Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HANDICAPNIEUWSnet NIEUWSUPDATE van woensdag 15 november 2017.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Aanvullende verzekeringen dekken minder.
Toename zorg voor psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
Ongewenst gedrag treft een op de zes werknemers.
Mensen met diabetes type 2 hebben vaak ook andere gezondheidsklachten.
Aankondiging campagne: ‘Minder regelgekte, meer zorg’.
De collecteweek NSGK is weer in volle gang.
Otwin van Dijk (42) nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Patiëntenfederatie Nederland.
Succesvol stoppen met roken? Probeer jezelf dan te zien als niet-roker.
Mogelijk juridische stappen om pomp voor diabetespatiënten.
Worden ziekenhuis- en verzekeraarstarieven openbaar?
Lipiden beïnvloeden hoe ziek je wordt van een bacteriële infectie.
Openbare toiletten iets schoner, maar nog niet schoon genoeg. [+Video]
Wmo is 'werk in uitvoering'.
Tilburg op vingers getikt om tarieven jeugd-ggz.
Weinig ziekte door hoge vaccinatiegraad.
Blinde triatleet stormt weg naar Paralympische Spelen. [+Video]
Beweegtuinen voor kwetsbare ouderen. [+Video's]
Te weinig aandacht voor de man bij vruchtbaarheidsproblemen.
Keuze zorgverzekering wederom op basis van onvolledige informatie.
Knelpunten in Passend Onderwijs? – wij horen het graag van je.
De acute zorg is goed verspreid over Nederland.
121.000 mensen met sportblessure naar de spoedeisende hulp.
Werkt de griepprik?
INFOpunt: Wanneer krijg ik zorgtoeslag in 2018?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: AANVULLENDE VERZEKERINGEN DEKKEN MINDER.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Ton van Vugt.

Zorgverzekeraars houden de prijzen van aanvullende verzekeringen laag door in de dekking te schrappen. Er worden bijvoorbeeld minder behandelingen voor een fysiotherapeut of minder geld voor een beugel vergoed, meldt verzekeringsvergelijkingssite Zorgkiezer dinsdag.

Ook de verschillen voor de basisverzekering nemen toe. Sommige verzekeraars verlaagden de prijs, terwijl die bij anderen gelijk blijft of juist stijgt. De gemiddelde premie voor het basispakket is rond de 112 euro per maand. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste verzekeraar was met meer dan 30 euro in de maand echter nog nooit zo hoog.

Nederlanders zijn trouw aan verzekering.

Jaarlijks stappen zo'n 1 miljoen Nederlanders over naar een andere zorgverzekeraar. Zeven op de tien Nederlanders zijn echter sinds het nieuwe zorgstelsel tien jaar geleden werd ingevoerd, nog nooit van verzekeraar veranderd.ARTIKEL: TOENAME ZORG VOOR PSYCHISCHE KLACHTEN IN DE HUISARTSENPRAKTIJK.
bron: Redactioneel/NIVEL. door: Marlies van der Vloot.

Mensen met psychische klachten worden steeds vaker in de huisartsenpraktijk behandeld. Bijna alle huisartsen in Nederland werken inmiddels samen met één of meerdere praktijkondersteuners GGZ, die steeds meer mensen met psychische problemen zien. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tessa Magnée, uitgevoerd bij het NIVEL. Zij promoveert op 15 november 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Binnen NIVEL Zorgregistraties worden routinematig zorggegevens verzameld via de informatiesystemen van huisartsen. Uit deze gegevens blijkt dat zowel huisartsen als praktijkondersteuners huisartsen GGZ (POH’s-GGZ) de laatste jaren steeds meer patiënten met psychische klachten op consult krijgen. In 2014 zagen huisartsen ongeveer 15% meer patiënten met psychische problemen dan in 2010. In deze periode werden bijna twee keer zoveel patiënten van de huisarts ook door een POH-GGZ gezien. De POH-GGZ neemt tot nu toe geen taken over van de huisarts, maar biedt vooral aanvullende zorg aan mensen die voorheen waarschijnlijk geen hulp zouden hebben ontvangen of die direct verwezen zouden zijn.

Gevolgen invoering basis-GGZ.

Onderzoeker Tessa Magnée: “De versterkte huisartsenzorg voor psychische klachten lijkt aan een zorgvraag te voldoen. De recente ontwikkelingen zouden een preventieve werking kunnen hebben, en in het gehele systeem tot een kostenbesparing kunnen leiden.” Vervolgonderzoek moet aantonen hoe effectief de behandeling door de POH-GGZ is, en wat de gevolgen van de introductie van de POH-GGZ zijn voor het aantal patiënten dat behandeld wordt in de totale geestelijke gezondheidszorg. Ondanks dat huisartsen sinds de komst van de POH-GGZ meer behandelopties hebben, zijn zij de laatste jaren niet minder antidepressiva gaan voorschrijven.

Belangrijke(re) rol huisartsenpraktijk.

In 2014 is in Nederland de basis-GGZ ingevoerd. Het doel van deze hervorming was om de doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg te verhogen. Huisartsen mogen sinds 2014 alleen nog mensen met een hoog risico of een (vermoedelijke) psychiatrische stoornis doorverwijzen. Huisartsenzorg is namelijk laagdrempelig en goedkoper dan gespecialiseerde zorg. Voor de behandeling van mensen met psychische klachten krijgen huisartsen sinds 2008 ondersteuning van de POH-GGZ, een professional met expertise op het gebied van psychische problematiek. De POH-GGZ zoekt samen met patiënten uit wat er aan de hand is, en helpt hen tijdens een aantal gesprekken weer op weg. Zo kunnen steeds meer patiënten met (milde) psychische problemen binnen de huisartsenpraktijk behandeld worden.ARTIKEL: ONGEWENST GEDRAG TREFT EEN OP DE ZES WERKNEMERS.
bron: Redactioneel/Zorg.nu [AVROTROS]. door: Carlijn de Groot

Een op de zes werknemers in Nederland had vorig jaar te maken met ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega's. Zelfs bijna een kwart ervoer dit gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, geweld en discriminatie, door klanten, patiënten, leerlingen of andere externen. Dat blijkt uit een maandag verschenen enquête van onderzoeksinstituut TNO onder 40.000 werkende Nederlanders.

Ongewenst gedrag op de werkvloer is een belangrijke oorzaak van werkstress en verzuim. Volgens TNO had vorig jaar zo'n 16 procent van alle verzuimde werkdagen, werkstress als reden. De kosten hiervan zijn de afgelopen jaren flink opgelopen. Verzuim wegens werkstress kostte werkgevers het afgelopen jaar 2 miljard euro.

Tips bij stress.

Wil jij weten wat je kunt doen om stress te voorkomen? Carolien Hamming van CSR centrum voor stressmanagement geeft enkele tips om stress te voorkomen.

Burn-out klachten.

De onderzoekers stellen ook vast dat een op de zeven werknemers last heeft van burn-out klachten. Werkgevers zijn de afgelopen jaren wel meer gaan doen om de problemen aan te pakken. Ruim driekwart (77 procent) van de werkgevers voert inmiddels een beleid om werkstress terug te dringen. In 2014 was dit nog 69 procent.

Uitzending over stress.

Zorg.nu maakte eerder een uitzending over stress. Mensen met chronische stress hebben het gevoel alsof hun systeem is gecrasht. Hoe krijg je die mensen er weer bovenop?ARTIKEL: MENSEN MET DIABETES TYPE 2 HEBBEN VAAK OOK ANDERE GEZONDHEIDSKLACHTEN.
bron: Redactioneel/AD/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Mensen van 45 jaar of ouder die aangeven dat ze diabetes type 2 hebben, rapporteren ook vaker langdurige aandoeningen aan onder meer hart en vaten, dan 45-plussers zonder diabetes. Bijna 9 op de 10 diabetici ontvangt naast diabetesmiddelen ook medicatie tegen hart- en vaataandoeningen.

Dat blijkt uit een studie van het CBS op basis van een nieuwe analyse met cijfers uit de Gezondheidsenquête en het register verstrekte geneesmiddelen.

In de medische literatuur is al veel te vinden over de relatie tussen diabetes en andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen en oogproblemen. “De vraag is of de gemiddelde Nederlander weet wat er kan spelen als je diabetes hebt. Daarom vonden wij het interessant om eens in kaart te brengen wat deze mensen nog meer allemaal aan gezondheidsklachten hebben als ze eenmaal diabetes krijgen”, aldus een woordvoerster van het CBS. Het onderzoek werd gedaan in het kader van Wereld Diabetes Dag (WDD) die vandaag wordt gehouden. WDD is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingcampagne voor diabetes.

Gezondheidsenquête.

Het CBS houdt jaarlijks een Gezondheidsenquête om een beeld te krijgen van de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking. Zo wordt onder meer gevraagd of mensen langdurige lichamelijke klachten ervaren, waaronder diabetes.

Op basis van de vragenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen diabetes type 1 en type 2. Diabetes type 2 komt vaker voor met het toenemen van de leeftijd. In 2014/2016 meldde 8 procent van de 45-plussers deze vorm van diabetes, en bijna 14 procent van de 75-plussers. Mensen van 45 jaar of ouder met diabetes ervaren hun gezondheid minder vaak als goed dan 45-plussers zonder diabetes: bijna 40 procent tegen ruim 71 procent.

Insuline.

Bij diabetes type 2 reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Dat is het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. De insuline is als het ware onzichtbaar, en kan zijn werk niet doen. Daardoor blijft er te veel suiker in het bloed zitten. Eerst maakt het lichaam extra insuline aan, maar na verloop van tijd steeds minder. De kans op diabetes 2 wordt vergroot door weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond eten, roken, ouder worden en erfelijkheid.

Diabetes type 2 komt vaak samen voor met andere gezondheidsproblemen, vooral hart- en vaatziekten. Ruim 60 procent van de 45-plussers met deze vorm van diabetes meldde - in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek - een hart- en vaat gerelateerde aandoening. Onder mensen zonder diabetes type 2 was dit 28 procent.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, pezen en zenuwen) komen ook relatief vaak voor onder diabetici: 56 procent, tegen 39 procent onder mensen van 45 jaar of ouder zonder diabetes type 2. Daarnaast worden ook huid- en nieraandoeningen en visuele beperkingen vaker gerapporteerd door diabetici

ARTIKEL: AANKONDIGING CAMPAGNE: ‘MINDER REGELGEKTE, MEER ZORG’..
bron: Redactioneel/GGZ Nederland. door: Carlijn de Groot.

De regelgekte is doorgeslagen in de ggz. onder de slogan ‘minder regelgekte meer zorg’ start ggz nederland samen met de sector op morgen een campagne om de administratieve lasten met de helft te verminderen.

Het hart van de campagne is het manifest met 7 uitgangspunten zoals wij vinden dat er in de ggz gewerkt moet worden. Uit het manifest volgt een reeks activiteiten in 2018, waarmee we de lastendruk daadwerkelijk willen verminderen. De campagne wordt ondersteund met filmmateriaal van patiënten en professionals op tv en sociale media, advertenties, opiniestukken en berichten in de regionale en lokale media. En niet in de laatste plaats schrijven we een brief aan het voltallige kabinet Rutte III en alle Nederlanders, waarin we hen verzoeken de regelgekte in de ggz te stoppen en ons manifest te ondertekenen.

Houd deze site in de gaten en help ons de regelgekte te verminderen door vanaf donderdag het manifest te ondertekenen.

Vragen en/of opmerkingen graag mailen naar fvleeuwen@ggznederland.nl.ARTIKEL: DE COLLECTEWEEK NSGK IS WEER IN VOLLE GANG.
bron: Redactioneel/NSGK. door: Ton van Vugt

De landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is weer begonnen! Duizenden enthousiaste vrijwilligers gaan van 13 t/m 18 november langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap.

Met dit jaar een primeur: bij een deel van onze collectanten kunt u nu ook pinnen en contactloos betalen. Met uw gift maakt u projecten mogelijk waarbij kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen, samen naar school kunnen, samen kunnen wonen en samen kunnen leven. Helpt u mee? Geef aan de collectant of doneer online.

Benieuwd welke projecten u met uw gift ondersteunt? KLIK HIER!ARTIKEL: OTWIN VAN DIJK (42) NIEUWE VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PATIËNTENFEDERATIE NEDERLAND.
bron: Redactioneel/Patiëntenfederatie Nederland. door: Ton van Vugt

Otwin van Dijk is per 1 januari 2018 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Patiëntenfederatie Nederland. Van Dijk (42) is burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Hij zat van 2012 tot 2016 voor de PvdA in de Tweede Kamer en was daarvoor zeven jaar wethouder in Doetinchem.

Otwin van Dijk volgt Gerdi Verbeet op die vijf jaar voorzitter van de Raad van Toezicht was.

De Raad van Toezicht en directeur-bestuurder Dianda Veldman zijn blij met de nieuwe voorzitter. Dianda Veldman: “Ik kijk er naar uit met Otwin samen te werken. Hij weet zich als geen ander sterk te maken voor de patiënt. Samen met hem kunnen we de zorg nog beter maken.”

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht heeft ruime ervaring in de politiek en het maatschappelijk domein. Door zijn nevenfuncties kent hij het sociaal domein en de zorg van binnenuit. Hij is bovendien iemand die partijen en mensen weet te verbinden.

Als ervaringsdeskundige (Otwin van Dijk zit sinds zijn 18e in een rolstoel) is hij zeer betrokken bij de patiënten- en cliëntenbeweging. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap heeft hij zich sterk gemaakt voor het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Zelf zegt Otwin van Dijk: “Een sterke patiëntenbeweging is nodig. Een van de grote opgaven de komende tijd is het versterken van de positie van patiënten en cliënten. Als Tweede Kamerlid heb ik mij daar ook hard voor gemaakt. Patiënten en cliënten hebben meer zeggenschap gekregen. Dat is echter niet alleen nodig op individueel niveau, ook collectief moet dat worden versterkt. In de driehoek zorgorganisaties (curatieve en langdurige zorg), financiers (overheden en zorgverzekeraars) en patiëntenorganisaties zijn de laatste momenteel vaak helaas nog de zwakste partij. Dat moet veranderen. Het gaat immers allemaal om hén.”

ARTIKEL: SUCCESVOL STOPPEN MET ROKEN? PROBEER JEZELF DAN TE ZIEN ALS NIET-ROKER.
bron: Redactioneel/LUMC. door: Marlies van der Vloot.

Wil je succesvol stoppen met roken? Dan is het vooral belangrijk of je jezelf kunt zien als niet-roker. Onderzoeker Eline Meijer van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft ook ontdekt dat gestopte rokers die daarin niet slagen een grotere kans op terugval hebben. Dat komt vaker voor bij rokers met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Meijer promoveert op 14 november.

“Mensen gedragen zich het liefst op een manier die past bij hun identiteit”, licht Meijer toe in een persbericht van de Universiteit Leiden. Meijer werkt ook als psycholoog bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. “Voor sommige rokers is het roken een belangrijk deel van wie ze zijn. Roken past echt bij hoe ze zichzelf zien. Anderen zien zichzelf juist als niet-roker. Rokers die zichzelf kunnen zien als niet-roker zullen meer geneigd zijn om te stoppen. Die nieuwe identiteit als niet-roker is eigenlijk een ‘toekomstig zelf’. We weten dat een duidelijk beeld van het ‘toekomstig zelf’ heel motiverend kan werken voor gedragsverandering.”

Je identiteit veranderen.

Al decennia is bekend dat roken tot veel gezondheidsschade leidt. Waarom blijven mensen dan toch roken, of slagen ze er niet in om blijvend te stoppen met roken? Onderzoek naar de identiteit als roker is eerder gedaan; een identiteit als niet-roker onderzoeken is nieuw. Hoe komt het dat je jezelf op een bepaalde manier ziet? Wat voor invloed heeft dat op je gedrag? Hoe verandert ‘wie je bent’ als je gedrag verandert? Meijer: “Uit mijn onderzoek blijkt dat de identiteit als roker of niet-roker in de loop van de tijd kan veranderen. Gemiddeld zien rokers zichzelf steeds meer als roker, terwijl ex-rokers zichzelf steeds minder als roker zien."

Meer zichzelf.

Maar stoppen met roken hoeft niet per se te leiden tot een verandering in identiteit, constateert Meijer. Ex-rokers hebben een grotere kans op terugval als ze zichzelf als roker blijven zien. Terwijl het ex-rokers wel lukt om gestopt te blijven als ze zichzelf steeds meer zien als niet-roker. "Dan is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ze nog steeds zichzelf zijn in de verandering van hun rookgedrag en hun identiteit. Of misschien zelfs méér zichzelf."

Jezelf als niet-roker zien.

In haar promotieonderzoek heeft Meijer verschillende methoden gecombineerd. In een kleinschalige studie werden gedurende drie maanden tien mensen geïnterviewd die wilden stoppen met roken. Uit een bestaande grootschalige studie van zes jaar haalden de onderzoekers gegevens over de identiteit van rokers en stoppers. Meijer: “Het grote voordeel van de grote dataset was vooral dat we mensen over een lange tijd konden volgen. Zo konden we goed onderzoeken óf en hoe identiteit verandert. En ook of daarin verschillen voorkomen op basis van sociaaleconomische status.” De onderzoekers maakten ook gebruik van vragenlijsten, met een jaar later de vraag of de rokers gestopt waren of niet. De resultaten wijzen in dezelfde richting. Lager opgeleiden hebben meer moeite met een niet-rokersidentiteit. Ze zien zichzelf sterker als roker, maar minder makkelijk als niet- roker.

Identiteit voorspelt gedrag.

Volgens Meijer zou de gezondheidspsychologie dan ook meer aandacht moeten krijgen voor identiteit, omdat het een belangrijke voorspeller kan zijn van gedrag. “Ik hoop dat door dit onderzoek uiteindelijk meer rokers kunnen stoppen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we behandelingen of interventies ontwikkelen. Die helpen rokers om zichzelf meer als niet-roker te gaan zien, en daarmee hopelijk om succesvol te stoppen met roken.”

Ook stoppen met roken?.

Als experiment binnen het promotieonderzoek hebben rokers door middel van een schrijfopdracht zichzelf verplaatst in hun ‘toekomstige zelf’ als iemand die gestopt is met roken. In vervolgonderzoek wil Meijer ook beeldopdrachten geven. Voor dat onderzoek zoekt ze dagelijkse rokers die willen stoppen met roken. Meedoen? Mail Eline Meijer: e.meijer@lumc.nl.ARTIKEL: MOGELIJK JURIDISCHE STAPPEN OM POMP VOOR DIABETESPATIËNTEN.
bron: Redactioneel/AD/ANP. door: Carlijn de Groot.

De Diabetesvereniging Nederland overweegt juridische stappen tegen fabrikant Medtronic. Zo hoopt ze alsnog af te dwingen dat het bedrijf een implanteerbare insulinepomp blijft produceren totdat er een alternatief is.

Ongeveer zeventig zware diabetespatiënten zitten in de rats. Medtronic heeft aangekondigd medio 2019 te stoppen met het produceren van een speciale insulinepomp. De pomp is voor een kleine groep patiënten noodzakelijk om te overleven.

,,Dat het bedrijf er mee wil stoppen, moeten ze zelf weten. Maar Medtronic is de enige ter wereld die deze pomp maakt. Draag de kennis over en garandeer productie tot patiënten een alternatief hebben'', stelt directeur Olof King van Diabetesvereniging Nederland.

Hulpmiddel.

Het wordt niet eenvoudig dat af te dwingen. Farmaceuten zijn verplicht geneesmiddelen te blijven produceren als zij de enige zijn die die maken. De pomp is echter een hulpmiddel, waarvoor minder strenge regels gelden.

De Diabetesvereniging Nederland wil dat fabrikanten verplicht kunnen worden om hulpmiddelen te blijven maken. In het ergste geval wil de Diabetesvereniging Medtronic aansprakelijk stellen als patiënten overlijden.

Handmatig.

Medtronic zegt te willen stoppen, omdat steeds meer onderdelen niet meer te leveren waren. Onderdelen moeten uit verschillende landen komen en worden handmatig in elkaar gezet. Door leveringsproblemen was de productie eerder al vertraagd. Medtronic stelt dat de pomp daardoor niet te handhaven is.

Volgens de Diabetesvereniging zit het probleem echter in de productiekosten. Medtronic is met meerdere partijen in gesprek voor een alternatief en zegt een voorraad pompen aan te leggen. Ook bieden ze de mogelijkheid om de komende twee jaar gratis over te stappen op een externe pomp.ARTIKEL: WORDEN ZIEKENHUIS- EN VERZEKERAARSTARIEVEN OPENBAAR?
bron: Redactioneel/Radar [AVROTROS]. door: Marlies van der Vloot.

Dat een staaroperatie bij het ene ziekenhuis goedkoper kan zijn dan bij het andere ziekenhuis is over het algemeen wel bekend. Maar dat diezelfde operatie in hetzelfde ziekenhuis bij de ene verzekeraar duurder kan zijn dan bij de andere verzekeraar weet níet iedereen.

Ziekenhuistarieven zijn nog steeds niet transparant. Een aantal zorgverzekeraars heeft ondertussen de prijzen wel openbaar gemaakt, maar er is ook een aantal dat dat nog niet heeft gedaan. Daardoor kun je als consument geen goede prijsvergelijking kan maken.

Half november worden de nieuwe zorgpremies bekendgemaakt. Waar de ene verzekeraar er een paar euro af haalt, komt er bij de volgende net weer iets bij. Over een heel jaar gezien tientjeswerk, dat wel de volle aandacht van de meeste consumenten heeft. Maar waar veel consumenten zich niet van bewust zijn, is een heel andere kostenpost in de zorg waar mensen soms veel meer mee kunnen besparen.

Deze kostenpost bestaat uit de ziekenhuisbehandelingen met een tarief tot 885 euro. Dit bedrag is gekozen omdat het gelijk ligt met het verplicht eigen risico van 385 euro plus het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro. De prijzen zijn per ziekenhuis, per verzekeraar verschillend en soms verschillen de tarieven zelfs per verzekeraar in hetzelfde ziekenhuis.

Gigantische verschillen tussen én binnen ziekenhuizen.

Voormalig minister Schippers verzocht de verzekeraars in oktober 2016 om open te zijn over deze tarieven, zodat consumenten vooraf beter kunnen inzien wat de verwachte kosten kunnen zijn. Nu, een jaar later, hebben CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis (gedeeltelijk) gehoor gegeven aan deze oproep.

CZ maakte als eerste zorgverzekeraar de kosten van een aantal kleine ingrepen bekend. De verschillen per ziekenhuis bleken gigantisch. Een voorbeeld: je amandelen laten knippen in Rotterdam kost bijna 1200 euro, terwijl je in Nijmegen 450 euro minder betaalt en je in Delft klaar bent voor nog geen 300 euro. Een verschil van bijna 900 euro met Rotterdam. De vraag is dan of de duurdere behandeling dan ook beter is.

Maar zelfs binnen één ziekenhuis betaalt de ene patiënt meer voor dezelfde behandeling als een ander. Zo betaal je voor een behandeling van je amandelen in Lelystad nog geen 500 euro als je verzekerd bent bij FBTO, maar bijna 900 euro als je via Univé verzekerd bent.

'Het gaat allemaal veel te langzaam'

Het gaat de Consumentenbond allemaal veel te langzaam. Daarom heeft ze zelf een tool ontwikkeld en vraagt ze consumenten hun rekening op te sturen, zodat die tarieven per behandeling op de site kunnen worden gezet en vergeleken. Al duizenden mensen hebben inmiddels hun ziekenhuisrekening opgestuurd. Naast openheid over de prijzen wil de Consumentenbond ook transparantie over de kwaliteit van ziekenhuizen.

Uitleg van ONVZ.

In de studio legt Jean-Paul van Haarlem, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, uit waarom de zorgverzekeraar zijn prijzen niet openbaar maakt.ARTIKEL: LIPIDEN BEÏNVLOEDEN HOE ZIEK JE WORDT VAN EEN BACTERIËLE INFECTIE.
bron: Redactioneel/Maastricht UMC+. door: Ton van Vugt.

Lipiden - dat zijn door het lichaam zelf aangemaakte vetachtige stoffen - blijken een belangrijke rol te spelen bij infecties. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Maryland, Baltimore (UMB) in de VS kunnen bepaalde lipiden een bacteriële infectie aanzienlijk versnellen.

Met behulp van moleculaire microscopie hebben de wetenschappers aangetoond dat sommige lipiden óók bescherming kunnen bieden tegen diezelfde infectie. Hun ontdekking biedt hoop op toekomstige behandeling van kwetsbare patiënten in ziekenhuizen, of op preventieve behandelingen voor reizigers naar risicogebieden in bepaalde delen van de wereld. De bevindingen van het onderzoeksteam, onder leiding van de Amerikaanse onderzoekers dr. Robert Ernst en dr. Alison Scott van de UMB en de Maastrichtse universiteitshoogleraar prof. dr. Ron Heeren, zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Beschermen of versnellen.

Om te testen of het mogelijk was moleculaire microscopie te gebruiken om de voortgang van de ziekte te volgen, injecteerden de wetenschappers een gezonde muis met de zeer agressieve bacterie Francisella Novicida (Fn). Via de techniek massaspectrometrie imaging (MSI) konden de onderzoekers vervolgens het verloop van de infectie nauwkeurig in kaart brengen vanuit moleculair perspectief. Daarbij viel op dat bepaalde lipiden de infectie aanmerkelijk versnellen, maar dat die nooit los staan van hun ruimtelijke context in het weefsel. "De verdeling van lipiden in de gastheer, de patiënt, blijkt een enorm effect te hebben op het immuunsysteem. Zo zijn lipiden heel bepalend voor de agressiviteit van een bacteriële infectie", concludeert Heeren. "Het is nu vooral zaak een soort bibliotheek op te zetten waarin we precies kunnen terugvinden welke lipiden een rol spelen bij het versnellen van een infectie, en welke lipiden een positief effect op de immuunrespons bieden." Dr. Alison Scott, universitair hoofddocent onderzoek aan de University of Maryland School of Dentistry en gast-onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, hoopt dat deze kennis kan bijdragen aan de ontwikkeling van geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt voor het behandelen van kwetsbare patiënten door hen te helpen op de juiste plaatsen de juiste lipiden aan te maken voor het tegengaan van infecties.

Massaspectrometrie imaging.

Massaspectrometrie imaging is een beeldvormende techniek waarbij je met één experiment vele moleculaire kaarten van het lichamelijk weefsel kunt genereren. Onderzoekers gebruiken de techniek onder meer om precies te bepalen waar bepaalde moleculen zich bevinden en hoe hun verdeling beïnvloed wordt door bijvoorbeeld ziekteverwekkende bacteriën. "Zo kunnen we in één meting duizenden moleculen analyseren", aldus Ron Heeren. "Het bijzondere aan ons onderzoek is, dat we met deze methode nu voor het eerst moleculaire veranderingen op beeld hebben kunnen vastleggen die optreden tijdens een bacteriële infectie. En in het bijzonder de rol van lipiden bij het verdere verloop van zo'n ontsteking. Het betekent dat we in de toekomst binnen een half uur heel nauwkeurig de ernst van een infectie kunnen bepalen. En op basis van het soort lipide ook hoe de ontsteking zich in een patiënt gedraagt."

Toepasbaarheid studie.

Hoewel de onderzoekers in deze studie specifiek gebruik hebben gemaakt van MSI voor het opsporen van Fn-infecties, kan de techniek worden toegepast voor een groot aantal ziekten. "De methodologie die aan het onderzoek ten grondslag ligt, is relevant voor elke infectie en stelt ons in staat uitgebreider onderzoek te verrichten naar de rol van lipiden, zowel in de bacterie als in de gastheer. Dit biedt onderzoekers bovendien de mogelijkheid om therapieën te ontwikkelen waarmee bacteriële infecties en ontstekingen in de hand kunnen worden gehouden. Ik wil me in eerste instantie richten op infecties van de luchtwegen, zoals pseudomonas," aldus dr. Alison Scott.

Dit soort onderzoek is enkel mogelijk doordat verschillende disciplines onderling met elkaar samenwerken. "Uit dit onderzoek blijkt de waarde van gezamenlijke projecten waarin microbiologen en massaspectrometrie-experts in nauwe samenwerking de interacties identificeren tussen een bacterie en een gastheer," aldus Robert ("Bob") Ernst, als hoofdonderzoeker betrokken bij de studie, en hoogleraar en vice-voorzitter van de vakgroep Microbiële Pathogenese aan de UMB. Het vandaag gepresenteerde onderzoek opent dan ook de weg naar talloze nieuwe onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan de toepasbaarheid van MSI voor het bestuderen van ziekten of aan de ontwikkeling van therapieën gericht op het gebruik van lipiden voor het behandelen van infecties.ARTIKEL: OPENBARE TOILETTEN IETS SCHONER, MAAR NOG NIET SCHOON GENOEG.
bron: Redactioneel/HalloNederland/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Was het in 2016 nog slecht gesteld met de hygiëne in toiletten, in 2017 lijkt het iets beter gesteld met de openbare toiletten in Nederland. Van de 150 onderzochte toiletten blijkt 39 procent schoon. Een verbetering, maar nog lang niet schoon genoeg.

Het vakblad Service Management organiseert in samenwerking met schoonmaakgroothandel Facility Trade Group dit jaar voor de 33e keer het Nationaal Toiletonderzoek. 150 toiletten over verschillende locaties zijn onderzocht. In 2016 is 27 procent van de toiletten schoon. Een flinke daling ten opzichten van de voorgaande jaren. Dit jaar stijgt dit percentage naar 39 procent. De damestoiletten zijn met 53 procent het schoonst. In 2016 is dit nog 41 procent. Bij de heren zijn de toiletten ook iets schoner. Zij gaan van 25 naar 35 procent.

Vermijd de toiletbril.

Het minst hygiënisch op het toilet is de zitting. De toiletbril is een bron van bacteriën. Maar liefst 32 procent is vervuild. Ook de spoelknop van het toilet en de knoppen van de kraan zijn besmet. 1 op de 4 spelknoppen blijkt ernstig besmet en een kwart van de knoppen van de kraan is verontreinigd. Het handvat aan de binnenkant van de toiletdeur en de draaiknop van het slot, blijkt ook een bron van bacteriën te zijn. De knoppen blijken in 6 procent van de gevallen besmet te zijn.

De zorg scoort hoog.

Als u dan toch van een openbaar toilet gebruik moet maken, ga dan naar een representatief hotel of restaurant. Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de toiletten daar schoon zijn. Ook de zorg scoort hoog. 44 procent van het sanitair is goed. Gemeentehuizen, bibliotheken en stations scoren redelijk. 35 procent van de toiletten zijn schoon. In warenhuizen en bouwmarkten is 28 procent van het sanitair goed te noemen.

(Bekijk de video 'Toiletonderzoek: schoonste wc in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp' [Omroep West/Youtube] op onze webiste)

Het schoonste toilet in Leiderdorp.

Het schoonste openbare toilet van Nederland vindt u in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Dat is overigen niet zonder reden. Het ziekenhuis laat weten in de openbare ruimtes maar liefst 5 keer per dag de toiletten te reinigen. “De schoonmaker is bij ons minstens zo belangrijk als de chirurg, want als het niet schoon is, kan de chirurg niet opereren. Dat belang mogen we nog wel eens vaker naar voren brengen. Daarom zijn we ook blij met deze erkenning”, aldus Walter van der Wilt manager servicecentrum van het Alrijne Ziekenhuis.ARTIKEL: WMO IS 'WERK IN UITVOERING'.
bron: Redactioneel/ANBO. door: Carlijn de Groot.

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die gemeenten verantwoordelijk maakt voor hulp en ondersteuning bestaat in zijn huidige vorm drie jaar en in die jaren hebben gemeenten moeten zoeken naar de beste manier om hulp op maat te geven aan burgers.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten onderzocht met o.a. het ministerie van Volksgezondheid, brancheorganisaties ActiZ, BTN en VGN en cliëntorganisaties ANBO en Ieder(in), drie kernthema’s: (langer) zelfstandig wonen, eigen regie en participatie en nieuwe vormen van ondersteuning. De goede voorbeelden uit de praktijk van gemeenten zijn bij elkaar gebracht en deze dienen als inspiratie voor lokale bestuurders om de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van burgers te kunnen organiseren. Vernieuwing is het sleutelwoord en daar waar nodig zoveel mogelijk maatwerk.

Aanbevelingen.

De kern: het moet voor burgers duidelijk zijn waar zij terecht kunnen, wat ze kunnen verwachten en hoe zij contact kunnen opnemen met de gemeente of aanbieders. Verder moet gekeken worden naar de administratieve lasten: in hoeverre zijn die een hindernis voor vernieuwing en kan het ook anders, met meer ruimte voor eigen initiatieven van mensen? Er moet meer samengewerkt worden met andere lokale partijen, zoals zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en financiers. En er moeten voldoende geschikte woningen zijn om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.

ANBO reikte vorige week drie Pluimen uit voor de gemeenten met de beste online dienstverlening.

Wees onorthodox!

"Het is belangrijk dat we met elkaar de cultuuromslag maken naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Zo blijven mensen daadwerkelijk langer zelfstandig. Maar dat betekent ook dat de gemeenten ruimte bieden: wat heeft iemand écht nodig? Hoe zorgen we dat regels niet hinderen? Welke oplossingen heeft iemand zelf al verzonnen? Het is van doorslaggevend belang dat er breed gekeken wordt naar de persoonlijke situatie, ook als dat betekent dat een gemeente iemand eerst iets anders moet regelen om de eigenlijke hulpvraag te kunnen beantwoorden. Misschien moet er bijvoorbeeld een schuld worden afgelost. Dat betekent over de eigen portefeuilles heen kijken, af en toe wat onorthodox durven zijn en vooral veel samenwerken", zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

>> Lees het rapport Wmo 2015 in uitvoering; gezamenlijk de vernieuwing doorzetten >>ARTIKEL: TILBURG OP VINGERS GETIKT OM TARIEVEN JEUGD-GGZ.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur. door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

De gemeente Tilburg mag niet van GGZ-Breburg verwachten dat het taken in de hoogspecialistische jeugdhulp voor zo’n 15 procent onder de kostprijs uitvoert, heeft de voorzieningenrechter bepaald. De aanbestedingsprocedure door de regio Hart van Brabant voor 2018 moet opnieuw worden gestart.

GGZ-Breburg, een van de inschrijvers in de aanbesteding, spande een kort geding tegen de gemeente aan om betere tarieven te bedingen. De uurtarieven voor behandeling en diagnostiek en de etmaaltarieven voor verblijf met (extra) intensieve verzorging lagen volgens Breburg onder de kostprijs. Consultaties zouden helemaal niet worden vergoed, en tussen specialistische hulp en hoogspecialistische hulp werd door Tilburg geen onderscheid gemaakt, met een tarief onder de kostprijs tot gevolg. Breburg zegt dat het wel aan de aanbestedingsprocedure moest meedoen omdat anders de gevolgen voor cliënten en personeel niet te overzien zouden zijn. De gemeente nam het standpunt in dat Breburg in de organisatie zou moeten snijden om de geboden tarieven kostendekkend te maken.

Zorgvuldigheidsbeginsel.

De gemeente vraagt in de aanbesteding om de dienstverlening ‘consultatie’, oordeelt de rechtbank, en handelt onder meer in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel door daarvoor geen tarief op te nemen. Ook wat de omstreden vier tarieven betreft, veegt de rechter het verweer van Tilburg van tafel; GGZ-Breburg neemt als exclusieve aanbieder van sommige (hoog)specialistische jeugdhulp een bijzondere plaats in de regio in, en het college van Tilburg is onder de Jeugdwet verplicht ervoor te zorgen dat die hulp voorhanden blijft. ‘Het in stand houden van een dergelijke grote en brede non-profit instelling gaat met een andere kostenstructuur gepaard dan het in stand houden van een praktijk aan huis of een kleine instelling met een geringer pakket aan diensten’, aldus de rechter.

Heraanbesteding.

Enige tegenvaller voor GGZ-Breburg is dat de tarieven en productcodes bij een aanbesteding volgens de rechtbank niet meer kunnen worden gewijzigd als de aanbesteding eenmaal gestart is. Om die reden gelast de rechter dan ook een nieuwe aanbestedingsronde waarbij hij de gemeente opdraagt lering uit het vonnis te trekken. Een woordvoerder van de gemeente Tilburg laat weten dat die het vonnis momenteel nog bestudeert.ARTIKEL: WEINIG ZIEKTE DOOR HOGE VACCINATIEGRAAD.
bron: Redactioneel/Bartiméus. door: Marlies van der Vloot.

In 2016 zijn er weinig meldingen binnengekomen van mensen die een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vaccineert. Het RVP beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten.

Zo’n 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar kregen samen 2.140.000 inentingen. De deelname aan het RVP is daarmee hoog; afhankelijk van het vaccin meer dan 90 procent. Uitzondering hierop is het aantal meisjes dat zich tegen baarmoederhalskanker heeft laten vaccineren. De deelname is gedaald van 61 naar 53 procent. Het aantal meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins (1483) is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2015. Dit blijkt uit de jaarrapportage over het Rijksvaccinatieprogramma.

Vóórkomen van RVP-ziekten.

Over het algemeen zijn er weinig meldingen van ziekten waartegen gevaccineerd wordt. Wel was het aantal zieken door Haemophilus influenzae type b (Hib) in 2016 wat hoger (44) dan in de afgelopen vijf jaar (22-34), vooral onder kinderen tot 5 jaar. Het aantal overlijdens door kinkhoest ( 3 niet-gevaccineerde baby’s en 3 volwassenen) was relatief hoog gezien het aantal mensen met kinkhoest . Humaan papillomavirus is de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Het aantal patiënten met baarmoederhalskanker was in 2016 wat hoger. Het duurt nog vele jaren voordat het effect van de HPV-vaccinatie zichtbaar wordt. In 2017 zijn twee volledig gevaccineerde werknemers bij een vaccinproducent blootgesteld aan wild poliovirus type 2. Eén van hen bleek het virus via de darmen uit te scheiden. Door uitvoering van isolatiemaatregelen zolang deze uitscheiding duurde, heeft het virus zich niet verspreid.

Stijging meningokokkenziekte.

Na jarenlange daling van het aantal zieken door meningokokken onder meer door vaccinatie (MenC), is er vanaf 2015 een stijging te zien in het aantal mensen dat ziek wordt door meningokokken type W. Deze ziekte kan zeer ernstig verlopen met hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en sterfte. De minister van Volksgezondheid (VWS) heeft daarom besloten om in 2018 een ander meningokokkenvaccin in te voeren die bescherming biedt tegen meningokokken typen A,C,W en Y. Kinderen op de leeftijd van 14 maanden en tieners in de leeftijd van 12-14 krijgen dit vaccin aangeboden.

Basisdocument voor Gezondheidsraad.

Het RIVM faciliteert de Gezondheidsraad (GR) voor hun adviezen over vaccinatie door nationale en internationale basisinformatie over o.a. rotavirus, meningokokken, pneumokokken en HPV. In september 2017 adviseerde de GR positief over de vaccinatie tegen rotavirus. Ze adviseren kinderen te vaccineren die een hoog risico lopen op een rotavirusinfectie. Daarnaast staat de commissie ook positief tegenover vaccinatie van alle kinderen en dit op te nemen in het RVP. Echter, de GR laat weten dat met de officiële prijzen van de vaccins de kosteneffectiviteit ongunstig is wanneer alle kinderen worden gevaccineerd.

Tegen welke ziekten beschermt het RVP?

Het RVP beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Invasieve infectie door Haemophilus influenzae type b (Hib), hepatitis B, pneumokokkenziekte , invasieve infectie door meningokokken C, bof, mazelen, rodehond en baarmoederhalskanker door humaan papillomavirus (HPV).ARTIKEL: BLINDE TRIATLEET STORMT WEG NAAR PARALYMPISCHE SPELEN.
bron: Redactioneel/Bartiméus. door: Marlies van der Vloot.

Daniël Knegt heeft een kickstart gemaakt bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 12 dagdelen per week is de blinde triatleet in training: zwemmen, krachttraining, hardlopen en fietsen. Met windkracht 6 denderde hij vrijdag met ‘guide’ Koen de Leeuw over het strand bij Katwijk. ‘In mei is de World Triatlon series in Yokohama, belangrijk voor de kwalificatie voor het wereldkampioenschap later in het seizoen in Australië. Dan moeten we er staan.’

De hele wereld reisde Daniel Knegt (33) afgelopen jaar over voor zijn sport: Australië, Canada, Japan, Oostenrijk, Mallorca. Hij en Koen zijn overal geweest. ‘Het reizen kost veel energie, maar de wedstrijden zijn fantastisch. Vooral als je met een gouden medaille op het podium staat.’

Hoofddoel: Paralympische Spelen.

Na een paar weken rust pakken ze nu de draad weer op. ‘In het begin is er veel duurtraining, daarna gaan we over op accelereren en explosiviteit.’ Trainen, trainen en trainen. Voor al die wedstrijden komend seizoen, met in het achterhoofd het hoofddoel: de Paralympische Spelen van 2020 in Tokyo.

Daniël is altijd een sporter geweest. Ook na het ongeluk waarbij hij als militair zijn gezichtsvermogen (2005) verloor, zette hij door. Judo, wielrennen, mountainbike, roeien en nu dus triatlon. ‘Een sportbeest noemden ze me wel.’ Daarnaast heeft ‘Daan’ een gezin met jonge kinderen én is hij bezig met het opstarten van een eigen praktijk als sportmasseur.

Om op het hoogste niveau te kunnen presteren, doet Daniël dat met een heel team. ‘Team Daniel Knegt’ bestaat uit een coach, een zwem- en looptrainer, een sportmasseur en een teammanager. En natuurlijk zijn vaste wedstrijdguides Koen en Pascal. Daarnaast zijn er meerdere buddy’s om te trainen op de tandem of tijdens het hardlopen. Het zwemmen doet Daniël zelfstandig.

Deze mate van topsport is mogelijk door de ondersteuning van bedrijven en organisaties. Samen met het Team is Daniël een aantal uren per week druk met het onderhouden van deze relaties.

(Bekijk de video 'Blinde triatleet Daniël Knegt start training voor nieuw seizoen' [Bartiméus/Youtube] op onze website)

Voorbereiding.

Deze vrijdagochtend staat er een training in Katwijk aan Zee gepland. Ze gaan op het strand fietsen omdat het asfalt glad wordt, door de kou en de regen. ‘We willen geen ongevallen of blessures’. Voorafgaand, thuis in de keuken, stopt Daniël eten en drinken in de sporttas. In de garage wordt de fiets geprepareerd. ‘Wat voor pedalen wil jij rijden?, vraagt Daniël aan Koen, terwijl hij het juiste gereedschap pakt om de tandem te stellen.

Danil pakt gereedschap voor het preparen van de tamdemracefietsMateriaalsport

’Triatlon is echt een materiaalsport’, vertelt hij later. De tandems hebben veel onderhoud en het risico van een lekke band blijft altijd. ‘Bij het WK Paratriatlon in Rotterdam in september brak het bandje waarmee Koen en ik tijdens het zwemmen met elkaar verbonden zijn. Moet je je voorstellen: het hele jaar doen we de gekste trainingen, juist om te zoeken waar koord los kan gaan. Dat gebeurt nooit, maar uitgerekend bij het belangrijkste event van het jaar knapt het. Tja. Op het WK kostte dat ons wel mooi een paar plaatsen in het klassement.’

Elkaar goed aanvoelen.

Bij het strand van Katwijk aangekomen, staat er een beste storm. De wind giert over het zand. Ze zijn nauwelijks verstaanbaar. ‘Onderweg praten we toch niet’, zegt Daniël. ‘We zeggen eigenlijk alleen maar ‘Yo’. ‘Yo’ kan wel heel veel verschillende betekenissen hebben. Daarom moet je elkaar ook zo goed aanvoelen. Yo kan betekenen: even een tandje bijzetten. Maar ook: pas op, anders knallen we tegen een voorganger. Maar genoeg gepraat nu. Kom op Koen, beuken!’

Daniël Knegt wordt gesponsord door Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

Meer info:www.danielknegt.nl/ARTIKEL: BEWEEGTUINEN VOOR KWETSBARE OUDEREN.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland. door: Carlijn de Groot.

Dijk en Duin, onderdeel van de Parnassia Groep, en de gemeente Castricum hebben de samenwerking voor het zorg innovatieve project 'Ouderen in beweging' bevestigd, dat kwetsbare ouderen uit Castricum met elkaar verbindt en stimuleert om meer te bewegen. Kwetsbare senioren worden in vijf maanden begeleid van individuele zorgvragen naar een lidmaatschap van een sport- of hobbyvereniging. Onderdeel van de pilot zijn twee 'beweegtuinen'.

De kracht van het project is de grote betrokkenheid en samenwerking van lokale partners in Castricum, zoals zorgprofessionals en sportverenigingen. Kennisdelen, informatie uitwisselen, afstemmen en elkaars expertise benutten zijn kernbegrippen uit het plan dat woensdag wordt ondertekend. Onder andere Stichting Welzijn, sociaal team, praktijkondersteuners, wijkverpleging, buurtsportcoach participeren in het traject door actief ouderen te benaderen, enthousiasmeren en informeren over het sportaanbod in de omgeving. Ook aan praktische zaken zoals vervoer wordt gedacht. De start is laagdrempelig waarbij de eerstelijns fysiotherapeuten het huidig niveau van de deelnemers in kaart brengen en persoonlijke doelen stellen. Er wordt breed naar gezondheid gekeken zoals ook het voedings- en vochtinname patroon en de mentale activering -zelf management- wordt bevorderd in groepsbijeenkomsten.

Beweegtuinen op landgoed Duin en Bosch.

Een centraal onderdeel van ‘Ouderen in beweging’ zijn twee beweegtuinen rondom de ouderenkliniek van Dijk en Duin. Het is de schakel tussen zorg en sport, een uitdagende oefenplek met beweegtoestellen geschikt voor senioren. Initiatiefnemer en tevens fysiotherapeut van de zorginstelling Hester van Urk “Het buiten bewegen is dubbel effectief want buiten zijn is heilzaam, het prikkelt de zintuigen, maakt vitamine D vrij en bevordert het slaap-waak cyclus daarnaast bieden de beweegtoestellen veel oefenvariaties voor functionele spier- en balanstraining voor verschillende niveaus.”

Een beweegtuin wordt speciaal ingericht voor zowel cliënten van Dijk en Duin als senioren buurtbewoners.

Gezondheidswinst en afname zorgkosten.

In een tijd waar de vraag naar zorg groter wordt en de bezuinigingen toenemen, wordt zelfredzaamheid bij ouderen steeds belangrijker. Een belangrijk component hierin is bewegen. Het activeringsprogramma ‘Ouderen in beweging’ speelt hier op in: het heeft zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende functie. Tegelijkertijd is aangetoond dat door een actieve leefstijl zorgkosten afnemen.

(Bekijk verschillende illustrerende video's op onze website)ARTIKEL: TE WEINIG AANDACHT VOOR DE MAN BIJ VRUCHTBAARHEIDSPROBLEMEN.
bron: Redactioneel/RadboudUMC. door: Marlies van der Vloot.

Wordt er bij vrouwen niet graag gepraat over ongewild kinderloos zijn, bij mannen is het ongewild kinderloos zijn zo mogelijk nog lastiger. In de regel horen we hier maar weinig over, terwijl het toch veel voorkomt. En net zoals vrouwen hebben ook mannen hier veel verdriet van. Hier moet meer aandacht voor komen.

In het radio 1 programma Nieuws&co gaf Didi Braat een interview hierover en de NOS schreef hier ook online een uitgebreid artikel over op https://nos.nl/l/2202210.

Op de polikliniek voortplantingsgeneeskunde in het Radboudumc worden veel paren gezien die geconfronteerd worden met hun onvervulde kinderwens. Jaarlijks zijn dat ongeveer 1500 paren die graag een kind willen, maar bij wie dat niet wil lukken.

In het algemeen ligt de oorzaak van onvruchtbaarheid in 30% van de gevallen bij de vrouw, voor 30% bij de man, en in 30% van de gevallen bij beiden. In de overige 10% van de gevallen kan geen oorzaak worden gevonden. Het Radboudumc ziet juist een groot aantal paren waarbij het probleem bij de man ligt.

Meestal is het aantal zaadcellen dan verminderd en wordt IVF/ICSI toegepast. Maar ook als er helemaal geen zaadcellen in de zaadlozing zitten, bestaat de mogelijkheid om een TESE-behandeling toe te passen, waarbij de uroloog een stukje weefsel weghaalt uit de zaadbal en op het lab gekeken wordt of er zaadcellen inzitten, die dan kunnen worden gebruikt voor ICSI.

In het Radboudumc wordt de grootste groep "TESE-mannen" van Nederland behandeld; in 2016 waren dat er 210, waarvan er bij 118 mannen zaadcellen werden gevonden en er een ICSI behandeling kon worden gestart. In 2016 werden 192 ICSI/TESE cycli gestart, waarbij 59 paren een kind kregen (30,7% per cyclus).

Over onvruchtbaarheid bij vrouwen en de psychische gevolgen hiervan is al veel onderzocht en geschreven. Voor mannen ligt dit anders. Veel mannen kampen met hun onvruchtbaarheid en hebben daar toch meer problemen mee dan op het eerste oog zichtbaar is. Om meer inzicht te krijgen in deze situaties doet de afdeling voortplantingsgeneeskunde van het Radboudumc al jarenlang onderzoek naar de gevoelens van zowel mannen als vrouwen bij vruchtbaarheidsproblemen.

Al voor het eerste consult krijgen alle patiënten een vragenlijst toegestuurd om in te kunnen schatten welke patiënten een groter risico lopen op emotionele problemen. Deze krijgen dan psychische hulp aangeboden. Uit ons onderzoek blijkt dat er geen verschil is in spanning en somberheid bij mannen of vrouwen. Maar daarentegen geven TESE-mannen significant vaker aan dan andere mannen dat het vruchtbaarheidsprobleem hun leven beheerst. Ook bleek dat TESE-mannen minder steun ervaren vanuit hun omgeving dan hun partners. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat mannen het moeilijk vinden om er met hun omgeving over te praten en zich vaak schamen of zich schuldig voelen over het feit dat het "aan hen" ligt.

Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor komt. Dat professionals niet alleen aandacht hebben voor de emoties van vrouwen, maar hier ook specifiek naar vragen bij mannen en zo nodig hulp aanbieden. En daarnaast moeten mannen geholpen worden om handvatten te krijgen om het onderwerp zelf ter sprake te kunnen brengen, zowel in de spreekkamer als in hun privé-omgeving.ARTIKEL: KEUZE ZORGVERZEKERING WEDEROM OP BASIS VAN ONVOLLEDIGE INFORMATIE.
bron: Redactioneel/Radar/ANP. door: Ton van Vugt.

Consumenten moeten weer op basis van onvolledige informatie een zorgverzekering kiezen voor 2018. Dat komt omdat de grote zorgverzekeraars de contracten met ziekenhuizen niet op tijd hebben afgesloten, constateert de Consumentenbond maandag.

Zorgverzekeraars moesten uiterlijk 12 november hun premies voor volgend jaar publiceren en de nieuwe polissen aan hun klanten sturen. Bij veel polissen is de vergoeding beperkt wanneer de verzekeraar geen contract heeft met de zorginstantie. Dat moeten verzekerden volgens de bond dus wel vooraf weten.

'ronduit teleurstellend'

'Dat zorgverzekeraars weer hun zaakjes niet op tijd op orde hebben, is ronduit teleurstellend. Wij pleiten er al jaren voor dat tegelijkertijd met de bekendmaking van de nieuwe premies ook de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgverleners afgerond is', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Van de vier grote verzekeraars hebben CZ en Menzis inmiddels laten weten dat ze de ziekenhuiszorg 100 procent zullen vergoeden, ook al zijn nog niet alle contracten afgesloten. VGZ en Zilveren Kruis hebben die toezegging nog niet gedaan.ARTIKEL: KNELPUNTEN IN PASSEND ONDERWIJS? WIJ HOREN HET GRAAG VAN JE.
bron: Redactioneel/BOSK. door: Marlies van der Vloot.

Af en toe ontvangen we signalen binnen over problemen met Passend Onderwijs. Omdat de Bosk wil weten of deze zorgen bij veel ouders leven, roepen ze alle ouders op om ervaren knelpunten bij (passend) onderwijs te melden.

Met name drie zaken lijken zorgen te geven:

1. Het ontwikkelingsperspectief dat voor elk kind met extra onderwijsondersteuning moet worden opgesteld, komt maar moeizaam tot stand.

2. Er blijken onvoldoende middelen beschikbaar om het kind binnen de mytylschool goed te helpen.

3. De toekomst van het mytyl-onderwijs lijkt te worden bedreigd.

Meld knelpunten.

Omdat het niet duidelijk is of deze zorgen bij veel ouders leven, roept de BOSK alle ouders op om ervaren knelpunten bij (passend) onderwijs te melden. Je kunt dat doen door een mailtje te sturen naar Bert Beuving, bert@bosk.nl. Daarin kun je je probleem in eigen woorden beschrijven of je telefoonnummer doorgeven, zodat hij contact met jou kan opnemen.

Afstemming onderwijs en zorg.

Een ander, al lang bestaand knelpunt, is de afstemming van onderwijs en zorg. Op verschillende manieren heeft de BOSK zich de afgelopen jaren ingezet, om de verantwoordelijke instanties er van te doordringen daar wat aan te doen. Dat heeft onder meer geleid tot het instellen van een onderwijszorgconsulent (zie elders op deze site) en zelfs tot een aparte passage in het regeerakkoord: het kabinet “zal bezien hoe de zorg voor [EMB-]leerlingen direct uit de middelen voor zorg in onderwijstijd kan worden gefinancierd” zónder dat daardoor de zorg thuis onder druk komt te staan.

Nu maar hopen dat de nieuwe onderwijsminister er samen met zijn zorgcollega snel uitkomt. Dat zou een mooie start zijn en een knelpunt minder.ARTIKEL: DE ACUTE ZORG IS GOED VERSPREID OVER NEDERLAND.
bron: Redactioneel/RIVM. door: Ton van Vugt.

Van alle Nederlanders zou 99,8 procent binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde kunnen worden vervoerd. Dit blijkt uit modelberekeningen van het RIVM, dat het aanbod en de bereikbaarheid van de ziekenhuizen in Nederland heeft geïnventariseerd. De norm van 45 minuten wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de spreiding van de acute zorg in Nederland op orde blijft.

Op het meetmoment, april 2017, waren er 89 SEH’s met 24/7-uurs openingstijden. Dat is één minder dan in 2016 en twee minder dan in 2014. In totaal telt Nederland 94 spoedeisende hulpafdelingen.

Op 81 ziekenhuislocaties werd 24/7-uur per week acute verloskunde aangeboden. Dat zijn evenveel locaties als in 2016 en drie minder dan in 2014. In de inventarisatie zijn de locaties van ambulancestandplaatsen ook geactualiseerd. Sinds de laatste actualisatie in 2013 zijn er dertien standplaatsen bijgekomen en zijn sommige standplaatsen verhuisd.

In deze bereikbaarheidsanalyse wordt ook gekeken naar de samenwerking tussen spoedeisende hulpafdelingen en huisartsenposten (HAP). In 42 gevallen waren de 24/7-uurs SEH en HAP geïntegreerd, met een gezamenlijke ingang en een procedure voor mensen die zelf naar spoedeisende hulp komen met minder urgente/complexe klachten.ARTIKEL: 121.000 MENSEN MET SPORTBLESSURE NAAR DE SPOEDEISENDE HULP.
bron: Redactioneel/RIVM/Zorg.nu. door: Marlies van der Vloot.

In 2016 hebben zo'n 121.000 mensen zich met een sportblessure gemeld bij de spoedeisende hulp, blijkt uit een onderzoek van VeiligheidNL. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar. Deels is dat volgens de onderzoekers te verklaren doordat mensen met kleine kwetsuren vaker eerst naar de huisarts gaan.

Verreweg de meeste mensen die zich bij de spoedeisende hulp melden komen van het voetbalveld. Zo'n 35.000 voetballers belandden vorig jaar in het ziekenhuis. Het hoge aantal hangt samen met het grote aantal mensen dat voetbalt.

Kinderen en gymles.

Op plek twee in de ranglijst staat gymles. In 2016 kwamen 11.000 mensen met een gymlesblessure naar de eerste hulp, iets meer dan een jaar eerder.

Kinderen lopen relatief vaak verwondingen op tijdens het sporten: de helft van het totale aantal geblesseerden op de eerste hulp is tussen 9 en 18 jaar oud.

(Bekijk de video op onze website)

Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen in het aantal blessures, is het aantal mensen dat zich op de spoedeisende hulp meldt geen goede graadmeter, blijkt uit het onderzoek. Door veranderingen in het zorgbeleid gaan bijvoorbeeld mensen met een kleine blessure vaker eerst naar de huisarts.

Botbreuken geven volgens de onderzoekers een beter beeld, omdat die altijd via het ziekenhuis moeten om bij de spoedeisende hulp een röntgenfoto te laten maken. Ook dat aantal blijkt licht gedaald te zijn.

Wielrenners.

Uitzondering op de dalende trend zijn mensen die aan wielrennen, mountainbiken, hardlopen en fitness doen. Het aantal wielrenners met een botbreuk is sinds 2000 ongeveer verviervoudigd. Het aantal beoefenaars van de andere drie sporten die een botbreuk hebben opgelopen is in dezelfde periode drie keer zo hoog geworden.

Twintig sporters kwamen in 2016 in Nederland om het leven, vooral zwemmers en wielrenners. Ook kwamen vijftien Nederlanders om in het buitenland. Daarbij gaat het met name om bergbeklimmers en duikers.

De geblesseerde sporters maakten in 2016 voor zo'n 150 miljoen euro aan medische kosten, plus 190 miljoen euro kosten aan ziekteverzuim.ARTIKEL: WERKT DE GRIEPPRIK?
bron: Redactioneel/RIVM/Zorg.nu. door: Marlies van der Vloot.

Moet je die griepprik nu wel of niet halen, en hoe groot is de kans dat-ie werkt? Kun je ook ziek worden van de vaccinatie?

We spraken met huisarts Joost Zaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoe werkt de griepprik?

De griep wordt veroorzaakt door het griepvirus. Van zo'n virus bestaan veel verschillende soorten. In een griepprik zitten verschillende deeltjes van deze soorten. Als je wilt weten of de griepprik werkt, kun je aan het einde van het griepseizoen kijken welke griepvirussen er actief zijn geweest. Op voorhand is dus niet te zeggen hoe effectief de griepprik is die je krijgt.

Volgens het RIVM werkt de griepprik voor ongeveer vijftig procent. Dat percentage is afhankelijk van welke virussoorten er dominant zijn in het seizoen. Zaat noemt een effectiviteit van tussen de veertig en vijftig procent. Bovendien, zo zegt hij: 'In de slechte seizoenen, en die komen veel vaker voor, ligt dat op twintig procent.'

Hoelang ben je beschermd?

Als je een griepprik hebt gehad, dan ben je ongeveer een half jaar beschermd tegen de virussen in de prik, vertelt Zaat. En: 'de griepprik werkt alleen bij de echte influenza, dus niet tegen verkoudheidjes en snotterijen.'

Kun je ziek worden van de griepprik?

'Dat is een hardnekkig misverstand', vindt Zaat. 'Het stofje dat in de prik zit, het virus, is dood. Je kunt er dus niet ziek van worden. Wel een beetje rillerig. Je zet immers je immuunsysteem aan.'

Het RIVM voegt daaraan toe: 'De plaats van de prik op de arm kan de eerste dag pijnlijk, rood of dik zijn. Dit gaat binnen één tot twee dagen vanzelf over. Van de griepprik kun je géén griep krijgen. Soms voelen mensen zich de dag na de griepprik niet lekker. Ze hebben hoofdpijn, spierpijn, weinig energie en lichte koorts. Dit gebeurt dan vooral bij kinderen die nog nooit eerder griep of een griepprik hebben gehad.'

'Ik ben 67 jaar en gezond. Is een griepprik noodzakelijk?'

Het RIVM: 'Je wordt door je huisarts uitgenodigd om de griepprik te halen. Mensen met bepaalde chronische ziekten en mensen vanaf 60 jaar krijgen die uitnodiging toegestuurd. Je kunt dan zelf bepalen of je 'm haalt. Als je twijfelt zeggen wij gewoon: neem contact op met je huisarts.'

Zaat: 'Laat ik voorzichtig zeggen: je brengt jezelf geen schade toe door het niet te nemen.' Mits je gezond bent dus. Volgens Zaat ligt het anders als je problemen hebt met je longen, of als je immuunsysteem verzwakt is.

Voorkomt een inenting ook echt dat er mensen doodgaan aan het griepvirus? Zaat: 'Het is niet zo dat mensen massaal doodgaan aan de griep. Het kan, maar het is betrekkelijk uitzonderlijk. En meestal is er ook een andere oorzaak en gaat het om oude, kwetsbare mensen', aldus Zaat. 'Of het echt sterfte en opnames voorkomt weten we niet.'

Sommigen vinden dat de griepprik alleen maar een commercieel doel heeft.

Zaat schreef eerder in de Volkskrant dat huisartsen 'bakken met geld' verdienen aan de griepprik. Maar: 'de huisartsen hebben de griepprik niet verzonnen', aldus Zaat. 'De overheid heeft bepaald dat die taak bij de huisartsen ligt. Die krijgen daar per prik geld voor. Het is niet aan de huisartsen om die prik weer af te schaffen. Het is aan de overheid om te zeggen: die 35 miljoen, die gaan we voor iets anders gebruiken. Bijvoorbeeld om mensen aan te moedigen te stoppen met roken.'

Volgens het RIVM adviseert de Gezondheidsraad de minister over de griepprik. 'Of het geld goed besteed is, daar gaan wij niet over.'ARTIKEL: INFOpunt: WANNEER KRIJG IK ZORGTOESLAG IN 2018?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Iedere maand zien we uit naar de uitkering van de zorgtoeslag. Wanneer wordt deze in 2018 steeds overgemaakt?"

BearbeitenLöschen

Onze HN-informateur antwoord:

De zorgtoeslag voor de volgende maand wordt iedere keer op de 20e overgemaakt. Als deze datum in het weekend of op een feestdag valt, dan ontvang je de zorgtoeslag op de eerstvolgende werkdag.

Hieronder vind je een lijst met de exacte betaaldata van komend jaar:

Januari, 20 december 2017.
Februari, 22 januari 2018.
Maart, 20 februari 2018.
April, 20 maart 2018.
Mei, 20 april 2018.
Juni, 22 mei 2018.
Juli, 20 juni 2018.
Augustus, .20 juli 2018.
September, 20 augustus 2018.
Oktober, 20 september 2018.
November, 22 oktober 2018.
December, 20 november 2018.

Ben jij benieuwd of jij recht hebt op zorgtoeslag? Met de zorgtoeslag komt de overheid mensen met een laag inkomen tegemoet in de kosten van hun zorgverzekering.

>> Kijk hier of jij in aanmerking komt voor zorgtoeslag >>ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Niels den Doolaerd uit Vlaardingen.

Een man is zijn fiets kwijt. Hij gaat naar de pastoor en vertelt hem dat zijn karretje naar alle waarschijnlijkheid is gestolen. Daarom vraagt hij de pastoor of hij in zijn preek van aanstaande zondag de tien geboden aan de orde wil stellen. Bij het gebod, “Gij zult niet stelen”, zal de man dan goed rondkijken of een van de kerkgangers zich soms verraadt door een kop als vuur van berouw en schaamte te krijgen. Hij zou dan de eventuele fietsendief kunnen zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Een tijdje later ontmoeten de twee elkaar opnieuw. De pastoor is natuurlijk benieuwd of de fiets inmiddels terecht is. “Dat zal ik u vertellen, meneer pastoor. Toen u afgelopen zondag bij het gebod, 'Gij zult niet echtbreken' was gekomen, herinnerde ik me ineens weer waar ik mijn fiets had laten staan.”En hiermee eindigd ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Morgen maken we weer een geheel nieuwe editie en hopen je er weer bij te treffen.
Je weet het: Handicapnieuws.net is dagelijks 'uitgesproken' actueel, dus graag tot morgen.

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.