Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van woensdag 12 december 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Meer brede aandacht nodig voor mentale gezondheid.
Minder ‘rompslomp’ voor wie gehandicapte aanneemt.
Noortje van Lith Jonge Activist van het jaar.
Nieuwe controles wijkverpleging.
Laat na je dood je pacemaker controleren.
Geld aan de strijkstok bij crowdfundingplatforms.
Zorgkantoren kunnen nog meer het verschil maken in de langdurige zorg.
Zorginstituut geeft inzicht in ontwikkeling uitgaven geneesmiddelen.
Vier de feestdagen bij het MuZIEum!
Implantaatlens Raindrop niet meer gebruiken.
Nieuwe stichting voor behoud ziekenhuis Lelystad.
Artsen willen invoering helmplicht voor snorfietsen.
OPEN reageren op een ongewenste gebeurtenis in het ziekenhuis: wat werkt nu echt?
Sterke daling tuberculose in Nederland.
Tips voor het afsluiten zorgverzekering bij mantelzorg.
Is appen een verslaving?
Meer gemeenten doen proef met vrijwillig vuurwerkvrije zone.
10 vragen over het Wmo-abonnementstarief.
Normtijden huishoudelijke hulp deugdelijk.
Onderzoek brandveiligheid gevels van zorggebouwen.
Personeelstekorten in de zorg makkelijk op te lossen.
Tips om uw spijsvertering de feestdagen door te helpen.
HN-INFOpunt: Wat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: MEER BREDE AANDACHT NODIG VOOR MENTALE GEZONDHEID.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland.

Joep Verbugt, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE, schreef in boekvorm een ‘Pleidooi voor een mentaal offensief’. In het jaar waarin GGzE 100 jaar bestaat, blikt hij terug en vooruit en beschrijft hij aan de hand van actuele maatschappelijke ontwikkelingen dat het niet goed gaat met onze collectieve mentale gezondheid. Zonder bevangen te worden door een pessimistische reflex, roept hij op tot een mentaal offensief dat moet leiden tot een nieuwe mentaliteit in de samenleving.

Joep Verbugt: “Er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen gaande en een deel daarvan brengt risico’s met zich mee voor onze collectieve, mentale gezondheid. Hoewel het op veel fronten met velen beter gaat, geldt dat voor een kleiner, maar groeiend deel van de bevolking, niet. Er is amper of hele eenzijdige aandacht voor mentale gezondheid. Om de samenleving gezonder te maken, moet mentale gezondheid minstens zo belangrijk worden als lichamelijke gezondheid!”

We zijn ‘gek’ bezig.

“Als samenleving, maar ook in de zorg en politiek zijn we op veel fronten erg doorgeschoten”, zegt Verbugt, waarbij hij onder andere verwijst naar de administratieve regelgekte die zich meester heeft gemaakt van de (geestelijke) gezondheidszorg. “In de GGZ-sector wordt een kwart van het budget uitgegeven aan controle, dat is in geen enkele ander sector het geval. We vinden het met z’n allen dus blijkbaar goed dat we van elke euro een kwart gebruiken om te kijken of die andere 75 cent goed wordt gebruikt. We betalen dus anderhalf miljard om - uiteraard niet goed te praten - fraude van de orde van een paar miljoen te voorkomen. Wie of wat is hier nu ‘gek’ bezig?”

Stigmatisering.

Verbugt putte voor zijn boek uit zijn jarenlange ervaring als bestuurder van GGzE, maar haalt ook een persoonlijke crisis en periode van zwaarte aan. “Ik voel de behoefte om ook vanuit persoonlijk perspectief bij te dragen aan het tegengaan van stigma’s. Letterlijk de ‘schandvlekken’ waar mensen met tijdelijke of permanente psychiatrische problemen vaak mee te maken krijgen. Stigmatisering is vaak erger dan de klacht zelf. Daarom ben ik ook open over mijn persoonlijke ervaringen. En als mens en bestuurder, wil ik een lans breken voor alle medewerkers die zich iedere dag met hart en ziel inspannen in de geestelijke gezondheidszorg. Én vooral voor de cliënten die daar een beroep op moeten doen. Als samenleving betalen we uiteindelijk de prijs voor hoe we met elkaar omgaan. Dat zie je nu onder andere terug in de discussie over ‘verwarde personen’. Waarbij het de vraag is wie nu verward is, want feiten, meningen en gevoelens lopen in deze discussie vaak door elkaar.”

Mentaal offensief.

Waar het Verbugt om gaat, is dat los van alle discussies over kosten en budgetten, het besef nodig is dat we allemaal, met elkaar, verantwoordelijk zijn voor onze collectieve geestelijke gezondheid. En dat we daar als samenleving veel in kunnen winnen. ‘Dat domein moet niet voorbehouden blijven aan de GGZ of andere gezondheidsprofessionals die zich daarmee bezig houden. Nee, we moeten daar samen voor aan de slag. Samen beter voor onze mentale gezondheid zorgen, voor die van onszelf en die van elkaar. Door meer vanuit vertrouwen te bouwen, nieuwe beschikbare (en vaak bewezen) oplossingen te omarmen en bewust oog te hebben voor onze mentale gezondheid, werken we aan een mentaliteit waar we samen mee verder kunnen. En daar moeten we op jonge leeftijd mee beginnen”.

Joep Verbugt sluit zijn boek af met tien tips, waaronder:

· Stel mentale gymles verplicht in het basisonderwijs en faciliteer dat.

· Start een landelijk preventieprogramma voor de mentale schijf van 5.

· Faciliteer mindfulness tijdens werk- en onderwijstijd.

· Stel concrete zorgdoelen voor een periode, zoals 50% minder suïcides en 30% minder kindermishandeling en werk daar aan.

Het boek (40 pagina’s) is kosteloos digitaal te downloaden op www.ggze.nl.ARTIKEL: MINDER ‘ROMPSLOMP’ VOOR WIE GEHANDICAPTE AANNEEMT.
bron: Redactioneel/NRC/ANP MediaWatch.

Werkgeversverenigingen klagen dat het ingewikkeld is om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Kabinetsplannen om daar wat aan te doen, kregen veel kritiek. Nu is er een nieuwe aanpak.

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen die door hun lichamelijke of geestelijke beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen die door hun lichamelijke of geestelijke beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Het moet voor werkgevers makkelijker worden om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. En gehandicapten zelf moeten meer worden gestimuleerd om te gaan werken. Met die twee doelen kondigde staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) onlangs een hele reeks veranderingen aan voor werkgevers én de arbeidsgehandicapten zelf.

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen die door hun lichamelijke of geestelijke beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De helft van hen zit nog werkloos thuis. „Dat vind ik onacceptabel”, zei Van Ark dinsdag in een toelichting. „Helemaal nu werkgevers staan te springen om mensen.”

Landelijke werkgeversverenigingen klagen al langer dat het ingewikkeld is om een gehandicapte in dienst te nemen. In het regeerakkoord was daarom afgesproken dat werkgevers hun gehandicapte werknemers voortaan geen volledig salaris meer hoeven te geven, maar alleen nog hoeven te betalen voor de productiviteit die ze leveren. De gehandicapte moest dan zelf een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Dat plan gaat niet door, besloot Van Ark in september. Het riep vooral bij gehandicapten zelf veel weerstand op en zou moeilijk uit te voeren zijn.

ARTIKEL: NOORTJE VAN LITH JONGE ACTIVIST VAN HET JAAR.
bron: Redactioneel/BOSK.

Noortje van Lith springt in de bres voormensen met een arbeidsbeperking. Ze is ervaringsdeskundige. Noortje heeft cerebrale parese en is slechthorend.

Haar motto is: 'Ik heb een beperking, maar ben geen beperking'. Het plan van staatssecretaris Van Ark om mensen met een arbeidsbeperking te korten op hun salaris viel bij haar niet in goede aarde. Dus schreef ze een open brief aan de minister-president in de hoop de plannen terug te draaien. Vechten voor een arbeidsplek die minder wordt betaald, omdat je een beperking hebt? Dat mag niet gebeuren.

Landelijke steun.

De brief van Noortje leverde veel reacties op. Amber Bindels startte hierop de petitie 'Wij staan op'. Via de petitie willen initiatiefnemer en ondertekenaars het kabinet oproepen om met een eerlijke oplossing te komen voor gelijkwaardige behandeling over salaris, pensioen en uitkering. Dit heeft geleid tot een nieuw voorstel, dat niet voldeed aan Noortjes wensen. Daarom startte ze de petitie 'Verander de participatiewet!'.

Jonge Activist van het Jaar 2018.

De brief van Noortje van Lith had, ondanks de wijziging in de plannen, niet het gewenste succes. Toch leverde het iets positiefs op. Het 21 maartcomité riep Noortje uit tot Jonge Activist van het Jaar 2018. Met deze titel en de bekendheid die dit tot gevolg heeft, gaat Noortje door met haar strijd om de particatiewet te veranderen en duidelijkheid te creëren. "Op dit moment krijgen zowel werknemer als werkgever steeds met andere regels te maken. Dit maakt het ontzettend ingewikkeld en zorgt bovendien voor kansongelijkheid omdat de ene gemeente andere regels hanteert dan de andere gemeente. Daarom roepen wij op: pas de regels aan en zorg ervoor dat iedereen dezelfde kansen kan krijgen in elke gemeente.", aldus Noortje. Steun de Jonge Activist van het Jaar 2018 en teken de petitie!ARTIKEL: NIEUWE CONTROLES WIJKVERPLEGING.
bron: Redactioneel/NZa.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert de komende weken bij een aantal nieuwe aanbieders van wijkverpleegkundige zorg of zij hun administratie op orde hebben.

Een goede administratie maakt deel uit van een professionele bedrijfsvoering. En een professionele bedrijfsvoering is van groot belang voor zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg.

We richten ons tijdens de komende controles op nieuwe zorgaanbieders. Ook zij moeten hun bedrijfsvoering uiteraard op orde hebben. De zorgaanbieders die we bezoeken zijn eerder door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gecontroleerd. Tijdens deze controles scoorden zij tot twee keer toe een onvoldoende. De IGJ controleerde de kwaliteit en veiligheid van zorg. Onze controles richten zich specifiek op het voeren van een goede administratie.

Het voeren van een goede administratie is meer dan ooit belangrijk nu wijkverpleegkundigen gaan registeren volgens planning is realisatie. Wijkverpleegkundigen hoeven minder te registeren, maar door een goede administratie is terug te vinden of patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Uit een goede administratie blijkt in ieder geval welke zorg een aanbieder wanneer tegen welke tarieven aan welke patiënten levert. Iedere zorgaanbieder moet aan zijn patiënten inzichtelijk kunnen maken wat er gedeclareerd is. Zo krijgt de patiënt inzicht in zijn of haar kosten. Zorgverzekeraars kunnen dit inzicht gebruiken om goede afspraken te maken met zorgaanbieders. Dergelijke afspraken dragen op hun beurt bij aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland.

Eerder dit jaar controleerden we al een aantal andere aanbieders van wijkverpleegkundige zorg. De uitkomsten van deze eerste reeks zijn uiteenlopend. Zo bleek één aanbieder een verklaring te hebben voor zijn afwijkende declaratiepatroon. Een andere zaak brachten we onder de aandacht van de verzekeraars om zo de doelmatigheid van de gedeclareerde zorg te controleren. En bij weer een ander legden we een aanwijzing op vanwege het voeren van een rommelige administratie. Bij laatstgenoemde aanbieder gaan we in 2019 opnieuw langs.ARTIKEL: LAAT NA JE DOOD JE PACEMAKER CONTROLEREN.
bron: Redactioneel/Trouw/Hartpatiënten Nederland/Zorg.nu.

Hartpatiënten Nederland doet een oproep aan patiënten met een pacemaker en ICD (een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen). De organisatie vraagt patiënten in een wilsbeschikking op te laten nemen dat na hun dood moet worden gecontroleerd of hun implantaat heeft gewerkt. Dit omdat uit een internationaal onderzoek - op initiatief van consumentenprogramma Radar en dagblad Trouw - blijkt dat er veel problemen zijn met medische implantaten.

Radar startte, in samenwerking met Trouw, een grootschalig internationaal onderzoek naar medische implantaten: Implant Files. Uit het onderzoek bleek dat het lastig is voor gebruikers om te achterhalen of er over hun implantaat meldingen zijn gedaan, en dat het toezicht te wensen overlaat.

Alle informatie over 'Implant Files' op de website van Radar

'We denken al langer dat er onvoldoende toezicht is'

Hartpatiënt Rondy de Wildt las door het onderzoek dat hartpatiënten die plotseling overlijden vrijwel nooit achteraf worden gecontroleerd, vertelt zij aan Trouw. Zij kwam hierdoor op het idee om een wilsbeschikking op te stellen. Na haar dood gaan harttechnici controleren of haar medisch implantaat tot op het moment van overlijden heeft gewerkt. Hartpatiënten Nederland roept anderen nu op hetzelfde te doen.

Bekijk het dossier van Zorg.nu over de veiligheid van implantaten

'Een belangrijk initiatief', vindt Marly van Overveld, coördinator van Hartpatiënten Nederland. 'We hebben al langer het idee dat er onvoldoende toezicht is op de juiste werking van deze implantaten.' Ook zou de stichting berichten hebben gekregen over stents in aderen die leiden tot een hartstilstand.

Hartpatiënten Nederland is in overleg met juristen en cardiologen om het idee te formaliseren.

Heb jij een pacemaker en heb je vragen?

Heb je een pacemaker en deel je de mening van Rondy de Wildt? Patiënten die ook een wilsbeschikking willen opstellen kunnen zich melden bij Hartpatiënten Nederland. Dit kan via het telefoonnummer 0475–31 72 72 of via de mail: roermond(at)hartpatienten.nl (vervang de (at) voor een @). Bij de stichting kun je ook terecht voor al je vragen omtrent dit initiatief. Je kunt ook meer informatie vinden op de website van Hartpatiënten Nederland.

Andere vragen over je pacemaker of implantaat kun je voorleggen bij je arts. Op de website van Radar vind je tips om je voor te bereiden op een eventueel gesprek. Ook kun je de wereldwijde database doorzoeken, om informatie te vinden over jouw implantaat.ARTIKEL: GELD AAN DE STRIJKSTOK BIJ CROWDFUNDINGPLATFORMS.
bron: Redactioneel/Radar [AVROTROS].

Crowdfunding is een steeds populairder wordende manier om doeltreffend geld in te zamelen voor het waarmaken van een droom. Ook Boaz Spermon wilde niets liever dan zijn droom verwezenlijken: 100.000 euro inzamelen voor de behandeling van zijn ziekte, een agressieve vorm van Multiple Sclerose (MS).

Na de nodige research kwam Boaz erachter dat hij in Zweden een stamceltransplantatie kon ondergaan, waardoor zijn immuunsysteem gereset kon worden waardoor de actieve ziekte verdwijnt. Helaas werd deze behandeling niet door zijn zorgverzekeraar vergoed, waardoor hij genoodzaakt was om in zeer korte tijd middels een crowdfunding zoveel mogelijk geld op te halen.

Transactiekosten per donatie.

Deze actie startte hij op het platform ‘Dream or donate’. In korte tijd haalde hij via zijn ‘droom’ veel geld op, zo’n 90.000 euro. Echter kwam hij er later pas achter dat dit ingezamelde bedrag niet volledig naar zijn rekening overgemaakt zou worden. ‘Het bleek dat er veel kosten verbonden waren aan de donatie, iets wat ik van tevoren niet wist’, aldus Boaz. De site ‘Dream or Donate’ rekent naast 5% commissiekosten ook nog eens transactiekosten per donatie. Zo kost een donatie middels een iDeal betaling maar liefst 1 euro. Dit is veel meer dan de daadwerkelijke kosten voor een transactie.

‘Dream or donate’ is overigens niet het enige platform dat provisie rekent. De percentages variëren tussen de 5% en 7%.

Toen Boaz hierachter kwam klom hij direct in de pen. ‘Ik heb direct gemaild met het platform met de vraag of we iets konden regelen. Ik was immers veelvuldig in het nieuws en noemde de naam van het crowdfundingsplatform veelvuldig. Helaas bleek dit niet mogelijk. Ze hadden de inkomsten nodig om rendabel te zijn werd mij verteld’, aldus Boaz.

Wie houdt toezicht?

Het was niet direct duidelijk wie toezicht houdt op dit soort vormen van crowdfunding. Radar benaderde diverse partijen; Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën en Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Nadat sommige partijen in eerste instantie naar elkaar verwezen werd ons uiteindelijk duidelijk dat het de Autoriteit Consument en Markt is die toezicht moet houden. Zij laten ons in een schriftelijke reactie weten: 'Heeft het platform te maken met een consument, dan is hij op grond van de consumentenbeschermingsregels in ieder geval verplicht de consument vóórdat die een overeenkomst met het platform aangaat op duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over de totale kosten van zijn dienstverlening. Het vermelden van deze kosten in de algemene voorwaarden of “ergens op de website” (bijvoorbeeld in een q&a) is niet voldoende.' Ook laten zij weten dat er geen regels zijn over de hoogte van de vergoeding die een crowdfundingplatform aan zijn afnemers mag vragen. 'Wij raden mensen die op zoek zijn naar een crowdfundingdienst dan ook aan de kosten van de verschillende crowdfundingplatforms goed te vergelijken voordat zij een keuze maken.'

Als het aan Boaz ligt zouden crowdfunding platforms die voor goede doelen werven een officiele status moeten krijgen. Zodat de crowdfunding acties door de Belastingdienst worden erkend en ze worden vrijgesteld van schenkbelasting.ARTIKEL: ZORGKANTOREN KUNNEN NOG MEER HET VERSCHIL MAKEN IN DE LANGDURIGE ZORG.
bron: Redactioneel/NZa.

De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij fungeren als zorgregisseur voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Uit het jaarlijkse toezichtsonderzoek (Samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018) van de NZa blijkt dat de zorgkantoren deze regisseursfunctie steeds beter oppakken, maar dat zij nog meer het verschil kunnen maken in de toekomst. De NZa ziet dat de zorgkantoren nog meer werk kunnen maken van het toekomstbestendig maken van het pgb-systeem. Ook is het belangrijk dat zij goed toezicht houden op de besteding van kwaliteitsgelden door zorgaanbieders en dat zij zich blijven inzetten om concrete oplossingen te vinden voor wie wacht op zorg.

Nwsbericht - Zorgkantoren kunnen nog meer het verschil maken in de langdurige zorg Beeld: ©ZIB

Concrete oplossingen voor wie wacht op zorg.

De langdurige zorg is sterk in beweging en de maatschappelijke verwachtingen zijn hoog. De zorgkantoren staan de komende tijd voor belangrijke uitdagingen. Zo hebben de zorgkantoren een spilfunctie om de toegang tot de langdurige zorg te bewaken vanuit de noden en wensen van cliënten. We zien dat de zorgkantoren hiermee aan de slag zijn, maar zij zullen zich moeten blijven inzetten om concrete oplossingen te zoeken voor mensen die moeten wachten bij een zorgaanbieder in de langdurige zorg.

Kwaliteit verbeteren.

Daarnaast is het belangrijk dat zorgkantoren sturen op het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg en passende afspraken maken met zorgaanbieders die niet voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader.

De NZa toetst de komende tijd of de sturende rol die van de zorgkantoren wordt verwacht, daadwerkelijk vorm krijgt en of zij de middelen verdelen ten gunste van de kwaliteit van zorg voor de Wlz-cliënten.

Actieve rol van zorgkantoren in toekomstbestendig maken pgb-systeem.

Tot slot is het belangrijk dat zorgkantoren fraude met zorggeld bestrijden en blijven controleren of zorggeld goed wordt besteed. De NZa verwacht van zorgkantoren een actieve opstelling bij het toekomstbestendig maken van het systeem van persoonsgebonden budgetten.

De ontwikkeling van een nieuw pgb-systeem (2.0) en het verbeteren van de controles op de feitelijke levering van zorg zijn hiervoor belangrijke stappen. Deze en andere mogelijkheden kunnen de zorgkantoren benutten voor het effectiever signaleren en bestrijden van fraude met pgb’s.

NZa intensiveert toezicht op professionele aanbieders pgb-zorg.

Ook de NZa zelf zet zich actief in voor een goed werkend pgb-systeem. De NZa zal samen met andere toezichthouders en ketenpartners het toezicht op professionele aanbieders van pgb-zorg intensiveren en blijft haar toezicht op de zorgkantoren continueren. Bovendien blijft de NZa er in 2019 op toezien dat de zorgkantoren stappen zetten om goede besteding van pgb’s beter te borgen.ARTIKEL: ZORGINSTITUUT GEEFT INZICHT IN ONTWIKKELING UITGAVEN GENEESMIDDELEN.
bron: Redactioneel/Zorginstituut Nederland.

Zorginstituut Nederland heeft de gegevens gepubliceerd over de verstrekking en vergoeding van geneesmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2017.

De uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen zijn in 2017 gestegen met 9% naar € 2,1 miljard. Bij intramurale geneesmiddelen gaat hem om middelen die in het ziekenhuis, in het kader van een behandeling, worden gebruikt. In het overzicht van de uitgaven zijn de prijs- en kortingsafspraken van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars verwerkt.

Extramurale geneesmiddelen: algemene ontwikkelingen.

De uitgaven voor extramurale geneesmiddelen, geneesmiddelen verkrijgbaar bij de apotheek, zijn in 2017 vrijwel gelijk gebleven aan de uitgaven in 2016 (€ 4,6 miljard). Alleen geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden vergoed uit het basispakket.

Het aantal gebruikers van deze middelen is in 2017 gedaald met 1,7% naar 11,4 miljoen gebruikers, dit is 67% van het aantal verzekerden in Nederland. Door de daling van het aantal gebruikers zijn de kosten per gebruiker gestegen met 2,3% naar € 400 per gebruiker.

Grootste stijgers extramurale geneesmiddelen.

In de top 10 van grootste stijgers in de vergoeding staan de 2 nieuwe combinatiepreparaten (Genvoya® en Descovy®) die voorgeschreven worden voor hiv. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschuiving van de oudere naar deze nieuwe middelen.

De uitgaven aan de nieuwe cholesterolverlagers, evolocumab (Repatha®) en alirocumab (Praluent®), zijn ook in 2017 sterk gestegen. Daarnaast staat een aantal antistollingsmiddelen, rivaroxaban (Xarelto®), apixaban (Eliquis®) en dabigattranetexilaat (Pradaxa®), in de top 10.

Bijbetaling bij extramurale geneesmiddelen.

Voor sommige geneesmiddelen in het GVS moet een verzekerde een gedeelte zelf betalen. Dit geldt bij GVS-middelen waarvoor een vergoedingslimiet is vastgesteld. In 2017 heeft 11% van de gebruikers van een geneesmiddel moeten bijbetalen. Gezamenlijk gaat het € 51 miljoen, dit is 10% meer dan in 2016. Het meest is bijbetaald voor het geneesmiddel methylfenidaat, namelijk € 15 miljoen (ofwel 30% van de totale bijbetaling). Dit middel wordt gebruikt door mensen met ADHD.

informatie over het gebruik van genees- en hulpmiddelen.

Zorginstituut Nederland houdt de ontwikkeling over uitgaven aan genees- en hulpmiddelen bij in een databank. De databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIPdatabank) wordt periodiek geactualiseerd, met inbegrip van data van eerdere jaren. Met de recente actualisatie zijn de gegevens over 2015 en 2016 vernieuwd. De cijfers over 2015 zijn nu definitief. De cijfers over 2016 en 2017 zijn nog voorlopig van aard.

Kijk voor meer cijfers op de GIP databankARTIKEL: VIER DE FEESTDAGEN BIJ HET MUZIEUM!
bron: Redactioneel/muZIEum.

In de kerstvakantie, van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019, ervaren de bezoekers van het muZIEum zelf hoe de feestelijke decembermaand wordt beleefd als je blind of slechtziend bent.

Ook is er een speciale activiteit waarbij een woonkamer opgetuigd moet worden in kerstsferen, maar dan in het pikkedonker!

Kerstsfeer in ’t donker.

De feestdagen staan weer voor de deur, alleen hoe zorg je ervoor dat je huis in kerstsferen omgetoverd wordt als je niets kan zien? Dat kunnen bezoekers, onder begeleiding van een blinde of slechtziende gids, bij het muZIEum zelf komen uitproberen tijdens de activiteit ‘Bouw een (kerst)feestje in ’t donker’.

muZIEum.

Deze activiteit is te boeken in combinatie met een donkerbeleving of Expeditie ribbelroute, waar men respectievelijk ervaart hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Voor meer informatie, data en tarieven ga je naar www.muzieum.nl/kerstvakantie.

Het muZIEum is hét ervaringsmuseum over (niet) zien. De rollen zijn hier omgedraaid: een gids met een visuele beperking leidt de bezoeker rond in een wereld zonder zicht. Het muZIEum is gevestigd in het stadscentrum van Nijmegen aan de Ziekerstraat 6B. In de kerstvakantie is het muZIEum elke dag geopend (behalve op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag) van 09.30 uur tot 17.00 uur.ARTIKEL: IMPLANTAATLENS RAINDROP NIET MEER GEBRUIKEN.
bron: Redactioneel/NOG/Radar [AVROTROS].

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) doet een 'dringende oproep' aan chirurgen die de implantlens 'Raindrop' hebben geïmplanteerd om hun patiënten actief op te sporen. De chirurgen krijgen het advies de patiënten nauwgezet te volgen op het ontstaan van troebelingen van het hoornvlies: corneal haze. Oók als de lens inmiddels verwijderd is. Het NOG raadt bovendien met klem af om de lens nog te implanteren.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de toelating van de Raindrop implantlens ingetrokken. Bij 75% van de mensen met zo'n lens is corneale haze ontstaan, blijkt uit onderzoek.

Bij corneal haze wordt het hoornvlies aangetast. Het dunne laagje cellen wordt troebel en de patiënt kan daardoor minder goed zien.

Behandeling voor staar.

De Raindrop Near Vision Inlay wordt volgens het NOG gebruikt voor patiënten met staar. In Nederland is de lens niet vaak geïmplanteerd: zo'n 80 keer, en de meeste daarvan zijn alweer geëxplanteerd.

Op initiatief van Radar en dagblad Trouw werd grootschalig internationaal onderzoek gedaan naar implantaten: de Implant Files. Daaruit bleek dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en levens in gevaar komen.

Wil jij weten of er meldingen zijn gedaan over jouw implantaat? Je kunt de wereldwijde database doorzoeken. Hoe dat werkt lees je hier.ARTIKEL: NIEUWE STICHTING VOOR BEHOUD ZIEKENHUIS LELYSTAD.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Maatschappelijke organisaties in Lelystad gaan een stichting oprichten, met als doel 'alle middelen aan te wenden om een volwaardig ziekenhuis in Lelystad te behouden'. Dat maakten de organisaties, verenigd in de Stichting Behoud Zuiderzee Ziekenhuis, maandag bekend.

Vorige maand bereikten curatoren van het failliete ziekenhuis en St Jansdal in Harderwijk een akkoord over een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, waarvan de hoofdlocatie in Lelystad staat. Maar volwaardige afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde zitten er voorlopig niet in.

'Inwoners willen spoedeisende hulp'

'De bevolking van Lelystad kan niet afgescheept worden met halve voorzieningen en wenst alle noodzakelijke disciplines te behouden zoals een 24-uurs-spoedeisende hulp, operatiekamer, röntgenafdeling, laboratoria en beddenhuis', aldus de nieuwe stichting.

De aangesloten organisaties zijn onder meer de Flevolandse Patiëntenfederatie, de Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad, Welzijn Lelystad, Respijthuis Lelystad, Voedselbank De korenaar Lelystad en het Interkerkelijk Diaconaal Overleg Lelystad.ARTIKEL: ARTSEN WILLEN INVOERING HELMPLICHT VOOR SNORFIETSEN.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Artsen uit verschillende ziekenhuizen willen dat snorfietsers worden verplicht een helm te dragen. 130 artsen onder aanvoering van een neuroloog, een spoedarts en een internist van het UMCG in Groningen pleiten hiervoor. Morgen bieden ze de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een brandbrief hierover aan. De Kamer debatteert donderdag over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten.

Bestuurders van snorfietsen, met een blauw kenteken, mogen zonder helm op het fietspad rijden, brommerrijders met een geel kenteken niet. Maar de snorfiets is feitelijk een brommer, betogen de artsen. Een snorfiets mag 25 km/u rijden en is onveiliger dan een gewone fiets. Bij ongelukken met snorfietsen komen jaarlijks tientallen mensen om het leven en de artsen zien veel letsel.

Hersenletsel.

"Overal in het land botsen snorfietsers tegen objecten of verliezen de controle over het stuur. Het leidt vaak tot traumatisch hersenletsel en dit maakt deze ongelukken zo ernstig", zeggen de artsen in hun pleidooi. "Het verlies van hersenfuncties heeft een veel grotere impact op de verdere levens van de slachtoffers dan blijvende schade aan andere lichaamsfuncties", zegt neuroloog Joukje van de Naalt.

Nederland is het enige land in Europa waar geen helmplicht geldt voor dit soort bromfietsen, zeggen de artsen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft al in 2012 aangeraden een helmplicht in te voeren voor snorfietsers. Dat moet nu zo snel mogelijk gebeuren, staat in hun brandbrief.

Vorige week maakte de overheid bekend dat er maatregelen komen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het officiële streven is om het aantal verkeersdoden naar nul terug te brengen. Het aantal verkeersslachtoffers stijgt momenteel.ARTIKEL: OPEN REAGEREN OP EEN ONGEWENSTE GEBEURTENIS IN HET ZIEKENHUIS: WAT WERKT NU ECHT?
bron: Redactioneel/NIVEL.

Wat werkt nu écht, als je open en eerlijk wilt reageren wanneer er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt? Deze vraag staat centraal in fase III van het onderzoeksprogramma van het Leernetwerk OPEN voor ziekenhuizen, die op 30 november van start is gegaan.

In OPEN I en II stonden terreinverkenning en het analyseren van ‘goede praktijken’ wat betreft open handelen centraal. OPEN III biedt deelnemende ziekenhuizen scholing over open handelen en open evalueren over het eigen handelen. De Vrije Universiteit, het Amsterdam UMC/locatie AMC en het Nivel zijn samen met 28 ziekenhuizen de derde fase van OPEN gestart.

Vaak wordt er in ziekenhuizen ‘verkokerd’ gereageerd op een ongewenste gebeurtenis. De gebeurtenis of de patiënt kan terechtkomen in de ene koker, bijvoorbeeld een calamiteitentraject, waardoor andere mogelijkheden minder goed bereikbaar worden, bijvoorbeeld klachtbemiddeling. Voor de patiënt zijn natuurlijk alle aspecten belangrijk. Maar doordat in de ene koker bijvoorbeeld vooral aandacht is het onderzoeken van de precieze toedracht van het probleem, blijft een speerpunt in een andere koker, bijvoorbeeld een goed gesprek met de zorgverlener, onderbelicht. Dit is gebleken uit het onderzoek en de netwerkbijeenkomsten in fase I en II van het onderzoekstraject OPEN.

Samenwerking in begeleiding patiënten voorkomt verkokering.

Hoezeer men binnen één koker zijn best ook doet, verkokering doet geen recht aan de complexiteit van het probleem van de patiënt. Het is daarom belangrijk dat de begeleiding van patiënten proactief en laagdrempelig is én bij voorkeur wordt georganiseerd vanuit één centraal aanspreekpunt. Dit geldt niet alleen bij calamiteitenonderzoek of klachtbehandeling, maar ook bij de afhandeling van een schadeclaim. De samenwerking tussen verschillende medewerkers in het ziekenhuis die hiervoor moet worden opgezet, wordt aangeduid als ‘Bureau OPEN’.

Opvang van zorgverleners essentieel voor open beleid.

Ook zorgverleners kunnen ernstig worden geraakt door een ongewenste, ernstige gebeurtenis. Soms zijn ze zelfs ‘second victim’. Juridische procedures kunnen bovendien voor alle partijen extra schade veroorzaken. Daarom is opvang van zorgverleners belangrijk, allereerst voor de betrokken zorgverlener zelf en daarnaast voor de betrokken patiënt. De patiënt rekent er immers op dat zijn hulpverlener er ook na een ernstige gebeurtenis voor hem is . Dan is het essentieel dat die hulpverlener zich niet bedreigd voelt en wordt ondersteund bij het voeren van het gesprek met de patiënt. Die begeleiding van de zorgverleners (‘disclosure coaching’) is nog niet standaard.

Leernetwerk OPEN.

OPEN is een leernetwerk van 28 ziekenhuizen (www.openindezorg.nl) en een ondersteunend onderzoeksprogramma. In OPEN worden inzichten opgedaan hoe ziekenhuizen open en eerlijk kunnen reageren wanneer er iets mis gaat bij de behandeling van een patiënt. Ziekenhuizen zijn OPEN wanneer zij aantoonbaar werken aan het verbeteren van een open en eerlijke reactie na een medisch incident. Tijdens bijeenkomsten delen de ziekenhuizen hun inzichten en ervaringen met het werken aan een meer OPEN reactie. Het netwerk wordt ondersteund met onderzoek. Als concreet eindresultaat wordt een instrument voor self assessment aangeboden. Daarnaast blijven de onderzoekers netwerkbijeenkomsten organiseren.

Open in de zorg.

In ‘Open in de zorg’ zetten het OPEN Leernetwerk en Fonds Slachtofferhulp zich in voor meer openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. Ook voor betrokken artsen en zorgverleners is een medisch incident vaak heel ingrijpend. We luisteren naar de behoeften van gedupeerden en zetten deze om in concrete initiatieven.ARTIKEL: STERKE DALING TUBERCULOSE IN NEDERLAND.
bron: Redactioneel/RIVM.

Het aantal mensen met tuberculose in Nederland is in 2017 sterk gedaald. In 2016 waren er nog 887 tbc tuberculose -patiënten, in 2017 waren dat er 787. Bijna driekwart van de tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze ziekte nog veel voorkomt, zoals Eritrea, Marokko en Somalië. Dat blijkt uit het jaarrapport van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . Dat er minder tbc-patiënten zijn komt onder andere doordat de instroom van migranten in 2016 en 2017 is afgenomen.

Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit, maar dat hoeft niet. De besmettelijkste vorm is ‘open tuberculose’. Deze vorm is in 2017 bij een kwart van de patiënten geconstateerd.

Screening.

De ziekte moet gemeld worden bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst in de woonplaats van de patiënt. Het merendeel van de patiënten (tachtig procent) gaat zelf naar een dokter. De overige patiënten worden gevonden door screening. Screening gebeurt bij mensen die extra risico lopen, zoals asielzoekers en andere immigranten, en mensen die contact hebben met besmettelijke tbc-patiënten. Door besmette contacten zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen, wordt voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.

Tuberculose en hiv humaan immunodeficientievirus .

Een hiv-infectie verhoogt het risico op tuberculose. Het is belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en behandelen. Tbc tuberculose -patiënten in Nederland krijgen daarom een hiv-test aangeboden. Het percentage tbc-patiënten dat op hiv werd getest steeg de afgelopen jaren sterk, van 28% in 2008 naar 75% in 2017. In 2017 hadden 23 tbc-patiënten een hiv-infectie.

Behandeling afmaken.

Voor een succesvolle behandeling van tuberculose moeten patiënten een lange periode (van zes maanden of meer) verschillende medicijnen tegelijk innemen. Het is belangrijk dat ze de behandeling afmaken. Het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding heeft als doel gesteld dat 90% van de tbc-patiënten de behandeling met medicijnen helemaal afmaakt en dus niet voortijdig stopt. Dit is in 2016 behaald bij de patiënten die geen ongevoeligheid (resistentie) hadden voor het belangrijkste medicijn tegen tuberculose (rifampicine). De behandelresultaten van 2017 zijn nog niet bekend.

Resistentie.

Wanneer de tbc-bacterie ongevoelig is voor het medicijn rifampicine, is er sprake van rifampicine-resistente tuberculose. Dan is een complexe en nog langere behandeling nodig. In Nederland waren er de afgelopen vijf jaar jaarlijks tussen de tien en twintig patiënten die te maken hadden met resistentie. In 2017 waren dat er elf.ARTIKEL: TIPS VOOR HET AFSLUITEN ZORGVERZEKERING BIJ MANTELZORG.
bron: Redactioneel/Mezzo.

Zorg jij voor een ander? Het is verstandig om ieder jaar de nieuwe premie en de vergoedingen na te kijken. Kunnen jij en jouw naaste komend jaar nog bij dezelfde zorgverleners terecht? Welke verschillende vergoedingen voor mantelzorg zijn er en wat kunt je er mee? Is de vergoeding voor hulp bij mantelzorg veranderd? Is een aanvullende zorgverzekering (nog) nodig?

Mogelijk kun je kosten besparen door over te stappen op een andere verzekeraar.

Vergoedingen bij mantelzorg.

Aanvullende verzekeringen bieden soms vergoedingen bij mantelzorg. Dit kan een vergoeding zijn voor een mantelzorgmakelaar, vervanging van mantelzorg bij huis, cursus, mantelzorgarrangement of zorghotel. Soms biedt de verzekeraar een totaal bedrag voor hulp bij mantelzorg of een preventiebudget voor bijvoorbeeld een cursus mindfullness. Lees meer over de verschillende vergoedingen op de website van Mezzo.

Vergelijk zorgverzekeringen.

Het kan zijn dat er een vergoeding uit een pakket is gehaald, dat het totaal bedrag of de voorwaarden voor de vergoeding zijn veranderd. Bekijk daarom altijd goed de nieuwe polis(voorwaarden) die je ontvangt van uw zorgverzekeraar. Via vergelijkingswebsites zoals Independer kun je de verschillende vergoedingen per verzekeraar vergelijken. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de zorgverzekeraar. Op de website van Alzheimer Nederland vind je ook een overzicht met vergoedingen bij mantelzorg van verschillende grote zorgverzekeraars.

Basisverzekering:

Op de website www.ikregelmijnzorggoed.nl van Rijksoverheid leest u informatie over welke zorg vergoed wordt door zorgverzekeraars in de basisverzekering, het eigen risico en of u recht heeft op zorgtoeslag.

Kijk op de website van uw zorgverzekeraar welke diensten zij aan alle verzekerden bieden bij mantelzorg ongeacht een aanvullende verzekering, bijvoorbeeld telefonisch advies, wachtlijstbemiddeling, een mantelzorgboek, mantelzorgpas, online cursus of korting op diensten aan huis.

Aanvullende verzekering:

Informeer bij uw zorgverzekeraar op wiens naam de aanvullende verzekering moet staan om gebruik te maken van vergoedingen voor bijvoorbeeld of een mantelzorgmakelaar.

Wilt u gebruik maken van vervangende zorg uit de aanvullende verzekering? Kijk dan kritisch naar de voorwaarden, bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt en of dit passend kan zijn voor u. Een voorwaarde kan zijn dat u moet samenwonen met degene voor wie u zorgt of dat u ruim van te voren aan moet geven wanneer u vervanging nodig heeft.

Als uw naaste in een zorginstelling of verpleeghuis verzorgd wordt, dan is een aanvullende verzekering voor uw naaste vaak niet nodig omdat de meeste zorg uit de basisverzekering of Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed wordt.

U kunt ook bij zorgverzekeraars terecht voor informatie over vergoedingen van sommige technologische hulpmiddelen zoals als wek- en waarschuwingsapparatuur, wachtlijstbemiddeling en het aanvragen van een pgb voor zorg uit de Zorgverzekeringswet.

Met een collectiviteitskorting via uw werkgever, consumenten- of ledenorganisatie bespaart u op de kosten van uw zorgverzekering. Leden van Mezzo krijgen korting bij Menzis.ARTIKEL: IS APPEN EEN VERSLAVING?
bron: Redactioneel/NU.nl/ANP MediaWatch.

Ruim 90 procent van smartphonebezittend Nederland stuurt dagelijks berichtjes via WhatsApp. Is het gebruiken van de app een verslaving? En kunnen mensen zonder WhatsApp? Tijdschrift Flow gaat op zoek naar het antwoord.

11,5 miljoen Nederlanders maken gebruik van WhatsApp, waarvan 8,3 miljoen dagelijks. Van de jongeren van vijftien tot negentien jaar, gebruikt 97 procent de app om te communiceren. Niet alleen jongeren, ook mensen van 40 tot 64 jaar, zijn grootgebruikers; 86 procent bezit de app.

WhatsApp houdt mensen op de hoogte.

Juist doordat zo veel mensen de app gebruiken, wordt het volgens mediapsycholoog Misch Coster moeilijk om te minderen of te stoppen.

"De app is niet alleen een makkelijke manier om van alles op de hoogte te blijven, mensen zijn ook bang van alles te missen. Begrijpelijk, want WhatsApp is een standaard communicatiemiddel geworden voor dagelijkse dingen, waardoor je ook echt informatie mist."

Maar dat de blauwe vinkjes ook echt wel wat met mensen doen, ziet Coster ook: "Als je een bericht hebt gestuurd en geen reactie krijgt, terwijl je ziet dat het wel is afgeleverd én gelezen, voelt dat al snel als een afwijzing. Terwijl de ander het misschien gewoon even druk heeft of over een antwoord wil nadenken. Er zijn allerlei redenen om niet meteen te antwoorden, toch voelen we ons al snel genegeerd of denken we dat we niet belangrijk genoeg zijn. Zo gaat het een heel eigen leven leiden."

Volgens Rens van der Vorst, hoofd IT innovatie bij Fontys Hogescholen, zelfbenoemd techfilosoof en auteur van het boek Appen is het nieuwe roken, is appen een verslaving. Zoals mensen nu tig keer per dag hun smartphone checken, paften we in de jaren zeventig de ene na de andere sigaret weg, zegt hij. "Dat vonden we toen heel normaal, maar als je erop terugkijkt, was het natuurlijk heel absurd."

Van der Vorst zat dagelijks wel 2,5 uur op zijn telefoon 'te pielen', waarvan een groot deel van de tijd op WhatsApp. "Ik wilde altijd snel reageren en vooral de grappigste en gevatste zijn. Het kostte me te veel tijd en aandacht. Gewoon 1,5 uur geconcentreerd voetbal kijken zonder de hele tijd te appen, dat lukte me niet meer. En het gekke was dat ik me daarna helemaal niet fijn voelde: ik baalde dat ik niet meer aandacht voor de wedstrijd had gehad."

Appen en roken zijn een verslaving.

Volgens Van der Vorst zijn er veel lessen te trekken uit het roken om ons telefoongebruik in de hand te houden. Oké, geeft hij toe, van WhatsApp ga je niet dood – tenzij je wordt aangereden door een appende bestuurder – maar voor veel andere aspecten gaat de vergelijking volgens hem wel op.

De tabaksindustrie, maar ook appbouwers hebben volgens Van der Vorst een vooropgezet plan om ons verslaafd te maken. Techbedrijven gebruiken allerlei marketingtrucs om te zorgen dat we tientallen, soms wel honderden keren per dag naar onze telefoon grijpen. Dus, concludeert hij: "Net als bij roken zijn de gebruikers de slachtoffers. We zijn verslaafd gemaakt."ARTIKEL: MEER GEMEENTEN DOEN PROEF MET VRIJWILLIG VUURWERKVRIJE ZONE.
bron: Redactioneel/NOS/ANP.

Zeker dertien grote gemeenten experimenteren met Oud en Nieuw met vrijwillig vuurwerkvrije zones. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.

De gemeenten volgen het voorbeeld van Den Haag. Daar werd vorig jaar al een proef gedaan waar inwoners zelf hun straat of pleintje vuurwerkvrij verklaren en daarop zelf toezien. De gemeenten leveren wel markeringsborden, maar handhaven het verbod zelf niet.

Onder de gemeenten die de komende jaarwisseling dergelijke zones toelaten, zijn de vier grote steden. Ook onder meer Almere, Delft en Hilversum experimenteren ermee. Ze hopen zo de overlast en risico's van vuurwerk verder terug te dringen zonder veel geld uit te geven.

Mensen kunnen zelf een vuurwerkvrije zone aanvragen bij hun gemeente. Volgens de Volkskrant loopt het nog nergens storm. "Veel bewoners schrikken terug voor het gedoe met de buren die wel graag vuurwerk willen afsteken", citeert de krant een woordvoerder van de gemeente Hilversum.

Geen landelijk verbod.

Veel gemeenten zouden het liefst hebben dat er een landelijk verbod komt op consumentenvuurwerk, maar zo'n verbod wil het kabinet niet instellen. Daarom komen steeds meer gemeenten met eigen maatregelen om het afsteken van vuurwerk in te perken.

Behalve vrijwillig vuurwerkvrije zones heeft een aantal gemeenten de komende jaarwisseling ook vuurwerkvrije zones waar wél wordt gehandhaafd. Met ingang van 2019/2020 draaien Amsterdam en Rotterdam het beleid om: dan is vuurwerk alleen nog toegestaan in speciaal aangewezen zones.ARTIKEL: 10 VRAGEN OVER HET WMO-ABONNEMENTSTARIEF.
bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken. Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage. Ieder(in) krijgt veel vragen over dit onderwerp, daarom zetten we de meest gestelde vragen op een rij. Bent u benieuwd wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem dan contact op met uw gemeente.

1. Waarom wordt het abonnementstarief op 1 januari 2019 ingevoerd?

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen, zoals voor de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moeten daardoor duizenden euro’s per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van het abonnementstarief voor Wmo- voorzieningen is een eerste belangrijke stap voor het financieel toegankelijk houden van zorg en ondersteuning.

2. Wat valt wel/niet onder het onder het Wmo-abonnementstarief?

In 2019 geldt het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen. Denk bij maatwerk aan zorg, begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen.
Uitgezonderd zijn beschermd wonen en opvang.

3. Wat is het verschil tussen een algemene voorziening en een maatwerkvoorziening?

De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u op www.regelhulp.nl.
Een algemene voorziening is algemeen toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst, maaltijdvoorziening of klussenhulp. De meeste algemene voorzieningen vallen niet onder het abonnementstarief, maar er kunnen wel eigen bijdragen worden gevraagd.
Overheidsinformatie over ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo

4. Mensen met een minimum-inkomen of minder betalen in veel gemeenten geen of alleen lagere eigen bijdragen. Verandert dat met de invoering van het abonnementstarief?

Deze regelingen vervallen niet. Gemeenten behouden de mogelijkheid voor minimaregelingen, zoals een nultarief of verlaagde bijdrage voor zorg en ondersteuning uit de Wmo. Dit regelt elke gemeente zelf. Gemeenten kunnen afwijken van het maximum-tarief, zolang dit in het voordeel is van de zorgvrager. Ze kunnen een algemeen verlaagd tarief in rekening brengen. Gemeenten kunnen ook voor bepaalde inkomensgroepen de eigen bijdrage op nul euro zetten (nultarief).

5. ‘Het abonnementstarief is vooral goed voor midden- en hogere inkomens.’ Klopt dat?

Het abonnementstarief pakt voordelig uit voor middeninkomens. Zij gaan een lagere eigen bijdrage betalen dan nu meestal het geval is. Zij komen vaak niet in aanmerking voor gemeentelijke minimaregelingen of de zorgtoeslag.
De maatregel levert waarschijnlijk geen of minder verlichting op voor lagere inkomensgroepen. Zij betalen vaak al een lagere of geen eigen bijdrage. Maar juist ook deze inkomensgroepen lopen op tegen de stapeling van zorgkosten. Daarom is veel meer nodig om de stapeling aan te pakken. Ieder(in) blijft hiervoor pleiten bij de Tweede Kamer en het kabinet.

6. Gemeenten zeggen dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft. Klopt dat?

Het kabinet neemt deze maatregel om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Die stapeling leidt er nu toe dat mensen de zorg en ondersteuning mijden, die zij wel nodig hebben. Als deze maatregel leidt tot lagere bijbetaling, wordt de zorg en ondersteuning ook voor hen betaalbaarder. Daarom valt te verwachten dat meer mensen de voorzieningen gebruiken.
Gemeenten houden de bestaande mogelijkheden om - waar mogelijk en verantwoord en altijd in samenspraak met zorgaanvragers - te onderzoeken welke mogelijkheden mantelzorg, het sociale netwerk of algemene voorzieningen bieden.

7. Hoeveel mensen of huishoudens hebben baat bij het abonnementstarief?

Naar schatting 180.000 huishoudens zijn gebaat bij de invoering van het abonnementstarief. Een recente berekening van het Centraal Planbureau laat zien dat 440.000 mensen onder het tarief vallen.

8. Hoe hoog waren de eigen bijdragen Wmo vóór invoering van het abonnementstarief?

Als gemiddeld voorbeeld gaan we uit van een modaal gezin met een gezinslid met een beperking of langdurige ziekte. Berekeningen van het Nibud wijzen uit dat voor dit huishouden de ‘oude’ eigen bijdragen voor de Wmo oplopen van wel 1000 euro per jaar (bij een gezinsinkomen van circa 40.000 bruto) tot wel 5000 euro per jaar (bij gezinsinkomen tot 60.000 euro bruto).

9. Gaan gemeenten nu minder voorzieningen of hulp gaan aanbieden of wordt de kwaliteit van de zorg minder als het tarief wordt ingevoerd?

Gemeenten moeten de wet uitvoeren. Mensen moeten de hulp en ondersteuning krijgen die nodig is. De invoering van het abonnementstarief mag er niet toe leiden dat mensen die daarop zijn aangewezen niet of onvoldoende de ondersteuning krijgen . Belangrijk is dat de bedoeling van de wet wordt uitgevoerd: het leveren van maatwerk in hulp en ondersteuning, zodat mensen beter kunnen meedoen in de samenleving. Daar zullen organisaties als Ieder(in), lokale adviesraden en belangenbehartigers scherp op letten.

10. Gemeenten zeggen te weinig geld te krijgen van het kabinet voor de extra uitgaven die zij moeten doen. Wat vindt Ieder(in) hiervan?

Mensen mogen niet het slachtoffer worden van de discussie over financiering tussen gemeenten en het Rijk. Gemeenten moeten in staat zijn en blijven om de Wmo goed uit te voeren.

Bij de presentatie van het regeerakkoord zijn de kosten van deze maatregel door het Centraal Planbureau (CPB) berekend op structureel 290 miljoen euro per jaar. Inmiddels is dit bijgesteld naar 190 miljoen euro per jaar. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet hier per jaar 145 miljoen euro aan bijdraagt. Het kabinet stelt voor het overige deel, landelijke afspraken gemaakt te hebben met gemeenten.ARTIKEL: NORMTIJDEN HUISHOUDELIJKE HULP DEUGDELIJK.
bron: BinnenlandsBestuur/Yolanda de Koster.

De normtijden voor huishoudelijke hulp van KPMG zijn onafhankelijk en deugdelijk tot stand gekomen. Gemeenten mogen die normtijden gebruiken, mits dezelfde (beleids)uitgangspunten worden gehanteerd als waarop het KPMG-onderzoek is gebaseerd. Nijkerk en Bodegraven zijn daarmee de mist in gegaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) maandag geoordeeld.

Beide gemeenten hebben zich gebaseerd op de normtijden van KPMG Plexis/Bureau HHM (voor Utrecht ontwikkeld), maar hebben andere beleidskeuzes gemaakt. Zo omvat het licht huishoudelijke werk in het Nijkerk ook opruimen en afwassen. De normtijden voor licht en zwaar huishoudelijk werk in Nijkerk kunnen daarom niet worden gebaseerd op het KPMG-onderzoek, zo oordeelt de CRvB. Nijkerk mocht kortom die normtijden niet gebruiken bij de vaststelling van het aantal uren huishoudelijke hulp per week.

Omvang woning.

Ook in Bodegraven-Reeuwijk kunnen de normtijden voor licht en zwaar huishoudelijk werk niet worden gebaseerd op het KPMG-onderzoek, zo heeft de CRvB geoordeeld. De gemeente heeft belangrijke uitgangspunten van het KPMG-onderzoek losgelaten. Zo wordt door Bodegraven-Reeuwijk de omvang van de woning in de normering betrokken. Net zoals in Nijkerk heeft Bodegraven-Reeuwijk daarmee ten onrechte de ‘KPMG-normtijden’ gebruikt bij de vaststelling van het aantal uren huishoudelijke hulp. Beide gemeenten moeten de inwoners nu een hoger aantal uur huishoudelijke hulp geven; het aantal uur dat zij ontvingen voor dat de gemeenten hun beleid aanpasten.

Onzekerheid.

Bij gemeenten leefde onzekerheid over de onafhankelijkheid en deugdelijkheid van de normtijden, en daarmee de bruikbaarheid van het 'KPMG-protocol' voor andere gemeenten. Die onzekerheid was ontstaan nadat rechters wisselend oordeelden over die deugdelijkheid van die normtijden. In zeven rechtszaken oordeelde de rechter dat het onderzoek deugdelijk en objectief is. In twee rechtszaken (tegen de gemeente Nijkerk) bestempelde de rechter het onderzoek als niet deugdelijk. Die onzekerheid is nu door de CRvB wegenomen: het onderzoek is onafhankelijk en deugdelijk.

Maatwerk.

Het onderzoek is gedaan door een onafhankelijke partij, die geen belang had bij de uitkomst van het onderzoek, zo stelt de CRvB. Daarnaast is bij het onderzoek een expertgroep voor schoonmaak en hygiëne betrokken. Ook is door metingen vastgesteld hoe lang bepaalde schoonmaakwerkzaamheden in de praktijk duren. Tot slot zijn cliënten over de schoonmaakactiviteiten geïnterviewd. Wel is duidelijk geworden dat altijd maatwerk moet worden geboden. Simpelweg naar believen knippen en plakken en er een eigen gemeentelijk sausje overheen gieten, is niet bij.ARTIKEL: ONDERZOEK BRANDVEILIGHEID GEVELS VAN ZORGGEBOUWEN.
bron: Redactioneel/ActiZ.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeenten opgeroepen om de brandveiligheid van gevels van risicopanden te inspecteren en zo nodig te ‘handhaven’. Onder risicopanden vallen in ieder geval ook zorginstellingen. De aanleiding hiervoor is de brand in de Londense Grenfell Tower vorig jaar zomer.

De minister heeft alle gemeenten hierover een brief gestuurd. De inventarisatie beperkt zich tot gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet van beton of baksteen is en het gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.

Proces.

De gemeentelijke Bouw- en woningtoezicht moet inventariseren welke gebouwen gecontroleerd moeten worden. Het ministerie heeft een risicoanalysetool brandveiligheid ontwikkeld, waarmee de gebouwen categorie groen, oranje of rood kunnen krijgen. De gemeente gaat in overleg met de eigenaren van gebouwen die rood of oranje scoren. Als de score van een gebouw rood of oranje blijft na overleg en nadere informatie, verzoekt de gemeente de eigenaar om een nader onderzoek te laten uitvoeren of de gevels voldoen aan het Bouwbesluit. Indien nodig wordt onderzocht of de gevels wel voldoen aan het Bouwbesluit.

Voor het onderzoek of een gevel voldoet aan het Bouwbesluit laat BZK een Handreiking beoordeling brandveiligheid gevels opstellen die gebruikt kan worden bij deze beoordeling. De handreiking zal naar verwachting januari 2019 beschikbaar zijn. In een uiterste geval kan de gemeente handhavend optreden.ARTIKEL: PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG MAKKELIJK OP TE LOSSEN.
bron: Redactioneel/BNR/ANP MediaWatch.

De personeelstekorten in de zorg blijven maar oplopen, maar de oplossing is misschien makkelijker dan gedacht. Door parttimers meer te laten werken en zzp'ers in loondienst te nemen, kun je een groot deel van het tekort snel wegwerken, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.

'Arbeid moet niet meer het sluitstuk van de begroting worden', stelt Geert-Jan Waasdorp CEO van Intelligence Group. 'Met creativiteit is een hoop op te lossen.'

'Door het inzetten van creatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld huisvrouwenteams kan de druk op de zorg verlicht worden'

(Beluister het item van BNR Nieuwsradio op onze website)

ARTIKEL: TIPS OM UW SPIJSVERTERING DE FEESTDAGEN DOOR TE HELPEN.
bron: Redactioneel/OmroepMAX/MAXvandaag.

De feestdagen staan weer voor de deur. Behalve een hoop gezelligheid, gaan deze dagen ook vaak gepaard met een hoop eten. Meer dan u soms zou willen en dat kan voor de nodige problemen voor uw spijsvertering zorgen. Darmfloratherapeut Nienke Gottenbos, beter bekend als ‘De Poepdokter’, heeft tips!

Wat Gottenbos betreft is het doorgaans niet wat u tussen Kerst en Oud & Nieuw eet, maar wat u tussen Oud & Nieuw en Kerst eet. Wanneer u namelijk het hele jaar door gezond en gevarieerd eet, dan heeft u niet veel te vrezen tijdens de feestdagen. U kunt gerust wat extra’s eten. Maar wilt u ook tijdens de feestdagen een beetje letten op wat u eet, maar geen spelbreker zijn, dan heeft Gottenbos een aantal tips.

Maak het zelf.

Bent u uitgenodigd bij iemand waarvan u weet dat hij of zij het niet zo nauw neemt als het gaat om gezond eten, stel dan voor om iets te maken en mee te nemen. Door zelf iets te maken weet u in ieder geval dat er iets op tafel staat wat gezonder is.

Minder suiker.

Suiker is vaak de boosdoener als het gaat om een opgeblazen gevoel. Wanneer suiker gecombineerd wordt met melk en room, kan dat leiden tot gasvorming. Dit komt omdat de suiker, en suikers in de melk en room, de candida (gist die van nature in onze darmen zit) in onze darmen voedt. Die veroorzaakt dat opgeblazen gevoel.

Er zijn tegenwoordig goede alternatieven en u kunt ook bakken met minder suiker. Een vervanger is onder andere erythritol. Dit is een natuurlijke suikervervanger uit fruit en paddenstoelen. Het smaakt iets minder zoet, maar gedraagt zich verder hetzelfde als suiker.

Voorkom verstopping.

Gedurende de feestdagen komt obstipatie, verstopping, vaker voor. De reden is heel simpel, we krijgen te weinig vezels binnen. Dit is volgens Gottenbos eenvoudig op te lossen: eet meer groenten. Maakt bijvoorbeeld een heerlijke salade met veel groenten en serveer bij het diner een groenten-gerecht. En maakt u een borrelhapje, zet er dan ook wat rauwkost bij, bijvoorbeeld wortelen, komkommer, tomaat, paprika en bloemkoolroosjes of venkel. Die smaken goed met een frisse yoghurt dressing. Zo komt u ongemerkt toch aan de juiste hoeveelheid vezels en daar houden onze darmen van.

De positieve kant van ‘ongezond’ voedsel.

Het eten aan het kerstdiner is niet alleen maar slecht. Er zitten ook positieve kanten aan het ‘ongezonde’ voedsel. Zo heeft gefermenteerd eten een positieve werking op de darmflora. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld crème fraîche. En in Franse kaasjes zitten bacteriën die ook een goede uitwerking hebben op onze darmen.

Pas op met alcohol.

Het is verleidelijk om tijdens de feestdagen een glaasje alcohol extra te drinken, maar het zou beter zijn als we dat niet zouden doen. Alcohol werkt verstorend voor onze darmen. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede alternatieven. Wees wel matig met gezoete alternatieven en drink vooral voldoende water.

Eet bewust en gevarieerd, neem de tijd en het aller belangrijkste: geniet ervan!ARTIKEL: HN-INFOPUNT: WAT DOET DE BASISSCHOOL ALS MIJN KIND ACHTERBLIJFT BIJ KLASGENOOTJES?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Mijn kind heeft een lichte vorm van ADHD en is daardoor wat achterop geraakt van zijn klasgenoostjes. Wat kan haar (basis)school hier aan doen?"

Onze HN-informateur antwoord:

De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een speciale leraar (remedial teacher) helpen om leerachterstanden weg te werken. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Lesprogramma op leerling afstemmen.

Scholen kunnen vertraging in de ontwikkeling en achterstand van uw kind al vroeg ontdekken. Bijvoorbeeld met testen, toetsen, observaties door leraren en leerlingvolgsystemen. Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan de school bijvoorbeeld:

¦ het lesprogramma afstemmen op het leerprobleem;

¦ uw kind begeleiden bij het ordenen van zijn agenda;

¦ uw kind begeleiden bij zijn huiswerk;

¦ boeken en toetsen aanbieden in extra grote letters;

¦ uw kind laten werken in een klein groepje met hetzelfde niveau.

¦ Helpen zulke oplossingen niet, dan kan uw kind extra begeleiding krijgen.

Remedial teacher.

Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen met leerproblemen extra te begeleiden. Bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een gedragsprobleem. De remedial teacher bekijkt samen met u welke ondersteuning voor uw kind nodig is. Bijvoorbeeld extra hulp bij taal en rekenen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is.

Daarnaast hebben scholen vaak een interne begeleider die kinderen individueel begeleidt.

Schakelklassen.

In een schakelklas krijgen basisschoolleerlingen met een grote taalachterstand tijdens een heel schooljaar extra lessen in taal. Dit kan in deeltijd, voltijd of in de vorm van een verlengde schooldag. Dankzij de schakelklas kan uw kind beter meekomen in de gewone les.

Kind laten testen.

Vermoedt u, de school of de remedial teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht.

Overstap naar speciale school.

Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan uw kind misschien beter overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Sjaak Wolvenhoek.

Een man komt een vriend van hem tegen in de kroeg en zegt tegen hem: “Je gelooft het niet, ik heb een nymfomaan in de auto zitten op de parkeerplaats. Alleen ze sloopt me, ik kan niet meer, ik moet effe bijtanken. Kun jij niet naar de auto gaan en haar even bezighouden? De interieurverlichting is stuk dus ze zal niet in de gaten hebben dat jij mij niet bent.” Zijn vriend gaat akkoord en wandelt naar de auto. Hij stapt in en ze beginnen meteen van bil te gaan op de achterbank. Een paar minuten later ziet een politieagent ze bezig en hij begint irritant op de ruit te tikken en schijnt met zijn zaklantaarn naar binnen. “Wat zijn wij hier aan het doen?”, vraagt de agent. “Niks aan de hand agent, het is mijn vrouw.” “Oh sorry, dat wist ik niet meneer.” “Geeft niks, ik ook niet tot je naar binnen scheen met je zaklantaarn.En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is
dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.