Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: dinsdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

dinsdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HandicapNieuws UPDATE van dinsdag 17 april 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Nooit eerder zoveel klachten over discriminatie gehandicapten. [+Video]
LSVb: Verhoog toeslagen voor studenten met beperking.
SKGZ: Veel minder klachten over zorgverzekeraars.
Komende jaren nog ruim 9000 doden door asbest.
Kabinetsplan werkende gehandicapten is achteruitgang.
Aantal Lyme-patiënten in 20 jaar verviervoudigd.
Supermarkt als supermiddel na een beroerte.
Bron Q-koorts in Bodegraven niet vastgesteld.
Misofonie: als geluiden haatgevoelens oproepen. [+Video]
(Ex-)borstkankerpatiënt binnenkort beter verzekerbaar.
'EyeEye' innovatie in de prijzen.
Zelfdodingsmiddel aantal keer aangeboden op Marktplaats.
Tantra-meldpunt: misbruikslachtoffers vangen nog steeds bot bij politie.
Visio informeert orthoptisten over (revalidatie)mogelijkheden bij slechtziendhei.
Wij staan op! Petitie 'Gelijke kansen op de arbeidsmarkt'.
Lipofilling is een veilig en effectief alternatief bij hersteloperaties.
Congres meer grip op wachttijden Ggz: rode plekken groen krijgen.
Twente denkt het antwoord te hebben op pgb-fraude: zorg in natura.
Conditie jongeren met fysieke beperking verbetert met sport.
Aangifte inkomstenbelasting bij overlijden moet ook digitaal kunnen.
Begeleid jongeren met verstandelijke beperking bij gebruik van Sociale Media.
24-uur per dag bereikbaar: samenwerking Mezzo Mantelzorglijn en Sensoor.
Financiële administratie voor velen een worsteling.
INFOpunt: Waar vraag ik welk hulpmiddel aan?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: NOOIT EERDER ZOVEEL KLACHTEN OVER DISCRIMINATIE GEHANDICAPTEN. [+VIDEO]
bron: Redactioneel/LSVb/Radar/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Een buschauffeur die een gehandicapte niet helpt bij het instappen, of een dierentuin die een blindengeleidehond weigert: nooit eerder meldden zich zoveel gehandicapten bij het College voor de Rechten van de Mens als vorig jaar.

In totaal stapten vorig jaar 810 mensen met een beperking of chronische ziekte naar het College omdat ze een vermoeden hadden van discriminatie. In 2016 waren dit er nog 579 en in 2015 nog veel minder: 342.

VN-verdrag.

Het College vermoedt dat de stijging te maken heeft met een speciaal VN verdrag voor mensen met een handicap. Nederland ratificeerde dit in 2016. Sinds deze erkenning kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte meldingen doen over bijvoorbeeld de slechte toegankelijkheid van horecavoorzieningen, musea en het openbaar vervoer.

Slechts bij een klein deel van de 810 meldingen deed het College uiteindelijk een uitspraak. In 20 van de 46 oordelen kwam het College tot de conclusie dat inderdaad sprake was van discriminatie.

Zwangerschapsdiscriminatie.

Ook bij veel andere kwesties kunnen mensen aankloppen bij het College. Bijvoorbeeld als er vermoedens spelen van discriminatie op basis van ras, leeftijd, geloof of geaardheid. In totaal werd vorig jaar 416 keer om een oordeel gevraagd. Uiteindelijk oordeelde het College 161 keer, waarvan in 48 procent van de gevallen sprake bleek van discriminatie.

De meeste meldingen bij het College - 35 procent van alle 4259 meldingen - gingen overigens over zwangerschapsdiscriminatie.

Dat melden bij het College zin heeft, blijkt volgens de onderzoekers uit het hoge opvolgingspercentage van 87 procent. "Verwerende partijen zijn ook zonder dat zij daartoe juridisch verplicht zijn, bereid om maatregelen te treffen aan de hand van een oordeel van het College", schrijven de onderzoekers.

Dierentuin.

Buschauffeurs werden bijvoorbeeld, na de uitspraak van het College vorig jaar, door hun werkgever aangesproken op het feit dat ze verplicht zijn om rolstoelgebruikers te helpen.

En de dierentuin die een blindengeleidehond weigerde, heeft na onderzoek geconcludeerd dat het wel mogelijk is om met een hond de dierentuin te bezoeken. Er is nu een speciale route uitgestippeld voor mensen met een visuele beperking.

(Bekijk de video 'Rolstoel komt bus niet in' [EditieNL] op onze website)

Het openbaar busvervoer in Nederland is nog niet optimaal toegankelijk voor mensen in een rolstoel, concludeerde Editie NL vorig jaar.ARTIKEL: LSVB: VERHOOG TOESLAGEN VOOR STUDENTEN MET BEPERKING.
bron: Redactioneel/LSVb/Radar/ANP. door: Marlies van der Vloot.

De toeslagen voor studenten met een beperking moeten fors omhoog. Deze oproep doen CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) aan de formerende gemeenteraadspartijen.

Volgens de twee jongerenbonden verschilt de hoogte van de toeslag enorm per gemeente en is die veel te laag. Ze lanceren maandag de website www.studietoeslagen.nl. Hierop is zichtbaar hoe hoog de toeslag per gemeente is. Jongeren kunnen hun gemeenten direct oproepen om de toeslag te verhogen.

'Als jongeren met een beperking gaan studeren is dat goed voor henzelf en voor de maatschappij. Gemeenten moeten dat niet ontmoedigen, maar toejuichen', zegt Joyce van der Wegen, bestuurslid van de LSVb.

Studieschuld voorkomen.

Studenten kunnen een toeslag krijgen omdat het voor deze groep lastig kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan. Om een hoge studieschuld te voorkomen, bestaat er een studieregeling. Nu de gemeente de hoogte van de toeslag bepaalt, sinds 2015, is de toeslag in bijna alle gemeenten veel te laag, aldus de bonden. Ze vinden dat de toeslag terug moet komen op het oude niveau van 25 procent van het minimumjeugdloon. De toeslag komt dan uit op 282 euro.

De bonden vinden de grote verschillen tussen de gemeenten zeer kwalijk. Zo ontvangt een student met een beperking in Heerlen een bedrag van 30,58 euro per maand, terwijl iemand in dezelfde situatie in Middelburg 254,25 euro per maand ontvangt. Eerder stuurden CNV jongeren en de LSVb vanwege deze verschillen een brandbrief naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeente Roermond heeft de toeslag daarna verhoogd naar 282 euro per maand. Concrete acties vanuit andere gemeenten bleven echter nog uit, aldus de LSVb en CNV Jongeren.ARTIKEL: SKGZ: VEEL MINDER KLACHTEN OVER ZORGVERZEKERAARS.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Ton van Vugt.

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) kreeg vorig jaar 2246 klachten van verzekerden over hun ziektekostenverzekeraar, veel minder dan de 2913 in het jaar ervoor. Een echt precieze verklaring is er niet.

'Alle geschilinstanties zien een daling', zegt bestuursvoorzitter Ton Rombouts in het jaarverslag. 'Het blijft gissen naar de precieze oorzaak, maar het aantrekken van de economie zal hier mede debet, of zo u wilt credit, aan zijn. Specifiek voor de SKGZ geldt de afname van het aantal pgb-zaken, nu regelgeving hierover is uitgekristalliseerd en de problemen met betalingen grotendeels zijn verholpen.'

Verder valt volgens hem op dat ziektekostenverzekeraars sneller en vaker telefonisch reageren op klachten: 'Er lijkt minder behoefte te bestaan een zaak voor te leggen aan de SKGZ', maakt hij op.ARTIKEL: KOMENDE JAREN NOG RUIM 9000 DODEN DOOR ASBEST.
bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP. door: Carlijn de Groot.

Het aantal asbestslachtoffers is in Nederland over zijn piek heen. Tot 2035 worden nog ruim 9000 sterfgevallen verwacht die zijn toe te schrijven aan het gebruik van de inmiddels verboden stof, die jarenlang vooral in de bouw en de scheepsbouw werd gebruikt.

De piek heeft zich waarschijnlijk vorig jaar voorgedaan en valt 9 procent lager uit dan de laatste voorspelling, uit 2003. Dat blijkt uit een studie van het Erasmus MC in Rotterdam. Volgens de berekeningen in het onderzoek zouden vorig jaar 454 mannen zijn overleden aan mesothelioom ('asbestkanker').

Totaalverbod sinds 1993.

Het aantal sterfgevallen onder vrouwen is minder makkelijk te geven omdat relatief weinig vrouwen aan de ziekte overlijden. Maar over een langere periode is de voorspelling wel weer betrouwbaar, zeggen de onderzoekers: tot 2035 gaat het naar verwachting om 8000 mannen en 1100 vrouwen die aan mesothelioom zullen bezwijken.

Sinds 1993 kent Nederland een totaalverbod op asbest. Ziektes die ermee verband houden, komen gemiddeld pas na veertig jaar aan het daglicht.

Schadevergoeding.

Slachtoffers kunnen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een tegemoetkoming krijgen van ruim 20.000 euro. Het standaardbedrag dat een zieke (oud-) werknemer kan krijgen van zijn (voormalige) werkgever, is bijna 65.000 euro. De eventuele tegemoetkoming van de SVB wordt daarvan weer afgetrokken.ARTIKEL: KABINETSPLAN WERKENDE GEHANDICAPTEN IS ACHTERUITGANG.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Het College voor de Rechten van de Mens kan zich niet vinden in het kabinetsplan waardoor mensen met een beperking soms minder dan het minimumloon betaald krijgen.

In dat plan hoeven werkgevers alleen loon betalen over het deel dat iemand productief is. De maatregel maakt zaken simpeler voor werkgevers en het scheelt ze bijvoorbeeld administratie.

Recht op gelijke behandeling

Het college vindt het echter niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling. Mensen met een beperking kunnen in de nieuwe opzet niet meer verdienen dan het minimumloon. En de regeling zorgt er ook voor dat ze minder pensioen kunnen opbouwen en minder WW ontvangen als ze hun baan verliezen. Dat is een achteruitgang in rechten van mensen met een arbeidsbeperking, stelt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, in een brief aan de Tweede Kamer.

De linkse oppositie is blij met de uitspraak van het college, die ze voelt als een steun in de rug. 'Deze reactie kan het kabinet niet zomaar naast zich neer leggen', stelt Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). Volgens SP-leider Lilian Marijnissen 'kraakt het college het absurde kabinetsplan'. 'Het minimumloon is er ook niet voor niets, daar wijk je in een beschaafd land niet van af.' PvdA'er Gijs van Dijk lijkt de uitspraak duidelijk: 'van tafel dat plan'.

De in een rolstoel zittende Noortje van Lith uit Roosendaal is een online-petitie begonnen tegen de plannen. Ruim 69.000 mensen hadden donderdag de petitie getekend.ARTIKEL: AANTAL LYME-PATIËNTEN IN 20 JAAR VERVIERVOUDIGD.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Ton van Vugt.

Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bij gekomen. Bij de vorige meting in 2014 was er een toename van 25.000. In totaal is het aantal patiënten met de ziekte van Lyme in de afgelopen twintig jaar verviervoudigd.

De ziekte van Lyme wordt overgebracht door de teek. In Nederland lopen jaarlijks 1,3 miljoen mensen een tekenbeet op, maar lang niet iedereen wordt ziek. In totaal gingen er vorig jaar 91.000 mensen naar de huisarts met een tekenbeet. Bij 27.000 van hen werd ook de ziekte van Lyme geconstateerd. Vaak kon de diagnose worden gesteld door de rode vlek of kring op de plek waar de patiënt werd gestoken.

Uit de gegevens van Tekenradar.nl blijkt dat in de noordelijke provincies de meeste mensen met de ziekte van Lyme zijn. In het zuidwesten de minste.

Week van de teek.

Deze week is het de Week van de teek. Ook waarschuwde het RIVM al aan het begin van de maand om alert te zijn op teken. Nu het mooi weer wordt, trekken meer mensen de natuur in. Bij warmer weer worden de teken actiever en neemt het aantal meldingen toe.

Om meer onderzoek te doen naar de ziekte is vorig jaar het Lyme-expertisecentrum opgericht. "We willen weten waarom sommige mensen klachten houden en anderen niet", zegt het RIVM. Mensen kunnen zich via Tekenradar.nl.ARTIKEL: SUPERMARKT ALS SUPERMIDDEL NA EEN BEROERTE.
bron: Redactioneel/Revalidatiefonds. door: Carlijn de Groot.

Als je hersenletsel hebt opgelopen, begin je eigenlijk weer van voren af aan. De simpelste dingen zijn ineens niet zo simpel meer en moet je weer aanleren: lopen, koffiezetten, boodschappen doen… Vaak duurt het maanden en soms zelfs jaren voordat iemand weer zelfstandig kan functioneren.

Tijdens de revalidatie wordt steeds opnieuw gemeten hoe de patiënt vooruitgaat. Hiervoor moet de patiënt nu nog vaak vragenlijsten invullen met pen en papier. “Maar als je net een beroerte hebt gehad, is dat een hele opgave”, zegt dr. Tanja Nijboer, neuropsycholoog van het UMC Utrecht. “Het kost veel tijd en energie en is ook minder nauwkeurig.”

Virtual Reality.

“Met virtual reality kunnen we nu veel beter in kaart brengen waar patiënten moeite mee hebben. We zetten patiënten de virtual reality-bril op, en laten ze virtueel rondlopen in een supermarkt. Tijdens allerlei opdrachten kunnen we precies zien hoe het gaat met de herinnering, coördinatie en concentratie van de patiënt. We kunnen de behandeling veel beter afstemmen, zelfs van moment tot moment.”

“We zien niet alleen dat de patiënten sneller vooruitgaan, maar ook dat ze het leuk vinden om met de nieuwe techniek te werken. Een hele verbetering voor de patiënt zelf, want de oefeningen zijn vaak saai en soms ook confronterend. Virtual reality maakt het een stuk spannender en uitdagender,” aldus Nijboer.

Sneller zelfstandig leven oppakken.

Dit succesvolle onderzoek onder beroerte-patiënten is mogelijk gemaakt door de donateurs van het Revalidatiefonds. Dr. Nijboer wil graag dat de techniek breder wordt ingezet. “Nu onderzoeken we hoe we deze mooie resultaten ook voor anderen kunnen realiseren. Patiënten die herstellen van hersenletsel na een ongeval, ziekte of zelfs een psychose, doen vergelijkbare oefeningen en trainingen. Is het niet mooi dat we ook deze mensen kunnen helpen om sneller hun zelfstandige leven weer op te pakken?”ARTIKEL: BRON Q-KOORTS IN BODEGRAVEN NIET VASTGESTELD.
bron: Redactioneel/Doof.nl. door: Marlies van der Vloot.

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hadden drie gezinsleden afgelopen zomer Q-koorts. Na onderzoek is vastgesteld dat twee gezinsleden niet besmet waren met dezelfde stam van de Q-koortsbacterie. Van het derde gezinslid was geen materiaal voor typering beschikbaar. In de omgeving waren meerdere vleesschapen die de Q-koortsbacterie bij zich droegen.

De stammen van sommige van deze schapen en een van de patiënten leken op elkaar maar kwamen niet precies overeen. De GGD ontving het afgelopen jaar geen andere meldingen van Q-koorts uit de omgeving.

Verschillende stammen Q-koorts bacterie.

Het RIVM krijgt elk jaar 20 tot 30 meldingen van mensen met Q-koorts. De bacterie komt namelijk algemeen voor in Nederland. Dat er nu drie mensen binnen één gezin Q-koorts hebben gehad is bijzonder. Mensen kunnen elkaar namelijk niet besmetten. De twee gezinsleden waarvan het materiaal getypeerd is bleken na dit onderzoek niet dezelfde stam van Q-koorts bij zich te dragen. Dit betekent dat ze niet vanuit dezelfde bron besmet zijn geraakt.

Oorzaak Q-koorts niet gevonden.

Hoewel zorgvuldig is gezocht naar een bron van de besmettingen, hebben de onderzoekers deze niet kunnen vaststellen. In de omgeving van het gezin is bij een bedrijf waar recent vleesschapen hebben gelammerd, onderzoek gedaan. Daar is bij de onderzochte schapen de Q-koortsbacterie gevonden. De schapen en de patiënten hadden niet dezelfde Q-koortsbacterie.

Ook is naar andere, minder waarschijnlijke bronnen voor besmetting gekeken, zoals paarden, honden en katten in de directe omgeving. De mensen zijn niet via deze dieren besmet geraakt.

Concluderend kan met de beschikbare informatie de oorzaak van de Q-koortsbesmetting bij de drie gezinsleden niet worden achterhaald. Daarom is het onderzoek gestopt. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD, NVWA, RIVM, WBVR en GD. Uit voorzorg heeft de eigenaar van het vleesschapenbedrijf waar de Q-koortsbacterie is gevonden de schapen vrijwillig laten vaccineren.

Geen andere mensen met Q-koorts.

De GGD heeft huisartsen in de regio gevraagd om mensen met klachten die mogelijk op Q-koorts zouden kunnen wijzen hier ook op te testen. Desondanks zijn er in deze omgeving geen andere mensen gevonden die Q-koorts hadden. De GGD en de huisartsen in de regio blijven alert op mensen die mogelijk Q-koorts hebben.

Q-koorts.

Q-koorts wordt overgebracht van dier op mens. Mensen kunnen elkaar niet ziek maken. De bacterie komt wijdverspreid en algemeen voor. Het is bekend dat vooral besmette melkgeiten en melkschapen mensen ziek kunnen maken en dat dat risico het grootst is gedurende de lammerperiode. In Nederland is het verplicht om melkgeiten en melkschapen elk jaar te vaccineren tegen Q-koorts.ARTIKEL: MISOFONIE: ALS GELUIDEN HAATGEVOELENS OPROEPEN. [+VIDEO]
bron: Redactioneel/Doof.nl. door: Marlies van der Vloot.

Let jij er weleens op hoeveel geluid je elke dag maakt? We halen onze neus op, slikken, tikken en hoesten de hele dag door. Vaak neem je deze geluiden onbewust waar. Maar wat als deze dagelijkse geluiden heftige emoties oproepen? Patiënten met misofonie raken helemaal overstuur bij het horen van bepaalde geluiden.

De emotie die iemand met misofonie voelt, is niet zo maar een irritatie. Het zijn echt haatgevoelens naar degene die het geluid maakt. Het AMC heeft onderzoek gedaan naar misofonie. Uit hersenscans blijkt ook dat mensen met misofonie anders reageren. De automatische filtering van geluiden lijkt minder goed te werken. AMC biedt als enige in Nederland therapie aan speciaal voor mensen met misofonie.

Wat is misfonie?

Misofonie is een aandoening die meestal ontstaat tussen het achtste en twaalfde levensjaar. Hoe het ontstaat, is nog niet bekend. Genetische factoren lijken een rol te spelen, omdat misofonie vaker in een familie voorkomt. Het verloop is heel geleidelijk en begint vaak met één trigger. Triggers zijn de geluiden die de heftige emotie oproepen. Welke geluiden dat zijn, verschilt per misofonie patiënt. Tikken met een pen, smakken, of het tikken van de klok zijn enkele voorbeelden van geluiden die woede, haat en walging kunnen oproepen. Deze alledaagse geluiden zijn overal te horen, waardoor het moeilijk is om er mee te leven.

Therapie.

Er bestaat geen medicijn tegen misofonie. Mensen met misofonie bedenken daarom vaak zelf manieren om ermee om te gaan: kijken naar de persoon die het geluid maakt, oordoppen in doen zodat het geluid minder hoorbaar is, het geluid met muziek overstemmen of weglopen. Maar deze manieren worden juist afgeraden en kan de trigger zelfs nog erger maken. Tijdens de therapie van het AMC worden oefeningen en technieken aangeleerd waarbij de nadruk ligt op focus, aandacht en ontspanning. Het is een intensief traject van drie maanden met acht groepsbijeenkomsten waarbij er veel op de patiënt afkomt. Maar ook na het traject blijft het belangrijk om het geleerde te blijven toepassen voor het beste effect. Bij driehonderd patiënten heeft de therapie al een bemoedigend resultaat gehad.

Vereniging misofonie NL.

Voor patiënten met misofonie is er een vereniging: Vereniging misofonie NL. Ook familieleden en andere betrokken van de patiënten kunnen hier terecht. Naast lotgenotencontact en belangen behartigen zet de vereniging zich ook in om misofonie meer bekend te geven.

(Bekijk een filmpje over Misofonie van RTL Nieuw op onze website)

ARTIKEL: (EX-)BORSTKANKERPATIËNT BINNENKORT BETER VERZEKERBAAR.
bron: Redactioneel/Trouw/Zorg.nu/ANP. door: Ton van Vugt.

(Ex-)borstkankerpatiënten hebben vanaf mei een aanzienlijk grotere kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit kan door het gebruik van nieuwe statistieken waaruit blijkt dat hun overlevingskansen door de jaren heen aanzienlijk zijn verbeterd, maakte Consumentenprogramma Kassa bekend. Het Verbond van Verzekeraars bevestigde de berichtgeving.

Voorheen werden (ex-)borstkankerpatiënten vaak afgewezen door levensverzekeraars. Zonder een overlijdensrisicoverzekering is het vaak niet mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Het verbond komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Onderzoekers van het Integraal Kankercentrum (IKNL) hebben een rekenmodel opgesteld waarmee verzekeraars de overlijdensrisico's van borstkankerpatiënten kunnen inschatten op basis van actuele prognoses. Zo moet het gemakkelijker worden voor met name jonge kankerpatiënten om een levensverzekering te krijgen, schrijft Trouw.

Het IKNL en patiëntenverenigingen willen kijken of het model ook gebruikt kan worden voor mensen die aan een andere vorm van kanker lijden, zoals zaadbalkanker en melanoom. Nu kan 60 procent van de jonge kankerpatiënten die overleven geen levensverzekering krijgen of alleen tegen een veel hogere premie. Een levensverzekering is vaak noodzakelijk om een hypotheek te kunnen afsluiten. Nu de prognose voor kankerpatiënten steeds beter wordt, is dit des te schrijnender, schrijft de krant.ARTIKEL: 'EYEEYE' INNOVATIE IN DE PRIJZEN.
bron: Redactioneel/Bartiméus. door: Carlijn de Groot.

Bartiméus heeft vrijdag op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht een prototype gepresenteerd van een nieuw innovatief communicatiemiddel voor mensen die wonen bij een zorginstelling in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Het idee houdt in dat bewoners zelf gepersonaliseerde audioberichten over dagactiviteiten kunnen beluisteren en zich zelfstandig kunnen inschrijven. EyeEyeKapitein: meer zelfregie door technologie.

Het idee is afgelopen week door ons FabLab team bedacht en uitgewerkt in de eerste Nederlandse ‘hackathon’ voor mensen met een verstandelijke beperking. 34 zorginstellingen hebben tijdens dit evenement in 4 dagen tijd een creatieve oplossing ontwikkeld voor een hulpvraag van een cliënt.

Bijdrage Bartiméus.

Bewoners van Bartiméus kunnen vanwege hun visuele- en meervoudige beperking in de meeste gevallen niet lezen en schrijven. Hierdoor is zelfstandige toegang tot informatie over activiteiten op de woonlocatie beperkt en zijn ze afhankelijk van hun begeleider bij het maken van keuzes.

De oplossing die Bartiméus hier in deze hackathon voor heeft bedacht, sprong er uit toen alle deelnemers hun idee vrijdag mochten pitchen in het auditorium van de Rabobank. Bartiméus won tijdens de spannende finale uiteindelijk de derde prijs. We zetten ons in Nederland al meer dan 10 jaar in om de mogelijkheden van technologie beter te benutten voor mensen met een beperking. Daarom zijn we vooral ook blij met de drive bij alle organisaties betrokken bij deze hackathon om hiermee aan de slag te gaan.

Roer voor meer regie.

Met het ‘EyeEyeKapitein’ concept dat Bartiméus deze week ontwikkelde kunnen bewoners zelf meer de regie nemen: berichten beluisteren, digitale assistentie krijgen en aanmelden voor activiteiten. Het prototype heeft de vorm van een ‘roer’ met duidelijke knoppen die de bewoner in zijn of haar kamer of rolstoel kan bedienen. Bij het prototype is gebruik gemaakt van technologieën text-to-speech, persoonsherkenning en artificial intelligence. Het ‘roer’ herkent de gebruiker automatisch, kiest het bijbehorende profiel en alle instellingen passend bij de persoonlijke wensen en beperkingen.

Van idee naar product.

De komende tijd wordt bekeken of en hoe het nieuwe idee verder kan worden uitgewerkt tot een hulpmiddel dat voor iedereen toegankelijk is.

VGHackathon.

Bartiméus was nauw betrokken bij het opzetten van deze eerste landelijke hackathon in verstandelijke gehandicaptenzorg. Rabobank is een van de sponsors van het evenement. Bartiméus werkt elke dag aan een volledig inclusieve wereld waarin iedereen deel uit kan maken van alle digitale mogelijkheden. Kijk en luister naar de pitches op het videokanaal op YouTube. De eerste prijs in deze hackathon was voor Koraal, de tweede prijs voor Abrona. Allen van harte gefeliciteerd! Meer over de hackathon op 2018.vghackathon.nl

Geïnteresseerd in de inzet van technologie voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking? Lees meer over de activiteiten van Bartiméus FabLabARTIKEL: ZELFDODINGSMIDDEL AANTAL KEER AANGEBODEN OP MARKTPLAATS.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Marlies van der Vloot

Het omstreden zelfdodingsmiddel waarmee onlangs een jonge vrouw een einde aan haar leven maakte, is de afgelopen twee weken een aantal keer aangeboden op Marktplaats. Een woordvoerder van de verkoopwebsite bevestigt berichtgeving hierover van Omroep Brabant.

Het middel werd niet aangeboden als zelfmoordmiddel, maar als iets anders. Gebruikers meldden de advertenties bij Marktplaats. Met het oog op de ophef over het middel zijn de advertenties verwijderd, telkens binnen een dag na plaatsing. Marktplaats kan niet zien of iets is verkocht. 'Maar we hebben niet gezien dat mensen biedingen hebben gedaan.'

Marktplaats heeft toezichthouder NVWA om advies gevraagd. Een woordvoerder van de NVWA laat weten dat in dit geval sprake was van een levensmiddelenadditief waarvoor bepaalde regels gelden. 'Je mag dit niet zomaar verkopen.' Zo moet de handelaar geregistreerd staan als levensmiddelenbedrijf. Aan de regels werd bij deze advertenties niet voldaan, zegt de woordvoerder. 'Het mocht dus niet op die manier worden verkocht en het is dus goed dat Marktplaats de advertenties heeft verwijderd.'

Als middel voor euthanasie mag het niet worden aangeboden, zegt de woordvoerder van de NVWA. 'Dat is een zaak waar de politie en het Openbaar Ministerie over gaan.' En als de handelaar het weer op internet aanbiedt als levensmiddelenadditief, dan kan dat reden zijn voor een inspectie, aldus de woordvoerder.

De negentienjarige Ximena uit het Brabantse Uden maakte in februari een eind aan haar leven met het middel. Ze had dat zelf op internet besteld. Premier Mark Rutte noemde het onwenselijk dat een zelfmoordpoeder in omloop is. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei dat het OM onderzoekt of de Coöperatie Laatste Wil (CLW) betrokken was bij Ximena's zelfmoord. CLW besloot eind maart na een gesprek met het OM haar ruim 23.000 leden definitief geen informatie meer over het middel te geven. Met die informatie moesten aangesloten 'inkoopgroepen' het middel zelf kunnen inkopen.ARTIKEL: TANTRA-MELDPUNT: MISBRUIKSLACHTOFFERS VANGEN NOG STEEDS BOT BIJ POLITIE.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Ton van Vugt.

Nog altijd zijn er politiemensen die slachtoffers van seksueel misbruik door tantramassseurs ontmoedigen om aangifte te doen. Sommige zedenrechercheurs hebben onvoldoende kennis over de wettelijke mogelijkheden om dit soort ontuchtplegers voor de rechter te krijgen. Bovendien verschilt de aanpak van de politie van plaats tot plaats.

Dat stelt het Meldpunt Tantra Misbruik in een eindrapport dat de initiatiefnemers Helene Baayen en Caroline Franssen vandaag aanbieden aan de Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Attje Kuiken (PvdA). "Bij ons zijn zeker twintig vrouwen bekend die zijn weggestuurd en ontmoedigd toen zij aangifte wilden doen", schrijven zij. "Het is een oeverloze worsteling geweest om gehoor te krijgen."

'Dan ligt een vrouw bloot en dan ineens pakt de masseur haar'

Sinds de start een half jaar geleden kwamen er bij het particulier opgezette meldpunt een kleine 100 meldingen van seksueel misbruik binnen, waarvan Baayen en Franssen er 87 als betrouwbaar inschatten. Ter vergelijking: de commissie-De Vries, die het seksueel misbruik in de sport onderzocht, ontving 103 meldingen. Voorzitter Klaas de Vries vroeg in zijn eindverslag ook aandacht voor de onderbezetting bij politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht.

Onvindbaar in politiesysteem.

Sinds het afgelopen najaar is de politie wel in beweging gekomen: een tantramasseur uit Rotterdam komt binnenkort voor de rechter vanwege seksueel misbruik. Tegen een ander uit Rhenen loopt nog een strafrechtelijk onderzoek nadat hij vorige maand ruim twee weken had vastgezeten. Tegen beiden is door verschillende vrouwen aangifte gedaan.

Is zo'n aangifte eenmaal gelukt, dan zijn de slachtoffers wél tevreden over de houding en de zorgvuldigheid van de politie. Maar voor het zover is, zijn er klachten van vrouwen die van het ene naar het andere bureau worden gestuurd, belafspraken die niet worden nagekomen en meldingen van vrouwen die later niet meer vindbaar blijken in de politiesystemen. Daarnaast zijn er volgens het rapport slachtoffers die tot op de dag van vandaag bij de politie tegen een muur lopen.

Zelf opzoeken.

De NOS heeft contact gehad met drie van die vrouwen. Eén van hen, die aangifte van misbruik wilde doen tegen een tantramasseur uit Breda, kreeg van de politie te horen: "Ik zou niet aan die aangifte beginnen, je hebt geen bewijs."

Een andere vrouw probeerde bijna drie jaar geleden al aangifte te doen tegen de tantramasseur uit Rotterdam die nu voor de rechter moet komen. "Toen werd me nog verteld dat iemand die zo'n man bezoekt, de ontucht zelf opzoekt. Daarom zou een officiële aangifte niet mogelijk zijn. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd de rechercheurs te bereiken die de zaak nu wel hebben opgepakt, maar ik ben er niet in geslaagd tot ze door te dringen. Terwijl ik denk informatie over hem te hebben die voor het onderzoek van belang zou kunnen zijn."

Masseuse Helene Baayen en relatie-expert Caroline Franssen van het meldpunt vinden het vooral zorgelijk dat veel zedenrechercheurs de relevante wetgeving niet goed blijken te kennen. De masseurs in Rotterdam en Rhenen worden aangepakt met een wetsartikel dat ontucht met een cliënt die zich "aan zijn zorg of hulp heeft toevertrouwd" strafbaar stelt.

Maar daar ging een periode aan vooraf waarin sommige slachtoffers de politie moesten wijzen op het bestaan van dit artikel. "En nog steeds blijken niet alle politiemensen op de hoogte", zegt Baayen. "Die kijken alleen naar verkrachting, wat veel moeilijker is om te bewijzen."

180 praktijken.

Tantra is een oosterse stroming die in het Westen vooral geassocieerd wordt met seks. De meldingen van de vrouwen gaan over mannen die beloven hen via massages van blokkades af te helpen, maar die vervolgens overgaan tot ongewenste seksuele handelingen.

Het meldpunt schat dat er zo'n 180 praktijken actief zijn in Nederland, met 130 vrouwelijke en 90 mannelijke masseurs. De meldingen gaan uitsluitend over misbruik door mannen.

'Pseudozorg'

De ervaring is dat sommige praktijken nieuwe namen verzinnen voor hetzelfde type behandelingen omdat de term tantra inmiddels besmet is geraakt. Baayen en Franssen waarschuwen ook voor andere vormen van 'pseudozorg'. "Wij hebben meldingen gekregen van ontspanningsmassages waarbij seksuele toespelingen werden gedaan en magnetiseurs die seks onderdeel maakten van hun 'behandeling'."

De twee vrouwen zijn per 1 april gestopt met het opnemen van meldingen, onder meer omdat het werk hen als particulieren boven het hoofd groeide. Zij hopen dat de overheid op korte termijn een breder meldpunt instelt voor de hele 'pseudozorg'.

Reactie politie:

Een woordvoerder van de politie zegt het moeilijk te vinden te reageren op een rapport zonder de inhoud te kennen. "Maar in algemene zin herkennen we ons niet in de kritiek die nu naar voren komt." De woordvoerder benadrukt dat een zedenexpert van de politie sinds januari in gesprek is met de initiatiefneemsters. "Zij vormt voor het meldpunt een direct aanspreekpunt bij de politie en ondersteunt waar nodig met informatie. Ook kan het meldpunt bij haar terecht met vragen. Waar nodig heeft deze zedenexpert navraag gedaan naar onduidelijkheden. Een aantal vragen vanuit het meldpunt onderzoekt de politie momenteel nog."

De politie wijst er ook op dat tegen ten minste één tantramasseur al na de zomer van vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. Later is dat ook bij een tweede gebeurd. Alle zedenrechercheurs zijn geïnformeerd over de nieuwste juridische mogelijkheden voor slachtoffers die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag door tantramasseurs. "Ook zijn de zedenafdelingen afzonderlijk geattendeerd op het belang om alert te zijn op meldingen vanuit de tantra-wereld", aldus de woordvoerder.ARTIKEL: VISIO INFORMEERT ORTHOPTISTEN OVER (REVALIDATIE)MOGELIJKHEDEN BIJ SLECHTZIENDHEI.
bron: Redactioneel/Koninklijke Visio. door: Carlijn de Groot.

Visio staat op vandaag met een stand op het jaarlijkse voorjaarssymposium van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO) in Bunnik.

De NVvO is de beroepsvereniging van orthoptisten in Nederland en zij behartigt de belangen van de vereniging en van haar leden op vakinhoudelijk, sociaaleconomisch en maatschappelijk gebied. Naar verwachting nemen zo’n 300 orthoptisten deel aan het symposium.

Orthoptisten houden zich bezig met het onderzoek en de niet-chirurgische behandeling van afwijkingen in de samenwerking van de ogen en de oogmotoriek (scheelzien, dubbelzien en het zogenaamde luie oog). Zij werken onder andere in ziekenhuizen en in de slechtziendenzorg. Enkele hebben een zelfstandige praktijk. Gezien hun werkzaamheden in de oogzorgketen vormen orthoptisten een belangrijke (verwijzende) doelgroep voor Visio.

De medewerkers in de stand belichten onder andere de (revalidatie)mogelijkheden van Visio voor slechtziende mensen. Bovendien brengen zij het belang van verwijzen onder de aandacht.ARTIKEL: WIJ STAAN OP! PETITIE 'GELIJKE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT'.
bron: Redactioneel/SupportBeurs. door: Marlies van der Vloot.

Wij Staan Op! is een petitie gestart tegen de plannen van Staatssecretaris Van Ark om loondispensatie toe te passen bij mensen met een arbeidsbeperking.

De gevolgen hiervan zijn onder andere dat werknemers met een arbeidsbeperking mogen werken onder het minimumloon, dus nooit een volwaardig loon zullen krijgen, en geen pensioen opbouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Ben je, net als Wij Staan Op!, voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt?

Teken deze petitie als je ook tegen ongelijkwaardigheid bent en wil voorkomen dat dit initiatief werkelijkheid wordt. Deel en praat mee met de hashtag: #benikhetnietwaard

De teller staat inmiddels op 68.009 ondertekeningen! Genoeg om het onderwerp te mogen toe te lichten in de Tweede Kamer.

Petitie

Wij staan voor het recht op gelijkwaardigheid, ook op de werkvloer.

constateren

- Werkgevers mogen mensen met een beperking onder het minimiumloon betalen
- Een eventuele aanvulling vanuit gemeente wordt geweigerd bij spaargeld en/of werkende partner
- Pensioenrecht komt te vervallen
- De aanvraag van een WIA- en/of WW-uitkering wordt bemoeilijkt.
- Met dit initiatief hoopt staatssecretaris Van Ark volgend jaar al €10 miljoen euro te hebben bespaard, oplopend tot €40 miljoen in 2021 en €500 miljoen op de lange termijn in 2050.

en verzoeken

een eerlijke oplossing voor gelijkwaardige behandeling met salaris, pensioen en/of uitkering.ARTIKEL: LIPOFILLING IS EEN VEILIG EN EFFECTIEF ALTERNATIEF BIJ HERSTELOPERATIES.
bron: Redactioneel/NVPC. door: Ton van Vugt.

Gebruik lichaamseigen vet bij reconstructieve behandelingen zorgt voor hoge patienttevredenheid.

De toepassing van lipofilling bij plastische chirurgische behandelingen is veilig, effectief alternatief en leidt bovendien tot een hoge patiënttevredenheid. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van arts-assistent plastische chirurgie Jan Willem Groen. Groen, verbonden aan Maastricht UMC, onderzocht het effect van lipofilling wanneer het toegepast wordt bij verschillende behandelingen, zoals bijvoorbeeld borstreconstructies na borstkanker bij zowel Nederlandse als internationale patiënten. Lipofilling is een betrekkelijk nieuwe behandelmethode waarbij patiënten worden behandeld met lichaamseigen vet dat verplaatst wordt van een locatie waar er genoeg vet is naar een locatie waar er een tekort aan vet is. De tevredenheid onder de patiënten en chirurgen over het resultaat van lipofilling is hoog, bij zowel borstreconstructie als vergroting ligt die rond de 90%. De resultaten van het promotieonderzoek van Groen zijn relevant omdat er in Nederland – in tegenstelling tot de ons omringende landen - veel discussie is over de vergoeding van deze innovatie behandeling. Groen promoveerde op 12 april op het onderzoek

De promovendus heeft gekeken naar de efficiëntie en veiligheid van lipofilling als aanvulling op- of alternatief voor de reeds bestaande vormen van borstreconstructie na borstkanker en borstvergroting, maar ook voor littekenreconstructie en gezichtsverjonging. Dit heeft hij gedaan door alle bestaande onderzoeksliteratuur van de afgelopen jaren naar lipofilling te vergelijken en een vragenlijst af te nemen onder Europese chirurgen en patiënten. De resultaten van zijn onderzoek zijn belangrijk voor patienten, omdat het zo goed mogelijk herstellen van de vorm van een geheel of gedeeltelijk verwijderde borst de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd. De techniek is bovendien, doordat weinig bijwerkingen optreden en daardoor vervolgoperaties onnodig zijn, kosteneffectief. Kortere opnames, minder belastende operaties en sneller herstel zorgen ook voor minder werkverzuim van de patiënten.

Hoge tevredenheid.

Uit het promotieonderzoek blijkt dat de toepassing van lipofilling de toekomstige beoordeling van radiologisch scans zoals een MRI of een mammogram niet dwarszit. De mate van verstoring die optreedt door veranderingen in borstweefsel, door toedoen van lipofilling, zorgt niet voor een negatieve beïnvloeding van de beoordeling van scanresultaten. Verder bleek de hoeveelheid vet dat overleeft – een deel van het ingespoten vet sterft altijd af door injectie-schade of zuurstoftekort – na (re)injectie hoger is, dan uit eerdere studies is gebleken, met respectievelijk 62,4 procent bij borstvergroting en 76,8 procent bij borstreconstructie. De resultaten tonen verder aan dat zowel patiënten als chirurgen erg tevreden zijn over de toepassing van lipofilling bij zowel borstreconstructie als borstvergroting. 93 procent van patiënten die een borstreconstructie na borstkanker heeft ondergaan is tevreden met het resultaat, evenals 90 procent van onafhankelijke chirurgen die het operatie resultaat cosmetisch beoordeelden.Bij een borstvergroting is de tevredenheid 92 procent onder patiënten en 89 procent onder chirurgen. Ook de tevredenheid onder patienten die een lipofillingbehandeling hebben ondergaan voor gezichtsverjonging (81%) of littekencorrectie (84%) was hoog. Volgens Groen heeft lipofilling de potentie om andere reconstructieve technieken te complementeren en in de toekomst mogelijk de ‘gouden standaard’ te worden bij borstreconstructies.

Lipofilling als behandelmethode.

Lipofilling maakt gebruik van het verplaatsen van vetcellen van een locatie waar er genoeg vet is naar een locatie waar er een tekort aan vet is. Na het transplanteren van deze vetcellen, moeten deze vetcellen ingroeien. De vetcellen zorgen voor volume, maar verbeteren ook de doorbloeding van het aangedane gebied en kunnen bovendien pijnklachten verminderen, door een inert pijnstillend effect en doordat ze het bot of de zenuwen bedekken. Bij een behandeling met lipofilling is geen lichaamsvreemd materiaal nodig zoals bijvoorbeeld bij een siliconenprothese, waardoor er geen risico is op infectie, kapselvorming met bijbehorende pijnklachten, lekkage en de noodzaak van latere prothesewissels. Lipofilling leidt nauwelijks tot extra littekens, het gaat om een relatief weinig belastende operatie en het herstel verloopt over het algemeen snel. Bovendien groeit het verplaatste vetweefsel mee met de rest van het lichaam en geeft het daardoor een levenslang resultaat. Lipofilling kan tevens worden ingezet bij aangeboren afwijkingen zoals onderontwikkeling van een helft van het gezicht, en bij correctie van ernstige littekens na een ongeval of operatie.

Nederland loopt achter.

Hoewel de techniek wereldwijd al lange tijd algemeen geaccepteerd is en in Europa steeds meer gebruikt wordt loopt Nederland achter in de toepassing en vergoeding ervan. Momenteel zit het gebruik van lipofilling bij borstreconstructie in een proeffase en wordt de techniek in Nederland alleen beperkt vergoed.

Sinds eind 2016 wordt lipofilling onder voorwaarden vergoed voor vrouwen met gedeeltelijke vormafwijkingen aan de borst, na een borstsparende operatie of gedeeltelijke amputatie wegens borstkanker. Echter, dit geldt nog niet voor vrouwen met een volledige borstamputatie. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Borstkankervereniging Nederland (BVN) maken zich al jaren hard voor de uitgebreide vergoeding van lipofilling, ook van volledige borstreconstructie na borstkanker. De NVPC is daarom erg enthousiast over de uitkomsten van het promotieonderzoek en hoopt bij monde van Rene van der Hulst dat dit zorgt voor een definitieve doorbraak: “Dit onderzoek levert een positieve bijdrage aan de discussie in Nederland omtrent de vergoeding vanuit het basispakket voor lipofilling. De resultaten laten zien dat lipofilling de proeffase ontgroeid is en een effectief en veilig alternatief is bij plastisch chirurgische en reconstructieve behandelingen.”ARTIKEL: CONGRES MEER GRIP OP WACHTTIJDEN GGZ: RODE PLEKKEN GROEN KRIJGEN.
bron: Redactioneel/Trouw/ANP MediaWatch. door: Marlies van der Vloot.

De gemeenten Almelo en Enschede denken een formule te hebben gevonden om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) aan te pakken: geen geld meer geven aan degene die hulp nodig heeft, maar zoveel mogelijk zorg in natura bieden. Dat werkt: in beide gemeenten is het aantal pgb’s spectaculair gedaald.

De omzetting van pgb naar zorg in natura geschiedt vooral om bescherming te bieden aan voor fraude kwetsbare mensen. Zij lopen het risico dat hun budget door malafide zorgaanbieders wordt ingepikt en dat ingekochte zorg niet wordt geleverd. De twee Twentse gemeenten zien in de praktijk dat er stichtingen en bv’s worden opgericht om geld dat bedoeld is voor zorg te laten verdwijnen. Bij het functioneel parket, het fraudeloket van het Openbaar Ministerie, komen veel signalen binnen van deze fraude. Fraudebestrijders noemen de pgb’s weleens de ‘pinautomaten van criminelen’.

De Twentse aanpak staat haaks op de bedoeling van het persoonsgebonden budget. Dankzij dat pgb kan een hulpbehoevende zelfstandig zorg inkopen en zo de greep op zijn of haar leven behouden. Maar beide gemeenten hebben nu als leidraad dat er géén pgb meer wordt verstrekt tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden. Dat wil niet zeggen dat deze gemeenten mordicus tegen pgb’s zijn.

Het nieuwe beleid levert op dat in beide gemeenten het aantal pgb’s aanzienlijk is gedaald. In 2015 verstrekte Enschede 400 pgb’s, midden 2017 nog maar 100. Het merendeel van de pgb-houders stapte over naar zorg in natura. Almelo geeft een vergelijkbaar beeld. In die gemeente daalde het aantal pgb’s van 150 naar 50 in dezelfde periode.

Fraude.

De switch van pgb naar zorg in natura blijkt in de praktijk niet op al te grote protesten onder de inwoners te stuiten. Iedereen heeft nog altijd de vrijheid om te kiezen. Na uitleg door de gemeente blijkt dat de meeste burgers die recht hebben op zorg kiezen voor zorg in natura. Slechts een enkeling maakte bezwaar tegen de procedure.

De Twentse gemeenten maken zich al geruime tijd grote zorgen over ronselpraktijken door malafide bedrijven die zorg aanbieden. De Enschedese zorgwethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) wil die fraudeurs de pas afsnijden. “We moeten het kaf van het koren scheiden, want hier en daar loopt het de spuigaten uit. Het omzetten van pgb naar zorg in natura kan daarbij helpen, omdat we meer controle hebben, vooraf en achteraf, op de kwaliteit van de zorgaanbieders.” Van Houdt realiseert zich dat ook bij zorg in natura fraude voor komt.

Hoe omvangrijk de fraude met pgb’s is, is onduidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie werkt het strafrecht bij deze vorm van fraude lang niet altijd. Het OM kiest momenteel dossiers uit voor vervolging als er sprake is van een nieuw verschijnsel.

Zo zijn recent twee broers opgepakt die vermoedelijk voor 6 miljoen euro aan zorggeld hebben ontvreemd. De twee spanden samen met mensen die recht hadden op een pgb en deze zogeheten budgethouders lopen nu ook het risico vervolgd te worden. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan is dat een nieuwe zet in de strijd tegen de zorgfraudeurs.

Aanpak.

De Twentse aanpak wordt nog niet door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanbevolen aan andere gemeenten. Bij het Kenniscentrum handhaving en naleving van de VNG liggen momenteel 110 verzoeken tot hulp in verband met pgb-fraude.

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid beloofde de Tweede Kamer recent snel met een nieuwe aanpak te komen voor de fraude met zorggeld. Hij zegde tevens toe een indicatie te geven van de omvang. Maar al te hoge verwachtingen hoeft de Kamer niet te hebben. “Het valt niet mee om de totale omvang van de fraude te schetsen”, aldus De Jonge.ARTIKEL: TWENTE DENKT HET ANTWOORD TE HEBBEN OP PGB-FRAUDE: ZORG IN NATURA.
bron: Redactioneel/UMC Utrecht. door: Ton van Vugt.

Jongeren met een fysieke beperking zijn minder actief in het dagelijks leven. Maar 26% van deze jongeren sport wekelijks tegenover 71% van hun leeftijdsgenoten

Onderzoeker Maremka Zwinkels pleit voor meer mogelijkheden voor jongeren met een fysieke beperking om in hun vrije tijd in de buurt te kunnen sporten. Ze roept sportverenigingen op om dit mogelijk te maken. Zwinkels promoveerde op haar onderzoek naar het effect van sport bij deze groep jongeren. De conditie gaat vooruit als ze minimaal één keer per week sporten.

Jongeren met een fysieke beperking zijn minder actief in het dagelijks leven. Maar 26% van deze jongeren sport wekelijks tegenover 71% van hun leeftijdsgenoten. Hierdoor hebben ze een lagere fitheid met mogelijk op latere leeftijd een grotere kans op het krijgen van diabetes/overgewicht, hoge bloeddruk en een beroerte. Een goede fitheid wordt ook in verband gebracht met positieve waardes op zelfreflectie, kwaliteit van leven en een beter concentratievermogen op school.

Verbetering conditie.

Zwinkels onderzocht of 1 x per week 45 minuten (na)schoolse sport voldoende is voor verbetering van de conditie. De onderzochte groep jongeren bestond uit 36 renners, 25 lopers en 9 rolstoelrijders die met name sporten deden als voetbal, (rolstoel)basketbal en (rolstoel)hockey. Na 6 maanden 1 x per week (na)schools sporten presteerde de sportgroep gemiddeld 16% beter op sprintconditie. Het lijkt erop dat vooral de jongeren die aan het begin van het sportprogramma een hoog vetpercentage hebben en bijvoorbeeld een hoge bloeddruk profijt hebben van 1 x per week sporten.

Sporten in de buurt.

De (na)schoolse sport is ontstaan vanuit speciaal onderwijs doordat jongeren met een fysieke beperking niet altijd terecht kunnen bij een sportvereniging. Zwinkels: “Voor de toekomst zou de samenleving haar verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat deze jongeren in hun vrije tijd in de buurt kunnen sporten. Op deze manier kunnen ze ook in het weekend sporten (2 x per week), komen ze in contact met jongeren uit de buurt en worden ze meer betrokken in de samenleving.’’

Bij SV Kampong Hockey in Utrecht hebben ze veel ervaring met sportmogelijkheden voor jongeren met een beperking. Marit Dhondt is voorzitter van Kampong Rolstoelhockey. Dhondt: ‘Al jaren zie ik hoe deze jongeren zich door het sporten ontwikkelen. Door hun betere conditie verandert hun hele leven; ze kunnen bijvoorbeeld weer uitgaan en doen door het sporten vriendschappen op. Het vraagt natuurlijk wel investeringen van de sportverenigingen, in voorzieningen zoals bijvoorbeeld sportrolstoelen maar ook in aangepaste tijden. Want jongeren met een fysieke beperking kunnen vaak niet ’s morgens vroeg of laat op de avond sporten. Ook zie ik dat nog veel ouders en jongeren de weg naar ons of een andere vereniging gewoonweg niet weten te vinden.’

Maremka Zwinkels is onderzoeker bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Kinderbeweegcentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.ARTIKEL: CONDITIE JONGEREN MET FYSIEKE BEPERKING VERBETERT MET SPORT.
bron: Redactioneel/ANBO. door: Carlijn de Groot.

Ondanks verregaande digitalisering bij de Belastingdienst is het nog altijd niet mogelijk om via de online aangifte een F-aangifte te doen, die nodig is is geval van overlijden.

ANBO heeft daarover een brief gestuurd naar staatssecretaris Snel van Financiën.

Papieren procedure is foutgevoelig.

"Uiteraard is de procedure via de papieren weg meer bewerkelijk, terwijl deze ook fouten bij het invullen in de hand werkt. Een extra factor die de procedure bemoeilijkt is aan de orde als de overledene en de nabestaande als fiscaal partner moeten worden aangemerkt. Ook de nabestaande kan dan geen digitale aangifte inkomstenbelasting indienen en zal ook de papieren weg moeten kiezen", zo schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Ook Digi-D.

Los van de noodzaak om het digitale systeem van de Belastingdienst ook toegankelijk te maken voor de F-aangifte, moet ook de Digi-D van de overledene langer actief blijven. ANBO hoopt dat de staatssecretaris snel actie onderneemt.

(Lees de hele brief op onze website)ARTIKEL: AANGIFTE INKOMSTENBELASTING BIJ OVERLIJDEN MOET OOK DIGITAAL KUNNEN.
bron: Redactioneel/ANBO. door: Carlijn de Groot.

Ondanks verregaande digitalisering bij de Belastingdienst is het nog altijd niet mogelijk om via de online aangifte een F-aangifte te doen, die nodig is is geval van overlijden.

ANBO heeft daarover een brief gestuurd naar staatssecretaris Snel van Financiën.

Papieren procedure is foutgevoelig.

"Uiteraard is de procedure via de papieren weg meer bewerkelijk, terwijl deze ook fouten bij het invullen in de hand werkt. Een extra factor die de procedure bemoeilijkt is aan de orde als de overledene en de nabestaande als fiscaal partner moeten worden aangemerkt. Ook de nabestaande kan dan geen digitale aangifte inkomstenbelasting indienen en zal ook de papieren weg moeten kiezen", zo schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Ook Digi-D.

Los van de noodzaak om het digitale systeem van de Belastingdienst ook toegankelijk te maken voor de F-aangifte, moet ook de Digi-D van de overledene langer actief blijven. ANBO hoopt dat de staatssecretaris snel actie onderneemt.

Lees de hele briefARTIKEL: BEGELEID JONGEREN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING BIJ GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA.
bron: Redactioneel/Fonds Verstandelijk Gehandicapten. door: Marlies van der Vloot.

‘Ping!’ Aisha pakt haar mobieltje en veegt behendig over het scherm. Ze giert het uit. “Kijk deze foto van Yasmine! Ze heeft hondenwangetjes! Ze is toch geen hondje!”

Als mondige meid van 11 heeft Aisha natuurlijk een smartphone. Ze maakt gretig gebruik van social media en internet, ook al is ze licht verstandelijk gehandicapt. Ze vindt het heerlijk om in haar eigen tempo een berichtje terug te typen, met een paar emoji’s erbij om te laten zien hoe ze zich voelt. Zo oefent ze tegelijkertijd haar emotionele- en taalontwikkeling. Ook legt ze online makkelijker contact en leert ze zich langer concentreren.

Risico’s.

Jammer genoeg kleven er voor Aisha ook veel risico’s aan het gebruik van internet, evenals voor andere mensen met een lichte verstandelijke handicap. Zij kunnen gevolgen niet goed inschatten en hebben minder sociaal inzicht. Zo kan online gedrag tot ernstige problemen leiden. Denk aan (cyber)pesten, verspreiding van spam en virussen, loverboy-problematiek en gameverslaving.

Hen afsluiten van het internet heeft geen zin. Maar praten, intensief trainen en coachen wél. Dankzij onze donateurs worden op dit moment begeleiders, docenten en ouders getraind om deze kwetsbare kinderen en jongeren weerbaarder te maken.

Leraren enthousiast.

Leerkrachten zijn enthousiast over de training die we ontwikkelen: “Nu heb ik veel meer inzicht in wat mijn leerlingen online allemaal meemaken, en kan ik er beter met ze over praten. Het gesprek aangaan is het allerbelangrijkst. Dat kan al door niet alleen te vragen hoe het op school was, maar ook: hoe was het vandaag op internet?”

Maar het is natuurlijk het resultaat dat telt. Leerkracht Joris: “Een leerlinge kwam van de week naar me toe. Een nieuwe online kennis had haar gevraagd of ze ergens wilde afspreken. Ze was helemaal trots dat ze nee had gezegd. Dat was een leerlinge die ik al zo vaak had gewaarschuwd dat ze haar wachtwoord niet zomaar moest delen. Echt een overwinning!”

Aisha heeft Yasmine inmiddels geantwoord. “Jammer, nou is mijn tegoed op! Morgen krijg ik weer nieuwe.” Hopelijk heeft ze dan weer net zoveel app-plezier. Met hulp van onze donateurs zorgen wij ervoor dat dat zo blijft!ARTIKEL: 24-UUR PER DAG BEREIKBAAR: SAMENWERKING MEZZO MANTELZORGLIJN EN SENSOOR.
bron: Redactioneel/Mezzo. door: Ton van Vugt.

Op welk tijdstip u ook belt naar de Mezzo Mantelzorglijn. Vanaf nu kunt u 24 uur per dag met iemand spreken over mantelzorg en uw verhaal kwijt.

De Mezzo Mantelzorglijn is op werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur en per e-mail. Door de samenwerking kunt u buiten openingstijden kiezen voor doorschakeling naar Sensoor. U krijgt dan een vrijwilliger van Sensoor aan de lijn, met wie u een vertrouwelijk gesprek kunt voeren. Zij staan dag en nacht paraat om een luisterend oor te bieden aan bellers.

Meer informatie:

Mezzo MantelzorglijnMantelzorglijn

SensoorARTIKEL: FINANCIËLE ADMINISTRATIE VOOR VELEN EEN WORSTELING.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Carlijn de Groot.

Zeker veertig procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie. Ze hebben geen overzicht omdat rekeningen op verschillende manieren binnenkomen, bijvoorbeeld per post en per e-mail. Deze groep heeft ook vaker betalingsachterstanden en staat vaker rood. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud.

Daarnaast raken mensen het overzicht kwijt omdat ze steeds meer abonnementen hebben. "Denk aan automatische incasso's van Netflix, maaltijdboxen en internetabonnementen", zegt Gabriella Bettonville van het Nibud. "Mensen vergeten wat ze allemaal betalen en kunnen daardoor ook in de problemen komen. We noemen dat onzichtbare incasso's. 44 procent van de Nederlanders heeft daar last van."

Twee groepen hebben daar extra moeite mee. Mensen die digitaal niet zo vaardig zijn, maar juist ook de jongere generatie tot 35. "Die zijn weliswaar digitaal opgegroeid, maar toch hebben ze moeite hun administratie te organiseren", zegt Bettonville. "Ze weten vaak niet wat er wanneer van hun rekening wordt afgeschreven."

Nibud: veel mensen worstelen met financiële administratie.

Dat leidt bij drie op de tien Nederlanders tot betalingsproblemen. "Door een aantal automatische incasso's staan ze plotseling ongemerkt rood en kunnen andere afschrijvingen niet plaatsvinden. En dan kunnen boetes volgen en zo wordt het steeds erger."

Volgens het Nibud wordt er tegenwoordig veel meer verwacht van de consument of burger. "Vroeger vielen alle rekeningen, oproepen enzovoort op de mat", zegt Bettonville. "Nu moet je voor belangrijke informatie bijvoorbeeld zelf inloggen op mijnoverheid.nl of op websites van bedrijven. Dat vergeten mensen."

Het Nibud vindt dat bedrijven en organisaties belangrijke informatie altijd zonder kosten per post moeten opsturen. En dat moet ook eenvoudig te regelen zijn. Om mensen te helpen hun administratie te ordenen, biedt het Nibud gratis e-mailcoaching aan.ARTIKEL: INFOPUNT: WAAR VRAAG IK WELK HULPMIDDEL AAN?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Waar vraag ik mijn hulpmiddelen aan: bij mijn zorgverzekering of mijn gemeente?"

Onze HN-informateur antwoord:

Bij de zorgverzekeraar:

Uw zorgverzekering regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras als u langdurige bedrust nodig heeft. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Bij de gemeente:

Heeft u een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen? Of om u in huis en daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Deze hulpmiddelen krijgt u van de gemeente (vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning). Voorbeelden van hulpmiddelen die u blijvend nodig kunt hebben zijn een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Jan Witting uit Borne.

Een vrouw wil zich laten opereren, want ze vindt dat haar vaginale lippen te groot zijn. Ze vraagt aan de dokter om de verrichting, geheim te houden:” Ik wil niet dat iemand het weet.” “Mevrouw, wij zijn gebonden aan beroepsgeheim.” Na de operatie, ziet de vrouw, 3 rozen naast het bed op het nachtkastje staan. Ze roept de dokter: “Ik had u toch gevraagd om met niemand over mijn operatie te spreken.” “Maak u maar niet ongerust, ik heb niemand iets gezegd.. De eerste roos is van mij omdat u zo moedig bent geweest. De tweede is van mijn verpleegster die mij geholpen heeft.” “En de derde roos?” “Deze komt van iemand liggend op de afdeling ‘Brandwonden’,om u te bedanken voor zijn nieuwe oren.”En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.