Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: maandag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

maandag

Keuze: ReadSpeaker uit.

Lees voor

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van maandag 25 maart 2019.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
NZa bekijkt kosten voor terhandstelling medicijnen.
Hooikoortsseizoen al begonnen.
Genetisch onderzoek is weinig divers en daar zitten medische risico's aan.
Oproep aan gemeenten: onderteken manifest Iedereen doet mee.
Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn.
Ruim 200 miljoen euro zelf betaald voor medicijnen.
Opleiden uitkeringsgerechtigden moet personeelstekort oplossen.
Fotoboek over kinderen met visuele beperking.
GGZ Nederland zoekt oplossingen rond de toename van zzp-psychiaters.
Amsterdam zet erfpacht in voor onteigening ziekenhuis.
Verband tussen sterke wiet en verhoogde kans op psychose.
Recht om te sterven: “Iedereen een waardig levenseinde”.
Waarom krijgen nog steeds zoveel mensen gaatjes in hun gebit?
Ex-minister Bussemaker wordt voorzitter Raad voor Volksgezondheid.
Zorgeloos Vechtdal van start met arrangement De Vechtslinger.
Nu ook OldStars tafeltennis met Bettine Vriesekoop.
Special Olympics Team NL neemt 70 medailles mee naar huis.
Kwaliteit van wijkverpleging waarborgen vraagt inzet van iedereen.
Ruim driekwart Nederlanders wil leeftijdsgrens op energiedranken.
15 projecten onderzoeken effect microplastic op lichaam.
NZa: polisinformatie beter, meer hulp bij keuze gewenst.
Oogverblindend Mooi: zelfverzekerd op pad.
HN-INFOpunt: Wat betaal ik voor medicijnen op recept?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: NZa BEKIJKT KOSTEN VOOR TERHANDSTELLING MEDICIJNEN.
Bron: Redactioneel/NZa/Zorg.nu/ANP.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) gaat kijken naar hoge kosten die apothekers rekenen voor dienstverlening rondom de zogenoemde terhandstelling van medicijnen. Zorgverzekeraars hebben daar moeite mee. Een woordvoerster bevestigt berichtgeving hierover door televisieprogramma Kassa.

Voor sommige kwetsbare patiënten die meerdere pillen op een dag moeten slikken, bijvoorbeeld iemand in een verzorgingshuis, zijn extra handelingen nodig rondom het samenstellen en verstrekken van de medicijnen. Om te voorkomen dat de patiënt de verkeerde pillen neemt, of deze op een verkeerd moment inneemt, maakt de apotheker speciale plastic zakjes met de dagelijkse hoeveelheid pillen. Aan deze service, de terhandstelling, zijn ook extra kosten verbonden.

Geen inzicht in kosten.

Kassa meldt dat deze tarieven vijf keer hoger liggen dan bij normale verstrekking. Volgens het programma willen de apothekers geen inzage geven in de kosten. Een woordvoerder van de apothekers was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De woordvoerster van de NZa wijst er wel op dat zorgverzekeraars en apothekers het probleem ook zelf kunnen oplossen, door hier samen afspraken over te maken.ARTIKEL: HOOIKOORTSSEIZOEN AL BEGONNEN.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Door de hoge temperaturen in februari en deze maand, komen de eerste berkenbomen al in bloei. Dat is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten met een allergie voor berkenpollen, meldt de website Nature Today. Zij moeten tot begin mei rekening houden met klachten.

Dat de bloei van de berken nu al begint is erg vroeg, maar geen record. Dat was in 1990, toen het berkenpollenseizoen al half maart begon. Andere jaren waarin hooikoortspatiënten in de laatste week van maart al last kregen, waren 1998, 1999, 2001, 2002, 2011, 2014 en 2017.

Door het relatief warme weer in december en januari kwamen ook de hazelaars en de elzen al veel eerder dan normaal in bloei. Dat leidde ook al tot vroege hooikoortsklachten.ARTIKEL: GENETISCH ONDERZOEK IS WEINIG DIVERS EN DAAR ZITTEN MEDISCHE RISICO'S AAN.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Zijn we allemaal hetzelfde, maar dan nèt even anders? Op genetisch niveau in ieder geval wel. Mensen hebben voor 99 procent hetzelfde dna. Maar die ene procent die overblijft kan van mens tot mens verschillen en is deels afhankelijk van de voorouders die iemand heeft.

Juist die kleine stukjes dna kunnen veel invloed hebben, bijvoorbeeld op de kans dat iemand een bepaalde ziekte krijgt of bepaald voedsel niet kan verdragen. Daarom is het belangrijk dat aan genetisch onderzoek veel verschillende mensen meedoen. En daar schort het aan, stellen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Cell. Zij pleiten voor meer diversiteit onder deelnemers van zulke onderzoeken.

Wereldwijd doen vooral mensen met Europese voorouders mee aan genetisch onderzoek. Gemiddeld is 80 procent van een onderzoekspopulatie Europeaan. Slechts 2 procent van de deelnemers heeft Afrikaanse voorouders en maar 1 procent heeft wortels in Zuid-Amerika.

Daarom profiteren Afrikanen en Zuid-Amerikanen nauwelijks van genetisch onderzoek. Een ziekte die dankzij zulk onderzoek snel ontdekt kan worden bij een Nederlander, wordt misschien gemist bij een Braziliaan. Het probleem is onder wetenschappers al jaren bekend, maar er is tot nu toe weinig aan gedaan.

Tuinbonen.

Martina Cornel, hoogleraar Genetica en Volksgezondheid aan Amsterdam UMC, steunt de oproep van haar collega's. Ook in Nederland lopen wetenschappers en medici af en toe tegen de gevolgen aan van weinig kennis over diversiteit in de genetica, zegt ze in NPO-radioprogramma Nieuws en Co. "Zo was er een incident met een asielzoeker die ernstige bloedarmoede had gekregen door het eten van tuinbonen. Hij had een specifieke genetische afwijking die bij mensen in Nederland weinig voorkomt, maar in Syrië veel meer. Als dat uit onderzoek was gebleken, had zijn bloedarmoede wellicht voorkomen kunnen worden."

Een ander voorbeeld is onderzoek dat Cornel zelf deed, waarin ze ontdekte dat de test die in Nederland wordt gebruikt om taaislijmziekte vast te stellen minder goed werkte bij Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. "Dat komt omdat die test gebaseerd is op varianten die in een Europese groep deelnemers relatief veel voorkomen. Die test kun je dus niet zomaar breder inzetten."

Gevoelig.

Volgens Cornel is het gebrek aan diversiteit in de genetische onderzoeken deels te wijten aan gemakzucht van wetenschappers. "Mensen met een Europese achtergrond en hogeropgeleiden melden zich eerder aan voor wetenschappelijk onderzoek, omdat ze goed op de hoogte zijn van het belang. Mensen voor wie de taal een probleem is en lageropgeleiden doen dat veel minder." Daarnaast ligt het volgens de hoogleraar gevoelig om mensen naar hun afkomst te vragen.

En soms hebben mensen een goede reden om niet mee te doen: "In de Verenigde Staten hebben onderzoekers in het verleden actief Afro-Amerikanen benaderd, bijvoorbeeld in onderzoeken naar sikkelcelziekte en syfilis. Die deelnemers kwamen er na afloop achter dat ze niet behandeld zouden worden voor hun aandoening of op basis van de resultaten bepaalde beroepen niet meer mochten uitoefenen. Ze hadden meer nadeel dan voordeel van hun deelname."

Completer beeld.

Wat moet er gebeuren om het tij te keren? Volgens Cornel zouden wetenschappers bewust op zoek moeten gaan naar deelnemers met niet-Westerse voorouders. In Nederland zouden subsidies en regelgeving daarbij kunnen helpen. "In de Verenigde Staten is de eis dat minstens 10 procent van de deelnemers aan genetische onderzoeken een migratieachtergrond moet hebben."

Ook het uitwisselen van onderzoeksgegevens tussen wetenschappers uit verschillende landen is een deel van de oplossing. "Als in Mexico onderzoek plaatsvindt en wij kunnen die data ook gebruiken, dan krijgen we een completer beeld", zegt Cornel. "Daar hebben veel mensen baat bij."ARTIKEL: OPROEP AAN GEMEENTEN: ONDERTEKEN MANIFEST IEDEREEN DOET MEE.
Bron: Redactioneel/Ieder(in).

Met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 moeten gemeenten actief uitvoering geven aan dit Verdrag. En we zien dat steeds meer gemeenten dat ook echt doen. Deze beweging naar een steeds inclusiever Nederland willen we zichtbaar maken.

Daarom zijn we samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op zoek naar gemeenten die het manifest Iedereen doet mee! willen tekenen en zich aansluiten bij de beweging die de koplopergemeenten al in gang hebben gezet.

Leren van andere gemeenten.

De 25 koplopers gaven in 2018 aan dat ze actief aan de slag zijn met het VN-Verdrag, samen met mensen om wie het gaat. En ze wilden leren van andere gemeenten omdat ze weten dat er nog veel werk te verzetten is.

Otwin van Dijk, burgmeester Oude-IJsselstreek en ambassadeur van het VNG-project Iedereen doet mee!: ‘Wij willen dat dit jaar 100 gemeenten laten zien dat zij samen met mensen met een beperking of kwetsbaarheid willen werken aan een inclusieve gemeente. Want hoe meer gemeenten openlijk uitdragen dat ze bezig zijn met het VN-Verdrag, hoe meer ook andere gemeenten zien dat het gewoon kan: werken aan een inclusieve samenleving.’

Training voor ervaringsdeskundigen.

De VNG werkt hiervoor nauw samen met de Alliantie VN-verdrag. De Alliantie maakt zich sterk voor het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de activiteiten van de gemeenten die hier mee aan de slag zijn of aan de slag willen. Dat doen we onder andere met trainingen voor ervaringsdeskundigen en – samen met de VNG – met een begeleidingsprogramma voor gemeenten en ervaringsdeskundigen.

Aanmelden.

Als je denkt dat jouw gemeente zich ook zou moeten aansluiten of dat ze eigenlijk al bij de koplopers hoort, stuur dan bij voorkeur samen met jouw gemeente een motivatiebrief aan de VNG waarom jouw gemeenten het manifest ook willen tekenen. En op welke wijze invulling gegeven wordt aan een Lokale inclusie agenda. In de bijlage kan je lezen wat er in de aanmelding moet staan en hoe deze beoordeeld gaat worden. Alle voordrachten worden met behulp van het netwerk van de alliantie getoetst bij lokale ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers uit de gemeenten van aanmelding.

(Aanmelden kan via onze website)ARTIKEL: BURGERS VINDEN HET BELANGRIJK DAT HUISARTSEN DESKUNDIG EN BETROKKEN ZIJN.
Bron: Redactioneel/NIVEL.

Burgers vinden dat huisartsen op de eerste plaats deskundig en betrokken moeten zijn. Het omgaan met sociale problematiek en preventie zien zij minder als taak van de huisarts. Dit blijkt uit een online enquête onder burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De enquête maakte deel uit van het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’, waarin de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn herijkt door huisartsen zelf.

Maandag 21 januari 2019: een memorabele dag voor de huisarts en huisartsenzorg. Binnen het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’ werd de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg) vastgelegd. De bekendmaking gebeurde – geheel in stijl – op conferentiecentrum Woudschoten, de plek waar zestig jaar geleden de basis is gelegd voor de huidige huisartsenzorg. Als onderdeel van het project heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Huisarts: deskundig en betrokken.

Burgers vinden het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiënten écht kennen. Het aspect ‘deskundigheid’ sluit aan bij de herijkte kernwaarde ‘medisch-generalistisch’: ‘huisartsen hebben de medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen en te behandelen of om patiënten door te verwijzen’. De aspecten ‘betrokkenheid’ en het ‘kennen van patiënten’ sluiten aan bij de herijkte kernwaarde ‘persoonsgericht’: ‘huisartsen houden rekening met de behoeften en context van hun patiënten’.

Sociale problematiek en preventie minder de taak van de huisarts.

Op de vraag welke taken ook door anderen kunnen worden gedaan als de huisarts niet voldoende tijd heeft, kozen de ondervraagde burgers het vaakst voor de taak een aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen over financiële problemen of huisvestingsproblemen. Ook preventie, bijvoorbeeld het voorkomen dat gezonde mensen ziek worden, zien de ondervraagde burgers minder als taak van de huisarts. Dit laatste is in lijn met hoe huisartsen aankijken tegen hun kerntaken: bij het herijken van de kerntaken is naar voren gekomen dat zij primaire of universele preventie zien als publieke taak en niet als kerntaak van de huisarts. Wel zien huisartsen zichzelf als de aangewezen persoon voor het bieden van geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie aan de individuele patiënt.

Het onderzoek.

Binnen het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’– gefinancierd door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van eerstelijnsorganisaties) – zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg opnieuw geformuleerd. Als onderdeel hiervan heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.ARTIKEL: RUIM 200 MILJOEN EURO ZELF BETAALD VOOR MEDICIJNEN.
Bron: Redactioneel/SFK.

Sinds 1 januari van dit jaar geldt een maximum van € 250 per verzekerde per jaar voor eigen bijdragen voor geneesmiddelen.

Openbare apotheken verstrekten in 2018 voor € 173 miljoen aan receptplichtige geneesmiddelen die niet uit het basispakket werden vergoed. Dat is € 5 miljoen minder dan in 2017. Aan eigen bijdragen moesten apotheken vorig jaar ongeveer € 43 miljoen innen, bijna evenveel als in 2017. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Van geneesmiddelen met een inkoopprijs boven een door de overheid vastgestelde limiet komt het verschil niet voor vergoeding in aanmerking en moet als eigen bijdrage door de verzekerden zelf worden betaald. In de praktijk wordt de genoemde € 43 miljoen echter niet volledig door gebruikers opgehoest. Dat komt omdat sommige fabrikanten de eigen bijdrage zelf betalen. Uit strategische overwegingen brengen die fabrikanten de inkoopprijs niet tot de limiet terug, maar willen ook niet dat patiënten daarvan de dupe worden. Voor zo’n twintig geneesmiddelen bestonden in 2018 terugbetaalregelingen, waarmee in totaal ten minste € 14 miljoen aan eigen bijdragen is gecompenseerd.

Sinds 1 januari van dit jaar geldt een maximum van € 250 per verzekerde per jaar voor eigen bijdragen voor geneesmiddelen. Dit heeft consequenties voor de terugbetaalregelingen. Minimaal twee leveranciers – van mirabegron (Betmiga) en insuline degludec (Tresiba) – hebben besloten om de inkoopprijs alsnog te verlagen tot de limiet, waardoor geen eigen bijdrage meer van kracht is. De terugbetaalregelingen die in 2019 van kracht blijven. zijn zodanig aangepast dat voorkomen moet worden dat verzekerden voor meer dan € 250 per jaar worden gecompenseerd.

Toekomstige SFK-overzichten van eigen bijdragen zullen een ander karakter krijgen omdat een deel van de eigen bijdragen voor rekening van zorgverzekeraars komt, als een verzekerde meer dan € 250 aan eigen bijdragen moet betalen. De SFK becijferde eerder dat jaarlijks ongeveer 50.000 verzekerden dat maximum zouden bereiken, maar toen was nog niet bekend dat de eigen bijdragen voor sommige geneesmiddelen zouden komen te vervallen.

Penicilline-antibioticum feneticilline (Broxil) ontbreekt dit jaar in onder-staande top 10. Niet omdat de inkoopprijs is aangepast, maar omdat het middel gedurende het grootste deel van 2018 niet leverbaar was.

Niet vergoed.

Slechts zeer weinig receptgenees-middelen zijn in Nederland, al dan niet voorwaardelijk, van vergoeding uitgesloten. Voor anticonceptiemiddelen – niet vergoed voor vrouwen vanaf 21 jaar – en slaap- en kalmeringsmiddelen – alleen vergoed onder specifieke voorwaarden – moet al enige jaren het meeste door gebruikers worden opgebracht. In 2018 was dat respectievelijk € 52,4 miljoen en € 45,3 miljoen. In 2018 kwam de groep vaccins tegen bacteriële infecties voor het eerst in het overzicht voor. Hiertoe behoren de meningokokkenvaccins.ARTIKEL: OPLEIDEN UITKERINGSGERECHTIGDEN MOET PERSONEELSTEKORT OPLOSSEN.
Bron: Redactioneel/Zorg + Welzijn/Zorg.nu/ANP.

Binnen een jaar een opleiding én een baan voor uitkeringsgerechtigden. Dat moet de oplossing zijn voor het personeelstekort van Zorgorganisatie Viattence. 'De kandidaten zijn zorgvuldig geselecteerd, want je moet wel hart voor het vak hebben', aldus de betrokkenen. Dit schrijft magazine Zorg+Welzijn.

Volgens het UWV zijn er in Nederland 130.000 vacatures in de zorg. Het personeelstekort groeit. Viattence wil deze problemen voorkomen door zelf de uitkeringsgerechtigden op te leiden. 'Het aantal vacatures valt bij ons nu nog mee, maar de arbeidsmarkt wordt steeds krapper en we vrezen dat er volgend jaar wel problemen ontstaan. Dat willen we voorkomen', aldus Riëtte van Heeswijk, programmamanager HRM.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid.

'We hebben over een jaar 25 goede mensen klaar staan. We doen dit als werkgever niet alleen voor onszelf, maar we vinden dat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. We kwamen in gesprek met de gemeente Heerde die kaartenbakken vol heeft met mensen die heel moeilijk aan werk komen en soms wel tien jaar in de bijstand zitten. Zo ontstond het idee om met meerdere gemeenten de koppen bij elkaar te steken', zegt Van Heeswijk.

Door een samenwerking tussen Viattence, de gemeenten Heerde, Epe en Apeldoorn, werkbedrijf Lucaro en ROC's Deltion en Landstede is opleiden mogelijk. Mensen mogen tijdens hun eenjarige opleiding tot Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 hun uitkering behouden. Schoolgeld en boekengeld wordt betaald door Viattence, de gemeente draagt bij via uitkeringen.

Motivatie heel belangrijk.

Iedereen kan instappen, maar motivatie is cruciaal voor dit project. 'We willen wel kwaliteit leveren. Je kunt vaardigheden aanleren, maar mensen moeten hart hebben voor dit vak en voor de ouderen die zij verzorgen. Je moet iets voor de ander willen betekenen. Daarom was er een intensief voortraject. Je kijkt of mensen voldoende leerniveau hebben en of zij de zorg ook echt leuk vinden', zegt Van Heeswijk.

Meteen in de praktijk toepassen.

Praktijkopleider Maaike van het Ende vindt het mooi dat je meteen kunt toepassen wat je leert. 'Als je vragen hebt over een specifieke vorm van dementie, dan stel je die 's middags in de klas. En als je je afvraagt waarom op een bepaalde manier wordt gewassen of aangekleed, dan kan de docent meteen meekijken en uitleggen.'

Door de strenge selectie is het lastig om de maximale 25 opleidingsplaatsen te vullen. Daarom is ervoor gekozen om het aantal aan te vullen met medewerkers van Viattence die nu over niveau 1 beschikken en potentie hebben om door te groeien naar niveau 2. Voor hen is een BBL-traject (Beroepsbegeleidende Leerweg) beschikbaar: een combinatie van leren en werken. 'Het voordeel hiervan is dat deze ervaren mensen in de leerlingengroep als maatje fungeren voor de nieuwkomers', aldus Van Heeswijk.

'Ik doe er weer toe'

Van het Ende geeft aan dat de start van het project succesvol is. 'Mensen zijn heel gemotiveerd en leergierig. Ze stellen veel vragen. De wil om het diploma te halen en weer aan het werk te gaan is groot. Het gaat om mensen die lang geen kansen hebben gekregen en heel blij zijn met deze opleiding. Wat voor mij het succes aangeeft, is wat ik hoor van deelnemers. Zij zeggen: "Ik doe er weer toe, ik ben weer belangrijk. Als ik laat ben krijg ik een appje: waar blijf je." Het is zo goed voor je zelfvertrouwen en je zelfbeeld.'

Meer projecten voor mensen uit de bijstand.

Ook in andere organisaties wordt gekeken naar de mogelijkheid om op deze manier het personeelstekort op te lossen. In onder andere Amsterdam lopen verschillende projecten om mensen uit de bijstand te halen. De interesse neemt volgens Van Heeswijk landelijk toe. 'We worden benaderd door diverse andere organisaties. Zo'n regionale samenwerking is echt de toekomst. Vooral kleinschalige projecten hebben grote kans van slagen. We zagen veel leeuwen en beren op de weg, maar besloten het gewoon te doen.'ARTIKEL: FOTOBOEK OVER KINDEREN MET VISUELE BEPERKING.
Bron: Redactioneel/Koninklijke Visio.

Het was een mooi gezicht: een zaal vol moeders bladert met hun kinderen door het fotoboek Pracht Kracht. Fotograaf en revalidatietherapeut Ida van Boekel reikte zaterdag bij Visio in Nijmegen het eerste exemplaar van haar "ode aan alle krachtige moeders" uit aan Corrie. Zij is met haar dochter Sophie een van de geportretteerden in dit fotoboek over kinderen met een visuele en meervoudige beperking.

Ida – in het dagelijks leven revalidatietherapeut bij Visio in Nijmegen – laat in haar boek met portretten van krachtige vrouwen met prachtige kinderen zien hoe divers het leven met een meervoudige beperking kan zijn. De gefotografeerde kinderen hebben één overeenkomst: ze zijn slechtziend of blind.

Meervoudige beperking.

De 22 moeders in het boek staan volgens Ida symbool voor alle moeders van een kind met een meervoudige beperking. “Door mijn werk kom ik deze kinderen met hun moeders tegen en mag ik een stukje in hun leven meelopen. Ik zie hen in eerste plaats onvoorwaardelijk van hun kind houden en tegelijkertijd zie ik ze vechten voor het welbevinden van hun zoon of dochter. Op zo’n moment voel ik die enorme kracht van deze moeders.”

Puurheid van het moment.

Die kracht heeft ze op een heel bijzondere manier met haar camera weten vast te leggen. Doordat de foto’s niet geposeerd zijn, komt het contact tussen moeder en kind heel dichtbij. De fotograaf heeft de speelse momenten vastgelegd die haar tijdens de fotoshoot geraakt hebben. Alle moeders zijn in witte kleding naar de studio gekomen en accentueren zo de puurheid van het moment. De foto’s worden uitgelicht in een bijpassend gedicht door Ida’s collega, gedragswetenschapper Anke Fonteyn-Vinke. Het boek kost €39,95 en is te bestellen op www.idavanboekel.nl of in de boekhandel.ARTIKEL: GGZ NEDERLAND ZOEKT OPLOSSINGEN ROND DE TOENAME VAN ZZP-PSYCHIATERS.
Bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

Zo'n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeeltelijk op interim-basis te gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Meer vrijheid en onafhankelijkheid, hogere inkomsten en passendere werkinhoud en diensten zijn veelgenoemde redenen voor de stap.

GGZ Nederland herkent de ontwikkeling uit het onderzoek. We zien deze trend al langer en dat is zorgelijk. Voor veel psychiaters is het aantrekkelijk om als zzp‘er aan de slag te gaan vanwege een mix aan factoren.

Ze hebben het gevoel dat er een gebrek aan betrokkenheid en zeggenschap is in organisaties. GGZ Nederland en de NVvP werken samen aan initiatieven om dit op lokaal niveau beter te organiseren.

Daarnaast hoeven zzp’ers geen verplichte diensten te draaien. GGZ Nederland vindt het van groot belang dat er zo snel mogelijk afspraken gemaakt worden om nacht- en weekenddiensten en crisisdiensten ook voor zzp-psychiaters een vast onderdeel van hun werk te laten zijn. Zo wordt de werklast tussen personeel in loondienst en de zzp’ers eerlijker verdeeld. Het is financieel aantrekkelijker. Het salaris van een zzp’er ligt hoger dan de CAO GGZ.

GGZ Nederland is in gesprek met ggz instellingen om te zoeken naar manieren waarop instellingen van elkaar kunnen leren, om zo medewerkers beter aan hun organisatie te kunnen binden.

ARTIKEL: AMSTERDAM ZET ERFPACHT IN VOOR ONTEIGENING ZIEKENHUIS.
Bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur/ANP.

Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders begint een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen.

Daardoor komt het gebouw volledig in handen van de gemeente, schrijven de verantwoordelijke wethouders aan de gemeenteraad. De gemeente vreest dat onder druk van de markt de maatschappelijke en zorgfuncties in het gebied verdwijnen. De huidige erfpachter zal schadeloos worden gesteld op basis van de Onteigeningswet.

Gemeente aansprakelijk.

De curatoren zijn echter bang dat bij onteigening de schuldeisers niet al hun geld terugkrijgen. De volledige betaling aan die crediteuren, en die wordt geschat op 45 miljoen euro, staat dan op de tocht. De curatoren stellen daarom in een reactie op het plan dat ze de gemeente Amsterdam aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de schuldeisers zullen mislopen.

Rauw op het dak.

Meerdere partijen hebben interesse getoond in het ziekenhuis. Vastgoedonderneming Zadelhoff maakte vorige week bekend dat het de aandeelhouders een nieuwe lening wil verstrekken om de schuldeisers af te betalen en het pand een nieuwe zorgbestemming te geven. Het voornemen van de gemeente valt hun rauw op het dak. Ze vrezen voor lange en complexe juridische procedures en zeggen juist dat ze beogen 'een medisch zorgcomplex tot bloei te brengen dat geheel past binnen de huidige bestemming''.

Eerste keer.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is het niet eerder voorgekomen dat de gemeente het recht van erfpacht beëindigt. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.ARTIKEL: VERBAND TUSSEN STERKE WIET EN VERHOOGDE KANS OP PSYCHOSE.
Bron: Redactioneel/NU.nl/ANP MediaWatch.

Wetenschappers hebben met een grote studie aangetoond dat er een verband bestaat tussen het regelmatig gebruiken van wiet met een hoog THC-gehalte en het krijgen van een psychose.

Dit schrijven de onderzoekers in een eerder deze week verschenen onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry.

De wetenschappers onderzochten gegevens van 901 mensen die een eerste psychose hebben gekregen en die van 1.237 mensen zonder psychose uit dezelfde woongebieden.

Bijna 30 procent van de mensen die een psychose had gehad, gebruikte dagelijks cannabis, tegen 7 procent van de personen uit de controlegroep. Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk dat dagelijks gebruik van cannabis de oorzaak is van een grotere kans op een psychose. Deze conclusie baseren de onderzoekers op eerder onderzoek en hun eigen onderzoek.

Sterke wiet, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam wordt verkocht, zou zelfs de kans op een psychose kunnen vervijfvoudigen. Dit onderzoek is het eerste dat het THC-gehalte van de cannabis meeneemt in de resultaten. THC is de psychoactieve stof in wiet, die vooral in de in Amsterdam gekweekte wiet bijzonder hoog is.

'20 procent van psychoses kan voorkomen worden'

De onderzoekers gaan in hun stuk nog een stap verder door te zeggen dat als je aanneemt dat er inderdaad een oorzaak-gevolgrelatie is, 20 procent van de eerste psychoses voorkomen kan worden als dagelijks gebruik van cannabis niet toegestaan is. In Amsterdam zou het zelfs gaan om 44 procent van de eerste psychoses, vanwege het hoge THC-gehalte in de wiet.

Jellinek-woordvoerder Tom Bart zegt tegen stadszender AT5 dat de uitkomst van dit onderzoek erg interessant, maar niet compleet verrassend is. De verslavingsdeskundige zet er nog wel zijn kanttekeningen bij, omdat het onderzoek volgens hem niet voldoende rekening houdt met de grootste factor die een rol speelt bij het krijgen van een psychose: biologische aanleg.ARTIKEL: RECHT OM TE STERVEN: “IEDEREEN EEN WAARDIG LEVENSEINDE”.
Bron: Redactioneel/ANBO.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra is strijdbaar als het gaat om de initiatiefwet Voltooid Leven, en ze blijft pleiten voor een breed maatschappelijk debat over voltooid leven en een waardig levenseinde.

Het kabinet laat een wetenschappelijk onderzoek doen en ook zelf kijkt ze naar zaken die verbeterd kunnen worden. Via een podcast kan iedereen haar zoektocht volgen. In ANBO Magazine 2 praat Dijkstra over haar drijfveren: “Tegenwoordig mogen mensen over heel veel dingen in hun leven zelf be­palen. Dat noemen we zelfbeschik­king. Het is eigenlijk vreemd dat we, als we op een bepaalde leeftijd komen, alles achter ons ligt en er geen perspectief meer is, we dan niet mogen bepalen dat ons leven klaar is.”

Kabinet houdt zich stil.

“Het kabinet heeft gezegd dat het geen initiatief zal nemen met betrek­king tot voltooid leven. Wat we heb­ben afgesproken is dat als er een initi­atiefwet vanuit de Kamer komt, deze wel mag worden ingediend. Voor een coalitie waarin het CDA en de ChristenUnie zitten, is dat toch best bijzonder. Ik wil de minister aansporen om als kabi­net maatschappelijke debatten te voeren, zoals ook is afgesproken. In de tussentijd ben ik daar zelf al wel mee bezig, bijvoorbeeld door het hier op discussiebijeenkomsten over te hebben.”

Politieke én maatschappelijke discussie.

“Je ziet inderdaad dat de confessione­le partijen ChristenUnie en SGP, en in iets mindere mate het CDA, geen voorstander zijn van dergelijke wet­geving, maar de lijn is niet zo eendui­dig. In de hele samenleving is het een discussie. Daarom is het een legitiem punt voor debat. Ik kreeg laatst een mail van twaalf predikanten die enor­me voorstanders zijn, omdat ze daar in hun rol als geestelijke verzorgers dagelijks mee te maken hebben. Ook zijn er mensen die heel liberaal zijn, maar toch tegen dit wetsvoorstel zijn. De tegenstellingen zijn op heel veel fronten te vinden.” Dijkstra wil daarom een brede maatschappelijke discussie.

Levenseinde bespreekbaar maken.

“Ik wil iedereen die op hogere leeftijd is adviseren daarover na te denken. Maar er ligt ook een actieve rol bij de kinderen en bij de huisarts, waar ouderen over het algemeen toch al vaak komen. Al begrijp ik ook dat het voor kinderen lastig is en dat de huisarts ook andere dingen aan zijn hoofd heeft. Maar als mensen het er niet over willen hebben moeten we dat ook respecteren, een gesprek hierover mag nooit opgelegd worden.”ARTIKEL: WAAROM KRIJGEN NOG STEEDS ZOVEEL MENSEN GAATJES IN HUN GEBIT?
Bron: Redactioneel/MAXvandaag/OmroepMAX.

2 keer per dag 2 minuten lang de tanden poetsen en niet te veel suiker eten, dit is wat de meeste tandartsen zeggen. Ondanks dit advies krijgen veel mensen gaatjes in hun tanden.

Onder volwassenen is er bijna niemand meer met een volledig gaaf gebit. Waar gaat het mis?

Bacteriën zijn de boosdoeners.

Door een keer een poetsbeurt overslaan zult u niet zo snel een gaatje krijgen. Doet u dit regelmatig dan is de kans op een gaatje en de tandartsboor een stuk groter. Gemiddeld hebben we zo’n 4 tanden of kiezen in ons gebit waar een gaatje in zit. Cariës oftewel tandbederf is het meest voorkomende tandprobleem. Het wordt in gang gezet door zuren die uitgescheiden worden door bepaalde bacteriën, omgezet vanuit suikers. Voorbeelden van de meest voorkomende bacteriën die cariës veroorzaken zijn Streptococcus Mutans en Lactobacillus. Deze 2 bacteriën leven van fermenteerbare koolhydraten. Deze vind u vaak in alle producten waar suiker of zetmeel in zit. De bacteriën tasten het tandglazuur aan en zo ontstaan gaatjes in uw gebit.

Hoe herkent u een gaatje?

In de eerste fase van een gaatje ziet u een witte doffe plek op uw tandgalazuur verschijnen, die naarmate de tijd verstrijkt kan verkleuren. Tot dit punt is er nog een kans dat de tand zich herstelt. Een beginnend gaatje wordt ook wel een laesie genoemd. Een laesie die herstelt kunt u herkennen aan het nog aanwezig zijn van de verkleuring wat meestal wit of bruin is. Wanner het proces van het gaatje wel doorzet zal het glazuur dermate verzwakt worden dat het glazuur afbrokkelt en er een holte ontstaat. U heeft dan een gaatje. Doordat het proces van een gaatje zo vaak gebeurt bij mensen raden tandartspraktijken aan om elke 6 maanden voor een controle langs te komen. Zo kan waar nodig in een vroeg stadium worden ingegrepen.

Oplossingen om gaatjes tegen te gaan.

Gelukkig heeft de wetenschap al heel lang geleden ontdekt hoe u gaatjes kunt voorkomen. “Als u 2 keer per dag poetst met fluoridetandpasta, verstoort u de bacteriënontwikkeling” , zegt tandarts en onderzoeker aan onder meer de Rijksuniversiteit van Groningen, Erik Vermaire tegen Nu.nl. “De fluoride zorgt ervoor dat uw tandglazuur minder snel oplost”. Verder is het ook erg belangrijk om niet te vaak te eten en drinken. De hoeveelheid suiker die u eet maakt dan niet heel veel uit, want uw gebit kan per keer toch maar een bepaalde hoeveelheid bacteriën verwerken. Maar hoe vaak u suiker eet heeft wel veel effect op het tandbederf. Daarom is het belangrijk om niet te vaak op een dag suikerrijke tussendoortjes te eten en drinken. Zo kan het glazuur goed herstellen.

Week van de mondhygiënist.

Tot en met zondag 24 maart 2019 vindt de 7e editie van de Week van de Mondhygiënist plaats. De beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten en de aangesloten mondhygiënisten organiseren activiteiten in het gehele land op verschillende locaties en geven voorlichting over mondgezondheid.ARTIKEL: EX-MINISTER BUSSEMAKER WORDT VOORZITTER RAAD VOOR VOLKSGEZONDHEID.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Ex-minister Jet Bussemaker wordt op 1 juni voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 2019. Ze volgt Pauline Meurs op die sinds 2014 voorzitter is. De onafhankelijke raad adviseert regering en parlement.

Bussemaker is sinds juli 2018 hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de Leidse Universiteit. Daarvoor was zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en rector van de Hogeschool van Amsterdam. Bussemaker zat tevens in de SER (Sociaal-Economische Raad).

In het vierde kabinet Balkenende was Bussemaker staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerdere functies van Bussemaker waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.ARTIKEL: ZORGELOOS VECHTDAL VAN START MET ARRANGEMENT DE VECHTSLINGER.
Bron: Persbericht/Ouderenfonds.

In Rheeze-Diffelen is een unieke arrangement van start gegaan om het Vechtdal in die regio te promoten. Met De Vechtslinger is een eerste concept gelanceerd dat onderdeel is van de campagne Zorgeloos Vechtdal.

De lancering vond plaats bij SomerWende in Rheeze, een van de drie samenwerkende partijen naast natuurmuseum Rheezer-marke en aspergeboerderij Het Nijenhuis. Bovendien vonden de eerste toegankelijkheidstoetsen door Ongehinderd plaats bij deze bedrijven. Dit is een start van een grootschalige toegankelijkheidskeuring, waar 81 locaties aan mee kunnen doen. Hiermee versterkt het Vechtdal haar positie als trendsetter, als dé gezondste en meest toegankelijke regio van Nederland. Met de samenwerking blijven de bedrijven in het gebied zich doorontwikkelen, daarmee zorgend dat de toeristen, met en zonder zorgbehoefte, het Vechtdal steeds beter weten te vinden. Die samenwerking en daarmee een vooruitstrevendheid maakt dat de vrijetijdssector het over de hele linie goed doet. Het concept ‘De Vechtslinger – Drempelloos Genieten’ is daar het bewijs van.

Vechtdal … Beter voor elkaar! Een voorgeschreven recept ….

Namens De Vechtslinger vertelde Henk Somer van SomerWende hoe de drie partijen elkaar in de flow van een arrangement en zo dicht aan de slingerende Vecht gevonden hebben. Vechtdal Marketing haakte met Anieke van Wijnen op het goeie moment en juiste wijze in om het project te begeleiden en gestalte te geven. Mede met ondersteuning van Ondernemershuis Vechtdal kon de expertise van Alfa Accountants ingezet worden. Anieke: ”Het past uitstekend in de focus op onze ontwikkelpijlers Verblijf, Zorg, Voeding, Water en Organisatie. Vanuit de pijler Zorg jagen we productontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg en vrijetijdseconomie aan. Om de basis op orde te krijgen, hebben we het stimuleringsprogramma ‘Zorgeloos (genieten) Vechtdal’, waarmee we allereerst focussen op de toegankelijkheid van de vrijetijdssector en de combinatie met zorgdiensten tijdens vakantie. Zodra deze basis op orde is kunnen we nog beter inzetten op innovatie. We laten ons daarbij leiden door een recept. De onderdelen van ons menu ‘Beter voor Elkaar’ bestaan uit Gastvrijheid, Toegankelijkheid, Zorg op Maat, Productontwikkeling, Beweging, Voeding en Storytelling. Voor deze en andere Vechtdalondernemers is de werkwijze haast een vanzelfsprekendheid.”

Wethouder Alwin te Rietstap sprak van het belangrijke gastvrijheidsprincipe waar de bevordering van zorgeloosheid tijdens vakanties en uitjes zo’n voornaam onderdeel van is. “Daarnaast is het zo mooi dat dit arrangement De Vechtslinger tot stand gekomen is door initiatieven vanuit de samenleving, in dit geval van drie gemotiveerde recreatieve ondernemers. En dat het zo voldoet aan de toegankelijkheid voor iedereen, het principe dat de gemeente Hardenberg zo van harte stimuleert. Als meest toegankelijke gemeente van 2018. Mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage die vanuit provincie Overijssel, de Vechtdalgemeenten, Ondernemershuis Vechtdal en een Leader-subsidie. Het arrangement is een resultaat van een PMPC-subsidieproject.”

Vervolgens onthulde hij samen met Henk Somer het logo De Vechtslinger en werd een toast uitgebracht op de ingezette succesvolle samenwerking en een goede toekomst van het arrangement.

Arrangement De Vechtslinger: een zorgeloos en streekverbonden dagje uit in het Vechtdal! Het motto: ‘Tijdens deze unieke dag uit ervaart u meerdere leuke activiteiten op drie verschillende locaties.’ARTIKEL: NU OOK OLDSTARS TAFELTENNIS MET BETTINE VRIESEKOOP.
Bron: Persbericht/Ouderenfonds.

Niemand minder dan tweevoudig Europees kampioen tafeltennis Bettine Vriesekoop zet zich in om ouderen via haar geliefde sport in beweging te krijgen en fit te houden. Op woensdag 27 maart aanstaande geeft zij in VRIES (Drenthe) samen met het Nationaal Ouderenfonds en de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) het startschot van de eerste officiële OldStars tafeltennis meeting in Nederland.

Vriesekoop sluit zich hiermee aan bij de missie van het Ouderenfonds en haar partner Menzis die sportverenigingen ondersteunen bij het ontwikkelen van een meer ouderenvriendelijke sportomgeving. Eerder lanceerde het Ouderenfonds al het succesvolle Oldstars walking football en volgen dit jaar onder meer OldStars walking hockey, OldStars walking basketball en nog een aantal aangepaste spelvormen voor ouderen.

Geen doel maar een middel.

Directeur Corina Gielbert is enthousiast: “Het Ouderenfonds en de NTTB verbreden met OldStars tafeltennis de opties voor ouderen om vitaal te blijven. We moedigen sociale contacten aan en laten verenigingen met een ander oog naar ouderen kijken. Tafeltennis is dus niet het doel maar een middel om op latere leeftijd lenigheid, conditie, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid te (blijven) ontwikkelen.”

Alle aangepaste beweegvormen van het Ouderenfonds worden door OldStars beweegstrateeg René Wormhoudt geïntroduceerd bij verenigingen, spelbegeleiders en spelers aan de hand van het zogeheten AS Model (ASM). Een model dat de basis vormt voor alle aangepaste spelvormen van OldStars.

Tafeltennis vertraagt het ouderdomsproces.

Tafeltennis levert niet alleen op motorisch vlak gezondheidsvoordelen op, maar staat juist bekend om de cognitieve voordelen, zeker voor ouderen. Wetenschappelijk onderzoek (op aanvraag beschikbaar) toont aan dat tafeltennis dementie kan vertragen en dat de spelers sneller in staat zijn verbanden te leggen. Dit vertraagt het ouderdomsproces. Bettine Vriesekoop: “Tafeltennis is een van de meest geschikte sporten voor ouderen. Op een laagdrempelige manier train je je fijne motoriek, je balans en aanpassingsvermogen. In China spelen ouderen massaal tafeltennis in de parken om gezond te blijven en zorgkosten te beperken.”

Marthijn van der Wal van de Nederlandse Tafeltennisbond: “Wij zetten ons samen met het Nationaal Ouderenfonds de komende 3 jaar in om minstens 30 tafeltennisverenigingen zover te krijgen deze aangepaste spelvorm aan te bieden aan hun leden. We starten met drie pilots bij tafeltennisverenigingen, waarvan de eerste bij TTV Vries. Daar lanceren we op 27 maart de eerste Oldstars Tafeltennis meeting.”

Over het Ouderenfonds.

Door interventieprogramma’s ter voorkoming en bestrijding van eenzaamheid te ontwikkelen en deze landelijk uit te rollen zorgen het Ouderenfonds en haar partners ervoor dat ouderen niet alleen in beweging komen maar dus ook sociaal actief blijven. Met de uitbreiding van het OldStars aanbod wordt met onder andere partner Menzis weer een stap gezet in de landelijke ontwikkeling van de 100% oudervriendelijke sportomgeving. Hierbij staan gezond en fit blijven en socialisatie als bestrijdingsmiddelen tegen eenzaamheid onder ruim 1 miljoen ouderen in Nederland centraal.

WOENSDAG 27 MAART EERSTE OLDSTARS TAFELTENNIS MEETING IN VRIES

De spelvorm OldStars Tafeltennis wordt komende woensdag 27 maart gepresenteerd tijdens de eerste officiele OldStars tafeltennis meeting in Vries. Zie ook http://www.ttvvries.nl Adres: TTV Vries, Oosterkampen 1, 9481 AK, Vries, (Drenthe)ARTIKEL: SPECIAL OLYMPICS TEAM NL NEEMT 70 MEDAILLES MEE NAAR HUIS.
Bron: Persbericht/SO Team 2019.

Vrijdagmiddag zijn de sporters van Special Olympics Team NL teruggekeerd na de succesvol verlopen Special Olympics World Games in Abu Dhabi! Op Schiphol werden zij opgewacht door honderden oranje gekleurde fans.

De 64 sporters van Special Olympics Team NL komen thuis met maar liefst 33x goud, 18x zilver, 19x brons en nog vele vaantjes voor de vierde t/m achtste plaats. De sporters keren niet alleen terug met de behaalde wereldprestaties, maar naar verwachting ook met meer zelfvertrouwen, betere sociale vaardigheden en hun zelfredzaamheid zal sterk verbeterd zijn.

Sluitingsceremonie.

Donderdagavond werden de Special Olympics World Games feestelijk afgesloten met een sluitingsceremonie. Na het doven van de Special Olympics vlam werd de Special Olympics vlag gestreken en overhandigd aan Zweden. In 2021 wordt de wintereditie van de Special Olympics World Games georganiseerd in Are en Ostersund, Zweden.

Met de sluitingsceremonie komt er ook een einde aan het avontuur van Special Olympics Team NL in Abu Dhabi. Een aantal sporters zijn blij naar huis te gaan “Ik wil gewoon weer ergens naar toe kunnen gaan, zonder dat aan m’n coach te moeten vragen.” Maar er zijn er ook genoeg voor wie het avontuur te vroeg eindigt “Wij willen nog niet naar huis. Het is hier zo gezellig, hier maak je echt vrienden. We zijn een super team, het is net familie. Het is zo fijn dat je erbij hoort!”

Special Olympics is meer dan sportprestaties
De World Games staan niet alleen garant voor mooie sportprestaties. Ook de sportiviteit bij de wedstrijden straalt ervan af: coaches die de tegenstander bij verlies troosten en sporters die andere sporters aanmoedigen. Meedoen aan de World Games, twee weken van huis en elke dag nieuwe ervaringen opdoen maakt dat de sporters met een verstandelijke beperking enorm groeien.

''Wij krijgen niet altijd kansen van de maatschappij”. Nu mag ik me een Special sporter noemen en heb ik de kans gekregen om mezelf en mijn sport aan anderen te laten zien, wat hen de hoop moet geven dat zij de volgende kunnen zijn'', aldus judoka Nick Steenhoek.

Ook een moeder zag met eigen ogen haar kind veranderen tijdens de World Games:
''Er is mij beloofd dat ik een ander kind terug krijg. Gejuich en applaus, twee verboden dingen...en nu loopt ze ''gewoon'' terug te zwaaien naar het publiek!''

Huldiging Special Olympics Team NL in Utrecht.

Op 6 april wordt Special Olympics Team NL gehuldigd bij de Rabobank in Utrecht, waar o.a. minister Bruno Bruins en ambassadeur Toine van Peperstraten aanwezig zal zijn. #SOTeamNL2019 heeft gelukkig al heel veel aandacht en mooie publiciteit gekregen. Deze atleten verdienen ook bij terugkomst van de #WorldGamesAD onze aandacht. Kunnen wij op jouw steun rekenen? Wij helpen je daar graag bij: Rachel Volle bijgenaamd Roman-Richardson, T 06 1334 0167, E r.richardson@specialolympics.nl of Renee de Roon, T 06 3019 0647, E r.deroon@specialolympics.nl.

Be a Fan of Special Olympics Team NL!

World Games 2019.

Van 14 t/m 21 maart waren in totaal 7.500 sporters met een verstandelijke beperking uit meer dan 190 landen actief tijdens de Special Olympics World Games 2019 in Abu Dhabi. Samen met 2.500 coaches, 20.000 vrijwilligers en minstens 500.000 toeschouwers waren de World Games ’s werelds grootste sportevenement in 2019. De 64 sporters en 23 coaches van Team NL waren succesvol in 13 takken van sport: atletiek, bowlen, golf, gymnastiek, handbal, inline-skaten, judo, paardrijden, tennis, wielrennen, zeilen, zwemmen en open water zwemmen.

Special Olympics.

Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging in 190 landen die zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenementen. Naast de vele gezondheidsvoordelen geeft Special Olympics de sporters een kans om te stralen op een podium. Een podium dat hen meer zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. Zij worden mondiger, zelfstandiger en leren opkomen voor hun eigen belangen. Daarmee verbetert de kwaliteit van hun leven en neemt hun geluksgraad toe.

Dit gaat niet zonder de hulp van onze partner Rabobank Foundation, maatschappelijk partners Fonds Gehandicaptensport & VriendenLoterij en event partners Coca Cola Nederland, Stamhuis & Kerry Group.ARTIKEL: KWALITEIT VAN WIJKVERPLEGING WAARBORGEN VRAAGT INZET VAN IEDEREEN.
Bron: Redactioneel/Supportbeurs.

De overheid verwacht van ouderen en mensen met een chronische ziekte of een handicap dat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit maakt dat de wijkverpleging te maken heeft met een sterk groeiende zorgvraag. Bovendien krijgt de wijkverpleging een steeds grotere rol in preventie en gezondheidsbevordering toebedeeld.

Dat is nodig om het Nederlandse zorgstelsel ook in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. In het Kwaliteitskader Wijkverpleging ligt de focus op de kwaliteit van leven en het versterken van de zelfredzaamheid. Het Kwaliteitskader werd in 2018 uitgeschreven en wordt in 2019 toegepast. Wat betekent dat precies voor jou, als zorgbehoevende?

Zorg thuis wordt steeds complexer.

De basis is dat iedereen, ongeacht leeftijd en aandoening, moet kunnen rekenen op kwalitatieve en veilige zorg en ondersteuning thuis. Maar door de vergrijzing en de toename van chronisch zieken, komt de wijkverpleging onder toenemende druk te staan. Ook hebben steeds meer chronisch zieken te maken met meerdere en daardoor ook complexere aandoeningen en zijn ook de behandelingen technologischer, complexer én duurder geworden. Tot slot is er een steeds groter verschil in levensloop, behoeften en leefwijzen van mensen, wat leidt tot een grotere vraag naar meer maatwerk in de zorg.

Wijkverpleging en zorgorganisaties krijgen dus met een almaar groeiende én steeds complexer wordende vraag te maken en moeten dit zien op te lossen met gelijke of soms zelfs schaarser wordende middelen. Ervoor zorgen dat iedereen in zijn / haar veilige omgeving kan rekenen op kwaliteitsvolle en doelmatige zorg en ondersteuning, is dé grote uitdaging voor wijkverplegers, huisartsen, specialisten, apothekers, gespecialiseerde verpleegkundigen, paramedische zorgverleners, wijkteams en netwerken van vrijwilligers en mantelzorgers… Kortom iedereen die in een bepaald werkgebied bezig is met verzorging, ondersteuning én gezondheidsbevordering in brede zin.

Zorgverlening én preventie.

Daarom schreef de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging[i] vorig jaar een nieuw kwaliteitskader, dat dit jaar door alle betrokkenen organisaties wordt ingevoerd. De cliënt in brede zin staat in het Kwaliteitskader centraal: de wijkverpleging wil alle mensen zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen leven te leiden, ondanks beperkingen door gezondheid of leeftijd. De wijkverpleging zal niet alleen individueel zorg verlenen maar ook maatschappelijke gezondheidsproblemen aanpakken en aandacht besteden aan de leef-, woon- en werksituatie van mensen in de wijk. Daarbij gaat het niet alleen om alle zorgbehoevenden die thuis wonen, maar ook om mensen zónder zorgvraag, die op zoek zijn naar een leefstijl die gezondheidsproblemen kan voorkomen.

En dat is geen kleine verandering. Een verandering die overigens ook gevolgen heeft voor de financiering en verantwoording van zorg. Het gaat nu namelijk niet alleen meer om de uren zorg of het aantal handelingen die aan een zorgbehoevende zijn besteed, maar ook om de ‘bijdrage aan de gezondheid van de populatie’ en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. Hoe bepaal je daarvan de (financiële) waarde?

Gezamenlijke inzet nodig om doel Kwaliteitskader Wijkverpleging te realiseren.

Om het beoogde Kwaliteitskader in de praktijk te brengen, wordt veel verwacht van de wijkverpleging, maar ook van de zorgorganisaties, verzekeraars, gemeenten… en zeker ook van jou. Want al wil de wijkverpleging goede zorg en ondersteuning bieden, je zal toch steeds vaker aangesproken worden op jouw zelfredzaamheid en de mogelijke ondersteuning van jouw naasten.

Waar mag jij nog op rekenen? Je mag zorg verwachten die aansluit bij wat jij, eventueel samen met je naasten en met behulp van hulpmiddelen, nog kan. Ook krijg je zorg die bijdraagt aan jouw kwaliteit van leven en die je helpt om de regie te voeren over je leven thuis. Verder mag je rekenen op gekwalificeerde zorgverleners, die je kunt begrijpen en vertrouwen. Dat er in de mate van het mogelijke een vast en overzichtelijk team van zorgverleners is, die samen in staat zijn continue zorg te verlenen, draagt daar toe bij. Je moet voorts kunnen rekenen op kwaliteit en veiligheid in het dagelijkse handelen van de wijkverpleging. Ook niet onbelangrijk is dat er met jou goede afspraken gemaakt worden over wanneer de zorg wordt verleend, zodat dit aansluit bij jouw leefstijl en –patroon. Tot slot zal de wijkverpleegkundige in overleg met jou een zorgplan opstellen, zodat je niet telkens opnieuw jouw verhaal moet vertellen.

[i] Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties: Actiz, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN).ARTIKEL: RUIM DRIEKWART NEDERLANDERS WIL LEEFTIJDSGRENS OP ENERGIEDRANKEN.
Bron: Redactioneel/Radar/ANP.

Ruim driekwart van de Nederlanders van 18 jaar en ouder wil een leeftijdsgrens op de verkoop van energiedrankjes. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat bureau Multiscope in opdracht van voedselwaakhond foodwatch heeft uitgevoerd.

Volgens het onderzoek wil 79 procent een leeftijdsgrens op de verkoop van energiedrankjes, staat 15 procent neutraal tegenover de maatregel en is 6 procent tegen. Van de ouders met thuiswonende kinderen is 83 procent voor een leeftijdsgrens.

Volgens foodwatch is de uitkomst van het onderzoek een duidelijk signaal aan Albert Heijn en Jumbo om een leeftijdsgrens in te voeren. Aldi en Lidl zijn al gestopt met de verkoop van energiedrankjes aan kinderen onder de 14 jaar.

Rusteloosheid, moeheid en hartritmestoornissen door het drankje.

Begin vorig jaar waarschuwden kinderartsen dat energiedrankjes niet onschuldig zijn en dat de verkoop ervan aan kinderen onder de 18 verboden moet worden. Volgens de artsen, verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, leidt het drinken van de pepdrankjes bij jongeren tot klachten als rusteloosheid, moeheid en hartritmestoornissen.ARTIKEL: 15 PROJECTEN ONDERZOEKEN EFFECT MICROPLASTIC OP LICHAAM.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Met vijftien projecten begint een breed onderzoek naar het effect van microplastics in ons lichaam. Bekeken wordt onder meer hoe dergelijke microscopisch kleine plasticdeeltjes ons lichaam binnendringen, of ze de kans op ontstekingen verhogen, of ze schadelijk zijn voor het ongeboren kind en of ze de hersenen aantasten.

De plasticdeeltjes zijn afkomstig van plastic verpakkingen, synthetische kleding, cosmetica en autobanden. Volgens onderzoeker Dick Vethaak (Deltares) zijn ze "als een grauwsluier in ons milieu" aanwezig. 'We worden voortdurend via ons voedsel, drinken of door inademing blootgesteld aan kleine plastic deeltjes. Wat dit voor onze gezondheid betekent is echter nog niet goed in te schatten. Er zijn wel sterke aanwijzingen voor mogelijke gezondheidsrisico’s maar er zijn ook veel onzekerheden en kennishiaten.'

1,6 miljoen euro.

Onderzoeksfinancier ZonMW steekt 1,6 miljoen euro in de vijftien projecten, die een jaar duren. Ze worden uitgevoerd door onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals artsen en milieuwetenschappers. De eerste resultaten worden op 3 oktober gepresenteerd.ARTIKEL: NZa: POLISINFORMATIE BETER, MEER HULP BIJ KEUZE GEWENST.
Bron: Redactioneel/NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit wil dat zorgverzekeraars informatie op zo’n manier aanbieden dat mensen daarmee eenvoudig een keuze kunnen maken voor een polis die bij hen past.

Voor veel mensen is de keuze voor een polis op dit moment een ingewikkelde en tijdrovende klus. Informatie over zorgverzekeringen moet daarom niet alleen juist, vindbaar en vergelijkbaar zijn. De informatie moet ook begrijpelijk zijn en op het goede moment in het keuzeproces worden gegeven. Ook moeten zorgverzekeraars actief wijzen op informatie die je nodig hebt om een passende keuze te maken, ook als mensen daar zelf niet om vragen.

De NZa doet deze oproep onder meer naar aanleiding van onderzoek tijdens de afgelopen overstapperiode. Daaruit blijkt dat mensen de informatie die ze zochten niet altijd kunnen vinden. Daarnaast blijkt dat ze informatie die voor hen belangrijk is soms (te) moeilijk vonden. We constateren wel dat vergelijkingssites over het algemeen goede informatie bieden. Ook hebben zorgverzekeraars een goede stap gezet met de introductie van de zorgverzekeringskaart en hebben zij de informatieverstrekking over collectiviteiten op orde.

Onderzoek overstapperiode.

leder jaar kunnen verzekerden tijdens de overstapperiode kiezen of zij hun zorgverzekering houden of overstappen naar een andere polis of zorgverzekeraar. De voorgaande jaren hebben we in de overstapperiode gecontroleerd of de informatie die zorgverzekeraars geven juist en volledig is. Nu dit op orde is hebben we ons tijdens de overstapperiode (november 2018 –januari 2019) gericht op de vindbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie.

Vindbaarheid informatie.

Op basis van het onderzoek van Nivel blijkt dat sommige informatie op websites van zorgverzekeraars moeilijk vindbaar is voor mensen. Het gaat dan vooral om de eigen bijdrage voor kraamzorg, de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg en het overzicht van nagenoeg gelijke polissen. Andere informatie is beter vindbaar.

Uit onderzoek bij zorgverzekeraars blijkt dat zorgverzekeraars juist veel doen om de informatieverstrekking steeds te verbeteren. Kennelijk leveren de inspanningen van zorgverzekeraars nog niet altijd de gewenste verbetering van de vindbaarheid op. We vinden het daarom belangrijk om dit in 2019 nader te onderzoeken.

Vergelijkingssites.

De informatie op vergelijkingssites is over het algemeen juist en duidelijk. Wel zien we een paar aandachtspunten om het risico te voorkomen dat vergelijkingssites verzekerden leiden naar een polis die niet bij hen bij past. Twee sites laten in de vergelijking standaard alleen de polissen zien die via deze vergelijkingssites zijn af te sluiten. Sommige sites wekken daarnaast ten onrechte de suggestie dat ze exclusieve kortingen bieden als je via de vergelijkingssite een polis afsluit.

Collectieve verzekeringen.

Zorgverzekeraars voldoen net zoals vorig jaar aan de informatieverplichting voor collectieve verzekeringen. Daarnaast denken verzekerden over het algemeen goed te weten of zij een collectieve zorgverzekering hebben en wat daarvan de voordelen zijn. De zorgverzekeringskaarten die zorgverzekeraars verstrekken voldoen daarnaast aan de Europese standaard; dit komt de vergelijkbaarheid van zorgverzekeringen ten goede.ARTIKEL: OOGVERBLINDEND MOOI: ZELFVERZEKERD OP PAD.
Bron: Redactioneel/Bartiméus.

Als je erop uitgaat, wil je goed voor de dag komen. Maar dat is een stuk lastiger als je letterlijk niet kunt zien of je twee dezelfde sokken aan hebt. Of er een vlek op je kleding zit. Of dat er een pluk haar rechtop staat. De training Oogverblindend Mooi leert je praktische trucs en tips over persoonlijke verzorging en styling. Zoals make-up, het inrichten van je kledingkast en het doen van de was.

Oogverblindend Mooi is een training van 1 dag die gegeven wordt door een professionele stylist. Niet alleen krijg je praktische tips die een steuntje in de rug geven aan je zelfvertrouwen. Ook krijg je een persoonlijk kleur-en stijl advies. Kortom: een hele leuke dag en gegarandeerd een boost voor je zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De training is bedoeld voor alle mensen met een visuele beperking die graag goed verzorgd op pad gaan. Jong, oud, vrouw en man. Speciaal voor mannen is de training uitgebreid met was-en kledingkasttips.

Annet is 44 jaar oud en blind en ging naar de training Oogverblindend Mooi:

"Ik durf me weer te laten zien. Mijn ‘oude’ ik uit de tijd dat ik nog goed kon zien is weer naar boven gekomen. Na de Oogverblindend Mooi training straalde ik van oor tot oor en ik wilde opnieuw gezien worden. Mijn zelfvertrouwen heb ik terug gekregen."

Nieuwe website: bartimeus.nl/oogverblindendmooi.

Wil je meer informatie over de training of ervaringen van anderen lezen? Of wil je al wat meer uitleg of praktische tips. Bekijk dan eens de video’s over Oogverblindend mooi: www.bartimeus.nl/oogverblindendmooi.

Nieuwe app.

Er is ook een gloednieuwe app beschikbaar met een kleurenscanner. Deze kun je nu al downloaden. Maar hij wordt nóg interessanter wanneer je de training gevolgd hebt. Want dan wordt ook jouw persoonlijke stijladvies in de app geplaatst en heb je dus eigenlijk je persoonlijke stylist in de vorm van deze app altijd bij de hand als je gaat shoppen of als je voor je eigen kledingkast staat.

Direct aanmelden voor de training.

Direct aanmelden kan natuurlijk ook! De eerste training is op 1 april in Hengelo en op 27 mei is er een training in Zeist. De overige data zijn te vinden op de website.

(Inschrijven kan via onze website)ARTIKEL: HN-INFOPUNT: WAT BETAAL IK VOOR MEDICIJNEN OP RECEPT?
Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Mijn vrouw en ik krijgen nogal veel medicijnen voorgeschreven door onze specialisten en huisarts. Wat moeten we op die recepten bij de apotheek nu eigenlijk betalen?"

Onze HN-informateur antwoord:
Het bedrag dat u bij de apotheek voor een receptmedicijn betaalt, bestaat uit 2 onderdelen. De kosten van het medicijn zelf en een vergoeding voor de dienstverlening van de apotheek. Zorgverzekeraars en apothekers spreken deze bedragen samen af. Daarom kan de prijs van hetzelfde medicijn verschillen per zorgverzekeraar, per zorgpolis en per apotheek. Vraag uw apotheker welke kosten u krijgt vergoed.

Kosten voor dienstverlening apotheek.

De apotheek mag u een vergoeding vragen voor:

? controle of de arts het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering heeft voorgeschreven;

? controle of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen hebben;

? levering van het geneesmiddel;

? uitleg over gebruik van het geneesmiddel.

De vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van aflevering. ’s Nachts of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn.

Goedkopere avondapotheken.

Moet u ’s nachts, ’s avonds of op zondag naar de apotheek voor medicijnen? Dan betaalt u vanaf 2016 voor deze spoedzorg maximaal € 45 per receptregel plus de eventuele niet-vergoede kosten voor de medicijnen. Met een tijdelijke subsidie wil de Rijksoverheid de apotheekzorg in dunbevolkte gebieden betaalbaar houden.

Vrije prijzen medicijnen.

De Rijksoverheid stelt geen vaste prijzen voor medicijnen vast. Apothekers en zorgverzekeraars spreken met elkaar de prijs van een geneesmiddel af. Hierdoor kan de prijs van een medicijn per zorgverzekeraar verschillen. Wel stelt de Rijksoverheid maximumprijzen vast zodat geneesmiddelen betaalbaar blijven.

Rekening medicijnen wel of niet eerst zelf betalen.

Hebben uw zorgverzekeraar en apotheker een contract afgesloten? Dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Is er geen contract, dan betaalt u zelf de rekening. Daarna declareert u de kosten bij uw zorgverzekeraar. U bent vrij om naar een andere apotheek over te stappen die wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U heeft dan wel een nieuw recept nodig.

Met welke apothekers en apotheekhoudende huisartsen uw zorgverzekeraar een contract heeft, leest u op zijn website.

Informatie opzoeken over vergoeding medicijnen.

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan:

? of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;

? welke kosten meetellen voor uw eigen risico;

? wat eventueel uw eigen bijdrage is;

? of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Vandaag ingezonden doorPetry Gerritsen.

'Wat ben jij vroeg thuis!' zegt moeder tegen haar MAVO-dochter. 'Inderdaad,' zegt het meisje. 'Ik werd naar huis gestuurd omdat de jongen die naast mij zat rookte.' 'Wat krijgen we nou?' stuift de moeder boos op, ''JIJ naar huis omdat HIJ rookte?' Dochter: 'Ja, want ik had hem in de brand gestoken!'

En via onze websitemee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: Handicapnieuws.net is dagelijks 'uitgsproken' act
ueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.