Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: maandag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

maandag

Keuze: ReadSpeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HANDICAPNIEUWSnet NIEUWSUPDATE van maandag 19 juni 2017.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Gezondheidsraad adviseert steden meer groen aan te leggen.
Opnieuw overleg over 'te duur' medicijn taaislijmziekte.
Honderden apotheken problemen met leveren van medicijnen.
Drone brengt medicijnen rond in ziekenhuis.
Openbaarheid boetes en berispingen helpt patiënt niet.
Onderzoek naar verbeteren van gehoorverlies met muziek.
Uurtje sportschool verlaagt kans op metabool syndroom.
Invallen bij zorginstellingen wegens fraude.
Maandloon Zvw-pgb niet voor nieuwe zorgovereenkomsten.
Wiskunde helpt brandwondengenezing.
Geen opruimplicht hondenpoep voor mindervalide eigenaar.
Het RIVM jaarverslag 2016 staat online.
Nog steeds geen alternatief voor VAR.
Bijna één op de tien vrouwen rookt weleens tijdens de zwangerschap.
Elke dag sterk tegen ouderenmishandeling. [+Video]
Tuchtklachten van zorgverzekeraars tegen huisarts gegrond verklaard.
Kabinet wil wachtlijsten transgenders aanpakken.
XL-inloop laat slechtzienden ontdekken mogelijkheden en hulpmiddelen.
Typisch poliklinisch.
Al 10.000 mensen willen audiodescriptie. [+Video]
SZW: Macrobudget bijstand nog aangepast.
Geen uitzondering passend toewijzen voor zorgwoningen.
Winnaar Smokefree Challenge bekend!
INFOpunt: Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: GEZONDHEIDSRAAD ADVISEERT STEDEN MEER GROEN AAN TE LEGGEN.
bron: Redactioneel/ANP.
door: Ton van Vugt.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaat volgende week opnieuw overleggen met fabrikant Vertex over het dure medicijn Orkambi tegen taaislijmziekte. Dan moet duidelijk worden of de onderhandelingen over de prijs opnieuw worden geopend, schrijft ze vrijdag in antwoord op Kamervragen.

De bewindsvrouw kondigde vorige maand aan dat Orkambi voorlopig niet wordt vergoed door het basispakket omdat het te duur is. In de Tweede Kamer stuitte het besluit op verzet.

'Hoge prijs niet waard'

Volgens het Zorginstituut is het effect van het geneesmiddel zo klein dat het zijn hoge prijs niet waard is. Er zou 80 procent van de prijs af moeten. Orkambi kost gemiddeld 170.000 euro per patiënt per jaar.

Prijsverlaging.

Nederland en België trekken samen op om de fabrikant te bewegen de prijs te verlagen. Of de onderhandelingen na dinsdag weer worden hervat hangt in belangrijke mate af van de opstelling van de fabrikant, aldus Schippers. 'Ik ben echter zeker bereid een nieuw en serieus voorstel van de fabrikant opnieuw in overweging te nemen.'ARTIKEL: OPNIEUW OVERLEG OVER 'TE DUUR' MEDICIJN TAAISLIJMZIEKTE.
bron: Redactioneel/Nu.nl/ANP.
door: Ton van Vugt.

Er zou meer groen moeten komen in Nederland. Met name de stedelijke gebieden zijn achtergebleven in de aanleg van 'gezond groei'.

Dat schrijft de Gezondheidsraad. Volgens het adviesorgaan zou recreatie in het groen belangrijk zijn voor de volksgezondheid in Nederland.

De afgelopen decennia zou, onder andere door de vraag van een veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking, de aanleg van meer groen zijn achtergebleven. Dat terwijl de vergrijzende bevolking juist meer tijd in de buitenlucht verblijft.

De Gezondheidsraad wijst gemeenten erop dat ze gebruik kunnen maken van 'de Omgevingswet', een wet die regels voor ruimtelijke inrichting versoepelt, om meer groen te realiseren. Groen hoeft daarbij niet te letterlijk worden gezien: "groen wordt opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen", aldus het adviesorgaan.ARTIKEL: HONDERDEN APOTHEKEN PROBLEMEN MET LEVEREN VAN MEDICIJNEN.
bron: Redactioneel/Radar/BNR Nieuwsradio/ANP MediaWatch .
door: Ton van Vugt.

Honderden apotheken hebben al weken problemen met het leveren van medicijnen. Klanten moeten noodgedwongen naar andere apotheken of enkele dagen wachten. De oorzaak is een softwarestoring bij medicijnleverancier Alliance. Dat meldt BNR Nieuwsradio.

Alliance heeft onlangs de computersystemen vernieuwd, waardoor de bestellingen die apotheken doen niet goed door komen. Een toelichting geeft Alliance verder niet. Wel wil de medicijnleverancier kwijt dat het gaat om zo'n 200 apotheken, ongeveer een tiende van alle apotheken in Nederland.

Problemen erger door afhankelijkheid van één groothandel

Volgens de Patiëntenfederatie zouden de problemen minder erg zijn geweest als de apotheken niet afhankelijk waren van één groothandel. 'Ze zouden bijvoorbeeld doorlevercontracten kunnen sluiten met een andere groothandel om dit te voorkomen', zegt voorzitter van de Patiëntenfederatie Dianda Veldman.ARTIKEL: DRONE BRENGT MEDICIJNEN ROND IN ZIEKENHUIS.
bron: Redactioneel/Telegraaf/ANP.
door: Ton van Vugt.

Studenten van de TU Eindhoven hebben donderdag in het Máxima Medisch Centrum een door henzelf ontwikkelde drone gepresenteerd die het ziekenhuis moet gaan helpen met het afleveren van medicijnen en het vervoeren van bloedsamples. Het gaat om de Blue Jay, een zogenoemde domestic drone die op eigen kracht door het ziekenhuis vliegt en opdrachten kan uitvoeren.

De Blue Jay is in principe niet gevaarlijk bij binnengebruik: de propellers zijn afgeschermd en het apparaat ontwijkt obstakels, zoals patiënten in de gang. Door in de hoeken van de ruimte sensoren te hangen, weet de drone waar hij zich bevindt. Ook kan de drone wel tegen een stootje. Mocht iemand er per ongeluk tegenaan lopen, dan herstelt het apparaat zich automatisch.

Om te laten zien hoe flexibel de Blue Jay is, zetten de studenten de drone in voor een spelletje boter-kaas-en-eieren met kinderen. De drone pakt daarbij de houten speelstukken uit je hand en plaatst ze op het bord. Het apparaat kan verder nog voor tal van andere zaken worden ingezet, bijvoorbeeld voor het hoger en lager zetten van de verwarming.ARTIKEL: OPENBAARHEID BOETES EN BERISPINGEN HELPT PATIËNT NIET.
bron: Redactioneel/ANBO.
door: Marlies van der Vloot.

Het is onnodig om artsen die al een boete of berisping via het tuchtcollege hebben gehad, daar ook publiekelijk de gevolgen van te laten dragen.

Daarmee steunt ANBO het voorstel van artsenfederatie KNMG om het 'naming and shaming' te stoppen. Nu is een boete of een berisping terug te vinden via het BiG-register, waardoor ook kleine fouten langdurig in verband worden gebracht met artsen. Het tuchtrecht moet bijdragen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. En hoewel straffen niet het primaire doel is van het tuchtrecht, overheerst voor betrokken hulpverleners wel het gevoel van straf, zo schrijft zorgonderzoeksinstituut Nivel in een onderzoek onder bijna 300 artsen. ANBO stelt voor om procedures via het tuchtcollege - wat feitelijk een zogeheten intercollegiale toetsing is - niet meer openbaar te maken, tenzij het een schorsing betreft. Gerechterlijke procedures zullen wel openbaar blijven.

Risicomijding.
Transparantie moet wel toegevoegde waard hebben en leiden tot verbetering. "Het is van groot belang dat er vertrouwen is tussen patiënt en arts. Als we artsen die fouten maken in de openbaarheid gaan afrekenen, leidt dit alleen maar tot risicomijding en hogere kosten doordat ze zich bijvoorbeeld gaan indekken door allerlei extra onderzoeken te doen”, aldus Liane den Haan. Bovendien signaleert het Nivel dat veel artsen na een een tuchtrechtprocedure overwegen te stoppen of dat daadwerkelijk doen.

Fouten moeten bespreekbaar zijn.
Ziekenhuizen zijn hoog-complexe bedrijven waarin menselijk handelen en individuele afwegingen een constante rol spelen. En hoe erg ook, het maken van fouten is hierin niet te voorkomen. Belangrijk is dan juist dat er een veilige cultuur ontstaat waarin fouten bespreekbaar zijn, met collega’s maar ook met betrokken patiënten en familie. Dit leidt tot een lerende organisatie en tot verbeteringen. Van afrekengedrag wordt niemand beter, de patiënt niet en de gezondheidszorg al helemaal niet.ARTIKEL: ONDERZOEK NAAR VERBETEREN VAN GEHOORVERLIES MET MUZIEK.
bron: Redactioneel/NPR.org/Doof.nl.
door: Carlijn de Groot.

Een professor van de universiteit in Toronto, Canada, doet onderzoek naar de invloed van muziek op het beter kunnen verstaan van gesproken taal bij slechthorendheid.

Iedereen met gehoorachteruitgang zal het beamen: gesprekken versta je steeds minder goed en je vraagt je steeds vaker aan je gesprekspartner: ‘Sorry, wat zei je?’. Hoorapparaten werken vaak ook niet afdoende. Ze zorgen er wel voor dat geluid gehoord wordt, maar spraakverstaan blijft moeilijk. Ryerson University in Toronto doet onderzoek naar de invloed van het luisteren naar muziek op het verbeteren van het gehoor.

Luidruchtige ruimtes
Het onderzoek wordt geleid door Frank Russo, professor in de psychologie en directeur van het Science of Muziek, Auditory Research and Technology Lab van de universiteit van Toronto. Hij stelt dat de grootst gehoorde klacht onder slechthorenden is dat zij moeite hebben met het verstaan van spraak in een luidruchtige ruimte. Middels muziek wil Russo onderzoeken of het gehoor op korte termijn weer gestimuleerd kan worden. Volgens hem kunnen de deelnemers door het volgen van een bepaalde stem, de frequentie als ‘anker’ gebruiken en daardoor beter verstaan.

Russo stelt dat hoorhulpmiddelen niet optimaal werken bij het spraakverstaan. Geluiden worden met deze apparaten wel beter waargenomen, maar spraakverstaan is meer een taak van de hersenen, dan van de oren. Hij wil met dit onderzoek achterhalen of het maken van muziek kan bijdragen aan het beter verstaan bij mensen met een gehoorachteruitgang.

Een-op-een situaties
Eén van de deelneemsters is Linda White (77). White was werkzaam als onderwijzeres en hoofd van een school. Ze is slechthorend geworden in de loop der jaren en maakt nog geen gebruik van hoorhulpmiddelen. Ze wil dit wel gaan doen in de toekomst. White heeft vooral moeite met spraakverstaan in luidruchtige situaties. Een-op-een lukt meestal wel, alhoewel ook dat soms voor problemen zorgt. ‘Een persoon kan net naast je staan en nog versta je hem of haar niet goed. Daarom doe ik mee met dit onderzoek, om te kijken of ik door middel van muziek, beter kan omgaan met mijn gehoorverlies.’Het onderzoek
Naast White doen nog elf andere deelnemers mee aan dit onderzoek, voornamelijk vrouwen, van boven de 50 jaar. Zij hebben geen muzikale achtergrond en werken mee aan vier bekende liedjes. ‘Love and Marriage’ en ‘Smile’ van Charlie Chaplin zijn daar twee voorbeelden van. Koorregisseur Sina Fallah schotelt de deelnemers een vocale uitdaging voor. Ze moeten de liedjes zingen in d-mineur met hoge en lage tonen. Zij moeten dit thuis oefenen met behulp van speciale software. Deze geeft aan of ze zuiver of vals zingen. Elke sessie duurt tien weken, met een repetitie van twee uur per week.

De onderzoekers volgen ook een groep deelnemers die niet meezingen, maar wel luisteren naar veel muziek. En een groep mensen die niets met muziek doen tijdens het onderzoek. Niet luisteren en niet meezingen. Alle deelnemers ondergaan een voor- en na-evaluatie.

Resultaten
Officiële onderzoeksresultaten zijn nog niet verspreid, want het onderzoek loopt nog. Ryerson University is van plan de resultaten te presenteren tijdens een conferentie over muziek, geluid en gezondheid in Boston, Amerika in de zomer van 2017.ARTIKEL: UURTJE SPORTSCHOOL VERLAAGT KANS OP METABOOL SYNDROOM.
bron: Redactioneel/RadboudUMC.
door: Carlijn de Groot.

Minder dan een uur krachttraining per week verlaagt de kans op metabool syndroom, een verzamelnaam voor symptomen als overgewicht, hoge bloeddruk en verhoogde bloedsuiker.

Dit blijkt uit onderzoek bij meer dan 7.000 Amerikaanse proefpersonen. De gunstige effecten zijn onafhankelijk van andere sportactiviteiten, zoals hardlopen of fietsen. Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Esmée Bakker van het Radboudumc publiceerden deze conclusies op 12 juni op de website van Mayo Clinic Proceedings.

Een beperkte hoeveelheid beweging is gunstig voor de gezondheid. Zo verlaagt een kwartier matig intensief bewegen per dag al de kans om vroegtijdig te overlijden aan hart- en vaatziekten. Onderzoek naar de gezondheidseffecten van beweging gaat doorgaans uit van duurtraining, zoals hardlopen en fietsen. Van krachttraining was al wel bekend dat het het riscio op bijvoorbeeld diabetes type 2 kan verlagen. Maar over de effecten daarvan op het ontwikkelen van metabool syndroom was nog niets bekend.

Metabool syndroom
Onderzoekers van het Radboudumc keken nu samen met Engelse, Spaanse en Amerikaanse collega’s naar de effecten van krachttraining bij 7.418 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd die zich van 1987 tot 2006 preventief lieten onderzoek in een ziekenhuis in de Verenigde Staten. Bij de start van het onderzoek waren alle proefpersonen gezond. De onderzoekers keken naar het ontstaan van het metabool syndroom. De symptomen als overgewicht, hoge bloedruk en verhoogde bloedsuiker zijn een belangrijke veroorzaker van onder andere hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Uurtje sportschool
Gedurende het onderzoek ontwikkelde 15 procent van de groep metabool syndroom. Mensen die voldoen aan de richtlijnen voor krachttraining (twee of meer sessie per week), hadden gemiddeld 17 procent minder kans op het krijgen van metabool syndroom. Een tot zestig minuten krachttraining per week gaf zelfs al 29 procent minder kans. De invloed van ander goed gedrag, zoals niet roken en regelmatige duurtraining, telde niet mee in deze berekeningen. Intensiever sporten gaf geen extra voordeel. Ook maakt het weinig verschil of mensen de krachttraining alleen in het weekend deden, of uitsmeerden over de gehele week.

Doktersadviezen
Esmée Bakker, eerste auteur van het onderzoek: “Het effect van krachttraining is nog weinig onderzocht. En nog niet eerder op het gebied van metabool syndroom. Een kleine hoeveelheid krachttraining, bijvoorbeeld twee keer een half uurtje in het weekend, heeft het meest gunstige effect. Dit advies zou wat mij betreft standaard tot de doktersadviezen mogen behoren om metabool syndroom te voorkomen.”ARTIKEL: INVALLEN BIJ ZORGINSTELLINGEN WEGENS FRAUDE.
bron: Redactioneel/ANP.
door: Ton van Vugt

In verband met fraude met zorggelden heeft een speciaal onderzoeksteam van de Inspectie SZW doorzoekingen gedaan in vier panden in Den Haag en een in Rotterdam.

Het zou gaan om honderdduizenden euro's aan misbruik van persoonsgebonden budgetten (pgb's), maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend na de invallen van woensdag.

Een zorginstelling en een stichting die de pgb-gelden beheert, behoren tot de verdachten. Zij beheren het geld van cliënten van wie een deel de Nederlandse taal niet machtig is. Ook twee personen die betrokken zijn bij de organisaties zijn verdacht. Twee kantoren en drie woningen zijn doorzocht. De administratie is in beslag genomen en op de bankrekeningen ligt beslag.

Inloggen met DigiD van cliënten.

Het gespecialiseerde rechercheteam Zorgfraude onderzoekt of de verdachten met de DigiD van hun cliënten hebben ingelogd bij onder anderen de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De verdachte instellingen zouden minder zorg hebben geleverd dan in rekening is gebracht. Het daarmee opgestreken geld zou vervolgens zijn witgewassen, is het vermoeden.ARTIKEL: MAANDLOON ZVW-PGB NIET VOOR NIEUWE ZORGOVEREENKOMSTEN.
bron: Redactioneel/PGB/Per Saldo.
door: Ton van Vugt

Momenteel hebben budgethouders met een Zvw-pgb de mogelijkheid hun zorgverlener een maandloon betalen. De betaling loopt dan via de SVB. In feite is het betalen van een maandloon vanuit de Zvw-pgb niet toegestaan.

Daarom is aan de betreffende budgethouders verzocht dit maandloon te wijzigen in urendeclaraties. Deze verplichte overgang van maanloon naar urendeclaratie zou per 1 juli aanstaande ingaan, maar deze maatregel is uitgesteld. Dit besluit geldt echter niet voor nieuwe zorgovereenkomsten. Voor nieuwe zorgovereenkomsten mag u alleen een uurloon afspreken.

Problemen voorkomen.

Het omzetten van de zorgovereenkomsten van een maandloon naar een urendeclaratie heeft tot gevolg dat zorgverleners van budgethouders eenmalig (in de maand augustus) geen vergoeding ontvangen. Ze zouden dan een maand langer op hun uitbetaling moeten wachten en dat zou zorgverleners in financiële problemen kunnen brengen. Per Saldo vindt de verplichte overgang naar een urendeclaratie onacceptabel en is samen met Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 een lobby gestart om dit terug te draaien. Met succes. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het maandloon blijft bestaan totdat de invoering van de urendeclaraties kan gebeuren zonder uitstel van betaling aan uw zorgverlener. De invoering kan nog tot wel twee jaar duren. Per Saldo is blij dat dat VWS en de verzekeraars deze maatregel pas door laten gaan als deze zonder grote financiële gevolgen voor de zorgverleners ingevoerd kan worden.

Wat moet u doen?

Wanneer u tot de groep budgethouders behoort met een pgb van de zorgverzekeraar vanuit de Zvw, die zorgverleners uitbetaalt met een maandloon, dan zijn er twee situaties denkbaar:

• U hebt u al een wijzigingsformulier ingevuld en opgestuurd naar de SVB
Dan hebt u vorige week een brief gekregen van de SVB waarin het voorgaande wordt uitgelegd. Behoort u tot deze groep dat kunt u tussen 12 en 16 juni aanstaande een telefoontje verwachten van de SVB. U krijgt de keuze om de wijziging van het maandloon naar de urendeclaratie door te voeren of het maandloon alsnog handhaven.

• U hebt nog niets gedaan
Ook u krijgt een brief van de SVB, maar u wordt niet gebeld. U kunt de bestaande zorgovereenkomst handhaven.

Meer informatie:

Lees meer in de brief van de staatssecretaris aan de Kamer
Lees meer op de website van de SVB
Lees ook het nieuwsbericht hierover van 24 meiARTIKEL: WISKUNDE HELPT BRANDWONDENGENEZING.
bron: Redactioneel/VUmc.
door: Marlies van der Vloot.

Daniël Koppenol ontwikkelde samen met Fred Vermolen van de TU Delft diverse wiskundige modellen waarmee de genezing van (brand)wonden kan worden nagebootst.

Dit kan helpen bij een betere genezing. Volgens Vermolen staat de samenwerking tussen de wiskunde en de biologie en geneeskunde nog in de kinderschoenen, maar liggen er ontzettend veel mogelijkheden. Koppenol promoveert op donderdag 15 juni op dit onderwerp aan de TU Delft. Voor dit onderzoek werkte Koppenol samen met Paul van Zuijlen, bijzonder hoogleraar brandwonden bij VUmc.

Daniël Koppenol richtte zijn onderzoek onder meer op hypertrofische littekens: verdikte, vaak rode en zeer stugge littekens, die pijnlijk aanvoelen, jeuken en kunnen leiden tot bewegingsbeperkingen. Deze littekens zijn een zeer vervelende complicatie die relatief vaak ontstaat bij (brand)wonden bij jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar en in hogere mate bij mensen met een donkere huid.

Aanzienlijk verbeterd.

Hoewel de behandeling van wonden de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd, leidt een behandeling nog steeds niet tot volledige regeneratie van de verwonde huid, maar tot littekenweefsel. De aanwezigheid van littekenweefsel kan complicaties veroorzaken, zoals een beperking in de beweegbaarheid van de aangedane huid. Daarnaast raakt de genezing van grote wonden ook vaak verstoord en dit kan leiden tot de ontwikkeling van bijvoorbeeld een abnormale stand van een lichaamsdeel (een contractuur) en hypertrofisch littekenweefsel. 'Helaas zijn de mechanismen achter het ontstaan van contracturen en hypertrofisch littekenweefsel op dit moment niet bekend', zegt Koppenol. 'Verder is het moeilijk om de materiaaleigenschappen van ontwikkelend littekenweefsel te beïnvloeden. Een beter begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de genezing van wonden zal de behandeling waarschijnlijk verbeteren.'

Wiskundige modellen in plaats van experimenten.

Er is al volop onderzoek gedaan naar deze mechanismen, maar helaas is veel nog niet volledig bekend. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de complexiteit van het wondgenezingsproces, maar het komt ook doordat het nu eenmaal erg moeilijk is om de interacties tussen verschillende componenten van het wondgenezingsproces te onderzoeken met experimenten. Door gebruik te maken van wiskundige modellen, kan met dit probleem worden omgegaan. Koppenol ontwikkelde wiskundige modellen waarmee de genezing van verschillende type wonden en het ontstaan van littekens nagebootst kan worden. Hij levert daarmee een bijdrage aan het ontrafelen van de mechanismen achter (afwijkende) wondgenezing en duidt daarbij ook de ontwikkelrichting voor alternatieven voor dierproeven.

Behandeling.

Als we beter begrijpen hoe een wond geneest, dan kan dit leiden tot een betere behandeling van wonden zodanig dat het ontstaan van littekens wordt geminimaliseerd. Op dit moment is bijvoorbeeld niet bekend wanneer idealiter gestart zou moeten worden met spalktherapie na de plaatsing van een huidtransplantaat over een uitgesneden brandwond om zo het ontstaan van contracturen te voorkomen. Op basis van de uitkomsten van één van zijn modellen stelt Koppenol voor dat het ideale tijdstip om te starten met spalktherapie direct na de plaatsing van het huidtransplantaat is. Koppenol: 'Uiteindelijk willen we toe naar een breed inzetbaar wiskundig model dat nauwkeurig allerlei eigenschappen van de genezing van verschillende typen wonden kan nabootsen om hiermee bij te dragen aan het ontdekken van de mechanismen achter (abnormale) wondgenezing en dus de verbetering van de behandeling van zowel wonden als littekens.'

Meer informatie.

Voor zijn proefschrift werkt Koppenol onder meer samen met VUmc en RKZ Brandwondencentrum Beverwijk via Paul van Zuijlen en Frank Niessen. Het onderzoek van Daniël Koppenol wordt gefinancierd door de Nederlandse Brandwonden Stichting.ARTIKEL: GEEN OPRUIMPLICHT HONDENPOEP VOOR MINDERVALIDE EIGENAAR.
bron: Redactioneel/Radar/ANP.
door: Ton van Vugt

Rotterdamse hondenbezitters met een lichamelijke handicap hoeven niet langer bang te zijn voor een boete als ze de poep van hun huisdier niet opruimen, wat verplicht is in de Maasstad. Wie in een rolstoel, scootmobiel of met een rollator de hond uitlaat, kan voortaan op een eenvoudige manier een ontheffing krijgen.

Dat meldt de Rotterdamse fractie van de Partij voor de Dieren, die het initiatief nam voor het nieuwe beleid. 'We zijn blij dat er duidelijkheid is over de opruimplicht', aldus fractievoorzitter Jeroen van der Lee. 'Iemand die wel wil maar niet kan, moet je te allen tijde ontzien. Dat is nu geregeld.'

Anderen die zich niet aan de opruimplicht houden, riskeren een boete van 140 euro. In zogenoemde uitlaat- en losloopzones binnen de gemeente geldt de verplichting niet. Eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden zijn er ook al van vrijgesteld.ARTIKEL: HET RIVM JAARVERSLAG 2016 STAAT ONLINE.
bron: Redactioneel/RIVM.
door: Ton van Vugt

In ons jaarverslag kijken we terug op onderzoek en projecten waar het RIVM in 2016 betrokken bij was.

Dit betreft onder meer het Nationaal Veiligheidsprofiel, resultaten van grootschalig onderzoek naar veehouderij en gezondheid, nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en uiteraard het rubbergranulaat op kunstgras sportvelden.

Ook besteden we in het jaarverslag aandacht aan de rol van trusted advisor. Het RIVM heeft in 2016 nog meer het contact met de maatschappij gezocht om zo deze rol verder te versterken.

“Midden in de maatschappij” is voor het RIVM het uitgangspunt. De website, maar ook sociale media, spelen daarbij een belangrijke rol. In 2016 heeft het RIVM zijn maatschappelijke zichtbaarheid in diverse media vergroot. Het RIVM was vaker zichtbaar in dagbladen, werd vaker online genoemd en ook de website werd vaker bezocht. Infographics over deze gegevens worden in het jaarverslag weergegeven.

Het jaarverslag is ook dit jaar weer gepubliceerd als online magazine. Makkelijk leesbaar en deelbaar, ook op tablet en telefoon. Het voorwoord is dit jaar ook als video te bekijken.ARTIKEL: NOG STEEDS GEEN ALTERNATIEF VOOR VAR.
bron: Redactioneel/PGB/Per Saldo.
door: Ton van Vugt

Budgethouders die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zorgden er tot 1 mei 2016 voor dat zij in het bezit waren van een VAR, een Verklaring ArbeidsRelatie. Dit was noodzakelijk om helderheid te hebben over het al dan niet inhouden of betalen van loonheffingen.

De VAR gaf hierover duidelijkheid. Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De invoering van deze wet is uitgesteld tot tenminste 1 juli 2018. Tot die tijd worden er geen boetes of naheffingen geheven als achteraf wordt geconstateerd dat er toch sprake is van een dienstverband en niet van een overeenkomst in opdracht. Dat geld echter niet voor kwaadwillenden.

Nieuwe kabinet beslist.

Het huidige kabinet onderzocht of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort staatssecretaris Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden.

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. Het gaat daarbij om gevallen waarin bijvoorbeeld sprake is van opzet, fraude of zwendel, listigheid, valsheid of samenspanning. In die gevallen kan de Belastingdienst correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Wat kunt u doen?

Voor budgethouders geldt dat u in de tussentijd gewoon gebruik kunt blijven maken van de bestaande modelovereenkomst. In afwachting van de herijking is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden gewoon beoordeeld.

Meer informatie:

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.
Lees meer op de website van de Belastingdienst.ARTIKEL: BIJNA ÉÉN OP DE TIEN VROUWEN ROOKT WELEENS TIJDENS DE ZWANGERSCHAP.
bron: Redactioneel/Trimbos Instituut.
door: Marlies van der Vloot.

Negen procent van de moeders met een kind van 0-4 jaar heeft tijdens de zwangerschap weleens gerookt.

Dit betreft vaker jonge moeders (18-24 jaar), moeders met een lage of middelbare opleiding en moeders die zonder partner wonen. Bijna vijf procent van de moeders heeft alcohol gedronken toen zij wisten dat ze zwanger waren, dit was in de meeste gevallen (87 procent) niet meer dan een paar slokjes.

Het gebruik van cannabis en andere drugs (ecstasy, 4-FA, cocaïne, amfetamine; 0,1 procent) komt nauwelijks voor tijdens de zwangerschap. Dit blijkt uit de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik van het Trimbos-instituut.

Roken voor, tijdens en na de zwangerschap.

In de vier weken voor de zwangerschap rookte 17 procent van de moeders. Tijdens de zwangerschap daalde het percentage: 9 procent van de moeders had op enig moment tijdens de zwangerschap gerookt (5 procent gedurende alle trimesters en 4 procent gedurende één of twee trimesters). Na de zwangerschap stijgt het percentage rokers weer: 13 procent van de moeders had in de vier weken voor het onderzoek gerookt. Iets minder dan de helft van de moeders die tijdens de zwangerschap succesvol zijn
gestopt met roken, begint hier na de zwangerschap weer mee.

Weinig gebruik van hulpmiddelen of stopmethoden bij het stoppen met roken.

De meeste vrouwen (88%) die in de maand vóór de zwangerschap rookten, proberen direct of in de loop van de zwangerschap te stoppen met roken. Vier op de vijf houden dit ook tot het eind van de zwangerschap vol. Opvallend is dat slechts 11% van de moeders een hulpmiddel of stopmethode heeft gebruikt bij de stoppoging. Dit biedt aanknopingspunten voor preventie. Ondersteuning bij stoppen met roken, met name in de vorm van psychosociale interventies, vergroot namelijk de kans op succesvol stoppen.

Rokende partners blijven in de meest gevallen roken.

De rokende partners van zwangere vrouwen passen tijdens de zwangerschap in ruim de helft van de gevallen (57%) hun rookgedrag niet aan, een derde (32%) mindert met roken en een klein deel (7%) stopt met roken. Na de zwangerschap is een vergelijkbaar patroon zichtbaar, bijna twee derde (64%) blijft evenveel roken, iets meer dan een kwart (27%) is minder gaan roken en 5% is gestopt. Er is dus nog winst te behalen door ook partners te stimuleren en te steunen bij het (blijvend) stoppen met roken.

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap beperkt.

In de vier weken voor de constatering van de zwangerschap heeft 43 procent van de moeders alcohol gedronken. Gemiddeld dronken de moeders áls ze in de vier weken voor de zwangerschap dronken, minder dan twee glazen per keer. Bijna vijf procent van de moeders heeft ook nog alcohol gedronken toen zij wisten dat ze zwanger waren (4,6%), in de meeste gevallen ging het daarbij om een paar slokjes (87%). Moeders met een hoog opleidingsniveau hadden vaker tijdens de zwangerschap gedronken dan moeders met een middelbaar of laag opleidingsniveau (respectievelijk 6,3%, 2,7% en 3,5%).

Gebruik van drugs en andere middelen voor en tijdens de zwangerschap.

In de vier weken voor de zwangerschap heeft 2,2% van de moeders cannabis gebruikt, bij meer dan de helft van hen ging het alleen om een paar trekjes (59%). Tijdens de zwangerschap wordt cannabisgebruik bijna niet gerapporteerd (0,2%). Ook ander drugsgebruik (XTC, 4-FA, cocaïne, amfetamine) of het gebruik van andere middelen (waterpijp, e-sigaret, lachgas) komt tijdens de zwangerschap nauwelijks voor.

Conclusies en aanbevelingen.

Het terugdringen van middelengebruik door ouders voor en tijdens, maar ook na de zwangerschap is van groot belang voor een goed verloop van de zwangerschap en het gezond opgroeien van het kind. De Taskforce Rookvrije Start initieert dit jaar verschillende landelijke activiteiten voor zorgprofessionals om tabaksgebruik door (aanstaande) ouders te ontmoedigen. Ook op het gebied van alcohol tijdens de zwangerschap zijn er maatregelen ter preventie.

De tweede meting van de Monitor Zwangerschap en Middelengebruik in het najaar van 2018 kan zicht geven op de effecten hiervan, maar ook op de ontwikkelingen van ander middelengebruik tijdens de zwangerschap.

Voor meer informatie over de Taskforce Rookvrije Start zie: www.rokeninfo.nl/rookvrijestart.

De Monitor Zwangerschap en Middelengebruik werd in het najaar van 2016 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.ARTIKEL: ELKE DAG STERK TEGEN OUDERENMISHANDELING.
bron: Redactioneel/ANBO.
door: Carlijn de Groot.

De internationale dag tegen ouderenmishandeling is belangrijk, maar bewustwording en bescherming is een kwestie van élke dag actief zijn en opletten, dat zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

Hoewel de omvang van ouderenmishandeling niet helemaal duidelijk is, is het wel duidelijk dat het een fors maatschappelijk probleem is. In 2015 ontving Veilig Thuis 1.500 meldingen (1 procent van het totaal aantal meldingen) over ouderenmishandeling, waarvan 36 procent (ook) betrekking heeft op financieel misbruik. "We weten echter dat het in werkelijkheid veel meer zaken zijn", zo zegt Den Haan. "Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden naar schatting 30.000 mensen jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of uitbuiting. Daarom heeft ANBO een flink aantal vrijwilligers opgeleid om voorlichting te geven over de risico’s en het voorkomen van financieel misbruik."

Grip op Geldzaken.
De voorlichters geven presentaties ‘Mantelzorg, mogelijke valkuilen’ door heel het land. Ook maken ze gebruik van een door het Nationale Registratie Instituut ontwikkeld kaartspel om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Den Haan: "De reacties op deze voorlichting maken duidelijk hoe weinig mensen nadenken over het moment dat ze geen grip meer hebben op de eigen geldzaken." Naast de specifiek opgeleide voorlichters zijn ook de ANBO Consulenten uitgerust om signalen van mishandeling en uitbuiting te herkennen tijdens huisbezoeken.

'Omgeving let op!'
Vooral de omgeving moet zich bewust zijn van de risico’s en onduidelijke signalen goed interpreteren. Daarnaast moeten mensen zich goed voorbereiden op het moment dat het zelfstandig beheren van de financiën niet meer lukt. Maak goede afspraken, leg deze op papier vast en maak niet één persoon eindverantwoordelijk, maar laat meerdere mensen meekijken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte begin 2017 een campagne gestart die de omgeving alerter moet maken op signalen van financiële uitbuiting.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een belangrijke boodschap: denk op tijd na over uw eigen situatie. En wanneer u het gevoel heeft dat er iets niet pluis is: zoek hulp. Het is niet iets om je voor te schamen.

(Bekijk de video op onze website)

Voorbereiding:
? Denk alvast na aan wie u uw bankzaken zou willen en kunnen overlaten;

? Zorg dat u niet van één persoon alleen geheel afhankelijk word van uw geldzaken;

? Hoe wilt u dat uw geldzaken zijn geregeld als u dat onverhoopt zelf niet meer kan? Welke afspraken wilt u daarover maken? En met wie? Bespreek dit met de persoon die u in gedachten heeft;

? Leg vast wat u wilt op papier. Dat kan bijvoorbeeld via de notaris;

? Praktische maatregelen kunt u ook treffen met uw bank. Bij veel banken kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over machtigingen op uw bankrekening, zogenaamde ‘zakgeldrekeningen’ of opnamelimieten;

? Als u geen vertrouwenspersoon heeft dan kunt u denken aan een mentor of bewindvoerder.

Bij vermoedens van financieel misbruik:
? Praat erover met iemand die u vertrouwt;

? Praat met de betrokkene(n);

? Bel Veilig Thuis op 0800-2000 en vraag naar een medewerker die deskundig is op het gebied van ouderenmishandeling;

? Direct nood? Bel de politie op 112.

Meer weten? Bekijk onze checklist!ARTIKEL: TUCHTKLACHTEN VAN ZORGVERZEKERAARS TEGEN HUISARTS GEGROND VERKLAARD.
bron: Redactioneel/ZN.
door: Ton van Vugt.

Zorgverzekeraars VGZ, ASR, CZ, Menzis, ONVZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hebben in gezamenlijkheid en met succes tuchtklachten ingediend tegen een frauderende huisarts in Lelystad.

Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft op 9 juni 2017 uitspraak gedaan en de klachten van alle zeven zorgverzekeraars zijn gegrond verklaard. Het tuchtcollege heeft de zwaarste maatregel opgelegd: doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. De huisarts kan hierdoor zijn beroep niet meer uitoefenen.

De zorgverzekeraars hebben onderzoek gedaan naar de declaraties van de huisarts en daaruit bleek dat hij stelselmatig veel meer zorg heeft gedeclareerd dan hij aan zijn patiënten heeft geleverd. De huisarts declareerde veel meer lange consulten dan er hebben plaatsgevonden. Ook declareerde hij consulten die niet hebben plaatsgevonden.

Boete.

Zorgverzekeraars hebben eind 2014 een melding gedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft een onderzoek uitgevoerd en in 2016 een boete van een ton opgelegd aan de huisartsenpraktijk.

Actieve inspanning om zorgfraude tegen te gaan.

In Nederland hechten we aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom spannen zorgverzekeraars zich actief in om fraude in de zorg tegen te gaan. Via het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg, dat onderdeel uitmaakt van Zorgverzekeraars Nederland, werken zij samen met ketenpartners (VWS, NZa, IGZ, CIZ, OM, iSZW, FIOD, VNG, Belastingdienst, politie en Verbond van Verzekeraars).ARTIKEL: KABINET WIL WACHTLIJSTEN TRANSGENDERS AANPAKKEN.
bron: Redactioneel/NOS/Rjiksoverheid/ANP.
door: Ton van Vugt.

Het kabinet wil dat er normen komen voor wachttijden bij genderpoli's. Minister Schippers komt met de toezegging na klachten van transgenders. De normen moeten worden opgesteld in overleg met patiënten, verzekeraars en aanbieders.

"Het zou goed zijn als er voor deze zorg ook Treeknormen komen", zegt de minister in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van klachten van onder meer het COC. In deze niet-bindende normen zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden voor zorg vastgelegd.

Begin dit jaar waarschuwden belangenorganisaties dat de wachttijden bij genderpoli's onacceptabel lang zijn. Sommige transgenders zouden uit wanhoop zelfs zelf al gaan beginnen met hormoonbehandelingen zonder doktersadvies.

Ook bij krapte van het aanbod mogen maatregelen die gericht zijn op een snellere doorstroom niet ten koste gaan van kwaliteit van zorg.

Edith Schippers

In haar brief aan de Kamer stelt Schippers dat het moeilijk is om de wachtlijsten terug te dringen zolang het aantal aanmeldingen sneller groeit dan de capaciteit van de poli's toeneemt. Ze hoopt dat meer ziekenhuizen met zorgverzekeraars willen onderhandelen om de zorg te gaan leveren.

Schippers onderstreept dat het dat niet eenvoudig is: de kwaliteit van zorg mag namelijk niet in het geding komen. "Ook bij krapte van het aanbod mogen maatregelen die gericht zijn op een snellere doorstroom niet ten koste gaan van kwaliteit van zorg."

Klachten over een gebrek aan zorg op maat en onnodige verplichte consulten met psychiater of psycholoog wijst Schippers van de hand. "Deskundigen vinden het in sommige situaties noodzakelijk om zaken goed uit te zoeken of om de beste uitgangssituatie op het gebied van relaties, wonen of werk te verkrijgen voordat het behandeltraject start."ARTIKEL: XL-INLOOP LAAT SLECHTZIENDEN ONTDEKKEN MOGELIJKHEDEN EN HULPMIDDELEN.
bron: Persbericht/Koninklijke Visio.
door: Marlies van der Vloot.

Koninklijke Visio geeft advies en informatie over de mogelijkheden die er zijn als het zicht minder wordt. Om zoveel mogelijk slechtziende en blinde mensen de gelegenheid te geven vrijblijvend kennis te maken met de mogelijkheden en hulpmiddelen organiseert Visio samen met diverse hulpmiddelenleveranciers XL-inloopdagen.

Op donderdag 29 juni, van 10.00-15.00 uur, is een XL-inloopdag bij Visio in Heerhugowaard.

Wat kan wél? Kom het ervaren!

Ook als het zien moeilijker wordt, blijft het mogelijk om met hulpmiddelen boeken te lezen, een tablet of smartphone te gebruiken, TV te kijken en zelfstandig te blijven wonen. De wereld van hulpmiddelen verandert voortdurend. Samen met Optelec Nederland en Solutions Radio (Orion Webbox) geven medewerkers van Visio uitleg en informatie over de (nieuwste) mogelijkheden. Een optometrist test deze dag op gezichtsscherpte en geeft antwoord op de vraag of huidige leeshulpmiddel nog volstaat, verbeterd of geoptimaliseerd kan worden.

Toegang is gratis en geheel vrijblijvend. Meer info: www.visio.org/xl-inloop-heerhugowaard

Locatie: Koninklijke Visio

Datum: Donderdag 29 juni

Plaats: Gildestraat 3, Heerhugowaard

Tijd: 10.00-15.00 uur

Over Koninklijke Visio:

Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Ga voor meer informatie over Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen naar visio.org.ARTIKEL: TYPISCH POLIKLINISCH.
bron: Redactioneel/SFK.
door: Marlies van der Vloot.

Capecitabine is het door poliklinische apotheken vaakst verstrekte middel dat valt onder het budget van de ziekenhuizen. Van de pakketgeneesmiddelen zijn osmotische laxantia op basis van macrogol en elektrolyten de meest verstrekte typische poliklinische geneesmiddelen.

Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Poliklinische apotheken zijn openbare apotheken in of vlakbij een ziekenhuis. Mensen kunnen daar hun geneesmiddelen meenemen na een bezoek aan de specialist of bij ontslag na een ziekenhuisopname. Daarnaast verstrekken poliklinische apotheken ook medicatie waarvan de kosten voor rekening van het ziekenhuis komen, maar die bedoeld zijn voor gebruik door mensen thuis. Dit betreft vooral duurdere geneesmiddelen, die de afgelopen jaren op last van de overheid zijn overgeheveld naar het budget van de specialistische zorg.
Omdat deze geneesmiddelen niet tot het basispakket behoren mag de apotheker deze middelen niet bij de zorgverzekeraar declareren. Als iemand zo’n middel nodig heeft, moet het ziekenhuis dat betalen. In sommige gevallen kan het ziekenhuis de kosten voor deze middelen alsnog (voor een deel) declareren bij de zorgverzekeraar, als ze worden gebruikt binnen daartoe aangewezen behandelingen door een specialist.

Budget ziekenhuis.
Van de geneesmiddelen die tot het budget van het ziekenhuis behoren verstrekten de poliklinische apotheken, volgens cijfers van de SFK, in 2016 het orale oncolyticum capecitabine (Xeloda) het vaakst. Op de tweede plaats staat adalimumab (Humira) dat bij reumatische aandoeningen wordt ingezet. Follitropine (onder andere Puregon en Gonal-F), op plaats drie, wordt onder meer bij IVF-behandelingen toegepast. De SFK beschikt over het overgrote deel van de medicatiegegevens van poliklinische apotheken, maar niet over alle. Daarom staan hier geen aantallen verstrekkingen.

Pakketgeneesmiddelen.
Van de receptplichtige (UR) geneesmiddelen die tot het basispakket behoren, verstrekten poliklinische apotheken de osmotische laxantia op basis van macrogol en elektrolyten het vaakst. Laxantia uit deze groep worden zowel bij obstipatie toegepast als voor darmlediging ter voorbereiding op een dikke-darmonderzoek. De opioïde pijnstiller oxycodon wordt vrijwel even vaak verstrekt. Beide zijn typische poliklinische middelen, niet alleen omdat ze zo vaak door poliklinische apotheken worden verstrekt, maar ook omdat poliklinische apotheken dat veel vaker dan gemiddeld doen.
Gemiddeld vindt 4,7% van alle verstrekkingen van UR-geneesmiddelen in openbare apotheken plaats in een poliklinische apotheek. Weekleveringen zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Voor de macrogol-laxantia is dat percentage 10,1 en voor oxycodon zelfs 15,2.
Om als typisch poliklinisch te worden aangemerkt hanteert de SFK de (arbitraire) ondergrens dat minstens 10% van alle verstrekkingen in een poliklinische apotheek moet plaatsvinden. Diclofenac, dat weliswaar 150.000 keer in een poliklinische apotheek is verstrekt, hoort daar niet bij omdat het aandeel maar 8,4% bedraagt.
Wel typisch poliklinisch is de cortico-steroïde dexamethason met een aandeel van 44,2% en 90.000 verstrekkingen.ARTIKEL: AL 10.000 MENSEN WILLEN AUDIODESCRIPTIE.
bron: Redactioneel/Bartiméus.
door: Carlijn de Groot.

Dankzij audiodescriptie kunnen blinde en slechtziende mensen een film of televisieprogramma veel beter volgen. Een stem beschrijft de scènes die ze niet kunnen zien.

Audiodescriptie is te beluisteren via de Earcatch app die gratis kan worden gedownload. Maar… dan moet de audiodescriptie wel bij een televisieprogramma worden aangeboden! In landen om ons heen wordt audiodescriptie al volop toegepast, maar in ons land lopen we daarin structureel achter. En dat moet gaan veranderen.

Online petitie.
Om audiodescriptie op de kaart te krijgen bij televisieproducenten, omroepbazen en de Nederlandse politiek is Vereniging Bartiméus Sonneheerdt de online petitie ikwilaudiodescriptie.nl gestart.

Kleinste bios op wielen.

Om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, reist een promotieteam met de kleinste bios op wielen tot eind september door het land. In de mini-bios kunnen voorbijgangers zelf ontdekken hoe audiodescriptie werkt, en de petitie tekenen. De leden van het promotieteam zijn zelf blind of slechtziend, dus zij kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe belangrijk audiodescriptie voor hen is. Zaterdag 10 juni was een historische dag: het promoteam haalde de 10.000e handtekening binnen op de EO Jongerendag!

Den Haag.
Eind september arriveert het team met de mini-bios in Den Haag, om de petitie aan te bieden aan de staatssecretaris. Het doel is om dan minstens 40.000 handtekeningen binnen te hebben gehaald, zodat het mogelijk is om spreektijd in de Tweede Kamer te krijgen en uit te leggen waarom audiodescriptie zo hard nodig is.

Waar komt u de mini-bios tegen?
Nieuwsgierig geworden naar de mini-bios? Hier ziet u wanneer het promotieteam bij u in de buurt is. Kom langs, probeer zelf uit hoe audiodescriptie werkt en teken de petitie!

29 juni - Middelburg (onder voorbehoud)
13 juli - Almere
27 juli - Roermond
3 augustus - Zwolle
17 augustus - Groningen
31 augustus - Leeuwarden
7 september - Assen
14 september - Hilversum
26 september - Den Haag

U kunt de petitie natuurlijk ook nú al tekenen op ikwilaudiodescriptie.nl. Hartelijk dank voor uw steun!

Meer informatie over de Earcatch app: Earcatch.nl

(Bekijk de video op onze website)ARTIKEL: SZW: MACROBUDGET BIJSTAND NOG AANGEPAST.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.
door: Wouter Boonstra/Ton van Vugt.

Volgens het ministerie van SZW wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand voor dit jaar nog aangepast.

Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet gisteren nog op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.’

Aanpassing.

‘Of dit jaar driekwart van de gemeenten van de vangnetregeling gebruik gaat maken valt echt nog niet te zeggen, omdat het jaar nog niet eens halverwege is en het budget voor dit jaar sowieso ook nog wordt aangepast’, reageert woordvoerder Nico Mokveld van het ministerie van SZW op geluiden op het VNG-congres over het groeiend aantal gemeenten dat de vangnetregeling BUIG moet aanspreken. Mokveld stipt aan dat het macrobudget voor de bijstand jaarlijks wordt vastgesteld op basis van onder meer conjunctuurontwikkelingen, loon- en prijsbijstelling en wijzigingen in beleid. ‘Belangrijk onderdeel van de systematiek is dat de vaststelling van het budget van het volgende jaar ook is gebaseerd op gerealiseerde uitgaven van het afgelopen jaar. Zo voorkomen we dat tekorten of overschotten structureel doorwerken.’

Cumulatief tekort: 35 miljoen.

Mokveld erkent dat tekorten of overschotten kunnen ontstaan, maar wijst erop dat deze systematiek op de langere termijn goed werkt. ‘Ter illustratie: over de laatste vijf jaar is er op een jaarlijks budget van circa 6 miljard euro alles bij elkaar opgeteld een cumulatief tekort van 35 miljoen euro.’ Ruim 40 procent van de gemeenten moest over 2015 een beroep doen op de vangnetregeling BUIG. In 2016 maakte 6 van de 10 gemeenten er gebruik van en het laatste getal zou 75 procent zijn. D66-wethouder Martijn Leisink van de gemeente Arnhem noemde dit gisteren “exceptioneel”. ‘Het vangnet is de regeling geworden.’ Hij vroeg zich af waar het ministerie mee bezig is.

Verruiming vangnetregeling.

Het ministerie wijst erop dat in 2016 mede op verzoek van gemeenten is besloten tot verruiming van de vangnetregeling, waardoor er eerder een beroep op kan worden gedaan. ‘Naast een verlaging van het eigen risico voor gemeenten naar 5 procent in plaats van 7,5 procent is een aanvullend vangnet in werking gesteld met een eigen risico van 30 euro per inwoner. Dit is in het voordeel van gemeenten met een hoge bijstandsdichtheid. Gevolg van deze versoepelingen is logischerwijs dat meer gemeenten een beroep doen op de vangnetregeling.’ Verder is er in 2016 een macrotekort van 270 miljoen euro, ongeveer 5 procent van het macrobudget. ‘Dat heeft uiteraard ook een groot effect op het gebruik van deze regeling.’

Voorschot voor statushouders.

Mokveld noemt de situatie voor 2016 “bijzonder”. ‘Ongeveer de helft van de hoger dan geraamde instroom in de bijstand heeft te maken met de sterke toename van het aantal statushouders vorig jaar.’ De VNG schreef gisteren dat de inschattingen van het kabinet te rooskleurig waren, onder meer door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders, waardoor gemeenten op de financiele blaren moeten zitten. ‘Voor de daarmee gepaard gaande extra kosten in 2016 is vooraf met de VNG in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dit niet in het geraamde macrobudget van 2016 aan te passen, maar beschikbaar te stellen in de vorm van voorschotten. Gemeenten hebben hier tot nu toe maar beperkt gebruik van gemaakt’, aldus Mokveld.ARTIKEL: GEEN UITZONDERING PASSEND TOEWIJZEN VOOR ZORGWONINGEN.
bron: Redactioneel/Actiz.
door: Marlies van der Vloot.

Demissionair minister Plasterk heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen uitzondering komt op passend toewijzen voor zorgwoningen. Hij concludeert dat de knelpunten van het passend toewijzen zeer specifiek en voornamelijk lokaal bepaald zijn en op lokaal niveau opgelost kunnen worden.

Op lokaal niveau kan gebruik gemaakt worden van diverse mogelijkheden, zoals het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties, een huurverlaging en de 5% ruimte voor uitzonderingen. Hiermee is volgens de minister te voorkomen dat de betaalbaarheid van het wonen voor huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens in het gedrang komt.

ActiZ ziet wel degelijk problemen vanwege de extra investeringen voor zorgwoningen en blijft met Aedes pleiten voor echte oplossingen voor zorgwoningen.ARTIKEL: WINNAAR SMOKEFREE CHALLENGE BEKEND!
bron: Redactioneel/Trimbos Instituut.
door: Ton van Vugt.

De afgelopen zes maanden hebben 31 vmbo-scholen in Nederland meegedaan aan de Smokefree Challenge, een klassikale niet-roken wedstrijd.

De klas die dit heeft volgehouden én de leukste creatieve opdracht heeft gemaakt is klas 1A van het Citaverde College uit Horst. Zij gaan met de hele klas een dag naar Walibi Holland.

Smokefree Challenge is een wedstrijd waarbij leerlingen van klas 1 en 2 de afspraak maken met elkaar om een half jaar niet te gaan roken. De klassen die dit volhouden kunnen meedingen naar de hoofdprijs door een filmpje te maken met de klas over de 10 voordelen van het niet roken. Als voorbeeld dient hierbij een filmpje van Dylan Haegens. In totaal hebben 61 klassen de wedstrijd volgehouden. Veel van deze klassen hebben een filmpje ingestuurd. Het filmpje van het Citaverde College uit Limburg stak er met kop en schouders bovenuit en daardoor heeft klas 1A de hoofdprijs gewonnen.

Waarom Smokefree Challenge?

De meeste rokers beginnen als ze tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. Hoe jonger ze starten, hoe vaker ze blijven roken. Eerder onderzoek naar de klassikale niet-roken wedstrijd (Actie Tegengif) liet zien dat het beginnen met roken werd uitgesteld door leerlingen die mee hadden gedaan aan de wedstrijd.

Smokefree Challenge is, in opdracht van het Ministerie van VWS, het afgelopen schooljaar in vier regio’s in Nederland voor het eerst uitgevoerd. Vanaf schooljaar 2017-2018 kunnen alle eerste en tweede VMBO-klassen van de middelbare scholen in Nederland meedoen aan de actie en meedingen naar de hoofdprijs.

Heeft u als school interesse? Neem dan contact op met de GGD bij u in de regio of meld u aan via dgsg@trimbos.nl . Kijk voor meer info op www.smokefreechallenge.nl.ARTIKEL: INFOpunt:
PENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn in de bouw ben ik nu terechtgekomen in een WIA-uitkering. Bij mijn ex-werkgever bouwde ik pensioen op. Maar hoe zit dat nu ik arbeidsongeschikt ben?"

Onze HN-informateur antwoord:
Als je door ziekte niet meer kunt werken, verandert je financiële situatie. Je krijgt waarschijnlijk meteen te maken met een lager inkomen. Daarnaast heeft arbeidsongeschiktheid gevolgen voor je pensioen. 4 tips voor je pensioen als je arbeidsongeschikt bent.

Check of je pensioenopbouw doorgaat.
Als je (gedeeltelijk) niet meer kunt werken heb je vaak recht op een WIA-uitkering van de overheid. Deze uitkering krijg je van het UWV. Met een WIA-uitkering bouw je geen pensioen op. Vaak gaat de pensioenopbouw bij je pensioenuitvoerder toch door zonder dat jij hiervoor betaalt. Vraag na bij je pensioenuitvoerder hoe dat bij jou zit. Zolang je in Nederland woont gaat de opbouw van AOW altijd door.

Kijk of je recht hebt op arbeidsongeschiktheidspensioen.
Soms krijg je van je pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA-uitkering. Dit heet een arbeidsongeschiktheidspensioen. Check bij je pensioenuitvoerder of jij hier recht op hebt als je arbeidsongeschikt raakt.

Houd rekening met minder pensioen.
Als je pensioenopbouw (gedeeltelijk) stopt, dan is je pensioenuitkering straks een stuk lager. Als je pensioenopbouw doorgaat zonder dat jij bijdraagt, is dat wel op basis van je laatstverdiende salaris. Dit salaris stijgt niet en je pensioenopbouw dus ook niet. Dit betekent dat je veel minder pensioen zult opbouwen dan je zou hebben gedaan als je niet ziek was geworden. Houd hier rekening mee.

Zet je pensioenopbouw op een rij.
Breng in kaart hoeveel ouderdomspensioen en AOW je ongeveer zult krijgen en of je nog andere inkomstenbronnen of vermogen hebt. Kijk of dit genoeg is om je kosten na je pensionering te betalen.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Geert den Teuling uit Tilburg.

Een man en zijn vrouw hadden wat probleempjes en besloten elkaar dood te zwijgen.
Plotseling realiseerde de man dat hij zijn vrouw de volgende dag nodig had om hem om 5.00 uur wakker te maken voor een vroege zakenvlucht. Hij wilde echter niet de eerste zijn die de stilte zou doorbreken (en dus zou verliezen). Hij schreef daarom op een stukje papier: "Maak me alsjeblieft om 5.00 uur wakker". Hij legde het papiertje op een plek waarvan hij zeker wist dat zijn vrouw het zou vinden. De volgende ochtend werd de man wakker en kwam tot de ontdekking dat het al 9.00 uur was en dat hij dus zijn vlucht gemist had. Hij was woedend en stond op het punt om op zoek te gaan naar zijn vrouw om er achter te komen waarom ze hem niet had gewekt. Ineens zag hij een papiertje bij het bed liggen.
Daarop stond: "Het is 5.00 uur. Wakker worden."En hiermee zijn we weer aan het einde van de HandicapnieuwsMAIL van vandaag.
Morgen (vanaf 9 uur 's ochtends) zijn we weer terug met een actueel nieuwsoverzicht.
Prettige dag en tot morgen.

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.