Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: maandag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

maandag

Keuze: ReadSpeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HANDICAPNIEUWSnet NIEUWSUPDATE van maandag 24 juli 2017.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
UMC Utrecht: vooralsnog geen verkeerde bevruchtingen na ivf-debacle.
Een hiv-test kun je voortaan gewoon zelf thuis doen. [+Video]
Stijging tariefinkomsten apothekers minder dan loonontwikkeling.
Gezond hart op jonge leeftijd mogelijk van invloed op gezondheid brein.
Eerste gezondheidsmeting bewoners rondom industrieterrein Moerdijk stelt gerust.
Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase?
Netwerkmiddag Trimbos biedt blik op de toekomst ggz. [+Video]
Gevaarlijk voor mensen met voedselallergie: etiketten uit VS onbetrouwbaar. [+Video]
Clinique Dr. Don heeft orde op zaken gesteld.
Steun voor afbouw antipsychotica.
39 miljoen euro verlies in VVT-sector.
Vroege overgang kan zorgen voor 'verhoogd risico' op depressie.
Nieuw systeem trekkingsrecht nog volop in ontwikkeling.
Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimulans voor meer kwaliteit.
Onderzoek toont aan: eigen bijdrage ggz werkt niet.
Gordon wil gezond snelwegrestaurant beginnen.
Slecht zien, maar blijven lezen.
Amsterdam past bijstandsverordening niet aan.
Privégegevens van kinderen met geestelijke problemen gelekt.
Pensioenfonds pakt fraude in de zorg zeer actief aan.
Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht ‘netwerkzorg thuis’ bij ouderen in Houten.
UMC Utrecht wil 'bedhoodie' voor privacy patiënten.
Psychiater aangevallen met boerenkool.
INFOpunt: Mag een apotheek een ander geneesmiddel geven dan de arts heeft voorgeschreven?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: UMC UTRECHT: VOORALSNOG GEEN VERKEERDE BEVRUCHTINGEN NA IVF-DEBACLE.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.
door: Ton van Vugt.

Er zijn geen verkeerde bevruchtingen geconstateerd sinds het UMC Utrecht eind vorig jaar liet weten dat er fouten waren gemaakt in het ivf-laboratorium. Dat laat het ziekenhuis aan de NOS weten op basis van de dna-testen die tot nu toe gedaan zijn.

Eind vorig jaar maakte het UMC bekend dat bij 26 paren mogelijk eicellen waren bevrucht met het zaad van de verkeerde man. Als gevolg van een menselijke fout was mogelijk zaad van eerdere behandelingen terechtgekomen in de eicel van volgende behandelingen.

Wensvader.
Alleen dna-onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven. "Van de 26 paren waren er op dat moment vijftien die al een kind hadden of zwanger waren", zegt Arie Franx, hoogleraar gynaecologie en voorzitter van de vakgroep in het UMC Utrecht.

"Veertien daarvan hebben een test laten doen. Eén paar niet, dat paar vond het niet nodig om te weten. Alle veertien testen die gedaan zijn, waren goed. Dat betekent dat de biologische vader dus ook de wensvader was", zegt Franx.

"Daarmee bleef een groep van elf paren over. Die groep was op dat moment niet zwanger, had geen kind, maar had wel embryo's in de vriezer met als doel die misschien later te gebruiken. Met die elf zijn we in gesprek gegaan over de mogelijkheid van een test. Acht hebben aangegeven: laat maar zitten. Drie zeiden geïnteresseerd te zijn in de test." Het testen van embryo's is gecompliceerd, daarom zijn die dna-testen nog niet gedaan.

Ook in de groep van vijftien die al wel kinderen hadden, zaten paren die nog embryo's in de vriezer hadden. "Ook uit die groep zijn nog twee paren die zeggen dat ze graag de embryo's laten testen. En er zijn daarnaast nog twee paren die het nog niet weten."

Het AD sprak met een stel dat bang is met hun zaadcellen een ander paar te hebben bevrucht. "Voor 26 mannen bestond er een kleine kans dat hun zaadcellen een eicel van een ander paar hadden bevrucht", schrijft het UMC Utrecht naar aanleiding daarvan in een verklaring op de site.

"Meneer uit het interview is een van deze 26 mannen." Maar volgens het UMC blijkt uit onderzoek dat zijn zaadcellen geen eicellen van andere paren hebben bevrucht.ARTIKEL: EEN HIV-TEST KUN JE VOORTAAN GEWOON ZELF THUIS DOEN.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.
door: Carlijn de Groot.

Bij gespecialiseerde apotheken in grote steden is vanaf komende week voor het eerst een hiv-thuistest te koop. Tot nu toe konden mensen zich alleen buiten de deur laten testen, meestal bij de huisarts of een soa-poli van de GGD.

Het Aidsfonds en de GGD vinden de introductie van de doe-het-zelf-test een goed idee, mits de voorlichting rond de zelftest op orde is.

De tests zijn bedoeld voor mensen die aanhikken tegen een bezoek aan een arts of die een test thuis gewoon makkelijker of prettiger vinden. Op dit moment kopen zij volgens Anna Nijsters van het Aidsfonds vaak tests op internet. Maar die zijn in Nederland illegaal en vaak onbetrouwbaar, zegt Nijsters.

Infecteren.
Er is ook een groep mensen die nu nog helemaal niet test. Naar schatting weten zo'n 2800 mensen in Nederland niet dat ze hiv hebben. Zij kunnen niet alleen anderen infecteren, maar lopen ook het risico te laat bij de dokter terecht te komen om nog goed behandeld te worden. Mede daardoor sterven er ieder jaar nog meer dan honderd mensen aan de gevolgen van hiv en aids, volgens een schatting van het Aidsfonds. Terwijl er medicatie is die het kan voorkomen.(Bekijk de videoreportage van NOS-journaal op onze website)De vingerpriktest is in zekere zin vergelijkbaar met de zwangerschapstest: binnen 5 minuten lees je het resultaat af. In andere Europese landen, zoals België en Groot-Brittannië, is hij al langere tijd verkrijgbaar. Om het testen te stimuleren, deed de Britse prins Harry er vorig jaar ook een voor de camera's.

Betrouwbare zelftesten kunnen eraan bijdragen dat meer mensen zichzelf controleren, blijkt uit onderzoek dat de GGD Amsterdam later dit jaar publiceert. In een proef met een thuistest deden meer dan duizend mensen mee. Ruim 40 procent van de deelnemers die na afloop een vragenlijst invulden, had zich nooit eerder laten testen of had dat langer dan drie jaar geleden gedaan.

Professionele steun.
Belangrijke voorwaarde is uiteraard wel dat de test in orde is, benadrukt zowel de GGD als het Aidsfonds. Dat is bij de vingerpriktest die nu in de apotheken komt het geval, stelt het Aidsfonds.

Verder vinden beide organisaties het belangrijk dat de voorlichting rond de thuistest goed is geregeld. Inclusief verwijzing naar professionele steun voor mensen die slecht nieuws krijgen, al dan niet via het internet. Kopers van de test moeten bijvoorbeeld op het hart gedrukt krijgen dat zij meteen naar een arts moeten voor een bevestigingstest als zij volgens de uitslag seropositief zijn.

Prins Harry.
Volgens de Amsterdamse apotheker Taco van Witsen van de groep apotheken die de thuistest gaat aanbieden, wordt dit soort gevoelige gesprekken uiteraard niet midden in de apotheek gevoerd. "Dat doen we in een ruimte apart met die mensen die daar behoefte aan hebben."

"Het is bijvoorbeeld ook belangrijk om duidelijk te maken dat deze test pas zo'n drie maanden na de infectie duidelijkheid geeft", zegt Van Witsen. "Heb je kort geleden risico op hiv gelopen, dan is deze test minder goed geschikt."

900 nieuwe hiv-diagnoses per jaar
In Nederland zijn er ongeveer 23.000 mensen met hiv. Jaarlijks komen er daar zo'n 900 nieuwe diagnoses bij. Bijna twee derde daarvan zijn mannen die het virus hebben opgelopen via seks met andere mannen.

Dankzij de beschikbare hiv-remmers is de levensverwachting van deze groep inmiddels even hoog als die van de rest van de bevolking. De medicijnen onderdrukken het virus dusdanig, dat het ook niet meer overdraagbaar is op anderen. Voorwaarde is wel dat mensen met hiv zich op tijd bij de dokter melden en niet pas als zij ernstig ziek zijn en serieuze klachten hebben.

Van die laatste groep zijn de meesten overigens met goede zorg alsnog te redden. Maar in 2015 overleden toch nog 42 mensen aan aids en nog iets meer aan hiv-gerelateerde ziektes zoals lever- en longaandoeningen. Bij elkaar meer dan honderd Nederlanders.ARTIKEL: STIJGING TARIEFINKOMSTEN APOTHEKERS MINDER DAN LOONONTWIKKELING.
bron: Redactioneel/SFK.
door: Ton van Vugt.

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2016 een omzet van € 2,182 miljoen aan farmaceutische zorg die wordt vergoed uit het basispakket.

Dat is 1,3% meer dan in 2015. De tariefinkomsten stegen met 0,6% tot € 648.000. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2016 een omzet van € 2,182 miljoen aan farmaceutische zorg die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 1,3% meer dan in 2015. De tariefinkomsten stegen met 0,6% tot € 648.000. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De gemiddelde stijging van de tariefinkomsten per apotheek met 0,6% in 2016 bleek iets hoger te zijn dan de vraag naar farmaceutische zorg. De gemiddelde groei daarvan bedroeg, uitgedrukt in het aantal verstrekkingen, 0,2%. Er zijn in 2016 iets meer geneesmiddelen per voorschrift verstrekt, waardoor de totale hoeveelheid verstrekte geneesmiddelen in 2016, gemeten in standaarddagdoseringen (DDD), met 2,1% toenam. De stijging van de tariefinkomsten bleef echter achter bij de overheidsbijdrage loonkostenontwikkeling (OVA), die bedroeg 1,86% voor 2016 (2,04% voor 2017). In andere zorgsectoren hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit percentage bij de tariefvaststelling. In de farmacie bemoeit de NZa zich sinds 2012 niet meer met de tarieven.

Vergoede zorg.

In 2016 verstrekte een openbare apotheek gemiddeld 117.000 keer een receptplichtig geneesmiddel. De vergoeding hiervoor zorgde er samen met de vergoeding voor de prestaties farmaceutische zorg voor dat de WMG-tariefinkomsten gemiddeld € 644.000 per apotheek bedroegen. In 2015 was dat € 640.000. Met ingang van 2016 is het uitgiftegesprek bij een nieuw geneesmiddel geen aparte farmaceutische prestatie meer, maar is het weer onderdeel van het terhandstellingstarief. De prestaties farmaceutische zorg die apotheken sinds 2016 uitvoeren zijn vooral medicatiebeoordelingen van patiënten met chronisch geneesmiddelengebruik en instructies voor het gebruik van geneesmiddel-gerelateerde hulpmiddelen.

De inkomsten aan niet receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket daalden in 2016 met 9% tot € 4000 per apotheek. Voor dat bedrag verstrekten apothekers 4300 keer zo’n geneesmiddel. Samen met de WMG-tariefinkomsten komt het totaal aan inkomsten uit vergoede zorg uit op € 648.000.

Aan geneesmiddelkosten declareerde de gemiddelde apotheek € 1,53 miljoen bij de zorgverzekeraars, een stijging van 1,6%. Dit komt niet door prijsverhogingen van geneesmiddelen, maar vooral doordat naar verhouding iets meer duurdere middelen werden voorgeschreven.

Bovenstaande cijfers gelden voor de gemiddelde openbare apotheek in Nederland. Omdat de ‘reguliere’ wijkapotheken daarin een erg groot aandeel hebben, geven ze tevens een redelijk beeld van de gemiddelde wijkapotheek. De gemiddelde dienstapotheek had in 2016 ‘slechts’ 24.000 terhandstellingen van geneesmiddelen uit het basispakket. Het tarief voor een terhandstelling in een dienstapotheek bedroeg in 2016 maximaal € 45. Er is een subsidieregeling van kracht die de kosten voor de terhandstelling boven dat bedrag vergoedt. De minister is overgegaan tot deze regeling nadat de tarieven voor dienstapotheken, in met name dunbevolkte gebieden, erg hoog uitkwamen na de introductie van een transparante, kostendekkende tariefregeling. Het aantal terhandstellingen van de gemiddelde poliklinische apotheek steeg van 77.000 naar 83.000, een plus van 7,8%.ARTIKEL: GEZOND HART OP JONGE LEEFTIJD MOGELIJK VAN INVLOED OP GEZONDHEID BREIN.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

Een gezond hart bij jongvolwassenen leidt tot een gezonder brein op latere leeftijd. Volgens de onderzoekers kan iedereen aanpassingen doen op jonge leeftijd om het brein te beschermen.

Voor de studie werden 518 personen gevolgd door onderzoekers van de Northern University Freiburg over een periode van dertig jaar. Daarin werd gelet op hun gewicht, lengte, bloeddruk, cholesterol en bloedsuikerspiegel.

Ook werd hen vragen gesteld over rookgewoontes, hun eetpatroon en lichamelijke activiteit. Deze zeven indicatoren spelen een rol bij een gezond hart volgens de American Heart Association’s Life's Simple 7 matrix.

De resultaten werden om de twee tot vijf jaar bijgehouden en na 25 jaar werd een hersenscan gemaakt. De onderzoekers schrijven dat een gezonder hart op jonge leeftijd een groter hersenvolume en een kleiner volume aan hersenweefsel tot gevolg heeft. Het gemiddelde hersenvolume in verhouding tot de totale grootte van het brein is een indicatie voor een gezond brein. Hoe groter het volume, hoe gezonder het brein.

Ieder punt minder in de American Heart Association's Life's Simple 7 matrix komt grofweg overeen met een jaar extra aan hersenleeftijd, aldus de onderzoekers.ARTIKEL: EERSTE GEZONDHEIDSMETING BEWONERS RONDOM INDUSTRIETERREIN MOERDIJK STELT GERUST.
bron: Redactioneel/Nivel.
door: Carlijn de Groot.

Inwoners van de gemeente Moerdijk hebben vaker luchtwegklachten en –infecties, dan inwoners van vergelijkbare gemeenten. Dit blijkt uit analyse van 30.000 patiëntdossiers door het NIVEL. Onderzoekers konden niet vaststellen of deze klachten veroorzaakt worden door de lokale industrie, voorgaande rampen in Moerdijk of door andere oorzaken. Voor andere gezondheidsproblemen werden geen verschillen gevonden.

Wat opvalt is met name een hogere kans op luchtwegklachten, zoals hoesten, benauwd zijn en piepende ademhaling, en luchtweginfecties, zoals bronchitis. In de dorpskernen dichtbij het industrieterrein krijgen mensen bovendien meer medicatie voor de longen voorgeschreven en komt vaker astma voor. Er kan niet worden vastgesteld of de industriële activiteit, en de uitstoot die daarbij eventueel vrijkomt, een meer voor de hand liggende verklaring vormt voor luchtwegklachten en –infecties dan bijvoorbeeld roken of verkeersgerelateerde fijnstof.

Uit de analyse van ruim 30.000 elektronische patiëntendossiers van de huisartsen in de gemeente blijkt dat er in de dorpskernen rondom het industrieterrein weinig significante verschillen voorkomen in de andere onderzochte gezondheidsklachten ten opzichte van de controlegebieden. Vormen van kanker bleken niet vaker voor te komen.

Het rapport is meegenomen in de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 die op 6 juli 2017 door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is aangeboden aan de Tweede Kamer. Bekijk hier het rapport en kamerbrief

Percepties gezondheid.

De verkenning past in een traditie van gezondheidsonderzoek rondom rampen en mogelijk risicovolle milieu-invloeden met data uit de NIVEL zorgregistraties eerste lijn. De laatste jaren zijn er meerdere incidenten voorgevallen in Moerdijk op het industrieterrein, zoals een grote brand, een ontploffing en een langdurige uitstoot van ethyleenoxide. Dergelijke incidenten kunnen de gezondheid van omwonenden en hun percepties erover negatief beïnvloeden.

In Moerdijk bestond los van deze incidenten al de indruk bij bewoners, artsen en overheden dat het industrieterrein de omgeving belast. Huisartsen hadden het idee dat er meer kanker voorkwam dan elders. Dit werd al eerder door de GGD West-Brabant na een inventarisatie grotendeels ontkracht, en ook in de NIVEL studie zijn geen aanwijzingen hiervoor gevonden.

Over het onderzoek.

NIVEL-onderzoekers hebben in opdracht van de gemeente Moerdijk en de GGD West-Brabant een verkenning uitgevoerd van gezondheidsproblemen in de dorpskernen rondom het industrieterrein Moerdijk. Het onderzoeksdoel was om te verkennen of er in de omgeving van het industrieterrein Moerdijk andere en meer gezondheidsproblemen inclusief kanker worden gepresenteerd aan de huisarts, vergeleken met plattelandsregio’s in Nederland met evenveel of minder (chemische) industrie in de omgeving.

Om die vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van gegevens uit 10 huisartspraktijken en de NIVEL zorgregistraties eerste lijn (NZR) over de periode 2013-2015. Het gaat om controlegebieden met vergelijkbare industriële activiteit als Moerdijk (10 huisartsenpraktijken), plattelandsgebieden in andere regio’s zonder hoge concentratie bekende milieublootstellingen (24 praktijken) en gebieden in de buurt van Moerdijk maar verder weg gelegen van het industrieterrein (5 praktijken). De gemeente Moerdijk heeft aangekondigd dit onderzoek in 2019 te willen herhalen.

Deze huisartsenregistraties maken het mogelijk om inzicht te krijgen in het verloop van somatische en psychische klachten van mensen in een gebied zonder hen en hun privacy te belasten. Eerder is op die manier onder andere onderzoek uitgevoerd in de nasleep van de vuurwerkramp in Enschede en het schietincident in Alphen aan den Rijn. Ook is de invloed van de nabijheid van veehouderijen en hoogspanningsmasten op de gezondheid van omwonenden onderzocht.

? NIVEL zorgregistraties eerste lijnARTIKEL: ZORGT U VOOR EEN ONGENEESLIJK ZIEKE NAASTE IN DE LAATSTE LEVENSFASE?
bron: Redactioneel/Mezzo.
door: Marlies van der Vloot.

In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase.

Zorgt u ook voor een ongeneeslijk zieke naaste, of heeft u dit gedaan? Mezzo is benieuwd naar uw ervaring. Wat is of was uw behoefte aan ondersteuning tijdens deze fase?

Uw ervaring draagt bij aan een passend ondersteuningsaanbod.

Door deel te nemen geeft u Mezzo en VUmc inzicht in de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers die voor iemand zorgen in de laatste levensfase. Met deze informatie gaan wij thuiszorgprofessionals en vrijwilligers trainen. Op die manier kunnen zij hun ondersteuningsaanbod aanpassen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. Ook gebruikt Mezzo de inzichten om meer bekendheid te geven in Nederland over mantelzorg in de laatste levensfase.

Wie kan meedoen?

U kunt meedoen aan een groepsgesprek als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent 18 jaar of ouder.

• U zorgt of heeft gezorgd voor iemand in de laatste levensfase (met een diagnose zoals ongeneeslijke kanker, chronische longziekte, hartfalen, dementie, een beroerte of progressieve neurologische aandoeningen zoals ALS).

• Uw naaste is thuiswonend of was dat op het moment dat u mantelzorg gaf.

• De gegeven mantelzorg is niet langer dan 3 jaar geleden.

Aanmelden.

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een groepsgesprek? Mail dan naar Femmy Bijnsdorp via f.bijnsdorp@vumc.nl. Zij stuurt u vervolgens per e-mail een uitgebreide informatiebrief.

Zo werkt het.

Als u zich aanmeldt voor een groepsgesprek vragen wij u eerst online een aantal vragen over uw achtergrond te beantwoorden. Bijvoorbeeld over uw familierelatie met de zieke, of u met de zieke woont/woonde en uw leeftijd.

Tijdens het groepsgesprek leggen wij u een aantal stellingen voor over uw ervaringen en eventuele ondersteuningsbehoeften. Deze kunt u rangschikken naar belangrijkheid. Vervolgens vragen wij u om uw keuze toe te lichten.

Wanneer?

Deelnemen aan een groepsgesprek kan op:

Maandag 28 augustus om 14.00 uur

of op donderdag 31 augustus om 11.00 uur (inclusief lunch)

Wilt u wel graag deelnemen maar kunt u niet op deze data? Geen probleem, dan kijken we samen naar welke datum er wel mogelijk is. Meld u dus gewoon aan.

De groepsgesprekken worden uitgevoerd door Femmy Bijnsdorp (VUmc), namens de projectgroep van Mezzo, NIVEL, VPTZ, Actiz, KBO-PCOB en V&VN.

Voor deelname aan een groepsgesprek krijgt u van ons een cadeaubon van € 25 als dank voor uw medewerking. Ook vergoeden wij uw reiskosten.

Vragen:

Heeft u vragen over het onderzoek? Ook dan kunt u contact opnemen met Femmy Bijnsdorp. Dit kan per e-mail of telefonisch via 020-4448369/06-29342405 op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.ARTIKEL: NETWERKMIDDAG TRIMBOS BIEDT BLIK OP DE TOEKOMST GGZ.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland.
door: Carlijn de Groot.

“We moeten de ggz beter laten aansluiten op de beweging die in de samenleving bezig is”, stelde GGZ Nederland voorzitter Jacobine Geel onlangs tijdens de netwerkdag van Trimbos-instituut.

Tijdens de bijeenkomst vanwege het 20-jarig bestaan van het Trimbos, lieten drie sprekers hun licht schijnen over de toekomst van de ggz. Naast Jacobine Geel waren dat ervaringsdeskundige en senior-onderzoeker Wilma Boevink en Marijke van Putten, psychiater en bestuurder van GGZ Noord-Holland-Noord.

De drie sprekers keken vanuit verschillende perspectieven naar de toekomst van passende zorg en wat daarvoor nodig is. Jacobine Geel: “Ik vond het bemoedigend dat, ondanks de verschillende achtergronden van de verhalen, we een behoorlijk vergelijkbare intuïtie hadden over waar het naar toe moet. Dat versterkt het idee dat we op de goede weg zijn met elkaar: iemand in staat stellen om zijn of haar leven zoveel mogelijk naar eigen behoefte en wens in te richten met ondersteuning waar nodig.”

(Bekijk de video op onze website)

Vind op de website van het Trimbos-instituut een terugblik en filmpjes van de sprekers.ARTIKEL: GEVAARLIJK VOOR MENSEN MET VOEDSELALLERGIE:
ETIKETTEN UIT VS ONBETROUWBAAR.
bron: Redactioneel/VMT.
door: Carlijn de Groot.

Informatie op verpakkingen in de supermarkt klopt lang niet altijd. Vooral bij producten uit Amerika gaat het vaak mis. Dat blijkt uit onderzoek van voedselwaakhond Foodwatch. Dit kan heel gevaarlijk zijn als je ergens allergisch voor bent. "Ik weet nu niet wat ik moet doen."

Foodwatch kwam in zijn onderzoek naar 86 Amerikaanse importproducten een verboden ingrediënt tegen, de verplichte waarschuwing voor allergenen ontbrak vaak en het ontbrak op de meeste producten aan de verplichte voedingsinformatie. Volgens Foodwatch blijkt uit het onderzoek dat het toezicht op de producten door zowel de overheid als het bedrijfsleven faalt.

(Bekijk de videoreportage van RTL-nieuws op onze website)

Eerdere incidenten.

Eerdere voorvallen met Amerikaanse importproducten vormden aanleiding tot een groter onderzoek naar levensmiddelen die oorspronkelijk geproduceerd zijn voor de Amerikaanse markt en hun weg hebben gevonden naar de Nederlandse supermarkten.

Zo trof Foodwatch eerder een verboden emulgator aan in de frisdranken van het merk Mountain Dew en chemisch gebleekt meel in Amerikaanse koekjes, pasta en bakproducten.

Etikettering, claims en leesbaarheid.

In dit onderzoek is onderzocht of Amerikaanse gei¨mporteerde voedingsmiddelen wel of niet voldoen aan de Europese wet- en regelgeving omtrent etikettering, voedings- en gezondheidsclaims, de vermelding van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), toegestane stoffen en de leesbaarheid van het etiket.

De organisatie kocht de Amerikaanse importproducten bij onder andere Albert Heijn, Jumbo en Jamin. Geen enkel van de onderzochte producten voldeed volledig aan de wet.

Toezicht NVWA allergenenetikettering.

Verboden ingrediënten kunnen volgens Foodwatch een gevaar zijn voor de gezondheid en het ontbreken van een waarschuwing voor allergenen zelfs levensbedreigend.

Foodwatch haalt de website van de NVWA aan, waarop de instantie aangeeft prioriteit te geven aan correcte allergenenetikettering. "Maar ondertussen liggen dit soort producten jarenlang ongestoord in de schappen", aldus Jurjen de Waal van Foodwatch.

Onzorgvuldig omlabelen.

In de EU gelden meerdere wetten en regels die toezien op correcte en begrijpelijke productinformatie en consumenten beschermen tegen mogelijk schadelijke ingrediënten. Leesbare etiketten in het Nederlands en een correcte vermelding van aanwezige ingrediënten en allergenen zijn noodzakelijk. In de Verenigde Staten gelden doorgaans andere regels, die bovendien vaak minder streng zijn.

Zodra producten van de ene markt op de andere markt worden verkocht kan dat tot problemen leiden. In vrijwel alle gevallen wordt volstaan met een sticker met Nederlandse basisinformatie terwijl etiketten vervangen moeten worden. Daarbij gaat veel mis, concludeert Foodwatch met zijn onderzoek.

Verboden stoffen en verborgen allergenen.

In het onderzoek naar de Amerikaanse importproducten kwam Foodwatch producten tegen met de in Europa verboden stof chemisch gebleekt meel en werden op sommige producten allergenen niet correct vermeld. Bovendien worden ingrediënten worden niet overal correct vermeld en zijn lettertypes te klein of onleesbaar.

Soms ontbraken allergenen geheel in de Nederlandse ingrediëntenlijst, vaak ontbrak de verplichte nadruk op de allergenen. Foodwatch vindt dit ernstig. Het consumeren van deze stoffen kan grote gevolgen hebben voor mensen met een allergie.

Oproep aan importeurs, supermarkten en NVWA.

Foodwatch concludeert dat het toezicht van de NVWA en de controle bij importeurs, winkels en supermarkten in deze productgroep tekortschiet.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn door Foodwatch gedeeld met de betrokken importeurs, supermarkten en de NVWA. Foodwatch roept hen op om actie te ondernemen en kritischer te zijn op importproducten om consumenten adequaat te beschermen en voor te lichten.

CBL: ‘Onderscheid importeur van supermarkt’.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, benadrukt dat de verantwoordelijkheid om aan wet- en regelgeving te voldoen bij het bedrijf ligt dat het product op de markt brengt. In de door Foodwatch onderzochte producten is dit de fabrikant van het merk of de importeur. Het betreft geen huismerkproducten van supermarkten.

Vervolgstappen volgens CBL.

Het CBL gaat ervan uit dat Foodwatch de merkfabrikant of de importeur op de hoogte heeft gebracht van de gevonden afwijkingen. Omdat Foodwatch zijn bevindingen gemeld heeft bij de NVWA, kan de warenautoriteit een inschatting maken van de ernst van de bevindingen en beoordelen welke acties de betreffende merkfabrikant of importeur dient te ondernemen.ARTIKEL: CLINIQUE DR. DON HEEFT ORDE OP ZAKEN GESTELD.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Marlies van der Vloot.

Clinique Dr. Don in Hengelo, die vorig jaar door de inspectie op de vingers werd getikt omdat er veel mis was met de zorg, heeft orde op zaken gesteld. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de particuliere kliniek verbeteringen doorgevoerd waardoor er weer geopereerd mag worden.

De kliniek is gespecialiseerd in cosmetische behandelingen zoals liposucties, lipofillings en ooglidcorrecties. De IGZ stelde in november vorig jaar vast dat er tekortkomingen waren op het gebied van hygiëne rond medische hulpmiddelen (instrumenten). Zo was de anesthesieapparatuur vies en stoffig. Daardoor was de patiëntveiligheid in gevaar.

'De verbetermaatregelen waren nodig om een veilige omgeving te garanderen voor ingrepen in de kliniek', aldus de inspectie vrijdag.ARTIKEL: STEUN VOOR AFBOUW ANTIPSYCHOTICA.
bron: Redactioneel/ErasmusMC.
door: Carlijn de Groot.

De vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten gaat onderzoeken hoe antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking kan worden afgebouwd.

De studie wordt gesubsidieerd door ZonMw en staat onder leiding van dr. Dederieke Festen van de afdeling Huisartsgeneeskunde. Het onderzoek geschiedt in samenwerking met het GOUD-consortium, een samenwerkingsverband dat bestaat uit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten en drie zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking: Abrona, Amarant groep en Stichting Ipse de Bruggen.

Goed gebruik.

De € 512.341 subsidie komt uit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Dat is gericht op effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen. Eerder deze week werd bekend dat een team van Interne Geneeskunde en de Apotheek eveneens een half miljoen euro uit het GGG-programma heeft ontvangen.

Agressie.

Festen licht toe: "Antipsychotica worden vaak langdurig off-label, dus buiten de geregistreerde indicaties, voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen, zoals agressie of zelfverminking - automutilatie. Er is geen bewijs dat dit effectief is. Wel is aangetoond dat er belangrijke bijwerkingen zijn, zoals verhoogd risico voor hart- en vaatziekten en bewegingsstoornissen. De bijwerkingen zijn vaak omkeerbaar na het afbouwen van het antipsychoticum. Maar dit lukt vaak niet. Ons onderzoek richt zich op de vraag waarom afbouwen zo moeilijk is voor veel mensen."

Placebo.

De studie houdt in dat twee groepen chronische gebruikers van antipsychotica met elkaar worden vergeleken, gedurende veertig weken, Bij een groep wordt de antipsychotica geleidelijk afgebouwd, bij de controlegroep niet. Festen: "Door dit in een dubbelblinde placebo-gecontroleerde opzet te doen, weten de deelnemers, begeleiders, behandelaars en onderzoekers niet in welke groep zij zitten. Bij beide groepen wordt de uitval bekeken, plus wordt bij alle deelnemers zorgvuldige diagnostiek verricht van gedragsproblemen, slaapproblemen, psychiatrische problemen en het optreden van bijwerkingen en afbouwverschijnselen."ARTIKEL: 39 MILJOEN EURO VERLIES IN VVT-SECTOR.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.
door: Margot Limburg/Ton van Vugt.

Organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) hebben vorig jaar flinke verliezen geleden. In totaal schrijft bijna 40% van de organisaties rode cijfers, samen voor een bedrag van 39 miljoen euro. In 2015 werd er nog een positief resultaat van 123 miljoen euro behaald.

De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de personeelskosten gestegen zijn, blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 400 organisaties in verpleging, verzorging en thuiszorg door accountants van Intrakoop en Verstegen. Als gevolg van de nieuwe cao is onder andere een afspraak gemaakt over nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens verlof over de afgelopen vijf jaar. Deze maatregel kostte zorgorganisaties naar schatting 200 miljoen euro.

Minder investeringen.

De afgelopen jaren bleek al dat de omzet steeds minder stijgt. In 2015 resulteerde dit zelfs in een dalende omzet (-3,6 procent) door de overheveling van zorg- en welzijnstaken naar de gemeente en de Zorgverzekeringswet. In 2016, het jaar van de transitie in de sector, groeit de omzet weer licht (0,9%). De tarieven staan nog steeds onder druk, concludeert Intrakoop en Verstegen. Bovendien dalen voor het vijfde jaar op rij de investeringen fors. In 2016 werd 10% minder geïnvesteerd dan het jaar ervoor. In 2015 en 2014 liepen de investeringen ook al terug met respectievelijk 7% en 16,2%. De accountants wijten dit aan teruglopende cliëntenaantallen en terughoudendheid van banken bij financiering van investeringen.ARTIKEL: VROEGE OVERGANG KAN ZORGEN VOOR 'VERHOOGD RISICO' OP DEPRESSIE.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

Vrouwen die vroeg in de overgang raken, zouden een verhoogd risico hebben op het krijgen van depressieklachten.

Dat schrijven onderzoekers van The North America Menopause Society.

De wetenschappers onderzochten hoe het kan dat sommige vrouwen in de overgang last hebben van depressieve klachten, terwijl deze bij andere vrouwen uitblijven. Daarvoor hielden zij data bij van 1.306 vrouwen in de leeftijd van 42 tot 52 jaar die nog niet in de menopauze zaten.

Het is al langer bekend dat hormonale wisselingen van invloed kunnen zijn op het ontstaan van depressies. Vrouwen in de overgang zouden daarom een hogere risicogroep vormen op depressies en sombere gevoelens.

Oestradiol.

De wetenschappers richten zich in dit onderzoek specifiek op het hormoon oestradiol, dat valt onder het geslachtshormoon oestrogeen en vooral aanwezig is tijdens de vruchtbare jaren. Oestradiol is van invloed op het ontstaan van serotonine, een neurotransmitter die een rol speelt bij depressies.

Wanneer vrouwen dit hormoon langer produceren, wordt de kans op depressieve klachten kleiner. Ook leggen de onderzoekers een verband tussen langer gebruik van de pil en een verminderd risico. Vrouwen die eerder in de menopauze raken en daarmee minder oestrogeen aanmaken, hebben daarmee een verhoogd risico op depressieve klachten. Ook minder menstruatiecycli tijdens de vruchtbare periode kunnen dit risico verhogen, aldus de onderzoekers.ARTIKEL: NIEUW SYSTEEM TREKKINGSRECHT NOG VOLOP IN ONTWIKKELING.
bron: Redactioneel/ZonMw/Nivel.
door: Ton van Vugt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten weten dat het nieuwe systeem voor de betaling van het persoonsgebonden budget (pgb) in ieder geval voor de gemeenten niet op 1 januari 2018 van start gaat.

De betalingen blijven daarom voorlopig via het huidige systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lopen. Per Saldo is teleurgesteld dat gemeenten niet op 1 januari 2018 gaan werken met het nieuwe systeem.

Zorgvuldigheid gaat vóór snelheid.

Uiteraard zijn we het eens met de constatering dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat en we alles moeten doen om de ellende van de invoering van het trekkingsrecht in 2015 te voorkomen. Dat neemt niet weg dat wij hopen dat in ieder geval het budgethoudersportaal wél live kan gaan per 1 januari 2018. Dit wordt nu onderzocht. Zo kunnen budgethouders tenminste volgend jaar wél gebruikmaken van het nieuwe portaal, dat veel gebruiksvriendelijker is.

Achtergrond nieuw budgethoudersportaal.

Het nieuwe portaal ondersteunt budgethouders onder meer door tijdens het invoeren al aan te geven of je bijvoorbeeld een te hoog tarief invoert of door te helpen bij de keuze van een overeenkomst. Per Saldo is samen met een aantal budgethouders nauw betrokken bij de ontwikkeling van het portaal. De groep budgethouders die meedenkt met de bouwers zorgt ervoor dat het portaal daadwerkelijk goed en handig functioneert. Onze leden die bij de ALV van 10 juni 2017 aanwezig waren hebben van een van de betrokken budgethouders een demonstratie gehad van het portaal. Het getoonde systeem werd positief ontvangen.

Lees meer over het nieuwe systeem voor trekkingsrecht:

? ALV 10 juni: leden scherp, Per Saldo in actie

? Kamer wil snelle invoering budgethoudersportaalARTIKEL: VERBETERPROGRAMMA PALLIATIEVE ZORG STIMULANS VOOR MEER KWALITEIT.
bron: Redactioneel/ZonMw/Nivel.
door: Ton van Vugt.

Het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg stimuleerde tussen 2012 en 2016 zorgorganisaties om middels een project hun palliatieve zorg te verbeteren. Projectleiders en zorgverleners vinden dat er veel is bereikt. Ze vinden zichzelf deskundiger, werken meer samen, en in hun organisatie kreeg de palliatieve zorg een ‘boost’, zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van het NIVEL.

In 77 verbeterprojecten gingen zorgverleners aan de slag door een zogeheten ‘Goed Voorbeeld’ in hun organisatie te implementeren. Goede Voorbeelden zijn bestaande instrumenten of methoden die eerder al van waarde bleken in de praktijk (zie www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl). Veel gekozen Goede Voorbeelden zijn een signaleringsinstrument voor symptomen in de palliatieve zorg’, PaTz (een project voor meer samenwerking tussen huisartsen en de thuiszorg), de Zorgconsulent Palliatieve Zorg, en de Inspiratiecyclus STEM (voor betere communicatie over het naderende overlijden).

Meer deskundigheid, samenwerking en beleid
Projectleiders en zorgverleners van deelnemende zorgorganisaties vinden dat hun verbeterproject duidelijk meerwaarde had. Door het verbeterproject weten zorgverleners nu beter wat de essentie van palliatieve zorg is, ze praten er gemakkelijker over en hebben meer vertrouwen in zichzelf. Doordat ze met zijn allen bezig waren met het Goede Voorbeeld werd het makkelijker om samen te werken, zowel met directe collega’s als met zorgverleners uit andere organisaties. Binnen de deelnemende organisaties kreeg palliatieve zorg een grotere plaats in het organisatiebeleid.

Kans om kwaliteit van zorg te verbeteren
Volgens de betrokken zorgverleners bood het Goede Voorbeeld een kans om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. Door het Goede Voorbeeld is er meer aandacht voor zorgbehoeften van de patiënt en diens naaste, is de zorg beter afgestemd en hebben patiënt en naaste meer invloed op de zorg. Zij noemden ook dat het Goede Voorbeeld leidde tot meer advance care planning; het tijdig bespreken van toekomstige zorgbehoeften en wensen.

De speerpunten van het Verbeterprogramma
De vijf speerpunten van het Verbeterprogramma waren (1) patiënten sterven op de plek van hun voorkeur, (2) patiënten en naasten ervaren afstemming van zorg, (3) zij ervaren dat ze regie hebben over de zorg en (4) zij vinden dat de zorg aansluit op hun specifieke wensen, behoeften en waarden, en (5) zij krijgen aandacht voor hun zorgbehoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied.
Het Verbeterprogramma leidde niet tot veel statistisch significante effecten op de speerpunten. Een verklaring is dat het Goede Voorbeeld aan het eind van het verbeterproject nog niet altijd in de dagelijkse praktijk bij alle patiënten in de palliatieve fase wordt toegepast. Een andere plausibele verklaring is dat veel Goede Voorbeelden niet specifiek gericht waren op het verbeteren van de vijf speerpunten. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Dat we geen harde effecten konden aantonen staat in contrast met het enthousiasme dat veel projectleiders en zorgverleners hadden over hun project. Voor hen was het werken met het Goede voorbeeld een middel om samen aan de slag te gaan met het verbeteren van de palliatieve zorg.”

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut NIVEL voerde met subsidie van ZonMw dit onderzoek uit. Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve procesevaluatie en een kwantitatieve effectevaluatie. De kwalitatieve procesevaluatie is gebaseerd op interviews met de projectleider(s) en zorgverleners en op analyse van projectplannen en eindverslagen. In de kwantitatieve effectevaluatie vulden patiënten en nabestaanden vragenlijsten in vóór de start en direct na afloop van het project.ARTIKEL: ONDERZOEK TOONT AAN:
EIGEN BIJDRAGE GGZ WERKT NIET.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland.
door: Carlijn de Groot.

Het invoeren van een eigen bijdrage specifiek voor kosten van de geestelijke gezondheidszorg werkt niet. Onderzoek van Harvard University laat zien dat na het invoeren van een eigen bijdrage voor ggz in Nederland, het aantal dwangopnames erna verdubbelde. Ook steeg het aantal crisisbehandelingen.

Gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn deed onderzoek naar de effecten van de invoering van een extra eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland in 2012. Achterliggend idee van deze eigen bijdrage was dat hierdoor minder mensen onnodig gebruik zouden maken van de zorg. Hoewel de kosten voor geestelijke gezondheidszorg in 2012 daalden, mede door de invoering van de eigen bijdrage, werd die besparing voor het grootste deel teniet gedaan doordat de kosten voor dwangopnames en crisishulp toenamen. De conclusie van de onderzoeker is dan ook dat invoering van een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg juist de kwetsbare groepen kan ontmoedigen zorg te zoeken en mensen daardoor juist slechter af zijn. Het mijden van zorg kan leiden tot verergering van de problemen, waardoor gedwongen opname of acute behandeling nodig kan zijn. Gedwongen en acute behandelingen zijn onprettiger voor de patiënt en duurder voor de samenleving.

De resultaten van het onderzoek, waarvoor Ravesteijn samenwerkte met hoogleraren Aartjan Beekman (VUmc), Richard Jansen (Erasmus Universiteit en Universiteit van Tilburg) en Patrick Jeurissen (Radboudumc), zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry. Voor het onderzoek baseerden ze zich op geanonimiseerde data van ruim 1,4 miljoen dbc’s van alle 110 bij GGZ Nederland aangesloten ggz-organisaties. In de onderzochte periode waren die organisaties goed voor ongeveer 87% van alle gespecialiseerde ggz-behandelingen in Nederland.ARTIKEL: GORDON WIL GEZOND SNELWEGRESTAURANT BEGINNEN.
bron: Redactioneel/RTL-Boulevard.
door: Marlies van der Vloot.

Gordon wil een healthy drive-through restaurant gaan openen! De rasentertainer doet vandaag op Facebook een oproep om mee te denken over een geschikte locatie.

"Ik ben op zoek naar een locatie langs de snelweg (liefst Randstad) voor de vestiging van het allereerste healthy fast food and coffee to go drive-through restaurant ter wereld. Een heerlijk gezond alternatief tussen alle troep die er wordt aangeboden langs de weg. Weet jij of heb jij zo'n locatie die geschikt is voor mijn concept laat het me dan weten!", schrijft Gordon op zijn Facebook.

(Bekijk het video-item van RTL Boulevard op onze website)

Bezig bijtje.
Gordon is momenteel maar wat druk. Naast de plannen voor het healthy drive-through restaurant is Gordon namelijk bezig met de opnames van een nieuwe serie Geer en Goor en opende de ondernemer onlangs nog een nieuwe vestiging van Blushing in Rotterdam.ARTIKEL: SLECHT ZIEN,
MAAR BLIJVEN LEZEN.
bron: Persbericht/Koninklijke Visio.
door: Ton van Vugt.

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, geeft advies en informatie over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van aangepast lezen.

Uiteenlopende visuele problemen kunnen ervoor zorgen dat lezen niet goed gaat en onplezierig is. Ook met een visuele beperking blijft het, met gebruik van de juiste hulpmiddelen, goed mogelijk om teksten en boeken te lezen. Visio in Den Haag organiseert op vrijdag 28 juli 2017 een speciaal inloopspreekuur waarbij mensen kennis kunnen maken met uiteenlopende leesaanpassingen.

Wat kan wél? Kom het ervaren!

Uit onderzoek blijkt dat veel (oudere) mensen met een (zeer) beperkt zicht rond blijven lopen met vragen over leven met die visuele beperking. De professionals van Koninklijke Visio kijken naar de mogelijkheden om het leven met deze visuele beperking makkelijker te maken. Visio in Den Haag besteedt tijdens het inloopspreekuur specifiek aandacht aan aangepast lezen met verschillende hulpmiddelen, zoals: loepen, loepbrillen en beeldschermloepen. De adviseur checkt hoe het met de gezichtsscherpte is gesteld en geïnteresseerden kunnen vrijblijvend kennis maken met de mogelijkheden die er zijn om het lezen te vergemakkelijken. Wie al een leeshulpmiddel heeft, maar dit niet meer kan gebruiken of wil vervangen is ook welkom voor advies.

Locatie: Koninklijke Visio

Datum: Vrijdag 28 juli 2017

Plaats: Bordewijklaan 3, 2591 XR, Den Haag

Tijd: 13.00-16.00 uur

Over Koninklijke Visio:

Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Ga voor meer informatie over Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen naar visio.org.ARTIKEL: AMSTERDAM PAST BIJSTANDSVERORDENING NIET AAN.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur.
door: Wouter Boonstra/Ton van Vugt.

De gemeente Amsterdam past zijn bijstandsverordening niet aan en zal in september zelf een pilot beginnen met een regelluwe bijstand op eigen voorwaarden.

Daarmee gaat de raad in tegen de wens van staatssecretaris Jetta Klijnsma en kan de stad niet meedoen aan het landelijke experiment.

Politieke discussie.

‘Dit is een politieke discussie en een politiek besluit’, aldus de Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart (SP) over de keuze om het verplichtende karakter van de tegenprestatie in de bijstandsverordening te zetten om mee te kunnen doen aan landelijke bijstandsexperimenten. Dat was dan ook zijn reden om het besluit voor te leggen aan de raad en zich daaraan te houden. In een spoeddebat tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces steunde, op VVD en CDA na, de hele raad de GroenLinks-motie om de verordening niet aan te passen en zelf een pilot te beginnen.

Technische aanpassing.

Afgelopen dinsdag riep de staatssecretaris op deze site de raad nog op om de verordening wel aan te passen. Het plan van Amsterdam (en Utrecht) was juridisch en wetenschappelijk in orde, maar het verplichtende karakter van de tegenprestatie moest wel in de verordening. Het was puur een technische aanpassing. De gemeente had de beleidsvrijheid om de tegenprestatie niet aan haar bijstandsgerechtigden op te leggen. Dat is ook al praktijk in de stad, overigens met steun van de staatssecretaris. Mocht Amsterdam de verordening niet aanpassen, dan zou de staatssecretaris de stad uitsluiten van het experiment.

Ideologische discussie.

Het debat in de Amsterdamse raad dreigde al snel te ontaarden in een ideologische discussie over de waarde van de tegenprestatie. VVD-raadslid Marianne Poot prees de opstelling van Klijnsma. Haar fractie zou hebben ingestemd met het experiment als ook strenge regimes zouden worden getest. ‘Het is mij een raadsel waarom linkse partijen dat niet willen. Zijn ze bang dat een streng regime toch kan werken?’ GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink sprak over ordinaire druk en chantage van de staatssecretaris en een strafexpeditie tegen Utrecht en Amsterdam. Hij gelooft in vertrouwen in plaats van controledrift. ‘Kijk wat bijstandsgerechtigden kunnen bijdragen met de mogelijkheden die ze hebben in plaats van regels te hanteren die mensen niet helpen, maar hinderen.’

Bijzonder positie.

De PvdA-fractie had een bijzonder positie in het debat. Enerzijds wilde de fractie graag meedoen aan het landelijke experiment, anderzijds niet de tegenprestatie verplichten. PvdA-raadslid Dennis Boutkan noemde de huidige situatie ongelukkig en wilde de kwestie depolitiseren. De toezegging van wethouder Vliegenthart dat hij niet nog verder de confrontatie met de (PvdA-)staatssecretaris zou aangaan als de verordening niet zou worden aangepast was voor de partij belangrijk. ‘We sluiten liever bij landelijke experimenten aan, maar het is beter dat we wel een experiment houden.’

Bespottelijk.

Vliegenthart voelde mee met Boutkan. Ook hij was ongelukkig met de kwestie. ‘We hebben te maken met een totaal gepolitiseerde kwestie in de vermomming van een juridisch probleem.’ Zijn juristen waren het oneens over de kwestie, maar vonden allemaal dat dit geen juridische, maar een politieke discussie is. ‘Een van hen, niet de minste, noemde het bespottelijk dat aanpassing van de verordening nodig is. En een gelijk speelveld is er per definitie niet, want gemeenten hebben beleidsvrijheid.’ Maar de hoofdstad kan dus niet meedoen aan het landelijke bijstandsexperiment. De Utrechtse raad beslist na het zomerreces.ARTIKEL: PRIVÉGEGEVENS VAN KINDEREN MET GEESTELIJKE PROBLEMEN GELEKT.
bron: Redactioneel/Radar/ANP.
door: Ton van Vugt.

Door een menselijke fout bij de gemeente Purmerend zijn privégegevens van kinderen met geestelijke problemen beland op een server die toegankelijk was voor alle ambtenaren van de gemeente. De gemeente heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meldt Het Parool.

Het gaat om namen van Purmerendse kinderen, hun burgerservicenummers en gedeclareerde bedragen voor behandelingen. Het duurde drie maanden voordat het datalek aan het licht kwam. Informatie over ziektebeelden en klachten was niet voor alle ambtenaren inzichtelijk.

'Niet na te gaan hoeveel medewerkers de informatie hebben gezien'

De gegevens waren alleen bestemd voor ambtenaren die zorgdragen voor de financiële afwikkeling van behandelingen. De gemeente Purmerend kan niet nagaan hoeveel medewerkers informatie onder ogen hebben gekregen die niet voor hen was bestemd.ARTIKEL: PENSIOENFONDS PAKT FRAUDE IN DE ZORG ZEER ACTIEF AAN.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Ton van Vugt.

Het pensioenfonds van de zorgsector heeft zich aangesloten bij een groeiend front tegen malafide zorgverleners. Het fonds voert sinds kort actief beleid om beslag te leggen bij bestuurders en zorginstellingen die geen of te weinig pensioenpremies afdragen. Zo moet worden voorkomen dat pensioengeld uit de zorg verdwijnt en premies stijgen.

In 2016 legde Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) vijftien keer beslag bij een fraudeur of sjoemelende instelling. Het gaat om een totaalbedrag van vijf miljoen euro, blijkt na navraag van Het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van PFZW erkent dat het fonds ver gaat in zijn beleid om fraude te bestrijden.

'Andere werkgevers en deelnemers van het pensioenfonds zijn de dupe van dit soort gedrag, dus we zijn erop gebrand dit aan te pakken.' Zo hoopt het pensioenfonds gederfde premie-inkomsten terug te halen.ARTIKEL: INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG ONDERZOCHT ‘NETWERKZORG THUIS’ BIJ OUDEREN IN HOUTEN.
bron: Redactioneel/IGZ.
door: Ton van Vugt.

De kwetsbare oudere in Houten heeft een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis.

Dit concludeert de inspectie op basis van haar pilot naar de netwerkzorg thuis bij ouderen in Houten

Veranderend zorglandschap.

Het zorglandschap verandert. Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Ook als zij zorg, behandeling of ondersteuning nodig hebben. Ouderen die thuis wonen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met de mantelzorg het ‘netwerk’ rond de oudere. Het is voor de patiënt belangrijk dat dit zorgnetwerk goed samenwerkt. Zeker op het moment dat een patiënt niet meer goed voor zichzelf kan zorgen.

Pilot door de inspectie.

De inspectie heeft in 2017 in Houten een pilot uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich op de samenwerking en samenhang in de netwerkzorg thuis. De inspectie keek daarbij hoe de netwerkzorg thuis aan kwetsbare ouderen was georganiseerd. Ook keek de inspectie naar de samenwerking en samenhang in overdracht, behandeling, zorg en ondersteuning thuis. Er is gesproken met twaalf patiënten die het afgelopen jaar kortdurend waren opgenomen in het Haltna huis in Houten. Deze patiënten zijn na ontslag naar huis gegaan en kregen zorg thuis. Ook sprak de inspectie met elf mantelzorgers en 34 zorg- en hulpverleners uit het netwerk van deze patiënten. De inspectie werkte in deze pilot samen met de stichting Zorg in Houten.

Positief beeld: tevreden ouderen in Houten en goede bereidheid tot samenwerken.

De inspectie kreeg over het algemeen een positief beeld van de netwerkzorg thuis bij kwetsbare ouderen. Op veel van de onderzochte thema’s gaat het goed in Houten. De netwerkzorg thuis sluit aan bij de behoefte van de ouderen. De ouderen hebben zo veel mogelijk zelf de regie over de zorg thuis. De mantelzorgers zijn wel kritischer over de netwerkzorg thuis dan de ouderen zelf. De inspectie zag ook dat sommige mantelzorgers zich (te) zwaar belast voelen. Het viel de inspectie op dat zorg- en hulpverleners in Houten graag met elkaar willen samenwerken. Maar de praktische uitvoering van deze samenwerking is soms nog lastig.

Coördinatie van het netwerk kan beter.

De inspectie zag dat zorgcoördinatie en afstemming in het netwerk nog onvoldoende plaatsvindt. Hier is volgens de inspectie de meeste winst te behalen. De coördinatie in het netwerk kan bij de patiënt zelf liggen of bij iemand anders. Maar het is vaak niet duidelijk afgesproken wie precies de coördinatie in het netwerk heeft.

Er is ook meer samenhang nodig tussen de zorg die geboden wordt en de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit de gemeente. De inspectie ziet hier nu een grote afstand tussen. Zorgverleners zijn vaak onbekend met de ondersteuners in het netwerk. Ook weten zij vaak niet wat de gemeente kan bieden. Daarnaast bereikt de gemeente kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers zelf ook nog onvoldoende.

Netwerkzorg thuis.

De betrokken partijen in Houten gaan aan de slag met de aanbevelingen uit het onderzoek. De inspectie heeft aangeboden om over enige tijd een kort vervolgonderzoek te doen in Houten. Zij kijkt dan of de coördinatie van het netwerk rond kwetsbare ouderen thuis is verbeterd.

Ook andere regio’s en gemeenten kunnen leren van de resultaten van dit inspectieonderzoek. Zij kunnen dit rapport gebruiken in hun zoektocht naar de praktische invulling van de veranderingen in de netwerkzorg thuis.

Het rapport van de pilot verscheen vorige week donderdag.ARTIKEL: UMC UTRECHT WIL 'BEDHOODIE' VOOR PRIVACY PATIËNTEN.
bron: Redactioneel/AD.
door: Carlijn de Groot.

Het ziet eruit als een kap over een kinderwagen: de bedhoodie voor patiënten van het UMC in Utrecht. De kap over het hoofd geeft de zieken meer privacy. Patiënten voelen zich namelijk erg bekeken wanneer ze door het ziekenhuis worden vervoerd.

Anja van Heuvelen is een ervaringsdeskundige. De Edenaarse is nierpatiënt en komt regelmatig in het ziekenhuis voor onderzoeken en operaties. Bezoekers kijken altijd naar bedden met een patiënt, weet ze. ,,En dat is heel vervelend. Zeker als je niet lekker bent en met een kotsbakje op het bed ergens staat te wachten. Voor onderzoeken worden patiënten regelmatig naar andere afdelingen gereden. Dat is al niet prettig, maar je voelt je erg bekeken. Ook door bezoekers. We missen privacy.’’

In iedere ziekenzaal hangt wel een gordijn. ,,Maar daar kun je als patiënt niet bij en heb je de hulp van een ander voor nodig’’, vertelt Van Heuvelen. ,,De bedhoodie kun je zelf bedienen, ook als je muziek wilt luisteren of een film wilt kijken. Verder moet hij demontabel, veilig en hygiënisch zijn. Patiënten zijn er blij mee, denk ik.’’

Geen eenpersoonskamers.
Nicole Plum, projectleider bij het UMC, verbaasde zich al enige tijd over het gebrek aan privacy van patiënten. ,,De patiënten willen allemaal eenpersoonskamers, maar dat gaat niet. Wij hebben door studenten van de technische universiteit een belevingsonderzoek laten doen en privacy stond bij patiënten en medewerkers hoog bovenaan het wensenlijstje. De bedhoodie kwam als beste ontwerp naar voren.’’

De TU Delft wil graag een prototype maken, maar daarvoor is 25.000 euro nodig. Stichting Vrienden UMC hoopt met een actie het geld binnen te halen. Plum: ,,Het is niet meer van deze tijd om mensen zonder privacy door het ziekenhuis te vervoeren.’’ARTIKEL: PSYCHIATER AANGEVALLEN MET BOERENKOOL.
bron: Redactioneel/De Telegraaf.
door: Marlies van der Vloot.

Een psychiater van Brijder Verslavingszorg in Den Helder is tijdens zijn werk aangevallen door een boze cliënt met een plastic bord boerenkool. Hij raakte lichtgewond.

Nadat de dader rond het middaguur zijn aanval met de boerenkool inzette, zette hij het op een lopen. Volgens het Noordhollands Dagblad heeft de ingeschakelde politie tevergeefs in de omgeving naar de verwarde dader gezocht. Wel is de verwachting dat hij snel wordt aangehouden. „We weten wie hij is”, aldus een politiewoordvoerder.

De psychiater werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel aan een heftige bloedende hoofwond, meldde een getuige. De wond bleek echter mee te vallen.ARTIKEL: INFOpunt:
MAG EEN APOTHEEK EEN ANDER GENEESMIDDEL GEVEN DAN DE ARTS HEEFT VOORGESCHREVEN?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Laatst kreeg ik bij mijn apotheek een ander medicijn dan dat ik altijd gebruik en dat mijn huisarts voorschrijft. Mag dat?"

Onze HN-informateur antwoord:
Een apotheek mag u een ander merk geneesmiddel meegeven dan op uw recept staat. Wel moet de werkzame stof en de concentratie van het geneesmiddel hetzelfde zijn als het receptmedicijn.

Duurder geneesmiddel vervangen door goedkoper medicijn.
Apothekers mogen uit eigen beweging een (duurder) merkgeneesmiddel vervangen door een (voordeliger) generiek medicijn. Generieke medicijnen zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof, maar zonder merk. De meeste zorgverzekeraars vergoeden namelijk alleen de goedkoopste variant van een medicijn met dezelfde werkzame stof. Want de overheid wil geneesmiddelen betaalbaar houden. Uw apotheker moet u wel melden dat u een generiek medicijn krijgt.

Op verzoek van arts wel duurder medicijn.
Uw arts kan het nodig vinden u een speciaal merkgeneesmiddel voor te schrijven. In dat geval mag de apotheker u geen generiek medicijn meegeven.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Lonneke Verheijen uit Venray.

Een schrijver zit om drie uur midden in de nacht nog steeds bezig met het schrijven van het boek. Komt de zijn vrouw binnen en zegt: “A, Joris, kom op, hou op met schrijven en ga slapen.” Antwoordt de schrijver: “Dat kan niet, want ik ben net bezig in het boek wanneer een meisje word ontvoerd.” Vraagt de vrouw: “Hoe oud is ze?” “23”, antwoordt de schrijver. “Nou, kom dan gewoon mee en ga slapen,” zegt zijn vrouw, “dat meisje is oud genoeg om voor zich zelf te zorgen.”En hiermee zijn we weer aan het einde van de HandicapnieuwsMAIL van vandaag.
Morgen (vanaf 9 uur 's ochtends) zijn we weer terug met een actueel nieuwsoverzicht.
Prettige dag en tot morgen.

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.