inschrijven.

Meldt u aan via het inschrijfformulier op onze website of bel naar 030 307 78 90. De deelname is gratis.ARTIKEL: ACCOUNTANTS VEEL TIJD KWIJT AAN CONTROLE ZORG.
Bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur/Hans Bekkers.

De verantwoording van de omzet in het sociaal domein en de Wet normering topinkomens (WNT) kosten de accountant bovengemiddeld veel tijd. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, de enquête van Fizi en bureau Finance Ideas onder financials in de zorg. De tijd die zij besteden aan de verantwoording van de omzet uit het sociaal domein is meer dan verwacht op basis van de omzet.

Volgens twee op de drie respondenten vergt het sociaal domein naar verhouding beduidend meer tijd. De branchevereniging voor gehandicaptenzorg (VGN) constateerde vorig jaar dat gebrek aan uniformering van het administratieve proces bij gemeenten het grootste pijnpunt is voor zorginstellingen. Het aandeel in de omzet van de zorg uit Wmo en Jeugdwet, die de gemeenten sinds 2015 uitvoeren, is meestal echter een beperkt deel. Dat leidt tot meer kosten en administratieve lasten.

Stoppen.

Ook de Wet normering topinkomens blijft onevenredig veel tijd en geld kosten. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants gaf eerder al aan dat de controle van topinkomens in de publieke sector zo complex is, dat zij ermee wil stoppen. Ondanks de tijdrovende thema’s is de verwachting dat de jaarrekening voor 1 juni 2019 zonder beperking kan worden opgeleverd.

‘Het is positief om te zien dat ondanks de complexe thema’s in de verantwoording, zorginstellingen in staat zijn om de jaarrekening met goedkeurende verklaring tijdig op te leveren. Dit is in het verleden wel anders geweest’, aldus FIZI-voorzitter Ellen Kalkhoven in een reactie.ARTIKEL: ANBO VERZET ZICH TEGEN PLANNEN MINISTER INZAKE ‘SCHOON HUIS’.
Bron: Redactioneel/ANBO.

De uitspraak die de Centrale Raad van Beroep onlangs heeft gedaan over de huishoudelijke ondersteuning en de omschrijving van een 'schoon huis' is glashelder. Het toewijzen op basis van een resultaat door gemeenten is in de huidige constructie niet toegestaan.

In zijn uitspraken geeft de Centrale Raad van Beroep expliciet aan dat gemeenten met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel de voorziening 'hulp bij het huishouden' in tijdseenheden moet uitdrukken, zodat het voor betrokkenen duidelijk is op hoeveel uren/minuten ondersteuning men recht heeft. Met deze uitspraken werd een einde gemaakt aan de onzekerheid van veel burgers.

De minister wil het alsnog mogelijk maken dat gemeenten de huishoudelijk hulp zonder een tijdsaanduiding kunnen toewijzen. In zijn brief van 12 april 2019 aan de Tweede Kamer geeft hij aan de wet op dit punt aan te willen passen. De minister gaat hier bewust voorbij aan de eerder zorgvuldig opgebouwde jurisprudentie. ANBO is het eens met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en is niet blij met dit voorstel van de minister. ANBO heeft gezamenlijk met andere belangenorganisaties een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wij aangeven dat wij het voorstel ten zeerste ontraden.ARTIKEL: ERVARINGSKENNISCENTRUM (SCH)OUDERS.
Bron: Redactioneel/NIVEL.

(Sch)ouders is een ervaringskenniscentrum voor ouders met een zorgkind. Op dit platform kun je terecht voor vragen over zaken die verder gaan dan de beperking of ziekte van je kind, zoals de gezinssituatie, relaties, opvoeden, financiën, ontspanning of combinatie van zorg en werk.

Het Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders heeft de website uitgebreid. De uitbreidingen bestaan uit:

• Onder het kopje Ontmoeten & Delen staan 26 Gefilmde Ervaringsverhalen. Deze bundelen diverse onderwerpen waar ouders van een zorgkind mee bezig zijn.

• Er staat een Routekaart op de website die je op een andere, visuele manier toegang geeft tot de informatie op de website.

• Het (besloten) forum is aangevuld. Als je bent ingelogd, kun je reageren op de diverse berichten en vragen en natuurlijk zelf berichten plaatsen en vragen stellen.ARTIKEL: VERPLEEGKUNDIGEN WERKEN AAN PREVENTIE.
Bron: Redactioneel/NIVEL.

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners zijn zich bewust van hun preventieve rol bij rokende cliënten en cliënten met overgewicht of problematisch alcoholgebruik. Zij achten zich goed in staat om hen te stimuleren gezonder te leven, een doel van het Nationaal Preventieakkoord. Tegelijkertijd geeft ruim twee derde van hen aan behoefte te hebben aan extra scholing, vooral als het gaat om problematisch alcoholgebruik of overgewicht. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging.

Een groot aantal verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners heeft te maken met cliënten die gezondheidsrisico’s lopen vanwege roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik, zo blijkt uit het Nivel-onderzoek. Vrijwel alle zorgverleners (80 tot 90%) geven aan dat zij de problemen van cliënten die gezondheidsrisico’s lopen vanwege roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik signaleren en dat ze de cliënten advies geven en ondersteunen om gezonder te gaan leven.

Behoefte aan scholing en andere vormen van ondersteuning.

Verreweg de meeste zorgverleners (80 tot 90%) achten zich competent om cliënten te stimuleren gezonder te leven. Ruim twee derde van de zorgverleners geeft daarnaast aan behoefte te hebben aan extra scholing, vooral als het gaat om problematisch alcoholgebruik of overgewicht. De zorgverleners geven eveneens aan geholpen te zijn met betere samenwerkingsafspraken tussen de verschillende professionals en betere verwijsmogelijkheden. Ook is er behoefte aan hulpmiddelen voor het geven van adviezen, bijvoorbeeld richtlijnen en folders.

Nationaal Preventieakkoord.

Roken, overgewicht en probleemdrinken zijn belangrijke oorzaken van ziekte in Nederland. Om deze problemen aan te pakken en zo bij te dragen aan een gezonder Nederland, heeft de Rijksoverheid met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland het zogenaamd Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord stelt onder andere dat zorgprofessionals hun cliënten op deze drie thema’s adviezen kunnen geven, hen kunnen begeleiden en hen indien nodig kunnen doorverwijzen. Het Nivel heeft onderzocht welke rol verpleegkundigen en verzorgenden zelf denken te hebben en te kúnnen hebben in deze aanpak.

Het onderzoek.

Eind 2018 heeft he.t Nivel een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging (www.nivel.nl/panelvenv). In totaal vulden 1059 paneldeelnemers de vragenlijst in. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.ARTIKEL: LANDELIJKE KENNISSITE VOOR DIGITALE VAARDIGHEDEN IN DE ZORG LIVE.
Bron: Redactioneel/ActiZ.

Op 16 april 2019 is een landelijke kennissite voor het verbeteren van de digivaardigheden van zorgprofessionals gelanceerd. Alle medewerkers van de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen vanaf vandaag op de kennissite www.digivaardigindezorg.nl werken aan hun digitale vaardigheden. Dit is van groot belang voor de ouderenzorg en ActiZ is blij dat de leermiddelen nu gratis en makkelijk beschikbaar zijn.

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale toepassingen. Ze werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware. Ook hebben zorgprofessionals te maken met domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen. Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg. Ze kunnen de werkdruk verlagen. Ze kunnen de cliënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven. Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals nog niet goed met digitale technologie overweg kan.

Veel lesmateriaal.

Vanaf 16 april is de kennissite beschikbaar voor iedereen in de VG en VVT-sector die aan de slag wil met het vergroten van zijn of haar digitale vaardigheden. Veertien zorgorganisaties in de ouderenzorg in de regio Utrecht werken al met de informatie van de site en delen hun ervaringen via de site zodat andere zorgorganisaties ook weer van hen kunnen leren.

De landelijke kennissite www.digivaardigindezorg.nl staat vol met speciaal ontwikkeld lesmateriaal waarmee elke professional in zorg of ondersteuning aan zijn/haar digitale vaardigheden kan werken en waar docenten lesmateriaal over digitale zorg kunnen vinden. Zo biedt de site een grote hoeveelheid praktijkgerichte leermiddelen toegesneden op het werk in een zorginstelling. Van basale kennis tot geavanceerde e-healthtoepassingen, alles komt aan bod. Alle zorgmedewerkers, van digistarter tot ervaren gebruiker, vinden op de kennissite leermiddelen die aansluiten bij hun niveau en leerstijl.

Via zelftest naar leeradvies.

Om te weten waaraan hij of zij nog kan werken kan de (toekomstige) zorgprofessional eerst een zelftest maken. Hieruit volgen leeradviezen op maat. Iedereen kan informatie van de site halen, maar ook informatie delen zodat gebruikers van elkaar kunnen leren. Een redactieraad checkt de inhoud van alle leermiddelen voordat ze geplaatst worden.

Digicoaches.

ActiZ bekijkt op dit moment hoe de site ingebed kan worden in een leerprogramma met en subsidie voor de inzet van onder meer digi-coaches. Hiervoor wordt samengewerkt met ECP (Platform voor InformatieSamenleving).

Ontstaan van de site.

Zorginstelling s’Heerenloo legde de basis voor de kennissite en heeft deze beschikbaar gesteld. Zij ontwikkelde voor haar eigen medewerkers een website met leermiddelen. Eind 2018 is door ECP/Platform voor de Informatiesamenleving samen met Regioplus, Utrechtzorg, het Zorgtrainingscentrum en MBO Rad het initiatief genomen om een landelijke kennissite te ontwikkelen. De site is nu geschikt gemaakt voor de VVT-sector en zal later nog voor andere sectoren toepasbaar worden gemaakt.ARTIKEL: 'IDEALISTISCHE' ZORGBAAS DE BLOK SLUIST MILJOENEN NAAR EIGEN BV'S.
Bron: Redactioneel/RTLZ/RTLnieuws/ANP MediaWatch.

Thuiszorgorganisatie Buurtzorg deed en doet voor miljoenen euro's per jaar zaken met commerciële bedrijven, die deels in handen zijn van oprichter en topman Jos de Blok. Dat valt op te maken uit een recente uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Vorig jaar onthulden RTL Z en NRC het bestaan van geldstromen tussen het met publiek zorggeld gefinancierde Buurtzorg en commerciële privébedrijven, waarin de bestuursvoorzitter van de thuiszorgorganisatie De Blok belangen bezit.

Dergelijke geldstromen zijn omstreden. Zorginstellingen mogen in Nederland geen winst uitkeren, om te voorkomen dat publiek zorggeld weglekt. Maar via commerciële bedrijven die diensten leveren aan zorginstellingen, kunnen zorgondernemers toch profiteren van de inkomsten. Dergelijke constructies zijn afgelopen jaren stevig ter discussie komen te staan.

Omvang betalingen.

Hoe groot de geldstromen vanuit Buurtzorg precies waren, was vorig jaar niet helder. Onderzoek identificeerde ten minste twee betalingen van ruim een 500.000 euro en leningen aan buitenlandse bedrijfjes.

Een recent vonnis van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg over de zakelijke banden tussen de zorginstelling en de commerciële privébedrijven van De Blok biedt nu meer duidelijkheid over de omvang van de geldstromen. Die blijken groter te zijn dan tot nu toe bekend.

Automatiseringsbedrijf.

Dat geldt in de eerste plaats voor het snelgroeiende automatiseringsbedrijf Ecare uit Enschede, waarin De Blok indirect een belang van 27 procent bezit. Ecare blijkt een jaaromzet van 12 miljoen euro te boeken. Dat is het dubbele van het meest recent bekende omzetcijfer over 2014.

De thuiszorgorganisatie die onder leiding staat van De Blok, blijkt goed te zijn voor een flink deel van de omzet van de automatiseerder. "De omzet van Ecare uit opdrachten van Buurtzorg bedroeg in de afgelopen jaren 2 tot 3 miljoen euro per jaar."

Adviesdiensten.

Volgens de uitspraak van het Scheidsgerecht betaalde Buurtzorg daarnaast vergoedingen voor 'adviesdiensten' aan een commercieel bedrijfje waarin De Blok financiële belangen heeft.

Buurtzorg blijkt daarvoor in de jaren tot en met 2014 een jaarlijkse vergoeding van 3 promille van de jaaromzet te hebben betaald. In 2015 bedroeg de vergoeding 1,5 promille.

Forse bedragen.

Dat lijkt weinig. Maar omdat er jaarlijks vele honderden miljoenen omzet door Buurtzorg stromen gaat het in absolute getallen om forse bedragen. Uit een berekening door RTL Z (zie kader onderaan) blijkt dat het na 2010 bedragen betreft van bijna 250.000 euro tot ruim 800.000 euro per jaar.

In de zes jaar tussen 2010 en 2015 betaalde de thuiszorgorganisatie op deze manier zo'n 3 miljoen euro aan het privébedrijf, waarvan De Blok mede-eigenaar is.

De Blok bevestigt desgevraagd de bedragen, maar zegt dat die niet te maken hadden met adviezen, maar met het gebruik van 'het concept Buurtzorg' door de thuiszorgorganisatie.

Betalingen opgeschort.

Als gevolg van een conflict met de Belastingdienst werden de betalingen voor de adviesdiensten en/of het gebruik van het concept aan de commerciële bedrijven die deels eigendom zijn van De Blok in 2016 en 2017 opgeschort.

Als onderdeel van een schikking met de fiscus hebben de commerciële bedrijven volgens De Blok inmiddels alles wat zij aan vermogen hadden opgebouwd, terugbetaald aan Buurtzorg. "De afspraken met de Belastingdienst over het opgebouwde vermogen [...] zijn inmiddels volledig ten uitvoer gebracht", aldus de Buurtzorg-topman.

Nieuwe betalingen.

Dat betekent echter niet dat de de betalingen door Buurtzorg aan de privébedrijven die deels in handen zijn van De Blok voorgoed zijn gestopt.

Nu het geschil met de fiscus is bijgelegd door de invoering van nieuwe structuur bij de commerciële bedrijven van De Blok, kunnen deze vergoedingen voor advies- en ontwikkelopdrachten volgens de uitspraak weer op gang komen.

Buurtzorgconcept is privébezit.

Uit het vonnis blijkt ondubbelzinnig dat De Blok en zijn zakenpartners het succesvolle 'idee van Buurtzorg' in een commercieel privébedrijfje hebben ondergebracht en niet bij de thuiszorginstelling zelf. Daardoor blijft de instelling in de toekomst met handen en voeten gebonden aan die privé-bv.

Het 'in stand blijven van een zakelijke verbintenis' met dat commerciële bedrijfje is 'een levensvoorwaarde' voor de thuiszorgorganisatie omdat 'niet Buurtzorg, maar private partijen eigenaar zijn van het Buurtzorg-concept', benadrukte de organisatie zelf voor de arbitragerechter.

Zakendoen.

Samengevat: uit de uitspraak van het Scheidsgerecht blijkt dat Buurtzorg dus voor miljoenen zaken deed met commerciële bedrijven waarin Jos de Blok belangen bezit.

Ook blijkt dat Buurtzorg in de toekomst voor miljoenen zaken blijft doen met die bedrijven. Daarbij gaat het in de eerste plaats om vergoedingen aan ict-leverancier Ecare, maar mogelijk ook voor advies- en ontwikkelopdrachten en gebruik van het concept.

Schadelijk.

Volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot van de Universiteit Maastricht passen de betalingen niet in het beeld dat van De Blok bestaat. "Hij heeft zichzelf gepositioneerd als een heel gewone, idealistische Almelose jongen, afkomstig uit de zorg. Deze betalingen leveren een grote discrepantie met dat beeld op. Er blijkt ook een hele zakelijke kant aan hem, die we niet zo vaak in de publiciteit tegenkomen."

Volgens de zorgeconoom kunnen de betalingen schadelijk zijn voor de hele sector. "Buurtzorg en Jos de Blok gelden als grote voorbeelden voor de langdurige zorg. Als zij van hun schild vallen omdat blijkt dat er miljoenen naar zijn privébedrijven gaan, kan dat de hele sector beschadigen."ARTIKEL: IS DEELS THUIS, DEELS IN VERPLEEGHUIS VOOR STEEDS MEER OUDEREN DE TOEKOMST?
Bron: Redactioneel/NOS/ANP MediaWatch.

Martha van de Bos zorgt dag en nacht voor haar man Wim. Het gaat nog niet zo slecht met hem dat hij definitief naar een verpleeghuis moet, maar hij heeft wel steeds meer zorg nodig. En dat valt Martha best zwaar. Ze zorgt thuis voor hem en is eigenlijk dag en nacht in de weer. Overdag, met dingen als wassen, aankleden, eten, een stukje buiten wandelen. Maar ook 's nachts moet ze eruit. "Je rolt er in, maar er komt steeds meer bij", zegt Martha.

Samen met man Wim is ze vandaag in logeerhuis Ter Heijde aan de Zuid-Hollandse kust bij Monster. Ze hebben er een nachtje geslapen om het eens uit te proberen, want Martha wil deze zomer graag een keertje op vakantie. Maar dan wil ze haar man wel in goede handen achterlaten.

Martha en Wim zijn niet de enigen in deze situatie. We worden met zijn allen steeds ouder. Over zes jaar, in 2025, is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking boven de 65. En waren er in 2016 nog 700.000 mensen boven de 80, in 2025 zijn dat er ruim 1,2 miljoen. Dementie zal in 2040 de aandoening zijn met de hoogste sterfte- en ziektelast. Een ziekte die een heleboel zorg en mantelzorg met zich meebrengt.

Tegelijkertijd is het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Omdat ouderen dat vaak fijn vinden, maar ook omdat het goedkoper is. En dat kan een steeds grotere druk leggen op de omgeving van thuiswonende ouderen. Ruim 4 miljoen mensen zijn nu al mantelzorger. Vaak wordt de zorg door hen gecombineerd met een vaste baan en of zorg voor een eigen gezin.

Minister De Jonge van Volksgezondheid: "Een deel van de mantelzorgers ervaart daar flinke last van. Een logeerhuis waar mensen tijdelijk een weekje, of iedere week een paar dagdelen terecht kunnen zou voor veel mensen een goede oplossing zijn".

Financieel Doolhof.

Vandaag was de minister aanwezig bij de start van een pilot met tien van dit soort logeerhuizen. Het idee, waar D66-Kamerlid Bergkamp en VVD-Kamerlid Hermans al langer voor pleiten, is niet helemaal nieuw. Zulke huizen bestaan op sommige plekken al. Maar de weg er naar toe is niet voor iedereen even gemakkelijk, is de ervaring.

Zo valt de financiering voor een deel onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die door de gemeente geregeld wordt. Maar ook de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de Zorgverzekeringswet spelen een rol.

"Dat moet en kan eenvoudiger", denkt Joost de Haan van Movisie. Dat bureau onderzoekt aan de hand van de pilot, die één jaar gaat duren, wat er allemaal kan verbeteren om de logeerhuizen voor meer mensen toegankelijk te maken. En zal het kabinet daarover adviseren.

Als mensen op deze manier uiteindelijk langer thuis kunnen blijven wonen, kan dat niet alleen een verlichting voor de mantelzorgers zijn, maar het kan ook kosten besparen.

Om het te laten slagen zullen alle partijen "als financiers van de zorg in de regio veel meer de samenwerking moeten opzoeken", zei minister De Jonge vandaag. Vanuit het project "Langer Thuis" stelt het kabinet 1 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Daar kunnen ze bijvoorbeeld een coördinator logeerzorg mee aanstellen om de samenwerking van de grond te brengen.

"Heel frustrerend hoor, al die WMO-regeltjes."

Elly van der Kruk, vrouw van Matthijs.

Het echtpaar Van der Kruk, vandaag ook op bezoek in Ter Heijde, klinkt dat als muziek in de oren. Het kostte hen heel wat moeite om een plek op de logeerzorg te krijgen. Eigenlijk heb je een verpleeghuis-indicatie nodig voor zo'n plek, vanuit de gemeentezorg is het niet zomaar geregeld.

"Heel frustrerend hoor, al die WMO-regeltjes. De politiek moet echt de mensen centraal gaan stellen in plaats van de regels", zegt Elly van der Kruk. Het logeerhuis is voor hen een fijne oplossing. Elly zorgt non-stop voor haar man en kan zodoende niet op vakantie. Als haar man Matthijs straks gewend is, kan zij ook eens even een weekje weg.

Toen VVD en D66 met hun plan voor de logeerhuizen kwamen zeiden Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorgers, en ANBO, de belangenorganisatie voor senioren, het plan te steunen. Al gaven ze ook aan dat het niet voor alle ouderen een oplossing kan zijn.

En, zo zei ANBO-bestuurder Liane den Haan "Het ontslaat het kabinet niet van de verplichting om meer te investeren in de zorg thuis."

Even rust.

Martha en Wim van de Bos denken wel dat ze van het logeerhuis gebruik gaan maken. Wim vindt de mensen heel vriendelijk en het huis mooi. Ook het eten bevalt hem wel.

"Natuurlijk vind ik het best even moeilijk om hem achter te laten", zegt Martha. "Maar het idee dat hij hier in goede handen is, geeft rust. En zo krijg ik ook een beetje rust. Want dat kan ik ook best gebruiken".

Wim: "Ja, heerlijk, even zonder vrouw, Alhoewel, hier zijn ook veel vrouwen. Maar ze zijn allemaal even lief".

Ook Matthijs en Elly van der Kruk denken dat het logeerhuis voor hen verlichting kan geven.

"Mijn vrouw gaat tien dagen weg", zegt Matthijs. "Ik heb het nog nooit gedaan in een logeerhuis dus ik vind het een hele uitdaging".

"Hij gunt het me, ik ga er dankbaar gebruik van maken", zegt Elly. "Even alles in mijn eigen tempo doen, dingen die ik zelf nog kan maar helaas niet meer met hem."

Tien gemeenten (Westland, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hoeksche Waard, Zeist, Nieuwegein, Helmond, Ede, Heerde en Assen) gaan aan de slag met de pilot. In die gemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De 10 pilots zullen tot april 2020 uitgevoerd en begeleid worden door VWS en kennisinstelling Movisie.ARTIKEL: WOUTER BOS NIEUWE VOORZITTER COMMISSIE TOEKOMST ZORG THUISWONENDE OUDEREN.
Bron: Redactioneel/Rijksoverheid.

Wouter Bos is de nieuwe voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO). Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hem met terugwerkende kracht benoemd per 1 april 2019.

Bos is de opvolger van Leon van Halder, die zijn werkzaamheden eerder dit jaar om gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen en op 27 maart is overleden.

De commissie TZTO is in november 2018 ingesteld om te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen zij ziet die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis. Vervolgens wordt de commissie verzocht zich uit te spreken over wat deze trends en ontwikkelingen betekenen voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten ondersteuning en zorg anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau zijn? Aan het eind van dit jaar zal de commissie hierover een advies uitbrengen.

Wouter Bos is bestuursvoorzitter van Invest-NL, de staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nu nog kansen laat liggen. Eerder was hij onder meer staatssecretaris en minister van Financiën en voorzitter van de raad van bestuur van het VU Medisch Centrum.ARTIKEL: RIVM WAARSCHUWT VOOR ZON TIJDENS PAASDAGEN.
Bron: Redactioneel/RIVM/Zorg.nu/ANP.

Veel mensen verheugen zich op mooi weer met de paasdagen, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het er niet voor de volle 100 procent op. De niet aan de zon gewende huid kan nu snel verbranden en dit kan huidkanker veroorzaken, waarschuwt het instituut. 'Geniet maar verbrand niet', raadt het iedereen aan.

'Een beetje uv-straling van de zon is goed voor je, want het zorgt ervoor dat ons lichaam vitamine D aanmaakt. Te veel uv-straling is niet goed: je huid verbrandt en veroudert sneller. Ook kan uv-straling bijdragen aan staar. Op de lange termijn is zonverbranding de belangrijkste oorzaak van huidkanker', benadrukt de organisatie.

Het instituut heeft verschillende tips op de eigen site gezet: 'Blijf tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon en zoek de schaduw op. Bedek de huid met kleding en draag een pet of zonnebril. Smeer de onbedekte huid in met zonnebrandcrème met minstens factor 15. Besteed extra aandacht aan het beschermen van (jonge) kinderen tegen uv.'ARTIKEL: PIEPENDE CHOCOLA: GELUID LEIDT BLINDE KINDEREN NAAR PAASEIEREN.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws.

Blind paaseieren zoeken? Het kan.

Deze kinderen van de blindenschool in New York kunnen horen waar de eitjes verstopt liggen.

Op deze manier leren ze hun zintuigen beter te ontwikkelen.

Bekijk de video op onze website.ARTIKEL: HN-INFOPUNT: KAN ALS MET MEDICIJNEN BEHANDELD WORDEN?
Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Bij mijn schoomoeder is ALS vastgesteld. Is ALS met medicijnen te remmen of misschien wel te genezen?"Onze HN-informateur antwoord:
Over de oorzaak van ALS is nog maar weinig bekend en er bestaat nog geen geneesmiddel. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste klachten– is er dus nog niet.

Er is maar één manier om ALS de wereld uit te helpen: wetenschappelijk onderzoek, om een oorzaak en een behandeling te kunnen vinden. Omdat we nog maar zo weinig weten over het ontstaan wordt in onderzoek echt alles meegenomen: omgevingsfactoren, de rol van voeding tot aan het DNA. Dit is een dure aangelegenheid zonder structurele hulp of subsidies vanuit de overheid en daarom is Stichting ALS Nederland zo belangrijk. Zij maakt samen met het ALS Centrum onderzoek mogelijk.

ALS is een progressieve aandoening. Dit betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruit gaat. Het enige medicijn dat het ziekteproces enigszins vertraagt is riluzol (merknaam Rilutek). Dit middel is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rilutek en als het merkloze Riluzole in tabletten. Nieuwe medicijnen, in combinatie met riluzol, zullen de komende jaren ontwikkeld moeten worden. Meer kennis over de oorzaak van ALS is hiervoor essentieel. Dit medicijn kan het leven van de patiënt met gemiddeld 3 tot 6 maanden verlengen

Op de website van Sanofi-Aventis, de producent van Rilutek, kunt u meer informatie vinden en productinformatie downloaden over Rilutek.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Vandaag ingezonden door Ard van Well.

Mededeling:

Het Stadsbestuur heeft de aankoop goedgekeurd van een nieuwe brandweerwagen.

Er werd ook beslist om de oude brandweerwagen te behouden…

… om in te zetten bij vals alarm!

En hiermee zijn we weer aan het eindgekomen van deze laatste editie van deze week.
Wij wensen je een heel fijn paasweekend en graag tot dinsdag.
Want je kent ons motto: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgesproken' actueel.