Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van woensdag 13 februari 2019.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Jongeren opgeroepen voor prik meningokokkenziekte.
Essay: De juiste zorg op de juiste plek.
Gratis zorg voor slachtoffer seksueel geweld.
Zelf woning kunnen kiezen is cruciaal voor tevredenheid.
FDA waarschuwt: Alle borstimplantaten kunnen lymfeklierkanker veroorzaken.
D66 en jeugdartsen: onderzoek naar therapie die 'homo's geneest'.
Positieve effecten van Paro de zeehond.
Blind bouwen in het MuZIEum.
Massages hadden niet gegeven mogen worden.
Hoeveel maaltijden op een dag is nu echt gezond?
Griep zorgt voor druk op bloedvoorraad.
Minder antibioticavoorschriften bij samen beslissen.
Minister ‘sticks to the plan’ tijdens debat ouderenzorg.
Voorlichting: Digi-wijs en de toekomst voor mensen met een visuele beperking.
Landelijk Schakelpunt biedt geen end-to-endencryptie patiëntdata.
Kennisgebrek over regels oorzaak van onterecht weigeren huisartsen.
ACM, LHV en Patiëntenfederatie pakken overstapbelemmeringen patiënten bij huisartsen aan.
Blaasontsteking: Hoe geraak je er op een efficiënte manier van af?
Medisch-specialistische bedrijven falen als onderneming.
Jonggehandicapten nemen genoegen met uitkering onder armoedegrens.
VriendenLoterij verrast Hulphond Nederland met donatie voor Kwispellezen.
Lucille Werner gaat op zoek naar 'minister van Gehandicaptenzaken'.
HN-INFOpunt: Een wilsverklaring of nog maar niet?
Onze Lachafsluiting.ARTIKEL: JONGEREN OPGEROEPEN VOOR PRIK MENINGOKOKKENZIEKTE.
Bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Circa 860.000 Nederlandse jongeren krijgen dit voorjaar een uitnodiging om een prik te halen tegen meningokokkenziekte, aldus het RIVM.

Het gaat volgens plan om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (een deel van) 2004 en 2005. De groep volgt op die van ruim 130.000 jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004, die vorig jaar een brief kreeg. Bijna 84 procent reageerde toen.

Steeds meer mensen besmet met meningokok type W.

Sinds 2015 worden meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok type W, waardoor ze hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen krijgen. De regering besloot in september 2017 tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Vorig jaar volgde het besluit om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden.

In 2018 werden in totaal 103 mensen ziek en overleden 22 mensen. Begin deze maand werd Nederland nog opgeschrikt door het overlijden van een scholiere in Gouda, maar aan welk type ze stierf is nog niet bekend.

De komende weken vallen de eerste brieven in de bus. De keuze om tieners en jongeren te vaccineren is gemaakt omdat ze relatief vaker drager zijn van de bacterie.ARTIKEL: ESSAY: DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK.
Bron: Redactioneel/ANBO.

"Willen we een samenleving creëren waarin mensen prettig oud kunnen worden, dan begint dit met het zorgen dat mensen tot aan het einde van hun leven mee kunnen blijven doen. Een sociaal netwerk en het behoud van een doel in het leven zijn belangrijk voor het welbevinden, net zo goed als de mate waarin mensen zelfstandig kunnen beslissen over de invulling van hun leven. Er moet dus geïnvesteerd worden in wijken als leefgemeenschap en in woonconcepten waarmee zelfstandigheid wordt bevorderd, het sociale netwerk wordt uitgebreid en eenzaamheid wordt bestreden. Hierdoor zal de kwaliteit van leven omhoog gaan en zullen de kosten voor zorg uitgesteld of teruggedrongen worden."

Dat schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan in de nieuwste uitgave van 'Zorg in de buurt' van zorgnetwerkorganisatie Coincide. Haar pleidooi: er wordt bij het ouder worden teveel gepraat over zorg, terwijl welzijn centraal moet zijn. Kwaliteit van leven is veel meer afhankelijk van een goede woning, gezelligheid, voorzieningen en een goede buurt, dan van zorg. "De vraag, ‘hoe richten we onze samenleving in op een snel vergrijzende bevolking’, vereist vele en vooral complexe oplossingen. Wanneer beleidsmakers het aandurven om écht op zoek te gaan naar oplossingen, dan durf ik te zeggen dat de sleutel bij wonen en wijken ligt. De juiste zorg op de juiste plek is vaak geen zorg."

Dwingende opdracht.

De inrichting van naoorlogse buurten en wijken is niet afgestemd op een ouder wordende bevolking, schrijft Den Haan. En het aantal initiatieven die zich wél richten op ouder worden binnen een sociale omgeving en een leuke, goed ingerichte wijk, zijn zó populair, dat er al snel wachtlijsten ontstaan. Gemeenten moeten aan de slag! Een pleidooi wat zij eerder deze week ook hield naar aanleiding van nieuwe cijfers uit eigen onderzoek. "Samenwerking tussen marktpartijen, financiers en gemeenten is nodig en dit gaat niet vanzelf. Wij hebben minister De Jonge eerder opgeroepen de vrijblijvendheid waarmee gemeenten dit aanpakken een halt toe te roepen. Het is tijd voor een dwingende opdracht. Het ligt voor de hand dat de gemeenten deze rol op zich nemen, maar de tijd van afwachten is voorbij. Met elkaar moeten we onze huisvesting naar een hoger plan tillen, zodanig dat we prettig en gezond ouder kunnen worden, zonder vermijdbare en overbodige zorg", schrijft Den Haan.

Lees het hele essay: Investeren in wijken en wonen voorkomt onnodige zorg op onze website.ARTIKEL: GRATIS ZORG VOOR SLACHTOFFER SEKSUEEL GEWELD.
Bron: Redactioneel/De Telegraaf/ANP MediaWatch.

Slachtoffers van seksueel geweld hoeven binnenkort geen eigen risico meer te betalen voor hun medische zorg. Het gaat om een proef van een jaar, om te kijken of de financiële bijdrage die slachtoffers nu wel kwijt zijn, een drempel vormt voor deze groep om zich te melden.

Sinds 2012 kunnen slachtoffers voor onderzoek terecht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG), dat op zestien plekken in Nederland zit. De medische zorg die ze daar ontvangen valt echter onder het eigen risico, wat al tot Kamervragen leidde van CDA, D66 en PvdA.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil bekijken of de eigen betaling een drempel vormt voor slachtoffers om zich te melden. Mensen die zich melden bij een van de locaties van het CSG kunnen gedurende de proef een vergoeding krijgen, zodat ze niet zelf voor de kosten opdraaien.ARTIKEL: ZELF WONING KUNNEN KIEZEN IS CRUCIAAL VOOR TEVREDENHEID.
Bron: Redactioneel/Ieder(in).

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn gemiddeld minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking.

Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland. De lagere score wordt onder meer veroorzaakt doordat een deel van de achterban niet zelf heeft kunnen kiezen voor de woning of woongroep. Er is dan voor ze gekozen door bijvoorbeeld de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid.

Keuzevrijheid is een recht.

In het VN-verdrag Handicap – dat sinds 2016 in Nederland van kracht is – staat het recht op (zelfstandig) wonen beschreven. Volgens het verdrag hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen en te kiezen waar en met wie ze willen wonen. Uit de meldactie blijkt dat deze keuzevrijheid nog lang niet voor iedereen is gerealiseerd. 16% heeft niet zelf voor de eigen woonruimte kunnen kiezen. Van de mensen die in zorginstellingen wonen, is dat zelfs 62%.

Zelfgekozen woning bevalt beter.

Dit gebrek aan keuzevrijheid heeft gevolgen voor de tevredenheid over de eigen woning en de woonomgeving. Maar liefst 34% van degenen die niet zelf hebben gekozen, is ontevreden met de woning. Bij de mensen die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10%.

Over het geheel genomen zijn mensen met een beperking, zoals gezegd, minder tevreden met hun woning en woonomgeving dan mensen zonder een beperking. Volgens het CBS geven mensen zonder beperking hun woning en woonomgeving een 8; mensen met een beperking geven woning en woonomgeving gemiddeld een 7,1.

Mensen met een beperking willen dan ook vaker dan gemiddeld verhuizen. Bij 28% van de mensen die willen verhuizen, is de beperking de reden van de verhuiswens. De belangrijkste redenen waarom men nog niet is verhuisd, zijn: het beperkte aanbod van geschikte woningen, de hoge kosten en de zware belasting van het verhuizen zelf.

Als mensen naar een woonomgeving verhuizen die echt passend is, levert dat veel op. Dit zegt bijvoorbeeld iemand die voor het eerst zelfstandig is gaan wonen: ‘Het bood mij een veilig omgeving waarin ik mezelf weer op een positieve manier kon ervaren. Ik had eindelijk een plek voor mezelf, waarin ik zelf kon bepalen welke regels er waren’

Aanbevelingen.

De samenstellers van het rapport benadrukken bij hun aanbevelingen dat de keuzevrijheid van mensen met een beperking meer moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellingen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en met wie zij willen wonen. Verder pleiten ze voor uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en woonvormen.

Het hele rapport kunt u downloaden op onze website.ARTIKEL: FDA WAARSCHUWT: ALLE BORSTIMPLANTATEN KUNNEN LYMFEKLIERKANKER VEROORZAKEN.
Bron: Redactioneel/Radar [AVROTROS].

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) pleit voor meer bewustzijn over de relatie tussen een bepaalde vorm van lymfeklierkanker (BIA-ALCL) en borstimplantaten. Volgens rapporten die het FDA heeft ontvangen hebben patiënten met borstimplantaten een vergroot risico op het ontwikkelen van BIA-ALCL.

Eerder was al bekend dat getextureerde borstprothesen een groter risico geven op een bepaalde vorm van lymfeklierkanker. Nu blijkt dat er ook vrouwen zijn met 'gladde implantaten' bij wie de ziekte is ontwikkeld.

Ook risico bij implantaten met zoutoplossing.

Getextureerde borstimplantaten zijn implantaten met een soort ribbelvorm. Die ribbel is bedacht om te voorkomen dat het implantaat kan gaan schuiven.

In december 2018 werd bekend dat het Ierse farmaceutische bedrijf Allergan de Europese verkoop van getextureerde borstimplantaten, die ook in Nederland zijn verkocht, heeft gestaakt. Bestaande voorraden in Europa worden momenteel teruggeroepen.

Verkapseling rondom implantaat.

Nu blijkt ook dat gladde borstimplantaten, gemaakt van bijvoorbeeld siliconen of een fysiologische zoutoplossing, het risico op BIA-ALCL kunnen vergroten. Implantaten met zo'n zoutoplossing werden eerder als redelijk veilig beschouwd. Uit de gevallen die bekend zijn, blijkt dat BIA-ALCL een kankervorm is die ontstaat door een verkapseling rondom het implantaat.

De cijfers over hoe vaak de kanker bij implantaatdragers voorkomt verschillen: van 1 op de 3817 patienten tot 1 op de 30.000. Volgens een schatting van de FDA worden er elk jaar 1,5 miljoen borstimplantaten geplaatst. De FDA roept zorgprofessionals op het te melden als er bij hen zieke patiënten bekend zijn.

Symptomen BIA-ALCL.

Heb je een borstimplantaat, en krijg je pijn, bulten, zwellingen of asymmetrische borsten? Meld je dan bij je arts. De klachten kunnen worden veroorzaakt door een ophoping van vocht rond het implantaat.

Heb je binnenkort een gesprek met je arts over een implantaat? Gebruik dan deze checklist

Als je BIA-ALCL hebt, dan wordt je implantaat, en de verkapseling eromheen, verwijderd. Sommige patiënten krijgen ook chemotherapie of bestraling.

Preventief laten verwijderen: wie betaalt?

Kun je een vergoeding krijgen als je preventief je borstimplantaat wil laten verwijderen? Radar heeft Zorgverzekeraars Nederland het het Zorginstituut Nederland gevraagd hoe dat zit. Zorgverzekeraars Nederland laat weten dat het Zorginstituut ernaar gaat kijken.

Zorginstituut Nederland zegt in een reactie: 'Vrouwen die zich zorgen maken kunnen zich altijd melden bij hun arts. De arts zal vervolgens de zorgen en/of klachten van de vrouwen onderzoeken, en eventueel verder actie ondernemen. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico’s van het implantaat en de risico’s van een operatie. Alleen zorg die medisch noodzakelijk is wordt vergoed. Als er sprake is van medische noodzaak zal er in principe gekozen worden voor verwijdering van de borstimplantaten.'ARTIKEL: D66 EN JEUGDARTSEN: ONDERZOEK NAAR THERAPIE DIE 'HOMO'S GENEEST'.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Het kabinet moet onderzoek doen naar behandelingen waarbij jongeren die homo zijn 'genezen' kunnen worden. Daarvoor pleiten D66 en de Vereniging van Jeugdartsen, meldt EénVandaag. Volgens D66-Kamerlid Bergkamp moet het kabinet veel meer doen om deze therapieën in kaart te brengen. Mochten ze inderdaad zo schadelijk zijn als gedacht, dan behoort een verbod wat D66 betreft tot de mogelijkheden.

"Jongeren moeten volledig zichzelf kunnen zijn. Deze therapieën staan hier haaks op", aldus Bergkamp. Ze vindt dat mensen die worstelen met hun geaardheid en geloof door de therapieën van de regen in de drup worden geholpen. Bergkamp wil dat het kabinet "diepgaand" onderzoek doet.

Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel therapieën en behandelingen er in ons land zijn. Maar voor D66 staat vast dat vooral minderjarigen beschermd moeten worden tegen de omstreden praktijken.

'Vorm van kwakzalverij'

Ook jeugdartsen maken zich grote zorgen over de 'genezingstherapieën'. Ze wijzen op de schadelijke effecten die deze kunnen hebben. "De behandelingensuggereren dat iemand ziek is", aldus Jeanne-Marie Hament, van de vereniging van AJN Jeugdartsen Nederland.

"Dat is niet alleen discriminerend, maar kan ook leiden tot extreme eenzaamheid en verdriet bij jongeren die worstelen met hun geaardheid. Dit is een vorm van kwakzalverij die wettelijk verboden zou moeten worden." Ook Hament pleit voor verdergaand onderzoek.

Volgens haar speelt het zich nu veelal onder de radar af en worden hierdoor slachtoffers op dit moment niet goed geholpen.ARTIKEL: POSITIEVE EFFECTEN VAN PARO DE ZEEHOND.
Bron: Redactioneel/Koninklijke Visio.

Traditiegetrouw organiseert het muZIEum ook deze voorjaarsvakantie een evenement dat geheel in het teken staat van het níet zien. Van 16 februari t/m 10 maart kunnen bezoekers aan de slag met de activiteit genaamd ‘De blinde bouwmeester’.

De gidsen, die de bezoekers bij de reguliere belevingen in het donker ook de Rinnie Groeneveld is groepsbegeleider bij Koninklijke Visio de Heukelom in Haren. Zij vertelt in de video welke positieve effecten Paro kan hebben op cliënten van Visio. Bekijk op YouTube de video over Paro.

Meer informatie?

Heeft u na het bekijken van de video nog meer vragen over Paro? Neem een bezoek aan het Kennisportaal van Koninklijke Visio.ARTIKEL: BLIND BOUWEN IN HET MUZIEUM.
Bron: Redactioneel/MuZIEum.

Traditiegetrouw organiseert het muZIEum ook deze voorjaarsvakantie een evenement dat geheel in het teken staat van het níet zien. Van 16 februari t/m 10 maart kunnen bezoekers aan de slag met de activiteit genaamd ‘De blinde bouwmeester’.

De gidsen, die de bezoekers bij de reguliere belevingen in het donker ook de weg wijzen, zijn de experts en begeleiden de deelnemers hierbij. Ook maakt het muZIEum op 2 en 3 maart een dikke knipoog naar de carnaval.

Bouw een fort.

In de voorjaarsvakantie gaan de bezoekers in het pikkedonker aan de slag met grote blokken en bouwen een fort tijdens de activiteit ‘De blinde bouwmeester’. Hoe doe je dit als het voornaamste zintuig wegvalt? De ervaringsdeskundigen, de blinde en slechtziende gidsen, staan de bezoekers met raad en daad bij. Zij ervaren dagelijks hoe het leven is met een visuele beperking, waardoor zij juist de mogelijkheden kunnen benadrukken. Natuurlijk speelt onderlinge communicatie en vertrouwen een grote rol. Bezoekers kunnen ‘De blinde bouwmeester’ reserveren in combinatie met een reguliere beleving. Op de website staat meer informatie hoe het reserveren in zijn werk gaat. Spontaan binnenwandelen kan ook, maar dan bestaat de kans dat de belevingen niet meer beschikbaar zijn.

Carnavalsgekte.

Ook het carnaval gaat niet geruisloos voorbij. Op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart wordt er een carnavalstintje toegevoegd aan de donkerbelevingen. Want hoe ervaar je dit grote feest als je niet kunt zien? Van de outfit tot aan de polonaise, aan alles wordt gedacht!

Voor meer informatie over de voorjaarsvakantie: www.muzieum.nl/voorjaarsvakantieARTIKEL: MASSAGES HADDEN NIET GEGEVEN MOGEN WORDEN.
Bron: Redactioneel/Inspectie SZW.

De Inspectie SZW heeft bij een massagesalon in het centrum van Amsterdam vijf dames aangetroffen die niet in Nederland massages mogen geven. Vier van hem mochten überhaupt niet in Nederland zijn en de vijfde was wel legaal hier, maar had geen werkvergunning. De vijf dames, afkomstig uit China, zijn overgedragen aan de Nationale Politie.

De Chinese eigenaresse van de massagesalon werd tijdens de actie van de Inspectie SZW onwel en veinsde dat zij het aan haar hart had. De snel gearriveerde ambulance broeders konden echter niets aan haar hart constateren. In de massagesalon werkten alleen de vijf dames.

Diezelfde avond constateerde de Inspectie dat bij een keten van souvenirwinkels twee Nepalezen en één Bengaal werkten die ook hier niet mochten werken. Ook zij zijn overgedragen aan de Nationale Politie. In een restaurant werd een 15-jarige jongen aangetroffen die daar werkte. Gezien het tijdstip had hij al thuis moeten zijn. De Inspectie SZW doet zowel bij de souvenirwinkels en bij het restaurant nog nader onderzoek of daar de werknemers wel juist betaald worden en niet te veel uren werken.ARTIKEL: HOEVEEL MAALTIJDEN OP EEN DAG IS NU ECHT GEZOND?
Bron: Redactioneel/MAXvandaag/OmroepMAX.

Is het in de vroegere jaren nog de gewoonte om 3 maaltijden per dag te eten, tegenwoordig zijn dat er een stuk meer en eten we de hele dag door.

Naast het ontbijt, lunch en diner consumeren we nog gemiddeld zo’n 4 tussendoortjes. Tussendoortjes zijn natuurlijk heel erg lekker maar hebben we ze wel nodig?

Dol op tussendoortjes.

Uit de Voedselconsumtiepeiling van het RIVM blijkt dat we gek zijn op tussendoortjes. Naast de 3 standaard maaltijden eten we gemiddeld zo’n 4 snacks. Dit is helemaal niet nodig, het Voedingscentrum zegt: ‘Uw lichaam heeft in principe geen tussendoortjes nodig’. De 3 standaard maaltijden zijn genoeg om de hele dag te kunnen overbruggen zonder fruit, koek, noten of andere snacks.

Nadelen van tussendoortjes.

Natuurlijk zijn er voor- en nadelen aan tussendoortjes. Een nadeel aan het eten van een tussendoortje is als u standaard 3 maaltijden eet, en daarnaast nog 3 (of meer) snacks, uw lichaam de hele dag bezig is met de spijsvertering. Door de constante spijsvertering wordt er ook de hele tijd insuline aangemaakt. Het hormoon insuline stimuleert de vetopslag, hierdoor komt u gemakkelijker kilo’s aan. Supermarkten spelen hier handig op in, zij staan vol met tussendoortjes. De verleiding om die tussendoortjes dan ook daadwerkelijk te kopen is groot. Ook automaten in, kantines, stations en tankstations zijn grote gevaren voor liefhebbers van een snelle snack. Hoogleraar Gezondheidswetenschappen Jaap Seidell noemt stations ‘vreetschuren waar af en toe een trein stopt.’ We worden eigenlijk elk moment van de dag verleid om te eten.

Af en toe iets lekkers kan geen kwaad.

Naast dat een snelle snack tussendoor dan niet heel goed voor u is, kan het toch ook wel iets positiefs met u doen. Tussendoortjes geven u de kans om extra voedingsstoffen binnen te krijgen, zoals vezels, vitamines en mineralen. Wie volgens de Schijf van Vijf eet van het Voedingscentrum, zou zo’n 400 kilocalorieën ‘overhouden’ voor extraatjes. Als u dan zin heeft in zo’n ‘extraatje’ dan is het wel verstandig om een goede keuze te maken. Een goede keuze is een stuk fruit, een handje noten, een boterham of een bakje met yoghurt. Maar voor uw gezondheid heeft u ze in elk geval niet nodig. Wilt u af van een lekkernij tussendoor? Zorg dan wel dat uw maaltijden voldoende zijn verzadigd en dat ze gezond zijn van samenstelling. Zo komt u de dag gemakkelijk door.ARTIKEL: GRIEP ZORGT VOOR DRUK OP BLOEDVOORRAAD.
Bron: Redactioneel/Rode Kruis/Gezondheid.

Ieder jaar opnieuw merkt het Rode Kruis een structurele daling van de bloedvoorraad met gemiddeld 18 procent als er een griepepidemie rondwaart.

Wordt u getroffen door de griep, dan mag u pas opnieuw doneren vanaf het moment dat u twee weken symptoomvrij bent. Ook wanneer u in contact kwam met iemand die griep heeft, mag u twee weken geen bloed geven. Daarnaast mogen donoren die de afgelopen kerstvakantie een reis maakten naar een verre bestemming een tijdje geen bloed geven.

Vooral O-negatief, de bloedgroep die iedereen mag ontvangen, heeft het erg moeilijk. Algemeen zijn er veel meer mensen met een positieve dan met een negatieve bloedgroep: 85% positief tegenover 15% negatief. Dat is meteen een van dé redenen waarom de negatieve bloedgroepen vaak onder druk staan. Ook bloedgroepen A-negatief, B- negatief én AB-negatief zijn erg nodig.

Als de bloedvoorraad op peil is, is er voldoende bloed om gedurende een volledige week aan de verwachte vraag te voldoen. Maar momenteel wordt het bloed van donoren met bloedgroep O-negatief na het testen meteen uitgestuurd naar de ziekenhuizen. Die worden momenteel zelfs gevraagd om te rantsoeneren: dat betekent dat in overleg met elk ziekenhuis dat bloedproducten bestelt bepaald wordt wat de minimale hoeveelheid is die ze in voorraad nemen.ARTIKEL: MINDER ANTIBIOTICAVOORSCHRIFTEN BIJ SAMEN BESLISSEN.
Bron: Redactioneel/NIVEL.

In huisartsenpraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, schrijven huisartsen minder antibiotica voor. Het gaat hierbij om situaties met jongere patiënten waarin volgens de richtlijnen een antibioticum valt te overwegen, maar dit niet per se noodzakelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, met gegevens uit elektronische patiëntendossiers van Nivel Zorgregistraties en vragenlijsten van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het tegengaan van onnodig gebruik van antibiotica is van belang, aangezien antibioticagebruik samenhangt met antibioticaresistentie, dat een bedreiging vormt voor de wereldwijde gezondheid.

Er zijn al aanwijzingen, uit eerder onderzoek, dat samen beslissen het onnodig gebruik van antibiotica kan verminderen. Uit de Nivel-studie blijkt dat in huisartspraktijken waar meer gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt, ook daadwerkelijk minder antibiotica worden voorgeschreven. Het gaat hierbij om volwassen patiënten onder de 40 jaar, in situaties waarin volgens de richtlijnen antibiotica overwogen kunnen worden maar niet strikt noodzakelijk zijn. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy en in Huisarts en Wetenschap.

Minder antibioticarecepten bij gezamenlijke besluitvorming.

Samen beslissen, een proces waarin patiënt en arts samen beslissen over de behandeling, is een manier om de voor- en nadelen van antibioticagebruik tegen elkaar af te wegen. Dit is vooral van toegevoegde waarde in situaties waar ruimte is voor een keuze uit verschillende behandelingen, namelijk wanneer volgens de richtlijnen een antibioticum kan worden overwogen maar niet per se noodzakelijk is. In deze situaties wordt inderdaad minder antibiotica voorgeschreven in huisartsenpraktijken waarin meer gedeelde besluitvorming plaatsvindt, zo blijkt uit het onderzoek.

Verband samen beslissen en antibioticavoorschrijving alleen bij jongere patiënten gevonden.

Nivel-onderzoekers hebben het verband tussen samen beslissen en antibiotica voorschrijven alleen gevonden bij patiënten jonger dan 40 jaar. Onderzoeker Thamar van Esch: ‘Uit eerder onderzoek zijn aanwijzingen dat huisartsen denken dat patiënten van 65 jaar en ouder minder vaak willen meebeslissen en vaker antibiotica verwachten. Ook kunnen er niet-gemeten medische redenen zijn om aan deze oudere patiënten vaker antibiotica voor te schrijven. Het is onduidelijk waarom er ook voor patiënten tussen de 40 en 64 jaar geen relatie is gevonden tussen samen beslissen en antibiotica voorschrijven.’

Onderzoek op basis van vragenlijst en elektronische patiëntendossiers.

Het Nivel heeft gebruikgemaakt van gekoppelde gegevens afkomstig van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Uit 15 huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties zijn 2.700 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg benaderd om een vragenlijst over samen beslissen in te vullen. Informatie over het voorschrijven van antibiotica bij patiënten met hoestklachten, neusbijholteontsteking of blaasontsteking is verkregen uit elektronische patiëntendossiers van de 15 huisartsenpraktijken.ARTIKEL: MINISTER ‘STICKS TO THE PLAN’ TIJDENS DEBAT OUDERENZORG.
Bron: Redactioneel/ActiZ.

De strakke verdeling van het kwaliteitsbudget voor verpleeghuiszorg, waarbij 85 procent verplicht moet worden besteed aan het aantrekken van extra zorgmedewerkers, wordt dit jaar niet versoepeld.

Voorlopig wordt geen extra geld beschikbaar gesteld voor het verhogen van salarissen van verpleegkundigen en verzorgenden. En: de zorg is geen markt. Duidelijke uitspraken van minister van VWS De Jonge tijdens het debat in de Tweede Kamer over ouderenzorg op donderdag 7 februari 2019.

Volgende week donderdag 14 februari staat opnieuw het debat geagendeerd met dezelfde Kamercommissie en dezelfde minister, dan specifiek over verpleeghuiszorg.

Lees het hele artikel op de website van ActiZ.ARTIKEL: VOORLICHTING: DIGI-WIJS EN DE TOEKOMST VOOR MENSEN MET EEN VISUELE BEPERKING.
Bron: Persbericht/Koninklijke Visio.

De digitalisering in het dagelijkse leven wordt steeds vanzelfsprekender en daar hebben mensen met een visuele beperking echt profijt van.

Visio en de Oogvereniging hebben daarom de handen ineengeslagen met themabijeenkomsten die belangstellenden informeren over hulpmiddelen in de breedste zin van het woord. De eerstvolgende themabijeenkomst, georganiseerd door Oogvereniging Noord-Holland, is op vrijdag 22 februari. Het onderwerp: “Digi-wijs ook in de toekomst”. Locatie: Visio Heerhugowaard, Gildestraat 3.

Kennis en vaardigheden delen.

Het zelfstandig functioneren van blinde en slechtziende mensen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Denk aan voice-over op de smartphone en computer en het streamen van boeken, tijdschriften en kranten met diverse apparaten. Een nieuwe uitdaging is het gebruik van stemgestuurde apparaten. In de dagelijkse omgeving wordt het steeds eenvoudiger om zelf de regie in handen te houden. Dit vraagt wel om kennis en vaardigheden van de gebruiker. Door training van Visio en ondersteuning van de Oogvereniging blijft u geïnformeerd.

Digitale Toekomst.

Marcel van Baar, coördinator Digi platform, gaat tijdens deze bijeenkomst in gesprek over de digitale toekomst. Dus heeft u interesse om in kleine werkgroepen maandelijks kennis te verkrijgen of te delen over spraakprogramma’s streaming, voice over en spraakbesturing en daarmee vaardiger te worden op hulpmiddelen? Kom dan vrijblijvend langs. Een lidmaatschap van de Oogvereniging of cliënt zijn bij Visio is niet nodig.

Aansluitend oogcafé met boekpresentatie.

Aansluitend aan deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om na te praten in het Oogcafé dat om 13.15 uur de deuren opent. Om 14.00 uur houdt schrijver Cees Smit een boekbespreking over zijn pas verschenen biografische roman "Nieuw leven".

Informatie en aanmelden.

Neem voor meer informatie over deze bijeenkomst contact op met Marcel van Baar via marcelvanbaar@quicknet.nl of 06 533 642 18.

Neem voor meer informatie over Visio Heerhugowaard contact op met de afdeling Advies van Visio Heerhugowaard via 088 585 90 00 of heerhugowaard@visio.org. Neem vooral ook contact op als u vrijdag niet kunt of als u meer wilt weten.ARTIKEL: LANDELIJK SCHAKELPUNT BIEDT GEEN END-TO-ENDENCRYPTIE PATIËNTDATA.
Bron: Redactioneel/Tweakers.net.

Medische informatie die via het Landelijk Schakelpunt, LSP, wordt gestuurd is niet end-to-end versleuteld. Gegevens worden alleen over de verbindingen versleuteld verzonden. Dat zegt minister voor Medische Zorg Bruins naar aanleiding van PvdD-vragen.

De minister verwijst in zijn antwoord op de kamervraag naar de NEN-7512-norm, die voorschrijft dat er geen end-to-endencryptie nodig is. "Er zijn meerdere manieren om tot een sterke beveiliging te komen. De norm biedt die ruimte", schrijft Bruins.

Volgens de brief meldt een opvragende zorgpartij zich nu vanaf een GBZ via een 'gecertificeerde, beveiligde verbinding, met een sterk identificatiemiddel (de UZI-pas)' bij de VZVZ, de beheerder van het LSP. Bruins geeft wel aan bij normenonderzoeker NEN te vragen of een aanpassing van de norm wenselijk is, 'naar aanleiding van de stand van de techniek'.

De brief van de minister voor Medische Zorg was een reactie op vragen van Christine Teunissen, Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Zij vroeg tijdens een debat of de betreffende informatie end-to-end beveiligd is. Zij zegt 'geluiden' te hebben gehoord dat de Amerikaanse beheerder van het LSP - CSC - tussen de connectie van zorgverleners zou kunnen zitten. Daarnaast is het Kamerlid van mening dat de datawisseling tussen medische instellingen versleuteld zou moeten zijn, van begin tot eind. "Dat is een logische eis."

Het LSP is een zorgnetwerk voor zorgverleners waar zelf geen medische informatie in wordt opgeslagen, alleen een verwijsindex met burgerservicenummers. Het netwerk is ontwikkeld na het stoppen met het epd.ARTIKEL: KENNISGEBREK OVER REGELS OORZAAK VAN ONTERECHT WEIGEREN HUISARTSEN.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Een vijfde van de huisartsen weigert weleens patiënten terwijl dit in strijd is met de eigen regels of met de mededingingsregels. Dat komt naar voren uit een enquête die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) liet doen onder huisartsen, naar aanleiding van signalen van patiënten die niet konden overstappen.

Huisartsen mogen patiënten alleen weigeren als de reisafstand te groot is, er een verschil is in zorgvisie, bijvoorbeeld over euthanasie, of als de praktijk vol is. Dit laatste is bij veel praktijken het geval.

Niet op de hoogte.

De ACM kreeg de afgelopen vier à vijf jaar gemiddeld zo'n 100 klachten per jaar van patiënten die niet konden overstappen . Een van de patiënten die aan de bel trokken bij de toezichthouder meldde het volgende: "De huisartsassistente vertelde dat de huisartsen in de gemeente met elkaar hebben afgesproken om alleen nieuwe inwoners van de gemeente aan te nemen."

Dat is tegen de regels. Volgens een ACM-woordvoerder vinden huisartsen het niet leuk voor collega's als een patiënt overstapt, of vinden ze het handig om de stad een beetje te verdelen.

Bijna de helft van de ondervraagde huisartsen (44 procent) is niet volledig op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan als het gaat om het maken van onderlinge afspraken. De overgrote meerderheid (94 procent) van de huisartsen zegt het wel belangrijk te vinden dat patiënten hun eigen huisarts mogen kiezen.

Vertrouwen en service.

Dat vindt ook de ACM, en niet alleen omdat patiënten terecht moeten kunnen bij een huisarts waar zij vertrouwen in hebben. De mogelijkheid dat patiënten voor andere huisartsen kunnen kiezen, houdt de praktijken scherp, schrijft de toezichthouder. Huisartsen blijven dan de belangen van de patiënt voor ogen houden "zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid, bereikbaarheid en service van de praktijk".

De enquête werd ingevuld door 240 van de 720 huisartsen uit het Zorgpanel van TNS NIPO.

De toezichthouder gaat nauwer samenwerken met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland om de regels opnieuw onder de aandacht te brengen. Zo is een brochure over het wisselen van huisarts geüpdatet en komt die in het materiaal van enkele cursussen voor huisartsen.ARTIKEL: ACM, LHV EN PATIËNTENFEDERATIE PAKKEN OVERSTAPBELEMMERINGEN PATIËNTEN BIJ HUISARTSEN AAN.
Bron: Redactioneel/Patiëntenfederatie Nederland.

Patiënten die een nieuwe huisarts zoeken worden regelmatig onterecht geweigerd. Uit een enquête onder huisartsen van de ACM blijkt dat een op de vijf huisartsen wel eens nieuwe patiënten onterecht weigert. Het gaat dan om huisartsen die de overstapregels niet kennen. Ook weigeren ze soms patiënten omdat ze het niet netjes vinden klanten van andere huisartsen in de omgeving over te nemen.

Tegelijkertijd blijkt dat het overgrote deel van de huisartsen (94%) het belangrijk vindt dat patiënten hun eigen huisarts kunnen kiezen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Patiëntenfederatie Nederland gaan met de ACM de regels voor overstappen van huisarts beter onder de aandacht brengen. Bij dokters en patiënten.

Patiënten zijn vrij in keuze huisarts.

Patiënten moeten hun eigen huisarts kunnen kiezen. De LHV en de Patiëntenfederatie Nederland hebben hierover eerder de brochure ‘Wisselen van huisarts’ gepubliceerd. Hierin staat dat huisartsen patiënten alleen in een aantal gevallen kunnen weigeren. Bijvoorbeeld als de praktijk vol is of omdat er een te grote reisafstand tussen patiënt en huisarts zit.

De Mededingingswet verbiedt huisartsen patiënten of werkgebieden onderling te verdelen. Het is ook verboden om af te spreken geen patiënten van elkaar over te nemen. Toch krijgt de ACM regelmatig signalen van patiënten die ten onterechte door een huisarts zijn geweigerd. Als patiënten eenvoudig kunnen overstappen, stimuleert dat huisartsen hun dienstverlening af te stemmen op de behoeften van patiënten.

Hardnekkig probleem.

Patiëntenfederatie Nederland is blij dat het overstappen opnieuw onder de aandacht wordt gebracht bij dokters en patiënten. Directeur Dianda Veldman: “Niet kunnen wisselen van huisarts is een hardnekkig probleem. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer tien procent van de mensen die willen overstappen dat niet kan. Daarom is het goed dat dit probleem opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.”

Bekijk de brochure 'Een andere huisarts kiezen' op onze website.ARTIKEL: BLAASONTSTEKING: HOE GERAAK JE ER OP EEN EFFICIËNTE MANIER VAN AF?
Bron: Redactioneel/Gezondheid.be.

Zeker 50% van de vrouwen krijgt er op zijn minst 1 keer mee te maken in haar leven: een blaasontsteking. En hoe vervelend kan dat niet zijn?!

Verlichting van de symptomen:

Pijn bij het plassen, die constante drang of een branderig gevoel bij het plassen, kortom symptomen die we kunnen missen als kiespijn. Een behandeling is in de meeste gevallen gericht op het verlichten van de symptomen. Meer weten over de symptomen?

Behandeling met antibiotica is niet meteen noodzakelijk.

Is de blaasontsteking dan op natuurlijke wijze te behandelen? Antibiotica genezen en redden levens, maar moeten spaarzaam worden gebruikt, om resistentie te vermijden. Zoniet verliezen ze hun doeltreffendheid. Het is bekend dat er nu reeds een hoge resistentie is tegen sommige antibiotica.

Een effectieve behandeling voor 9 van de 10 gevallen.

Uri-Cran® Forte biedt een natuurlijke en efficiënte oplossing zonder antibiotica, maar sluit niet uit dat antibiotica gebruikt kunnen worden wanneer nodig. (Het is belangrijk een arts te raad te plegen als er geen verbetering optreedt na 48 uur).

Meer informatie over de behandeling met Uri-Cran® Forte

Tips voor een dagelijkse preventie:

Drink voldoende.

Verdeel je vochtopname over heel de dag. Als de blaas goed gespoeld wordt, hebben de bacteriën geen kans om zich te nestelen!

Respecteer de hygiëne-regels.

• Vermijd het brengen van bacteriën uit het spijsverteringskanaal naar de urinewegen: veeg jezelf na toiletbezoek steeds van voren naar achteren. Dit voorkomt dat darmbacteriën naar de plasbuis migreren.

• Gebruik producten met een neutrale pH-waarde voor uw persoonlijke hygiëne of beter: enkel water. Dit voorkomt het ontregelen van uw vaginale ecosysteem dat perfect is ontworpen om zichzelf te zuiveren.

Goed plassen.

• Probeer de blaas altijd zo volledig mogelijk te ledigen.

• Urineer na geslachtsgemeenschap en voor het slapengaan.

• Houd de plasdrang niet tegenARTIKEL: MEDISCH-SPECIALISTISCHE BEDRIJVEN FALEN ALS ONDERNEMING.
Bron: Redactioneel/NU.nl/ANP MediaWatch.

Medisch-specialistische bedrijven (Msb's) schieten tekort in hun ondernemerschap, concludeert BDO Accountants & Adviseurs dinsdag. Zo deponeert de helft van de bedrijven geen jaarrekening. Een deel van de bedrijven loopt fiscaal gezien zelfs het risico om de status van ondernemer te verliezen.

De branchegroep Zorg van BDO doet vier jaar na de invoering van Msb's onderzoek naar het functioneren van deze nieuwe bedrijven. Een Msb is een samenwerkingsvorm van meerdere specialisten. Als zij een bedrijf vormen, hoeven ze bijvoorbeeld niet in loondienst bij een ziekenhuis. Ook profiteren ze van bepaalde ondernemersvoordelen.

'Weinig inzicht door jaarverslagen'

Het onderzoek van BDO werd gedaan op basis van beschikbare jaarverslagen over 2016 en 2017, en een enquête die in 2018 werd gehouden. In totaal werden 61 Msb's onderzocht.

Van hen deponeerden over 2016 38 en over 2017 slechts 28 een jaarverslag bij de Kamer van Koophandel, terwijl het voor 70 procent van die bedrijven verplicht is. "Dat is niet alleen een economisch delict, maar het past ook niet in een zorgwereld waar transparantie cruciaal is", stelt onderzoeker Chris van den Haak.

De jaarverslagen die wel werden ingestuurd, schieten overigens ook tekort. Ze geven volgens het rapport "veelal geen of beperkt inzicht in de resultatenrekeningen".

Slechts drie bedrijven maken duidelijk hoeveel omzet er werd gerealiseerd, en hoeveel vergoedingen er werden uitbetaald aan de medisch specialisten. Het gaat om grote bedragen: voor de hele sector zouden de vergoedingen volgens BDO neerkomen op zo'n 2 miljard euro.

'Ondernemersstatus is onzeker'

Het onderzoek wijst ook uit dat investeringen door Msb's onvoldoende zijn om als bedrijf beschouwd te worden. Bij de meeste Msb's komt dit sowieso niet boven 5 procent uit.

Dat is weinig voor een onderneming, en kan er volgens het onderzoek toe leiden dat Msb's hun ondernemersstatus verliezen. "Een definitief oordeel over de ondernemersstatus heeft de fiscus de afgelopen vier jaar in veel gevallen nog niet gegeven, maar dat moment nadert snel."

De onderzoekers schrijven dat het samenwerkingsmodel van de Msb's als een tussenstap gezien moet worden bij de aanpassingen in de zorg. "Andere manieren van samenwerking of écht ondernemende medici die participeren in het ziekenhuis of zelfstandige behandelcentra opstarten, vormen in onze ogen de structuur van de toekomst", aldus Van den Haak.ARTIKEL: JONGGEHANDICAPTEN NEMEN GENOEGEN MET UITKERING ONDER ARMOEDEGRENS.
Bron: Redactioneel/De Volkskrant/ANP MediaWatch.

Duizenden jonggehandicapten nemen genoegen met een minimale uitkering onder de armoedegrens. Slechts tienduizend jonggehandicapten hebben een toeslag aangevraagd om hun uitkering tot het bestaansminimum aan te vullen.

Dit blijkt uit de Januarinota waarin uitkeringsinstantie UWV een overzicht geeft van de sociale regelingen. Vorig jaar werd de uitkering van jonggehandicapten die geacht worden te kunnen werken maar dat nog niet doen, verlaagd van 75 procent van het minimumloon naar 70 procent. Het gaat om zo’n 75 duizend jonggehandicapten.

Door de verlaging komen zelfstandig wonende jonggehandicapten onder het sociaal minimum. Dan kunnen zij een toeslag aanvragen bij het UWV. Het UWV had verwacht dat zeker 30 duizend gehandicapten de toeslag zouden vragen. Daarvoor was 24 miljoen euro opzij gezet.

Nu blijkt dat vorig jaar maar tienduizend jonggehandicapten de toeslag hebben aangevraagd. De kosten van de toeslag komen uit op acht miljoen euro.

De jonggehandicapten die te maken kregen met de verlaging van hun uitkering, zijn door het UWV gewezen op de mogelijkheid een toeslag aan te vragen: een keer bij de vaststelling dat ze kunnen werken en nog een keer bij de aankondiging dat de uitkering zou worden verlaagd. Toen het aantal aanvragen vorig jaar achter bleef bij de raming zijn de jonggehandicapten in de zomer nog een keer op de toeslag gewezen.

Oorzaak van armoede.

Het economisch onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam SEO, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Sociaal-Economische Raad hebben er herhaaldelijk op gewezen dat het niet-gebruik van aanvullingsregelingen een oorzaak van armoede is. Vaak worden als redenen genoemd de onbekendheid met de regeling en de veronderstelling dat men niet in aanmerking komt. Dat laatste zou hier een rol kunnen spelen omdat het om een aanvulling gaat die de net doorgevoerde korting op de Wajong-uitkering deels of helemaal ongedaan maakt.

Mensen die voor hun 17de of als student voor hun 27ste volledig arbeidsongeschikt zijn geworden kunnen een Wajong uitkering krijgen. De uitkering is 75 procent van het minimumloon. Jonggehandicapten die nog kunnen werken, kunnen sinds 2015 bij de gemeente bijstand aanvragen. Van degenen die voor dat jaar al Wajong kregen maar geacht worden nog te kunnen werken, is de uitkering verlaagd naar 70 procent van het minimumloon.ARTIKEL: VRIENDENLOTERIJ VERRAST HULPHOND NEDERLAND MET DONATIE VOOR KWISPELLEZEN.
Bron: Redactioneel/Hulphond Nederland.

VriendenLoterij ambassadeur Lucille Werner verraste Hulphond Nederland gisteren met een donatie van 428.227 euro voor het project Kwispellezen. Dit project helpt basisschoolkinderen die moeite hebben met lezen. Voorlezen aan een hond vergroot hun zelfvertrouwen en leesmotivatie, waardoor ook de leesvaardigheid toeneemt. Op dit moment verlaat nog steeds 1 op de 10 kinderen de basisschool met een lees- en/of taalachterstand. “Met de steun van de VriendenLoterij kunnen we het probleem van laaggeletterdheid nu bij de basis aanpakken. Door deze bijzondere schenking helpen wij de komende jaren ruim 700 kinderen met een leesachterstand. Hiermee kunnen we een groot verschil maken!”, aldus Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland.

De schenking aan Hulphond Nederland is mogelijk dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij. Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “Voor ieder kind zijn taalbegrip- en expressie voorwaarden voor persoonlijke ontplooiing, relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven. Het Kwispellezen project van Hulphond Nederland is zo’n project.”

Kwispellezen.

Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide hond. Het gaat onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen. Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies waar ook een pedagogisch begeleider en een leesconsulent bij betrokken zijn. De deelnemende honden zijn door Hulphond Nederland speciaal opgeleid om met kinderen te werken. Kwispellezen is ontwikkeld door Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant en wordt sinds 2017 bij enkele bibliotheken in Noord-Brabant aangeboden. Meer informatie: www.hulphond.nl/kwispellezen

Miljoenen voor gezondheid en welzijn in Nederland.

De schenking aan Hulphond Nederland is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de VriendenLoterij dat op 11 februari plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij gaan er dit jaar weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid in Nederland. De VriendenLoterij steunt inmiddels meer dan 50 (gezondheid)fondsen en organisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om organisaties en clubs te steunen waar zij zich mee verbonden voelen. Deelnemers spelen op die manier inmiddels al mee voor meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. Zo leveren zij direct een bijdrage aan de samenleving. Op het Goed Geld Gala onthult de VriendenLoterij het totaalbedrag dat zij in 2019 kan schenken en hoe zij dit bedrag verdeelt. Ook verrast de Loterij goede doelen met een extra schenking voor een bijzonder project of baanbrekend initiatief.

Over de VriendenLoterij.

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk.Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels spelen ruim 528.000 huishoudens mee voor 50 goede doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 846 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals KWF Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland en Jantje Beton ontvangen jaarlijks een bijdrage.ARTIKEL: LUCILLE WERNER GAAT OP ZOEK NAAR 'MINISTER VAN GEHANDICAPTENZAKEN'.
Bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Presentatrice Lucille Werner start een campagne waarin ze pleit voor meer aandacht voor mensen met een handicap. Onder meer via een tv-programma gaat Werner op zoek naar de 'minister van Gehandicaptenzaken', zei ze in talkshow Jinek.

In een beschrijving van het programma moet de nieuwe 'minister' "lobbyen, wetgeving ter discussie stellen, nieuwe ideeën lanceren en goede plannen in de praktijk brengen".

Werner vindt dat er structureel te weinig inhoudelijke aandacht is voor de bijna 2 miljoen gehandicapten in Nederland. "Het is gewoon een grote, versnipperde brij als het gaat om gehandicaptenbeleid", zegt Werner, die zelf ook gehandicapt is. Ze liep bij haar geboorte een hersenbeschadiging op vanwege zuurstofgebrek.

Volgens haar is er voor gehandicapten niet een centraal aanspreekpunt, waardoor mensen met een beperking vaak niet weten bij wie ze moeten zijn. Aan de andere kant is er bij niet-gehandicapten vaak weinig kennis over de vele verschillende soorten beperkingen, waardoor er weinig begrip is.

Nederland ligt op dit vlak ook achter met het buitenland, benadrukt Werner. Landen als bijvoorbeeld India en Honduras hebben wel aparte ministeries voor Gehandicaptenzorg. "Er is gewoon maatwerk nodig", zegt de 51-jarige presentatrice.

Mis(s)verkiezing.

Ze vraagt al jaren aandacht voor mensen met een beperking. Zo heeft ze haar eigen Lucille Werner Foundation, waarmee ze een positieve beeldvorming voor mensen met een handicap nastreeft. In 2017 presenteerde ze het programma Mis(s)verkiezing, een missverkiezing voor vrouwen met een handicap.

Formeel heeft minister Hugo de Jonge als Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gehandicaptenzorg onder zijn hoede. Hij liet in Jinek weten "een kop koffie" met Werner te willen drinken.ARTIKEL: HN-INFOPUNT: EEN WILSVERKLARING OF NOG MAAR NIET?
Een HN-INFOrmateur beantwoord een ingezonden vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Ik ben eind 70 en sinds een half jaar alleen. Nu zegt een kennis van mij dat het verstandig is om een 'wilsverklaring' op te stellen. Vroeger had ik met mijn man regelmatig gesprekken hierover en we hadden ook afspraken gemaakt naar elkaar, maar nu ik er alleen voor sta is het belangrijk dat mijn kinderen en omgeving weten wat ik wel of juist niet wil. Maar is een wilsverklaring niet veel te vroeg voor mij? Ik ben tenslotte nog helemaal gezond en zo."

Onze HN-informateur antwoord:
Het is verstandig om op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen in de laatste levensfase. Nadenken over het levenseinde is confronterend, maar blijkt een gunstig effect te hebben op de zorg in deze belangrijke periode. Het is belangrijk om deze wensen dan ook tijdig vast te leggen.

Een van de onderdelen van een wilsverklaring is een niet-reanimatie verklaring. Voor meer informatie hierover kijk op de website www.thuisarts.nl en zoek onder reanimatie of levenseinde. Een wilsverklaring “beschermt” niet alleen tegen nutteloos en niet zelden leed toevoegend medisch handelen. Misschien nog belangrijker is dat ze werkt als gangmaker van het proces van reflectie op en acceptatie van het naderende levenseinde.

Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner Ouderenzorg.

De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Vandaag ingezonden door Irma de Jager.

"Als je hier in dienst komt", zegt de brandweercommandant tegen de sollicitant, "krijg je twee keer per jaar vier weken vakantie, twintig snipperdagen, ziekte- en ongevallenverzekering voor het hele gezin, een auto van de baas en pensioen op je 55ste".

"Maar dat is geweldig" roept de sollicitant "en hoe is het salaris?"

Zegt de commandant "Je verwacht daar toch zeker niet ook nog eens een salaris bij, hoop ik?"En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is
dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.