Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: ReadSpeaker aan.

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van woensdag 20 maart 2018.
Handicapnieuwsmail is het dagelijkse mailmagazine van handicap nationaal.
De voorleesfunctie wordt u aangeboden door readspeaker nederland.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Naar verwachting sterven dit jaar 1,5 miljoen mensen aan kanker in EU.
RIVM: Gezondheidsdoelen overheid nog lang niet gehaald.
ANBO: Sectoren moeten probleem zware beroepen zelf kunnen oplossen.
Aantal gedwongen opnames onder ouderen stijgt.
Hoe (digitaal) toegankelijk is uw organisatie?
Microbioom heeft directe invloed op suikerstofwisseling en diabetesrisico.
Derde van vrouwen functioneert niet goed tijdens menstruatie.
CDA laakt reclamepraktijk jeugdhulpaanbieders.
Nieuwe wet Centraliseren Tolkvoorziening: de belangrijkste punten.
Depressie-behandeling met electroshock maakt nieuwe zenuwcellen aan.
Reactie Alliantie Nederland Rookvrij op dalende cijfers rokers.
Inspectie SZW controleert accountantsbureaus op werkstress en werkdruk.
Aantal overnames in de zorg stijgt voor vijfde jaar op rij.
Minder volwassen rokers en overmatige drinkers, meer zwaarlijvigen.
Docu ‘Voor het donker wordt’ over zussen met Ushersyndroom.
Nierdialysepatiënt heeft geen baat bij preventief implanteren van cardioverter-defibrillator.
Welke matras is het beste bij rugpijn?
Aantal meldingen mogelijke leveringsproblemen medicijnen verder gestegen.
Je oor maakt zelf ook geluid.
Onderzoek bewijst niet dat chocolade helpt tegen stress.
Hiv-remmer mogelijk effectief tegen alzheimer.
Den Bosch verbetert ‘Rateltikker’ voor visueel gehandicapten en omwonenden.
HN-INFOpunt: Kan ik een rijbewijs halen met mijn handicap?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: NAAR VERWACHTING STERVEN DIT JAAR 1,5 MILJOEN MENSEN AAN KANKER IN EU.
Bron: Redactioneel/NU.nl/ANP.

Bijna anderhalf miljoen mensen in de EU zullen dit jaar naar verwachting aan de gevolgen van kanker overlijden, blijkt uit een onderzoek dat dinsdag zal verschijnen in Annals of Oncology. Longkanker blijft de dodelijkste ziekte onder beide geslachten.

Onder anderen wetenschappers van de universiteit van Milaan en universiteit van Lausanne werkten mee aan het onderzoek, meldt Le Monde.

De kans om aan kanker te overlijden neemt relatief af. Volgens de onderzoekers daalt het aantal sterfgevallen onder mannen dit jaar met 6 procent ten opzichte van 2014. De verwachte daling onder vrouwen is 3,6 procent.

Door de vergrijzing en de groei van de Europese bevolking neemt het aantal sterftegevallen in absolute aantallen wel licht toe.

'Minder sterfte door borstkanker verwacht'

Onderzoekers voorspellen dat het aantal aan borstkanker gerelateerde sterfgevallen in 2019 met 9 procent ten opzichte van 2014 zal afnemen.

Van de zes landen met de meeste inwoners in de EU vertoont het Verenigd Koninkrijk de grootste daling van het percentage sterfgevallen door borstkanker (13 procent). Het land wordt gevolgd door Frankrijk (10 procent) en Duitsland (9 procent)

'Meeste slachtoffers zijn man'

Naar verwachting zullen 787.000 mannen en 621,900 vrouwen dit jaar overlijden aan de gevolgen van kanker.

Longkanker blijft de dodelijkste vorm van kanker onder beide geslachten, met 279.000 verwachte sterfgevallen in 2019.ARTIKEL: RIVM: GEZONDHEIDSDOELEN OVERHEID NOG LANG NIET GEHAALD.
Bron: Redactioneel/RIVM/NU.nl/ANP.

Het aantal volwassenen dat rookt en drinkt neemt af, staat in de dinsdag verschenen Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS en het RIVM. Toch worden de preventiedoelen van de overheid nog lang niet gehaald.

In 2018 stelde 22,4 procent van de volwassenen weleens te roken. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht.

Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014. Het aandeel rokers en overmatige drinkers is wel gedaald.

In 2018 was 9 procent van de Nederlandse bevolking van achttien jaar of ouder een zware drinker. Het aandeel zware drinkers bleef ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk. Het RIVM houdt aan dat een zware drinker minstens 1 keer per week vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Een overmatige drinker is iemand die meer dan veertien glazen per week (voor vrouwen) en 21 glazen alcohol per week (voor mannen) nuttigt.

Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018.

De cijfers nog ver van doelen Nationaal Preventieakkoord.

De percentages rokers, overmatige en zware drinkers en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doelen.

Met dit akkoord wil de Rijksoverheid samen met meer dan zeventig organisaties het aandeel volwassenen dat rookt of overmatig en zwaar drinkt terugdringen naar 5 procent in 2040. Het percentage mensen met overgewicht moet volgens de doelen naar 38 procent teruggebracht worden.ARTIKEL: ANBO: SECTOREN MOETEN PROBLEEM ZWARE BEROEPEN ZELF KUNNEN OPLOSSEN.
Bron: Redactioneel/ANBO.

Werkgevers en werknemers moeten de problemen rond zware beroepen zelf in de betrokken sectoren kunnen oplossen. De stopboete (rvu) moet daarvoor van tafel. De minister kan de vinger aan de pols houden door cao’s al dan niet verbindend te verklaren. Dat kan dan gelden voor alleen dat onderdeel, met handhaving van de rvu-boete.

Dat zegt ANBO aan de vooravond van de grote pensioenmanifestatie, die op maandag 18 maart wordt gehouden. ANBO neemt aan die manifestatie deel.

Geen generieke VUT-regeling.

“Wij denken dat op deze manier aan bezwaren van alle partijen tegemoet wordt gekomen”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. “Het kabinet is bang om de deur open te zetten voor generieke ouderwetse vut-regelingen. Maar met de algemeen-verbindendverklaring heeft de minister van Sociale Zaken een stok achter die deur.” De politiek kan een lijst van eisen stellen bij regelingen om zware beroepen te ontzien. Sociale partners moeten aantonen dat het daadwerkelijk om een zwaar beroep gaat en vooral ook wat aan initiatieven en investeringen wordt genomen om uitval verder tegen te gaan. “Het kan niet zo zijn dat de regeling bevordert dat werknemers met te zwaar werk er als het ware doorgedraaid worden en aan het eind in een regeling worden geloosd.”

Kosten komen daar waar ze horen.

ANBO ziet als groot voordeel dat de kosten terecht komen waar die horen: in de betrokken sectoren. ANBO ziet niet veel in de oplossing die werkgevers hebben aangeboden. Daarbij mogen werknemers vertrekken met een regeling, waarbij zij geen AOW-premie meer hoeven betalen. "De kosten van een verkeerde aanpak van arbeid worden daarbij toch bij de gemeenschap gelegd. Dat is te makkelijk. Als de sector zelf voor de kosten opdraait, is dat een goede stimulans om daadwerkelijk iets aan de arbeidsomstandigheden te doen. Volgens ons is dat effectiever”, zegt Liane den Haan.

AOW is nu zo simpel.

“Daarnaast vinden wij de AOW nu een heldere, eenvoudige regeling, die voor iedereen gelijk en begrijpelijk is. Dat willen wij graag zo houden. Overigens vinden wij dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog moet. De AOW-leeftijd bevriezen als zodanig is geen oplossing voor de zware beroepen. In de zorg valt nu al een op de vijf werknemers boven de 60 jaar uit. Die zijn daarmee niet geholpen.”

Snel aan tafel!

ANBO vindt dat partijen weer snel om de tafel moeten en verwacht van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een fors gebaar. ANBO heeft een reeks van voorstellen gepubliceerd, waarop partijen met wat inschikken elkaar zouden kunnen vinden. “Want nu zijn de hakken in het zand gegaan, maar daar zijn de mensen niet mee geholpen. Alle partijen moeten bewegen”, aldus Den Haan.ARTIKEL: AANTAL GEDWONGEN OPNAMES ONDER OUDEREN STIJGT.
Bron: Redactioneel/MAXvandaag/OmroepMAX.

Ouderen met psychische problemen of dementie moeten steeds vaker gedwongen opgenomen worden in een psychiatrische kliniek.

Dat blijkt uit door het NRC opgevraagde cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Deze tendens wordt onder meer veroorzaakt doordat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen.

Meer dan 4000 gedwongen opnames.

Volgens de Raad voor de Rechtspraak is het aantal gedwongen opnames van 60- tot 80-jarigen in de afgelopen 5 jaar met 25 procent toegenomen, van 3.996 naar 4.946. Onder mensen ouder dan 80 is de stijging zelfs 40 procent. Hoe dit komt? Volgens de experts die NRC in haar artikel aanhaalt komt dit mede doordat ouderen in Nederland steeds langer thuis moeten blijven wonen. Dit geldt ook voor ouderen met psychische problemen. Dat langer thuis blijven wonen kan gevaarlijke situaties voor henzelf en de omgeving opleveren, waardoor het steeds vaker nodig is om hen gedwongen op te laten nemen. Zo’n gedwongen opname is een zware maatregel en wordt gezien als een laatste redmiddel.

Falende zorg.

Dat dit laatste redmiddel steeds vaker nodig is, is volgens de door NRC geïnterviewde hoorleraar ouderenpsychiatrie Richard Oude Voshaar (UMC Groningen) te wijten aan de manier waarop de psychiatrische gezondheidszorg in Nederland nu is ingericht. Volgens hem wordt er te veel gefocust op jongvolwassenen en is de opnameduur vaak te kort, waardoor ouderen naar huis worden gestuurd terwijl zij hier eigenlijk niet klaar voor zijn. Daarnaast is het zoeken naar passende psychiatrische zorg anno 2019 een behoorlijke uitdaging. De meeste psychiatrische klinieken kampen door onderbezetting met enorm wachtlijsten, waardoor het lang kan duren voordat iemand – jong of oud- überhaupt in aanmerking komt door behandeling. Als er eenmaal behandeling plaatsvindt, is het overigens niet gegarandeerd dat deze ook werkt, waardoor het proces nog langer kan duren.

Rol van verzorgingshuizen.

De wachtlijsten van de psychiatrische klinieken zijn vooral een probleem voor ouderen met psychiatrische ziektes, maar ook voor mensen met dementie is het de afgelopen jaren niet makkelijker geworden. Oudere dementerende die niet thuis kunnen blijven, worden voorheen vaak ondergebracht in een verzorgingshuis. Omdat er sinds 2014 honderden verzorgingshuizen zijn gesloten, is het anno 2019 niet meer vanzelfsprekend dat zij hier terecht kunnen.

Wet verplichte ggz.

Hoewel er door bovengenoemde redenen dus steeds meer ouderen gedwongen opgenomen worden, wil het kabinet deze ontwikkeling tegengaan. Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Door deze wet krijgen patiënten meer inspraak in hun behandeling en worden hun naasten hier meer bij betrokken dan nu het geval is. Ook zullen patiënten door deze wet vaker thuis worden behandeld door een ambulant verpleegkundige.ARTIKEL: HOE (DIGITAAL) TOEGANKELIJK IS UW ORGANISATIE?
Bron: Redactioneel/Bartiméus.

Morgen, donderdag 21 maart, vindt onze derde Partnerships Ontbijtsessie plaats bij Bartiméus in Ermelo. Werkgevers laten zich bijpraten over ‘digitale toegankelijkheid’. Er zijn nog enkele plekken vrij, dus wees welkom en schuif aan.

Mensen met een visuele beperking hebben nog vaak een achterstand op de arbeidsmarkt, terwijl ze zoveel kwaliteiten hebben. Wij willen daar verandering in brengen, vandaar dat onze Partnerships Ontbijtsessies in het teken staan van ‘inclusief werkgeverschap’. Een onderwerp dat volop leeft onder werkgevers, zo bleek uit de grote opkomst bij de bijeenkomsten die we organiseerden in september en november.

In gesprek.

Tijdens het ontbijt gaan we met elkaar in gesprek over hoe je inclusief werkgeverschap succesvol vormgeeft binnen je bedrijf. Onder leiding van gedreven dagvoorzitter Fred Hissink (zelf zeer slechtziend) gaan we aan de slag. Aan de ontbijttafel zitten ook arbeidsspecialisten van Bartiméus en medewerkers met een visuele beperking zodat u gelijk de mogelijkheden kunt bespreken en uw eigen initiatieven en ideeën met hen kunt toetsen aan de praktijk.

Toegankelijkheid.

We gaan deze ochtend in op het thema ‘toegankelijkheid’. In een interactieve workshop ervaart u waar de hobbels liggen voor mensen met een (visuele) beperking en wat je als werkgever kunt doen om de digitale toegankelijkheid te vergroten. Een architect vertelt waar je als werkgever op moet letten bij het inrichten van gebouwen en werkplekken als het gaat om toegankelijkheid. Tot slot bekijken we een aantal projecten op het gebied van toegankelijkheid die mogelijk zijn gemaakt door het Bartiméus Fonds.

Meer informatie en aanmelden.

Wilt u erbij zijn donderdag 21 maart? Er zijn nog enkele plekken vrij, dus meld u snel aan per e-mail via partnerships@bartimeus.nl.

We ontmoeten u graag op donderdag 21 maart, van 07.30 tot 10.00 uur, bij Proson, Paul Krugerweg 43, 3851 ZH Ermelo. Deelname is gratis, inclusief ontbijt.

Meer weten over het thema ‘Werken’ en de expertise van Bartiméus, Werkpad en REA College? Kijk dan verder op onze website.ARTIKEL: MICROBIOOM HEEFT DIRECTE INVLOED OP SUIKERSTOFWISSELING EN DIABETESRISICO.
Bron: Redactioneel/Gezondheid.be.

Het microbioom, de micro-organismen in onze darmen, heeft een directe invloed op de suikerstofwisseling en het risico op diabetes. Onderzoekers van onder meer het Universitaire ziekenhuis UMCG Groningen en de universiteit van Oxford (VK) tonen dit aan. De resultaten zijngepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics.

De micro-organismen in onze darmen, het microbioom genoemd, spelen een belangrijke rol bij het verteren van voedsel en zijn bijvoorbeeld in verband gebracht met obesitas.

Dat het microbioom in onze darmen een belangrijke invloed op onze gezondheid heeft, was al langer bekend. Maar hoewel er iedere week tientallen nieuwe mogelijke verbanden worden vastgesteld tussen darmbacteriën en gezondheid, is het lastig om aan te tonen dat die bacteriën hiervoor direct verantwoordelijk zijn. Het probleem is dat het microbioom een effect kan hebben op gezondheid, maar dat gezondheid ook effect heeft op het microbioom.

Diabetes.

Het nieuwe onderzoek toont aan hoe veranderingen in het microbioom niet alleen kunnen leiden tot bescherming tegen type 2-diabetes via een verhoogde afgifte van insuline in reactie op glucose, maar ook tot een verhoogd risico op diabetes type 2.

Ze gebruikten informatie over genetische eigenschappen en darmbacteriën van bijna 1.000 deelnemers van het Lifelines DEEP-cohort. Daarbij werd gezocht naar de aanwezigheid van bepaalde bacteriesoorten die een rol spelen bij de suikerstofwisseling en overgewicht. Dat zijn allebei risicofactoren voor diabetes type 2. Daarna bekeken de onderzoekers wat oorzaak was en wat het gevolg. Door een statistische analyse kon men aantonen dat bepaalde darmbacteriën een direct effect hebben op het risico op suikerziekte.

Vetzuur butyraat.

Vooral 2 bacteriesoorten die in de darmen zorgen voor de productie van een vetzuur met de naam butyraat bleken belangrijk. Mensen bij wie deze bacteriën in grotere aantallen aanwezig waren, lieten een verhoogde reactie van insuline zien na toediening van een dosis glucose. Hoe hoger of sterker die reactie, hoe kleiner het risico op suikerziekte. Butyraat ontstaat tijdens de vergisting van voedsel door bacteriën. Een aantal eerdere onderzoeken heeft ook al laten zien dat butyraat vermoedelijk beschermend werkt tegen diabetes.ARTIKEL: DERDE VAN VROUWEN FUNCTIONEERT NIET GOED TIJDENS MENSTRUATIE.
Bron: Redactioneel/NU.nl/ANP MediaWatch.

Een derde van de Nederlandse vrouwen kan niet optimaal functioneren tijdens de menstruatie, zeggen onderzoekers van het Radboudumc vrijdag tegen de NOS. Zo kunnen de ondervraagden bijvoorbeeld niet sporten of moeten ze zich ziek melden.

In de meeste gevallen hebben vrouwen last van heftige buikpijn, psychologische klachten, moeheid en rugpijn. De onderzoekers zeggen tegen de omroep dat het niet normaal is als vrouwen veel last hebben.

De helft van de tienduizenden ondervraagden praat niet over haar menstruatieklachten, terwijl dit juist wordt aangemoedigd door de gynaecologen die betrokken waren bij dit onderzoek.

Volgens hen kan zwijgen over extreme pijnklachten tot onherstelbare gezondheidsschade leiden, doordat er een risico bestaat dat bepaalde aandoeningen over het hoofd worden gezien.

Bij het negeren van bepaalde aandoeningen, bijvoorbeeld endometriose, bestaat de kans dat vrouwen onvruchtbaar worden. Naar schatting heeft een op de tien vrouwen deze aandoening. Door endometriose ervaren ze extra pijn tijdens hun menstruatie.

42.000 vrouwen deden mee aan onderzoek.

Het onderzoek, uitgevoerd onder 42.000 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar, werd uitgevoerd middels online enquetes. Hierdoor bestaat de kans dat meer vrouwen met menstruatieklachten reageren dan zonder.

Hoewel dus niet zeker is of de resultaten representatief zijn voor alle vrouwen, zeggen de onderzoekers tegen de NOS dat de omvang van bepaalde problemen wel zichtbaarder wordt.

Ook benadrukken de gynaecologen dat de omvang van het onderzoek uniek is. Nog nooit eerder werd zo'n groot onderzoek uitgevoerd naar de menstruatie van Nederlandse vrouwen.ARTIKEL: CDA LAAKT RECLAMEPRAKTIJK JEUGDHULPAANBIEDERS.
Bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

‘Reclame’ maken door jeugdzorgaanbieders op scholen kan een van de oorzaken zijn van de hoge aantallen jongeren die van jeugd-ggz gebruik maken. Dat stelt het CDA-Kamerlid René Peters. Peters wil van minister De Jonge weten wat hij van deze praktijk vindt en of dit ook in andere gemeenten speelt.

In het nu lopende onderzoek door VWS naar de oorzaken van de toename van het aantal jongeren in jeugdhulp moet ook worden gekeken naar de handelwijze van jeugdhulpaanbieders op scholen, vindt Peters. In Pijnacker-Nootdorp houden jeugdhulpaanbieders spreekuren op scholen. Ze geven ouders min of meer voorgedrukte verwijsbrieven mee, waarmee ze alleen nog langs de huisarts hoeven, zo berichtte Binnenlands Bestuur eind vorige week. Deze handelwijze is aan het licht gekomen toen Pijnacker-Nootdorp onderzoek deed naar de opmerkelijke groei van met name ambulante jeugd-ggz.

Verwijzingen.

Peters heeft via Kamervragen opheldering aan de minister gevraagd. ‘Deelt u de mening dat deze praktijk waarbij zorgaanbieders die oplossingen verkopen zelf de problemen mogen zoeken één van de oorzaken kan zijn van de hoge aantallen jeugdigen die gebruik maken van jeugd-ggz?, aldus Peters. Hij wil onder meer van De Jonge weten of het vaak voorkomt dat zorgaanbieders op dergelijke manier aan cliënten proberen te komen. Ook wil Peters weten of in andere gemeenten onderzoeken zijn uitgevoerd naar de oorzaak van de stijging van het aantal verwijzingen binnen de jeugdhulp en welk beeld daaruit ontstaat. Het Kamerlid wil tevens weten op welke wijze gemeenten en huisartsen afspraken maken over verwijzingen van jongeren in het kader van de Jeugdwet.ARTIKEL: NIEUWE WET CENTRALISEREN TOLKVOORZIENING: DE BELANGRIJKSTE PUNTEN.
Bron: Redactioneel/Doof.nl.

De Tweede Kamer is blij met de wet Centraliseren Tolkvoorziening van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In deze wet is geregeld dat de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden landelijk geregeld gaat worden, en niet meer door de gemeenten. De nieuwe wet werd op 12 maart officieel aangenomen. Vanaf 1 juli 2019 worden alle tolkvoorzieningen voor mensen met een auditieve beperking centraal ondergebracht bij één loket.

De tolkvoorziening is een regeling voor doven en slechthorenden. Alle doven, doofblinden en slechthorenden in Nederland hebben recht op een aantal tolkuren per jaar. Hiermee kunnen zij een gebarentolk of schrijftolk inzetten op het werk (werkdomein), tijdens hun opleiding (onderwijsdomein) of in privésituaties zoals een ziekenhuisbezoek of een familiefeest (leefdomein).

Aanloop naar wetsvoorstel.

De tolkvoorziening voor het leefdomein werd eerst uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Toen de VNG dit niet meer centraal kon regelen, was het plan om de tolkvoorziening decentraal bij de gemeenten neer te leggen. Dat zou betekenen dat elke gemeente zelf kon bepalen hoe zij de tolkvoorziening vorm zou geven. Hiertegen kwamen de belangenorganisaties van tolkgebruikers en de beroepsverenigingen van tolken in verzet.

In april 2015 dienden Dovenschap en NBTG een notitie in bij de Tweede Kamer waarin de knelpunten in de tolkvoorzieningen werden toegelicht. Het doel van de notitie was om uiteindelijk tot één wet, één loket en één regeling te komen. Andere organisaties sloten zich aan. UWV, de uitvoerder van de tolkvoorziening, schreef een Europese Aanbesteding uit, waarbij Berengroep – de organisatie achter Tolkcontact – als beste partner hiervoor uit de bus kwam. Vanaf 1 juli 2019 worden de tolkvoorzieningen nu centraal bij één loket ondergebracht. Na 1 juli wordt verder gewerkt aan de harmonisatie van de tolkvoorziening. Dat wil zeggen dat wordt toegewerkt naar dezelfde regels en tarieven voor alle drie de domeinen: leefuren, werkuren en onderwijsuren.

Kamervragen.

Op 7 maart jl. behandelde de Tweede Kamer de wet Centraliseren Tolkvoorziening en konden hierover Kamervragen aan minister De Jonge worden gesteld. Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Kerstens (PvdA) gaven tijdens het debat aan positief te zijn over de wet. De overige woordvoerders sloten zich daarbij aan, maar hadden nog wel vragen over de uitvoering.

Zo vroegen VVD-fractieleden zich af of UWV wel voldoende kennis heeft van de tolkvoorziening en de doelgroep. Ook waren er zorgen dat goedwerkende ICT- en matchingssystemen, zoals het prikbordsysteem waarmee doven en slechthorenden zelf een tolk kunnen kiezen, worden stopgezet zonder een goed alternatief.

Kennis UWV.

Minister De Jonge was eenduidig in zijn antwoorden op deze vragen. UWV heeft al veel kennis over de tolkvoorziening, omdat UWV dit voor een deel al uitvoert. Met het oog op het voor hen nieuwe leefdomein heeft UWV een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Met hen werkt het UWV intensief samen. Via de klankbordgroep kunnen tolkgebruikers en tolken hun aandachtspunten en zorgen delen met UWV. UWV zal de klankbordgroep structureel betrekken bij het realiseren van het gecentraliseerde loket. Minister De Jonge gaf verder aan dat hij dit proces nauwlettend in de gaten zal houden.

Prikbordsysteem.

Ook op de vraag over de stopzetting van bestaande ICT- en matchingssystemen had minister De Jonge een duidelijk antwoord: de uitvoering van de bemiddeling en declaratieafhandeling van de tolkvoorzieningen in het leef-, onderwijs-, en werkdomein is bij Berengroep in goede handen. Berengroep heeft optimale kennis van en ervaring met de tolkvoorziening en is voor tolkgebruikers en tolken een bekende en vertrouwde partij. Minister De Jonge beloofde om in gesprek te gaan met alle betrokken partijen over het gewenste prikbordsysteem.

Gebruikers van de tolkvoorziening voor het leefdomein zullen op tijd worden geïnformeerd over de overgang van de tolkvoorziening naar het UWV. Daarvoor stellen UWV en Berengroep momenteel een communicatieplan op. Ook bij het maken van dit plan worden de organisaties voor mensen met een auditieve beperking en de tolkorganisaties betrokken.

Meer informatie over de Tolkvoorziening vind je op de website van UWV.ARTIKEL: DEPRESSIE-BEHANDELING MET ELECTROSHOCK MAAKT NIEUWE ZENUWCELLEN AAN.
Bron: Redactioneel/UMCG.

Electro convulsie therapie (ECT) wordt al meer dan 75 jaar toegepast in de psychiatrie.

Zeer sterke MRI-scanner maakt effect van elektro convulsie therapie in de hersenen duidelijk
Een behandeling met electro convulsie therapie (ECT, vroeger ook vaak electroshock-therapie genoemd) bij depressie stimuleert de aanmaak van nieuwe zenuwcellen. De ECT vergroot een specifiek deel van de hersenen, de gyrus dentatus; alleen dit deel van de hersenen is in staat om nieuwe zenuwcellen aan te maken. De aanmaak van nieuwe zenuwcellen zorgt voor een vermindering van depressieve klachten. Dit blijkt uit onderzoek van hersenwetenschappers van UMCG en UMCU onder leiding van Iris Sommer. Dit onderzoek geeft voor het eerst inzicht in hoe het komt dat ECT zo’n effectieve behandeling is tegen depressie. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke vakblad Molecular Psychiatry.

Electro convulsie therapie (ECT) wordt al meer dan 75 jaar toegepast in de psychiatrie. Er is in die 75 jaar veel veranderd aan de randvoorwaarden: tegenwoordig worden patiënten in slaap gebracht, krijgen een spierontspanner en worden nauwlettend in de gaten gehouden. Maar de essentie is gelijk gebleven: een epileptische aanval opwekken door een elektrische stroom door de hersenen te sturen. Ondanks het slechte imago bleef de ECT in gebruik als behandeling, omdat deze juist bij ernstige depressies heel effectief is. Het is de meest effectieve behandeling van de psychiatrie. Bekend was dus al dát het werkt, maar nog niet helemaal waarom het werkt.

Onderzoek met zeer sterke MRI-scanner.

Deze nieuwe studie die Jasper Nuninga met collega-neurowetenschappers uit UMC Groningen en UMC Utrecht uitvoerden, werpt nieuw licht op de vraag hoe ECT werkt. Van depressieve patiënten die ECT kregen werd zowel voor als na de behandeling een MRI-scan gemaakt. Ook een controlegroep werd tweemaal gescand. Hierbij werd steeds ingezoomd op de hippocampus, een kleine structuur in de hersenen die van groot belang is voor het menselijk denken en doen. Bij veel hersenaandoeningen, de ziekte van Alzheimer is de bekendste, is die hippocampus gekrompen. Ook bij depressie is dat het geval, al is dat veel minder uitgesproken dan bij Alzheimer.

ECT vergroot specifiek deel van de hersenen.

De hippocampus bestaat uit verschillende onderdelen, die elk een andere functie hebben. Slechts een van die onderdelen, de gyrus dentatus is in staat om nieuwe zenuwcellen aan te maken (dit heet neurogenese), alle andere onderdelen kunnen dat niet. Uit het onderzoek bleek dat die gyrus dentatus na de ECT fors gegroeid te zijn. Bovendien bleek dat de grootte van de gyrus dentatus voor de behandeling het gunstige effect van ECT op de depressie kon voorspellen. Ook bleek dat de groei van de gyrus dentatus samenhing met de verlichting van depressieve klachten: hoe groter de groei, des te groter het effect van de behandeling. Dit is een belangrijke aanwijzing dat de hoge effectiviteit van ECT te verklaren is doordat het de aanmaak van nieuwe zenuwcellen stimuleert. Dit is erg interessant, want misschien kan die neurogenese ook wel op andere manieren gestimuleerd worden, wat nieuwe behandelingsmogelijkheden voor depressie kan opleveren.

Lees de publicatie in Molecular Psychiatry op onze website.ARTIKEL: REACTIE ALLIANTIE NEDERLAND ROOKVRIJ OP DALENDE CIJFERS ROKERS.
Bron: Persbericht/KWF Kankerbestrijding.

Het CBS heeft vandaag bekend gemaakt dat het aantal mensen in Nederland dat rookt verder is gedaald. Floris Italianer, voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij, is enthousiast: “Fantastisch om te zien dat het aantal rokers wederom is gedaald. Dit bevestigt dat het mogelijk is om met de juiste mix van maatregelen, gezondheidsprogramma’s en campagnes het aantal rokers te laten dalen. En dat is goed nieuws voor de volksgezondheid, maar ook voor onze jeugd. Want zien roken doet roken en als er minder volwassenen roken, zullen kinderen dit voorbeeld minder snel volgen.“

De urgentie is onverminderd hoog. Nog steeds sterven jaarlijks ruim 20.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken. Tegelijkertijd raken iedere week nog steeds honderden kinderen verslaafd.

Onze ambitie is dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. De Rookvrije Generatie, de beweging die door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds enkele jaren terug is geïnitieerd, krijgt steeds meer draagvlak. Dat zien we onder meer aan het snel toenemende aantal organisaties, verenigingen en bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen. Met het maatschappelijk breed gedragen Preventieakkoord in de hand gaan we belangrijke stappen zetten de komende jaren om kinderen hiertegen te beschermen. De nieuwe cijfers bevestigen dat we op de goede weg zitten. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, komt de Rookvrije Generatie steeds dichterbij.ARTIKEL: INSPECTIE SZW CONTROLEERT ACCOUNTANTSBUREAUS OP WERKSTRESS EN WERKDRUK.
Bron: Redactioneel/Inspectie SZW.

Jonge werknemers in de financiële sector lopen een groot risico op werkdruk en werkstress. Dit leidt in een aantal gevallen tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Reden voor de Inspectie SZW om tot het eind van dit jaar bij een groot aantal accountantsbureaus te controleren of zij voldoende maatregelen nemen om dit ter voorkomen.

De oorzaken van werkdruk bij de jonge werknemers komt onder meer door de verwachtingen van zowel het bureau als de klant, de visie op de kwaliteit van de audit en het verdienmodel. Daarnaast is het een sector waar sprake is van een personeelstekort en waar de balans tussen werk en privé niet altijd in evenwicht is.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag te hoog wordt kan er werkstress ontstaan wat kan leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met PSA (psychosociale arbeidsbelasting) zijn ook minder productief of raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dit is niet alleen voor de werknemer een hele vervelende situatie, maar het kost de werkgever ook veel geld.

Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, vervanging, inproductiviteit). Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantsbureaus beleid voeren om PSA tegen te gaan.

De Inspectie SZW ziet dat er in de carrière verschillende momenten zijn waarop werknemers vatbaar kunnen zijn voor te hoge werkdruk. Het gaat dan om starters/young professionals, jonge ouders, (mantel)zorgers en 60 plussers. Bij de huidige controles wordt gestart met jonge professionals. Onder jongeren blijkt een stijgende lijn in uitval als gevolg van PSA. Jonge professionals vormen een kwetsbare doelgroep voor werkdruk en werkstress. Uitval in de eerste jaren van de arbeidscarrière als gevolg van PSA-klachten heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere positie op de arbeidsmarkt van betrokkene en rechtvaardigt bijzondere aandacht van de Inspectie SZW.

De controle bij de accountantsbureau’s is niet de eerste sector waar de Inspectie op PSA inspecteert. Eerder vonden al controles plaats bij onder meer gerechtsdeurwaarders, medewerkers bij gevangenissen en in de zorg.ARTIKEL: AANTAL OVERNAMES IN DE ZORG STIJGT VOOR VIJFDE JAAR OP RIJ.
Bron: Redactioneel/Consultancy.nl.

Het aantal transacties in de zorg steeg vorig jaar voor het vijfde jaar op rij tot recordhoogte. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte Corporate Finance.

De totale hoeveelheid deals binnen de gezondheidzorg kwam in 2018 uit op 96, een stijging van ruim 6% ten opzichte van de 90 deals in 2017. Met deze vijfde stijging op rij vond vorig jaar wederom het hoogste aantal transacties plaats sinds de metingen begonnen in 2008. In de analyse keken de onderzoekers van het Big Four-bureau naar alle transacties – een overname van aandelen, dan wel oprichting van een joint-venture – gerelateerd aan zorgondernemingen met een omzet van minimaal €5 miljoen. Het kan hierbij gaan om ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ-instellingen, evenals toeleveranciers van medische technologie, hulpmiddelen en dienstverlening. Deals in de farma- en biotechnologiesectoren zijn niet meegenomen in de berekening.

De groei in het aantal transacties komt met name voort uit een stijging in het aantal transacties in de GGZ/GZ (10 in 2018 vs 4 in 2017), verzorging, verpleging en thuishulp (13 in 2018 vs 9 in 2017) en overige zorgaanbieders (20 in 2018 vs 16 in 2017). Het aantal transacties in de toelevering en dienstverlening is daarentegen licht gedaald ten opzichte van 2017 (57 in 2017 vs 48 in 2018).

Aantal fusies en overnames in de zorg.

In totaal was er vorig jaar naar schatting €2,3 miljard gemoeid met de fusies en overnames in de zorg. Onder de meest opvallende transacties bevindt zich de overname van Top Mondzorg door Nordic Capital. De tandheelkundige keten werd daarna met een Duitse en een Zwitserse branchegenoot gefuseerd om European Dental Group te vormen, waarmee vervolgens ook Excent Tandtechniek werdt ingelijfd. Een andere grote deal was de acquisitie van Dagelijks Leven, Woonzorgnet en Allerzorg – aanbieders van voornamelijk woon- en ouderenzorg – door hun internationale branchegenoot Orpea. Verder nam AAC Capital Partners fysiotherapeutenketen Fysius over en werd Medsen – een apotheekketen en bereidingsapotheek – gekocht door Bencis Capital Partners.

Opvallend is dat financiële investeerders hun belang in de Nederlandse zorgmarkt uitbouwden. Private equity-partijen hebben – met inbegrip van transacties door portfolio-ondernemingen – 34 acquisities verricht in 2018, een stijging van 30% ten opzichte van het aantal aankopen in 2017. “Investeerders zien de zorg in toenemende mate als een aantrekkelijke sector om in te investeren alhoewel regelgeving en bekostiging gepercipieerde risico’s vormen”, verklaart Dagmar Enklaar, Partner bij Deloitte Corporate Finance, de stijging van de interesse vanuit investeerders.

“Ze richten zich vanuit diversificatieperspectief meer op deze sector omdat de zorg minder cyclisch is en sterke marktkarakteristieken heeft”, vervolgt Enklaar, die toevoegt dat de vergrijzing er bovendien voor zorgt dat de zorg tegenwoordig een groeimarkt is. Ook geeft ze aan dat de zorg zelf ontvankelijker is voor een samenwerking met private equity dan een paar jaar geleden: “De sector zit in een transitie waarbij er efficiënter gewerkt dient te worden, wat onder andere kan door te consolideren. Er dient geïnvesteerd te worden in innovatie en digitalisatie, zaken waarbij investeerders bij uitstek kunnen ondersteunen.”

Aantal fusies en overnames in de zorgsector.

Wat hierbij ook meespeelt is dat er behoefte is aan meer schaal, waarmee taken en activiteiten effectiever kunnen worden uitgevoerd. Dit is van groot belang tegen de achtergrond van de toenemende druk vanuit zorgverzekeraars om efficiënter te opereren, legt Enklaar uit. Dit uit zich onder meer in de ketenvorming die al enkele jaren gaande is. De ontwikkeling begon in de mondzorg, een domein dat inmiddels steeds meer bestaat uit ketens in het bezit van een select aantal private-equity-investeerders. Bij fysiotherapeuten, huisartsen en in de geestelijke gezondheidszorg voltrekt zich nu een vergelijkbare ontwikkeling.

Ondanks dat de marktontwikkelingen om schaalvergroting en consolidatie vragen, ziet Enklaar ook nog veel deelgebieden waarin de toelevering van zorg in nog altijd gefragmenteerd is: “Voorbeelden daarvan zijn medische laboratoria en toeleveranciers van disposables en instrumenten. Hier wordt veel transactieactiviteit verwacht.”ARTIKEL: MINDER VOLWASSEN ROKERS EN OVERMATIGE DRINKERS, MEER ZWAARLIJVIGEN.
Bron: Redactioneel/RIVM/NOS/ANP.

Het aantal volwassenen dat rookt of overmatig drinkt is het afgelopen jaar licht afgenomen. Dat staat in de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Het afgelopen jaar gaf 22,4 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks. Een jaar eerder rookte 23,1 procent van de volwassenen in Nederland.

44,2 procent gaf aan nooit gerookt te hebben, 33,4 procent rookte ooit in het verleden.

Definities RIVM.

Overmatige drinker - personen die meer dan veertien glazen per week (voor vrouwen) en 21 (voor mannen) glazen alcohol drinken

Zware drinker - personen die minstens één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinken

In 2018 gold 8,2 procent van de volwassenen volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie als overmatig drinker, tegen 9,2 procent in 2017. Het aantal zware drinkers bleef stabiel op 9 procent.

Ruim vier op de vijf gaf aan in de voorgaande twaalf maanden alcohol te hebben gedronken. 8,5 procent dronk nog nooit.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (50,2 procent) had het afgelopen jaar overgewicht, een lichte stijging vergeleken met de 48,7 procent een jaar eerder. 15 procent had obesitas, tegen 13,9 procent het jaar ervoor.

Nationaal Preventieakkoord.

Het aantal rokers, overmatige en zware drinkers en mensen met overgewicht en obesitas lag in 2018 nog ver boven de doelen voor 2040, die in het Nationaal Preventieakkoord zijn opgenomen. Dat akkoord werd gesloten tussen staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en zo'n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven.

In het akkoord staat onder meer dat het roken en overmatig en zwaar drinken onder volwassenen in 2040 moet worden teruggedrongen naar maximaal 5 procent. Het percentage mensen met overgewicht moet naar hooguit 38 procent worden teruggebracht. De doelstelling voor mensen met obesitas ligt op maximaal 7,1 procent.ARTIKEL: DOCU ‘VOOR HET DONKER WORDT’ OVER ZUSSEN MET USHERSYNDROOM.
Bron: Redactioneel/Doof.nl.

De zussen Roos (18) en Lotte (20) Klaver vertelden op maandag 11 maart bij De Wereld Draait Door over hun erfelijke aandoening, het Ushersyndroom. Het syndroom zorgt ervoor dat ze langzaam doof en blind worden. Regisseur Kim Smeekes volgde Lotte en Roos twee jaar lang en maakte een documentaire over hun leven: Voor het donker wordt.

Roos en Lotte werden slechthorend geboren en dragen al hun hele leven hoortoestellen. Toch kwamen ze er in 2016 pas achter dat ze aan Ushersyndroom lijden. Roos merkte dat ze tijdens het hockeyen de bal niet meer kon zien en Lotte werd nachtblind. Hun moeder ging op internet zoeken wat het kon zijn en zo vielen alle puzzelstukjes op hun plaats.

Kijken door rietjes.

Usher is een erfelijke ziekte waar geen behandeling voor is. Vijftien procent van de mensen die eraan lijden hoort na zijn vijftigste zo weinig dat zelfs een hoortoestel niet meer helpt. Wel kunnen zij een implantaat krijgen, dat toch voor wat geluid zorgt. Maar echt horen zit er niet meer in.

Het zicht van mensen met Ushersyndroom wordt op verschillende manieren slechter. Lotte en Roos zien allebei vlekken en hebben een kleiner gezichtsveld. Daardoor zien ze tijdens het oversteken niet of er fietsers van links of rechts komen. Ook struikelen ze over rolkoffertjes of lopen tegen deurklinken aan. Uiteindelijk krijgen ze een soort tunnelvisie, alsof ze door twee wc-rollen kijken. Die kokertjes worden steeds kleiner, totdat het twee rietjes zijn geworden. Op dat moment zullen ze geen van beide nog deel kunnen nemen aan het verkeer.

Niet alleen maar verdriet.

In De Wereld Draait Door zegt Roos: ‘Ik heb meegewerkt aan de documentaire om te laten zien dat je ook kunt leven met Usher zonder dat er alleen maar verdriet is. Dat wil ik laten zien aan alle ouders van kinderen met Usher.’ Het gesprek met Matthijs van Nieuwkerk is hieronder te bekijken.

Je kunt de documentaire Voor het donker wordt bekijken op de website van NPO3.ARTIKEL: NIERDIALYSEPATIËNT HEEFT GEEN BAAT BIJ PREVENTIEF IMPLANTEREN VAN CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR.
Bron: Redactioneel/LUMC.

Het apparaatje voorkomt niet dat patiënten vroegtijdig overlijden.

Het heeft geen nut om preventief een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) te plaatsen bij nierdialysepatiënten. Het apparaatje voorkomt niet dat patiënten vroegtijdig overlijden. Dat concluderen wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het vooraanstaande tijdschrift Circulation.

Het resultaat van hun prospectieve gerandomiseerde studie met nierdialysepatiënten beslecht een voortslepend debat onder medici, vertellen de onderzoekers. “De ene helft vond dat we bij alle dialysepatiënten preventief een ICD moesten plaatsen, en de andere helft vond dit een te ingrijpende ingreep voor deze kwetsbare patiënten. Niemand wist het echter zeker. Wij hebben het nu voor het eerst uitgezocht in een grote klinische studie”, aldus hoogleraar Cardiologie Wouter Jukema. Hij zette de studie op samen met prof. Ton Rabelink en dr. Joris Rotmans van de afdeling Nierziekten.

Geen verschil tussen de groepen.

De resultaten liegen er niet om. De onderzoekers includeerden 188 nierdialysepatiënten tussen de 55 en 80 jaar, waarvan er 97 een ICD kregen en 91 niet. Na gemiddeld zeven jaar zagen de onderzoekers geen verschil tussen de twee groepen in het optreden van plotse hartdood of overlijden aan een andere oorzaak. “Het overlijdensrisico van nierdialysepatiënten blijft erg hoog: na vijf jaar is gemiddeld de helft van de patiënten overleden. De meeste patiënten overleden aan een infectie. Maar helaas helpt plaatsing van een ICD dus niet om het overlijdenspercentage omlaag te krijgen”, legt promovendus Rohit Timal uit.

Het advies van de onderzoekers is om in de internationale richtlijnen op te nemen dat er geen reden is voor routinematige preventieve plaatsing van een ICD bij nierdialysepatiënten. “Daarmee besparen we de patiënten een onnodige ingreep en eventuele complicaties en de maatschappij veel geld”, aldus Jukema.ARTIKEL: WELKE MATRAS IS HET BESTE BIJ RUGPIJN?
Bron: Redactioneel/Gezondheid.be.

Hierover is nauwelijks onderzoek gedaan. Het meeste onderzoek is zogenaamd ‘expertenonderzoek’ gefinancierd door matrassenproducenten.

In 2015 verscheen in het Amerikaanse vakblad Sleep Health een overzichtsartikel waarin alle min of meer betrouwbare onderzoeken werden samengevat. Een voorzichtige conclusie was dat een halfharde matras waarschijnlijk het beste is. Mensen met chronische lagerugklachten die op een halfharde matras sliepen, hadden gemiddeld minder klachten dan mensen die op een zachte of een harde matras sliepen. Maar de veschillen waren klein. Een ander onderzoek toonde dan weer dat 7 op 10 patiënten er al baat bij hadden om op een nieuwe matras te slapen, los van de hardheid…

Waarop letten?

Het is moeilijk om algemene regels te geven: iedere mens is anders. Enkel wanneer u echt een uitzonderlijk slecht bed hebt, kan rugpijn ontstaan door slecht slapen. Meestal ontstaat rugpijn tijdens de dag en wordt de pijn erger omdat uw rug 's nachts niet genoeg kan recupereren.

Gelukkig is tegenwoordig een groot deel van de verkochte bedden ergonomisch verantwoord en betaalbaar. Er bestaan verschillende goede slaapsystemen. U moet er wel de combinatie van matras en bodem uitkiezen die voor uw rug ideaal is. De belangrijkste criteria zijn uw gewicht en uw silhouet.

Een goede tip: als u eens een keer goed slaapt op een matras - als u bij mensen logeert, of in een hotel - vraag dan na wat voor matras dat was.

1. Optimale ondersteuning:

De combinatie van matras en beddenbodem moet ervoor zorgen dat de rug goed ondersteund wordt. Bijvoorbeeld in de taille zodat uw ruggengraat een bijna rechte lijn vormt, evenwijdig met het bed, als u in zijlig ligt. In ruglig moet de matras de natuurlijke S-vorm van uw wervelkolom behouden. Men mag dus niet in een put liggen als bijvoorbeeld de matras te zacht is. Bij een te harde matras wordt de natuurlijke rugkromming verstoord.

Een goed bed is voldoende soepel om uw schouders in zijlig diep genoeg in de matras te laten zinken en dat de holte in de nek wordt opgevuld. Gebeurt dat niet, dan worden ze scheefgedrukt en kan u schouder- en/of nekklachten krijgen.

2. Bewegingsvrijheid:

Een tweede punt is dat een goed bed de mogelijkheid biedt om gemakkelijk van houding te veranderen tijdens de nacht. Een goed bed laat daartoe voldoende ruimte en bestaat uit materialen die niet te veel energie vragen als u van houding wilt veranderen.

De wetenschap is er nog niet uit wat de ideale hoeveelheid beweging is tijdens de nacht. Wel is het zeker dat er grote individuele verschillen bestaan tussen slapers en dat het evolueert met de leeftijd. U kunt het vergelijken met het aantal uren slaap dat iemand nodig heeft om zich fit te voelen, ook daar zijn er immers grote verschillen tussen slapers.

Enerzijds is te lang stilliggen niet goed voor uw spieren en wervelkolom. Als u in een te zacht bed ligt, zakt u te diep in en hebt u te veel moeite om te veranderen van positie. Anderzijds slaapt u erg onrustig wanneer u te veel beweegt en bent u ’s morgens niet uitgerust. Ligt u op een te harde matras, dan hebt u sneller drukpunten in schouders en bekken waardoor u te vaak gaat veranderen van houding.

3. Ventilatie:

Tot slot moet het bed lichaamsvocht goed kunnen opnemen en nadien weer afgeven aan de omgeving. 's Nachts moet het vocht opnemen en dat vervolgens continu, ook tijdens de dag, weer afgeven door goed te ventileren. Een matras waarin het vocht zich heeft opgestapeld en klam aanvoelt, voelt onaangenaam aan, gaat veel minder lang mee en is de ideale woonplaats voor de huisstofmijt.

Slaaphouding:

Mogelijk belangrijker dan de matras is de slaaphouding als u gemakkelijk last hebt van rugpijn.

Ruglig.

In ruglig wordt de onderrug onvoldoende gesteund. Dit heeft als gevolg dat zowel de schouders als het bekken een grote druk te verwerken krijgen.

• Om de lendekromming te behouden, kan u een kussen of een handdoek in de lende leggen. Een andere methode is met opgetrokken knieën te slapen, of een kussen in de knieholte te leggen.

• Zorg ervoor dat uw kussen niet te groot is. Zo voorkomt u dat uw nek te sterk plooit.

Zijlig.

Een zijwaartse positie met een of beide knieën licht gebogen is het minst vermoeiend voor de wervelkolom. In zijlig moet de wervelkolom recht blijven.

• Een kussen onder de bovenste knie ontlast de lage rug en zorgt voor een nog groter comfort.

• Let er op dat het hoofd voldoende ondersteund wordt zodat de ruimte tussen de hals en de schouder wordt opgevuld. Gebruik geen te dik kussen waardoor het hoofd naar boven wordt gedrukt.

Buiklig.

Buiklig is de minst goede lighouding omdat de hals volledig gedraaid wordt. Bovendien vermindert de lendekromming en vergroot de druk op de lendenwervels.

• Men kan best een kussentje of een handdoek onder de buik leggen om de druk op de lendewervels te verminderen.

• Probeer een driekwart-positie op de buik met een been gevouwen.

• Langdurige buiklig wordt dan ook afgeraden.ARTIKEL: AANTAL MELDINGEN MOGELIJKE LEVERINGSPROBLEMEN MEDICIJNEN VERDER GESTEGEN.
Bron: Redactioneel/Rijksoverheid/IGJ.

Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen voor medicijnen is in 2018 gestegen. In 2017 waren er 536 meldingen, afgelopen jaar 1.390. Deze gaan over ongeveer 1.000 verschillende medicijnen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Daarin werken medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen. De stijging komt vooral doordat bedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Maar ook nemen medicijntekorten toe.

Een melding betekent niet dat er echt een tekort is of komt. Bedrijven wordt gevraagd zo vroeg mogelijk een eventueel medicijntekort door te geven. Alleen dan kan op tijd gezocht worden naar oplossingen. In 2018 is voor bijna alle tekorten een oplossing voor de patiënt gevonden. Denk dan aan behandeling met een ander medicijn, hetzelfde medicijn met een andere sterkte of een medicijn uit een ander land.

Meest voorkomende oorzaak.

De meest voorkomende oorzaak van gemelde leveringsproblemen was in 2018 een vertraging in de productie van een medicijn (52%). Leveringsproblemen door een toegenomen vraag wordt regelmatig gemeld (16%). Dit ontstaat vaak door een tekort aan een vergelijkbaar middel van een andere fabrikant. Daarnaast spelen problemen met planning en distributie een rol (14%). Bij 2% van de meldingen zijn bedrijfseconomische redenen oorzaak voor leveringsproblemen.

‘Het is heel vervelend voor patiënten, dokters en apothekers als er een leveringsprobleem van een medicijn is’, vinden CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer en IGJ-hoofdinspecteur dr. Marina Eckenhausen. ‘Bij elke melding kijken we wat dit voor patiënten betekent, of er een tekort kan ontstaan en zo ja, hoe we een tekort kunnen voorkomen of oplossen. Gelukkig weten bedrijven het Meldpunt steeds beter te vinden en melden ze ook voordat er een werkelijk tekort ontstaat.’

Oplossingen medicijntekorten.

Bij ieder mogelijk tekort schat het Meldpunt geneesmiddelentekorten- en defecten in wat het effect is voor patiënten. Gaat het bijvoorbeeld om een medicijn voor een levensbedreigende aandoening? Of geeft het overstappen op een ander middel grote problemen bij patiënten? Dan gaan CBG en de IGJ na of er voldoende alternatieven beschikbaar zijn in Nederland om een tekort te voorkomen. Waar mogelijk, wordt bedrijven gevraagd om extra medicijnen te leveren om zo het tekort op te vangen.

Zijn er geen of onvoldoende alternatieven? Dan kan het medicijn mogelijk uit het buitenland worden gehaald. Voor het vinden van oplossingen werkt het Meldpunt samen met het bedrijf dat het medicijn op de markt brengt en de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Daarin zitten o.a. apothekers, artsen, patiëntenverenigingen, farmaceutische bedrijven, groothandels, zorgverzekeraars en VWS.

Meld op tijd.

Het CBG en IGJ roepen bedrijven op om goed en tijdig voorziene leveringsproblemen via het Meldpunt te melden. Op die manier kan naar een oplossing worden gezocht, om de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk te beperken.

Over het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten.

Via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten kunnen bedrijven een melding maken van medicijnen (op)nieuw in de handel brengen, stopzetten of onderbreken van de handel van een medicijn, een mogelijk medicijntekort en een kwaliteitsdefect.

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het CBG en de IGJ. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van het meldpunt.ARTIKEL: JE OOR MAAKT ZELF OOK GELUID.
Bron: Redactioneel/Natuurkunde.nl/Doof.nl.

Het oor is een ingenieus systeem, waarmee je harde, zachte, hoge en lage tonen kunt horen. Maar wist je dat je oor zelf ook geluid maakt? Dit helpt ons om al bij baby’s gehoorproblemen te kunnen opsporen.

De wetenschap die zich bezighoudt met het gehoor is de audiologie. In Nederland zijn een aantal audiologische centra waar ze patiënten helpen met problemen op het gebied van horen, spraak en taal. In deze centra is de hoofdbehandelaar een klinisch-fysicus audioloog. Dat is een natuurkundige die een speciale opleiding heeft gevolgd binnen het ziekenhuis. De natuurkundige achtergrond is heel belangrijk, want als je kijkt naar de werking van het oor, zie je dat hierbij nogal wat natuurkunde komt kijken.

Oor genereert geluid.

Emile de Kleine is klinisch-fysicus audioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. ‘In mijn dagelijks werk ben ik vooral bezig met het helpen van mensen met gehoorproblemen,’ vertelt hij. ‘Als hoofdbehandelaar ben ik verantwoordelijk voor de zorg. Nadat een collega gehoortesten heeft afgenomen bij een patiënt, bespreek ik samen met deze collega de resultaten en het behandelplan. Vervolgens bespreken we dit plan met de patiënt.’

Wat veel mensen niet weten, is dat ons oor zelf ook een beetje geluid maakt. Emile de Kleine licht toe: ‘Ons oor neemt niet alleen passief geluid waar, maar versterkt ook actief geluiden. Het regelsysteem dat het oor hiervoor gebruikt, zorgt er ook voor dat het soms zelf geluid genereert. Je zou het kunnen vergelijken met een geluidsversterking die zo hard staat, dat het geluid gaat rondzingen.’

Echo’s.

De geluiden die het oor uitzendt, noem je oto-akoestische emissies. Oto is het Griekse woord voor oor. Hoewel de geluiden die het oor uitzendt per persoon verschillen, wordt hiervan toch dankbaar gebruik gemaakt bij de gehoorscreening van baby’s. Met een zeer gevoelige microfoon kun je in de gehoorgang van een pasgeborene meten of er oto-akoestische emissies zijn.

De afbeelding rechts geeft het spectrum van spontane oto-akoestische emissies bij twee proefpersonen weer. De pieken komen overeen met de tonen die het oor uitzendt. Ieder oor heeft een uniek patroon van pieken (Bron: Universitair Medisch Centrum Groningen).

‘De screening gebeurt door de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg,’ vertelt Emile de Kleine. ‘Zij sturen met een apparaatje klikgeluidjes het oor in en meten of er geluid terugkomt uit je oor. Dit zijn eigenlijk een soort echootjes. Als het oor inderdaad zelf geluidjes terugzendt dan kun je met redelijke zekerheid zeggen dat de baby een normaal gehoor heeft. Als dit niet het geval is, dan is verder onderzoek in een audiologisch centrum nodig. Zo kunnen we al op jonge leeftijd doofheid of slechthorendheid opmerken en kijken wat we hieraan kunnen doen.’

Gehoorproblemen.

Zo’n verfijnd systeem als het oor functioneert niet bij iedereen goed. Door erfelijke aanleg kan je gehoor niet goed ontwikkeld zijn, waardoor je slechthorend of doof bent. Bij ouderen komt het vaak voor dat de haarcellen afsterven, of dat de zenuwvezels op bepaalde plaatsen geen goed contact meer maken met de haarcellen. Hierdoor komt er geen (of een verstoord) signaal bij de hersenen aan. Als je te lang in een lawaaiige ruimte bent kun je ook gehoorverlies oplopen. De trilhaartjes in je binnenoor gaan dan stuk, zodat ze geen signaal meer kunnen doorgeven.

Naast het niet meer kunnen horen van specifieke frequenties door gehoorschade, krijgen sommige mensen last van oorsuizen (tinnitus). Ze horen dan voortdurend een geruis of gepiep, terwijl dit geluid er niet is. Hoe dit precies komt, is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat wanneer de signaaltoevoer vanuit het oor afneemt door gehoorschade, de hersenen dit compenseren door zelf actiever te worden. Deze hersenactiviteit neem je dan waar als gesuis in je oor. Emile de Kleine: ‘Je kunt dit vergelijken met iemand die een been mist en dan toch jeuk voelt aan dit missende been. Het is een soort fantoompijn. Het beste wat je kunt doen als je last hebt van oorsuizen is leren om het geluid dat je hoort te accepteren. Als je je er niet meer aan stoort, heb je er het minste last van.’ARTIKEL: ONDERZOEK BEWIJST NIET DAT CHOCOLADE HELPT TEGEN STRESS.
Bron: Redactioneel/NU.nl/NUcheckt.

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Chocolade helpt tegen stress."

Oordeel: onbewezen

Een stukje pure chocolade is volgens Zita en Metrotime een 'wondermiddel' tegen stress. Cacao zou ervoor zorgen dat mensen zich tijdens stressvolle momenten rustiger voelen. Dit blijkt volgens de websites uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar is dit echt het geval?

Waar komt het vandaan?

Zita en Metrotime baseerden zich op onderzoek, dat uitgevoerd is door de Amerikaanse Loma Linda Universiteit. Een persbericht over dit onderzoek is gepubliceerd in april 2018.

Volgens het persbericht kan pure chocolade positieve effecten hebben op stress, maar ook op je humeur, het geheugen en het immuunsysteem. Het onderzoek waarop deze uitspraken zijn gebaseerd is echter nogal beperkt.

Aan het onderzoek dat het effect van chocolade op de hersenen onderzocht deden slechts vijf mensen mee en er is alleen een samenvatting gepubliceerd. De vijf personen die deelnamen aan het onderzoek aten allemaal een stukje pure chocolade, waarna de hersenactiviteit werd gemeten.

Hieruit bleek dat chocolade inderdaad eventjes voor een verandering in hersenactiviteit zorgde. Wat deze verandering voor het stressniveau van mensen betekent, legt de samenvatting van het onderzoek niet uit. Lee S. Berk, de Amerikaanse wetenschapper die het onderzoek leidde, schreef in het persbericht aan dat verder onderzoek nodig is.

Klopt het?

Maar wat voor effect zou chocolade op je hersenen kunnen hebben? Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de Vrije Universiteit vertelt aan NU.nl dat er geen bewezen effect is van chocolade op stress. Er zijn wel aanwijzingen dat stoffen in pure chocolade mogelijk de kans op hart- en vaatziekten verkleinen.

Brouwer legt uit dat op basis van het Amerikaanse onderzoek helemaal niets te concluderen valt over chocolade. "Ze hebben bij vijf mensen 30 minuten en 120 minuten na het eten van een stukje pure chocolade de hersenactiviteit gemeten en ze vonden verandering van de hersenactiviteit. Maar, de hersenactiviteit verandert waarschijnlijk altijd even nadat je wat eet, ook na een kop soep of een boterham."

Ook Paul Smeets, hersenonderzoeker bij het UMC Utrecht, vertelt dat het Amerikaanse onderzoek zeer twijfelachtig is. "Op basis van dit onderzoek kan je niet zeggen dat chocolade goed is voor het humeur of helpt tegen stress."

Suiker en depressieve klachten.

In het persbericht over het Amerikaanse chocoladeonderzoek staat ook dat suiker, dat natuurlijk ook in chocolade zit, ons blijer zou maken. Brouwer legt uit dat onderzoek naar depressieve klachten hier juist niet op wijst. "Het is niet duidelijk of er een verband is tussen suikerinname en depressieve klachten. Maar, in onderzoeken waarbij er een verband wordt gevonden zien we dat een hoge suikerinname vaker samengaat met meer depressieve klachten dan met minder klachten."

Conclusie:

Er is geen bewijs dat chocolade invloed heeft op stress. Op basis van het onderzoek dat Zita en Metrotime aanhaalden was helemaal niets te concluderen over de effecten van chocolade. Er deden erg weinig mensen mee aan het onderzoek en omdat er slechts een samenvatting is gepubliceerd is niet na te gaan wat er precies is onderzocht en hoe de onderzoekers zelf hun conclusies onderbouwn.

We beoordelen de stelling "chocolade helpt tegen stress" als onbewezen.ARTIKEL: HIV-REMMER MOGELIJK EFFECTIEF TEGEN ALZHEIMER.
Bron: Redactioneel/Alzheimer Nederland.

Een medicijn tegen het hiv-virus is mogelijk ook effectief tegen de ziekte van Alzheimer. Dat is de conclusie van het onderzoek van dr. Rik van der Kant, onderzoeker bij het Center for Neurogenomics and Cognitive Research van de VU in Amsterdam. Zijn onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een fellowshipbeurs van 65.000 euro van Alzheimer Nederland. De resultaten zijn dusdanig veelbelovend dat de onderzoekers vergevorderde plannen hebben om de effectiviteit van het middel op mensen te gaan testen.

Het onderzoek van Van der Kant is op 24 januari gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Cell Stem Cell. De hiv-remmer bleek in gekweekte hersencellen de hoeveelheid van het schadelijke alzheimereiwitten amyloid beta en pTau aanzienlijk te verminderen. Het middel werkt door heel specifiek de cholesterolhuishouding in de hersenen te verbeteren.

1.684 medicijnen.

De uitkomst is het resultaat van een groot jarenlang onderzoek waarbij maar liefst 1.684 medicijnen werden getest op gekweekte hersencellen (neuronen). Daarbij keken de onderzoekers onder meer naar het effect op de vorming van het schadelijke alzheimereiwit pTau. ‘De hiv-remmer Efavirenz bleek de vorming van dit eiwit zeer effectief te voorkomen’ vertelt Van der Kant. ‘Het middel grijpt in op de cholesterolhuishouding, iets dat al veel vaker in verband is gebracht met de ziekte van Alzheimer.’

Cholesterol.

In de hersenen wordt een teveel aan cholesterol omgezet in cholesteryl esters. Van der Kant: ‘Andere onderzoeken hadden al aangetoond dat cholesteryl esters zich ophopen in de hersenen van alzheimerpatiënten’. Zo hebben mensen met een mutatie in het gen ApoE4, dat ook betrokken is bij de cholesterolhuishouding, een hoger risico op de ziekte van Alzheimer.’

De nieuwe bevinding beschrijft hoe de ophoping van cholesteryl esters leidt tot de opstapeling van schadelijk Amyloid beta en pTau, en hoe dit voorkomen kan worden met medicijnen die cholesteryl esters verlagen. Medicijnen die cholesterol verlagen (zoals statines) bestaan al, maar hebben onvoldoende effect in de hersenen. ‘Vergeleken met ander cholesterolverlagende medicijnen kan Efavirenz veel makkelijker de hersenen bereiken en al in lage concentraties het cholesterol verminderen’.

Hoop voor patiënten?

In samenwerking met het VUmc Alzheimercentrum en Alzheimer Nederland worden momenteel de eerste stappen gezet om Efavirenz te testen in mensen. Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland: ‘We zijn buitengewoon blij met de resultaten van het onderzoek van dr. Rik van der Kant. Het is geweldig nieuws dat een bestaand medicijn mogelijk belangrijke ziekteprocessen in het brein kan stoppen. Mogelijk, want de medicatie moet nog getest worden op patiënten. En dat is een proces dat zeker vijf jaar of nog langer duurt. Maar de eerste stappen zijn hoopgevend. We blijven dit onderzoek met veel belangstelling volgen en gaan met Van der Kant op zoek naar mogelijkheden om het belangrijke vervolgonderzoek mogelijk te maken.’

Het onderzoek werd onder meer mogelijk gemaakt door internationale beurzen van Alzheimer Nederland en de Europese commissie. Rik van der Kant ontving voor zijn onderzoek naar de rol van cholesterol in hersencellen eerder de Herbert Tabor Young Investigator Award en verschillende subsidies voor vervolgstudies op de VU onder meer van Alzheimer Nederland en de Weston Brain Institute.ARTIKEL: DEN BOSCH VERBETERT ‘RATELTIKKER’ VOOR VISUEEL GEHANDICAPTEN EN OMWONENDEN.
Bron: Redactioneel/Brabants Dagblad.

Om visueel gehandicapte voetgangers veilig(er) te laten oversteken en om een einde te maken aan geluidsoverlast voor omwonenden, voorziet de gemeente Den Bosch verkeerslichten van verbeterde rateltikkers. Daarmee is een begin gemaakt op de kruising van de Aartshertogenlaan bij het ds. Pierson College.

De afgelopen jaren heeft de gemeente tientallen oversteekplaatsen beveiligd met rateltikkers waarvan het geluidsniveau niet kon worden verlaagd. Het gaat onder meer om de Hekellaan, Zuidwal, Koningsweg en Emmaplein. Volgens Roos Kapteijns, voorzitter van het Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch, heeft de beveiliging alleen alleen zin bij oversteekplaatsen waar de ‘doelgroep’ kan komen dankzij geleidelijnen die bij de oversteekplaatsen. ,,De samenwerking met de gemeente is optimaal. Volgens mij zijn er geen locaties waar ten onrechte geen maatregelen zijn genomen’’, aldus Kapteijns die blij is met de nieuwe versie.

Belangrijk.

Volgens haar is het een groot voordeel dat de nieuwe rateltikkers zich bij een defect direct ‘meldden’ bij de gemeentelijke bewakingscentrale. ,,Het is voor een visueel gehandicapte net zo belangrijk dat de signaalgever werkt als voor een voetganger dat de lamp het doet’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De nieuwe exemplaren verklikken met een verschillend geluid rood of groen. Door het volume vanuit een verkeerscentrale aan te passen (harder bij veel verkeer) hoopt wethouder Ufuk Kâhya dat de verbeterde versie minder hinder te veroorzaken voor omwonenden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is eer ‘weleens een melding’ van geluidshinder (‘Daar komen we in goed overleg altijd met elkaar uit’). Ze werken niet tusen 22.00 en 07.00 uur.

500 euro per kruising.

De komende tijd wordt de techniek getest in overleg met het Gehandicapten Platform ‘s-Hertogenbosch. ,,Bij een goed resultaat gaan we deze rateltikkers ook bij andere verkeerslichten toepassen’’, aldus de gemeente.

Dat gaat per kruising zo'n 500 euro kosten.ARTIKEL: HN-INFOPUNT: KAN IK EEN RIJBEWIJS HALEN MET MIJN HANDICAP?
Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Ik ben (licht) lichamelijk beperkt. Kan ik met deze handicap toch rijlessen krijgen en een rijbewijs halen?"

Onze HN-informateur antwoord:
U wilt een rijbewijs halen maar u twijfelt over uw rijgeschiktheid?
Bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft of epilepsiepatiënt bent.Dan is het verstandiger om het CBR ( Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen ) uw rijgeschiktheid te laten toetsen voordat u met uw rijlessen begint, dan weet u van tevoren waar u aan toe bent. Daarnaast kan het CBR u in vele gevallen goed op weg helpen.

Met een handicap of beperking kunt u in veel gevallen zelfstandig de weg op. Bestuurders met een handicap moeten aan precies dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders. De verkeersveiligheid staat voorop. Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn om aan die eisen te voldoen. Als het mogelijk is wordt het voertuig aangepast aan de mogelijkheden van de bestuurder.

De wet staat veel aanpassingen aan de auto of motor toe om handicaps of beperkingen te compenseren.
Het CBR geeft geen rijbewijs af, dat doet de gemeente. Het CBR verstrekt een verklaring van Rijvaardigheid aan geslaagden voor het praktijkexamen en een verklaring van Geschiktheid aan iedereen die medisch en praktisch gezien verantwoord de weg op kan.

Als eerste vult u een Eigen verklaring in.
Een Eigen verklaring is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid.Voeg bij de Eigen verklaring een brief toe met daarin een korte omschrijving van de problemen en wat u wel en niet kunt.Vermeld in de brief uw telefoonnummer en eventueel de naam en het telefoonnummer van uw rijschool.
Die documenten zijn nodig als u bij de gemeente uw eerste rijbewijs aan vraagt.De Eigen verklaring kunt u kopen bij een rijschool, het gemeentehuis of één van de theorie-examencentra van het CBR.

De medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Op basis van medische informatie van u zelf en van derden bepaalt de medisch adviseur aan de hand van de regeling eisen geschiktheid 2000 of u geschikt bent.
Deze regeling eisen geschiktheid 2000 is opgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat.
Voor deze regels verwijzen wij u naar de website van het CBR, http://www.cbr.nl/. en kijk dan bij de brochures.

Als u het met een afwijzing of beperkende bepalingen niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift indienen of een herkeuring aanvragen bij het CBR. In uw correspondentie met het CBR staat de procedure.

Als u van het CBR een brief hebt gekregen dat alles medisch en praktisch akkoord is (met eventueel beperkende bepalingen) staat niets u meer in de weg om het rijbewijs te halen. U volgt verder het gewone traject voor de auto of de motor.

Indien nodig doet u examen bij een examinator die gespecialiseerd is in het afnemen van examens met een medische achtergrond.

U kunt bij uw gemeente het rijbewijs aanvragen. Als op uw Verklaring van geschiktheid zogenaamde ‘beperkende bepalingen’ staan, worden deze in code overgenomen op uw rijbewijs. Het spreekt voor zich dat het rijbewijs alleen geldig is, als u in een auto rijdt die aan die eisen voldoet. Vergeet niet aan uw verzekeringsmaatschappij door te geven dat u in een aangepast voertuig rijdt of dat u een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur hebt. U kunt daar een kopie van de Verklaring van geschiktheid en de brief met de beperkende bepalingen voor gebruiken. Vraag de verzekeringsmaatschappij om een schriftelijke reactie. Die kunt u als bewijsstuk bij uw polis bewaren. De verklaring van Geschiktheid is 1 jaar geldig

Rijbewijs houden met een handicap of beperking.

Als u een rijbewijs hebt kan het zijn dat er bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte twijfels ontstaan over uw rijgeschiktheid. Ook kan er sprake zijn van een verslechtering van uw functionele mogelijkheden. In dat geval vraagt u een beoordeling van uw rijgeschiktheid bij het CBR aan. U hoeft niet opnieuw praktijkexamen te doen. Het CBR beoordeelt alleen of u geschikt bent om te rijden.

Met een lichamelijke beperking kunt u in veel gevallen zelfstandig de weg op. Bestuurders met een handicap moeten aan precies dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders. De verkeersveiligheid staat voorop. Het moet natuurlijk wel mogelijk zijn om aan die eisen te voldoen. Als het nodig is wordt het voertuig aangepast aan de mogelijkheden van de bestuurder. Hoe u uw rijbewijs kunt houden als er twijfels zijn over uw rijgeschiktheid vindt u op dit deel van de site.

U begint met het aanvragen van een Verklaring van geschiktheid. Daarmee vraagt u eigenlijk het CBR om een beoordeling van uw geschiktheid.

Bij uw gemeente koopt u een Eigen verklaring.

Bent u ouder dan 65 of in het bezit van het rijbewijs CD of E, dan hebt u een Eigen verklaring met Geneeskundig verslag nodig. Het Geneeskundig verslag laat u invullen door een arts.

De Eigen verklaring vult u zelf in. Voeg, indien mogelijk, een brief bij met daarin een korte omschrijving van de problemen en wat u wel en niet kunt. Vermeld in de brief ook uw telefoonnummer. Laat uw arts op de Eigen verklaring een aantekening plaatsen waaruit de aard en de ernst van het gemelde blijkt.

De Eigen verklaring met eventuele bijlagen stuurt u in de bijgeleverde retourenvelop naar het CBR.

De medisch adviseur van het CBR beoordeelt of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Op basis van medische informatie van u zelf en van derden bepaalt de medisch adviseur aan de hand van de regeling eisen geschiktheid 2000 of u geschikt bent.

Bepalend is dat u lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs verstrekken.

Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is nader onderzoek nodig. U wordt dan verwezen naar een medisch specialist of u legt een rijtest af bij een deskundige van het CBR.

Er zijn drie beslissingen mogelijk:

Geschikt: afgifte Verklaring van geschiktheid door CBR, u kunt het rijbewijs laten vernieuwen op het gemeentehuis. De verklaring van Geschiktheid is één jaar geldig.

Geschikt met beperkende bepalingen: u krijgt een Verklaring van geschiktheid met bepaalde voorwaarden waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Dit kunnen eisen aan het motorrijtuig of aan de bestuurder zijn. Deze beperkingen staan gecodeerd op het nieuwe rijbewijs. Het kan ook zijn dat u het rijbewijs met een kortere geldigheid krijgt. De verklaring van Geschiktheid is één jaar geldig.

Ongeschikt: geen Verklaring van geschiktheid omdat u niet geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. Dit kan ook gevolgen hebben voor categorieën die al in uw bezit zijn.

In de meeste gevallen moet u een nieuw rijbewijs aanvragen. Dit is het geval als er op de Verklaring van geschiktheid nieuwe beperkende bepalingen zijn opgenomen. U vraagt dan bij uw gemeentehuis een nieuw rijbewijs aan.

Medische beoordeling.

De medisch adviseur van het CBR verricht zelf geen keuringen. Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk en verwijst de medisch adviseur van het CBR u naar bijvoorbeeld een oogarts, neuroloog, psychiater, cardioloog of internist. Dit doet hij naar aanleiding van de informatie uit de Eigen verklaring of het Geneeskundig verslag, of van al bij het CBR bekende informatie.
Op basis van de uitslag van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over de geschiktheid.

Tarieven rijbewijskeuring.

De tarieven voor een specialistisch onderzoek verschillen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. Het CBR gaat niet over de kosten van een medische keuring voor het rijbewijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen door huisartsen en medisch specialisten worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/psychiatrie/veelgestelde-vragen/veel-gestelde-vragen-rijbewijskeuring/.

De kosten van het CBR zitten verwerkt in het tarief van de Eigen verklaring.

Verwijzing.

Soms is er meer informatie nodig over de geschiktheid van een bestuurder in de praktijk. De medisch adviseur zal u in zo’n geval verwijzen naar een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt daarbij of iemand rijgeschikt is.

Rijtest.

Als de medische gegevens daartoe aanleiding geven, krijgt u van het CBR een uitnodiging voor een rijtest of een gesprek met de deskundige praktische rijgeschiktheid.

Waarom een rijtest?

Een rijtest is geen rijexamen. Een rijtest wordt afgenomen om te kijken of de betrokkene het motorvoertuig op een veilige en verantwoorde manier bestuurt.
Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of dit met een aanpassing aan het voertuig wel kan. Uiteindelijk kiest u met het CBR voor een eventueel aangepast motorvoertuig. waarin u hetzelfde kunt als een doorsnee weggebruiker. U moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor u moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden.

Aanpassingen.

Soms beperkt de aanpassing zich tot een ‘simpele’ automaat of rembekrachtiging. Maar het komt ook voor dat de auto binnenstebuiten moet worden gekeerd om de aanpassingen te monteren. Een aanpassing aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komt veel voor. Soms worden de schakelaars voor bijvoorbeeld de richtingaanwijzers en de verlichting in de hoofdsteun aangebracht. Eigenlijk is bijna alles mogelijk.

U krijgt meestal het advies om met het aangepaste voertuig eerst een aantal rijlessen te nemen. Het CBR helpt u met het vinden van een geschikte rijschool. Daarna beoordeelt het CBR tijdens een rijtest of alles naar wens verloopt. Als dat het geval is dan kunt u bij het gemeentehuis een vernieuwd of nieuw rijbewijs halen, afhankelijk van uw situatie

Motor.

Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Ga voor meer informatie naar: Motormobiliteit voor gehandicapten.

Rijexamen na een rijtest.

Is er een examen nodig, dan legt u dat af bij een examinator die speciaal is opgeleid voor examens in aangepaste voertuigen. Dat is noodzakelijk omdat hij van de medische beperkingen en aanpassingsmogelijkheden op de hoogte moet zijn.

Om het examen goed voorbereid af te kunnen nemen, krijgt de examinator vooraf van de aanpassingsdeskundige een rapport. In dat rapport zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft hij de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het afnemen van het examen. U legt hetzelfde examen af als ieder ander. In het verkeer moet iedereen aan dezelfde rijvaardigheidseisen voldoen. De verkeersveiligheid staat immers voorop.

We willen u wel op het volgende wijzen.

- De kosten voor dit alles kunnen hoog oplopen.

- De Eigen verklaring kost 21.90 euro.

- Dan moet u hoogstwaarschijnlijk gekeurd worden door een arts of specialist (neuroloog /oogarts) 70 tot 120 euro.

- Indien u een rijtest af moet leggen zijn de kosten ook voor u.

- Uw rijbewijs wordt dan voor 3 of 5 jaar verlengd en dan moet alles weer herhaald en opnieuw betaald worden.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Vandaag ingezonden door Roos Hoogland.

Er zitten 3 jongens op een schoolplein. Zegt de eerste: “Ik heb de snelste vader van de wereld.” “Hoezo?” vragen de andere twee. “Nou mijn vader is F-16 piloot.” Waarop nummer 2 antwoordt: “Dan is mijn vader sneller want die is astronaut.” Reageert nummer 3: “Dan is mijn vader sneller, die is ambtenaar… Hij werkt van 9 tot 5, maar hij is om 3 uur al thuis!”

En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag
.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.