Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: dinsdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

dinsdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HANDICAPNIEUWSnet NIEUWSUPDATE van dinsdag 25 juli 2017.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Wonen in nabijheid nodig voor mantelzorg.
Groningen wil eerste rookvrije stad van Nederland worden. [+Video]
Wereldwijde oproep van deskundigen: één op drie gevallen dementie te voorkomen.
Philips ziet omzet en winst in gezondheidszorg groeien.
Robotharnas 'verlicht' zwaartekracht voor revaliderende patiënten. [+Video]
SGP-leider zoekt buitenlandse steun tegen euthanasiebeleid.
Ongezond veel fijnstof in de auto.
Eenzaamheid, wat is dat eigenlijk? [+Video]
Primeur: Huisartsen toegang tot radiologiebeelden OLVG-patiënten.
Onderzoek toont aan: Wachttijd SEH korter door inzet specialisten.
Man in rolstoel gered door omstanders na val in sloot in Abcoude.
Geen HANDI'CAP' maar HANDI'CAPABLE'. [+Video]
Onderzoek naar gezinsactiviteiten: doe je mee?
Eikenprocessierupsenplaag. [+Video]
NVWA doet onderzoek naar mogelijk vergiftigde kippeneieren.
Prikkelarme kermis uitkomst voor autisten en epileptici. [+Video]
Landelijke partijen achter aanpak schuldhulp.
Landelijke onderzoek in Zeeland voor zorg aan jeugd.
Nederlandse primeur gemeente Venray: Gratis platform voor online zelfhulp.
Laatste wens Niels: bloedtransfusie voor kinderen moet thuis kunnen. [+Video]
Na protest verandert aan parkeren gehandicapten niks in Bergen op Zoom.
Limburgs openbaar vervoer fors duurder voor veel ouderen en gehandicapten.
Feit of fabel: Waterbestendige zonnecrème bestaat niet. [+Video]
INFOpunt: Wordt incontinentie/retentiemateriaal vergoed?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: WONEN IN NABIJHEID NODIG VOOR MANTELZORG.
bron: Redactioneel/Platform31.nl.
door: Carlijn de Groot.

Mensen met een zorgvraag die thuis blijven wonen doen vaak een beroep op hun sociale netwerk. In 2015 gaven ruim 4 miljoen mensen mantelzorg, stelt het Sociaal Cultureel Planbureau. Om overbelasting te voorkomen is voor mantelzorgers wonen in nabijheid van de zorgvrager van groot belang. In het kennisdossier Mantelzorg en wonen bundelt Platform31, in samenspraak met de G32-werkgroep Wonen en zorg, kennis en instrumenten over dit onderwerp. Het dossier biedt nieuwe en bestaande aanpakken voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van zelfredzaamheid, ondersteuning en nabijheid vanuit het woondomein.

Wonen in nabijheid is een groot goed als je het hebt over mantelzorg en het voorkomen van overbelasting. Gemeenten hebben volop woonoplossingen voor nabijheid ingeregeld, bijvoorbeeld een urgentieregeling voor een sociale huurwoning of regelvrije mantelzorgunit in de tuin. En als de mogelijkheid zich voordoet om samen in een huis te gaan wonen, blijkt dit vaak te kostbaar: in de huursector worden de toeslagen in mindering gebracht en een eigen mantelzorgunit is een onzekere investering. Tijdig verhuizen naar elkaars woonplaats ligt ook meer voor de hand, een ingrijpende beslissing en het is de vraag wie verhuist? Aandacht voor innovatieve aanpakken vanuit het Wmo- en woondomein blijft dus nodig. Denk aan tijdelijke logeerplekken om de mantelzorger te ontlasten, huurvormen voor mantelzorgunits of het steunen van goede sociaal buurtnetwerken.

Mantelzorg.
Ruim vier miljoen Nederlanders geven mantelzorg, publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2015. Vier op de vijf mantelzorgers helpt nabije familie. Het gaat veelal om een (schoon)ouder (45%) of de levenspartner (14%). Maar ook vrienden en buren geven steun. Rond de 300.000 mensen geven meer dan 8 uur per week zware zorg aan mensen met een indicatie voor een verpleeghuis. Ongeveer één op de tien hulpbehoevenden kan niet langer dan een halfuur alleen worden gelaten. Mensen krijgen veel hulp uit de eigen netwerken. Trends laten zien dat het mantelzorgen ‘minder eenvoudig gaat worden’ en er grote kans op overbelasting ontstaat. Dit komt onder meer door het op grotere afstand wonen van kinderen en de groei van het aantal werkende vrouwen. Verder is de verwachting dat door vergrijzing een groter beroep op mantelzorg ontstaat.

Wonen en nabijheid.
Het blijkt een wens te zijn van mantelzorgers: wonen in nabijheid van de zorgvrager en dit voorkomt overbelasting. Zorgontvanger en mantelzorger wonen liever niet bij elkaar in één huis. Negen op de tien mantelzorgers wonen maximaal binnen halfuur reistijd afstand van de hulpbehoevende en één op de tien mantelzorgers woont op meer dan een uur reistijd, blijkt uit de gegeven van het SCP.

Het samenwonen is een marginaal verschijnsel, ook onder allochtonen. Het CBS/SCP komen tot enkele tienduizenden mensen. Dit geldt ook voor de mantelzorgunit op erf. Het zijn nog steeds unieke en bijzondere projecten, ook al is de wet- en regelgeving hiervoor vergemakkelijkt. Jaarlijks zijn er 3.500 aanvragen of initiatieven voor een mantelzorgunit.
Het samenwonen vraagt – naast privacy (wil je wel samenwonen?) – met name om een grote huishoudportemonnee. De zogeheten kostendelersnorm – ook wel mantelzorgboete – betekent vermindering van het te besteden budget voor samenwonende ouder en kind. In juni 2017 is de deze boete geschrapt voor de alleenstaande AOW’ers die met zijn kind het huis deelt.

Innovatie.
Gemeenten kunnen innovatie zoeken rond het stimuleren van het wonen in nabijheid door regels te vereenvoudigen en door snel te handelen op woonvragen. Er zijn mogelijkheden op de koopmarkt en huurmarkt. De groep ouderen waarvan de kinderen voor studie en baan zijn verhuisd, zijn kapitaalkrachtig en kun je ruimte bieden door particulier initiatief, nieuwe woonvormen en mogelijkheden voor woonsplitsing .
Voor de groep met een laag inkomen is vernieuwing in sociale huursector nodig. Denk aan slimme woontransformaties, zoals in Deurne waar eengezinswoningen zijn omgebouwd naar meergeneratiewoningen. Verder zou individueel maatwerk in het huurbeleid te overwegen zijn. Door het passend toewijzen weegt de huurprijs van een woning zwaarder dan nabijheid voor mantelzorger of hulpvrager.

Gordijnen open.
Een andere dimensie van mantelzorg is ondersteuning door de buurt of wooncomplexgenoten, waarbij wederkerigheid en onderling dienstvertoon onderdeel kan zijn van een huurcontract of het aanstellen van een flatcoach die zijn rol pakt als huismeester en welzijnswerker. Ook kan het benoemen van ‘straatoudsten’ in de buurt een uitkomst zijn. Zij houden een oogje in het zeil, checkt of de gordijnen open zijn. De straatoudsten zijn in contact met het wijkteam waardoor gelijk ook de verbinding tussen informele en formele steun is gelegd.
Gemeenten hebben een wettelijke taak in het ondersteunen van mantelzorg. Wonen in nabijheid kan overbelasting voorkomen. Investeer in vernieuwing, maak mogelijkheden inzichtelijk en biedt oplossingen voor de vragen van mantelzorgers en hulpvragers. Waar zijn zij mee geholpen? Kortom: laat wonen een thema zijn in het keukentafel gesprek.

Lees verder...
Platform31 maakte in samenwerking met de G32-werkgroep Wonen en zorg een verkenning van de samenhang tussen het domein wonen en mantelzorg, relevante woontrends en de rol van de gemeente om het wonen in elkaars nabijheid te stimuleren. Het kennisdossier Mantelzorg en wonen zet aanpakken op een rij, biedt een overzicht van kennis en werkwijzen op het woondomein die de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger ondersteunen.

? Online kennisdossier Mantelzorg en wonen

? Rapport: Mantelzorg en wonen – Kennisdossier G32-werkgroep Wonen en zorg (Pdf, 1,47 MB)ARTIKEL: GRONINGEN WIL EERSTE ROOKVRIJE STAD VAN NEDERLAND WORDEN.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.
door: Marlies van der Vloot.

In Groningen behoort roken in de openbare ruimte over een tijdje tot het verleden. Tenminste, als het aan een aantal grote organisaties in de stad ligt, zoals FC Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de gemeente. Deze koplopers krijgen bijval van amateursportclubs en speeltuinen.

Initiatiefnemer van het project Groningen Rookvrij is verslavingsarts Robert van de Graaf. Toen hij nog in de jeugdzorg werkte, viel het hem op hoe normaal iedereen het vond dat jonge cliënten sigaretten kochten. Zo ontstond het idee om toe te werken naar een rookvrije generatie, te beginnen in zijn eigen Groningen.

"De meeste mensen die verslaafd raken aan tabak, beginnen met roken omdat ze op jonge leeftijd anderen zien roken", legt Van de Graaf uit. "Eenmaal verslaafd is het heel lastig om daar weer vanaf te komen."0:00
/ 1:54

Groningen wil rookvrij worden.

"We moeten toe naar een situatie waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat kinderen volwassenen zien roken. Dan wordt de kans dat zij later verslaafd raken en daarnaast mogelijk ernstige ziektes krijgen, veel kleiner."

De visie van de verslavingsarts is inmiddels omarmd door een aantal van de belangrijkste organisaties in Groningen. Eind maart sloten ze een convenant waarin ze beloofden werk te maken van het verdwijnen van de sigaret uit de openbare ruimte.

Ze koppelden er maatregelen aan: zo mag er na de zomervakantie niet meer worden gerookt voor het hoofdgebouw van de universiteit. En het UMCG moet vanaf 2019 zowel voor patiënten als personeel compleet rookvrij zijn.

Dat wordt een grote klus, beaamt Joost Wessels van het UMCG. Op dit moment loopt er een enquête onder het personeel en voert het ziekenhuis gesprekken met de patiëntenverenigingen. "Maar het eindpunt staat daarbij wel vast", zegt Wessels. "Vanaf 2019 is het terrein van het UMCG rookvrij."

Niet alleen de grote organisaties in Groningen doen mee, ook kleinere voelen zich aangesproken. Zo wordt de kinderopvang in de stad ook rookvrij. Voetbalclub Velocitas wil de eerste amateursportvereniging worden waar een sigaret opsteken verboden is. En sinds vorige week is de eerste rookvrije speeltuin een feit.

Daartoe sloeg Wieke Paulusma met een paar andere ouders de handen ineen. Ze legden wat geld bij elkaar en maakten een verbodsbord, dat afgelopen maandag is onthuld. "Ik had best wat tegenstand verwacht, maar eigenlijk was iedereen positief", vertelt Paulusma.

Is er niet meer nodig dan een bord om te voorkomen dat ouders toch een sigaret opsteken? "Ik geloof niet zo in handhaving", zegt Paulusma. "Wel in kleine stappen van onderaf op weg naar een grote verandering. Ik denk dat onze speeltuin daaraan bijdraagt."ARTIKEL: WERELDWIJDE OPROEP VAN DESKUNDIGEN:
ÉÉN OP DRIE GEVALLEN DEMENTIE TE VOORKOMEN.
bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP.
door: Carlijn de Groot.

Eén op de drie gevallen van dementie kan voorkomen worden. Daar moet meer werk van worden gemaakt, zeggen 24 vooraanstaande wetenschappers in een internationale brandbrief. Daarin roepen ze overheden op om mogelijke oorzaken, variërend van eenzaamheid tot gehoorproblemen, aan te pakken.

Deze negen factoren zijn verantwoordelijk voor 35 procent van de ziektegevallen:

• Overgewicht

• Gehoorproblemen op middelbare leeftijd

• Het niet afmaken van de middelbare school als tiener

• Inactiviteit

• Diabetes type 2

• Hoge bloeddruk

• Depressie

• Eenzaamheid

• Roken

Aan veel van die factoren kan iets gedaan worden, en als dat gebeurt, zouden veel minder mensen dement worden, stellen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. En dat er iets gedaan wordt, is belangrijk: ook in Nederland is dementie doodsoorzaak nummer één.

Wereldwijd zijn er naar schatting zo'n 47 miljoen mensen met dementie, en dat aantal neemt toe, schrijven de onderzoekers. De verwachting is dat er in 2050 131 miljoen mensen met dementie zijn. "Wees ambitieus met preventie", adviseren ze dan ook aan overheden.

Uitgesteld of helemaal voorkomen.
Mensen met een hoge bloeddruk moeten daar als het aan de onderzoekers ligt vanaf hun 45ste een goede behandeling voor krijgen en er moet op gescreend worden, er moet meer gedaan worden om kinderen op school te houden, mensen moeten gestimuleerd worden om te bewegen, te stoppen met roken en sociale contacten te onderhouden.

Mensen met gehoorproblemen, depressie, diabetes en overgewicht moeten leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Zo kunnen ze de problemen als gevolg daarvan zo veel mogelijk beperken. Op die manier zou dementie uitgesteld kunnen worden worden of zelfs helemaal voorkomen.

Nederland is uitzondering.
Dat deze negen factoren bijdragen aan de ontwikkeling van dementie is op zich niet nieuw, zegt Philip Scheltens. Hij is directeur van het Alzheimercentrum en hoogleraar neurologie. "Nederland is op dit gebied een uitzondering: de zorg is hier heel goed, dus bij ons wordt al gelet op dit soort factoren."

Dat het hier desondanks de belangrijkste doodsoorzaak is, komt volgens hem omdat de Nederlandse geneeskunde zo goed is in het aanpakken van 'cardiovasculaire zaken'. Hart- en vaatziekten worden een minder belangrijke doodsoorzaak, waardoor 'dementie vanzelf op de eerste plek komt'.

In andere landen wordt de preventie van dementie minder goed aangepakt, zegt Scheltens. "Bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje en Italië wordt veel gerookt en is de huisartsenzorg een stuk slechter. Daar wordt bijvoorbeeld minder gescreend op cholesterol en bloeddruk. Het is dus belangrijk dat er wereldwijd meer aandacht voor komt."ARTIKEL: PHILIPS ZIET OMZET EN WINST IN GEZONDHEIDSZORG GROEIEN.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.
door: Ton van Vugt.

De ombouw van Philips van licht en elektronica naar de gezondheidstechnologie legt het bedrijf geen windeieren. De omzet en winst nemen toe en de orderportefeuille groeit. Van scheerapparaten en tandenborstels tot apparaten voor slaapapneu, geavanceerde diagnose-, echo- en scanapparatuur en katheters voor hart- en vaatziekten.

De groei van de orders van klanten met 8 procent geeft aan dat Philips marktaandeel wint. "Het Philips-schip ligt op koers voor dit jaar", zegt topman Frans van Houten.

Er is een voortgaande digitalisering van de zorg, aldus Van Houten. Phillips maakt apparaten voor diagnose en behandeling. "We zien in de wereld steeds meer dat gezondheidszorg buiten het ziekenhuis om wordt geleverd, waarbij het internet een grote rol speelt en patiënten een nieuwe relatie krijgen met hun arts of verpleegsters. Zorg wordt in de cloud geleverd." Philips is volgens Van Houten marktleider in deze ontwikkelingen.

Zeven overnames.
De omzet komt in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 4,3 miljard euro, een stijging met vier procent. De nettowinst bedraagt 289 miljoen. Door de verkoop van de afdelingen licht en leds is dat maar een derde van vorig jaar. Het concern is door het afstoten van licht kleiner geworden, met een lagere omzet en winst. Licht was ooit goed voor 7 miljard euro omzet, op een totaal van ruim 24 miljard.

Met het geld dat ze binnenrijven met de verkoop van licht en leds heeft Philips in het afgelopen half jaar maar liefs zeven overnames gedaan in de gezondheidszorg, voor naar schatting zo'n 2,5 miljard euro. Grootste aankoop is het Amerikaanse Spectranetics, voor bijna 1,5 miljard euro.

Verder steekt het bedrijf vanaf het najaar 1,5 miljard euro in de aankoop van eigen aandelen.

Obamacare.
De Amerikaanse markt, goed voor meer dan een derde van de omzet, heeft last van de onzekerheid over de afschaffing van Obamacare en is iets terug gelopen en groeit minder snel. "De ziekenhuisdirecteuren maken zich zorgen over de toekomst van de gezondheidszorg en dat zal nog wel een tijdje voortduren."

Ook de brexit zorgt voor onzekerheid op de Britse gezondheidsmarkt en het lagere Britse pond drukt de inkomsten. "Engeland is voor ons belangrijk, we hebben er een fabriek staan. De economie staat onder druk en het pond is lager en dat is allemaal niet heel prettig en we moeten de uitkomsten van de brexit-onderhandelingen maar afwachten wat daar uitkomt."

Voor een vijandige overname is Philips niet bang. "Ik heb geloof in onze eigen kracht en strategie", zegt Van Houten. Maar de discussie over beschermingsconstructies naar aanleiding van Unilever en AkzoNobel vindt hij zinvol. Bedrijven moeten in rust kunnen opereren en nadenken en dus zou het goed zijn als een bestuur meer tijd gegund wordt.ARTIKEL: ROBOTHARNAS 'VERLICHT' ZWAARTEKRACHT VOOR REVALIDERENDE PATIËNTEN.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

Een nieuw robotharnas moet mensen helpen revalideren. Het harnas ‘verlicht’ de zwaartekracht voor patiënten met ruggengraatletsel, waardoor ze zelfstandig loopoefeningen kunnen doen. Dat hebben onderzoekers voor elkaar gerkregen met een nieuw algoritme.

(Bekijk de video op onze website)

Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om mensen na een beroerte weer te leren lopen. Een slim harnas maakt het voor patiënten makkelijker om natuurlijke loopbewegingen te maken.

Mensen die door een beroerte moeite hebben met lopen, zijn vaak lang bezig met revalideren. Een van de grootste obstakels daarbij is de zwaartekracht. Om die te slim af te zijn, wordt er soms gebruik gemaakt van een aan het plafond bevestigd tuigje dat patiënten overeind houdt. Maar die methode heeft ook een nadeel: zo’n harnas geeft weinig bewegingsvrijheid, en daardoor zijn de loopbewegingen die je ermee aanleert niet al te natuurlijk.

Gepersonaliseerd algoritme.
Dat kan beter, dachten Zwitserse onderzoekers. Ze ontwikkelden een robotharnas dat mensen niet alleen overeind houdt, maar ze ook meer mogelijkheden geeft om alle kanten op te bewegen. Met behulp van een gepersonaliseerd algoritme berekent het harnas heel precies welke krachten - niet alleen opwaarts, maar ook bijvoorbeeld voorwaarts - het moet toepassen om de patiënt natuurlijke bewegingen aan te leren. Het apparaat voegt zich dus naar de specifieke behoefte van degene die het draagt. En dat is geen overbodige luxe, want iedere patiënt is anders.

Grote vooruitgang.
Hoewel de onderzoekers de nieuwe methode nog maar op een kleine groep mensen hebben uitgetest, zijn de resultaten veelbelovend. Patiënten die niet zelfstandig konden lopen, bleken met behulp van het slimme robotharnas al snel in staat om natuurlijke loopbewegingen te maken. Zelfs na een uur training was bij sommige patiënten al een duidelijke vooruitgang te zien in hun balans, voetplaatsing en coördinatie.ARTIKEL: SGP-LEIDER ZOEKT BUITENLANDSE STEUN TEGEN EUTHANASIEBELEID.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Carlijn de Groot.

SGP-leider Kees van der Staaij heeft in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal aandacht gevraagd voor het euthanasiebeleid in Nederland. In een opinieartikel met de titel 'In Nederland vermoordt de dokter je' schrijft hij dat de grenzen van het euthanasiebeleid steeds verder zijn opgerekt.

De christelijke partij wil buitenlandse steun tegen het in de ogen van de SGP veel te liberale Nederlandse beleid. Van der Staaij brengt in het artikel ook de voltooid-levenplannen onder de aandacht. Die moeten stervenshulp mogelijk maken aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid.

In de The Wall Street Journal schrijft Van der Staaij dat de meest fundamentele taak van de overheid is om burgers te beschermen en dat Nederland zich tegenover andere landen vaak uitspreekt over mensenrechten. 'Nu het fundamentele recht op leven wordt bedreigd in Nederland, is het tijd voor anderen om zich uit te spreken over de Nederlandse euthanasie-cultuur', aldus Van der Staaij.

'Bijval van andere regeringen'

De SGP verzet zich in de Tweede Kamer met hand en tand tegen de voltooid-levenplannen van het kabinet. De SGP kondigde in april aan in het buitenland steun te willen zoeken tegen het Nederlandse beleid. De partij hoopt onder meer op bijval van andere regeringen. De SGP laat vrijdag weten ook bezig te zijn met vergelijkbare artikelen in andere talen voor andere landen.

'Wat ons betreft is het een alarmsignaal'

Van der Staaij zegt dat hij met zijn artikel wil laten zien dat ‘stevige grenzen’ in euthanasiebeleid in werkelijkheid niet bestaan. 'Nederland is daarvoor het bewijs. Wat tien tot vijftien jaar geleden écht ondenkbaar werd geacht door voor- en tegenstanders, is nu gewoon praktijk. Vaak weet men in andere landen niet hoever de euthanasiepraktijk in Nederland gevorderd is. Wat ons betreft is het dus een alarmsignaal.'

? Praat mee over dit onderwerp

Door voorstanders van een liberaal euthanasiebeleid is vrijdag met afkeuring gereageerd op de actie van de SGP. Pia Dijkstra van D66 twittert als reactie op het artikel: 'ach, Kees'. Haar partijgenoot Vera Bergkamp spreekt van een 'onethische reactie over onze artsen!'.ARTIKEL: ONGEZOND VEEL FIJNSTOF IN DE AUTO.
bron: Redactioneel/FAQT.
door: Marlies van der Vloot.

Fijnstof is een stille killer. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door blootstelling eraan. Autoverkeer is een belangrijke bron van fijnstof, dat altijd kleiner is dan 10 micrometer. Niet zo gek dat het vooral langs snelwegen veel wordt gemeten. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het binnenin de auto pas echt smerig is.

De Amerikaanse Duke University ontdekte dat in de auto vaak dubbel zo veel fijnstof voorkomt als aan de rand van de straat. Je kunt dus beter langs de snelweg wandelen dan er in de auto overheen zoeven. Bijzonder hoog is het gehalte aan agressieve oxidatieve verbindingen, melden de onderzoekers. Vooral forenzen die iedere dag met de auto naar het werk gaan, zullen aanzienlijk meer van deze schadelijke deeltjes inademen dan verwacht.

Om het onderzoek te doen, werd een apparaat gemaakt dat de lucht uit het interieur van de auto opzoog in dezelfde volumes als een bestuurder zou doen bij het ademhalen. Die lucht werd vervolgens door allerlei meetapparatuur gehaald. Om niet over een nacht ijs te gaan, lieten de onderzoekers de bestuurder met dertig verschillende autotypes over verschillende wegen rijden tijdens het spitsuur van de stad Atlanta.

Het resultaat was in alle gevallen hetzelfde: in de auto lijkt een zeer hoge concentratie fijnstof aanwezig. Zowel op drukke wegen als op rustige straten adem je dubbel zo veel in als buiten. Daarbij maken de onderzoekers zich vooral zorgen over de hoge concentratie oxidatieve verbindingen. Deze deeltjes reageren in cellen met het genetisch materiaal en kunnen dat beschadigen. Bovendien bevorderen deze deeltjes ontstekingsreacties en overreactie van het immuunsysteem, wat op zijn beurt kan leiden tot vasculaire ziektes of zelfs kanker.

Volgens de onderzoekers zouden deze resultaten forenzen te denken moeten geven. Misschien is de trein of de fiets toch niet zo’n slecht idee, schrijven ze in Atmospheric Environment. Het kan uiteindelijk levensjaren schelen, zelfs als je langs de snelweg fietst.ARTIKEL: EENZAAMHEID, WAT IS DAT EIGENLIJK?
bron: Redactioneel/Gemeente.n./Coalitie Erbij.
door: Carlijn de Groot

Na het succesvolle programma Gezond Gewicht gaat Amsterdam nu ook eenzaamheid stadsbreed aanpakken. “Ik voel de dure plicht om zoveel mogelijk te doen wat echt werkt”, zegt regisseur Marijke Andeweg.

De cijfers zijn niet mis te verstaan. Meer dan een derde van de volwassen Amsterdammers voelt zich matig eenzaam en dertien procent zelfs ernstig eenzaam, aldus een peiling van de GGD Amsterdam. De laatste groep telt zo’n 80.000 mensen. En naar verwachting zal dat aantal alleen maar verder oplopen.

Onrustbarend, niet? Marijke Andeweg reageert onaangedaan. Ze is gewend om met dit soort grote maatschappelijke problemen te stoeien. En ze heeft al wat langer zicht op de grote sociaal-economische ongelijkheden in de stad. “Een lage opleiding blijkt steeds een belangrijke determinant te zijn”, zegt ze.

Rotterdamse daadkracht in Amsterdam.

Andeweg was eerder verantwoordelijk voor de aanpak van overgewicht bij Amsterdamse kinderen, een stadsbreed programma waardoor het aandeel kinderen met gezond gewicht in enkele jaren tijd substantieel omhoog ging.

Ze maakte naam als een atypische gemeenteambtenaar, die een sterk analytisch vermogen paart aan Rotterdamse daadkracht. Andeweg (54) is een kind van Rotterdam-Zuid. Ze groeide op in de Afrikaanderwijk, een bekende achterstandsbuurt. Ja, dat speelt een rol. “Ik kijk met weinig afstand naar sociale problemen. En ik voel de dure plicht aanpakken te bouwen die echt werken. Geen window dressing, maar werkelijke, duurzame oplossingen.”

(Bekijk de film over Eenzaamheid (Coalitie Erbij) op onze website)

Eenzaamheid: een veelkoppig en dynamisch monster.

Toen de gemeenteraad in de zomer van 2016 de ambitie formuleerde de eenzaamheid in de stad terug te dringen, met een verwijzing naar het programma Gezond Gewicht, was het geen verrassing dat Andeweg werd aangewezen als regisseur.

Samen met haar team van ongeveer tien medewerkers en talloze betrokken partijen in de stad (gedoopt tot ‘aandeelhouders’) maakte Andeweg allereerst een snapshot: een overzicht waarbij de eenzaamheid in Amsterdam in enkele maanden tijd zo grondig mogelijk in beeld werd gebracht. In de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West blijkt eenzaamheid een aanzienlijk groter probleem dan elders.

Factoren als werkloosheid, het overlijden van een partner, een niet-Westerse achtergrond en gezondheidsproblemen spelen een rol. Maar dergelijk categoriseringen hebben het gevaar in zich van simplificatie; ze verhullen de complexiteit van eenzaamheid.

Amsterdam liet daarom acht persona’s samenstellen, fictieve eenzame mensen met een eigen geschiedenis, die duidelijk maken hoe veelkoppig en dynamisch het probleem is. Studente Kim uit Zeeland, die geen aansluiting vindt bij medestudenten, heeft een heel ander verhaal dan de Turkse weduwnaar Abdul-Ahad, die vervreemd is geraakt van zijn kinderen.

Het moet effectiever.

Het Amsterdamse plan van aanpak dat daarna werd geformuleerd moet in maart 2018 uitmonden in een bod aan de stad: concrete inzichten en advies voor een duurzaam effectieve aanpak van eenzaamheid.

Effectief en effectiever – het zijn sleutelwoorden, ze duiken voortdurend op in het plan. Andeweg wil niets afdoen aan de huidige inspanningen van de aandeelhouders, maar ze zijn te sterk gericht op het aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden (output) en te weinig op de effecten daarvan (outcome). Interventies die bewezen effectief zijn en bijvoorbeeld meer uitgaan van persoonlijke activering of deskundigheidsbevordering van hulpverleners, worden nog nauwelijks ingezet.

De exacte invulling is momenteel nog volop in ontwikkeling. Maar uiteindelijk wil Andeweg concrete instrumenten aanreiken aan bijvoorbeeld huisartsen. Ook wil ze met hulp van zogenaamde outcome indicatoren zo precies mogelijk de effecten van interventies kunnen meten.

Het begint met snappen.

“Maar het begint allemaal bij snappen, werkelijk snappen wat eenzaamheid is”, zegt Andeweg. Dat klinkt logisch, maar juist het verkennende werk is cruciaal en makkelijk te onderschatten tegelijk. Het is een van de lessen die ze trok uit de Aanpak Gezond Gewicht. “Wat is eenzaamheid precies? Welke factoren spelen een rol? Het is belangrijk dat je de tijd neemt om goed te verkennen en te analyseren. En dat je dat blijft doen.”

Een belangrijke vraag luidt ook: welke eenzame Amsterdammers bereiken we nu niet? “Dat zijn vaak de ernstig eenzamen. Wie zijn dat precies en welke organisaties of personen zien hen wel?”

Wat werkt tegen eenzaamheid?

Behalve dat er veel soorten eenzaamheid zijn, is niet goed bekend wat wel werkt en wat niet. Andeweg en haar team krijgen daarom hulp van Movisie, die een Wat Werkt-dossier heeft samengesteld op het gebied van eenzaamheid. Het is gebaseerd op internationale overzichtsstudies. Daaruit blijkt onder meer het belang van maatwerk (het doorgronden van individuele behoeften en mogelijkheden). Ook zijn er ‘cognitieve interventies’ in opgenomen, gericht op het veranderen van gedachtenpatronen, die nog maar nauwelijks worden ingezet.

De werkzame elementen uit het dossier zijn in Amsterdam al gebruikt bij de beoordeling van experimenten waarvoor aandeelhouders subsidie kunnen krijgen. Ook ging medio juli een verbetertool online die is gebaseerd op het Wat Werkt-dossier. Uitvoerders, zoals medewerkers van welzijns- en vrijwilligersorganisaties, kunnen op internet vragen beantwoorden. Op basis van hun antwoorden krijgen ze verbetertips, zodat ze methodischer en doelgerichter gaan werken.

Netwerkregisseur.

Een belangrijk verschil tussen de aanpak van overgewicht bij kinderen en van eenzaamheid bij volwassenen is de rol van de gemeente. Op het eetpatroon en de beweging van kinderen heeft de gemeente zelf (enige) controle, via de jeugdgezondheidszorg, basisscholen en sportprogramma’s. “Maar eenzaamheid gaat over persoonlijk welbevinden en geluk. Daar gaan wij als gemeente niet over.”

In het nieuwe programma heeft de gemeente daarom een regisserende in plaats van een uitvoerende rol. Andeweg en haar team werken samen met enkele honderden ‘aandeelhouders’ die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aanpak van eenzaamheid, variërend van organisaties die de bestrijding van eenzaamheid in hun missie hebben, zoals Humanitas, tot de Hogeschool Amsterdam, bedrijven als TNT Post, woningcorporaties en stadsdelen. De rol van de gemeente is er een van onderzoeken, aanjagen en vooral bijeenbrengen.

De werelden van de professionals en vrijwilligers, de onderzoekers en wetenschap, en het beleid liggen mijlenver uit elkaar, zegt Andeweg. Daarin verandering brengen, onder meer door bijeenkomsten te organiseren, is haar voornaamste taak. “Niet alleen weten de mensen uit de praktijk vaak niet wat werkt, andersom kent de wetenschap de praktijk ook niet goed.”ARTIKEL: PRIMEUR: HUISARTSEN TOEGANG TOT RADIOLOGIEBEELDEN OLVG-PATIËNTEN.
bron: Redactioneel/OLVG.
door: Ton van Vugt.

Huisartsen hebben via het Huisartsenportaal OLVG voortaan direct toegang tot de radiologiebeelden van hun patiënt. Met één druk op de knop kunnen zij - naast het reguliere radiologieverslag - de röntgenfoto, echo of MRI bekijken.

De informatieoverdracht van ziekenhuis naar huisarts is daardoor minder foutgevoelig, en de huisarts hoeft geen dubbele onderzoeken aan te vragen.

Patiëntvoorlichting.

Via het Huisartsenportaal dat OLVG heeft ontwikkeld, hebben huisartsen al inzage in het ziekenhuisinformatiesysteem van alle locaties van OLVG. Volgens Felix Kreier, kinderarts en CMIO (Chief Medical Information Officer) van OLVG, is de optie om radiologiebeelden op te vragen hier een welkome aanvulling op: ‘Huisartsen hebben de beelden binnen één muisklik binnen en kunnen deze vervolgens samen met hun patiënt bekijken en bespreken. Ze ervaren dit als prettige ondersteuning van het consult én als verbetering van de patiëntvoorlichting.’

Samenwerking huisarts en ziekenhuis.

Voor OLVG was het ontwikkelen van de nieuwe ‘radiologie-tool’ een logische stap. Kreier: ‘We willen onze dienstverlening aan en samenwerking met huisartsen continue verbeteren. De overdracht van de patiënt van ziekenhuis naar huisarts - en andersom - verloopt soms nog ouderwets. Met deze nieuwe beeldfunctionaliteit binnen ons portaal is het voor huisartsen gemakkelijker om de behandeling in ons ziekenhuis zelf actief te volgen. Dit verbetert de samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorg.’

Primeur.

OLVG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op deze manier radiologiebeelden ter beschikking stelt aan huisartsen. Onno Gabel, hoofd Informatisering: ‘Door bestaande ICT-oplossingen en leveranciers aan elkaar te koppelen hebben we dit kunnen realiseren. We willen meer, en dit is slechts een van de innovaties die we op de roadmap hebben staan om gegevens beter en veilig uit te wisselen met personen en systemen buiten het ziekenhuis. Het innovatieteam van het ziekenhuis onderzoekt hoe het Huisartsenportaal de komende periode verder vernieuwd en verbeterd kan worden.’ARTIKEL: ONDERZOEK TOONT AAN: WACHTTIJD SEH KORTER DOOR INZET SPECIALISTEN.
bron: Redactioneel/Haaglanden Medische Centrum Westeinde.
door: Ton van Vugt.

Op de SEH van HMC Westeinde liep een onderzoek naar het effect van de inzet van medisch specialisten náást SEH-artsen. The European Journal of Emergency Medicine publiceerde 12 juli een artikel van Christien van der Linden, Roeline de Beaufort, Sven Meylaerts, Crispijn van den Brand en Naomi van der Linden waarin zij aantonen dat deze inzet effect heeft.

Uit interviews met medewerkers, enquêtes met patiënten en analyse van data van de in- en doorstroom op de SEH blijkt dat tijdens de proefperiode de doorstroom van patiënten én de patiënttevredenheid verbeterde. Om te weten of er verschil in resultaat is tussen directe supervisie en een combinatie van directe supervisie en supervisie op afstand door de medische specialisten is verder onderzoek nodig.

1 november start het vervolg op de pilot: vanaf dan zijn er op de SEH van HMC Westeinde – naast 24/7 bezetting door SEH-artsen – iedere dag een internist, chirurg, neuroloog, cardioloog en radioloog aanwezig tussen 12.00 en 20.00 uur.

Lees het abstract van het artikel.ARTIKEL: MAN IN ROLSTOEL GERED DOOR OMSTANDERS NA VAL IN SLOOT IN ABCOUDE.
bron: Redactioneel/AD/ANP..
door: Ton van Vugt.

Een man is zondag met zijn elektrische rolstoel te water geraakt langs het Gein-Noord in Abcoude. Het slachtoffer was met de rolstoel in de berm beland en vervolgens de sloot ingegleden. Dat meldt petershotnews.nl.

Nadat verschillende automobilisten de om hulp roepende man niet hadden gezien of gehoord en voorbij waren gereden, troffen fietsers het slachtoffer rond 17.50 uur aan. Zij belden 112 en schoten de man te hulp.

Toen agenten aankwamen was de man reeds uit het water. Hij had een nat pak en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het Gein-Noord was ruim anderhalf uur afgesloten vanwege het incident en de berging van de rolstoel.ARTIKEL: GEEN HANDI'CAP' MAAR HANDI'CAPABLE'
bron: Redactioneel/Ford Nederland/Eindhovens Dagblad/Novum.
door: Carlijn de Groot.

Je krijgt in hartje Rotterdam een gratis taxiritje aangeboden. Een aanbod dat niet te weigeren valt, toch? Maar wanneer je instapt kom je erachter dat de chauffeur een beenprothese heeft. Normaal gesproken geen enkele belemmering. Immers, de taxichauffeur zal heus zijn rijbewijs wel hebben.

Toch zijn er personen die bij het zien van het handicap alsnog weigeren mee te rijden, merkte Tim de Vries. "Er was één persoon die meteen toen-ie mijn prothese zag, zich bedacht en vertelde dat hij de bus wel pakt." Een andere vrouw begon prompt te stamelen en noemde in al haar nervositeit een straatnaam die niet in het navigatiesysteem te vinden was.

De paralympiër is een van de taxichauffeurs van de campagne Handicab, waarin ruim honderd Nederlanders een taxiritje kregen van een chauffeur met een ontbrekend ledemaat, en geheel in de stijl van Maarten Spanjer (het tv-programma Taxi) gefilmd werden. Zo heeft de campagne iets van een sociaal experiment: kijken wie in de taxi durft te stappen en wie niet. En daar is een compilatie uit gedestilleerd, die via Facebook te vinden is onder de zoekterm 'Handicab'. Te zien: soms wat argwaan, maar ook veel bemoedigende reacties. Hoe dan ook, de betrokkenen willen laten zien dat de chauffeur ondanks zijn fysieke handicap net zo capabel is als de persoon naast hem. Oftewel, ze zijn 'handicapable', zoals initiatiefnemer (en leverancier van de taxi's) Ford het omschrijft.

(Bekijk de video 'Geen HANDI'CAP' maar HANDI'CAPABLE' ontmoet de Ford HandiCab' op onze website)

Handicapable is een term die zeker van toepassing is op Debbie van der Putten. Ze loopt over de catwalk, werkt bij een reisbureau en is welbespraakt. En autorijden kan ze ook. Het Helmondse fotomodel is zodoende een ideaal boegbeeld voor Handicab, dus stapten ook bij haar passagiers in de taxi. Haar lichamelijke beperking (ze verloor zo'n twaalf jaar geleden haar rechterarm bij een busongeluk in Zuid-Frankrijk) valt vrijwel direct op. "Maar niemand zei: ik stap niet bij je in. En echt lompe reacties heb ik ook niet gehoord."

Aanpassingen.

Volstrekt logisch, vindt ze. Want zoveel aanpassingen zijn er nu ook weer niet nodig om Van der Putten auto te laten rijden. Het voertuig moet een automaat zijn. Ook handig: regensensoren en extra stuurbekrachtiging, wanneer het dan om een zware auto gaat. Dat ze probleemloos de weg op kan, ondervonden haar taxipassagiers. En ook na de presentatie van Handicab op de Amsterdamse zuidas toont ze het aan de verzamelde pers. Terwijl ze vlekkeloos door het verkeer in Amsterdam manoeuvreert, haalt ze herinneringen op aan de tijd dat ze het ongeluk kreeg. Ze was negentien. "Ik had al van het leven geproefd. De puberteit doorgemaakt, vriendjes gehad. Gelukkig had ik al een stabiele vriendenkring opgebouwd." Van der Putten ging ondanks de tegenslag niet bij de pakken neerzitten. Ze haalde haar rijbewijs en maakte carrière, onder meer als model. "Ik moest knokken voor mijn werk." Haar boodschap: wees niet afwachtend. "Je krijgt met een handicap niet alles op een presenteerblaadje aangereikt."

Vervolg.

Maar toch, de cijfers liegen er niet om. 55 procent van de lichamelijk gehandicapten heeft geen betaald werk en bijna dertig procent van de kinderen met een fysieke beperking wordt niet tot een school toegelaten. "Kortom, er is nog veel winst te behalen op dit terrein", volgens Sebastiaan van de Pol van Ford Nederland. De Handicab-actie krijgt dit jaar nog zeker drie keer vervolg. Gelijke kansen voor iedereen is misschien in zo'n korte tijd niet af te dwingen, maar het motto van automobielpionier Henry Ford ('opening up highways for everybody') via zulke acties nastreven lijkt een nobel doel. En rijdt een Handicab door Helmond, dan zou de chauffeuse zomaar Van der Putten kunnen zijn.ARTIKEL: ONDERZOEK NAAR GEZINSACTIVITEITEN:
DOE JE MEE?
bron: Redactioneel/BOSK.
door: Marlies van der Vloot.

Aan de KU Leuven en RU Groningen loopt momenteel een onderzoek waarin de gezinsactiviteiten bij jonge kinderen (6-59 maanden) met een ernstige meervoudige beperking in kaart gebracht worden en vergeleken worden met gezinsactiviteiten bij kinderen met een enkelvoudige motorische of een enkelvoudige verstandelijke beperking.

Met deze informatie willen de onderzoekers graag meer inzicht krijgen in het belang van bepaalde gezinsactiviteiten voor de ontwikkeling van jouw kind. Zij willen dit vervolgens graag vertalen naar adviezen over welke activiteiten de ontwikkeling van een kind met een ontwikkelingsachterstand kunnen stimuleren.

Zou je deze vragenlijst willen invullen?
Dit kan online. Het invullen van de vragenlijst (nieuw venster) duurt ongeveer een uur, maar je kunt tussentijds opslaan en later er verder aan werken.

Als je de vragenlijst liever op papier invult, dan kun je dit aanvragen via oga@kuleuven.be.

Het spreekt voor zich dat je privacy wordt gewaarborgd en alle gegevens worden anoniem én alleen in het kader van dit onderzoek verwerkt.

Vragen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de onderzoekers via het mailadres oga@kuleuven.be of het telefoonnummer +32 (0)16 37 68 92 (Ines Van keer, België).ARTIKEL: EIKENPROCESSIERUPSENPLAAG.
bron: Redactioneel/Radar/ANP MediaWatch.
door: Ton van Vugt.

In Twente lijkt sprake van een eikenprocessierupsenplaag. In Tubantia zegt een door de gemeente Almelo ingehuurde bestrijder van eikenprocessierupsen dat het aantal meldingen is verviervoudigd.

'Hebben we normaal zo'n 300 meldingen op jaarbasis, dit keer waren het er al 1200. Er is bijna geen zomereik of er zitten wel rupsen in', aldus directeur André Trip van Grootgroener, dat in negen Twentse gemeentes actief is. Bij de gemeente Almelo staat de teller van het aantal meldingen inmiddels op 430. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van heel 2016.

Bestrijding van de plaag in volle gang.

Volgens Trip is preventief bestrijden het beste, maar mag dat niet op plaatsen waar veel mensen wonen. De bestrijding van de huidige plaag is in volle gang en Trip verwacht over een week alle binnengekomen meldingen te hebben verwerkt.

(Bekijk de video over de bestrijding Eikenprocessierups op onze website)ARTIKEL: NVWA DOET ONDERZOEK NAAR MOGELIJK VERGIFTIGDE KIPPENEIEREN.
bron: Redactioneel/AD/Radar/ANP.
door: Ton van Vugt.

De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) doet volgens De Stentor onderzoek naar mogelijk vergiftigde kippeneieren. Bij een Gelders bedrijf zou het verboden middel fipronil gebruikt zijn bij de bestrijding van bloedluis.

De zaak kwam aan het licht nadat het verboden middel in Belgische eieren werd aangetroffen. Het spoor leidde onder meer naar een bedrijf in Gelderland. Het bedrijf weigerde vanochtend commentaar te geven.

'Gevolgen voor de volksgezondheid onderzoeken'

De NVWA heeft het verboden middel inmiddels in vier pluimveebedrijven aangetroffen. Deze bedrijven moeten hun geleverde eieren terugroepen. Het is nog niet duidelijk waar de verontreinigde eieren terecht zijn gekomen.

NVWA-woordvoerder Tjitte Mastenbroek zegt tegen het AD: 'We hebben monsters genomen bij de pluimveehouders waar deze bloedluisbestrijder aan het werk is geweest. In het laboratorium kijken we of we het middel aantreffen in eieren en zo ja, in welke concentraties. Pas dan kunnen we beoordelen wat de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid zijn en of we maatregelen nemen.'

'Middel zit ook op vlooienbandjes'

Bloedluis zorgt ervoor dat kippen minder eieren leggen en dat is problematisch voor pluimveehouders. Fipronil kan bij mensen leiden tot schade aan de nieren, lever en schildklier. Het middel wordt onder meer gebruikt als pesticide. Het zit ook op vlooienbandjes van katten en honden.ARTIKEL: PRIKKELARME KERMIS UITKOMST VOOR AUTISTEN EN EPILEPTICI.
bron: Redactioneel/NOS.
door: Marlies van der Vloot.

Kermis. Dat is lawaai, licht en actie. Vooral de Tilburgse kermis, een van de grootste van Europa. Tien dagen lang, met zo'n 250 attracties die een ware muur van geluid en licht produceren. Maar niet op 'Blauwe Zondag'. Die dag gingen twee uur lang de geluidsinstallaties uit en de lichten werden gedimd.

Dat heeft de gemeente Tilburg opgenomen in de vergunning van de kermisexploitanten. Deelname is verplicht, van 12.00 tot 14.00 uur wordt een prikkelarme kermis door de gemeente gegarandeerd.

Zo kunnen mensen die niet tegen al dat lawaai kunnen ook eens lekker naar de kermis. Het kan dan gaan om mensen met autisme, ADHD, epilepsie of hooggevoeligheid.

Wat is nou twee uurtjes op tien dagen kermis. Dat moet toch kunnen.

Kermisexploitant

"We draaien al zes jaar een Blauwe Zondag", zegt de Tilburgse wethouder Erik de Ridder, "maar je zag toch dat sommige exploitanten niet meededen en gewoon het geluid vol aanzetten. En dan werkt het niet. Want dan kan jouw favoriete attractie wel lekker prikkelarm zijn, maar als de buren enorm kabaal maken, heb je daar gewoon last van." Daarom besloot Tilburg licht en geluid tussen twaalf en twee op zondag te verbieden.

De meeste exploitanten kunnen daar prima mee leven, maar een enkeling moppert. "Lawaai hoort bij de kermis", zegt een exploitant van een schiettent. "Ik vind dit heel jammer, maar we kunnen er niets tegen doen. Het is verplicht." Anderen vinden dat gezeur. "Wat is nou twee uurtjes op tien dagen kermis. Dat moet toch kunnen".

(Bekijk de video op onze website)

Guido (26) en John (31) genieten intussen. Ze hebben allebei een eind gereisd voor de prikkelarme kermis. Guido is dol op zweefmolens, hoe harder hoe liever. Maar als er te veel lawaai is, trekt hij het niet meer. "Ik kan het niet goed uitleggen, maar dan raakt mijn hoofd te vol. Dan ben ik tot niks meer in staat; het is alsof ik verlamd raak."

John is dol op spookhuizen. Over de kermis lopend vindt hij er drie, en die bezoekt hij allemaal. Spookhuizen? Dan hoor je toch allemaal enge geluiden? "Ja, maar dat is geen lawaai. Het is gewoon geluid, en bovendien geluid dat je kunt verwachten. En daar kan ik prima tegen, dat vind ik zelfs spannend", zegt hij, en gaat op zoek naar het vierde spookhuis.

Als om 14.00 uur het geluid op de kermis weer vol aangaat, gaan de meeste prikkelarme kermisgangers snel weg. Guido houdt het nog wel vol, maar John kijkt alleen nog maar op zijn mobieltje. Hij hoort niet meer wat er gezegd wordt. Ziet niet meer wat er om hem heen gebeurt. Het geluid heeft hem meegenomen.

Volgens de Nederlandse vereniging voor Autisme gebeurt het steeds vaker dat amusementsbedrijven prikkelarme momenten plannen. "Je ziet het bij evenementen, maar ook bijvoorbeeld in bioscopen waar het geluid minder hard is en het filmlicht gedimd wordt", zegt een woordvoerder.

"We organiseren als vereniging ook speciale autismedagen in pretparken waarbij alles prikkelarmer is. Daar is behoefte aan en niet alleen bij autisten. Ook mensen met ADHD en epilepsie kunnen makkelijk overprikkeld raken. Door prikkelarme momenten te organiseren, kunnen die dan ook eens een leuk uitje hebben."ARTIKEL: LANDELIJKE PARTIJEN ACHTER AANPAK SCHULDHULP.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.
door: Margot Limburg/Ton van Vugt.

Er komt een landelijk programma dat de schuldhulpverlening moet verbeteren. Dat is nodig, want het signaleren van schulden kan beter en het oplossen ervan kan effectiever.

Met het programma ‘Schouders eronder’ willen Divosa, de Landelijke Cliëntenraad, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de VNG komen tot een effectievere schuldhulpverlening. Hulp voor mensen met schulden moet toegankelijker worden en de lokale keten kan beter en efficiënter samenwerken. Het programma zet met geld van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op een forse professionaliseringsimpuls binnen de schuldhulpverlening. Zo moeten kennis en vakmanschap van iedereen, professionals en vrijwilligers, die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden verbeterd worden. Doel is dat dan de uitvoerders binnen enkele jaren in staat zijn om de beste en meest effectieve methoden voor schuldhulpverlening in de lokale praktijk toe te passen.

Voorbeelden delen.

Er komt een onderzoeksagenda in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Aandachtspunt daarvoor is te zien wat werkt in de praktijk. Effectieve werkwijzen, inspirerende voorbeelden en unieke samenwerkingsverbanden krijgen een podium binnen het programma en worden landelijk gedeeld. Er is daarbij veel aandacht voor de kennis over gedrag en gedragsbeïnvloeding. Met hogescholen zal een opleiding ontwikkeld en voor bijscholing gezorgd. Enige tijd geleden spraken de vijf organisaties al gezamenlijk af zich in te zetten voor betere schuldhulpverlening. Met dit programma geven ze daar gehoor aan.ARTIKEL: LANDELIJKE ONDERZOEK IN ZEELAND VOOR ZORG AAN JEUGD.
bron: Redactioneel/Weekblad De Bode/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

De Zeeuwse gemeenten en Intervence, een instelling voor jeugdzorg in Middelburg, gaan samenwerken in een landelijk onderzoek naar het effect van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en zorgorganisaties hebben afspraken gemaakt over landelijke criteria voor het effect van jeugdhulp, zoals uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie.

Door deze gegevens kunnen de resultaten van jeugdhulp gemeten worden. "Landelijk blijken de beschikbare gegevens nog niet passend voor jeugdbescherming en jeugdreclassering’, laat de gemeente Borsele namens de samenwerkende partijen weten.

Intervence schakelt gemeenten in Zeeland in als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van kinderen of als een kind een overtreding heeft begaan en in aanraking is gekomen met justitie.ARTIKEL: NEDERLANDSE PRIMEUR GEMEENTE VENRAY:
GRATIS PLATFORM VOOR ONLINE ZELFHULP.
bron: Redactioneel/Omroep Venray.
door: Carlijn de Groot.

Sinds 1 juli is het voor alle inwoners in de gemeente Venray mogelijk om zelf, gratis en anoniem, aan de slag te gaan met lichte psychische klachten. Dit kan via het gratis online platform Evie, getest door huisartsen, gemeenten en Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg –Geestelijke Gezondheidszorg.

De gemeente Venray heeft met deze pilot voor tenminste één jaar in Nederland de primeur te pakken.

Naast informatie over psychische klachten, biedt Evie oefeningen of een training ‘Mindfulness’ aan. Door de online zelfhulp is het inschakelen van een hulpverlener vaak niet nodig. De zelfhulp is gratis beschikbaar via www.Evie.nl. Na het aanmaken van een account is het ook mogelijk om via de app aan de slag te gaan.

Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’. Het is ontstaan vanuit PRO Praktijksteun in samenwerking met de gemeente Venray, Provico en ontwikkelaar Minddistrict.

“Evie is door ons ontwikkeld omdat iedereen wel een keer een steuntje in de rug kan gebruiken en u zelf al heel veel kunt met een klein beetje hulp van Evie”, aldus Rudolf Keijzer, directeur van PRO Praktijksteun.ARTIKEL: LAATSTE WENS NIELS:
BLOEDTRANSFUSIE VOOR KINDEREN MOET THUIS KUNNEN.
bron: Redactioneel/Hart van Nederland.
door: Marlies van der Vloot.

Niels Dijkhuis (19) uit Oldenzaal schreef in de laatste week van zijn leven een aangrijpende brief aan KinderThuisZorg en een aantal ziekenhuizen.

De grote wens van Niels was om de brief die hij geschreven heeft te delen met de buitenwereld, zodat hij iets voor andere kinderen en tieners kan betekenen op het gebied van bloedtransfusies thuis. De nabestaanden van Niels dragen postuum zijn boodschap uit.

Als derde kind in Nederland deed Niels mee aan de ‘pilot bloedtransfusies thuis’ die KinderThuisZorg samen met enkele ziekenhuizen is gestart. Voor volwassenen is het al langer mogelijk om dit thuis te krijgen, maar kinderen moeten hiervoor nog altijd naar het ziekenhuis toe.

Bij kinderen denken de artsen volgens Natascha Kok van KinderThuisZorg vaak dat de risico’s groter zijn. De risico’s zijn er ook wel, het lijfje is kleiner en kinderen kunnen vaak minder goed aangeven als het niet goed met ze gaat. Maar veelal berust de keuze om het niet te doen vooral op onbekendheid. Artsen kennen het niet, geven de verantwoording liever niet uit handen en houden het kind dan onder ‘eigen vleugels’ in het ziekenhuis.

Maar voor kinderen die ernstig ziek zijn, is het vaak een hele opgave om naar het ziekenhuis te moeten voor een bloedtransfusie. Ze hebben al zo vaak het ziekenhuis moeten bezoeken, dat het ook mentaal een opgave wordt. Minder vermoeiend zou het zijn om de bloedtransfusie in de eigen omgeving te kunnen krijgen. Voor de gezinnen betekent dit dat zij samen meer tijd kunnen besteden aan elkaar.

Door KinderThuisZorg is er een scholing ontwikkeld voor de verpleegkundigen, zodat deze goed opgeleid aan de slag kunnen, met name vanwege allergische reacties die kunnen optreden tijdens de transfusies. Zo kunnen er in de loop van de tijd steeds meer kinderen thuis behandeld worden en zo hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden.

(Bekijk de videoreportage van Hart van Nederland op onze website)ARTIKEL: NA PROTEST VERANDERT AAN PARKEREN GEHANDICAPTEN NIKS IN BERGEN OP ZOOM.
bron: Redactioneel/BN De Stem.
door: Carlijn de Groot.

Aan het parkeren voor gehandicapten in Bergen op Zoom verandert voorlopig niets. De gemeente draait de wijzigingen die per 1 juli zijn ingevoerd terug. Dat gebeurt na massaal protest van gehandicapten. En van de fractie van GBWP.

Dat meldt de gemeente op haar website. ,,We hebben hier niet goed over gecommuniceerd'', erkent woordvoerder Erwin Stander van de gemeente. Gehandicapten zijn niet persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe spelregels. Ze moesten uit de krant lezen dat er van alles voor hen verandert. En kwamen in actie. ,,We hebben tientallen telefoontjes en mails gekregen'', zegt Evert Weys van GBWP. Samen met zijn partijgenote Dyana Rommens trok hij aan de bel. En met succes blijkt nu.

Geen afstel.
Stander benadrukt dat er sprake is van uitstel. Niet van afstel. ,,Maar ik weet niet per wanneer we nu de nieuwe regels invoeren.'' Hij houdt het er op dat er zeker tot 1 januari 2018 niks verandert voor deze doelgroep.

Gehandicapten konden tot nu toe met een speciale kaart parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad. Maar als die vol zijn ook op gewone parkeervakken. Als ze een gehandicaptenparkeerkaart hebben hoeven ze daar niets te betalen. De kaart zelf kost zestig euro. Maar de keuring om in aanmerking te komen voor zo'n kaart betaalde de gemeente.

Keuring.
De gemeente wilde daar vanaf. De gehandicapte zou in de nieuwe opzet zelf de keuring moeten betalen. Die is behoorlijk aan de prijs, tussen 100 en 200 euro. En voortaan zouden ze ook gewoon een parkeerkaartje moeten kopen als er geen plek is op een gehandicaptenparkeerplaats. ,,Zie je dat voor je. Met een rolstoel een parkeerkaartje kopen'', zegt Evert Weys. Volgens woordvoerder Stander valt dat probleem wel mee. ,,In een andere stad moeten ze toch ook een parkeerkaartje kopen? Heel wat mensen gebruiken een parkeerapp. Dat is makkelijk.''

Maar de extra kosten zijn voor de meeste mensen niet de reden om te reageren, benadrukt Weys. ,,Het gaat er vooral om dat er niet met ze is gecommuniceerd. Ze vinden dat je zo niet met mensen om gaat.''

De enige wijziging uit het nieuwe beleid waar de gemeente nu nog aan vasthoudt is dat gehandicapten een parkeerkaart moeten aanvragen bij het team WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente en niet langer bij Parkeerbeheer.ARTIKEL: LIMBURGS OPENBAAR VERVOER FORS DUURDER VOOR VEEL OUDEREN EN GEHANDICAPTEN.
bron: Redactioneel/De Limburger.
door: Marlies van der Vloot.

Reizen met het openbaar vervoer van Arriva wordt voor duizenden Limburgse ouderen en gehandicapten een stuk duurder.

Het gratis of goedkope vervoer dat mensen met een zogeheten Wmo-indicatie bij Veolia kregen aangeboden, wordt vervangen door een kortingskaart die mensen kunnen kopen. Arriva en Wmo-vervoerder Omnibuzz presenteren deze zogeheten Voor Elkaar Pas vrijdag in Venray.

Gratis.

Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gaven ouderen en gehandicapten tot 11 december vorig jaar gratis vervoer in de treinen en bussen van Veolia. In een groot deel van Zuid-Limburg konden mensen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor 75 euro per jaar onbeperkt reizen in de bus en de regiotrein.

Eén regeling.

Sinds 11 december regelt Omnibuzz namens alle Limburgse gemeenten (behalve Mook en Middelaar) het speciaal vervoer voor ouderen en gehandicapten. Omnibuzz wilde graag één regeling voor alle gemeenten. Bureaucratisch overleg hierover leidde ertoe dat mensen al ruim een halfjaar zonder kaart zitten.

Korting.

Inmiddels hebben de Wmo’ers een brief gekregen met het nieuwe aanbod. Voor 6,50 euro krijgen ze een kaart die vanaf 1 augustus 37 procent korting geeft op busreizen en 25 procent korting op treinritten in Arrivatreinen na de ochtendspits. Wie ook gratis een begeleider mee wil nemen, betaalt 8 euro voor de Voor Elkaar Pas.

Factuur.

De pas is in feite een ‘gewone’ ov-chipkaart die ook gebruikt kan worden in de speciale taxi’s voor het Wmo-vervoer. Mensen kunnen overal in- en uitstappen en krijgen achteraf een factuur. Het gebruik van gewone treinen en bussen is niet voor alle Wmo’ers weggelegd. Ongeveer driekwart van de geïndiceerden is lichamelijk en psychisch niet in staat om met het gewone ov te reizen.

Het verdwijnen van het goedkope of gratis vervoer leidde vorig jaar tot protesten onder gebruikers. De vervangende kaart valt onder de veelgebruikers ook niet goed. Zo mailt een reiziger die niet breed bij kas zit aan De Limburger: "Ik ging iedere dag met de bus dat wordt me nu afgenomen omdat ik het niet kan betalen."

Volg oARTIKEL: FEIT OF FABEL:
WATERBESTENDIGE ZONNECRÈME
BESTAAT NIET.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Carlijn de Groot.

Het is volop zomer en ook afgelopen week liet de zon zich weer regelmatig zien. NU.nl legde negen stellingen over zonebescherming voor aan huidexperts van Dr. Jetske Ultee.

1. Als je factor 50 smeert, word je niet bruin: fabel

Geen enkele factor beschermt je voor 100 procent tegen de stralen van de zon. Ook een factor 50 niet; deze benadert de 98 procent, en dat is trouwens maar een à twee procent meer dan bij een factor 30. En dat geldt ook alleen als je voldoende smeert. Daarbij weten we uit onderzoek dat vrijwel iedereen onvoldoende dik smeert om de aangegeven SPF te bereiken. Ofwel: de huid zal uiteindelijk ook verkleuren als er een SPF 50 is opgesmeerd.

2. Je moet om het uur opnieuw je zonnebescherming 'verversen': fabel noch feit

"Helaas, geen enkele zonnebrandcrème behoudt zijn werking de gehele dag. Om de factor te houden die op de verpakking staat, moet je de crème sowieso elke twee uur opnieuw aanbrengen. De werkzaamheid van de filters neemt namelijk af na applicatie. De snelheid waarmee dat gebeurt hangt af van je huidtype, de sterkte van de zon, je activiteit (zwemmen, sporten) en de gebruikte zonfilter. Op dagen dat de zon krachtig schijnt en/of wanneer je veel zwemt of zweet is het inderdaad goed om je zonbescherming ieder uur, of na iedere zwembeurt, te 'verversen'."

3. In de schaduw kun je niet verbranden: fabel

"Ook in de schaduw kan de huid verbranden. Afgelopen jaar is nog een onderzoek gepubliceerd door Amerikaanse wetenschappers waarin werd aangetoond dat een parasol onvoldoende bescherming biedt. Parasols laten namelijk toch uv-straling door en reflecterende zonnestralen bereiken uiteindelijk ook gewoon de huid. Het is dus belangrijk dat je je ook insmeert wanneer je in de schaduw zit."

4. Ramen houden schadelijke uv-stralen tegen: fabel

"Ramen houden alleen uv-B straling tegen, uv-A-straling kan wel (gedeeltelijk) door glas (en wolken). Door uv-A-straling verbrand je niet. Je krijgt dus ook geen waarschuwing. Maar uv-A-stralen dringen diep door in de huid, waar ze het DNA beschadigen en veroudering versnellen. Het bindweefsel wordt aangetast en de elasticiteit van de huid neemt af. Ook verhogen uv-A-stralen het risico op huidkanker.

(Bekijk de video op onze website)

5. Factor 50 is voor mensen met een lichte huid de enige verstandige keuze: fabel

"Aan mensen met een lichte huid of mensen die last hebben van pigmentvlekken, is (het gehele jaar door) een factor 30 of hoger aan te raden. Evenals aan wat minder trouwe smeerders. Zoals gezegd beschermt geen enkele uv-filter je voor 100 procent. Ook een factor 50 niet; deze benadert de 98 procent en dat is maar een à twee procent meer dan bij een factor 30. Sunblocks met extreem hoge factoren zijn soms minder prettig in gebruik en bevatten bovendien vaak meer bestanddelen die voor huidproblemen kunnen zorgen. Om je huid voldoende vitamine D en pigment ter bescherming te kunnen laten opbouwen, is het daarom beter om dagelijks op de juiste wijze een iets lagere factor te gebruiken. Dat is uiteindelijk zelfs veel beter dan je huid het gehele jaar door níet te beschermen en dan alleen die ene zomervakantie een zware sunblock te gebruiken."

6. Elke keer als je hebt gezwommen moet je je opnieuw insmeren: feit

"Dat is inderdaad verstandig. Producten die waterproof zijn, bestaan namelijk niet (meer). Die claim mag gelukkig ook niet langer gebruikt worden, want het is misleidend. Zwemmen (en afdrogen) zorgen voor het teruglopen van je SPF. Tegenwoordig zie je trouwens termen als water resistant. Aan deze producten zijn ingrediënten toegevoegd als wax, olie of polymeren die het product resistenter maken voor water. Als je veel zwemt of een slechte smeerder bent, dan is het wel veiliger om voor zo'n crème te kiezen dan een product dat niet waterbestendig is."

“De sterkte van de zon is niet ineens anders dan op je handdoekje op het strand. ”

Jetske Ultee

?7. Ook als je niet gaat zonnen, moet je je insmeren: feit

"Of je nu op de fiets zit, in de dierentuin rondloopt of een wandeling maakt, de sterkte van de zon is niet ineens anders dan op je handdoekje op het strand. Ook als je 'gewoon' buiten bent, is het dus goed om je in te smeren. Het is eigenlijk het gehele jaar door belangrijk je huid te beschermen tegen de stralen van de zon. Ook in de winter of op dagen dat het bewolkt is."

8. Ook door je kleding heen kun je verbranden: feit en fabel

"De bescherming die kleding de huid biedt, hangt onder meer af van de dikte van de stof en het materiaal. Een zware jeans houdt uiteraard meer straling tegen dan een dunne omslagdoek. Een wit T-shirt heeft ongeveer een SPF van 5. Is het shirt nat, dan blijft er van de bescherming niets meer over. Je kunt dus uiteindelijk toch ongemerkt verbranden onder (zomer)kleding. Er bestaat overigens wel speciale uv-beschermende kleding."

9. Zand op het strand kan je bescherming er weer af 'scrubben': feit en fabel

"Door wrijving van de huid met kleding, handdoeken of bijvoorbeeld zand zal de bescherming van de zonnebrandcrème inderdaad teruglopen. Omgekeerd zijn armen en benen die onder het zand zitten ook een beetje meer beschermd tegen de stralen van de zon."ARTIKEL: INFOpunt:
WORDT INCONTINENTIE/RETENTIEMATERIAAL VERGOED?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Mijn vrouw komt deze week (gelukkig) weer thuis na een zware operatie. De operatie is goed gegaan, alleen zal ze lang incontinentieproblemen houden. Mijn vraag is of incontinatiemateriaal vergoed wordt door mijn zorgverzekeraar."

Onze HN-informateur antwoord:
In principe zitten incontinentiemateriaal en katheters in het basispakket van vergoedingen. Vaak wordt er wel een limiet gesteld aan aantallen verbruik per dag (bv. 5 verbandjes per dag). Specifieke hulpmiddelen zitten vaak in het aanvullende pakket of worden soms helemaal niet vergoed. De continentieverpleegkundige kan verdere uitleg en advies geven over uw specifieke situatie.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Lex Guldenmondt uit Coevorden.

Mijnheer Janssen vindt zijn gebrekkige kennis van klassieke muziek een behoorlijk gemis. Hij besluit, in een desperate poging om iets van zijn culturele achterstand in te lopen, naar een uitvoering van het Koninklijke Concertgebouworkest te gaan. Tijdens de pauze staat Janssen in de roezemoezende menigte in de foyer en juist nu wordt hij op pijnlijke wijze herinnerd aan zijn onwetendheid. Hij kan met niemand mee roezemoezen. Hij gaat naar het toilet, posteert zich boven het urinoir en om toch iets te kunnen zeggen, buigt hij zich een beetje naar zijn buurman en meldt op vriendelijke toon: “Mooi stuk, maar wel wat zwaar, vindt u niet?” Waarop de man antwoordt: “Wilt u onmiddellijk voor u kijken!”En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: Handicapnieuws.net is dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.