Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van woensdag 1 mei 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Onderzoekers zetten 'veelbelovende' stap richting test voor ME.
Steeds meer jongeren krijgen jeugdzorg.
Pensioen: ANBO houdt vertrouwen in vakbonden.
Inspectie tikt aanbieder thuiszorg op vingers.
Groeiende zorg kabinet over gebruik lachgas, extra onderzoek naar risico's.
Zorginstituut: uitgaven aan intramurale geneesmiddelen stijgen 10% in een jaar.
Onderzoek vragenlijst voor depressie en angst bij volwassenen met een visuele beperking.
Nabestaanden lopen 'veel geld' mis omdat verzekeringen zoek zijn.
Vernieuwing C2000 gaat verder.
Inkoopsystematiek stuwt kosten jeugdhulp op.
Marieke trapt voor cerebrale parese - sponsor haar!
Nieuwe kwartaalrapportages UWV: 53.390 banen van banenafspraak gerealiseerd.
Helpt vitamine D tegen het ontstaan van dikkedarmkanker?
Hoe schoon is de lucht in Nederland?
Meimaand = Coeliakiemaand.
Vandaag start de Lyme Awareness Maand weer.
Actief hulp bieden: Gemeenten zoeken naar inwoners met schulden.
Waarom steeds meer mensen zware pijnstillers slikken.
Intentieverklaring NVVP-GGZ Nederland.
NZa blij met registratiestandaard voor gepast gebruik.
Gebroken hart syndroom: kan je hart breken door liefdesverdriet of angst?
Met deze 7 tips blijf je overeind, ook als het tegenzit.
HN-INFOpunt: Wie gaat de psycholoog betalen voor mij?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: ONDERZOEKERS ZETTEN 'VEELBELOVENDE' STAP RICHTING TEST VOOR ME.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP MediaWatch.

Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze een stap hebben gezet richting een klinische test die de ziekte ME/CVS kan aantonen. ME/CVS wordt gekenmerkt door ernstige uitputting. Er zijn problemen met de diagnose van de ziekte; veel medici zijn van mening dat de klachten een psychologische oorzaak hebben.

De onderzoekers namen bloed van veertig proefpersonen van wie de helft gezond was en de helft ziek. Daarna stelden ze delen van het bloed bloot aan chemische stress door zout toe te voegen. Het bloed van de ME-patiënten reageerde anders dan dat van de gezonde mensen.

Een verklaring voor die reactie kunnen de onderzoekers niet geven, maar internist Jan Willem Cohen Tervaert van Maastricht University noemt de test in een reactie aan de NOS "zeer veelbelovend".

Mentale vermoeidheid.

Er is nog weinig bekend over de oorzaken van ME, dat ook wel het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) wordt genoemd. Mensen die het hebben klagen vooral over vermoeidheid, slappe spieren, slaapstoornissen en concentratieverlies. Een deel van hen heeft ook (chronische) pijn.

Vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad de minister meer geld vrij te maken voor onderzoek naar de achtergrond van de ziekte. Een richtlijn voor huisartsen die inhield dat patiënten met hun ziekte het beste naar de psycholoog konden, werd vorig jaar geschrapt.

Het Amerikaanse onderzoek werd geleid door de internist Ron Davis, een vooraanstaand wetenschapper die bij het onderzoek naar de ziekte betrokken raakte doordat zijn zoon werd getroffen door ME/CVS.ARTIKEL: STEEDS MEER JONGEREN KRIJGEN JEUGDZORG.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP.

Steeds meer jongeren in Nederland krijgen jeugdzorg. In 2018 ging het om bijna 1 op de 10 jongeren, ofwel 428.000 in totaal. Dat betekent een stijging van 8000 vergeleken met een jaar eerder.

In 2015, het jaar dat de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij gemeenten terechtkwam, ging het om 380.000 jongeren. De toename in de afgelopen jaren komt vermoedelijk doordat wijk- en buurtteams van gemeenten meer jongeren hielpen. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Kinderen uit bijstandsgezinnen en families met schuldproblemen krijgen relatief vaak jeugdzorg. Dat geldt ook voor jongeren uit allochtone gezinnen.

Limburg en noordoosten.

Vooral jongeren uit gemeenten in Limburg en het noordoosten van ons land krijgen vaak jeugdzorg. Hier kreeg meer dan 12,5 procent van de jongeren jeugdhulp.

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het wordt gegeven aan jongeren met psychische of gedragsproblemen en kan door de rechter worden opgelegd. De CBS-cijfers hebben betrekking op jongeren tot 23 jaar.ARTIKEL: PENSIOEN: ANBO HOUDT VERTROUWEN IN VAKBONDEN.
Bron: Redactioneel/ANBO.

ANBO houdt vertrouwen in de onderhandelaars van de vakbonden die werken aan een nieuw pensioenstelsel.

ANBO vindt het logisch dat de vakbonden een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd onderdeel van de onderhandelingen maken: de AOW is gemiddeld de helft van het inkomen van gepensioneerden en de te snelle verhoging is voor vele aanstaande gepensioneerden een zware last.

Brief aan Koolmees.

ANBO heeft dat vandaag in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. ANBO heeft de brief gestuurd naar aanleiding van een schrijven waarin de organisaties KNVG en NVOG hun vertrouwen in de onderhandelaars hebben opgezegd. ANBO is ronduit verbaasd over die brief. “Onbegrijpelijk dat in deze fase deze organisaties de minister een verdeeld veld laten zien. Dat verzwakt de positie bij de onderhandelingen, terwijl een akkoord van groot belang is voor alle betrokkenen: werkenden én gepensioneerden”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

ANBO gaat nooit voor het deelbelang.

Den Haan verwerpt ook de argumentatie van de gepensioneerdenorganisaties. “Zij stellen zich op tegen een aanpassing van de AOW-leeftijd omdat dat ten koste zou gaan van gepensioneerden. Dat is redeneren vanuit een klein deelbelang, terwijl de meeste gepensioneerden zelf met 65 jaar of eerder met pensioen zijn gegaan. Met de gepensioneerden van morgen hebben zij blijkbaar niets te maken. Onbegrijpelijk. Los nog van de vraag of een aanpassing van de AOW-leeftijd werkelijk tot een lager pensioen leidt. Dat staat allerminst vast.”

Evenwichting akkoord.

ANBO vindt dat een akkoord op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. “Het moet een evenwichtig akkoord worden voor alle generaties, met uitzicht op indexatie. Dat is voor alle generaties van belang: dat het pensioen zonder indexatie wordt uitgehold voelt de gepensioneerde vandaag in zijn portemonnee, maar de werkende is daar morgen de dupe van!”

ANBO wijst er wel op dat het belangrijk is dat een mogelijk akkoord ook door gepensioneerden wordt gedragen. “Een breed draagvlak is maatschappelijk zeer gewenst, maar voor Europese regelgeving zelfs een voorwaarde om de door ons gekoesterde verplichtstelling te handhaven.”

ANBO heeft 10 punten geformuleerd voor een #goedpensioen. Lees deze op onze website.ARTIKEL: INSPECTIE TIKT AANBIEDER THUISZORG OP VINGERS.
Bron: Redactioneel/Kassa/ANP.

Aanbieder van thuiszorg Pretoria Zorg, die werkt onder de naam Avirazorg, mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vastgesteld dat het bedrijf tekortschiet op vrijwel alle onderzochte terreinen.

De inspectie liet maandag weten dat Pretoria Zorg geen goede en veilige zorg kan leveren. De leiding van het bedrijf ziet nauwelijks in waar zich risico's voordoen bij de zorg. ,,Op dit moment is de zorgverlening binnen Pretoria Zorg B.V. zodanig georganiseerd dat het van (toevallige) omstandigheden afhangt of er al dan niet zorg van een goed niveau wordt verleend", schrijft de inspectie in de aanwijzing die ze het bedrijf heeft opgelegd.

Verbeteringen.

Pretoria Zorg, dat thuiszorg levert in de provincie Utrecht, mag pas weer nieuwe cliënten aannemen als het bedrijf de zorg volgens de aanwijzingen van de inspectie heeft verbeterd.ARTIKEL: GROEIENDE ZORG KABINET OVER GEBRUIK LACHGAS, EXTRA ONDERZOEK NAAR RISICO'S.
Bron: Redactioneel/BN De Stem/ANP.

De verkoop van lachgaspatronen aan minderjarigen wordt mogelijk toch aan banden gelegd. Het kabinet vond het tot nu toe niet nodig om in te grijpen, maar recente excessen en de almaar stijgende populariteit van lachgas als partydrug onder jongeren, baren staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zorgen. ‘Kennelijk is het nog steeds op veel plaatsen te koop.’

Tijdens Koningsdag zijn in Amsterdam enkele tientallen mensen onwel geworden na het inhaleren van lachgas. Ze moesten door ambulancepersoneel worden geholpen. De lachgaspatronen, die eigenlijk zijn bedoeld voor slagroomspuiten, waren op veel plekken in de stad verkrijgbaar aangezien de gemeente de verkoop nergens had verboden.

In andere gemeenten, zoals Alkmaar en Hoorn, was wel een verkoopverbod ingesteld. Volgens de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge zorgt lachgasgebruik voor steeds meer overlast. Mensen gaan gekke dingen doen, vallen om of hallucineren. Alkmaar verbiedt vanaf nu de verkoop van lachgas tijdens alle evenementen.

Gebruikers die via een ballon lachgas inhaleren, kunnen last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen. Ook verwardheid, misselijkheid en de hunkering opnieuw te gebruiken zijn symptomen die voorkomen. De negatieve gezondheidseffecten op lange termijn zijn concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen.

Extreem gebruik kan zelfs ernstige schade aan het ruggenmerg opleveren, zo waarschuwde revalidatiearts Christof Smit eerder. ,,We zien een toename van mensen die neurologische schade, een dwarslaesie, hebben van lachgas. Zo hebben we het afgelopen half jaar drie mensen met een dwarslaesie gerevalideerd.’’ In een revalidatiecentrum behandelde Smit drie jonge mannen die zeiden veel lachgas te hebben gebruikt. Als gevolg van hun gebruik ontstond een tekort aan vitamine B12 en kregen ze verlammingsverschijnselen. Hun ruggenmerg bleek aangetast.

Indammen.

Een woordvoerster van staatssecretaris Blokhuis laat weten dat het Koningsdag-incident in de hoofdstad de vraag opwerpt of de huidige maatregelen voldoende zijn om het gebruik van lachgas in te dammen. Eind 2017 wilde het kabinet de verkoop van lachpatronen al aan banden leggen, maar doordat de groothandel, horeca en winkeliers zelf maatregelen namen om het gebruik te beperken, zag de overheid er vanaf.

,,Minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis hebben vorig jaar verschillende gesprekken gevoerd met de verkopers van lachgas en waren tevreden over het resultaat. Zo is Bol.com gestopt met de verkoop van de lachgaspatronen en verkopen groothandels als Sligro en Makro per keer nog maar drie doosjes met vijftig patronen aan horecaklanten. Ook wordt geen reclame gemaakt en is de verkoop aan particulieren ingeperkt.’’

Op het ministerie van Volksgezondheid vragen ze zich 1,5 jaar later af of dit actiepakket vanuit de branche zelf nog wel voldoende is. ,,Lachgas blijft onverminderd populair, zeker onder jongeren. Kennelijk kunnen ze het nog steeds op veel plaatsen kopen en dit kan vervelende gevolgen hebben, zoals afgelopen zaterdag in Amsterdam. Het is voor staatssecretaris Blokhuis aanleiding nog eens goed op een rij te zetten wat de risico's van lachgas zijn en of er alsnog vanuit de overheid moet worden ingegrepen’’, aldus zijn woordvoerster. Ze verwijst daarbij naar een nieuw onderzoek van het Trimbos-instituut.

Nieuw onderzoek.

Dit kennisinstituut voor onder meer verslavingszorg gaat komende tijd met een groep experts opnieuw naar de schadelijkheid van lachgasgebruik kijken. ,,Uit eerder onderzoek blijkt dat de risico's voor de meeste gebruikers meevallen. Zeker als je het afzet tegen alcohol of andere drugs. Maar nu de groep met gebruikers flink is gegroeid, is het voor onze experts aanleiding extra onderzoek te doen. We verwachten de resultaten rond de zomer’’, aldus Trimbos-onderzoeker Ferry Goossens.

Het Trimbos raadt het gebruik van lachgas sowieso af. ,,Zeker in combinatie met veel alcohol kunnen er problemen ontstaan. Door het verdovende effect van alcohol is er geen goede ademprikkel en hierdoor krijg je onvoldoende zuurstof binnen. Sommigen vallen om of krijgen last van hoofdpijn en tintelende vingers.’’ Een verbod op lachgas is overigens niet zomaar mogelijk aangezien de (slagroom)patronen ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het Trimbos-instituut onderzoekt om de twee jaar het gebruik van lachgas. Het laatste onderzoek dateert uit 2017. Hieruit blijkt dat van de jongeren 29 procent in 2017 weleens lachgas innam, tegenover 20 procent in 2015. Het middel wordt vaker gebruikt door jongens (32 procent) dan door meisjes (26 procent). Zestien- en zeventien-jarigen gebruiken evenveel lachgas, daarentegen neemt het gebruik bij studenten van achttien jaar oud juist toe. Deze ontwikkeling geldt zowel voor de jongens als de meisjes.

Waarom de patronen zo populair zijn? Volgens onderzoeker Goossens zijn de zilverkleurige ampullen nog steeds makkelijk verkrijgbaar, relatief goedkoop, minderjarigen zien het als een alternatief voor alcohol en ook de korte, maar hevige roes wordt door de gebruikers als prettig ervaren.

Sinds 2016 valt lachgas onder de warenwet in plaats van de geneesmiddelenwet en is de verkoop ervan legaal. Hierna is het gebruik van het roesmiddel een rage onder jongeren geworden. Werd het gas eerder voornamelijk geconsumeerd in het uitgaansleven, de patronen worden steeds vaker gebruikt door jongeren op straat of op het schoolplein.ARTIKEL: ZORGINSTITUUT: UITGAVEN AAN INTRAMURALE GENEESMIDDELEN STIJGEN 10% IN EEN JAAR.
Bron: Redactioneel/Zorginstituut Nederland.

De uitgaven aan dure geneesmiddelen die binnen de ziekenhuizen (intramuraal) gebruikt worden zijn in een jaar met bijna 10% gestegen naar ruim 1,9 miljard euro per jaar. De kosten van buiten het ziekenhuis (extramuraal) door bijvoorbeeld de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen zijn met 2,2%, in een jaar minder hard gestegen.

Voor 2018 verwacht Zorginstituut Nederland dat de kosten voor het basispakket hiervan zullen groeien naar bijna 4,7 miljard euro. Dit staat in de nieuwste GIPeilingen, een actueel inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (farmaceutische zorg) en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten.

Hulpmiddelen.

Het Zorginstituut verwacht voor 2018 een stijging van de uitgaven van circa 4,6% aan (medische) hulpmiddelen, naar ruim 1,5 miljard euro per jaar. De groei van de uitgaven wordt met name bepaald door een verwachte stijging van de uitgaven aan diabeteshulp-middelen. Ruim 2,3 miljoen verzekerden maken gebruik van hulpmiddelenzorg. Een kleine groep gebruikers is echter verantwoordelijk voor groot deel van de kosten. Ongeveer 86% van de totale verzekerdenpopulatie maakt geen kosten voor hulpmiddelen. Dit zijn ruim 14,7 miljoen verzekerden. Binnen de 14% van de verzekerden die wel gebruik maken van hulpmiddelenzorg is slechts circa 1% verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitgaven voor hulpmiddelen (circa 669 miljoen euro).

Inzicht in gebruik en kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen.

De gegevens die het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het Zorginstituut systematisch verzamelt, zijn ook in te zien via de website GIPdatabank. Hier staan altijd actuele rapportages met meer informatie, zodat snel beschikt kan worden over de meest actuele cijfers. Met de tabellen, grafieken en achtergrondinformatie ontstaat een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen. Dit jaar gaat het Zorginstituut de GIPdatabank vernieuwen en verder uitbreiden met nieuwe rapportages die worden voorzien van toelichtende teksten. Een groot deel van de huidige GIPeiling is dan voortaan op de GIPdatabank te vinden. Om de vindbaarheid van de verschillende rapportages te verbeteren, komt er een rubriek 'Uitgelicht'. Regelmatig zal daar een ander onderwerp onder de aandacht worden gebracht.ARTIKEL: ONDERZOEK VRAGENLIJST VOOR DEPRESSIE EN ANGST BIJ VOLWASSENEN MET EEN VISUELE BEPERKING.
Bron: Redactioneel/Koninklijke Visio.

Ongeveer één op de drie volwassenen met een visuele beperking ervaart klachten van depressie en/of angst; twee keer zo vaak als bij ziende volwassenen. Echter worden deze klachten in meer dan 50% van de gevallen niet opgemerkt.

Het gebruik van een korte vragenlijst (een screener) bij de revalidatiecentra voor slechtziende en blinde mensen zou het signaleren van deze klachten kunnen verbeteren. Hierdoor kan (vroegtijdige) ondersteuning worden aangeboden om de mentale gezondheid van mensen met een visuele beperking te verbeteren en een bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven.

Samenwerking met revalidatiecentra.

Om een dergelijke korte vragenlijst toe te passen bij volwassenen met een visuele beperking, is het van belang om meer te weten te komen over de bruikbaarheid, uitvoerbaarheid en de barrières en bevorderende factoren voor het gebruik van deze vragenlijst binnen de revalidatiecentra. Sinds 1 april 2019 zijn onderzoekers van de afdeling Oogheelkunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, hiernaar een onderzoek gestart. Hierin werken zij samen met de revalidatiecentra Robert Coppes Stichting, Bartiméus en Koninklijke Visio.

Meer weten.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Ellen Elsman, uitvoerend onderzoeker van het VUmc, via: e.elsman@vumc.nl of 020 444 47 95.ARTIKEL: NABESTAANDEN LOPEN 'VEEL GELD' MIS OMDAT VERZEKERINGEN ZOEK ZIJN.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP MediaNieuws.

Het is voor nabestaanden te moeilijk om erachter te komen welke uitvaartverzekering een overledene had, vindt Leon Schouten, directeur van Uitvaartverzekeringwijzer.net. Hierdoor lopen mensen volgens hem veel geld mis. Om dit te voorkomen pleit hij voor een website met een centraal overzicht van uitvaartverzekeringen, opgezet met de hulp van het ministerie.

Zo’n 275 keer per maand krijgt het Verbond van Verzekeraars de vraag om uit te zoeken waar een wijlen dierbare zich allemaal had verzekerd. Het duurt gemiddeld drie maanden voordat ze antwoord krijgen.

Het probleem is: de nabestaanden weten niet hoeveel geld er beschikbaar was voor de uitvaart, en tegen de tijd dat ze dat weten is de uitvaart al lang geweest.

Helder overzicht.

Dat was voor Schouten dus reden op de website uitvaartverzekeringwijzer.net op te richten. "Zodat nabestaanden hier niet zelf achteraan hoeven te gaan in die emotionele tijd."

Schouten neemt mijnpensioenoverzicht.nl als voorbeeld, een site waar alle informatie over je pensioen is gebundeld. "En dat bij het melden van overlijden je bijvoorbeeld een corresponderend nummer krijgt, waarmee je kunt inloggen op een website en je meteen kunt zien welke uitvaartverzekeringen er afgesloten zijn", zegt hij.

'Er blijft veel geld liggen'

Schouten zegt dat er 'veel geld' blijft liggen omdat nabestaanden het geld van uitvaartverzekeringen niet claimen. Volgens Schouten hebben mensen hun uitvaart gemiddeld voor zo'n 7000 euro verzekerd en wordt dat regelmatig niet geclaimd.

Het Verbond van Verzekeraars zegt dat het geld vaak alsnog terechtkomt bij de nabestaanden. "Ongeacht de omvang zien verzekeraars het als hun taak om de rechthebbenden op te sporen", zegt Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars.

Dat het vaak lang duurt om iemand te vinden komt volgens Van Elferen doordat het mensenwerk is. "Wij krijgen geen signaal als de polishouder overlijdt. Het is dus voor verzekeraars echt zoeken naar een speld in een hooiberg."

Eerder initiatief voor overzichtssite mislukt .

Om het overzichtelijker te maken startte het Verbond van Verzekeraars daarom afgelopen jaar met mijnverzekeringenopeenrij.nl, waar de consument in één oogopslag inzicht zou krijgen in al zijn verzekeringen. Maar dat initiatief stopt per 1 mei.

Van Elferen vindt dat heel jammer. "Maar als iets niet werkt, moet je er niet mee door blijven gaan", zegt hij. De woordvoerder zegt dat het initiatief mislukt is omdat niet alle verzekeraars meededen. Daardoor was het overzicht niet compleet.

Het project kostte tussen de 2 en 3 miljoen euro, maar uiteindelijk meldden slechts 6000 mensen zich aan.

'Ministerie moet zich ermee bemoeien'

Van Elferen denkt daarom dat er een oplossing zou moeten komen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft er al meerdere keren aangeklopt om te vragen of het mogelijk is dat verzekeraars een signaal krijgen als een polishouder is overleden, maar daar wil de overheid niet in aan, omdat ze het probleem niet proportioneel genoeg vinden.

Schouten wil met zijn petitie ervoor zorgen dat het op de politieke agenda komt. Hij verwacht veel handtekeningen.

"Veel nabestaanden lopen hier tegenaan, maar weten niet dat het een groter probleem is. Met deze petitie willen we de Tweede Kamer ervan overtuigen dat er een systeem moet komen waarbij nabestaanden direct na het overlijden kunnen zien welke uitvaartverzekeringen er zijn afgesloten", zegt hij.

D66 steunt initiatief.

Tweede-Kamerlid Monica den Boer van D66 laat via haar woordvoerder weten dat zij dit initiatief steunt. Ze vindt het goed als de financiering rondom uitvaarten transparanter wordt.

Den Boer is ook initiatiefneemster van verandering van de uitvaartwet, waardoor cremeren of begraven al na 20 uur na overlijden moet kunnen. Naar verwachting komt er volgend jaar uitsluitsel over of de wet wordt aangepast.ARTIKEL: VERNIEUWING C2000 GAAT VERDER.
Bron: Redactioneel/Rijksoverheid.

Voor de mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten, bijvoorbeeld na een aanrijding, wordt gebruik gemaakt van het systeem C2000. In 2015 is de opdracht tot vernieuwing van C2000 gegund aan een combinatie van drie bedrijven, waaronder Hytera Mobilfunk GmbH, voormalig onderdeel van een Duits bedrijf en nu dochter van het Chinese bedrijf Hytera.

Vanwege de toegenomen zorgen over de groeiende invloed van statelijke actoren en veranderende geopolitieke verhoudingen heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een aantal onderzoeken laten verrichten, onder meer door de AIVD, naar risico’s van ongewenste beïnvloeding op C2000 en eventuele kwetsbaarheden. Op basis van de beveiligingsonderzoeken en de genomen maatregelen concludeert de minister dat er op een verantwoorde wijze vervolg kan worden gegeven aan de vernieuwing van C2000. Over deze overwegingen gaat hij graag spoedig in gesprek met de Tweede Kamer. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

In de zomer van 2018 heeft minister Grapperhaus opdracht gegeven tot een tweetal beveiligingsonderzoeken naar het nieuwe C2000. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door de AIVD en door het bedrijf Xebia. Uit het onderzoek van de AIVD blijkt dat de betrokkenheid van Hytera Mobilfunk GmbH bij de vernieuwing van C2000 een laag risico geeft op inmenging op het systeem door de Chinese overheid. Daarnaast concludeert het IT-bedrijf Xebia dat het beveiligingsniveau van Hytera Mobilfunk GmbH ‘not bad’ is. Dat is een gemiddelde score. Uit het verdiepend technisch onderzoek, tevens in opdracht van minister Grapperhaus, door het bedrijf Valori naar twee applicaties die door Hytera China zijn ontwikkeld, blijkt dat er geen zogenoemde ‘backdoors’ in de applicaties zijn aangetroffen.

Op basis van de beveiligingsonderzoeken heeft minister Grapperhaus besloten aanvullende technische en organisatorische maatregelen te treffen, maar ook nadere contractuele waarborgen in te bouwen, ter verhoging van het beveiligingsniveau. Deze maatregelen zien zowel op het tegengaan van ongewenste invloed van statelijke actoren als beveiliging in algemene zin. De minister heeft met Hytera Mobilfunk GmbH afspraken gemaakt over het verhogen van het beveiligingsniveau. De uitvoering hiervan wordt nauwlettend gemonitord. Verder zijn er afspraken gemaakt over de strikte scheiding tussen de Chinese eigenaar en het Duitse ontwikkel-, productie- en beheerproces. De minister kan te allen tijde inspecties laten uitvoeren op de broncode van Hytera Mobilfunk GmbH.

Bovenstaande onderzoeken én maatregelen zijn ter advisering voorgelegd aan professor dr. Bart Jacobs, hoogleraar beveiliging en correctheid van programmatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Cyber Security Raad. Hij adviseert door te gaan met de vernieuwing van C2000, op de ingeslagen weg, met de betrokken partijen, met voortdurende krachtige focus op beveiligingsaspecten, en met inachtneming van een aantal verbeterpunten. Verder heeft de AIVD bevestigd dat de geadviseerde maatregelen die in het gerubriceerde deel van het advies van de dienst zijn opgenomen voortvarend zijn opgepakt.ARTIKEL: INKOOPSYSTEMATIEK STUWT KOSTEN JEUGDHULP OP.
Bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

De 20 Friese gemeenten hebben vorig jaar fors meer geld aan specialistische jeugdhulp uitgegeven dan in 2017. De kosten stegen in een jaar tijd van 75 miljoen euro naar 95 miljoen euro; een stijging van 27 procent. De nieuwe inkoopsystematiek - resultaat gestuurde inkoop van de zorg - is een van de oorzaken van de toegenomen uitgaven.

De kostenstijging wordt niet veroorzaakt door stijging van het aantal jongeren dat specialistische jeugdhulp krijgt. Dat is per saldo met 7,5 procent gedaald. De gemiddelde vergoeding per jongere is op totaalniveau met 37 procent gestegen. Die stijging staat niet in verhouding tot de gemiddelde inzet per jongere. Ook krijgen jongeren meer zorg dan in 2017. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG dat op verzoek van de Friese gemeenten is gemaakt. Gekeken is naar de kosten van specialistische jeugdzorg in de eerste acht maanden van 2018 ten opzichte van de eerste acht maanden van 2017.

Grote onderlinge verschillen.

De onderlinge verschillen zijn groot. Zo stegen de kosten voor Waadhoeke met 117 procent het meest, terwijl die in Opsterland met 4 procent daalden. In Harlingen (+ 83 procent), Ameland (+75 procent) en Dongeradeel (+57 procent) stegen de kosten ver boven het gemiddelde. Ook Leeuwarden zit met een stijging van 32 procent boven de gemiddelde kostenstijging.

Ongewenste gevolgen.

Per 2018 is in Friesland een nieuwe inkoop- en bekostigingssystematiek voor de jeugdhulp ingevoerd; resultaat gestuurde inkoop van de zorg. Al snel kwamen vanuit de Friese gemeenten signalen dat het nieuwe inkoop- en bekostigingsmodel ‘onverwachte en ongewenste gevolgen’ had, zo stellen de gemeenten. Om inzicht te krijgen in het hoe en waarom en in sturingsmogelijkheden is een Tasforce Jeugd opgericht. KPMG heeft de Tasforce geholpen met het krijgen van inzicht in de kostenontwikkeling.

Prikkels.

De inkoop- en bekostigingssystematiek geeft zorgaanbieders direct invloed op de tarieven per traject, constateert KPMG. ‘De nieuwe inkoopsystematiek geeft zorgaanbieders de vrijheid om de intensiteit van een traject (binnen het geïndiceerde profiel) te bepalen.’ Er zijn ook aanwijzingen dat de ‘nieuwe inkoopsystematiek prikkels bevat die een opwaarts effect hebben op de tarieven’, aldus KPMG. Die hoeven niet per definitie onterecht te zijn, maar leveren ‘wellicht een meer kostendekkende situatie voor de zorgaanbieders op’. Een deel van de kostenstijging (naar schatting zo’n drie miljoen euro) wordt veroorzaakt door de overheveling van zorg aan jongeren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Jeugdwet.

Stijging 37 procent.

De gemiddelde vergoeding per jongere steeg van 6.230 euro in 2017 naar 8.563 euro; een stijging van 37 procent. Ook hier zijn de verschillen tussen gemeenten groot. In Kollumerland daalde de vergoeding per jongere met drie procent (naar 7.962 euro), terwijl die in Terschelling meer dan verdubbelde en vorig jaar uitkwam op 11.870 euro. In Leeuwarden steeg de vergoeding per jongere met 40 procent, in Harlingen met 63 procent en in Fryske Marren met 82 procent.

Grip op kosten.

Om meer grip op de kosten te krijgen moet de administratie worden verbeterd. Die is nu ondermaats, stelt KPMG. ‘Onderlinge tussentijdse afstemming tussen gemeenten en zorgaanbieders is op dit moment onvoldoende of niet ingeregeld, waardoor er moeilijk grip gekregen kan worden op de ontwikkeling van de kosten.’ Ook moet worden gekeken naar de invloed die zorgaanbieders op de tarieven hebben. ‘De huidige systematiek laat echter veel ruimte voor zorgaanbieders om invloed uit te oefenen op de tarieven’, constateert KPMG.ARTIKEL: MARIEKE TRAPT VOOR CEREBRALE PARESE - SPONSOR HAAR!
Bron: Redactioneel/BOSK.

Op 21 juni gaat Marieke van Heummen de Langste Dag Challenge fietsen om geld op te halen voor onderzoek naar- en behandeling van Cerebrale Parese. Een rondje om de provincie Noord-Holland van ruim 300 kilometer in 1 dag. Waarom? Marieke: "Omdat ik het kan!"

Marieke van Heummen is 36 jaar en geboren met CP.haar 13de jaar leerde ze, na jaren op een driewieler te hebben gefietst, alsnog fietsen op twee wielen. Dit heeft ze te danken aan tomeloze inzet van haar ouders, die uren met haar aan het oefenen zijn geweest destijds.

"Op mijn 33ste ontdekte ik de racefiets", vertelt Marieke. "Nu, drie jaar later, realiseer ik mij dat het heel bijzonder is dat ik met meer dan 30 kilometer per uur op dunne bandjes over de Nederlandse fietspaden rij".

Die overwinning wil ze vieren. Daarom gaat ze op 21 juni de uitdaging aan om de Langste Dag Challenge te fietsen. Het geld dat ze daarmee ophaalt gaat naar CP Nederland (voorheen de BOSK), de patiëntenvereniging voor mensen met Cerebrale Parese. Zij gaan hiermee onderzoek naar- en behandeling van cerebrale parese financieren. Je kunt haar sponsoren via Geef.nl (nieuw venster).

Lees meer over de Langste Dag Challenge op onze website.ARTIKEL: NIEUWE KWARTAALRAPPORTAGES UWV: 53.390 BANEN VAN BANENAFSPRAAK GEREALISEERD.
Bron: Redactioneel/UWV/Cedris.

Werkgevers hebben in het kader van de banenafspraak tot en met eind 2018 in totaal 53.390 banen gerealiseerd. Daarmee is de doelstelling, 43.500 extra banen, ruimschoots gehaald. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal garantiebanen met 5.270 toegenomen. De stijging ten opzichte van eind 2017 bedraagt 16.422 banen. Dit blijkt uit de nieuwe trendrapportage van het UWV.

Tussen 1 januari 2013 en eind 2018 zijn er 40.942 extra banen gerealiseerd via een regulier dienstverband, waarvan 2607 bij de overheid en 38.335 in de markt. Via een uitzendcontract of detachering zijn er 12.448 extra banen bijgekomen. Naast totaalcijfers voor Nederland geeft de trendrapportage ook informatie over hoeveel banen van de banenafspraak er zijn gerealiseerd per arbeidsmarktregio.

Daarnaast is de omvang van het doelgroepregister is in kaart gebracht. Ten opzichte van het derde kwartaal 2018 is het aantal personen in het doelgroepregister met 6.171 gestegen tot een totaal van 218.259 mensen.

Beschut werk,

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak publiceerde UWV ook de Rapportage beschut werk. Eind 2018 stond de teller van het aantal beschutte werkplekken op 2.542. Dat is fors minder dan de vastgestelde taakstelling van 4600 plekken. Van een inhaalslag is nog altijd geen sprake.

Wel laten de cijfers een verdere stijging zien van het aantal positieve adviezen dat door UWV is afgegeven. Een positief advies is overigens niet een garantie dat een beschutte werkplek snel wordt ingevuld. Een derde van de mensen, die een positief advies beschut werk ontvingen, had na 3 maanden nog geen baan.

Om de gewenste en benodigde beschutte werkplekken sneller in te vullen pleit Cedris voor het invoeren van de praktijkroute beschut werk en voor voldoende structurele financiering voor deze werkplekken.ARTIKEL: HELPT VITAMINE D TEGEN HET ONTSTAAN VAN DIKKEDARMKANKER?
Bron: Redactioneel/Gezondheid.be.

Of vitamine D helpt tegen het ontstaan van dikkedarmkanker is op dit moment nog onduidelijk. Er zijn studies, waaronder het overzichtsrapport van het World Cancer Research Fund uit 2018, die aantonen dat een hoge hoeveelheid vitamine D in het bloed samenhangt met een lager risico op het krijgen van dikkedarmkanker. Er zijn ook studies waarbij dit effect niet gevonden wordt.

Een onderzoek uit 2016 waarbij verschillende studies zijn samengevoegd, laat zien dat het risico op het ontstaan van dikkedarmkanker 30 tot 40% lager is bij mensen met hogere waarden aan vitamine D in het bloed in vergelijking met mensen met lagere waarden.

Een andere overzichtsstudie, waarin resultaten van bijna een miljoen deelnemers zijn samengevoegd, liet zien dat zowel mensen met een vitamine D inname die de behoefte dekt als een hoger niveau van vitamine D in het bloed een lager risico hadden op dikkedarmkanker dan mensen met een te lage inname aan vitamine D of een lage waarde aan vitamine D in het bloed.

Een hoog niveau van vitamine D in het bloed kan op verschillende manieren ontstaan. Het vitamine D gehalte in het bloed wordt namelijk beïnvloed door verschillende factoren als de hoeveelheid vitamine D uit de voeding (bijvoorbeeld uit vette vis of halvarine), het gebruik van vitamine D supplementen, zonlicht (vitamine D wordt in de huid onder invloed van zonlicht aangemaakt), het wel of niet hebben van overgewicht en het wel of niet roken.

De afgelopen jaren is een grote studie uitgevoerd onder meer dan 25000 mensen. De helft van deze mensen moest gedurende vijf jaar dagelijks een vitamine D supplement met 50 microgram vitamine D3 slikken, de andere helft slikte een placebo. Doel van de studie was kijken of mensen die een vitamine D supplement gebruikten, minder vaak kanker kregen dan de mensen die een placebo kregen. 13% van deze mensen had een tekort aan vitamine D bij aanvang van de studie; evenveel mensen in de vitamine D groep als in de placebo groep. Na een jaar was de hoeveelheid vitamine D in het bloed met 40% toegenomen bij de mensen in de vitamine D groep. Bij de mensen in de placebo groep was dit gelijk gebleven. Na afloop van deze vijf jaar was er geen verschil te zien tussen beide groepen: mensen in beide groepen kregen even vaak kanker, en er stierven in beide groepen evenveel mensen aan kanker. Ook specifiek voor dikkedarmkanker werd geen verschil gevonden tussen beide groepen mensen.

Deze studie lijkt te laten zien dat het nemen van een vitamine D supplement het risico op het krijgen van kanker niet beïnvloedt.ARTIKEL: HOE SCHOON IS DE LUCHT IN NEDERLAND?
Bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP MediaWatch.

Wereldwijd zorgt de blootstelling aan luchtverontreiniging voor een levensduurverkorting: 4,2 miljoen mensen overlijden voortijdig. Hoe schadelijk zijn deze onzichtbare deeltjes in Nederland? NU.nl spreekt milieuspecialist en epidemioloog Saskia van der Zee en inhalatietoxicoloog Flemming Cassee.

Per dag adem je zo'n twintigduizend keer. En zo'n ademteug bestaat niet alleen uit frisse lucht, maar ook uit schadelijke luchtverontreiniging. Dit is een mengsel van gassen en kleine deeltjes in de lucht.

"Denk aan fijnstof (PM10), ozon, stikstofdioxide (NO2), ultra-fijnstof en roet. Deze stoffen en gassen zijn vooral afkomstig van het verkeer, huishoudens, de industrie en de intensieve veeteelt," vertelt Van der Zee.

Ook bij lage concentraties is er gezondheidsschade.

In Nederland is de luchtkwaliteit de afgelopen kwart eeuw sterk verbeterd. Het lastige: "Er is geen ondergrens waarbij er geen enkel risico is voor de gezondheid. Ook bij lage concentraties luchtverontreiniging zijn er nog steeds effecten berekend," meldt Cassee.

"Het risico is een combinatie van ergens aan worden blootgesteld en de mate waarin een stof toxisch is. Is er geen of een zeer lage blootstelling, dan is de kans dat je er last van krijgt ook erg klein."

In Nederland ligt een deken van luchtvervuiling over het land.

Ook in Nederland zijn we vatbaar voor luchtverontreiniging, melden de experts. Van der Zee: "In Nederland ligt een soort luchtverontreinigingsdeken over het land en wordt de hele Nederlandse bevolking continu blootgesteld aan deze onzichtbare deeltjes. Wel geldt: hoe hoger de concentratie luchtverontreiniging, hoe groter de gezondheidsschade."

“In Nederland ligt een soort luchtverontreinigingsdeken over het land”

Saskia van der Zee, milieuspecialist en epidemioloog.

Zo ben je in het noorden van het land beter af dan in het drukbevolkte Amsterdam, is te zien op de kaart van Luchtmeetnet. Meer natuur betekent vaak minder luchtverontreiniging en minder kans op gezondheidsschade, weten de deskundigen. Maar niet altijd: "Woon je op het platteland vlak bij een intensieve veehouderij, dan adem je juist meer fijnstof en ammoniak in."

"Je hebt zelf weinig invloed op de hoeveelheid luchtverontreiniging die je inademt. Waar je bij alcohol zelf gaat drinken, zie je luchtverontreiniging niet en zorgt iedereen voor uitstoot." De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt zelfs van 'de stille moordenaar'.

Luchtverontreiniging komt ook in de hersenen.

Waar we bij luchtverontreiniging vooral denken aan longproblemen, wordt luchtverontreiniging de laatste tijd ook in verband gebracht met diverse hersenproblemen. Cassee: "Het idee is dat ultra-fijnstof de hersenen kan bereiken via de reukzenuw en dat ze de hersenen negatief kunnen beïnvloeden. Het gaat tot nu toe om indicaties, geen oorzaak-gevolgrelatie."

Tot op heden is er een beperkt aantal studies uitgevoerd naar de effecten van fijnstof op onze psyche. Zo blijkt uit onderzoek van Erasmus MC dat de hersenen van ongeboren kinderen gevoelig zijn voor fijnstof; zij hebben later een verhoogde kans op psychische stoornissen als ADHD en verslavingsgevoeligheid.

Ook lijken luchtvervuiling en psychoses bij mensen van achttien jaar vaak samen voor te komen, meldt een Engelse studie.

Dertien maanden korter leven door luchtverontreiniging.

Van sommige gezondheidsklachten en ziekten is al onomstotelijk bewezen dat luchtverontreiniging hierbij een rol speelt. Van der Zee: "Het gaat dan niet alleen om luchtwegproblemen en longkanker, maar ook om hart- en vaatziekten."

Van der Zee: "Vooral ultra-fijnstof komt heel diep in de luchtwegen terecht. Deze kleine deeltjes komen via de longblaasjes in de bloedbaan terecht en kunnen daardoor leiden tot hart- en vaatziekten."

Cijfers in Nederland.

In 2014 stierven twaalfduizend mensen voortijdig door luchtverontreiniging

Nederlanders leven gemiddeld dertien maanden korter door luchtverontreiniging

"Luchtvervuiling is minder erg dan roken, vergelijkbaar met de gezondheidsschade die ontstaat door overgewicht en groter dan de gezondheidsschade bij te veel alcoholgebruik," aldus van der Zee, die verwijst naar cijfers van het RIVM.

WHO: Concentratie luchtvervuiling moet omlaag.

De luchtkwaliteit is in veel Nederlandse steden zo slecht, dat je er officieel niet in zou mogen werken, concludeert Milieudefensie op basis van onderzoek van de Gezondheidsraad. Volgens hen is dat volslagen idioot, omdat we in deze lucht ook opgroeien, spelen en fietsen.

“Nederland is nog nooit zo schoon geweest”

Flemming Cassee, inhalatietoxicoloog.

Cassee: "Ik begrijp Milieudefensie en de luchtkwaliteit kan altijd beter, maar sinds er wordt gemeten is het in Nederland nog nooit zo schoon geweest. We moeten het niet erger doen voorkomen dan het is."

Als je de luchtkwaliteit vergelijkt met de Europese grenswaarden, lijkt de lucht in Nederland helemaal zo slecht nog niet. Van der Zee: "Maar de normen voor luchtvervuiling van de Europese Unie zijn mede gebaseerd op economische haalbaarheid, dus zijn ze niet streng en beschermen ze ons niet tegen ziekte. De WHO adviseert dan ook om voor de gezondheid de concentratie luchtvervuiling veel verder omlaag te brengen, tot 2,5 keer lager dan de EU-normen."ARTIKEL: MEIMAAND = COELIAKIEMAAND.
Bron: Redactioneel/HandicapNieuws.

Je kunt er zelf voor kiezen glutenvrij te gaan eten, maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen die lijden aan de ziekte coeliakie hebben geen keuze en die MOETEN glutenvrij eten.

De rest van hun leven. Ieder jaar in de maand mei schenken we hier extra aandacht aan: Meimaand = Coeliakiemaand.

Coeliakie.

Coeliakie is een darmziekte. De ziekte bestaat uit een aantasting van het darmslijmvlies en een darmvlokatrofie, waardoor de spijsvertering en de opname van voedingstoffen verstoord raakt.

Coeliakie wordt veroorzaakt door een overgevoeligheid voor gluten. Gluten zijn eiwitten die van nature voorkomen in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut en daardoor ook in alle producten die van deze grondstoffen worden gemaakt of ermee in aanraking zijn gekomen. Hoe langer de ziekte onbehandeld blijft, hoe uitgebreider de beschadiging van de dunne darm en des te ernstiger zijn de verterings- en opnamestoornissen.

Diagnose is lastig, De één heeft nauwelijks klachten, de ander juist heel veel. Daarom is het ook lastig voor medici coeliakie te herkennen. Klachten die kunnen wijzen op coeliakie zijn:

· Buikpijn

· Obstipatie

· Depressiviteit

· Overgeven

· Gewichtsafname

· Lusteloosheid en gauw moe

· Gistingsdiarree

· Slapeloosheid

· Groeistoornissen

· Vetdiarree

· Humeurig

· IJzertekort

Als de arts een vermoeden heeft van coeliakie zal worden gestart met een bloedonderzoek.

Indien in het bloed antistoffen worden aangetroffen zal een dunne darmbiopsie worden uitgevoerd. Dit is een kleine (maar nare) ingreep waarbij men de binnenwand van uw dunne darm onderzoekt. Men neemt kleine stukjes weefsel weg en neemt enige foto’s. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt door de behandelend arts (kinderarts of MDL-specialist) vastgesteld of u gediagnostiseerd bent als coeliakiepatiënt.

Glutenvrij eten? Bezint eer ge begint!!

Zonder enige voedingskundige achtergrond starten met een glutenvrij dieet resulteert vaak in een eenzijdig voedingspatroon en is alles behalve gezond!! Realiseer u zich dat glutenvrij eten niet slank maakt!

Voor advies raadpleeg onze website: www.ruttmans.nl/Coeliakie of kom naar onze winkel in Assen. Wij helpen u graag met onze door studie opgedane kennis en inmiddels bijna 20 jaar lange glutenvrije praktijkervaring.

Let op:

• Indien u voor uzelf al conclusies hebt getrokken en daarom uit uzelf al bent gestart met een glutenvrij dieet is het mogelijk dat in uw bloed geen antistoffen meer worden aangetoond. Er zal dan vaak geen verder onderzoek meer plaats vinden.

• Veel coeliakiepatiënten worden op latere leeftijd gediagnostiseerd met Diabetes II, een gevolg van het volgen van een glutenvrij dieet!ARTIKEL: VANDAAG START DE LYME AWARENESS MAAND WEER.
Bron: Redactioneel/HandicapNieuws.

De maand mei staat in het teken van de Ziekte van Lyme. Jaarlijks worden in Nederland een miljoen mensen door een teek gebeten.

Is de teek besmet, dan kan dit leiden tot de Ziekte van Lyme. Dit is een zeer vervelende infectieziekte met heftige gevolgen.

Ziekte van Lyme na een tekenbeet.

Zoals gezegd kunt u de ziekte van Lyme krijgen als gevolg van een tekenbeet. Naar schatting draagt ongeveer 20% van de teken de borrelia bacterie met zich mee. De kans op besmetting met deze bacterie stijgt wanneer de teek zich lang op het lichaam bevindt. Preventie en alertheid is daarom van belang. In sommige gevallen leidt de besmetting ook daadwerkelijk tot de ziekte van Lyme.

Om mensen bewust te maken van het gevaar en leed dat Lyme met zich meebrengt, wordt Ieder jaar wereldwijd de maand mei uitgeroepen tot Lyme Awareness maand. Teveel mensen zijn of worden ziek door een tekenbeet.

Dat het nodig is om mensen bewust hiervan te maken blijkt wel uit de cijfers omtrent de ziekte:

– Ruim 1 miljoen mensen in Nederland worden per jaar gebeten door een teek

– Ongeveer 20 – 25% van de teken is besmet met de Lymebacterie

– In 40% van alle ziekte van Lyme gevallen is er geen rode kring/vlek of wordt deze niet opgemerkt

– Een rode kring/vlek betekent 100% zeker dat je de ziekte van Lyme hebt opgelopen.ARTIKEL: ACTIEF HULP BIEDEN: GEMEENTEN ZOEKEN NAAR INWONERS MET SCHULDEN.
Bron: Redactioneel/RTLnieuws/ANP MediaWatch.

Steeds meer gemeentes zoeken actief naar inwoners met schulden. De gemeentes willen zo voorkomen dat de boetes voor niet-betaalde rekeningen zich opstapelen en de mensen niet meer uit de problemen komen.

Dat meldt De Volkskrant. De gemeentes maken hiervoor gebruik van informatie over betalingsachterstanden van onder meer zorgverzekeraars en woningcorporaties. Dit is hard nodig want het overgrote deel van de anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens met betalingsachterstanden zoekt niet zelf hulp.

Veel van de mensen die worden benaderd waarderen de hulp. "Het komt voor dat mensen de deur dichtgooien als we aanbellen", zegt schuldenbeleidsadviseur Jan Donker. "Maar meer dan de helft reageert op het briefje dat we in de bus gooien, waarin staat dat ze ons kunnen bellen voor hulp."

Wetsvoorstel.

Het initiatief loopt voor op een wetsvoorstel dat staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken aan het voorbereiden is. Zij stelt dat gemeentes automatisch op de hoogte moeten worden gebracht van betalingsachterstanden.

Het is belangrijk om er zo snel mogelijk bij te zijn, zegt Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht, lector Schulden en Incasso. "In het huidige systeem lopen de kosten van schulden zo snel op dat mensen te snel in problemen raken waar ze nauwelijks nog uitkomen."

Daling wanbetalers.

Volgens het CAK hebben inspanningen van de gemeenten en zorgverzekeraars bijgedragen aan de daling van het aantal notoire wanbetalers van de zorgverzekeringspremie. In februari 2015 waren dat er 330.000, nu is dat aantal gedaald tot 204.000.ARTIKEL: WAAROM STEEDS MEER MENSEN ZWARE PIJNSTILLERS SLIKKEN.
Bron: Redactioneel/NU.nl/ANP MediaWatch.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deed onderzoek naar het gebruik van zware pijnstillers en constateerde een flinke toename. Het aantal patiënten dat dergelijke opioïden inneemt, steeg van 650.000 in 2010 naar ruim een miljoen in 2017. Wat is er aan de hand?

Ruim 200.000 van deze patiënten gebruikten in 2017 voor een langere periode zeer zware pijnstillers. In 2010 ging het nog om 135.000 patiënten. ZN baseerde het onderzoek op declaratiegegevens van zorgverzekeraars.

Gerben Klein Nulent, voorzitter van apothekersorganisatie KNMP, heeft enkele mogelijke verklaringen voor de stijging. "Patiënten lijken tegenwoordig minder pijn te willen accepteren. Daarnaast lijkt het alsof er sneller een zwaar middel wordt voorgeschreven."

Ook het feit dat ziekenhuizen worden beoordeeld aan de hand van een zogenoemde pijnscore, speelt volgens de KNMP-voorzitter mogelijk een rol. De kwaliteit van zorg in een ziekenhuis wordt onder meer gemeten aan de hand van de pijn die een patiënt heeft.

Zo kan een ziekenhuis als doel hebben een patiënt pijnvrij te laten zijn. De pijnscore wordt herhaaldelijk afgenomen bij patiënten. "We willen in Nederland dus geen patiënten met pijn, want dan komt het ziekenhuis slecht naar voren in de cijfers."

Moeilijk in kaart te brengen.

Het is lastig om cijfers over het gebruik met elkaar te vergelijken, vertelt Monique Verduijn, senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

"In verschillende onderzoeken wordt naar andere typen pijnmedicatie gekeken, waardoor het moeilijk is om een helder beeld te krijgen", vertelt Verduijn.

In het onderzoek van ZN is ook het zwak werkende opioïde tramadol meegenomen. "De 200.000 gebruikers zijn dus mensen die sterk werkende pijnmedicatie zoals oxycodon en het minder sterke tramadol slikken."

Vier soorten pijnmedicatie.

Er zijn vier categorieën pijnstillers die in de zogeheten pijnladder staan, legt Klein Nulent uit. "Paracetamol is categorie 1. In categorie 2, ook wel NSAID's genoemd, zit ibuprofen, naproxen en diclofenac. Bij deze pijnstillers is er een kans op maagbloedingen, maar met een goede maagbescherming erbij kan dit worden voorkomen."

Tramadol valt in categorie 3. De opioïden zoals oxycodon vormen de zwaarste categorie, oftewel categorie 4.

Volgens de KNMP-voorzitter wordt categorie 2 mogelijk te snel overgeslagen vanwege de bijwerkingen. "Door deze categorie over te slaan, komt iemand soms bij zwaardere pijnstillers uit dan nodig is."

“Doordat paracetamol bij de drogist te koop is, geeft het mensen onterecht het idee dat het minder sterk is.”

Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP.

Het feit dat paracetamol bij de drogist te koop is, geeft mensen mogelijk het idee dat het minder goed werkt of minder sterk is. Maar dat is niet zo, benadrukt Klein Nulent.

Huisartsen schrijven pijnmedicatie voor.

Uit het onderzoek van ZN blijkt dat vrouwen vaker zware pijnstillers slikken (60 procent) dan mannen (40 procent). De opioïden, waaronder het zwak werkende tramadol, worden vooral voorgeschreven door huisartsen. Dit gebeurde bij 82 procent van de gevallen.

Vooral de zware pijnstiller oxycodon is vaker voorgeschreven. Waar het aandeel in 2010 nog 2,8 procent was, is dit percentage in 2017 gestegen tot 14,2 procent. Medisch specialisten, chirurgen en internisten schrijven deze pijnstiller voor na een behandeling of operatie.

Het gebruik van zware pijnstillers wordt al jaren gevolgd. De cijfers zijn volgens Klein Nulent dus geen verrassing. "We denken wel dat het iets te relativeren is door te kijken naar de cijfers van 2018, die nog niet zijn meegenomen in dit onderzoek van ZN."

In het nieuwe rapport over het gebruik van oxycodon ziet de apothekersorganisatie dat het aantal gebruikers in 2018 gelijk is gebleven. De jaren ervoor was er wel een flinke stijging in het gebruik. Het gaat nog steeds wel over twee miljoen verstrekkingen van het medicijn. "Dat is nogal wat", aldus de KNMP-voorzitter.

Juiste balans vinden.

Waar je vroeger soms wel dagen in het ziekenhuis moest blijven na een ingreep, gaat een patiënt nu soms al op dezelfde dag naar huis, mét pijnstillers. "Het is dan belangrijk dat er een goede overdracht is van de arts in het ziekenhuis naar de huisarts, bijvoorbeeld met behulp van een behandelplan. Dan krijgt iemand niet onnodig lang een zware pijnstiller", meent Verduijn.

Volgens haar gaat het om het vinden van de juiste balans als er sprake is van pijn. "Als de pijn heftig is, kan een zware pijnstiller je vervolgens helemaal suf maken. Het is dan slimmer om samen met de huisarts te kijken hoe je de balans kan vinden. Dan krijg je pijnbestrijding, maar kun je ook nog helder nadenken."

Verkrijgbaar bij de apotheek.

De apothekersorganisatie zou graag zien dat pijnmedicatie uit de tweede categorie weer alleen verkrijgbaar is bij de apotheek. "Op die manier zou deze informatie toegevoegd kunnen worden aan de medische historie van de patiënt en is er meer zicht op de situatie."

Mogelijk moeten patiënten ook vaker stilstaan bij het feit dat een beetje pijn er soms bij hoort, aldus Klein Nulent.

Krijgt iemand tijdelijk wel een zware pijnstiller, dan het liefst zo kort mogelijk en met zo min mogelijk herhaalrecepten, vinden beide organisaties. Zo kan verslaving voorkomen worden.

Mensen die meer informatie zoeken over het gebruik van pijnstillers, kunnen het beste terecht op thuisarts.nl en apotheek.nl, waar meer te vinden is over de verschillende soorten en over het voorgeschreven gebruik.ARTIKEL: INTENTIEVERKLARING NVVP-GGZ NEDERLAND.
Bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

De NVvP en GGZ Nederland vinden het beiden belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld.

Uitgangspunt voor de verklaring is het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten zijn inspraak van en regie door professionals en een betere taakverdeling tussen disciplines. Psychiaters kunnen binnen hun instelling blijvend medeverantwoordelijkheid tonen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Hiermee wordt het werken binnen een instelling hopelijk weer aantrekkelijk. De NVvP en GGZ Nederland committeren zich aan een concrete uitwerking van deze intentieovereenkomst in een plan van aanpak en waar van toepassing krijgt dit een plek aan de cao-tafel.ARTIKEL: NZA BLIJ MET REGISTRATIESTANDAARD VOOR GEPAST GEBRUIK.
Bron: Redactioneel/NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit is blij met de uitkomsten van de taskforce Gepast Gebruik ggz. Het belangrijkste advies van de taskforce is dat er één registratiestandaard komt voor ggz-aanbieders over gepast gebruik.

Daarmee is voor ggz-aanbieders duidelijk welke gegevens ze moeten bijhouden over de behandeling van hun patiënten, zodat ze achteraf aan de zorgverzekeraar kunnen aantonen of de gegeven behandeling bewezen effectief is en of deze behandeling alleen is gegeven aan patiënten die deze ook echt nodig hadden.

Ggz-aanbieders ervaren administratieve lasten door de onduidelijkheid over de registratievereisten en angst om niet de juiste zaken vast te leggen als het gaat om gepast gebruik. Zorgverzekeraars moeten erop toezien dat de zorg die zij vergoeden effectief is en medisch noodzakelijk. Bij twijfel hierover vragen zij gegevens op bij zorgaanbieders. Met de registratiestandaard wordt nu duidelijk welke informatie zorgaanbieders moeten gaan vastleggen.

De taskforce Gepast Gebruik ggz komt met deze aanbeveling in haar advies ‘Een procesgerichte verantwoording op gepast gebruik in de curatieve ggz’. In het advies wordt een basisset vastgesteld van gegevens die moeten worden vastgelegd om te verantwoorden dat de geleverd zorg gepast is. Daarnaast wordt gekeken op welke manier de zorgverzekeraars dit kunnen controleren. De nieuwe manier van werken kan vanaf 2020 worden ingevoerd, aldus het advies.ARTIKEL: GEBROKEN HART SYNDROOM: KAN JE HART BREKEN DOOR LIEFDESVERDRIET OF ANGST?
Bron: Redactioneel/Gezondheid.be.

Het gebroken hart syndroom is een vorm van hartspierziekte of cardiomyopathie, die kan optreden bij heftige emoties, zoals bijvoorbeeld het weggaan of overlijden van een geliefd persoon, maar ook bij andere traumatische ervaringen zoals een ongeval of een natuurramp, bij hevige pijn, na een operatie... zelfs bij een woedeuitbarsting. Ook positieve gebeurtenissen kunnen een 'gebroken hart' uitlokken, bijvoorbeeld winst bij een sportwedstrijd of de lotto, een verrassingsfeestje...

De symptomen lijken op een hartaanval (pijn in de borst, kortademigheid...). De aandoening verdwijnt meestal na enkele dagen tot weken en is meestal goed te behandelen. In zeldzame gevallen kan het dodelijk zijn.

Het syndroom wordt meer gezien bij vrouwen dan bij mannen, en dan vooral na de menopauze.

Wat is het gebroken hart syndroom?

Het is een eerder zeldzame en meestal voorbijgaande vorm van hartspierziekte of cardiomyopathie waarbij de hartspier acuut verzwakt is.

De aandoening bestaat al heel lang, maar werd pas in de jaren negentig voor het eerst beschreven door Japanse cardiologen. Ze noemden het Tako-Tsubo cardiomyopathie (TTC), naar een Japanse keramieken pot die gebruikt wordt als inktvisval: een bolle pot met een smalle nek waardoor de inktvis die erin zwemt, er niet meer uit kan. Vandaar soms ook de naam 'viskruik-cardiomyopathie'. Tijdens het samentrekken neemt het hart namelijk de vorm van deze inktvisval aan omdat de punt van het hart, de apex, stilstaat ('akinesie') en opbolt als een ballon. Vandaar dat men soms ook spreekt van 'apical ballooning syndroom'. Een andere benaming is stresscardiomyopathie.

Wat zijn de oorzaken van het gebroken hart syndroom?

123-txt-cardiomyopathie-06-16.jpg Takotsubo-cardiomyopathie wordt meestal uitgelokt door een heftige fysieke of emotionele stressvolle gebeurtenis, zoals een onverwacht overlijden van een familielid of vriend, een gebroken liefdesrelatie of echtscheiding, een hevige ruzie, verlies van werk, een ongeval, hevige angst, een inbraak, een blikseminslag, een aardbeving, maar ook verlies of winst bij een sportwedstrijd of een kansspel, een onverwachte blijde gebeurtenis...

Andere mogelijke oorzaken:

• traumatische fysieke gebeurtenissen, zoals een epileptische aanval, een zware astma-aanval, hevige pijn, een chirurgische ingreep, een hersenvliesbloeding...;

• bepaalde geneesmiddelen, zoals een adrenalinespuit bij een allergische aanval en sommige antidepressiva

• illegale drugs (bijvoorbeeld cocaïne) of een ontwenningskuur.

De symptomen ontstaan plots en vrijwel onmiddellijk na de stresserende gebeurtenis. Of ook chronische stress het syndroom kan uitlokken, is niet bekend.

Soms zou het syndroom ook kunnen optreden zonder direct verband met een stressvolle gebeurtenis.

Hoe ontstaat het gebroken hart syndroom?

Het precieze mechanisme achter de aandoening is nog niet helemaal duidelijk.

Aangenomen wordt dat tijdens een heftige stressvolle of emotionele ervaring grote hoeveelheden stresshormonen of catecholaminen, zoals adrenaline, vrijkomen in het bloed. Hierdoor komt een ingewikkeld proces op gang, met als uiteindelijk gevolg dat de hartspiercellen tijdelijk 'verstijven' en de samentrekbaarheid van de linkerhartkamer verstoord wordt ('stunning'). De basis van het hart blijft pompen, maar de punt staat stil en bolt op. Hierdoor ontstaat de typische inktvispot-vorm met een smalle hals en een opgeblazen punt.

Mogelijk hebben mensen die de aandoening krijgen een genetische aanleg die hen gevoeliger maakt voor stresshormonen, maar dat wordt nog volop onderzocht. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat mensen bij wie deze aandoening voorkomt, mogelijk een of andere neurologische stoornis hebben, die kan leiden tot abnormale samentrekkingen van bloedvaten onder invloed van stress.

Ook zijn er aanwijzingen dat het gebroken hart syndroom meer voorkomt bij mensen met een bestaande angststoornis of andere psychiatrische problemen.

Opvallend is verder dat de aandoening vooral in de ochtend optreedt en meer gezien wordt bij het begin van de zomer.

Waarom komt het syndroom meer voor bij vrouwen?

Negen op tien patiënten met het gebroken hart syndroom zijn vrouwen, meestal oudere vrouwen na de menopauze. Van de vrouwen die in een ziekenhuis worden opgenomen met klachten die een hartaanval doen vermoeden, zou zowat 10 % in feite lijden aan het gebroken hart syndroom.

Vermoed wordt dat de hartcellen van vrouwen na de menopauze gevoeliger zijn voor stresshormonen door de lagere oestrogeenwaarden. Ook zou het kunnen dat mannen meer adrenalinereceptoren op de cellen van hun hart hebben, waardoor ze beter bestand zijn tegen die stresshormonen.

Wat zijn de klachten van een gebroken hart syndroom?

De klachten lijken sterk op die van een hartinfarct. Ongeveer 2 tot 5 % van de patiënten die omwille van een acute hartaanval in het ziekenhuis worden opgenomen, blijken in feite te lijden aan het gebroken hartsyndroom.

• Een drukkend gevoel of pijn in de borst

• Kortademigheid

• Hartkloppingen.

Wat is het verschil met een hartinfarct?

123-anatom-soorten-cardiomyopathie-06-16.jpg Het grote verschil tussen het gebroken hartsyndroom en een hartinfarct is dat bij een hartinfarct de kransslagaders vernauwd zijn. Een tweede verschil is dat de hartspier bij een hartinfarct meestal permanent beschadigd wordt. Het hart herstelt zich bij het gebroken hartsyndroom bovendien vrij snel, terwijl na een hartinfarct het herstel maanden duurt en er vaak blijvende schade is.

Is het gebroken hart syndroom gevaarlijk?

Het gebroken hart syndroom is meestal een tijdelijk fenomeen dat na enkele dagen of weken volledig geneest, zonder blijvende letsels. De kans dat je later nog eens een keer Tako Tsubo krijgt, is zeer klein, maar kan niet uitgesloten worden.

In ongeveer 20 % van de gevallen treden complicaties op, zoals een sterk verlaagde bloeddruk gevolgd door een levensbedreigende cardiogene shock, vocht in de longen (longoedeem), een bloedklonter of ernstige hartritmestoornissen. Daarom word je tijdens de eerste dagen in het ziekenhuis intensief opgevolgd. Naar schatting zou ongeveer 1 % van de mensen die met een Tako Tsubo cardiomyopathie in het ziekenhuis worden opgenomen, uiteindelijk overlijden.

Mogelijk hebben mensen die het gebroken hart syndroom hebben doorgemaakt, een licht verhoogde kans om later een beroerte of CVA te krijgen.

Welke onderzoeken gebeuren als je in het ziekenhuis wordt opgenomen?

Omdat de klachten nagenoeg dezelfde zijn als die van een acuut hartinfarct, zullen bij opname in het ziekenhuis een aantal onderzoeken uitgevoerd worden.

• Een hartfoto (Electrocardiogram, ECG): het hartfilmpje registreert de elektrische activiteit van de hartspier. De resultaten van het ECG geven informatie over de hartfunctie, het hartritme, de grootte van de verschillende hartkamers en de zuurstofvoorziening. Hierop is meestal het verstoorde samentrekkingspatroon in de linkerhartkamer te zien.

• Een bloedonderzoek naar afwijkende bloedwaarden.

• Een röntgenfoto van de borstkas om te kijken of het hart is uitgezet, of de typische viskruik-achtige uitstulping in de linkerhartkamer

• Echocardiogram: dit is een pijnloos onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven beelden van het hart worden gemaakt. Hiermee kan onder meer de pompfunctie van het hart worden gemeten en kunnen afwijkingen, zoals de afwijkende vorm van de linkerhartkamer, in beeld worden gebracht.

• Hartkatherisatie (coronaire angiogram): dit is een onderzoek om vernauwingen in de kransslagaders van het hart op te sporen. Dat gebeurt met een katheter (dun buisje) dat vanuit de lies of pols in het hart wordt gebracht. Met deze katheters kunnen opnames gemaakt worden van de linkerhartkamer om de pompfunctie na te gaan en worden de kransslagaders vanuit verschillende hoeken in beeld gebracht. In tegenstelling tot bij een hartinfarct zijn bij het gebroken hart syndroom geen vernauwingen van de kransslagaders te zien.

• Eventueel zal ook een MRI-scan uitgevoerd worden om de hartfunctie te beoordelen. Op beelden van de bloedvaten is precies te zien waar zich vernauwingen, scheurtjes of andere afwijkingen zoals een uitstulping bevinden.

Hoe wordt het gebroken hart syndroom behandeld?

De behandeling is vergelijkbaar met de behandeling van een hartinfarct maar de duur van behandeling is veel korter, afhankelijk hoe snel de linkerhartkamer opnieuw normaal samentrekt. Normaal duurt dat enkele dagen, soms enkele weken.

Om de klachten van Tako Tsubo cardiomyopathie te verminderen, word je tijdelijk behandeld met geneesmiddelen, zoals betablokkers en/of ACE-inhibitoren, om het herstel van hartspierfunctie te ondersteunen. Mogelijk zal je ook tijdelijk een antistollingsmiddel moeten nemen.

In geval van complicaties, zoals een te lage bloeddruk of longoedeem, zullen tijdelijk aangepaste geneesmiddelen toegediend worden, bijvoorbeeld een plasmiddel (diureticum).

Meestal is verdere behandeling niet nodig. Als de linkerkamer minder goed blijft werken, zal je mogelijk een tijdlang verder bepaalde geneesmiddelen moeten nemen, bijvoorbeeld een betablokker.

Omdat een Tako Tsubo cardiomyopathie vaak uitgelokt wordt door stress, is het belangrijk dit zoveel mogelijk te vermijden. Mogelijk zal je ook een aangepast hartrevalidatieprogramma moeten volgen.ARTIKEL: MET DEZE 7 TIPS BLIJF JE OVEREIND, OOK ALS HET TEGENZIT.
Bron: Redactioneel/BN De Stem/ANP MediaWatch.

Soms rijgt de ene slechte dag zich aan de andere. Eveline Helmink (38), hoofdredacteur van ‘mindstyle’ magazine Happinez, stelde een handboek samen dat helpt om ongeluk te accepteren. Journalist Samuel Bom kiest er een paar troostrijke suggesties uit.

Je staat op, eet je gebruikelijke ontbijt, bekijkt het nieuws, neemt de vaste route naar je werk en drinkt dezelfde koffie of thee als altijd. Routines geven zekerheid, maar als je alles op de automatische piloot doet, vergeet je gemakkelijk dat je tot veel meer in staat bent. Por jezelf op als alles grijs en suf lijkt. Ga eropuit, ook zonder doel of gezelschap. Bezoek een vreemde stad of je eigen woonplaats, maar dan met verwonderde ogen. Als je niet kunt teruggrijpen op routines, word je alerter en bewuster van je acties. Je ontdekt welke routines zinvol zijn en welke je liever achter je laat.

Pieker niet over het verleden (het is zoals het is)

Op rotdagen denken we graag aan het verleden. Hoe zou ons leven eruitzien als we de dingen anders hadden gedaan? Het is een verleidelijke gedachtegang, maar erg bruikbaar is die niet. Besluiten die je hebt genomen, hebben altijd een reden. Je reageert op je omgeving, en jouw keuze verandert die omgeving op een manier die jouw besluiten in de toekomst weer beïnvloeden. Die keten blijft voortduren. En niemand weet wat er voortkomt uit een rotdag. Je leven is wat het is, en dat is hoe dan ook niet zonder betekenis.

Blijf altijd een beginner.

Hoe meer kennis je hebt verzameld, hoe vaker je denkt: weet ik al, heb ik al gezien, heb ik al gedaan. Van die houding word je niet per se vrolijker. Sterker: veel mensen ervaren geluk als ze iets voor het eerst doen. Wat ook helpt, is naar het leven kijken ‘als een beginner’. Je hoeft je kennis niet te vergeten, maar stap wel af van je (oude) aannames. Wie dat doet, komt onverwachte (uit)wegen tegen.

Werkt de manier waarop je iets aanpakt niet? Verander van koers. Stug volhouden leidt tot de sunken cost fallacy: je blijft tijd, geld en energie investeren, alleen omdat je er al zoveel tijd, geld en energie in hebt gestopt. Dat brengt nooit een nieuwe uitkomst.

Muziek haalt je uit een dip.

Melodieën beïnvloeden onze stemming en brengen ons in beweging - van een mars voor soldaten tot swingende dansers. Op ongelukkige momenten kun je daar gebruik van maken door muziek te kiezen die juist níet bij je stemming past. Hoe sterk je jezelf ook herkent in die ballade over een gebroken hart, je hebt meer aan een goede powermix: nummers waardoor je je sterk voelt en die je letterlijk in beweging brengen in plaats van je gemoedstoestand onderstrepen. Goede smaak is geen vereiste. Zelfs de grootste kitsch ontpopt zich in ons brein soms tot iets van betekenis. Schaam je er niet voor.

Leg die joggingbroek terug in de kast.

Als alles te veel wordt, besteed je liever geen tijd aan kleding. Liever trek je de eerste de beste slonstrui uit de kast. Maar juist als je ongelukkig bent, kun je beter langer bij je kleding stilstaan. Kleed je alvast op betere tijden zodat je met trots in de spiegel kunt kijken. Trek aan dat driedelig pak of die mooie jurk! Aan een beetje overdressed zijn is nog niemand doodgegaan.

Zie je dat niet zitten, dan kun je altijd nog kiezen voor comfortkleding. Net als andere zoogdieren zijn mensen gevoelig voor aanraking. Een zacht troostvest, een wollige deken of lekker zware jas kunnen je onbewust kalmeren.

Op tijd naar bed!

Soms gaat iets onverwacht mis en kun je daar niets tegen doen. Een stabiele basis helpt, en je lichaam is daarvan een belangrijk onderdeel. Slaap acht uur per nacht, want zonder voldoende rust wordt je wereld grauwer. Zorg dat je gedurende de dag rechtop staat of zit. Wat je ook van je lichaam vindt, een trotse en lichtvoetige houding herinnert jou en de wereld eraan dat je sterk in je schoenen staat. Een simpele ademoefening kan hierbij goede diensten bewijzen. Focus op je ademhaling. Adem in, tel tot vier. Adem uit, tel tot vier. Adem in, tel tot vier. Adem uit, tel tot vier. In zestien seconden ben je terug op aarde.

Bidden zonder god.

Zorgen ben je liever kwijt dan rijk. Je kunt ze van je af schrijven of schreeuwen maar het kalme ritueel van een snel gebed helpt ook. Door je angst en hoop uit te spreken, kan overzicht ontstaan. Om wie of wat maak jij je zorgen, waar ben je blij om en dankbaar voor, en wat hoop je dat de toekomst brengt? Het helpt om dat op een rij te zetten. Elk schietgebedje werkt.

‘Handboek voor mindere dagen - shortcuts naar een lichter leven’ verschijnt 7 mei bij Kosmos Uitgevers (€22,50).ARTIKEL: HN-INFOPUNT: WIE GAAT DE PSYCHOLOOG BETALEN VOOR MIJ?
Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Omdat ik moeilijk praat en contact leg hebben school en mijn huisarts geadviseerd om eens met een psycholoog te gaan praten, maar... Wie gaat dat betalen?"

Onze HN-informateur antwoord:
Tot je 18e verjaardag zijn jouw ouders hier verantwoordelijk voor. Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen, ook kinderen en jongeren 8 keer vergoed. Wel moet je (jouw ouders) 10 euro per keer betalen. Na je 18e ben je er zelf verantwoordelijk voor. Ook dan vergoedt jouw verzekeraar de eerste 8 keer met weer de eigen bijdrage van 10 euro per keer.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Vandaag ingezonden door Dennie Baks.

Jantje vroeg aan zijn ouders een fiets met tien versnellingen voor z’n verjaardag. Z’n vader zei op rustige en begrijpende toon: “Luister ‘ns even Jantje. Normaal gesproken zouden we je er graag eentje geven, maar we hebben een hypotheek van 280.000 euro en je moeder is net haar baan verloren. We moeten nu heel voorzichtig zijn met het geld, begrijp je?” Jantje knikte en ging naar z’n kamer. De volgende morgen komt Jantje de trap af met een koffer met al zijn kleren, en z’n vader vroeg: “Jantje, wat heeft dat te betekenen?” Jantje antwoordde: “Toen ik gisterenavond langs jullie kamer liep hoorde ik je zeggen: “Ik trek me terug!” daarna zei mama: “Wacht even, ik kom ook!” En ik ben niet zo gek dat ik hier in m’n eentje achterblijf met een hypotheek van 280.000 euro en geen fiets!”

En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag
.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.