Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HANDICAPNIEUWSnet NIEUWSUPDATE van woensdag 21 juni 2017.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Werkgevers komen met actieplan tegen tekorten in de zorg.
Kinderen krijgen inzage in dossiers spermakliniek arts Karbaat.
Geweld tegen hulpverleners voorkomen door verbod op knalvuurwerk.
Wijkverpleegkundigen werken mee aan bekostiging.
Vakantiegangers gewaarschuwd voor zikavirus.
Akkoord paramedische zorg.
Zorgverzekeringskaart ook voor aanvullende verzekering.
BeterKeten weer uitgebreid.
Hulpmiddelen voor patiënten met suikerziekte, incontinentie of een stoma beter op hen afgestemd.
Ontdekker 'verjongingsmiddel' waarschuwt voor eigen product.
Duurdere tabak in regeerakkoord.
Oproep aanmelden van instrumenten voor cliëntervaringen.
Medicijnen zeldzame ziekte van Morquio weer niet vergoed,. [+Video]
Behandeling chronische darmontsteking wordt miljoenen euro's goedkoper.
Mondkapje tegen luchtwegirritatie is in Nederland meestal niet nodig.
Jaarverslag Ieder(in) 2016: In beweging.
Expertgebieden Bartiméus genomineerd op Vision.
Meer aandacht voor de mens in plaats van alleen getallen.
Waarschuwing: vermijd contact met eikenprocessierups. [+Video]
Kentalis benoemt nieuwe toezichthouder.
Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp overleden.
GGZ Nederland herbenoemt voorzitter Jacobine Geel. [+Audio]
Kijk bij hitte extra naar kwetsbare mensen om.
INFOpunt: Wat kan de onderwijsinstelling doen voor een student met een spasme/epilepsie?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: WERKGEVERS KOMEN MET ACTIEPLAN TEGEN TEKORTEN IN DE ZORG.
bron: Redactioneel/Omroep Brabant.
door: Carlijn de Groot.

Het tekort aan personeel in de zorg neemt steeds grotere vormen aan, nu ook steeds minder jongeren kiezen voor een zorgopleiding. Dit blijkt uit onderzoek door Transvorm, het samenwerkingsverband van Brabantse werkgevers in de sector zorg en welzijn.

Om de tekorten aan te pakken ontwikkelt Transvorm een actieprogramma dat over een paar weken wordt gepresenteerd.

hbo-niveau.

De groeiende vraag naar medewerkers in de zorg heeft verschillende redenen. Zo zijn er meer wijkverpleegkundigen op hbo-niveau nodig voor het regelen van zorg voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Ook ziekenhuizen zoeken vooral gespecialiseerde verpleegkundigen. Er zijn nu te weinig hbo-studenten om die verwachte vraag op te vangen.

Uit de gegevens van vacaturesite BrabantZorg.Net blijkt volgens Transvorm verder dat er veel vraag is naar verzorgenden op mbo-3 niveau, maar dat de mbo-opleidingen in de afgelopen jaren met 18 procent krompen. De jarenlange daling in aantallen BBL-leerlingen (die werk en opleiden combineren) zet verder door, terwijl dit volgens de werkgevers nu juist een groep is die bij kan dragen aan het oplossen van tekorten.

Vergrijzing.

Overheidsbeleid en demografische ontwikkelingen verergeren het probleem. Zo zorgt vergrijzing voor grote groepen zorgmedewerkers die met pensioen gaan en leidt daling van geboortecijfers tot lagere instroom in opleidingen. Het extra geld dat beschikbaar komt voor verzorgingshuizen zorgt voor meer vraag naar zorgpersoneel. Alleen al in de verpleeghuiszorg zijn in 2021 40.000 extra werknemers nodig.

Naast de tekorten is er volgens Transvorm een kwalitatief probleem. Leerlingen hebben regelmatig niet de juiste competenties en houding die nodig is. Ook is er te weinig begeleiding voor stages en na afronding van een opleiding. Opleiden heeft niet altijd prioriteit, vanwege de korte termijn vraagstukken waar leidinggevenden en zelfsturende teams voor staan.

Actieprogramma.

Transvorm ontwikkeld om de huidige situatie te keren een actieprogramma, dat over enkele weken gepresenteerd zal worden. Doelstelling zijn onder meer om de instroom in opleidingen te verhogen, een optimaal opleidings- en leerklimaat te bieden met meer rendement, (her-) intreders te motiveren en medewerkers te betrekken bij de arbeidsmarktproblemen.ARTIKEL: KINDEREN KRIJGEN INZAGE IN DOSSIERS SPERMAKLINIEK ARTS KARBAAT.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.
door: Marlies van der Vloot.

Donorkinderen, ouders en donoren kunnen inzage krijgen in de administratie van spermakliniek MC Bijdorp van de arts Karbaat. Minister Schippers schrijft aan de Tweede Kamer dat het archief is ondergebracht bij het Radboudumc in Nijmegen.

Karbaat kwam in opspraak, omdat hij als directeur van een spermabank in Barendrecht tientallen kinderen zou hebben verwekt met zijn eigen sperma. Karbaat is inmiddels overleden.

Onbetrouwbaar.
Schippers wijst erop dat onderzoekers twijfelen aan de betrouwbaarheid van de gegevens in de administratie van Bijdorp. De onderzoekers raden kinderen ook af om dossiers in te zien, omdat de inhoud waarschijnlijk meer twijfel veroorzaakt dan zekerheid biedt.

Maar de minister begrijpt dat "het verlangen naar meer inzicht in je afstamming zo groot kan zijn, dat je als donorkind elke kans wilt grijpen om hier meer inzicht in te krijgen." Daarom leek het haar goed het archief onder te brengen bij "een medische instelling met kennis van zaken en gekwalificeerd personeel". Dat is dus het Radboudumc geworden.

Niet rechtstreeks.
Kinderen, ouders en donoren kunnen de gegevens opvragen via de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Ze mogen geen rechtstreekse vragen stellen aan het Radboudumc.

Schippers benadrukt dat door de onbetrouwbaarheid van het archief zonder dna iemands genetische oorsprong niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Ze vraagt donoren van Bijdorp daarom zich in te schrijven in de "Fiom KID-DNA Databank".ARTIKEL: GEWELD TEGEN HULPVERLENERS VOORKOMEN DOOR VERBOD OP KNALVUURWERK.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Carlijn de Groot.

De politie begint een campagne om geweld tegen hulpverleners bij de jaarwisseling te stoppen en pleit daarom voor een verbod op knalvuurwerk. 'Het is onacceptabel om hulpverleners te belagen. Bij de politie vragen we ons tijdens oud en nieuw vaak af of er een feest gevierd wordt of dat er rellen worden getrapt', zegt Peije de Meij, directeur Operatiën en landelijk portefeuillehouder Geweld bij de politie.

Tijdens een conferentie maandag wordt - terwijl het buiten tropisch warm is - over de komende jaarwisseling gesproken. Onder anderen minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie), de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en korpschef Erik Akerboom spreken tijdens de bijeenkomst.

'Aantal geweldsincidenten moet omlaag'

Het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten rond de jaarwisseling is de laatste jaren ongeveer hetzelfde gebleven, zo rond de zeventig voorvallen. 'Daar zijn we niet tevreden mee, het aantal moet omlaag', aldus De Meij. 'Daarnaast leeft zowel bij agenten als in de maatschappij het gevoel dat de impact groter is en de incidenten zwaarder.'

'Als we nu niets doen, vallen er doden'

De conferentie heet 'Vijf voor Twaalf' en dat is zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten, volgens De Meij. 'Als we nu niets doen, vallen er doden en loopt het echt uit de hand.' Daarom wordt er nu al - nog voor de zomer - begonnen met de campagne voor 31 december.

Politie wil af van particulier vuurwerkgebruik.

De politie pleit onder meer voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. 'Het is voor agenten op straat lastig te bepalen wanneer vuurwerk legaal of illegaal is. Als er een algeheel verbod is op knalvuurwerk voor particulieren, dan weet je dat iedere knal fout is.'

?10 tips om veilig met vuurwerk om te gaan

Auto in de kreukels na test met Cobra

Ook hoopt De Meij dat er vanuit gemeenten en de politiek meer aandacht komt voor het probleem. De samenleving heeft vaak onvoldoende idee wat het effect is van vuurwerk, zeker de illegale knallers, vindt De Meij. 'Bepaalde stukken illegaal vuurwerk hebben de kracht van een aanvalsgranaat. Onderzoeksbureau TNO heeft een Cobra op een auto af laten gaan en die auto lag helemaal in de kreukels. De motorkap is helemaal verwrongen en het de voorruit ligt eruit. Je kan je voorstellen, of eigenlijk niet, wat er gebeurt als je het naar een mens gooit.'

?Ben jij het eens met het voorstel?ARTIKEL: WIJKVERPLEEGKUNDIGEN WERKEN MEE AAN BEKOSTIGING.
bron: Redactioneel/NZa.
door: Marlies van der Vloot.

Kun je voorspellen hoeveel professionele hulp iemand thuis nodig heeft? En naar welke kenmerken kijk je dan?

Het uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) (zoals aan- en uitkleden, medicijnen innemen), terminale fase, cognitieve functies, lichamelijk functioneren en ondersteuning van het sociaal netwerk zijn voor wijkverpleegkundigen de meest relevante cliëntkenmerken voor het voorspellen van de behoefte aan zorg. Dat blijkt uit de reacties van verpleegkundigen in de wijk op de enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), V&VN en Maastricht University.

Wijkverpleegkundigen is gevraagd welke cliëntkenmerken de zorgvraag in de wijk voorspellen. De uitkomsten van de enquête zijn het eerste resultaat in het proces om te komen tot nieuwe vormen van bekostiging voor zorg in de wijk. Dit is een belangrijk onderdeel van een wetenschappelijk traject om tot valide en betrouwbare kennis te komen over het voorspellend vermogen van cliëntkenmerken. Meer dan 1000 wijkverpleegkundigen grepen de kans om invloed uit te oefenen op innovatieve kennis en toekomstige vormen van bekostiging.

In de vragenlijst zijn 35 kenmerken uit de bestaande kennis over cliëntkenmerken aan verpleegkundigen voorgelegd. Er blijkt consensus bij de verpleegkundigen over 15 kenmerken die zij als relevant beoordelen voor het voorspellen van de behoefte van cliënten aan wijkverpleging. Dat zijn o.a. ADL functioneren, terminale fase, lichamelijk functioneren, ondersteuning door sociaal netwerk, belasting mantelzorger en multi morbiditeit. Op de vraag of er buiten de 35 kenmerken in de vragenlijst, nog kenmerken zijn die ook relevant zouden kunnen zijn, konden verpleegkundigen één of enkele kenmerken noemen die zij misten in de lijst. Het gaat daarbij om woonsituatie, psychische problematiek, zingeving, financiële situatie en culturele achtergrond van de cliënten.

Bekostiging wijkverpleging.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer toegezegd dat er een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging komt. Daarin moet de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg, de zelfredzaamheid van cliënten en het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige voorop staan. De NZa onderzoekt met de universiteiten van Maastricht, Tilburg en Utrecht en de Hogeschool Utrecht of kennis over cliëntkenmerken de basis kan vormen voor de nieuwe bekostiging van wijkverpleegkundige zorg. De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd. De volgende stap is het toetsen van de door verpleegkundigen genoemde cliëntkenmerken aan beschikbare data.

Zorgvraag verandert.

Mensen wonen steeds langer thuis en hun zorgvraag wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat de zorg in de wijk verandert. De NZa zet zich samen met partijen in om te zorgen dat mensen nu en in de toekomst passende zorg krijgen tegen redelijke kosten. Dat doet de NZa op verschillende manieren. Aan de ene kant door via onze regels en tarieven de (noodzakelijke) ontwikkelingen in de zorg te stimuleren, aan de andere kant door aanbieders en verzekeraars te stimuleren de zorg inzichtelijk te maken zodat zij kunnen verantwoorden wat zij doen. Het is belangrijk dat zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars inspelen op de veranderingen in de wijk. Samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, cliëntvertegenwoordigers en kennispartners werkt de NZa aan kennis die nodig is voor de nieuwe vormen van bekostiging waarbij de zorg die mensen nodig hebben leidend is. Dit geldt niet alleen voor de wijkverpleging maar voor alle zorg in de wijk, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie en ggz.ARTIKEL: VAKANTIEGANGERS GEWAARSCHUWD VOOR ZIKAVIRUS.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Ton van Vugt.

Vrouwen die in verwachting zijn of dat willen raken, moeten nog steeds rekening houden met het zikavirus. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de vooravond van de vakantieperiode.

Sinds mei 2015 is er een zikavirus-uitbraak in Zuid- en Midden-Amerika, inclusief het Caribisch gebied. Het kan afwijkingen veroorzaken bij kinderen die nog geboren moeten worden. 'Hoewel de internationale noodsituatie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is opgeheven, blijft alertheid voor het zikavirus noodzakelijk', aldus het RIVM.

'Zwangere vrouwen, stel je vakantie uit'

'Zwangere vrouwen die naar een land willen reizen met een hoog risico om zikavirus op te lopen, wordt aangeraden dit uit te stellen tot na de zwangerschap. Vrouwen die zwanger willen worden en naar een land reizen waar zikavirus voorkomt, wordt geadviseerd om de zwangerschap uit te stellen tot minimaal een maand na terugkomst.'

'Mannen, gebruik een condoom na je bezoek aan een risicovol land'

Mannen die in landen zijn geweest met een hoog risico op zikavirus wordt aangeraden om de twee maanden daarna een condoom te gebruiken.ARTIKEL: AKKOORD PARAMEDISCHE ZORG.
bron: Redactioneel/ZN.
door: Ton van Vugt.

Op 19 juni jongstleden hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners uit de paramedische zorg samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder het akkoord paramedische zorg. Hogere kwaliteit van zorg, minder administratieve lasten en een herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg.

“Het akkoord is een mooi resultaat van de inzet door de gezamenlijke partijen. Samen kunnen we nu verder bouwen aan betere zorg voor de patiënt. Door deze afspraken zal niet alleen de kwaliteit van zorg toenemen, maar krijgt de patiënt ook meer zicht in deze kwaliteit. Daarnaast is het belangrijk dat de administratieve lasten voor zorgverleners fors worden verminderd”, aldus André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken, lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Kwaliteit.

De partijen zijn overeengekomen dat er een set aan algemene kwaliteitsafspraken komt voor de gehele paramedische zorg. Hierdoor krijgen patiënten sneller en beter inzicht in de kwaliteit van zorgverleners. Ook worden de richtlijnen waaraan de verschillende beroepsgroepen voldoen, verduidelijkt en aangescherpt. Hierdoor wordt het makkelijker om vooraf een goede keuze voor een zorgverlener te maken.

Aanpak administratieve lasten.

Uit onderzoek blijkt dat paramedische zorgverleners vooral veel last ervaren van verschillende diagnosecoderingsystemen van zorgverzekeraars. Dezelfde behandeling moet vaak op verschillende manieren gecodeerd en geregistreerd worden bij verschillende zorgverzekeraars. Afgesproken is om daar een eind aan te maken door toe te werken naar één uniform coderingssysteem. Tegelijkertijd verminderen de administratieve lasten aanzienlijk omdat de zorgverleners niet meer allerlei verschillende systemen en aparte vragenlijsten hoeven te gebruiken. Ook hebben zorgverzekeraars toegezegd werk te maken van het verbeteren van de contractering. Door de contracten waar mogelijk te uniformeren, wordt de regeldruk voor zorgverleners verder verminderd.

Behandelindex.

Tot slot gaan zorgverzekeraars en de beroepsgroep het systeem waarmee inzichtelijk wordt hoeveel behandelingen fysiotherapeuten in de praktijk nodig hebben voor een bepaalde aandoening, de zogenaamde behandelindex, verder doorontwikkelen (uniformeren en valideren). Aan de hand van de resultaten van de behandelindex in de fysiotherapie wordt onderzocht of dit ook bij oefentherapie of logopedie kan worden toegepast.

In de paramedische zorg zijn ongeveer 30.000 zorgverleners werkzaam. Het gaat om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten.ARTIKEL: ZORGVERZEKERINGSKAART OOK VOOR AANVULLENDE VERZEKERING.
bron: Redactioneel/ZN.
door: Ton van Vugt.

De zorgverzekeraars introduceren dit najaar ook bij alle aanvullende zorgverzekeringspolissen een zorgverzekeringskaart. Die biedt inzicht in de verschillende dekkingen die aanvullende verzekeringen bieden. Vorig jaar was er alleen nog een zorgverzekeringskaart voor de basiszorgverzekering.

“Verzekerden moeten zich goed kunnen oriënteren en goed onderbouwd een keuze kunnen maken voor een aanvullende verzekering” zegt Petra van Holst, directeur van branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Juist omdat daarbij de persoonlijke situatie grote invloed heeft op de zorgbehoefte, willen zorgverzekeraars hierover duidelijke en voor iedereen begrijpelijke informatie geven.”
De zorgverzekeringskaart geeft verzekerden helder en voor elke polis op dezelfde manier informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden. Bij alle zorgverzekeraars ziet de kaart er hetzelfde uit. De indeling en vormgeving van alle zorgverzekeringskaarten is gelijk en er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten. De zorgverzekeringskaart biedt niet alleen inzicht in de polisvoorwaarden, maar maakt het ook makkelijker om een passende basis- en aanvullende zorgverzekering te vinden.
De Nederlandse zorgverzekeraars hebben er samen voor gekozen om hun zorgverzekeringskaarten al in november 2017 uit te brengen in een nieuw Europees format, zodat de consument ze kan gebruiken in de jaarlijkse periode dat iedereen zijn zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar kan kiezen (‘overstapseizoen’). Het gebruik van dat Europese format wordt pas vanaf het voorjaar van 2018 verplicht.

Aanvullende verzekering.

Zorgverzekeraars bieden in aanvullende zorgverzekeringspolissen uiteenlopende dekkingspakketten aan, bovenop het voor iedereen gelijke pakket van de basiszorgverzekering. “Het is belangrijk dat mensen daarbij een weloverwogen keus kunnen maken”, stelt ZN-directeur Van Holst. “De AV-zorgverzekeringskaart maakt dat een stuk gemakkelijker. De zorgverzekeraars zullen hun aanvullende dekkingen op een heldere, vergelijkbare manier weergeven.”

Basiszorgverzekeringskaart.

Op de zorgverzekeringskaart basisverzekering staat onder andere informatie over de basisverzekering in het algemeen, het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling. Voor de meest gebruikte zorgvormen bevat de kaart informatie over contractering, vergoeding en keuzevrijheid. Dat betreft huisarts, medicijnen, fysiotherapie, ziekenhuizen, hulpmiddelen en wijkverpleging. Bij naturapolissen en combinatiepolissen is het van belang of een zorgverlener een contract heeft met de zorgverzekeraar. Bij die polissen staat er een link naar de webpagina van de zorgverzekeraar met het overzicht welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd en is de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg op de kaart toegelicht.ARTIKEL: BETERKETEN WEER UITGEBREID.
bron: Redactioneel/ErasmusMC.
door: Ton van Vugt.

Naast het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis Vlietland en Maasstad Ziekenhuis, is nu ook het Albert Schweitzer ziekenhuis partner van BeterKeten.

En: intensive care-experts gaan in elkaars keuken kijken.

Samenwerking.

BeterKeten stimuleert in de Rijnmond samenwerking op het gebied van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het belang van de patiënt staat daarbij voorop en de aanpak is resultaatgericht, aldus een toelichting. "Dankzij dit samenwerkingsverband, dat in 2011 is opgericht, zijn in de regio bijzondere resultaten behaald en is de zorg voor de patiënt verbeterd." Voor voorbeelden hiervan: zie de brochure Trots en nu?.

Meer partners.

Ook andere ziekenhuizen in Zuidwest Nederland kunnen aan BeterKeten meedoen. Gezocht wordt verder naar mogelijkheden om bijvoorbeeld huisartsen en patiëntenorganisaties erbij te betrekken. Voor meer informatie: zie het persbericht.

Intensive Care.

Meer nieuws van BeterKeten en IC Rijnmond: 'Intensivisten regio Rijnmond gluren bij elkaar op de intensive care', meldt een persbericht. Op 20 juni nemen intensivisten uit negen ziekenhuizen een kijkje bij elkaar in de keuken. Met dit soort initiatieven is het gebied rond Rotterdam het eerste van Nederland dat de kwaliteitsstandaard IC op regionaal niveau invulling geeft, zo wordt vermeld.

Tips en tops.

Prof. Diederik Gommers, afdelingshoofd IC in het Erasmus MC licht toe: "Nu moeten we het echt gaan doen: de plannen praktische invullen. Onderdeel daarvan is dat de intensivisten twee keer per jaar in elkaars keuken kijken volgens een carrouselmodel, voor het eerst op dinsdag 20 juni. Ieder ziekenhuis in het netwerk ontvangt een intensivist uit een ander netwerkziekenhuis. Na afloop delen we met elkaar tips en tops."ARTIKEL: HULPMIDDELEN VOOR PATIËNTEN MET SUIKERZIEKTE, INCONTINENTIE OF EEN STOMA BETER OP HEN AFGESTEMD.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Ton van Vugt.

Patiënten met suikerziekte, incontinentie of een stoma kunnen binnenkort hulpmiddelen krijgen die beter op hen zijn toegesneden. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft met gebruikers, zorgverleners, fabrikanten, apothekers en verzekeraars nieuwe regels afgesproken voor onder meer bekkenbodemmatjes en insulinepennen.

De betrokken patiënten hadden weinig keuze en waren soms veroordeeld tot hulpmiddelen die niet bij hen pasten. Nu is afgesproken waaraan zo'n hulpmiddel moet voldoen. Daardoor kan het assortiment groter worden en kunnen patiënten hun eigen voorkeuren volgen. Ook is met zoveel woorden vastgelegd dat het hulpmiddel op de patiënt moet worden afgestemd.

Onenigheid over goedkopere glucosemeters.

Over het toestaan van goedkopere glucosemeters bleven de partijen het oneens. Patiënten vrezen dat deze meters, die verzekeraars vaak verkiezen, niet goed functioneren. Ze hebben de toezichthouder gevraagd om de knoop door te hakken.ARTIKEL: ONTDEKKER 'VERJONGINGSMIDDEL' WAARSCHUWT VOOR EIGEN PRODUCT.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

De Rotterdamse wetenschapper Peter de Keizer waarschuwt voor de enorme vraag naar zijn eigen ontdekte middel Proxofim. Het anti-verouderingsmiddel wordt al op verschillende plaatsen op internet aangeboden, maar het is nog niet duidelijk of de bijwerkingen gevaarlijk kunnen zijn.

In Amerika is er zelfs iemand die het middel bij zichzelf injecteert, schrijft de Volkskrant.

"Eind maart beschreven De Keizer en zijn promovendus Marjolein Baar hoe oude muizen die met de stof werden behandeld weer fit werden en meer haar en gezondere nieren kregen. Amper een maand later was het molecuul al te koop op internet, voor enkele duizenden euro's per kuur."

De stof laat "senescente" cellen, die invloed hebben op veroudering, zichzelf vernietigen. Om die reden willen de onderzoekers eerst meer onderzoek doen naar de veiligheid van het middel. "Stel nou dat het je hersencellen aantast, vernietigt het peptide dan je herinnering? Wij zijn ook enthousiast over deze stof, maar op deze manier is het verkeerd", aldus de wetenschappers.

De onderzoeker laat aan de krant weten de enorme run op het middel "bizar en gevaarlijk" te vinden. Ook laat hij weten dat hij denkt dat er tientallen mensen zijn die proberen om de stof zelf te maken, omdat dit niet zo moeilijk zou zijn.ARTIKEL: DUURDERE TABAK IN REGEERAKKOORD.
bron: Redactioneel/Telegraaf/ANP.
door: Ton van Vugt.

Twee op de drie Nederlanders streven naar een ’rookvrije generatie’ en willen dat overheidsmaatregelen om kinderen te beschermen tegen tabaksgevaar worden opgenomen in het regeerakkoord.

Dit blijkt uit een opiniepeiling onder ruim duizend Nederlanders, zowel rokers als niet-rokers, in opdracht van KWF Kankerbestrijding.

Een kleine meerderheid (53 procent) toont zich zelfs voorstander van accijnsverhoging op tabak. Bovendien vindt 65 procent van de ondervraagden dat tabaksproducten volledig uit het zicht verkocht moeten worden. 55 procent is voor de invoer van neutrale verpakkingen van tabak. De voorstanders zijn overtuigd door de uitkomsten van internationaal wetenschappelijk onderzoek dat dergelijke maatregelen de kans verkleinen dat jongeren beginnen met roken.

Bijzonder.

KWF-directeur Michel Rudolphie noemt het „heel bijzonder” dat zo veel Nederlanders inmiddels voorstander zijn van een accijnsverhoging voor tabak. „Bij geen enkel ander product gaan zo veel stemmen op voor een prijsverhoging.”

KWF-woordvoerder Marsja Meijer: „In de praktijk is gebleken dat accijnsverhogingen de meest effectieve maatregel zijn om tabaksproducten te ontmoedigen. Wanneer de prijs van een pakje sigaretten met 10 procent stijgt, daalt de consumptie met 4 procent.”

De inkomsten die voortkomen uit de accijnzen zouden, aldus de drie gezondheidsfondsen, geheel moeten worden besteed aan voorlichting aan jongeren over de gevaren van roken en een gezonde leefstijl.ARTIKEL: OPROEP AANMELDEN VAN INSTRUMENTEN VOOR CLIËNTERVARINGEN.
bron: Redactioneel/Actiz.
door: Marlies van der Vloot.

Heeft u een geschikt instrument om cliëntervaringen vast te stellen? Meld dit dan vóór 1 juli 2017! De eerste stap van deze ontwikkelopdracht uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is het inventariseren van instrumenten die in de praktijk benut zijn en geschikt waren.

Het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, samen leren en verbeteren’ is in gebruik genomen. Daarin wordt zorgorganisaties gevraagd om minimaal één keer per jaar cliëntervaringen te verzamelen door middel van een erkend kwantitatief dan wel kwalitatief instrument. Daarbij geeft het kwaliteitskader aan dat het instrument de subjectief ervaren bijdrage van de organisatie aan de kwaliteit van leven van de cliënt meet / vaststelt. Zorgorganisaties willen voor zichzelf veelal vaker/continu zicht hebben op ervaren kwaliteit van leven van hun cliënten.

In 2017 ligt er een ontwikkelopdracht voor de sector om tot een set erkende instrumenten te komen. Zorgorganisaties kunnen vervolgens kiezen welk erkend instrument daaruit zij het meest bruikbaar vinden in hun organisatie, passend bij hun visie, kernwaarden en eigen dynamiek van leren en verbeteren.

Binnen de stuurgroep ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ hebben Patiëntenfederatie Nederland en LOC Zeggenschap in zorg een coördinerende rol bij het verzamelen van beschikbare instrumenten. Uiteindelijk beslist de gehele stuurgroep – waar ook ActiZ deel van uitmaakt - over de te volgen procedure voor selectie van instrumenten. Voor deze procedure wordt door de stuurgroep een onafhankelijke commissie ingesteld en worden criteria vastgesteld.

De lijst met erkende instrumenten voor cliëntervaringen is op 1 oktober gereed, zodat zorgorganisaties hiervan al gebruik kunnen maken over het verslagjaar 2017.

Patientenfederatie Nederland en LOC en andere leden van de stuurgroep vinden het belangrijk om zoveel mogelijk bestaande instrumenten mee te kunnen nemen in de inventarisatie en selectie. Er zijn immers al veel mooie instrumenten beschikbaar om cliëntervaringen vast te stellen. Daarom een oproep om deze instrumenten aan te melden vóór 1 juli 2017.

Heeft u een instrument dat mogelijk voor selectie in aanmerking komt, vul dan bijgaand formulier in en mail dat naar loc@loc.nl of c.vanhaastert@patientenfederatie.nl (graag vermelden: inventarisatie kwaliteitsinstrumenten). We verzoeken u om ActiZ in de CC te zetten m.smits@actiz.nl.

Heeft u vragen over deze oproep dan kun u zich wenden tot Marie-Josée Smits (m.smits@actiz.nl of 0617401027).ARTIKEL: MEDICIJNEN ZELDZAME ZIEKTE VAN MORQUIO WEER NIET VERGOED.
bron: Redactioneel/AMC.
door: Ton van Vugt.

Opnieuw teleurstelling bij patiënten met de zeldzame ziekte van Morquio.

Vorig jaar wees het Zorginstituut het medicijn Vimizim af voor vergoeding vanuit de basisverzekering, en nu zegt het instituut opnieuw dat het middel niet vergoed zal worden. Reden: Het is niet duidelijk genoeg dat Vimizim werkt, en voor wie het middel werkt, en voor wie niet. Een bron van frustratie voor hoogleraar Metabole ziekten Carla Hollak. Want als je het middel niet meer kunt voorschrijven dan kun je helemaal niet meer achterhalen of het werkt.

Hollak behandelt in het AMC in Amsterdam enkele patiënten en pleit al jaren voor een ander systeem. De kern daarvan is: Zorg dat de niet de fabrikant maar de artsen inzage krijgen in alle Europese onderzoeksgegevens over patiënten die het middel gebruiken. En laat onafhankelijke artsen analyseren wat het effect is van het middel.

Een goed plan, zegt het Zorginstituut. Want zoals het nu is geregeld zijn patiënten de dupe van het systeem. Het plan ligt nu bij de minister.

(Bekijk de video op onze website)ARTIKEL: BEHANDELING CHRONISCHE DARMONTSTEKING WORDT MILJOENEN EURO'S GOEDKOPER.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.
door: Ton van Vugt.

Het behandelen van chronische darmontstekingen gaat flink goedkoper worden. De kosten dalen tot 2019 met maar liefst een kwart ofwel zo'n 500 miljoen euro.

Dat verwacht arts-onderzoeker Mirjam Severs van het UMC Utrecht, die donderdag op haar bevindingen promoveert. Chronische darmontstekingen worden steeds vaker behandeld met biologische geneesmiddelen, want die zijn erg doelmatig. De patiënten belanden dankzij deze middelen minder vaak in het ziekenhuis. Omdat het patent erop is verlopen, mogen nu ook nog eens volop goedkopere versies van andere producenten dan de oorspronkelijke worden toegepast en dat scheelt enorm veel geld.

Jaarlijkse zorgkosten ziekte van Crohn: 7800 euro.

Severs onderzocht twee jaar lang de kosten van darmontstekingen bij ongeveer 3000 patiënten van veertien Nederlandse ziekenhuizen. De jaarlijkse zorgkosten per patiënt waren bij de ziekte van Crohn 7.800 euro en bij colitis ulcerosa 3.600 euro. De kosten bleven in deze periode door minder ziekenhuisopnames al stabiel, hoewel de dure geneesmiddelen vaker werden gebruikt.ARTIKEL: MONDKAPJE TEGEN LUCHTWEGIRRITATIE IS IN NEDERLAND MEESTAL NIET NODIG.
bron: Redactioneel/NU.nl.
door: Marlies van der Vloot.

Het dragen van een mondkapje om luchtwegirritatie te voorkomen zou in Nederland meestal niet nodig zijn. Ondanks dat er zorgen zijn over de luchtkwaliteit, zouden er maar weinig mensen zijn die acute problemen ervaren door fijnstof.

Dat schrijft de Volkskrant. Kno-arts Rob van der Hulst laat in een reactie aan de krant weten dat de luchtkwaliteit in Nederland veel beter is dan in China.

"Wellicht hebben sommige mensen met gevoelige luchtwegen wat irritaties. Maar mensen die het in de gemiddelde Nederlandse atmosfeer echt acuut benauwd krijgen door fijnstof zijn er nauwelijks."

De concentratie aan fijnstof in Nederland wisselt tussen de 15 en 20 microgram per kubieke meter. "Dat is ruim onder de norm van 25 microgram van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ter vergelijking: in Chinese steden als Shanghai en Peking kwam het jaargemiddelde vorig jaar uit op 60 à 70 microgram per kubieke meter."

Infecties voorkomen.

Het dragen van een mondkapje om infecties te voorkomen kan in Nederland wel nuttig zijn, bijvoorbeeld in een drukke omgeving, denkt Van der Hulst. "De lucht in vliegtuigcabines is vaak erg droog. Daardoor drogen je slijmvliezen uit en worden ze gevoeliger voor infecties. En vliegtuigen worden steeds voller, dus je zit steeds met meer snotterende mensen in een kleine ruimte."

Ook voor hooikoortspatiënten zou een mondkapje de klachten kunnen verlichten, denkt de kno-arts. "Het kapje houdt ook pollen tegen."ARTIKEL: JAARVERSLAG IEDER(IN) 2016:
IN BEWEGING.
bron: Redactioneel/Ieder(in).
door: Marlies van der Vloot.

2016 kent een geweldige start: in januari stemt de Tweede Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag. Maar die geweldige start betekent niet dat Ieder(in) in 2016 gerust achterover kan leunen. Integendeel.

Ook in 2016 moeten we samen met onze achterban alle zeilen bijzetten om de belangen van mensen met een beperking stevig voor het voetlicht te brengen.

Bekijk jaarverslag

Of download een pdf of wordbestand (zonder beeld) hieronder.

Downloads:
Jaarverslag 2016 pdf / 2017-06-19
Jaarverslag 2016 (zonder beeld) word / 2017-06-19ARTIKEL: EXPERTGEBIEDEN BARTIMÉUS GENOMINEERD OP VISION.
bron: Redactioneel/Bartiméus.
door: Carlijn de Groot.

Drie sprekers van Bartiméus zijn genomineerd voor een award op het prestigieuze Visioncongres eind deze maand in Den Haag. Vision is het internationale congres over onderzoek en revalidatie bij mensen met een visuele beperking. De presentaties over toegankelijke architectuur, gebruik van sensoren en psychose bij blinde en slechtziende mensen maken deel uit van in totaal ruim 25 onderwerpen waarover Bartiméus op Vision kennis deelt.

De wetenschappelijke commissie van Vision heeft onze bijdragen over toegankelijke architectuur, het gebruik van sensoren en psychose bij mensen met een visuele beperking vooraf ingeschaald bij de beste posterpresentaties. Bij een posterpresentatie geeft de spreker een mondelinge toelichting bij een korte omschrijving (poster) van een wetenschappelijk of praktisch onderwerp.

Bartiméus verzorgt zo’n 25 presentaties en workshops op het internationale Vision congres. Dit jaar komen wetenschappers en professionals uit de wereld naar Nederland om de meest recente kennis en inzichten met elkaar te delen. Bartiméus staat in dit internationale speelveld op één beursstand met Visio en Robert Coppes stichting, in het kader van de samenwerking tussen instellingen ten behoeve van de zorg aan mensen met een visuele beperking in Nederland.

Tijdens het congres worden de twee winnaars van de Poster Award bekendgemaakt.

Vision is van maandag 26 tot en met donderdag 29 juni.

Lees meer over Bartiméus op Vision. Voor het volledige programma van het congres gaat u naar www.vision2017.org.ARTIKEL: MEER AANDACHT VOOR DE MENS IN PLAATS VAN ALLEEN GETALLEN.
bron: Redactioneel/VUmc.
door: Ton van Vugt.

Voor de patiëntveiligheid in het ziekenhuis zijn het hebben van oprechte aandacht voor de patiënt, goede communicatie met de patiënt en optimale samenwerking tussen zorgverleners de belangrijkste factoren.

Louise van Galen deed hiernaar (inter)nationaal onderzoek bij de afdeling (acute) interne geneeskunde van VUmc. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van enkele kwaliteitsindicatoren zoals onverwachte heropnames en sterfte in het ziekenhuis. Zij trekt deze indicatoren in twijfel, en beargumenteert dat het gebruik van deze indicatoren vaak geen betrouwbare afspiegeling is van de daadwerkelijke veiligheid en kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. "We moeten meer in gesprek met de patiënt en ons minder laten leiden door allerlei metingen en getallen. Dat verhoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg." Van Galen promoveert op 27 juni bij VUmc.

Nederlandse ziekenhuizen staan wereldwijd bekend als de veiligste ter wereld, maar het kan altijd beter. Door de vergrijzing en de marktwerking in de zorg neemt de druk op ziekenhuizen toe. Hierdoor kan de patiëntveiligheid in gevaar komen. Ondanks toegenomen aandacht voor en projecten ter bevordering van de patiëntveiligheid komen ongewenste uitkomsten nog steeds veel voor. Als gevolg hiervan krijgt 1 op de 10 patiënten te maken met ongewenste schade tijdens zijn traject door de zorgketen. Van Galen: "Dit gaat van de behandeling door huisartsen, wijkverpleegkundigen tot aan de artsen, specialisten en het verplegend personeel in het ziekenhuis en verpleegtehuis."

Actief patiënten betrekken bij hun ziekteproces gedurende de opname, en bij het ontslag simpelweg aan het bed vragen of zij klaar zijn naar huis te gaan, zou al een stap in de goede richting kunnen zijn. Dit bleek uit een onderzoek met 1400 heropnames dat werd uitgevoerd in 15 ziekenhuizen binnen Europa.

Dit proefschrift geeft met een benadering vanaf de 'werkvloer' een startschot voor een nieuwe veiligheidscultuur in de zorg. Deze wordt breed onderschreven; Van Galen deed onderzoek bij tientallen ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland. Overal was een grote bereidheid om mee te doen en te leren.

"Het zou goed zijn als wij allen meer aandacht hebben voor menselijke zaken, in plaats van zuiver nadruk te leggen op van buiten opgelegde, meetbare zaken," aldus de onderzoeker.ARTIKEL: WAARSCHUWING: VERMIJD CONTACT MET EIKENPROCESSIERUPS
bron: Redactioneel/Zorg.nu/NVWA/GGD Amsterdam/GGD Fryslân.
door: Ton van Vugt.

Opgelet! Eikenprocessierupsen zorgen momenteel voor overlast in het land. Na contact met de rupsen kunnen klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen ontstaan.

De eikenprocessierups produceert brandharen om zich te beschermen tegen vijanden. Deze brandharen kunnen bij mens en dier gezondheidsklachten veroorzaken. De rups komt van mei tot augustus voor in eikenbomen.

Symptomen na aanraking eikenprocessierups.

Symptomen verschillen van persoon tot persoon. Komen de brandharen in aanraking met de huid, kan er een sterk jeukende, rode uitslag ontstaan. In de ogen geven ze een branderig gevoel en kan het oogwit rood en ontstoken raken. Ook kunnen de haren zorgen voor irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.

Tips om klachten te voorkomen.

Het beste kun je elk contact met de rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten vermijden. Het helpt om bij een bezoek aan een gebied met eikenprocessierupsen de hals, armen en benen goed te bedekken en niet op de grond te gaan zitten. Ben je toch in aanraking gekomen met de haartjes, kun je proberen de gezondheidsklachten te voorkomen met de volgende tips:

• Strip de huid met plakband om de brandhaartjes te verwijderen

• Spoel je ogen met lauw water en was je huid goed

• Was je kleding op minimaal 60 graden.

Waar komt de eikenprocessierups voor?

De rupsen komen in het hele land voor. Verschillende gemeenten maakten afgelopen week melding. GGD Amsterdam waarschuwt elk contact met de beestjes te vermijden. 'Mocht je er toch een hebben aangeraakt en last krijgen van symptomen, neem contact op met je huisarts', zegt Jan Buijs van de GGD. De gemeente Amsterdam heeft een online kaart gemaakt waarop te zien is waar de rupsen voorkomen. Ook in Friesland wordt men gewaarschuwd. GGD Fryslân raadt aan niet te wrijven wanneer je jeuk hebt.

Verwijder niet zelf een nest.

Vind je een nest? Neem dan contact op met de gemeente en meld de locatie van het nest. Het wordt afgeraden een nest eikenprocessierupsen op eigen terrein zelf te bestrijden. Schakel hiervoor een professioneel reinigingsbedrijf in of vraag hulp aan je gemeente.

(Bekijk de video op onze website)ARTIKEL: KENTALIS BENOEMT NIEUWE TOEZICHTHOUDER.
bron: Redactioneel/Kentalis.
door: Carlijn de Groot.

De Raad van Toezicht van Koninklijke Kentalis heeft een nieuw lid benoemd in de Raad van Toezicht: de heer Marc van den Berg. Marc van den Berg neemt het stokje over van Paul Loven die op 1 juli as. terugtreedt als toezichthouder van Kentalis.

Marc van den Berg is Managing director IT en Innovatie en verantwoordelijk voor IT beleid, architectuur, security en IT operations voor de PGGM organisatie. Tevens is hij verantwoordelijk voor Facilities en als lid van de Raad van Bestuur van de Rabo PGGM PPI (CFO) (parttime) verantwoordelijk voor Financiën, Beleggen en Risk in de Premiepensioeninstelling (PPI). Ook is hij betrokken bij de opzet van deze joint venture van Rabobank en PGGM in 2012.

Marc van den Berg gaat de Raad van Toezicht bijstaan vanuit zijn financieel-/bestuurlijk profiel. Hij heeft zeer ruime bestuurlijke ervaring in de bancaire sector zowel nationaal als internationaal.

De Raad van Toezicht van Koninklijke Kentalis bestaat verder uit Pieter van Geel, voorzitter, Susanne Lohf, vicevoorzitter, Anita Wydoodt en Roel Bosker.ARTIKEL: VOORMALIG KNMP-VOORZITTER
DICK TROMP OVERLEDEN.
bron: Redactioneel/KNMP.
door: Marlies van der Vloot.

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp is vrijdag 16 juni 2017 tijdens zijn vakantie in Bergen aan Zee op 70-jarige leeftijd overleden. Tromp was een van de grondleggers van de farmaceutische patiëntenzorg in Nederland. Tijdens zijn voorzitterschap van de KNMP (1988-1993) heeft hij met de actie ‘Klaar om te wenden’ de beweging van ‘product naar patiënt’ op gang gebracht en tot beleid gemaakt voor de beroepsgroep en de KNMP.

Ook na zijn voorzitterschap bleef hij zich hiervoor voortdurend inzetten, zowel nationaal als internationaal, met zijn publicaties en talloze voordrachten. Hij deed dat als hoogleraar Praktische Farmacie en Farmaceutische Patiëntenzorg in Groningen (1991-2002), als directeur van het Quality Institute for Pharmaceutical Care (QIPC), als vice-president van de International Pharmaceutical Federation (FIP) (2006-2009) en niet in de laatste plaats in de praktijk, blijkens het steeds weer indrukwekkende kwaliteitsjaarverslag van de Flevowijk Apotheek in Kampen, waar hij van 1980 tot 2015 openbaar apotheker was.

In het jubileumnummer van het Pharmaceutisch Weekblad (2017, nr. 10) is Tromp nog geportretteerd als een van de vier markante voorzitters in 175 jaar KNMP, onder de titel ‘Apotheker tussen de mensen’. Prof. dr. Tromp was Officier in de orde van Oranje Nassau en houder van de erepenning van de KNMP.

Kort na zijn deelname aan het laatste FIP-congres in Argentinië, september 2016, openbaarde zich een ernstige ziekte bij Tromp. De uitvaart is zaterdag 24 juni in Kampen. De viering ten afscheid vindt vanaf 10.00 uur plaats in de Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk.ARTIKEL: GGZ NEDERLAND HERBENOEMT VOORZITTER JACOBINE GEEL.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland.
door: Carlijn de Groot.

Jacobine Geel is door de leden van GGZ Nederland unaniem voor een tweede termijn benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Dit gebeurde tijdens de ledenvergadering op vrijdag 16 juni. Ze ontving vervolgens een bos bloemen van de vicevoorzitter Corstiaan Bruinsma.

"Wanhoop van ouders grijpt me enorm aan"

Jacobine Geel.

Jacobine Geel sprak afgelopen maandag bij Nieuws b.v. op Radio 1 met Nine Kooiman van de SP over jongeren met complexe psychische problematiek voor wie moeilijk een behandelplek te vinden is. Aanleiding is de noodkreet van een moeder voor haar dochter op Facebook en bij RTL Late Night. Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer over deze casus. Jacobine Geel pleit in het gesprek voor oplossing op korte termijn door tijdelijk meer geld ter beschikking te stellen voor landelijke plaatsen waar ggz-aanbieders gebruik van kunnen maken als dat nodig is. Daarnaast moeten alle partijen het met elkaar eens worden waar we over 5 of 10 jaar willen staan met elkaar. Alleen dan kunnen we zorgen voor een structurele oplossing voor deze problemen.

(Beluister het hele interview op onze website)ARTIKEL: KIJK BIJ HITTE EXTRA NAAR KWETSBARE MENSEN OM.
bron: Redactioneel/NOSjournaal.
door: Carlijn de Groot.

Het is warm vandaag, tropisch op sommige plekken. En de verwachting is dat dat de komende dagen ook zo blijft. Genieten, zou je denken. Maar dat is niet voor iedereen het geval. Het RIVM roept op om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid extra aandacht te geven.

"Ouderen hebben vaak minder dorst", zegt Marleen Kraaij van het RIVM. "Daardoor drinken ze te weinig als ze zweten op dit soort warme dagen." En ook mensen met hart- en vaatproblemen, longproblemen of overgewicht kunnen het met deze temperaturen behoorlijk lastig krijgen. "Zij zijn er mee geholpen als ze inspanning vermijden op de heetste uren van de dag."

De meeste mensen hebben wel van het plan gehoord, maar bijna niemand wist wat het inhield.

Verslaggever Trudy van Rijswijk

Het RIVM heeft het hitteplan afgekondigd voor de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. "Dat wordt geactiveerd als het een aantal dagen op rij heel warm wordt", legt Kraaij uit. "Zorginstellingen nemen wel hun eigen maatregelen, maar wij weten van hen dat ze het prettig vinden als wij tijdig aangeven dat het warm wordt. Daardoor kunnen zij zich voorbereiden."

Toch blijken veel mensen niet goed op de hoogte zijn van het hitteplan, merkte verslaggever Trudy van Rijswijk. "De meeste mensen hebben wel van het plan gehoord, maar bijna niemand wist wat het inhield."

Maatregelen in verband met zon en hitte (RIVM):
- voldoende drinken
- draag dunne en beschermende kleding
- gebruik zonnebrandcrème
- zoek de schaduw op
- probeer lichamelijke inspanning 's middags te beperken
- houd de woning koel
- let extra op zorgbehoevenden

Het RIVM roept alle zonaanbidders in ons land ook op om extra om te kijken naar de ouderen om hen heen. "Als mensen een extra handje nodig hebben. Bijvoorbeeld door drinken aan te bieden, te helpen het in huis koeler te krijgen of 's ochtends de gordijnen al vroeg dicht te doen, zodat de zon niet binnenkomt. Simpele dingen, maar ze kunnen heel goed werken."

Ook mensen die nergens last van hebben krijgen advies van het RIVM. "Als je de zon in wil gaan, dan moet je uiteraard zonnebrand smeren of een dun truitje aantrekken. Maar ik denk dat je het beste de zon niet in kunt gaan deze dagen." Het instituut verwacht dat het hitteplan nog tot het einde van deze week duurt.

Smog.
Het RIVM verwacht in het zuiden van Nederland vandaag een geringe kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit kan hier slecht zijn. Dat leidt mogelijk tot irritatie van ogen, neus en keel en luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie. Het instituut adviseert mensen die hinder ondervinden om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon.ARTIKEL: INFOpunt:
WAT KAN DE ONDERWIJSINSTELLING DOEN VOOR EEN STUDENT MET EEN SPASME/EPILEPSIE?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.

Wij ontvingen de volgende vraag:
"Mijn dochter is spastisch en gaat na de zomervakantie naar een mytylschool. Wat kan zo'n school doen voor zo'n student als mijn dochter?"

Onze HN-informateur antwoord:
De student is zelf een belangrijke informatiebron en ervaringsdeskundige. Vraag daarom eerst hoe de student het voorliggende onderwijs gedaan heeft. Welke voorzieningen en hulp had hij/zij daar?

De ambulante dienst van de mytylschool zal daarnaast goed advies kunnen geven vanuit hun ervaring met het begeleiden van studenten met spasmes en epilepsie in het reguliere onderwijs. Kijk daarnaast of binnen de hogeschool of universiteit een ervaringsdeskundige aanwezig is.

Studenten die vanwege hun handicap of chronische ziekte op de universiteit of hogeschool hulp nodig hebben bij persoonlijke verzorging, zoals toiletgebruik of eten, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij hun zorgverzekering.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Rob Ingers uit Soesterberg.

Een vrouw komt thuis uit de stad en vindt haar man in bed met een lekker jong ding. Net voordat ze furieus de deur uit kan rennen zegt haar man tegen haar: “Wacht even, ik kan het uitleggen. Toen ik vanmiddag naar huis reed zag ik dit meisje langs de kant van de weg staan. Ze zag er doodmoe en heel verdrietig uit. Dus ik stopte en nam haar mee naar huis. Ik maakte wat te eten voor haar klaar, een restje wat jij in de koelkast had laten staan. Ze had een paar versleten sandalen aan haar voeten, dus gaf ik haar een paar goede schoenen die jij toch niet meer draagt, omdat ze uit de mode zijn. Ze had het koud, dus gaf ik haar de trui die ik je voor je verjaardag heb gegeven, maar die je niet draagt, omdat de kleur je niet staat. Haar broek was ook nogal oud en versleten, dus gaf ik haar er een van jou, die je niet meer draagt, omdat hij je niet meer past. Toen ze op het punt stond om weg te gaan, vroeg ze: Is er nog iets anders wat je vrouw niet meer gebruikt?”En hiermee eindigd ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Morgen maken we weer een geheel nieuwe editie en hopen je er weer bij te treffen.
Je weet het: Handicapnieuws.net is dagelijks 'uitgesproken' actueel, dus graag tot morgen.

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.